Historische Vereniging Arnemuiden

Cohier van de honderste peninck van huijss geformt int jaer 1636

Oud Archief Arnemuiden - inventarisnummer 206

Oosteijnde

De witte hoorn, meunninck, olimeule, mussebroeck, cromhout, morgensterre, hovenmacker,

rotterdam, dort, coninginne van eijngelandt, de fortune, voske en de calcoensche haen, alles niet

Noot: De huizen aan het Oosteijnde zijn na 1600 in verval geraakt. Waarschijnlijk waren deze huizen in 1636 al onbewoonbaar.

De lange straete aende noortsijde De lange straete, de suijtsijde
De roode leeu £ -- 8 4 Roode toorn & witte cruijs £ -- 10 --
T roode hirt £ -- 10 -- Buijse £ -- 4 --
De wildeman £ -- 8 4 T schrijvende handt £ -- 4 --
De baene £ -- 12 -- Vier heemskinderen £ -- 8 4
De Sleutel £ -- 9 -- Helm £ -- 3 --
T schaeckbort £ -- 10 6 De huijse van Jan van Zwol £ -- 6 --
De wolsack I £ -- 13 4 Delft & Corenmate £ -- 8 --
De drie coninge £ -- 13 4 Dirk v. Bontens huijs & goude gans £ -- 10 6
De eeckele boom £ -- 4 4 Goude swaene, de roche £ -- 13 4
Munnickendam £ -- 10 -- Boochter & dolphijn £ -- 6 4
De galleije £ -- 11 -- Goude nagel £ -- 8 4
Antwerpen & goude leelie £ 1 18 8 Goes & witte hondt £ -- 10 4
De gouden croon £ -- 8 -- Roode leeuw £ -- 3 6
De gouden ingel £ -- 7 4 De nieuwe stadthuijs £ 1 6 8
De gloejende oven £ -- 5 -- T wapen van Brugge £ -- 5 --
De gespleten arent £ -- 10 6 Goude mortier £ -- 5 --
De fortuijne & blauwe schuijte £ -- 5 -- Goude cop £ -- 5 --
Romerswaele £ -- 6 8 Goude draeck £ -- 5 --
Schaep & granaetappel £ -- 13 4 Jopke Claes huijs £ -- 5 --
de goude harpe £ -- 8 -- Sonne £ -- 5 --
T goude hooft & specx £ -- 12 -- Helle £ -- 6 8
Middelburch £ -- 8 -- Hollantsche tuijn £ -- 8 4
T waepe van poortegael £ -- 6 -- Fransche schilt £ -- 8 4
T huijs van Aert Deketels &

J. Teerl. wed.

£ -- 6 -- Oliphant £ -- 3 4
De oraenge boom £ -- 5 -- Keijser croone £ -- 8 4
Van dort, vergulde werelt £ -- 5 -- St. niclaes £ -- 4 2
De fortuijne £ -- 5 -- dobbele busse £ -- 8 8
Nepthuijnes £ -- 6 0 De weduwe Jan Sonnius huijse genoemt halve maen, diamant  
Groote & cleene spiegel, witte swae £ -- 13 4 Drie haringe & Pool £ 1 -- --
De wolsack £ -- 5 -- goude mole £ -- 5 --
Besaende berke £ -- 5 -- Amsterdam & samaritaen £ -- 5 --
De burse £ -- 5 -- Drie haringe £ -- 6 8
De duve £ -- 5 -- T huijs van Teuntje Joris £ -- 4 --
De oude tol £ -- -- --    
Somme beloopt £ 14 4 -- Somme beloopt £ 12 1 2

 

De westdijck aen oostzijde De westdijck aende westsijde
Schagen £ -- 6 -- De nieuwe huijskens daerneven over £ -- 3 --
Groene Ploech £ -- 2 -- Goutsblomme £ -- 5 --
Adriaen Huijgens erfgenamen £ -- 2 -- Swarte Ruijter £ -- 5 --
Blaes Claesz £ -- 2 -- Bruijnvis £ -- 5 --
T huijs van Matheus de Clerck £ -- 2 -- Morgensterre £ -- 8 4
Lieven Meulmeester de jonge £ -- 2 -- T wapen van vranckrijck £ -- 6 8
T huis van Jan van Dort £ -- 2 6 Hulck £ -- 3 --
T huis van Jan Mathijs Boom £ -- 2 6 Valck £ -- 3 --
Jeruzalem & Mechel & Broeck £ -- 13 5 Rijsel £ -- 5 --
Thuijs nevens abrahams schoot £ -- 5 -- St. Jan & het andere huijs £ --10 6
Abrahams schoot £ -- 6 8 Dort £ -- 2 6
Emaus £ -- 2 6 Vlissinge £ -- 5 --
Acxelen £ -- 5 -- Blaeuwe handt £ -- 2 6
Waepen van britaenge £ -- 4 -- T wapen van hoorn £ -- 2 6
Borgoinge £ -- 3 -- T goude cruijs, de stads memori £ -- -- --
T paradijs £ -- 3 -- T huijs daer Grijtje Coerts gewoont he £ -- 2 --
T waepen van eijngeland £ -- 3 -- Goude leeu £ -- 3 --
Hemelrijck £ -- 2 6 Cleene roose £ -- 3 --
Paternoster £ -- 2 6 Groote Roose £ -- 3 --
Witte eijngel £ -- 4 -- Huijs van Maljet de Kick £ -- -- --
Groote Morjaen en schaep £ -- 12 --    
Aert Vermeurs £ -- 2 6    
Craentge £ -- 3 4    
somma beloopt £ 4 13 6 somma beloopt £ 3 18 --

 

Jan de Leeuw strate De nieustrate aen beijd sijde
De brouwerie £ -- 12 6 T huijs van Betken Tomes £ -- 2 --
Jan du Pree £ -- 5 -- T huijs van Francsoijs Leforte £ -- 3 --
De huijskens van Gerrit v. Dort in hau van de heeren £ -- -- -- Adriaen Licxe huijs en schuere £ -- 8 --
  -------------- Huijs van Francsoijs Leforte £ -- 2 6
  £ -- 17 6 Krijntje Neves huijse en daer neve £ -- 4 --
    Isack de Meijs huijse £ -- 6 8
De noortstrate aen beide sijde Huijske van Janne Paes £ -- 2 --
De 2 huijsk v. ginnerael Fosse £ -- 4 -- Huijsk van Adriaen Gast £ -- 2 --
Jan Adriaen Gast de jonge £ -- 3 -- Huijsk van Steven Stevens £ -- 2 --
Lieven Meulme nu Jacob Spierinck £ -- 2 6 D' eijcke schuere £ -- 2 --
Charels brouwr met 2 huijsk. neff £ -- 16 8 Jacob Willems huijsken £ -- 2 --
Charels 2 huijss. ove sijn deure £ -- 4 -- Croone burch £ -- 2 --
T huijs v. hr. Adriaen Baklnoeid £ -- 4 -- Huijs van Cornelis Gast £ -- 2 --
Sie specx en oude schole £ -- 7 -- Jan Baltensz £ -- 2 --
Pape huijs £ -- 2 6 Maeijk Ingelbaerts £ -- 2 --
Crijges huijs £ -- 2 -- Balte Cornelis nu Ar balliu £ -- 2 --
Adriaen Stilte huijs £ -- 2 6 Maetje Soetemans £ -- 2 --
Danswijck nu Tanneke Jaspers £ -- 5 -- T huijske van Sjarel Hounee(r) £ -- 2 --
Cornelis Adriaens £ -- 5 -- T huijs van Lijsbet Maetjans £ -- 2 --
T huijs van Job Blaes £ -- 2 -- Jan Salagant en nu Leunis Gerrets £ -- 2 --
T huijs van Agniete Claes £ -- 2 --    
De vier huijs van Overbek £ 1 3 4    
somma beloopt £ 4 6 -- somma beloopt £ 2 4 2

 

De bolstraete papestraete en marckt
De huijdevetterie £ -- 3 6
Cathalijne Wiltjens £ -- 4 6
Job Blaes huijskes £ -- 2 --
De huijse en hofe van Jan Salagant £ -- 3 4
Claes Crijns huijske £ -- 1 6
De huijkens van Willem Cuijper £ -- 3 4
Het huijske en hof van Maeijke Soetemans £ -- 5 --
De huijs en boomgaert van Roosbeke £ -- 4 4
De huijs aende marct toecommende derffgename van Denijs Pieters £ -- 6 --
Het Hovke £ -- 2 6
somma beloopt £ 1 16 --

 

De bolstraete, papestrate & marct bedraegt £ 1 16 --
De nieuwstraete aen beide sijden bedraegt £ 2 14 2
De noortstraete aen beide sijden bedraegt £ 4 6 --
De westdijck aen de west sijde bedraegt £ 3 18 --
De westdijck aen de oost sijde bedraegt £ 4 13 6
De lange straete aen de suijdt sijde bedraegt £ 12 1 2
De lange straete aen de noort sijde bedraegt £ 14 4 --
Ende Jan de Leeuw straete £ -- 17 6
   
Dit cohier bedraegt int geheel £ 44 10 4

 

Aen’t college:
De cardinaels hoet
Het huijs daer nevens toekomn Willem Leenders
Het huijs dae Nele Nouts in woont staende aende of op de hoeck bij kercke
Het huijske van Charrel Verstraete
Het groene paert
St. Bastia(n)
De sijde specx
De twee huijs van Adriae(n) van Woestijne nu burgeme Duvecodt
Gerret van Dort huijs
Thuijs van capitein Dirne
De huijse van Adriaen Licxe
Ga naar boven