Historische Vereniging Arnemuiden

Notulen van 's Lands Gemeene Middelen van Consumptie over de de Stad Arnemuijden - 1795

Ingang 1200 - inventarisnr. 717

Notulen van 's Lands Gemeene Middelen van Consumptie over de de Stad Arnemuijden Iurisdictie van dien gedaan den 26 september 1795

en dat voor den Teijd van twaalf Maanden beginnende den 1 october 1795 en zullen expireren den laasten september 1796.

Present en ten overstaan van Gecommitteerden van de Provincia­le Representanten van het volk van Zeeland te weten C.G. Billiers ? Conraad Visser;municipaliteid Casper Visser;uit de Regters Salmon van Eenaam (Eenennaam) en Maarten Adriaanse.

Pagter Jacobus Pieterse De Brandewijn

Borgen:Abraham Melse

Pieter Staat te mijnen van 70 pond

gemeind voor 58 pond

Pagter Jacob Blaak De Wijnen

borgen:Cornelis Jacobse te mijnen van 50 pond

Daniel van Belsen gemeind voor 12 pond

Pagter Johanis Klaase Het slagtgeld

borgen:Hermanus Hoeflaake te mijnen van 250 pond

Jobus Snijders gemeind voor 174 pond

Pagter Jacobus Pieterse Den Azijn

borgen: als vooren te mijnen van 30 pond

gemeind voor 8 pond-10-

Pagter Jacob Blaak De Boter

borgen: als vooren te mijnen van 70 pond

gemeind voor 38 pond

Pagter Jacobus Pieterse De Turf

borgen:als vooren te mijnen van 40 pond

gemeind voor 11 pond

Pagter Christiaan Crucq 't Brandhout

borgen: Karel Crucq te mijnen van 10 pond

Jan Crucq gemeind voor 1 pond-10-

Pagter Johannis Klaasen De koolen

borgen: als vooren te mijnen van 25 pond

gemeind voor 6 pond-10-

-----------------------------------------------------------------------------------------------

307 ponden en 10 schell.

Pagter Jacob Blaase

borgen:als vooren De Rentier Wijnen

te meijnen van 20 pond

gemeijnd voor 2 pond-10-

Hieronder nog wat aantekeningen 

Ga naar boven