Historische Vereniging Arnemuiden

Cohieren van het zoutgeld

Archief van het Stadsarchief van Arnemuiden:

Ingang. 1200. Inventarisnr.717.

Cohier van het zoutgeld over den Stede Arnemuiden en Iurisdictie, opgesteld en gearresteerd bij Commissarissen gecommitteerd bij het gemeentebestuur dezer stad op den 20 okt. 1804;

volgens ordonnantie van den 23 sept. 1637 nadere ampliatie van dato 17 maart 1696.

Jan Harthoorn

Pieter la Riviere

Wed. van Adriaan Vinke

Arij van Eegem

de Wed. van Pieter van de Kreke

Jan Bostelaar

Pieter Adriaansen

Marcus Maas

Jan Cornelisse Vinke

de Wed. van Salomon van Eenennaam

Jacob Marteijn

Jan Blaas

Jacob de Ridder

Blaas Blaase

Christiaan Crucq

Cornelis Daniel Baars

Pieter Calmijn ?

Johan Hendrik Sonke

Ianis de Maree

Johan Christiaan Coraij

Abraham Meulmeester.

Jacob Marteijn in qualiteijt als Collecteur van 's Lands Impost op het zout over den stad en Iurisdictie.

Pachter is geworden vanaf september 1805 Abraham Lourens Janse, wonende te Middelburg.

Marteijn verzoekt daarom om een nieuw Kohier/verbeterd en gearresteerd en wijders de Personen Nicolaas van Rijssel ? en Adriaan Suurmond te horen en dezelve gegoed vindende, volgens de ordonnantie en Ampliatie op dat middele geemendeerd op het gemelde Cohier te stellen, teneinde den ondergeteekende voorschreven middelen na behoren kan invorderen.

1803 waren er een aantal lieden meer !

Jacobus Hoek

Hendrik La Sou

23 huishoudens betalen het zoutgeld

-----------------------------------

In 1798 waren er 25 huishoudens die zoutgeld betaalden

-----------------------------------

Cohier van het zoutgeld 1791/1792

Casper Visser

Maarten Adriaansen

Jan Harthoorn

Pieter La Riviere

Jan Maartense

Adriaan Brinke

Ds. Joh. Molentiel

De Wed. Salemon Andville ?

Marinus Haaij

Christiaan Gotlobe Sacket

Pieter van de Kreke

Jan Bosselaar

Siemon Siemonse

Pieter Adriaanse

Marinus Schroever

Marcus Maas

Jan ......

Rijk Rijkse

Salomon van EEnenaam

Lieven Lievens de Ridder

Jacob Marteijn - de Jonge-

Balte Schaleven ?

Jan Blaasse Jacobus de Ridder

Jan ......

Leijne Moens

Jacob .......

----------------------------------------

1797 30 huishoudens

ook Jan Crucq

en Cornelis Wisse

-----------------------------------------

In 1794 33 huishoudens die zoutgeld betaalden.

-----------------------------------------

19 maart 1792 was Pieter Staats pagter van het zoutgeld; deze verzocht een nieuw Cohier

van het Zoutgeld

Comm. De Heer Pieter Geene, de Heer van Kas,Monsieur Malland,

juffrouw van Geenhoven, Matje Broeder

opgesteld door Maarten Adriaanse, Marinus Haaij en Jacobus van Kas.

28 huishoudens

------------------------------------------

1791 23 huishoudens w.o. Jan Basseveld

------------------------------------------

1790 25 huishoudens

------------------------------------------

1789 25 huishoudens w.o. Pieter van der Nol en Adriaan Wercke

------------------------------------

1788 24 huishoudens w.o. Pieter van De Ri ? en de Wed.An dri(e)se. Weer Jan Basseveld;Gerret Schets en Jan ...

-------------------------------------

1786- 1787 20 huishoudens. w.o. Jan Harthoorn herbergier.

-------------------------------------

1785-1786 18 huishoudens waaronder ds.Molentiel

-------------------------------------

1784-1785 17 huishoudens

-------------------------------------

1783 16 huishoudens

-------------------------------------

1779-1780 15 huishoudens

-------------------------------------

Opbrengsten:

In 1778 ruim 291 ponden Vlaams ruim 1700 Carolusgulden

In 1779 ruim 305 ponden Vlaams ruim 1840 Carolusgulden

--------------------------------------

1777-1778 13 huishoudens

1776-1777 idem

1775-1776 17 huishoudens

1774-1775 14 "

1773-1774 18 "

1771-1772 18 "

1769-1770 18 "

1766 -1767 14 "

1760 13 "

NB Ds. Cornelis Bos had meer dan 250 ponden Vlaams als inkomen. Ieder huishouden dat meer inkomen genoot dan 250 ponden Vlms (1500 Carolusgulden) werd aangeslagen voor het zoutgeld.

---------------------------------------------------

!! 1795!!

Den ondergeteekende als Collecteur van Cornelis van der Leis, Pagter van den Impost op het Zout over het Eijland Walcheren, verzoekt een Nieuw Cohier voor het vooreschrevene 's Lands Middel over de Stad Arnemuiden en Ressorte van dien voor dit loopende pachtsaijsoen. Ingaande primo okt 1794 en expirerende ultimo sept 1795

----------------------------------------------------

1791 Jacobus Dijkwel was pagter van het zoutgeld op het Cohier op het zout te stellen.

Er moesten in verband daarmeede 5 personen verhoord worden:

Jan Blaase

Jacob de Ridder

Jan Kruijck

Leijn Moens

Jacob Schrouver.

-------------------------------------------------

!! 1772 !!!

De (ondergeschreven) Collecteur van de Impost op het Zout:

personen die 250 ponden Vlaams en daarboven als jaarinkomen hebben zijn na mijn oordeel daartoe subiect

Enkele namen: Adriaan Vinke;Tobias Engelse;Blaas Pinke;Iacob Kasteleijn.

Opmerking: De pagter over Walcheren had collecteurs:

Waarschijnlijk de 4 bovengenoemde personen.

-------------------------------------------------

!!1763 !!

12 huishoudens w.o.

Anthonie Lamotte

Casper Visser

Wed.Herreman Harthoorn

Aarnout Vermont

Jan Peene

De Wed. van Dirk Broeder

Claes Geene

Aryaan Jansen 

Ga naar boven