Historische Vereniging Arnemuiden

Elke inschrijving is door mij van een volgnummer voorzien. Wanneer er sprake is van een echtpaar of van een ouder/kind-relatie heb ik het inschrijvingsnummer voorzien van een letter. De tussen haakjes geplaatste tekst zijn aanvullingen uit andere bron (de kohieren van de dubbele honderdste penning). Vervolgens heb ik aangegeven in welke straat de lidmaten woonden en in welk huis. De nummering van het huis is dezelfde als die is gehanteerd bij de huizendatabase (zie menu). Ten slotte heb ik aangegeven waar de lidmaten eventueel vandaan kwamen en waarheen zij eventueel zijn vertrokken. Verdere achtergronden zijn de vinden in het artikel De reformatie in Arnemuiden

  • Aanvulling van dhr. Kees Walle uit Leiden: Ik kan u melden dat no. 185 van de gereformeerde lidmatenlijst, t.w. Staeffelyne x Jan Moens, afkomstig uit Everghem naar Leiden zijn vertrokken. Dat moet uiterlijk in 1593 zijn gebeurd toen Moens achter de 'cruyttuyn' (nu het oudste deel van de Hortus Botanicus) een kavel grond kocht en daar twee kleine huisjes liet bouwen. In 1606 was hij de bouwheer van het huis dat ik thans bewoon (Vijfde Binnenvestgracht 1, 2311 VH Leiden).
    Staeffelyne (in de Leidse archieven bekend als Stoffelyntge van Roten) en haar dochter Janneke stierven eind 1603 aan de pest. Jan Moens hertrouwde daarna met Elisabeth Smits, afkomstig uit Berchem bij Antwerpen) en daarna nog een keer met Sara van der Straten. Op 19 juli 1630 wordt Jan Moens in de Pieterskerk te Leiden begraven.
     
Nr Naam Straat Huis Afkomstig van Vertrokken naar
29 april 1584          
1a Jacob Janssen Lakensnyder Langstrraat 120    Middelburg 1590
1b Magdalena Langstraat 120    Middelburg 1590
2a Pieter Bartholomeussen Noortstraat 234    
2b Plonken Jans Noortstraat 234    
3a Goyaert Hendricxen (Smit) Langstraat 47    
3b Tanneken Jans Langstraat 47    
4a Jan Hendricxen Backer Langstraat 94    
4b Grietgen Langstraat 94    
5a Mr. Hubrecht (Fransz) Predicant Langstraat 117    
5b Ghierken Langstraat 117    
6 Tanneken Jonghe Diericx Vroyvr. Langstraat onbekend    
7 Dierick Willemssen Saut Westdijk 132    
8 Mr.Franchois Philips Barbier Langstraat 44   Middelburg 1590
8a zijn huysvrouwe Langstraat 44   Middelburg 1590 
9 Lincken Cornelisdr.        
10 Cornelis Jacobssen (Burgem.) Langstraat 109    
11a Pieter Synonssen (Timmerman) Langstraat 46 (Breda)  
11b Mayken Langstraat 46    
12a Cornelis Leynssen Nieuwstraat 188   Vlissingen
12b Griete Nieuwstraat 188   Vlissingen 
13 Catelyne van Houcke Veere      
14a Willem Martssen Grafdelver Papenstraat 280    
14b Janneken Papenstraat 280    
15 Marten de Gast Tollenaer Langstraat 127   Veere 
16 Christine Jacobs        
17 Betgen Jacobs (x Huyge Jacobs) Nieuwstraat 196    
18 Pauwele Cornelisdr Middelburg      
19 Magdalena Beyjaerts Langstraat 58    
20 Adriaen Cornelissen Cuyper Langstraat 92    
21a Adriaen Licxken Noortstraat 245    
21b Jacquemijne Noortstraat 245    
22 Aechte Davids        
23 Neelken (gillisdr.)de Naysterge Nieuwstraat 204    
24 Syken Jacobs (woont bij nr. 6) Langstraat onbekend    
25 Lauwreyns Strijmes (Smit) Langstraat 58    
26a Pieter Janssen Langstraat 16    
26b Franchyncken Langstraat 16    
27a Jan Teerlinck Langstraat 50    
27b Grietgen Langstraat 50    
28a Jooris van Brabant Noortstraat 234    
28b Tannecken Teerlincx Noortstraat 234    
29 Adriaen (Lenaerts) Blockmaker Westdijk 174    
30 Gysbrecht Joos de Metzelaere Noortstrrat 240    
31a Dignus Aertssen (Misman) Bolstraat 270    
31b Janne Cornelissen (Coolen) Bolstraat 270    
32 Vincent van Onderdock Langstraat 22    
33 Magdalena Arents (x St de Ruyter) Langstraat 101    
34 Wullem Pieterssen Cuyper Markt 261    
35a Allart Gheertssen Langstraat 70    
35b Betgen Langstraat 70    
36 Truyken (Vermeere) Nieuwstraat 186    
37a Elizabeth Wullems Nieuwstraat onbekend    
37b Jan Hemskercke Nieuwstraat onbekend    
38a Claes Janssen Bruynooge Langstraat 48    
38b Dygne Langstraat 48    
39 Abraham Beyjaert Langstraat 58    
40 Grietgen Pieters Symons Langstraat 46    
41a Cornelis van Huessen Langstraat 97    
41b Elizabeth Langstraat 97    
42 Maye Diericx        
43 Pauwelle (x. Mailliaert de Hont) Langstraat 81    
44 Claercken Berens        
45 Jan Kersten Papenstraat onbekend    
46 Lysken Ariaens (woont bij nr. 63) Langstraat 26    
47a Daniel Lenaert Temmerman Nieuwstraat 192    
47b Janneken Nieuwstraat 192    
48 Mr. Jan Bogaert Langstraat 104    
49 Jan Janssen Saligant Backer Langstraat 49    
50 Franchois de Nagelmaker Noortstraat 227    
51a Anthonius de Cremer        
51b vrouw van Anthonius de Cremer        
52 Hendrick Pieterssen (x Tryn Pays) Langstraat 79    
53 Tanneken Jans Westdijk 172    
54a Jan Meeussen Westdijk 172    
54b Theuntgen Westdijk 172    
55a Geerbrant (P)auwels Langstraat 76    
55b Mayken Langstraat 76    
56 Pieter Hendrickx Schiptimmerman Markt onbekend afvallige  
57 Luene Blaes Langstraat 13    
58 Cornelis Adriaenssen Licxken Noortstraat 245    
59a Adriaen (Pieterssen) de Backer Langstraat 102    
59b de vrouw van Adriaen de Backer Langstraat 102    
60a Pieter Florys Westdijk 133    
60b Lyncken Westdijk 133    
61 Neelken, wed van Jan Rooskens Langstraat 81 Middelburg  
62 Cryn Tysen Noortstraat 226    
63 Jobken Jans Langstraat 26    
64 Jacquemyne (dienstm Mr. Hubr.) Langstraat 117    
65 Janneken Cornelis 't Appelwyfke        
66 Mayken Jacobs Langstraat 127    
67a Mattheus Janssen (zeylmaker) Langstraat 124 Bergen op Zoom  
67b Neelken Langstraat 124 Bergen op Zoom  
68 Maye Hendricx Keetwijf        
69a Job Jacobsen        
69b Passchijne        
70a Mahieu Mauryssen        
70b Janneken        
71a Lowijs Bostoen        
71b de vrouw van Lowijs Bostoen        
72 Janneken van Dussen Langstraat 106    
73 Mr. Pieter van Osschen        
74 Janneken (x Jan Misseu) Langstraat 52    
75 Tannicken(x Pieter de Brabander)        
76a Christiaen de Vrient        
76b Jacquemynken        
77a Jan de Backere Schoenmaker Langstraat 117    
77b Margariete Langstraat 117    
78a Franchinken Froimont, moeder        
78b Perincken Froimont, dochter        
78c Goelken Froimont,dochter        
79 Franchinken van Sonnebeke        
80a Mayken Seghers, moeder Langstraat 3    
80b Mayken Meugaerts, dochter Langstraat 3    
81 Catherryne Hendricks        
82a Joost Aue     Dixmuyde  
82b Mayken     Dixmuyde  
83a Mahieu Dassenaele        
83b Neelken        
84a Jan Bakeman     Oudenbosch Middelburg
84b Dyneke     Oudenbosch Middelburg
85a Neelken, moeder van 84a     Oudenbosch Middelburg
85b Goelken Passcharis, moeder 84b     Oudenbosch Middelburg
86a Marcus Muelenbecke        
86b Tannicken        
87 Goelken, wed. Pieter d'Heere     Goes  
88 Josyne, wed.Melchior Witfoets     Oudenburg  
89 Janneken Schauts (x Mr. Sonnius) Langstraat 95    
90a Pieter den Dopper     Middelburg  
90b Janneken     Middelburg  
91a Jan de Clerck Timmerman Langstraat 20 Dixmuyden  
91b Jacqueijne     Dixmuyden  
92 Ariaentken Jacobs Nieuwstraat 198    
93 Christine Pieters     Dixmuyden  
94 Mr. Raphael de Hondt, Schoolm. Langstraat 81 Zuid-Beveland  
95 Jacquemyntgen de Vroe Langstraat 3    
96 Cunera Jans (x Jan Legiersen) Westdijk 175    
97 Mynke Ariaens, wed Clais Hock        
98 Philips Cabbout     Vueren  
99a Lieutenant Vloe        
99b Leunken        
100 Jan Baert Lynewever Langstraat onbekend    
101 Denys Provoost Westdijk 174    
102 Claesken Andries (woont bij nr. 70)        
103 Achken Gillis de Schoolvrouwe Langstraat onbekend    
104 Jacob van Bombreker Langstraat 47    
105 Adriaencken Ariaens Langstraat 92 Vere  
106 Barbelken Jans (x Hubr. Martsen) Westdijk 145    
107 Mayken Wynneels     Hondegem  
108 Geerken Wullems     Kleverskerke  
109 Catheryne        
110a Mr. Thomas Bruskens, Predikant        
110b Maertgen        
12 augustus 1584          
111 Gillis Succant     Brugge  
112 Gillis van Landegem     Sluys  
113 Jan Verbomen     Middelburg (Vl.)  
114 Dingneken Gobbaert Langstraat 109 Bergen op Soom  
115 Neelken Pieters x Diercq Sault (1) x Pieter Meessen (2) Westdijk 132    
116 Jan Asserijc     Hulst  
117a Jan Maes     Oudenburgh  
117b zijn wijf     Oudenburgh  
118 Goelken Fulloens     Oudenburgh Middelburg
25 november 1584          
119a Philips Oefsen Lynnewever     Antwerpen  
119b Mayken Lambrechts     Antwerpen  
120 Hester de Lieu, j.d.     Antwerpen  
121a Hubrecht Steenmaer     Brussele  
121b Hans Steenmaer, zijne soone     Brussele  
122a Pieter Mahieus van Meessene     Nieupoort  
122b Jacquemijne     Nieupoort  
123a Jan Voet     Oudenburgh Domburg
10 maart 1585          
124 Neelken Dignemans Colen        
125 Neesken Fladeracken     sHertogenbosch Vere
126a Pieter Janssen Cleermaker     Kleverskerke Serooskerke
126b Willemijnken Jans     Kleverskerke Serooskerke
127a Pieter de Slende     Douuers  
127b Mayken Jans        
128a Trijn Jacobs x Diercq Sael Langstraat 85 Amsterdam  
128b Neel jacobs (zuster) Langstraat 85 Amsterdam  
129 Cornelis Snouc van Hulst     Middelburg Middelburg
130 Jan Danielssen     Hontenesse  
131 Mayken Oliviers     Bieselinge  
9 juni 1585          
132 Hendricxken Pieters wed van Jan Pieters Nieuwstraat onbekend    
133 Neelken Clais Langstaat 15    
134 Agtgen Romers wed van Anthonis Jacobs Noortstraat 249    
135 Grietgen Jacobs Langstraat 3    
136a Mr. Godefridus Surbach gestorven 20 juni 1592 Langstraat 106 Bruessel  
136b Martha, zijn huysvrouwe Langstraat 106 Bruessel  
136c Mayken van Thienen zijn dienstmaeght Langstraat 106 Bruessel  
137 Digneelken Anthonis        
26 oktober 1585          
138a Carel Crop     Belle  
138b Bauwyne     Belle  
139 Laureyns Lievens, procureur     Ziericzee  
140 Willem de Mesmaker     Ghendt  
141a Mayken Craliers     Middelburg  
141b dochter Pleuntgen Isebrants     Middelburg  
142a Mr. Jan Nicolaj     Antwerpen  
142b Mayken van Eyck     Antwerpen  
143 Mayken Caschelis j.d.     Middelburg  
144a Guillaume Monniers     Den Hage  
144b Margarete     Den Hage  
145a Leynart Suerius     Antwerpen  
145b zyn wyf     Antwerpen  
146 Leonora de Grote j.d. dienstm. van Johannis Nicolaj     Middelburg  
147a Bartholomeus van Loo     Antwerpen  
147b Peryntken     Antwerpen  
148a Joos van Laren, predicant     Antwerpen  
148b Mayken Cnockaerts     Antwerpen  
25 december 1585          
149 Toryken Rycx wed van Anthony Oliviers     Antwerpen  
150 Janneken Aernouts, wed.     Antwerpen Middelburg
151 Mr. Jacob Hermanssen, voorsanger        
152a Adriaen Maes     Antwerpen 't lant van Goes
152b zoon Pieter     Antwerpen 't lant van Goes
153a Jaspar Geerts, cleermaker     Antwerpen  
153b Mayken     Antwerpen  
154a Gossaert Sinaij     Antwerpen Middelburg
154b Sara van Os     Antwerpen Middelburg
155 Jan Logiers (xCunera Jans) Westdijk 175    
156 Neelken Ariaens, de huysvrouw van Wullem Jacobs, alias Papenstraat 274    
157 Mayken Ariaens dr. Van Adriaen Cornelis Langstraat 92    
158 Mayken Jooris j.d. Langstraat 26 Antwerpen Middelburg
159 Lucia Bussoers, de huysvrouw van Wullem Pieters, cuyper Markt 261    
160 Augustyn Teerlinck, backer Langstraat 116    
161 Franchois Brents     Antwerpen Middelburg
162 Marguerite Spinola (hv van 161)     Massis Middelburg
163 Hendrick Claessen Langstraat 11    
164a Jacob van Haverbecque     Antwerpen  
164b Betteken     Antwerpen  
165 Pieter Symons Westdijk 163 Antwerpen  
30 maart 1586          
166a Hans Maerijs     Antwerpen  
166b Janneken van Damme     Antwerpen  
167a Cathelyne Bollaert     Antwerpen  
167b dochter Magdelena Bauwers     Antwerpen  
168a Adriaen van Eede     Brugge  
168b Elseke Ridders     Brugge  
169 Janneken Adriaens j.d. Langstraat 98    
170 Grietgen Aerjaens j.d. Langstraat 92    
171 Lysken Wigghers j.d.     Antwerpen  
172 Mayken, wed. van Jooris Pauwels, x Eduwaert Coppens, Noortstraat 258a Antwerpen  
173 Mayken Jans (x Geerbrant Auwels)        
174a Jan Aernouts     Goes 't land van Goes
174b Janneken     Goes 't land van Goes
175a Clais Aernouts (zoon van 174a)     Heinkensant Axele
175b Jossyne vander Walle     Heinkensant Axele
176 Joseph van Best     S'Hertogenbosch  
177 Gooris van Dorpe stiefzoon van Mr. Mailliaert Langstraat 81 Keen (Vlaand.) Hollant
178 Jan Moen van Evergem     Everghem  
179 Adriaen Schelfstroo     Everghem  
180 Marten de Bliek     Antwerpen Middelburg
181 Lambrecht Bogaerts j.m. woont bij Bartholomeus van Loo     Bruessel  
182 Wullem Cornelissen Claver, smijt Langstraat 94 Serooskerke  
183 Cathelyne Gheerts, wed. naysterge ende schoolvrouwe     Mechelen  
184 Jan Adriaenssen Bogaert Langstraat 92 Middelburg  
185 Staeffelyne x Jan Moens     Everghem  Leiden*
186 Janneken x Adriaen Schelfstroo     Everghem  
187 Thomas van Loo, sakeletwercker     afgevallen  
188 Mayken Adriaens     Middelburg  
189a Jan Mathys     Goes  
189b zijn huysvrouwe     Goes  
23 juni 1586          
190 Martintgen Happaerts     Amstelredam  
191a Pieter de Meyere     Ghent  
191b Cathelyna     Ghent  
192a Joos de Moor     Ghent Middelburg
192b Grietgen     Ghent Middelburg
193 Dierick Sael Langstraat 85    
194 Tanneken Mattheus x Symon Janssen (208)     Antwerpen  
195 Lysbeth (x Pieter Crijnssen)        
196 Janneken Mattheus dienstmaegt van Jan Spierinck Langstraat 42 Amsterdam  
197 Hester x Augustin Teerlinck (160) Langstraat 116    
198 Mayken Geerbrants j.d. Westdijk 151    
199 Sara Sarels j.d. Westdijk 177    
200a Jacques Paridaen     Haerlebeke (Vl)  
200b Serloose     Haerlebeke (Vl)  
201 Anthonis van Dueren     Antwerpen  
202 Jossyne Aernouts j.d. Noortstraat 231 Heinkensant  
203 Gillimken Cornelis Langstraat 81 Goes  
204 Claerken, wed van Lieven de Vos     Ghendt  
205 Cornelia Jaghers van Brugge Noortstraat 238/240 Vere  
206a Jan van de Mostele van Eeclo     Middelburg  
206b Neeltgen     Middelburg  
207a Pieter Schauwege     Middelburg  
207b Maertge     Middelburg  
208 Lysken Armysken     Middelburg  
5 oktober 1586          
209 Symon Janssen     Antwerpen  
210a Claes de Vos     Noortwyts  
210b Catelyne     Noortwyts  
211a Lucas de Vriese     Ghendt  
211b Jossyntgen     Ghendt  
212a Joos de Wespelaere     Emergheem Middelburg
212b Mayken Svriesens     Emergheem Middelburg
213 David van Watere     Ghendt  
214 Pieter Ardoijs de Jonge     Ghendt  
215 Mayken hv van Rutsaert Oecker     Yperen  
216 Neelken Joos hv van Victor Middernacht        
217 Grietgen vanden Berghe wed. Jacques vanden Berge     Meenen  
218 Mayken Guillaumes Boone        
219a Dierick de Ram, capitein        
219b Hester        
220a Jacques van Groesbecq     Antwerpen  
220b Susanna     Antwerpen  
221 Leuntgen Stevens, hv van Pieter Pieterssen alias Pelaer        
222 Lysken Tyron, wed.     Antwerpen  
223 Lysken Pipelincx,wed.     Antwerpen  
224a Jacob van Muessen     Antwerpen  
224b Grietgen     Antwerpen  
225 Charles Jacobs     Antwerpen Oostende
226 Willemincken van Best, wed.     sHertogenbosch  
227 Bayken van Fraessen j.d.        
228 Frensken Gravenbroecx     Bruessel Leeuwarden
229a Isaias Deynoot     Gent  
229b Adriane     Gent  
4 januari 1587          
230a Jan Janssen Joncxst     inde polder Hollant
230b Neelken Jans     inde polder Hollant
231 Jan Raymaker, schrynwercker     tlant van Luyck  
232 Dominicus Goyaerts (Franssen)     Antwerpen  
233 Neelken Davids j.d.        
234 Perinne de hv van Pieter van Clappelaert     Bruessel  
235 Hans vanden Zweerde Noortstraat 258 Antwerpen  
236a Sander Gillis     Middelburg Vere
236b zijn huysvrouw     Middelburg Vere
237 Grietgen Ariaens j.d.     Romerswale  
238 Lysebeth Cornelis j.d. Langstraat 85    
239 Jaspaer Jans van Oosbeeck Nieuwstraat 195 Valckenburgh  
240 Catelyna hv van Wullem du Mollyn        
241 Hans Buyssen j.g. opt oude gadt   Everghem Middelburg
242 Sara Jans j.d.     Antwerpen  
243 Abigail Kweckaerts j.d.     Colcester  
244 Grietgen Cornelis     Antwerpen  
245 Claercken van Sambeke j.d.     Antwerpen  
246a Sander Koets van Gent     Middelburg  
246b zijn wijf     Middelburg  
247 Geraert Adriaenssen oudkleerverk.     Brugge  
248 Brechtgen Adriaenssen j.d. Nieuwstaat ? Middelburg  
249 Mayken van der Geest, wed.     Antwerpen  
250 Jacob Stalensvan Ghendt     Middelburg  
251a Pierre du Man     Cantelberghe  
251b zijn wijf     Cantelberghe  
252 Aernout Ponwaer     tlant van Goes  
253a Jan Arentssen, thyngieter     Antwerpen Vliss. 05-10-1598
253b Elisabeth Clachts     Antwerpen idem
1 april 1587          
254 Anna Bouwen, wed. van Antw.     Vere  
255 Steven Bancquet, lynewever     Wilsbeke (Vl)  
256 Pieter vander Brugghe     Veerse Poort  
257 Goelken hv van Willem Claver Langstraat 94    
258 Mr. Mailliaert de Hont, schoolm. Langstraat 81    
259 Truyken Foebeerts de hv. van Pieter Ardoys de Jonge        
260 Catherine dr van Charles Jacobs     Middelburg  
261 Lauwerens Janssen     Schoeniseel  
262 Janneken Joos     Vlaenderen  
263 Lievintgen Joos Noortstraat 249 Vlaanderen  
264 Goelken Feloens Jacobsdr.     Oudenburgh  
265 Anna Janssen, wed. Jan Matthys x Jacob Jacobssen Langstraat 77    
266 Philips Bourgoys     Antwerpen  
267 Janneken Poltoen     Antwerpen  
juli 1587          
268a Jan Smeeckaert Langstraat 82 Leyden  
268b Janneken Vermuelen Langstraat 82 Leyden  
269 Mayken vander Muelen Langstraat 82 Leyden  
270 Lincken Blocks, vroyvrauwe wed. Anthonis Thomassen        
271 Adriaen Weyns van Ghent     Middelburgh Middelburgh
272a Jan Gheens     Ghent Middelburgh
272b zijn huysvrauwe     Ghent Middelburgh
273 Rytsaert Houcken     Suijthamten (Eng)  
274 Cornelis Gheertsen Goede Langstraat 68 Edam  
275 Christoffel, soldaet Bolstraat 265? Ghendt Haelen
276 Pauelle Jacobs, hv van Jacob Janssen, bierwercker Langstraat 120    
277 Leuntgen Pieters hv Jan Diericks        
278 Sara, Pieter Bartholomeusdr.        
279 Mayken Bastiaens j.d.        
280 Meeusken Hendricxdr Langstraat 111 Vere  
281a Capitein Hubrecht de Pours (Westdijk) 175 Vlissingen  
281b Elysabette (Westdijk) 175 Vlissingen  
282 Leynken van Acker, wed van Franchois de Pooster        
283 Joos van de Beke, soldaet onder Pours     Ghent  
284a Mercerus Adams        
284b Grietgen        
285 Truycken Suijrbachs        
3 oktober 1587          
286 Neelken x schoolmeester (232) Dominicus Goyaerts        
287 Gorys Buys opt oude gat      
288 Christoffel van Weyeric j.g.        
289 Tanneken Cordiers j.d.     Antwerpen  
290 Pieter Gommaert, soldaet onder Pours       Vlissingen
291 Ambrosius Hulsen Middelb. Poort      
292 Mayken Boons Oliviersdr     Bergen (Heneg.)  
293 Anneken Jans x Hans van Tongheren        
294 Mayken Maes x Jan Raes     Oostende  
januari 1588          
295 Laureyns de Maecht     Delft  
296 Marten Utrighs van Bruessel     Delft  
297 Anthony vande Bruggen     Londen  
298 Maye Seelen, wed.Adam Janssen     Geertuidenberghe  
299 Geertgen Jacobs j.d.     Middelburgh  
300a Hendric Laureyns, soldaet onder Capiteyn Pours     Ziericxzee  
300b Barbelken     Ziericxzee  
301 Anthonis Janssen, schuytman Bolstraat 263    
302 Jan van Brantegheem, lynewever     Liskercke (Aelst)  
303 Ariaentgen Bartholomeus j.d., dienstm. van Goyaert Noortstraat 253 Mechelen  
304 Comercken Pieters j.d. dienstmaecht van Jacob Janssen Langstraat 120 Gouwe  
305 Jacquemijntgen Pieters j.d.     Ghistele (Vlaend.)  
306 Laureyns de Backer     Haerlem  
307 Margriete de Hane j.d.     Ovesande  
308a Balten Camerlinck     Vlissingen  
308b Lysken     Vlissingen  
309a Joos Gheeraerts     Sluijs  
309b Hester     Sluijs  
310a Aernout Maertens     Middelburgh  
310b Adrianeken     Middelburgh  
311 Hans vander Haghe x wed van Mr. Hubrecht Langstraat 115    
3 april 1588          
312 Cornelis Bastiaens van Bekercke     Kleverskerke  
313 David Cortens van Antwerpen Noortstraat ?    
314 Jacob Pijnappel j g Langstraat 120 Rotterdam Middelburg
3 juli 1588          
315 Stevemijne Michiels x Gillis Hauwstrate     Kleverskerke  
316 Bayken van Solingen Nieuwstraat 197 Dordrecht  
317 Franchyne, wed. van Franchois de Berdt     Leyden  
318a Marten Corcelles Westdijk 151 Leyden Middelburgh
318b Mayken Westdijk 151 Leyden Middelburgh
319 Diericken Alberts, dienstmaecht tot Cornelis van Huessen Langstraat 97    
320 Pieter Claissen Clercqs j.g. Noortstraat ? Antwerpen  
321 Wullem Snoeck,soldaet onder Capiteyn Ghistele     Souborgh  
322 Cornelis Gheenssen Langstraat ? Vere  
323 Cryspin Bonakillon, soldaet Onder Capiteyn Ghistele Langstraat 109 Goes  
324 Mayken Platevoets, wed.     Vere  
325 Willemyntgen Boterdroghers     Vere  
326a Oldrick Michelbecqs, soldaet Langstraat 66 Ausburgh (D)  
326b Heylken Cornelis Langstraat 66 Ausburgh (D)  
327 Mayken Pieters j.d., dienstm. van Jan Cornelis Candron Langstraat 51    
328 Mayken Adriaens j.d., Langstraat 26    
329 Grietgen Tys x Laureyns Janssen Westdijk 173    
330 Wullemken Diericx x Jan Wullemsen Lyndrayer Papenstraat 279    
331 Christiaen Gillissen Westdijk 173 Vere  
332 Pieter Fools Westdijk 143 Goes  
333 Janneken Costers x Geraert Clais Westdijk 167 Vlissingen Goes
334 Roelandt van Ghystelle, Capteyn        
335 Barbara van Ghendt meydt van Catalina (nr. 336)        
336 Catalina x nr. 334        
337a Joris Janssen, soldaet onder 336        
337b syn huijsvrauwe        
338 Cornelis van Dessel, soldaet        
339a Huybrecht Janssen, soldaet onder Capt. Ghistel (nr. 336) Middelb. Poort      
339b syn huijsvrauwe Middelb. Poort      
340 Margriete Pasquil x Bertrand Backer Langstraat 27 Goes  
341 Janneken Meeussens x de lieuenant van Capt Ghistellen     Goes  
342 Neelken Abels dienstbode van nr 341     Goes  
343a Jan Backer     Goes Middelburg
343b syn huijsvrauwe     Goes Middelburg
3 januari 1589          
344a Jan Wijllems Westdijk 180 Thoolen Thoolen
344b Catelina Westdijk 180 Thoolen Thoolen
345 Pierken Anthuenis Nieuwstraat ?    
346 Abraham Janssen, soldaet onder Capteyn Ghystelle Langstraat 112    
347 Lieven Verdonck     in de polder  
348 Eduwaert Coppens     Brussel  
349 Jan le Denixs, soldaet Westdijk 133 Goes Middelburg
onder Capteyn Ghystellis          
350 Marijntgen vander Ameele, wed. Langstraat 58 Middelburgh Middelburgh
1 april 1589          
351 Barbelken Jaspaerts, wed. van Herman van Uyterbeecke Vischmarckt   Amsterdam  
352 Janneken x Franchois de Strycker     Middelburg  
353 Mayken Wijnebroot (Waals) x Jan vander Zweeden        
2 juli 1589          
354 Neelken Crijns x Geraert Aerts Papenstraat 274?    
355 Pieter Crijnssen Bolstraat 271?    
356a Loijs van Camere Langstraat 122 Vlissingen  
356b Martijnken Louis Langstraat 122 Vlissingen  
357a Pieter Meussen van Antwerpen Nieuwstraat ? Dordrecht Middelburgh
357b Maijken     Dordrecht Middelburgh
358 Barbelken Hendricx, wed. Langstraat 40 Antwerpen  
359a Jan Pottinck     Antwerpen Middelburg
359b Hester     Antwerpen Middelburg
360a Claijs Albrechtssen Langstraat ? Westcappel  
360b Mayken Langstraat ? Westcappel  
361 Beth hv van Lenaert Chistoffels     Kleverskerke  
362 Jaques de Four, schoolmeester        
363 Thuentgen Anthuenis j.d. Westdijk 150?    
364a Olivier de Keurseere     Vlissingen  
364b Marij sijn huisvrouwe     Vlissingen  
364c Elizabeth Philips sijn machten     Vlissingen  
365 Jan Cornelissen, soldaet onder de Admirael Westdijk ? Sluijs  
366 Merten vanden Damme soldaet onder de Admirael Langstraat 99 Sluijs  
367a Daniel Haghenouwer, soldaet     Veere  
367b Cathaline     Veere  
368a Anthonis vande Walle, soldaet Westdijk ? Veere Veere
368b zijn huisvrouwe Westdijk ? Veere Veere
369a Anthoni Gout     Utrecht Axele
369b Catheline van Welcke     Utrecht Axele
370 Simon Thiel van Aldenhoven, sol. Nieuwstraat ? Veere  
371 Robijntgen Diericx Langstraat 118? Middelburgh Middelburgh
372 Prijntken Schilderts j.d. Westdijk 134/135 Souborgh  
373 Jan de Waghemaker Langstraat 117 Middelburgh  
1 september 1589          
374a Pieter de Witte Westdijk 132 Dordrecht  
374b Ariaentken van den Crekel Westdijk 132 Dordrecht  
375 Tanneken Bauw x Nicolaes Roije Langstraat 40 Middelburg  
376 Arnout Jacobs Muers, schoenm. Westdijk ?    
377 Dierick Roock soldaet onder de Admirael Langstraat ? Vlissingen  
378 Augustin Weijns, goudsmit     Middelburch  
379a Pieter van Luerckboorne, glasm. Langstraat 44? Middelborch  
379b Mayken Willems Langstraat 44? Middelborch 1601
380 Ommerintgen Jacobs x Dierick Borch, soldaet        
381 Barbeltken (opnieuw aengenomen) x Adriaen (Lenaerts) de Westdijk 173    
7 januari 1590          
382a Jan Thyssen Slotemaker Westdijk 180a? Westcappel  
382b Gillyntgen Westdijk 180a? Westcappel  
383 Jossyntgen Jans x vendrich van Dach Langstraat 50 Goes  
384 Adriaen Jacobssen Cents, bootges. Nieuwstraat 213    
385 Dierick Cleijnens Lantman bij de Vischpoort      
386a Jeronimus Joossen, veltsoldaet onder Capiteyn. Dach        
386b Janneken Cornelis Langstraat ?    
387 Josijntgen de Laete x Pieter Reuten Nieuwstraat ? Grijpskercke  
388 Susanna Cornaets van Antwerpen     Middelburg Middelburg
388 Janneken Lievens van Ghent x Charles de Pape, soldaet Langstraat 68    
8 april 1590          
390 Anna x Cornelis Gheenssen Langstraat ? Hulst  
391 Christoffel Goyaertsen Westdijk 143    
392 Mayken Claijs x Cornelis Wijllems Vischmarct Middelburg    
393 Pieter Thyssen Slotmaker Westdijk 180a? Westcappel  
1 juli 1590          
394 Aelken Jans x Fredrick Janssen Nieuwstraat ?    
395 Tanneken Jacobs Janssen Langstraat 120    
396 Tanneken van Heke j.d. Westdijk ? Zueysden (Vl)  
397 Secilie x Bernard Jacobsen Wever Noortstraat ?    
398 Geraert Marckhove, cleermaker Langstraat 53 Middelburch  
399 Jan Letans Noortstraat ? Middelburgh  
400 Mathiesse du Bois j.d.,dienstm. van Aelbrecht Pieterssen Noortstraat? ? Middelburgh  
401 Guelken Janssen van Haerlem x Willem Janssen Bolstraat ? Oelkensplate  
19 oktober 1590          
402 Tanneken Blanchaert x Pauwels van Limborch, soldaet Onder Nieuwstraat 192 Vlissingen  
403 Olivier de Backer Nieuwstraat ? Middelburch  
404 Anthonijs Bariseel Papenstraat 275 Mercken (Vl)  
405 Janneken x Huijbrecht van Swol Westdijk ? Thoolen Hulst (zie nr. 421)
406 Janneken Pieters, dienstbode van Claijs Aelbrechts        
13 januari 1591          
407a Diericq van Telver Noortstraat 255 Aken  
407b Grietgen Noortstraat 255 Aken  
408 Gillis vander Eynde Noortstraat 255 Mecchelen  
14 april 1591          
409a Jan van Ende Langstraat 117 Aerschot (Br)  
409b Hilleken Langstraat 117 Aerschot (Br)  
410 Catelijne Janssen x Christoffel de Bert Nieuwstraat ? Haerlem  
411a Arnout de Kempere Westdijk ? Middelburch  
411b Tanneke Westdijk ? Middelburch  
412 Cathelyntgen Davids x Jan Saligant Noordstraat 231 Vere  
413 Susanna x Gillis Heyndricx Langstraat 105    
414 Mayken Marys j.d. Langstraat 47    
415 Perintgen x Gillis Boeret opt oude gat   Oostende  
14 juli 1591          
416 Mayken van Ortegheem, dienstm. van Adriaen Weyns,     Leijden  
417 Christina Wilfoets, dienstbode van Mr. Joos van Laren Langstraat 40    
418 Catheleyne Symons x Pieter Heynssen Nieuwstraat ?    
419 Maria Jacobs x Jan Albert Langstraat   Middelburch  
419 Sara Spiegels, dienstbode van de schoolvrouwe Westdijk      
29 september 1591          
420 Janneken x Capteijn (zie nr 405) Huijbrecht van Swol     Hulst  
422a Philips Martens Langstraat 125 Stailo (Dl)  
422b Claudina Langstraat 125 Stailo (Dl)  
25 december 1591          
423 Bartholomeus Janssen, schipper Noortstraat 249 Brouwershaven  
424 Tanneken de Bruijne wed. van Renijer Smidt Langstraat 20 Amsterdam Middelburg
425 Grietgen Heijndricx x Jan Heindricx Backer Langstraat 80 Amsterdam  
426 Rutsaert Offinghen j.g. Noortstraat ? Ratingen  
427 Claertken Pollaerdts x Huijbrecht Passchier Noortstraat ?    
428 Christine x Anthuenis Bariseel Bolstraat 428    
429 Mayken Jacobs van Eertvelde buyten   Brouwershaven  
430 Joostgen Jacobs x Clarijs Willemssen Stoop Langstraat 82    
431 Mayken Cent x Berent Wolfaerts Langstraat ?    
12 april 1592          
432 Lenaert Arentssen Langstraat 53    
433 Tanneken van Lyre, wed van Ariaens Baltens Langstraat 96? Middelburg  
434 Susanna Lindemans Westdijk ?    
435 Sijntgen Michielssen, wed van Jacob Michielssen Noortstraat ?    
436 Janneken Wijllems x Pieter Gijsbrechts Westdijk ?    
437 Judith Pieters j.d. Langstraat 44?    
438 Brechtgen Adriaenssen x Adriaen Ghysbrechtssen Nieuwstraat ? Middelburgh  
439 Passcheyne vander Eyke j.d. Langstraat 18? Vlissinghen Vere
5 juli 1592          
440a Damiaen Lievenssen     Schoonhoven  
440b Lucretia     Schoonhoven  
441a Cornelis Cornelissen Stelleman     Ziericzee  
441b Digne Jans     Ziericzee  
442 Marijnis Janssen Schoenmaker Westdijk ? Middelburgh  
443a Charles Romeyn     Alcmaer  
443b zijne huysvrouwe     Alcmaer  
443c Barbara Vermuiden. Dienstbode     Alcmaer  
444 Jolyne Marcus j.d.     Gapinge (12-4)  
445 Steven de Ruyter, burgemeester Papenstraat 277    
446 Nicolais Sael de Oude Langstraat 85    
447 Laureyns Clauws Marct ?    
448 Mahieu de Bernaille j.g.        
449 Grietgen Everaets x Gerrit Jacobs Westdijk ?    
450 Barbel Bollens x Hercles du Four Langstraat 58    
451 Mayken Jacobssen x Bastiaen Pieterssen Middelburgseweg      
452 Cathelynken Mahieus j.d. Langstraat 111    
453 Jan de Spiegele     Londen  
454 Lysken van Schoonhoven, wed Hans van Queecbom Westdijk ? Antwerpen  
455 Magdeleentgen Andeels x Adriaen van Colpuyt Noortstraat 245?    
456 Heylken Symons j.d. Langstraat 30    
13 september 1592          
457 Lyntgen, de wed. van Sylvester de Coninck Damme      
458a Adriaen Jacobssen buiten de Veerse poort      
458b Adrianeken Sijmons        
459 Anthonij Six j.m. Noortstraat 255    
460 Roelant de Vriese buiten de Veerse poort   Schiedam  
461 Adriaentgen Adriaens x Marinus Janssen Schoenmaker Westdijk ?    
462 Magdeleene Forla x Jan du Temps Westdijk      
463 Adriaen Cornelissen (Huygens) Langstraat 90    
464a Jacques Milo     Nootdorp Middelburgh
464b Maria Seuy     Nootdorp Middelburgh
465 Bertram Backer     Middelburgh  
466 Jeroen vanden Driessche j.g.     Vere  
467 Symon Romboutssen, Bailliu Papenstraat 273ab    
10 januari 1593          
468 Neelken Pieters, wed van Lodewyc Jacobssen Nieuwstraat ?    
469a Wullem Michielssen     Kleverskerke  
469b Mayken Pieters     Kleverskerke  
470a Ghysbrecht Bakelant Nieuwstraat 207    
470b Janneken Nieuwstraat 207    
471 Adriaen Janssen Nieuwstraat ?    
472 Joos Thuenissen Wisse Papenstraat 275    
473 Bastiaen Cornelissen Lantman     Kleverskerke  
474 Fyke Ariaens x Bauwen Janssen Langstraat 61    
475 Neelken x Jan Adriaenssen vander Bye Langstraat 93    
476 Adriaentgen Ariaens j.d.     Middelburgh  
477 Geertgen x Joachim Janssen Westdijk 149    
478 Cornelis Janssen Rombout     Middelburgh  
4 april 1593          
479 Tanneken Ariaens de Boeve j.d. Langstraat 90 Thielt  
480 Francincken Willems j.d. Papenstraat 280    
481 Neelken Cornelis j.d. Langstraat ? Middelburgh  
482 Daniel Goijvaerts j.g.     Antwerpen Middelburgh
483a Jacob vander Beke, schoolmeester Langstraat 81 Goes  
483b Janneken Pauws Langstraat 81 Goes  
484a Clarcken Dammans     Gapinge  
484b Catherine Jans, dienstb. van 484a     Gapinge  
485 Joannes Dammans j.g.     Gapinge  
486 Neelcken Cornelis, wed.van Ariaen Andriessen        
487 Petrus Dammas, predicant     Gapinge overl. 9-4-1595
488a Clais Christiaenssen     in de polder Westcappele
488b Styntgen Aelbrechts     in de polder Westcappele
4 juli 1593          
489 Antheunis Janssen, bierwercker Bolstraat 263    
490a Jacques Reynhout     Middelburgh  
490b Jacquemeyntge     Middelburgh  
491 Margriete Keuwers x Pieter vander Meere     Middelburgh  
492 Gheertrudt vander Meere, wed van Lieven vander Meere Papenstraat ?    
493 Tanneken vander Meere x Anthuenis Janssen (489) Bolstraat 263    
494 Anna vander Hoeve j.d.     Londen  
495 Ghisbertus Samuel     Brouwershaven  
3 oktober 1593          
496 Hans de Loo     Amsterdam  
497 Elyzabeth van Berenbrouck x Pieter Goes, schrijver van Marct ? Vhucht Middelburgh
2 januari 1594          
498 Jobken Clais Janssen Schipper Marct ?    
499 Neelken x Adriaen Corn. Huyge Langstraat 90    
500 Pieter, zn. wijlen Sijmon Janssen Langstraat 30    
501 Cathelyntgen Symons x Leijnaert Aerntssen, lakenverk.        
17 april 1594          
502 Jan Janssen j.g. Papenstraat 275 Zuericzee  
503 Marten Adriaenssen Smit Langstraat 123    
3 juli 1594          
504 Tanneke vande Abeele Langstraat 109 Leijden Breda
505a Anthonius vanden Walle adelborst onder Capiteyn Decker     Vere Vere
505b zijne huijsvrouwe     Vere Vere
506 Cornelius Cornelissen, schrijnw.     Dordrecht  
507a Marcus Roelandt     Middelburch  
507b Perincken     Middelburch  
2 oktober 1594          
508 Hubrecht Samuels j.g. Langstraat 40    
509 Cathelyne Loppens j.d. Langstraat 42/43 Loo  
510 Jan Loyssen Smijt Nieuwstraat ? Shertogenbosch  
511 Susanna Beghin j.d. Langstraat 121? Brugge  
512 Margriette Jans x Jacob Corneliss. Langstraat ? Gapinge  
513 Janneken Janssen j.d. Langstraat ? Scherpenisse  
1 januari 1595          
514 Mayken Boghaerts x Clais Adriaenssen Brauwer Noortstraat 239?    
515 Cathelyntgen Bogaerts j.d. Langstraat 104? Vere  
516 Maijken Christiaens, wed     Scherpenisse  
517 Janneken Paewe j.d. Langstraat 52 Vlissingen  
518a Marinus Pierssen Papenstraat ? Rotterdam  
518b Cathellyne Brechts Papenstraat ? Rotterdam  
519 Adriaentgen Yefcens x Adriaen Jacobssen Lantman        
520 Mahieu Deyaert, metselaere j.g.     Duinkerken  
521 Josyntgen Lievens x Daniel Pieterssen Noortstraat      
522a Sijmon vande Meeren Noortstraat 247? Middelburg  
522b Lijsbeth Noortstraat 247? Middelburg  
1 april 1595          
523 Lijsken Jans x Jan de Leewe Leeuwstraat 181    
524 Neelken Nicolais Aelbrechts        
525 Mechtel Jans, wed. van Jacob Wouterssen Langstraat 83    
526 Tryne Jans, wed. van Hendrick Pieterssen        
527 Tanneken van Bruessel x Hans Goorissen        
528 Maijken x Aert Jacobssen Muers        
529 Nicolais Kerstdach     Rotterdam  
530 Pieter Aelbrechtssen Graft Langstraat 89    
9 juli 1595          
531 Jacob Reynoudt, fourier onder Capiteyn Gruyttere Nieuwstraat 224a? Terneuzen  
532 Passchyntgen Reynouts j.d. Nieuwstraat 224a? Goes  
533 Barbelken van Oudenburgh, wed.     Middelburgh  
8 oktober 1595          
534a Adriaen Andriessen     Gapinghe  
534b Margriete Luenis     Gapinghe  
535 Agneete Martens Noortstraat ? Leyden  
536 Tanneken van Hembyze x Mr. Joos van Hecke Nieuwstraat ? Berghen op Soom  
14 januari 1596          
537 Syntgen Martens, wed van Lowys Macharis van Meenen Langstraat 12    
538 Cryntgen Cryns x Adriaen Piaans Westdijk ?    
539 Neelken Pays x Jacob Pieterssen Langstraat 72    
540 Segher Lowijs in de lijnbane   Vlissingen  
541 Catheleyne Laparire Langstraat 127 Lillo  
7 april 1596          
542 Barbel Cornelis, wed van Jan Claessen de Witte Langstraat 35    
543 Heyken Cornelis j.d. Langstraat 35 Dort  
544 Mayken van Laren j.d. Noortstraat ?    
545a Anthony Herbrechtsen Langstraat 110    
545b Prientgen Langstraat 110    
546 Jacob Jacobssen x Beertgen de naystegere Langstraat 82    
547 Clays Wulemssen Stoop Langstraat 8    
548a Mr. Johannes Rycklem        
548b Janneken, sijn huysvrauwe        
548c Mayken Rycklem, sijn suster        
549a Lauwereyns Claussen     Middelburgh  
549b Cathellyne     Middelburgh  
550 Jehenne de Lespine x Jaspar de Buveynny, lieutenant Van     Lillo  
30 juni 1596          
551 Vynchent Matthyssen Langstraat 129? Capenrycke  
552 Mayken Joos, wed van Ollivier Gheldof buyten de cyngel   Cortreyck  
553 Josyntgen Wouters (x nr. 551) buyten de stad   Capenrycke  
554 Cornelis Pieterssen Marct 261 Delff  
555 Samuel Goyvaertssen j.g.        
556a Leyncken Verhaghe, wed. Langstraat 110 Middelburg  
556b Sara , dochter Langstraat 110 Middelburg  
29 september 1596          
557 Theophilus Teerlinck j.g. Langstraat 50    
558 Christine Jans j.d. Nieuwstraat ? Casant  
559 Robert Wullemssen, varentgeselle     Schotlant Schotlant
560a Cornelis Artssen Langstraat 127 Londen Schotlant
560b Judith Langstraat 127 Londen Schotlant
561 Joncvrau Susanna de Rycke x Capteyn Maximiliaan        
562 Digneman Gheertssen Langstraat 149 Vere  
563 Adriaentgen vande Creke x Pieter de Witte Westdijk 177 Hulst  
5 januari 1597          
564 Samuel Huybrechtssen        
565 Corstiaen Cornelissen     Delff  
566 Jopken Jans j.d.        
567 Peryne Andries x Mattheus de Clerck, aerbeyder Nieuwstraat ? Ouwerkercke  
568 Ariaentgen Cornelis j.d. Marct 261 Delff Vere
569 Nicolais Sael de Jonge Langstraat 87    
570 Tryntgen Hermans x Nicolais Sael de Oude Langstraat 85    
571 Wullem Martssen Bom Langstraat 52    
572 Jan Aelbrechtssen, calckman Langstraat 6    
573 Jan Gooris Langstraat 22    
574 Hans Buyens, glasemaker Marct 260? Middelburg  
575 David Tats j.g. Noortstraat 256    
576 Franchyne, wed van Mr. Joos van Speybrouck Nieuwstraat ? Leyden  
577 Mayken Wullems x Wouter Leynartssen Nieuwstraat ?    
578a Cornelis Janssen, bailliu     Hulst Goes
578b Cathelyne Gherloffs     Hulst Goes
579 Peryntgen Bleckmarys j.d.     Middelburgh  
580 Susanna Adriaens j.d.     Vere  
581 Johanna Arondeux x Octaviaen Guillers (lombaert)        
582 Johanna de Langue x Christiaen Cornelissen Marct 262? Leyden  
583a Andries Claissen, Nieuwstraat 213    
583b Janneken Nieuwstraat 213    
584 Adriaen Bakelant Nieuwstraat 207    
585 Pieter Heyndricxssen, zweertv. Langstraat 79? Axele  
586 Jackemijntgen, dochter van wijlen Mr. Christoffel Langstraat 125? Middelburgh  
587 Sara Licxes x Roelant Jacobssen Nieuwstraat 189?    
588 Meyntge Diericx x Daniel Jacobs     Kleverskerke  
589 Janneken Jan Aelbr. Calckman Langstraat 6    
590 Wullemeyntgen Adr. Cornelissen Langstraat 10    
591 Lysbeth Rochus x Jan Jochems Bolstraat ?    
592 Perintgen Jans, wed. van Wullem Bloetgrave Langstraat ?    
593 Janneken van Laren j.d.     Comene  
594 Daniel Jacobssen Lantman     Kleverskerke  
595 Juditen x Joos Pieterssen Nieuwstraat 197?    
596 Neelken Jans j.d., dienstbode Langstraat 106    
597 Adriaentgen Marinus x Adriaen Janssen Gastgen Langstraat 55?    
598 Thomaes Adriaenssen Nieuwstraat 220?    
599 Magdelena Keuwers j.d.     Yperen  
600 Pieter Robrechtssen, timmerman Noortstraat 236?    
601 Judith vander Horst x Hans de Strycker, pasteybacker     Delff  
6 juli 1597          
602 Sara Burcheliers j.d.        
603 De dochter van Bertram        
604 Tanneken Jacobs x Willem Lambrechtssen Westdijk 138?    
605 Abraham Roelants, schoolm. Westdijk ? Soutelande  
606 Mayken vander Hoffstadt x Jacob Wissen     Vere  
607 Maergen Sebastiaenssen j.d. dienstb. van joncvr. Lievens     Nieupoort  
608 Lysbeth Janssen j.d.     Middelburgh  
609 Clemeken Clements x Pieter Leynssen Bolstraat ?    
5 oktober 1597          
610 Aechtgen Clais j.d.     Middelburgh  
611 Cryntgen Marinus x Aelbrecht Joochems Westdijk 148?    
612 Mayken Marinus j.d. Nieuwstraat 191    
613 Perintgen Verleyen x Jacob de Grave (zie nr.643) Noortstraat 244    
614 Grietgen Boghaerts j.d. Langstraat 104 Duynckercke  
615 Philippyne Martens j.d. buyten Westcappel    
616 Janneken Jacobs Langstraat 127 Middelburgh Leyden 27-9-'02
617a Joncvrouwe x Jan Piron Westdijk 170 Axele  
617b Elisabeth hare maete Westdijk 170 Axele  
4 januari 1598          
618 Christyntgen Jans x Adriaen Adriaenssen vleeschauwer Langstraat 105?    
619 Judith Jansdr. Langstraat 94    
620 Maritgen Claes x Cornelis Gheertssen de Leeuw Langstraat 94 Schoonhoven  
621 Dingegen Jacobs x Ariaen (Rochus) de cleermacker Langstraat 90    
5 april 1598          
622 Magdeleentgen Haecks, wed van Jan Nachteghael        
623 Mayken Jans j.d.     Bergen op Soom  
624 Tanneken Jans x Jan Janssen Langstraat 127    
625 Isabelle vanden Kerckhove Langstraat 42? Amsterdam  
626 Jooris Bastoen j.g. Noortstraat 243 Dixmuyde  
627 Martyntgen Bastoens j.d. Noortstraat 243 Corterycke  
628 Neelken Jans j.d. (behuwde dr. van Heyndric de Langstraat 105 Middelburgh  
629 Jaques Boghaert j.g.     Vere  
630 Rachel Jops x Mr. Ghisbrecht     Middelburgh  
631a Jacob Pieter Janssen     Vlissingen  
631b Tanneken     Vlissingen  
5 juli 1598          
632 Aelbrecht Jocchems Westdijk 148? Middelburch  
633 Lysbeth Frans x Wullem Bom Langstraat 52    
634 Judith Braems j.d.     Sandwycks Middelburgh
635a Tanneken vande Waelberghe, wed.     Middelburgh Middelburgh
635b Grietgen de Coninck, hare dochter     Middelburgh Middelburgh
636 Joncvrouwe Elizabeth Caro, wed.     Londen  
4 oktober 1598          
637 Jacquemijncken Willems j.d. Papenstraat 280    
638 Loij de Boijs, schoonvader van Anthonis de glaesmaecker     Duynckercke  
639 Lyntgen Ghoetgebuer j.d.     Middelburgh  
3 januari 1599          
640 Jacob Aelbrechtssen Langstraat 79    
641 Mayken Mattheussen x Toussain de Vailleur, cuyper Langstraat 29    
642 Jan Janssen du Bois j.g.        
643 Jackes de Grave Noortstraat 244    
644 Janneken Ferdinands j.d.     Middelburg Middelburgh
645 Neesken x Reynier Bouuaet Langstraat 135 Middelburgh Middelburgh
646 Duifken Cornelis x Pieter Janssen Langstraat 41?    
647 Pieter Liebaert Nieuwstraat ? Middelburgh Middelburgh
April 1599          
648 Adriaen Rochus, cleermaker Langstraat 90 Santvoort (Vl)  
649a Hans Timmerman Noortstraat 249 Goes  
649b Tanneken Noorstraat 249 Goes  
650 Grietgen Bastiaens x Cornelis Janssen Langstraat 44?    
651 Lysbeth Gheerbrants x Christiaen Janssen Langstraat 72    
4 juli 1599          
652 Mayken Pieters x Clais Christiaenssen buiten de polder      
653 Deborah Berthels x David Goyvaerts (zie nr. 657) Langstraat 47?    
5 september 1599          
654 Ariaentgen Mels x Theus de zeilmaeckere Langstraat 124    
655 Betgen Jacobs x Mr. Abraham Roelants        
656a Lieven Vermere Nieuwstraat ? Melbeke  
656b Perincken Ockers Nieuwstraat ? Melbeke  
2 januari 1600          
657 Davidt Govarts Langstraat 47?    
658 Jan Cornelissen, huerman, wednr. van Aeltgen Jacobs Westdijk 176    
659 Susanna Jans x Crijn Coerten Langstraat 12    
660 Mayken Michiels x Cornelis Matthyssen, procureur     Nieupoort  
661 Grietgen Pieters, wed van Marcelis Adamssen     Bergen op Soom  
662 Cornelis Wielandt        
663 Elisabeth Adriaens x nr 666     Sevenhuyzen  
664 Marie van Bomeren x Capiteijn Dominiole        
665 Plante x Capiteijn Jan de Hane Langstraat 101    
666 Pieter Maertssen van Zevenhuyse        
2 april 1600          
667 Wouter Lambrechtssen, de swager van Louwys Bastoens        
668a Claes Pieterssen Nieuwstraat ?    
668b Jaquemincken Cornelis Nieuwstraat ?    
669 Janneke Dirricx x Cornel Langstraat 28    
670 Grietgen Aries x Corn. Jacobssen Langstraat 26    
671 Sitgen Thuenis, wed van Heyndrick de Backer Langstraat 94    
672a Lauweris Bogaert, hueman Nieuwstraat 204    
672b Catrintgen Nieuwstraat 204    
673 Lowys Woutermans j.g. Langstraat 94 Middelburch  
2 juli 1600          
674 Neelken Jacobs, wed. van Frans Robrechtssen Timmerman Nieuwstraat 236    
1 oktober 1600          
675 Leyne Ariaens, wed van Gillis Christiaenssen Langstraat 17    
676a Mr. Marinus Doeve     Oostersouburgh  
676b Lysken     Oostersouburgh  
677 Cornelis Cornelissen, cuyper Langstraat 1 Cruninghen  
678a Mr. Anthonius Byze, Lat. schoolm.     Delff  
678b zijn huysvrouwe     Delff  
5 januari 1601          
679 Kaerle Verstraten Bolstraat ?    
680 Franchyne de Hont, wed van Jan Nautssen St. Joorispoort      
681 Tanneken Bruynzeels x Andries Zeghers        
682 Ludewyn Wullems, wed. van Jan Cornelissen Langstraat 51    
683 Truijken Nans j.d. Noortstraat      
684 Jackemyntgen Pieters        
685 Neelken (Mayken) Pieters, wed. van Hans de Ramaker Langstraat 5    
8 april 1601          
686 Adriaen Cornelissen Licxken Noortstraat 229    
687 Janneken Jans x Jan Crynssen St. Joorispoorte      
688 Joos Bakelant Langstraat ? Bergen  
689 Jacob Janssen j.g.     Delff Middelburch
690 Agniesken Dirricx, stiefdochter van Mateus de Zeylmacker Westdijk 124    
30 juni 1601          
691a Mr. Nicl. Roclais, Frans Schoolm. Langstraat 81 Middelburgh  
691b zijn huysvrauwe Langstraat 81 Middelburgh  
692 Johannes vander Grave j.g., ondermeester van nr. 691a     Middelburgh  
693 Neelken Bastiaens Langstraat 127 Nieupoort  
694 Syntgen Meygaers, wed van Jan Loyssen     Middelburgh  
695 Anneken Pieters Langstraat 3 Gapinge  
696 Janneken vander Mesch j.d., dienstm. bij Mr. Anthony Biese        
30 september 1601          
697 Cornelis Jacobssen Metzelaer Langstraat 14    
698 Jocchem Janssen Westdijk 149    
699 Susanneken Jans j.d., dienstbode van Mr. Johannes     Middelburch  
700 Pieter Passchiers van Bruessel Westdijk   Middelburgh  
6 januari 1602          
701 Jackemyne Heyndricx x Andries Kaerelssen, varentman Langstraat 95 Vlissingen  
702 Tanneken Goyvaert Heyndricx        
703 Cornelia Thyssens x Jan Balthens     Middelburgh Middelburgh
704 Joncvrauf Marie Cools x Capiteyn Bordiges     Vlissingen  
705 Rutger Nauwen Westdijk 151 Middelburgh  
706 Sara Fabius x Cornelis Wijelant        
707 Tanneke Jacobs x Franchois Jacobssen, naghelmaker        
1 april 1602          
708 Gheertruijt van Berckelaere j.d. Westdijk 143    
709a Mr. Hans van Goethem     Middelburgh  
709b Jaquemincken     Middelburgh  
7 juli 1602          
710 Wullem Teerlinck j.g. Langstraat 50    
711 Jacquemyntgen Zurbache j.d.        
712 Saerken Zurbache j.d.        
713 Lysbet Frecums j.d.        
6 oktober 1602          
714 Michiel de Geheldre, wever Nieuwstraat ?    
715 Grietgen Dortman x Jeroen vande Driessche     Vlissingen  
5 januari 1603          
716 Reynier Claissen, lantman     Kleverskerke Vere
717 Martyne Olivers x Pieter Cornelissen        
718 Grietgen Cornelis j.d. Langstraat ?    
719 Sara Teerlincks j.d. Langstraat 50    
720 Mayken Pieters x Jan van Zwol Markt 260    
721 Mayken Lauwers, wed van Nieuwstraat 222    
Lenaert Natgat          
6 april 1603          
722 Hester Adriaens j.d. Westdijk ?    
723 Mr. Inghel Jacobssen, chirurgyn Langstraat ?    
724 Claerken Ryssels x Adriaen Andriessen Noortstraat 241 Vlissinghen  
725 Jan Janssen van Zwol j.g. Markt 260    
726 Leynart Janssen j.g.     Delff  
6 juli 1603          
727 Mattheus Loyincx, tinnegieter Westdijk ?    
728 Joffr. Maria Cools x Capiteyn Bruges     Delff  
729 Janneken Adriaens j.d. opt plattelant   Oosterhout  
730 Florken Anthonis Wallewyn x Jan Pieterssen Kleverskerke   Grijpskercke  
731 Truytgen Jacobs x Aernout Gerritssen        
732 Cathelyne Gheerolfs, wed van Cornelis Janssen     Middelburgh  
5 oktober 1603          
733a Pieter Bryder Silversmit        
733b Mayken Zweerts     Middelburg  
734 Agniette Clais x Leyn Luenissen        
735 Lysbeth Franssen x Cornelis Claissen alias Hollander Langstraat 78    
736 Mahieu Dassevale     Terneuzen  
737a Cornelis Stevenssen     Middelburgh  
737b Zita     Middelburgh  
738 Agniette van Breede x Govert van Ruisebroeck, lt. van Capt.     Axel  
739 Mayken Barents, wed van Joos van Laren Noortstraat 256 Middelburgh  
4 januari 1604          
740 Tanneken Govers, wed van Anthonis Goossen Westdijk 150    
741 Govert van Eertweg j.g., ondermr. van Mr. Niclaes Roosclaes        
742 Willem de Kempenaere j.g. bij de kerk      
743 Madeleentgen van Bouchoute x Jan de Langhe Westdijk 151    
744 Cornelia Willems, wed van Capiteyn Sonnevelt     Vere  
745 Pauwels van Damberghe     Middelburch Vere
746 Aelbrecht Claessen, wednr. Langstraat 120/121    
747 Pieter Willemssen, cuijper Westdijk ?    
5 april 1604          
748 Daniel Goyvaerts j.g.     Breda  
749 Jan Pauwelssen j.g.     Delft  
750 Andries Janssen Nieuwstraat ? Sluys  
751 Lea Teerlinck j.d. Langstraat 50    
752 Daniel van Laren Noortstraat 256 Leyden  
753 Joos van Laren Noortstraat 256 Leyden  
754 Pieter Fannius j.g     Brouwershaven  
4 juli 1604          
755 Jan Adriaenssen vander Bye Langstraat 93    
756 Jackemyntgen Hartmans j.d. Langstraat 97    
757 Commissarius Johannes Utenhove     Middelburgh  
758 Perinken Ketels x Vinchent van Onderdonck Langstraat 22 Middelburgh  
759 Cathelyncken Rademakeren, wed. van Jan Janssen,     Vere  
10 oktober 1604          
760 Neelken Rooclais j.d.     Haarlem Den Haghe
761 Lyntgen Aelmosseniers, wed. van Jacques Bottha        
762a Jan Janssen van Bommel in de polder      
762b Philippine Martens        
763a Joris Brechts Schipper Nieuwstraat 202    
763b Mayken Nieuwstraat 202    
763c Thuentgen, dochter Nieuwstraat 202    
764 Geertgen Cornelis Nieuwstraat ? Middelburch Middelburch
765 Jan Crinssen Schuitman St. Joorispoorte      
2 januari 1605          
766a Cornelis Anthonissen     Middelburg  
766b x Apolonia     Middelburg  
767 Amerentie Craelant     Middelburg Middelburg
768 Pieter Herwigh     Kleverskerke  
769 Joris Claessen, cleermacker Langstraat 60 Houteghem  
770 Neelken Ariaens x Pauwels van Waerbeecke, lyndrayer        
771a Burgem. Hartman Michielssen Langstraat 97    
771b Cathelincken Langstraat 97    
772 Arjaen Philips Lantman     Kleverskerke  
773a Daniel Carlier     Middelburgh  
773b Claissina Coopers     Lilloo  
April 1605          
774 Heyndrick Lodewijcx j.g. onderm. in de Franse school     Haarlem  
775 Grietgen Pieters x Bastiaen Aertssen Westdijk ?    
776 Pieter Otten j.g.,backer Westdijk ?    
777 Pieter Niclais Rooclais        
Juli 1605          
778 Sara Nassis j.d.     Antwerpen  
779 Janneken Jans x Jan Luenissen     Kleverskerke  
780 Anna van Santvoordt, wed.van Nispen     Middelburgh  
2 oktober 1605          
781 Susanneken van Bulcke j.d.        
782 Pierken Wullem Michielssen Leeuwstraat 183    
783 Ariaentgen Jacobs x Ariaen Philips Lantman        
784 Trincken Cornelis Gerritssen Langstraat ?    
785 Lysbeth Arents x Cornelis Cornelissen        
786a Pieter Dunros, vendrich onder de Comp. van Cabelioru     Vere  
786b Maertge        
1 januari 1606          
787 Leuntgen, de dr. van Mr. Jacobs        
788 Mayken Govert Hendrickx Smit Langstraat 47    
789 Josintgen Jans x Mr. Enghel (Jacobssen) Surgijn Langstraat ?    
790 Abraham (Claessen) de Vos j.g. Westdijk ? Wolphertsdyck  
791 Jan Janssen, arbeyder Westdijk 178?    
792 Lieven den Olislagher, glasenm. Westdijk ?    
793 Hendrick Danielssen, dienstknegt van Mr. Pieter Meussen     Seraeskercke Middelburch
794 Claesken Pieters x Pieter Otten, backer Westdijk ? Middelburch  
795 Soetgen Jans, moeder van Boechinne Langstraat 115? Veere  
796a Mr. Cornelis van Santen Fransche schoolmeester        
796b Elisabeth        
2 april 1606          
797a Huybrecht Jacobssen Schipper Noortstraat 242??    
797b Leyntgen Adriaens Noortstraat 242??    
798 Elyzabeth de Lange j.d. Langstraat 151    
799 Susanne Barradot, de wed. van Capiteyn Jan de Rijcke        
800 Sara Claes Sael j.d. Langstraat 87    
801 Nelken Jan Noutsen St Jorispoort      
802 Joos vander Meere Papenstaat ?    
2 juli 1606          
803 Lincken van Bouchoute, schoonzuster van Jan de Langhe        
804 Anna Jacobs x Pieter Lievens Westdijk 136 Amsterdam Amsterdam
805 Tanneken Cornelis Westdijk 148? Middelburch  
806 Lysbeth Simons, wed. van Willem Pieterssen Langstraat 35 Middelburch  
807a Joos van Pestim Westdijk 172 Haemsteede  
807b Barbara Westdijk 172 Haemsteede  
1 oktober 1606          
808 Denis Pieterssen, kistemaeker Langstraat ?    
809 Christyne Luenens x Lieven den Olijslagher        
7 januari 1607          
810 Isebrand Paijs Langstraat 72    
811a Willem Sonneman Westdijk 170    
811b Heyndricxsken Westdijk 170    
812 Leuncken Seus x Jan vande Ende Langstraat 127    
813a Capiteyn Hubrecht de Poers     Seerarenskercke  
813b Joncvr. Elysabeth vander Melle     Seerarenskercke  
1 april 1607          
814 Marija Jans        
815 Tanneken Jans j.d. Langstraat 12    
816 Martyne Gillis Langstraat 79    
817 Janneken Arens Langstraat 17    
1 juli 1607          
818 Pieter Wandt alias Bruessel        
819a Ryck Jooris van Westen        
819b Cathelyne Jacobs        
820 Maijken Huybrechts x Pieter Cornelissen        
821 Hans van Deymen j.m.        
Ga naar boven