Historische Vereniging Arnemuiden

De Heren van Arnemuiden

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Fragment uit:
Het hoog adelyk, en adelryk Zeelant: vertoont uit eenige ongedrukte lysten ... 1761

Hoge Zeeuwsche Adel; van welken sommigen, sedert het jaer 1213 genoemt worden door S. van Leuwen, en M. Smallegange.

Heer Gillis en Aelbrecht van Arnemuiden.

Dat Geslachte van Arnemuiden vind men in alle de Lysten der Edelen van Zeeland, uitgezondert die van Boxhorn op Reigersberg van den jaere 1447 tot 1500, en verders, om dat het doenmael al geheel in Manshoir uitgestorven was. Dit Geflacht heeft den naem, naer het Stedeken van Arnemuïden , geleegen in Walcheren; dit siet men klaer in de Brieven van den jaere 1273, by dewelke Heer Anthony, Peters Zoone, Ridder, verkreegen , en verheeven heeft het Dorpken van Arnemuiden; ende die van den jaere 1323, by de welke Gillis, Boudyns Zoone, van Arnemuiden, van den Graeve verkreegen heeft nog 656 Gemeten Ambacht, bezuiden Arnemuiden. Dit Geslacht voerde d'argent au chef de geules, charge de trois allerions d'or, & pour Cimier la teste de taureau. Dit vinde in alle de Manuscripten van de Wapenen van Zeeland, en specialyk in het Zegel van Heer Aelbrecht van Arnemuiden , Heere van Anchys , Ridder , zeegelende de Voorwaerden van Huwlyk, tusschen Heer Adriaen van Heenvliet, Ridder, en Jonkvrouw Hadewich van Borsselen van Brigdamme , van den laesten dag des jaers 1399.
In dat geslacht vinde dat Ridders zijn geweest Anthony Pieterssone, eerste heer van Arnemuiden A°. 1273. Van wat Familie hy te vooren geweest zy, eer hy den naem van Arnemuiden aennam, en weete ik niet. Gillis van Arnemuiden, A°. 1353, Gillis van Arnemuiden A°. 1403, Gillis van Arnemuiden A°. 1438.
Voorts de Alliantièn met de Geslachten van Borsselen van der Veere, Borsselen van Brigdamme, Reimerswaele, Renesse, Oostende; buiten met Lynden, van der Elst, Capelle , en Trasignies.
De tegenwoordige Marquis de Trasignies, pretendeert nog op heeden te zyn Heer van Arnemuiden, als gedescendeert zynde van Anceau Baron de Trasignies, en Jonkvrou Maria van Arnemuiden, Erfdogter van Arnemuiden.

Zie ook het volgende artikel uit ons kwartaalblad Arneklanken: Arnemuiden in de grijze oudheid (1200-1500)

Ga naar boven