Historische Vereniging Arnemuiden

Ordinantie gemaakt voor het Bakkersgilde aangaande het gewicht van het brood

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 1019

Zeeuws Archief Inventaris van de Archieven van de gemeente Arnemuiden

 

Bij stijgende of dalende graanprijzen werd door middel van deze ordonnantie de maximumprijs van brood van een bepaald gewicht voorgeschreven: een broodpas .

Alsmen de tarwe coopt om twelff grooten ‘t achtendeel soo sal een kerspeck/fijn wit broot van eenen groote wegen in deege twee pont en halff ende gebacken blijven twee pont //

Soo sal een wit terwen broot wegen in deege drie pont drie loot ende blijven gebacken twee pondt en halff een loot

Soo sal een groff terwen broot wegen in deege drie pont en halff en ses loot gebacken blijven drie pont en vier loot

Alsmen die terwe coopt om veerthien grooten ’t achtendeel soos al een kersspeck broot van een groote wegen in deege twee pont ses loot en bliven gebacken anderhalff pont elff loot

Soo een wit terwen broot van een groote wegen in deege twee pont en halff en halff loot ende blyven gebacken twee pont thien loot

Soo sal een groff terwen broot van eenen groote wegen in deege drie pont negen loot en halff ende blijven gebacken twee pont en halff en ses loot

Alsmen die terwe coopt om sesthien grooten tachtendeel soos al een kersspeck broot van eene groote wegen in deege twee pont en halff en drie loot ende bliven gebacken twee pont twee loot

Soo sal een wit terwen broot van een groote wegen in deege twee pont en halff en drie loot ende bliven gebacken twee pont twee loot

Soo sal een groff twerwen brot van eenen grooten wegen in deege drie pont ende bliven gebacken twee pont veerthien loot

Alsmen die terwe coopt om achtien grooten ’t achtendeel soos al een kersspeck broot van eenen groote wegen in deeg anderhalff pont thien loot en halff ende blijven gebacken anderhalff pont

Soo sal een wit terwen broot van eenen groote wegen in deege twee pont twelff loot ende blijven gebacken anderhalff pont derthien loot

Soo sal een groff terwen broot van eenen groote wegen in deege twee pont en halff acht loot ende blijven gebacken twee pont acht loot

Alsmen die terwe coopt om twintich grooten tachtendeel soos al een kersspeck broot van eenen groote wegen in deege twee pont twelff ende blijven gebacken anderhalff pont negen loot

Soo sal een wit terwen broot van eenen groote wegen in deege twee pont twelff ende blijven gebacken anderhalff pont negen loot

Soo sal een groff terwen broot van eenen groote wegen in deege twee pont en halff ende blijven gebacken twee pont

Alsmen die terwe coopt om tweentwintich groote ’t achtendeel soos al een kersspeck broote van eenen groote wegen in deeg anderhallf pont drie loot ende blijven gebacken anderhalf pont elff loot

Soo sal een wit terwen broot van eenen groote wegen in deege twee pont een loot ende blijven gebacken anderhalff pont vier loot

Soo sal een groff twerwen broot van eenen groote wegen in deege twee pont thien loot ende bliven gebacken anderhalff pondt thien loot

Alsmen die twerwe coopt om vierentwintich grooten ’t achtendeel soos al een kersspeckbroot van eenen groote wegen in deege anderhalff pont ende blijven gebacken een pont acht loot

Soo sal een wit terwen broot van eene groote wegen in deege anderhalff pont twelff loot en halff ende gebacken blijven anderhalff pont

Soo sal een groff terwen broot van eenen grote wegen in deege twee pont ses loot ende blijven gebacken anderhalff pont seven loot

Als men die terwe coopt om sessentwintich grooten ’t achtendeel soos al een kersspeckt broot van eene groote wegen in deege een pont twelff loot ende blijven gebacken een pont ses loot

Soo sal een wit terwen broot van eenen groote wegen in deege anderhalff pont negen loot ende bliven gebacken een pont veerthien loot en half

Soo een groff terwen broot van eenen groote wegen in deege anderhalff pont drie loot ende bliven gebacken anderhalff pont vier lot

Alsmen terwe coopt voor achtentwintich grooten ’t achtendeel soos al een kerspect broot van eenen groote wegen in deege een pont negen loot en halff ende eenen gebacken een pont drie loot

Soo sal een wit terwen broot van van eenen groote wegen in deege anderhalff pont ses loot ende blijven gebacken een pont twelff loot

Soo sal een groff terwen broot van eenen groote wegen in deege een pont ende bliven gebacken een halff pont en twee loot

Alsmen die Tarwe coopt om dertich grooten ’t achtendeel soos al een kersspect broot van eene groote wegen in deege een pont ses loot en halff en bliven gebacken een pont een loot

Soo sal een wit terwen broot van eenen groote wegen in deege anderhalff pont drie lootende blijven gebacken een pont negen loot

Soo sal een groff terwen broot van eenen groote wegen in deege anderhalff pont twelff loot ende bliven gebacken anderhalff pont

Alsmen die Terwe coopt om tweendertich groote ’t achtendeel soo sal een kerspect broot van eenen groote wegen in deege een pont vier loot ende halff en bliven gebacken drie vierendeel seven loot en halff

Soo sal een wit terwen broot van eenen groote wegen in deege anderhalff pont een loot ende bliven gebacken een pont ses loot

Soo sal een groff terwen broot van eenen groote wegen in deege anderhalff pont negen loot ende bliven gebacken een pont veerthien loot

Alsmen die Terwe coopt om vierendertich groote ’t achtendeel soos al een kerspect broot van eenen groote wegen in deege een pont drie loot ende bliven gebacken drie vierendeel en ses loot

Soo sal een wit terwen broot van eenen groote wegen in deege een pont veerthien loot ende bliven gebacken een pont vier loot

Soo sal een groff terwen broot van eenen groote wegen in deege anderhalff pont ses loot ende bliven gebacken een pont twelff loot

Alsmen die terwe coopt om sessendertich groote ’t achtendeel soos al een kerspect van eenen groote wegen in deege een pont twee loot ende bliven gebacken drie vierendeel vier loot en halff

Soo sal een wit broot eenen groote wege in deege een pont twelff loot en bliven gebacken een pont twee loot/ Soo sal een groff terwen broot van eenen groote wegen in deege anderhalff pont vier loot ende bliven gebacken een pont thien loot

Alsmen die terwe coopt voor negenthien stuvers ’t achtendeel soo sal een kerspectbroot van eene groote wegen in deege een pont ende bliven gebacken drie vierendeel drie loot

Soo sal een wit terwen broot van een groote wegen in deege eenpont negen loot en halff ende bliven gebacken een pont/

Soo sal een groff terwen broot van eenen groote wegen in deege een pont negen loot en halff ende bliven gebacken een pont acht loot /

Alsmen die terwe coopt voor twintich stuijvers ’t achtendeel soos al een kersspectbroot van eene groote wegen in deege drie vierendeel ses loot en halff ende bliven gebacken drie vierendeel en twee loot

Soo sal een wit terwen broot van eene groote wegen in deege een pont seven loot en halff ende bliven gebacken drievierendeel ses loot en halff

Soo sal een groff terwen broot van eene groote wegen in deege anderhalff pont ende bliven gebacken een pont ses loot

Alsmen die Terwe coopt voor eenentwintich stuijvers ’t achtendeel soo sal een kerspectbroot van eene groote wegen in deege drie vierendeel vijff loot en halff ende bliven gebacken drie vierendeel een loot

Soo sal een wit terwe broot van eenen groote wegen in deege een pont en ses loot ende bliven gebacken drie vierendeel vijff loot en halff

Soo sal een groff terwen broot van eenen groot wegen in deege een pont derthien loot en halff en bliven gebacken een pont vier loot ende halff

Alsmen die terwe coopt voor tweentwintich stuijvers ’t achtendeel soo sal een kerspeckt broot van eene groote wegen in deege drie vierendeel en vier loot ende bliven gebacken drie vierendeel

Soo sal een wit terwen broot van eenen groote wegen in deege een pont vier loot en halff ende bliven gebacken drie vierendeel vier loot

Soo sal een groff terwen broot van eenen groot wegen in deege een pont elff loot en bliven gebacken een pont drie loo

Alsmen die terwe coopt om drieentwintich stuvers ’t achtendeel soo sal en kersspectbroot van eene groote wegen in deege drie vierendeel en vier loot en bliven gebacken een halff pont seven loot

Soo sal een wit terwen broot van eene groote wegen in deege een pont drie loot ende blijven gebacken drie vierendeel en drie loot

Soo sal een groff terwenbroot van eenen groote wegen in deege een pont negen loot en halff ende bliven gebacken een pont twee loot

Alsmen die terwe coopt voor vier schellingen ‘tachtendeel soo sal een kerspectbroot van een groote wegen in deege drie vierendeel en twee loot ende bliven gebacken een halff pont ses loot

Soo sal een wit terwen broot van eene groote wegen in deege een pont twee loot en gebacken bliven drie vierendeel en twee loot

Soo sal een groff terwen broot van eenen groote wegen in deege een pont acht loot en bliven gebacken een pont

Alsmen de terwe coopt voor vijf ende twintich stuijvers ’t achtendeel soo sal een kerspectbroot van eene groote wegen in deege drie vierendeel een loo en sal gebacken bliven een halff pont vijff loot

Soo sal een wit terwen broot van eene groote wegen in deege een pont een loot en gebacken bliven drievierendeel een loot

Soo sal een groff terwen broot van eenen groote wegen in deege een pont ses loot en sal gebacken bliven drie vierendeel en ses loot

Alsmen die terwe coopt voor sessentwintich stuijvers ’t achtendeel soos al een kersspectbroot van eenen groote wegen in deege een halff pont acht loot ende gebacken bliven een halff pont vier loot

Soo sal een wit terwen broot van eenen groote weegen in deege een pont en gebacken bliven drie vierendeel

Soo sal een groff terwen broot van ene groote wegen in deege een pont vier loot ende gebacken bliven drie vierendeel en vier loot

Alsmen die terwe coopt voor sevenentwintich stuijvers ’t achtendeel soo sal een kerspectbroot van eenen groote wegen in deege een halff pont seven loot ende gebacken bliven een halff pont drie loot

Soo sal een wit terwen broot van eenen groote wegen in deege drie vierendeel seven loot en gebacken bliven een halff pont zeven loot

Soo sal een groff terwen broot van eenen groot wegen in deege een pont drie loot en gebacken bliven drie vierendeel ende drie loot

Alsmen die terwe coopt voor acht ende twintich stuijvers ’t achtendeel soo sal een kersspectbroot van eene groote wegen in deege een halff pont en ses loot ende gebacken bliven een halff pont twee loot

Soo sal een wit terwen broot van eenen groote wegen in deege drie vierendeel en ses lot en gebacken been halff pont ses loot en halff

Soo sal een groff terwen broot van eene groote wegen in deege een pont anderhalff loot en sal gebacken bliven drie vierendeel anderhalf loot

Alsmen die terwe coopt voor negenentwintich stuijvers ’t achtendeel soo sal een kerspectbroot van eene groote wegen in deege een halff pont vijff loot ende gebacken bliven een halff pont een loot en halff

Soo sal een wit terwen broot van eene groote wegen in deege drie vierendeel vijff loot en halff ende gebacken blijven een halff pont vijff loot en halff

Soo sal een groff terwen broot van eene groote wegen in deege een pont en sal gebacken bliven drie vierendeel een loot

Alsmen die terwe coopt voor vijff schellingen ’t achtendeel soo sal een kersspectbroot van eene groote wegen in deege een halff pont en vijff loot en sal gebacken bliven een halff pont een loot

Soo sal een wit terwen broot van eene groote wegen in deege drie vierendeel en vijff loot en sal gebacken bliven een halff pont vier loot en een halff

Soo sal een groff terwen broot van eene groote wegen in deege drie vierendeel ses loot en halff en gebacken bliven drie vierendeel

Alsmen die terwe coopt voor eenendertich stuijvers ’t achtendeel soos al een kersspect broot van eene groote wegen in deege een halff pont vier loot en halff en gebacken bliven een halff pont een halff loot

Soo sal een wit terwen broot van eenen groote wegen in deege drievierendeel vier loot en sal gebacken bliven binnen een halff pont drie loot en halff

Soo sal een groff terwen broot van eene groote wegen in deege vijff loot en halff en sal gebacken bliven drie vierendeel drie loot en halff

Als men die rogge coopt voor twee schellingen ’t achtendeel soo sal een rogge broot van eenen stuver wegen in deege vier pont en sal gebacken bliven drie pont en halff

Alsmen die terwe coopt voor tweendertich stuijvers ’t achtendeel soo sal een kerspect broot van eene groote wegen in deege een halff pont drie loot en halff ende gebacken bliven een vierendeel zeven loot en halff

Soo sal een wit terwen broot van eene groote wegen in deege drievierendeel drie loot en gebacken bliven een pont twee loot en halff

Soo sal een groff terwen broot van eene groote wegen in deege drie vierendeel vier loot en halff ende gebacken bliven een halff pont ses loot

Soo sal een masteluijs broot van eene groote wegen in deege een pont een loot en halff ende gebacken bliven drie vierendeel twee loot en halff

Alsmen die rogge coopt voor twee schellinge twee groote ’t achtendeel soo sal een roggen broot van eenen stuver wegen in deege drie part drie vierendeel en sal gebacken bliven drie pont een vierendeel

Als men die terwe coopt voor driendertich stuijvers ’t achtendeel soo sal een kersspect broot van eenen groote wegen in deege een halff pont drie loot en sal gebacken bliven een vierendeel zeven loot en halff

Soo sal een wit terwen broot van eene groote wegen in deege drie vierendeel twee loot ende gebacken blijven een halff pont een loot en halff

Soo sal een groff terwen broot van eene groote wegen in deege drie vierendeel drie loot en halff ende gebacken bliven een halff pont vijff loot

Soo sal een mustelijn broot van eenen groote wegen in deege een pont ende sal gebacken bliven drie vierendeel ende een loot

Alsmen die rogge coopt voor twee schellinge ende vier groote ‘tachtendeel soo sal een roggen broot van een stuijver wegen in deege drie pont en halff en een loot en sal gebacken bliven drie pont en twee loot

Alsmen die terwe coopt voor vierendertich stuijvers ’t achtendeel soo sal een kersspect broot van eene groote wegen in deege een halff pont drie loot en gebacken bliven een vierendeel ses loot en halff

Soo sal een wit terwen broot van eenen groote wegen in deege drie vierendeel een loot en gebacken bliven een halff pont een en halff

Soo sal een groff terwen broot van eene groote wegen in deege drie vierendeeltwee loot en halff en gebacken bliven een halff pont vier loo

Soo sal een musteluijn broot van eene groote wegen in deege drie vierendeel en zeven loot en sal gebacken bliven drie vierendeel

Alsmen die rogge coopt voor twee schellingen ses groote ‘tachtendeel soos al een roggen broot van eenen stuijver wegen in deege drie pont een vierendeel drie loot en sal gebacken bliven twee pont drie vierendeel en vier loot

Alsmen die terwe coopt voor VII ende dertich stuijvers ’t achtendeel soo sal een kersspectbroot van eene groote wegen in deege een halff pont twee loot en halff ende gebacken bliven een vierendeel ses loot en halff

Soo sal een wit terwen broot van eene groot wegen in deege drie vierendeel en gebacken bliven een halff pont een halff loot

Soo sal een groff terwen broot van eenen groote wegen in deege drie vierendeel een loot en halff en gebacken bliven een halff pont drie loot

Soo sal een mustelijn broot van eene groote wegen in deege drie vierendeel en ses loo en sal gebacken bliven een halff pont en seven loot

Alsmen de rogge coopt voor twee schellingen acht groote ’t achtendeel soo sal een roggen broot van eenen stuijver wegen in deege drie pont ses loot en sal gebacken bliven twee pont en halff en seven loot

Alsmen die terwe coopt voor ses schellingen ’t achtendeel soos al een kersspect broot van eene groote wegen in deege een halff pont twee loot en gebacken bliven vierendeel ses loot

Soo sal een wit terwen broot van eenen groote wegen in deege een halff pont seven loot en gebacken bliven een vierendeel ses loot en halff

Soo sal een groff terwen broot van eenen grooten wegen in deege drie vierendeel een halff en gebacken bliven een halff pont twee loot

Soo sal een masteluijn broot van eenen groote wegen in deege drie vierendeel en vijff loot en sal gebacken bliven een halff pont en ses loot

Alsmen die rogge coopt voor twee schellingen thien groote ’t achtendeel soo sal een roggen broot van eenen stuijver wegen in deege drie pont en twee loot en sal gebacken bliven twee pont en halff en drie loot

Alsmen die terwe coopt voor ses schellingen drie groote ’t achtendeel soo sal een kerspect broot van eenen groot wegen in deege een halff pont een loot en gebacken bliven een vierendeel vijff loot

Soo sal een wit terwen broot van eenen groote wegen in deege een halff pont ses loot en sal gebacken bliven een vierendeel ses loot en halff

Soo sal een groff terwen broot van eene groote wegen in deege een halff pont zeven loot en halff en gebacken bliven een halff pont een loot

Soo sal een masteluijn broot van een groote wegen in deege drie vierendeel en vier loot een halff en sal gebacken bliven een halff pont en vijff loot

Alsmen die rogge coopt voor drie schellingen ’t achtendeel soo sal een roggen broot van eenen stuver wegen in deege twee pont drie vierendeel en ses loot en sal gebacken bliven twee pont een vierendeel en seven loot

Alsmen die terwe coopt voor ses schellingen ende ses groote ’t achtendeel soo sal een kersspectbroot van eene groote wegen in deege een halff pont een loot en gebacken bliven een vierendeel vier loot en halff

Soo sal een wit terwen broot van eene groote wegen in deege een halff pont vijff loot en gebacken bliven een vierendeel vijff loot en halff

Soo sal een groff terwen broot van eene groote wegen in deege een halff pont ses loot en halff en gebacken bliven een halff pont

Soo sal een masteluijnbroot van eene groote wegen in deege drie vierendeel seven loot ensal gebacken bliven een halff pont en ses loot

Alsmen die rogge coopt voor drie schellingen twee groote ’t achtendeel soo sal een roggen broot van eenen stuijver wegen in deege twee pont drie vierendeel en drie loot en sal gebacken bliven twee pont een vierendeel en vier loot

Alsmen die terwe coopt voor ses schellingen negen grooten ’t achtendeel soo sal een kersspect broot van eenen groote wegen in deege een halff pot en gebacken bliven een vierendeel en vier loot

Soo sal een wit terwen broot van eenen groote wegen in deege een halff pont vier loot en gebacken bliven een vierendeel vijff loot en halff

Soo sal een groff terwen broot van eenen groote wegen in deege een halff pont vijff pont en halff en gebacken bliven een vierendeel zeven loot

Soo sal een masteluijn broot van eene groote wegen in deege drie vierendeel en twee loot een halff en sal gebacken bliven eenhalff pont en vier loo

Alsmen die rogge coopt voor drie schellingen en vier groote ’t achtendeel Soo sal een rogge broot van eenen stuijver wegen in deege twee pont drie vierendeel en sal gebacken bliven twee pont een vierendeel een loot

Alsmen die terwe coopt voor seven schellingen grooten ’t achtendeel soo sal een kersspectbroot van een groote wegen in deege een vierendeel seven loot en halff en gebacken bliven een vierendeel drie loot

Soo sal een wit terwen broot van eene groote wegen in deege een halff pont twee loot en gebacken bliven een vierendeel twee loot en halff

Soo sal een groff terwen broot van eenen groote wegen in deege een halff pont drie loot en halff en gebacken bliven een vierendeel

Soo sal een masteluijn broot van eenen groote wegen in deege drie vierendeel een halff loot en sal gebacken bliven een halff pont twee loot

Alsmen die rogge coopt voor drie schellingen acht groote ’t achtendeel soos al een rogge broot van eenen stuijver wegen in deege twee pont en halff en vier loot en sal gebacken bliven twee pont en ses loot

Alsmen die terwe coopt voor seven schellingen ende ses groote ’t achtendeel soo sal een kersspectbroot van eene groote wegen in deege een vierendeel en ses loot en bliven gebacken een vierendeel en twee loot

Soo sal een wit terwen broot van eene groote wegen in deege een halff pont een loot ende gebacken bliven een vierendeel een loot en halff

Soo sal een groff terwen broot van eenen groote wegen in deege een halff pont twee loot en halff en gebacken bliven een vierendeel en vier loot

Soo sal een masteluijn broot van eene groote wegen in deege een halff pont zeven loot en halff en sal gebacken bliven een halff pont een loot

Alsmen die rogge coopt voor drie schellingen thien groote ’t achtendeel soo sal een roggen broot van eenen stuijver wegen in deege twee pont en halff en sal gebacken bliven twee pont en twee loot

Alsmen die terwe coopt voor seven schellingen negen groote ‘tachtendeel soo sal een kersspectbroot van eene groote wegen in deege een vierendeel vijff loot en gebacken bliven een vierendeel een halff loot

Soo sal een wit terwen broot van eene groote wegen in deege een vierendeel zeven loot en halff ende gebacken bliven een vierendeel een loot en halff

Soo sal een groff terwen broot van eene groote wegen in deege een halff pont een loot en halff ende gebacken bliven een vierendeel drie loot

Soo sal een masteluijn broot van eenen groote wegen in deege een halff pont ses loot en halff en sal gebacken bliven een halff pont

Alsmen die rogge coopt voor vier schellingen ’t achtendeel soo sal een roggen broot van eene stuijver wegen in deege twee pont een vierendeel en ses loot en sal gebacken bliven twee pont

Alsmen die terwe coopt voor acht schellingen ’t achtendeel soo sal een kersspect broot van eene groote wegen in deege een vierendeel vier loot ende gebacken bliven een vierendeel vier loot ende gebacken bliven een vierendeel een loot

Soo sal een wit terwen broot van eenen groot wegen in deege een vierendeel ses loot en gebacken bliven een vierendeel een loot

Soo sal een groff terwen broot van eene groote wegen in deege een halff pont een halff loot ende gebacken bliven een vierendeel twee loot en halff

Soo sal een masteluijn broot van eene groote wegen in deege een halff pont vijff loot en halff en sal gebacken bliven een vierendeel zeven loot en halff

Alsmen die rogge coopt voor vier schellingen twee grooten ’t achtendeel soo sal een roggen broot van eenen stuver wegen in deege twee pondt een vierendeel en drie loot en sal gebacken bliven een pont drie vierendeel en vijff loot

Alsmen die terwe coopt voor acht schellingen drie groote ’t achtendeel soo sal een kersspect broot van eene groote wegen in deege een vierendeel drie loot en halff en sal gebacken bliven zeven loot en halff

Soo sal een wit terwen broot van eene groote wegen in dege een vierendeel vijff loot en sal gebacken bliven een vierendeel een halff loot

Soo sal een groff terwen broot van eene groote wegen in deege een halff pont en gebacken bliven een vierendeel twee loot

Soo sal een musteluijn broot van eene groote wegen in deege een halff pont vijff loot en sal gebacken bliven een vierendeel zeven loot

Alsmen die rogge coopt voor vier schellingen vier groote ‘tachtendeel soos al een kersspect broot van eenen groote wegen in deege een vierendeel en twee loot en sal gebacken bliven zeven loot

Soo sal een wit terwen broot van eene groote wegen in deege een vierendeel en vier loot en gebacken bliven een vierendeel

Soo sal een groff terwen broot van eene groote wegen in deeg een vierendeel zeven loot ende gebacken bliven een vierendeel en ses loot en halff

Alsmen die rogge coopt voor vier schellingen ses grooten ’t achtendeel soo sal een roggen broot van eenen stuijver wegen in deege twee pont vijff loot en sal gebacken bliven een pont en halff en seven loot

Alsmen die terwe coopt voor acht schellingen negen groote ’t achtendeel soo sal een kersspect broot van eene groote wegen in deege een vierendeel een loot en gebacken bliven ses loot en halff

Soo sal een wit terwen broot van eenen groote wegen in deege een vierendeel drie loot ende gebacken bliven zeven lot en halff

Soo sal een groff terwen broot van eenen groote wegen in deege een vierendeel en vijff loot en sal gebacken bliven een vierendeel een loot

Soo sal een musteluijn broot van eene groote wegen in deeg een halff pont twee loot en halff en sal gebacken bliven een vierendeel en ses loot

Alsmen die rogge coopt voor vier schellingen acht grooten ’t achtendeel soo sal een roggen broot van eenen stuijver wegen in deege twee pont twee loot ende gebacken bliven een pont en halff en vier loot

Alsmen die terwe coopt voor negen schellingen ’t achtendeel soo sal een kersspect broot van eenen groote wegen in deege een vierendeel drie loot ende gebacken bliven ses loot

Soo sal een wit terwen broot van eene groote wegen in deege een vierendeel drie loot ende gebacken bliven zeven loot en halff

Soo sal een groff terwen broot van eene groote wegen in deege een vierendeel en vijff loot ende gebacken bliven een vierendeel een loot

Soo sal een masteluijn broot van eene groot wegen in deege een halff pont een loot en sal gebacken bliven een vierendeel vijff loot

Alsmen die rogge coopt voor vier schellingen thien grooten ’t achtendeel soo sal een roggen broot van eenen stuijver wegen in dege twee pont en sal gebacken bliven een pont en halff en twee loot

Alsmen die rogge coopt voor vijff schellingen soo sal een roggen broot van eenen stuijver wegen in deege een pont drie vierendeel loot ende sal gebacken bliven anderhalff pont

Ga naar boven