Historische Vereniging Arnemuiden

Lidmatenlijst 1611 - 1630

Na de afsluiting van het lidmatenregister 1584-1607 is hoogstwaarschijnlijk aansluitend een nieuw register aangelegd over de periode 1607-1630. Helaas zijn echter de eerste bladzijden over de periode oktober 1607 tot en met april 1610 geheel verloren gegaan, terwijl de twee bladzijden over de periode juli 1610 tot en met juli 1611 zwaar gehavend en nagenoeg verteerd zijn. Daarom begint de publicatie van dit register met de datum van het Avondmaal van 2 oktober 1611.

Overigens is dezelfde huisnummering aangehouden als die van de eerste lidmatenlijst en de kohieren van de honderdste penning.

Nr.

Naam

Straat

Huis

Gekomen van

2 oktober 1611

1

Joris Cornelissen Panneboeter

Nieuwstraat

185

2

Jasper Pieterssen Lantman

Boerewachthuys

3

Abraham de Vriese, j.g.

Nieuwstraat

?

4

Theuntgen Seuvreins x Cornelis Jacobssen

Langstraat

?

5

Catelyne Hendricx Oliemans

Noortstaat

?

6

Jan Sanders Schoemaecker x Janne Ketelaers

7

Claes Ariaenssen Lantman

Kleverskerke

8

Catelincken Jans x Albrecht Janssen

Langstraat

?

9

Janneken Rochus alias Hoybrens

Nieuwstraat

10

Lysbeth Crock x Gille Fo(ri)an (zie 22)

Langstraat

91

Strainte (Fr.)

11a

Glandyna Potteyts x Johan Fortse

Langstraat

93

11b

Apolonia Leins (dienstm van 11a)

Langstraat

93

12a

Marcus van Breche x

Noortstraat

?

Middelburg

12b

Catelyne Wouters

Noortstraat

?

Middelburg

1 januari 1612

13

Adrianeken Cornelis j.d.

Westdijk

169

14

Gerart Servasen

Langstraat

?

15a

Christiaen Maertenssen Lantman x

Kleverskerke

15b

Lene Cornelis

Kleverskerke

16a

Marinis Adriaenssen Lantman x

Kleverskerke

16b

Jaquemijncken Wilms

Kleverskerke

17

Maeyken Hartmans j.d.

Langstraat

97

18

Tanneken Hartmans j.d.

Langstraat

97

19

Neelken Bouwens

20a

Jacob Wilmssen Lantman x

Nieuwerkerck

20b

Anneke Jans

Nieuwerkerck

21

Jacob Jorissen

Langstraat

31

22

Gille Forian (zie nr. 10)

Langstraat

19

Strainte (Fr)

23a

Jacob de Wolf x

Soetemants Bogaert

Grijpskercke

23b

Perincken

Soetemants Bogaert

Grijpskercke

1 april 1612

24

Janneken Pieters x Crijn Jacobssen

Nieuwstraat

?

25

Pieter Adriaenssen alias Ooijvaer

Nieuwstraat

?

26

Symon Eversen Lantman

Veersche Poort

27a

Willem Philipsen Lantman x

Kleverskerke

27b

.Lysbeth Jans

Kleverskerke

28

Ursele Cornelis x Jan van Brandegem

Noortstraat

227

29

Grietgen Jans j.d.

Westdijk

148

30

Jan Heindricksen Doelman

Noortstraat

227

31

Heindrick Jansen

Langstraat

17

32

Lysken Gerrits x Maerten Adriaensen

Langstraat

122

33

Gerrit Maertensen j.g.

Langstraat

122

34

Barber Maertensen j.d.

Langstraat

122

35

Magdalena Saye x Jaques Huyliners

Middelburg

36

Hans Goris

Westdijk

?

1 juli 1612

37

Michiel Anthonissen

Kleverskerke

38a

Lysbeth de Vos j.d.

Westdijk

147

38b

Jan de Vos j.g.

Westdijk

147

39

Daniel Huwaert j.g.

Langstraat

80

40a

Jaques Fonteijn, schoolmeester x

Papenstaat

?

Grijpskercke

40b

Mareyken

Papenstaat

?

Grijpskercke

41a

Hans Marcelis x

Langstraat

47

Middelburgh

41b

Catelyne Frans

Langstraat

47

Middelburgh

42

Herman Nicolaes Sael j.g.

Langstraat

85

43

Francoijs Nadael

Westdijk

170

44

Maeyken Jacobs j.d.

Kleverskerke

45

Magdalena Philips x Jacob Jansen

Kleverskerke

46a

Joos Goethals de Jonge x

Kleverskerke

46b

Stoffelijnke Jacobs

Kleverskerke

47a

Jan Janssen x

Middelburgh

47b

Susanna Crouw

Middelburgh

48a

de Schotse Capteyn x

48b

Anna de Pottere

3 oktober 1612

49a

Jan Augustinus Backer x

Langstraat

116

49b

Jaquelijnken Wilms

Langstraat

116

50

Cornelis Augustyn j.g.

51

Arent Lenaerts j.g.

Langstraat

45

52a

Pierre du Jardij x

Langstraat

91

Middelburgh

52b

zijn huysvrouwe

Langstraat

91

Middelburgh

53

Josijnke Rottiers

Langstraat

9

1 januari 1613

54

Digneken Jobs x Jacob Andriessen alias Boerhave

Langstraat

127

55

Goelken Jans x Jan Hendricxen (nr. 30)

Noortstraat

227

56a

Pieter Reinsen Landtman x

Veerse Poort

56b

Janneken Leenders

Veerse Poort

57

Willem Ariaensen (groote schuytman)

Middelb. Poort

58

Willem Jobsen Landtman

59a

Niclaes Franck x

Middelburgh

59b

Sara Bacq

Middelburgh

60

Grietgen Franck

Middelburgh

7 april 1613

61

Josyne Jansen vanden Driessche j.d.

Nieuwstraat

?

62

Lieven Meulmeester

Beneden de kerk

63

Sara Jans x Sander Stranssen

64

Jenneken Teunis x Pieter Adriaensen

Nieuwstraat

?

65

Jaquemeijnken Jans, wed. van Wilm Heyndryxen Backer Crabdeegh

66

Claes Corijnssen Aerbeyder

Bolstraat

262a

7 juli 1613

67

Salomon de Backer j.g.

Langstraat

?

68a

Jacob Leynsen ,schipper x

68b

Elisabeth Jans

69

Susanna Dijrijcks, wed van Adr. Willemsen

Nieuwerkerk

70

Lyntke Claes j.d.

Markt

?

71

Barbara Joosse

Noortstraat

229

Middelburgh

72

Isaack Pietersen Wencken

Middelburgh

73

Elisabeth x Jan Baudry

Langstraat

86

Middelburgh

74

Grietken Cnop x Gerrit Jacobssen

Polder van Hayman

Terneuzen

6 september 1613

75

Janne Lyevens Olysleger j.d.

Langstraat

94

76

Marinus Adriaenssen

in de keten

77

Sara Sasbroeck

Papestraetje

?

Amsterdam

78

Joos Gillissen

Langstraat

72

Heintjessant

79

Mayken x Johannes Rycklen

Vlissingen

80

Anneken Heyndryx wed. van Jan Cornelissen

Langstraat

97

Delft

5 januari 1614

81

Christincken Ryckelen j.d.

82

Ariaentgen Ryckelen j.d.

83

Mayken Pieters wed. van Willem Jacobssen

Polder van Hayman

84

Gerrit Jacobssen lantman

Polder van Hayman

85a

Pieter de Raet x

85b

Janneken Rubbens

86

Cornelis Hijndrijxen Pancras, lantman

87

Joannes Ryckelen den Jongen

Zierickzee

86

Coert Porsken j.g., ondermeester

Hamburgh

87

Ester Wallem x Michiel Cobert

Middelburgh

88

Jacob Michiels x Nieske Cornelis

Langstraat

82

6 april 1614

91

Marynis Cornelissen

Westdijck

165

92

Wilm Pieterssen, lantman

Nieuwerkerck

93

Jan Cornelissen, lantman

Nieuwerkerck

94

Jan Janssen, schipper alias Boerhave

Langstraat

127

95

Catelijne Wilms x Jan Janssen

Nieuwstraete

?

Ter Goes

96

Maeijken Doens j.d.

Langstraat

64

97

Jonckvrouwe Christiana Schoors wed. van Adriaen van Duysebeke

Langstraat

35

Oostburgh

98

Catalyna Verplaete, wed

Langstraat

127

Middelburgh

6 juli 1614

99a

Lysbeth Willems Lom, wed. van Jan Matissen

99b

Sabulon Jans, zoon van nr. 99a

99c

Lysbeth Jans, dochter van nr. 99a

99d

Janneken Jans, dochter van 99a

100

Aelken Wouters x Joos

Langstraat

9

101

Catelyne Adriaens x Willem Pieterssen, lantman

Nieuwerkercke

102

Jan Baerenssen, aerbeyder

103

Aernout Adriaenssen Coolput

Nieuwstraete

200a

104

Maertyne Pauwels, wed

Westdijck

?

105

Roelant Gerritsen Seilmaecker

Langstraat

126

106

Cornelis Adriaenssen Gastken

107

Digneken Niesten j.d.

Langstraat

85

Middelburgh

108

Maeyken Adriaens van der Goes x Contrel

Middelburgh

109

Maeyken Jaspers

St Jooslant

Wolfersdijck

110a

Jan Kuicke x

Noortwyts (Norwich )

110b

Claesken

Noortwyts

111

Caeteryne wed. van Jacob Nierevits

Langstraat

92

Noorwits

112a

Claes Halm x

Westdijck

?

Noorwits

112b

Elizabeth

Westdijck

?

Noorwits

113

Proontgen wed. van Christiaen Verkerke

Westdijck

?

Noorwits

5 oktober 1614

114

Maeyken Pieters x Jacob Simonssen

Cleverskercke

115

Hector Bandaert, schoolmeester

Middelburgh

7 januari 1615

116

Corijn Jan Coster, aerbeijder

Nieuwstrate

?

117

Maeyken Leunissen x Pieter Raes

118

Susanneken Hans Narels j.d.

119

Aechtje Joos j.d.

120

Capiteyn Balthasar van Gostelle

Langstraat

93

121

Francois de Bly j.g.

122

Elizaebeth de Lange j.d.

Langstraat

26

123

Tanneken Adriaens wed. van Willem Jobsen

Bolstraette

124

Caterijne Stoffels j.d.

Langstraat

125

125

Neelken Scheelars wed

Markt

Noorwits

126

Pernelleken Jans x Reinier Claessen

3 april 1615

127

Cornelis Claessen Hollander

Langstrrat

78

128

Jacob Cornelissen Metselaer x Adriaentgen Cornelis

Westdyck

172

129a

Eghbert Ghereitssen Timmerman

Langstraat

53

129b

Jaquemyncken Huybrecht

Langstraat

53

130a

Adriaen Ryckelen x

130b

Anneken Ryckelens

131

Leynerie van der Plaete j.d.

Langstraat

127

132

Martincken van Anckeren wed. van Sander de Duystere

Bolstraete

?

133

Jobken Daniëls j.d.

Nieuwstraet

192

134

Anthony de Clerck j.g

Langstraat

20

135

Mayken Lauwereins x Cornelis Hendricxen Pancraes

Nieuwerkercke

136

Adrianeken Maertens x Jan Stevens

Langstraat

62

137

  1. Jacob Cornelissen Stelleman x

Tanneken Lievens Olislager

138

Christyne Lievens x Sander de soldaet onder capt. Guy

Langstraat

?

139

Jaquemincken Arents j.d.

Nieuwstraete

?

140

Everincken Evers x Cornelis Blaessen

Bolstraete

262b

141

Janneken Blaes x Marinis Adriaenssen

Nieuwstraete

201

142

Jaqueninne Blaes x Claes Crinssen

Bolstraete

262a

143

Saertie Pieters wed. van Zacharias Wilmssen Backer

Nieuwstaete

?

144

Trincken Meus x Cornelis Adriaenssen

Bolstraete

?

145a

Steven Stevenssen

Nieuwstraete

?

145b

Neelken Baltens

Nieuwstraete

?

146

Jacob Enghelken de Bruyne j.g.

147

Duyveken Boudewyns x Pieter Sanderssen

Langstraat

120

Middelburgh

148

Josincken Jans, stiefdochter van Michiel de Geldere

Langstraat

119

Bommenede

27 juni 1615

149

Adam Marcelissen j.g. de zoon van Jenneke Pieters

150

Adriaeneken Adriaenssen ‘t Wilt

151

Wilm Janssen de zoon van Jan Maertenssen

Langstraat

151

152

Jaspar Bastiaenssen, coster

Cleverskercke

153a

Roelant Janssen de Pauw x

Langstraat

97

153b

Adriana vande Hage

Langstraat

97

154

Stevecken Cornelis, wed.

Noortstraat

229

Middelburgh

155a

Niclaes Haesart x

Nieuwkercke

Middelburgh

155b

Mayken

Nieuwkercke

Middelburgh

4 oktober 1615

156

Janneken Jans de dr. van Jan Maertenssen

Langstraat

?

157

Richardus Smalman, soldaat onder capt. Guy

Vlissinghen

3 januari 1616

158

Stoffel Spierijnck

Langstraat

32

159

Jacob Jan Coster x Magdalena Philips

Cleverskercke

160

Dingeke Jans x Jan Baltenssen

Nieuwstraete

?

161a

Jan Jan Coster x

Nieuwstraete

?

161b

Neelken

Nieuwstraete

?

162

Stevelijne Cornelis x Hans Narels

Middelburgh

163

Elisabeth Simons, wed van Lieven Storm

Noortstraete

251

Sluys

164

Lijsbeth Ariaens, wed. van Jan Marinussen

Nieuwstraete

?

165

Huybrechtke Jans x Sent Pauw

Noortstraete

?

166

Adriaennke Daniëls j.d

Bolstraete

3 april 1616

167

Dirrick Cornelissen, schoelapper

Westdijck

167

168

Tanneken Willems j.d.

Westdijck

179

169

Ariaen Cornelissen, lantman

Schipperslust

170

Jobken Pieters x Aert Dignissen

3 juli 1616

171

Claerken Cornelis x Pieter Pieterssen

Middelburgse haven

172

Lysbet Pieters x Jan Verseij

Noortstrate

251

173

Daniël Pieterssen Brusselaer

Papenstraete

174

Grietgen Pieters x Jan Ariaenssen Soetelieve

Schellach

175

Claerken Cornelis x Pieter Pieterssen (doorgehaald; zie nr.171)

Middelburgse haven

176

Marthinken van der Meulen

Westdijck

?

Middelburgh

177

Jacob Reynoutsen

Westdijck

178

Pieter Wijcksteen j.g., schoolm

Middelburgh

3 oktober 1616

179

Adriaeneke Cornelis, wed.

Bolstraete

?

180

Lijsken Blaes

Langstraat

102

181a

Jan Evertssen x

Dordrecht

181b

Armke Backh

Dordrecht

1 januari 1617

182

Jan Pieterssen x Jaquelyncke Aerts

Cattendijcke

2 april 1617

183a

Wolbrant Cornelissen x

183b

Lysbeth Claes

184a

Engel Marinussen, lantman, x

184b

Jaquelijncke Maljarts

185

Aeffken Hubrechts x Pieter Adriaenssen, backer

Langstraat

19

186

Jan Stevenssen de schoonzoon van Maerten Adriaenssen

187

Jan Feynten, metselaer

188a

Engelbert x

188b

Maeyken Wilms

189

Philip Wilms, lantman

190

Marselynk Zwart Valcs j.d.

Cales

191

Lysbeth Franne, de oude wed. van Niclays Strocke

192

Elisabeth Verwolde j.d

Middelburgh

2 juli 1617

193

Anneken Jans x Jaspar Pieterssen

Cleverskercke

194

Magdaleenke du Jardyn j.d.

Langstraat

91

195

Nathanael van Heusden

196

Maeyken Jans x Adriaen Cornelissen

Schipperslust

197

Wijntken Boumans, wed

Langstraat

90

Middelburgh

198

Lowijs Adrian

Utrecht

199

Marie van den Nien j.d.

200

Mayken Terlincs j.d.

Langstraat

32

201

Nelken Jans x Jan van Dort

Westdijk

?

202

Tanneke Engels x Claes Cornelissen

203

Josyntke Jacobs j.d.

204a

Joris de Bie, cuyper, x

Westdijk

?

Westersouburgh

204b

Tanneke Anthonis

Westdijk

?

Westersouburgh

205

Jacobus Moranius, lieutenant

Vere

206

Janneke van Thyegeine

in de polder

Ardenburgh

207

Joos van Daelen, lijndraeijer

Vere

208

Sara Verhule x Maerten Wilmssen

Langstraat

52

Middelburgh

209a

Ds. Busen x

Goes

209b

Janneke Buys

Goes

209c

Mayke, dienstmaecht

Goes

210

Tanneke x Charles van de Wele

Noortwits

4 september 1617

211

Anneken Gerrits

212

Sandert Bartholomeussen

Nieuwerkercke

213

Janneke Cornelissen j.d.

214

Susanneke de Bruine j.d.

215

Piertie Willems j.d.

Cleverskercke

216

Leyntie Segers x Dirc Cornelissen

217

Dirc Zael de jonge j.m.

Langstraat

85

Middelburgh

218

Kristyntien Ryclen

Middelburgh

219a

Geert Jacobssen x

Terneusen

219b

Grieten

Terneusen

220

Mayken Cornelis j.d.

Middelburgh

221

Neelken Berendoncx, wed.

Rittem

31 oktober 1617

222

Catelyne Willems de Cuyper j.d.

Noortstraat

247

223

Janneken Herbrechts

Westdijk

168

224

Piertgen Adriaens x Nathaniël van Heusden

225

Gysbertien van Balen x Seigneur Beaumont

226

Debora Pieters x Pieter Blondeel

Westdijk

178

227

Mayken Jan Martssens j.d.

228

JannekenAertse x Jan Sanderssen

229

Lysbeth Leyns x Claes Leynssen

230

Diewertien Pieter Janssen j.d.

Langstraat

6

230

Adriaentien Claes Adriaenssen j.d.

231

Roelken Adriaens x Marten Laureyssen

232

Sara Matthys x Rijck Joorissen

Middelburgh

233

Heylken Adriaens Bruynooge j.d.

Langstraat

48

Middelburgh

28 maart 1618

234

Adriaen Adriaenssen, aerbeyder

235

Nicolaes Leynssen, schipper

236a

Stoffel Claessen, schipper, x

236b

Catelyncke Joris

237a

Jacob Doenssen x

Langstraat

61

237b

Mayken Huybrechts

Langstraat

61

238

Cienken Cornelis, dienstmacht

239

Janneken Corijns x Jan Barendsen

Bolstraete

262a

240

Mayken Jacobs j.d.

241

Grietke Adriaens

242

Francyncken Mathes

243

Adriaen Jacobssen Boerhave

Langstraat

127

244

Gooltke Pieters x Pieter Bartholomeussen Backer

245a

Jacob de Keyzer

Axel

245b

Willemyne

Axel

246

Jaques de Pre

Middelburgh

247

Pieter Corn. Broeder, schipper

248

Job Jacobssen, schipper, x Lijntke Claes

24 juni 1618

249

Jan Adriaenssen

Nieuwstraete

?

250

Claes Bouijus j.m.

251

Jan Jacobssen

Westdijk

?

252

Jeronimus Licx j.m

Westdijk

?

Middelburgh

253

Bastiaen Doenssen j.m.

Papenstraat

?

254

Leyntien Clais x Cornelis Lixe

Nieuwstraat

188

255

Cateryntien Jacobs x Marimnis Duvecot

256

Jan Leynssen j.m. , cleermaecker

Cleverskercke

157

Daniël Cornelissen

Noortstraete

251

258

Aefje Wiericx x Symon Evertsen

Nieuwerkercke

Sluis

259a

Carel Questroo

Leeuwstraete

182

Middelburgh

259b

Cares Bouyllon

Leeuwstraete

182

Middelburgh

260a

Pieter Hellyng x

Westdijk

?

Middelburgh

260b

sijn huisvrou

Westdijk

?

Middelburgh

261a

Chijs Bijleberch

Langstraat

81

Leyden

261b

Susanna Bours

Langstraat

81

Leyden

262

Herman Sael j.m.

Westdijk

?

Middelburgh

3 september 1618

263

Guiljam de Coster

Langstraat

54

264

Jan Praet

Noortstraete

?

265

Mayke Cornelis x Pieter vande Casteele

Kleverskerke

266

Tanneken Huijge x Lieven Janssen

30 december 1618

267

Matys Matyssen

Noortstraat

251

268

Marcus Neefjans

Langstraat

33

269a

Jan Luitiens x

Westdijk

?

269b

Berbel

Westdijk

?

269c

Janneken Jans j.d

Westdijk

?

270

Jan vander Meer

Westdijk

135

271

Cornelis de Eyk

Westdijk

?

272

Claes Sael

Westdijk

?

273

Jan Baeckelant

Noortstraat

248

274

Maike Hasart j.d.

Westdijk

?

275

Tanneke Jans x Pieter Marynissen

Westdijk

?

276

Sara Hyckart j.d.

Langstraat

?

277

Janneke Andries x Heyndric Fredeicx

Langstraat

?

278

Mechiele Heyndricx x Robbert Blaec, soldaet

Langstraat

?

279

Janneken Goethals j.d.

Kleverskerke

280

Cornelia Willems j.d.

Nieuwstraete

186

281

Paulina Willems j.d.

Westdijk

138

000

nrs 277 t/m 281 zie ook nrs 319 t/m 323

282

Alexander Ingels, tambouryn

Langstraat

17

283a

Zacarinus Janssen x

Bolstraete

?

283b

Catarina de Haen

Bolstraete

?

31 maart 1619

284

Zeger Dircxen j.m.

Langstraat

53

285

Digne Cornelis x Willem Janssen

Nieuwstraete

186

286

Pieter Blondeel

in de bogaert

287

Joris Trossel, soldaet

288

Lieven Janssen

de stelle

289

Adriaen Matheussen j.g.

290

Janneke Aerts j d

Bolstraete

?

30 juni 1619

291

Maeyken Pieters Stol j d

292

Helena Cannoij

293

Susanna Claes x Bastiaen Gorter

Oostersouburgh

294a

Cornelis Adriaenssen Baekelant x

Noortstraete

243

Amsterdam

294b

Annetje Engels

Noortstraete

243

Amsterdam

295

Neelke Claes x Anthony Makere

Langstraat

?

296a

Jan van de Broek x

Langstraat

99

Leije

296b

Janneken Jacobs

Langstraat

99

Leije

297

Susanna Claes x de koster van Kleverskerke

Kleverskerke

Oostersouburgh

298a

Abraham Maljerse x

Langstraat

85

Middelburgh

298b

Deylene

Langstraat

85

Middelburgh

30 september 1619

299

Adriaeneken Pieters j.d.

Nieuwstraete

?

300

Coenken Maggeldoris j.d.

301

Jorincken vande Broeck j.d.

Langstraat

11

302

Niesken Teus j.d.

303

Susanna Jans j.d.

Westdijk

?

304

Sally Looze

Langstraat

127

305

Josyncke Lodewicks

Bolstraete

?

3 januari 1620

306

Pieter Blommel j.m.

Nieuwstraete

?

307

Catelyn Blommel j.d.

Nieuwstraete

?

308a

Claes de Cleermaecker

Langstraat

?

Noerwits (Norwich GB)

308b

zijn echtgenote

Langstraat

?

Noerwits

309

Cuijntien x Jan de Cok

Langstraat

?

(Vrouwen)polder

310

Helena Geeselle

Langstraat

?

311

Adriaenken Dircx x Heyndric Dortie

Bolstraete

?

312

Christina Verstege

Langstraat

86

313

Marta Laureys j.d

Langstraat

86

29 maart 1620

314

Neelke Jans x Balten Cornelissen

Nieuwstraete

?

315

Lyntke Jans x Adriaen Hugo

316

Maeyken Laureys j.d.

Westdijk

172

317a

Laureys Phares x

Cleverskercke

Serooskercke

317b

Mayken

Cleverskercke

Serooskercke

318

Theuntke Joris, wed. van Adriaen van Dort

Middelburgh

319

Janneken Andries x Heyndric Fredericx

Langstraat

?

320

Mechel Heyndericx x Robbert Blaec, soldaet

Langstraat

?

321

Janneken Goethals j.d.

Kleverskerke

322

Cornelia Willems j.d.

Nieuwstraat

186

323

Paulina Willems j.d.

Westdijk

?

000

nrs. 319 t/m 323 zie ook nrs. 277 t/m 281

28 juni 1620

324

Lowijs Couterman

Cleverskercke

325a

Gerrit Stoffels x

Cleverskercke

325b

Trijntie Jacobs

Cleverskercke

326

Arntje Clais x Roel Gerritsen

327a

Albert Bastiaenssen x

Middelburgse Hooft

327b

Anneken Pieters

Middelburgse Hooft

328

Pieter Pieterssen

Middelburgse Hooft

329a

Mahieu Boutsoljon x

bij de tol

329b

Mayken de Vrous

bij de tol

330a

Ricks de Luyck’s vrouw

Langstraat

90

Leyden

330b

Ricks de Luyck’s moeder

Langstraat

90

Leyden

331a

Hendric Cornelissen x

Cleverskercke

Gripskercke

331b

Adriaentie Marinus

Cleverskercke

Gripskercke

332a

Laureys Verhagen

Papenstraete

?

Middelburgh

332b

Adriaeneke Verhagen

Papenstraete

?

Middelburgh

332c

Janneke Verhagen

Papenstraete

?

Middelburgh

27 september 1620

333

Pieter du Jardijn j.g.

334

Johannes van Onderdonck j.g.

Langstraat

109

335

Laureys Lambrechts j.g.

27 december 1620

336

Maike Jans j.d.

Nieuwstraete

?

337

Maike Adriaens j.d.

Markt

?

338

Maike de Clerck x Jan de Clerck

Langstraat

20

339

Charlotte Legiers j.d.

Westdijk

340

Janneke Lauris j.d.

Langstraat

?

Middelburgh

341

Rogier Godschalks Engelman

Middelburgh

342

Janneken Adriaens, wed.

Langstraat

?

Middelburgh

28 maart 1621

343

Pieter van Biemont j.m.

Langstraat

?

344

Tryntie Isbrants j.d

Westdijk

?

345

Catelyntie Jooris j.d.

Westdijk

?

346

Janneke vander Meer

Westdijk

135

347

Janneke Vermeer

Westdijk

135

348

Sara Mercks j.d.

bij de tol

349

Janneke x Cornelis Maertsen

op de singel

Renesse

350a

Janneke van de Walle

Langstraat

56

Ardenburg

350b

Olivier Staiaarts

Langstraat

56

Ardenburg

350c

Cateryntie Staiaarts

Langstraat

56

Ardenburg

350d

Tanneke Staiaarts

Langstraat

56

Ardenburg

350e

Susanneke Staiaarts

Langstraat

56

Ardenburg

350f

Guiljaem Staiaarts

Langstraat

56

Ardenburg

351a

Gillis de Vrient x

Cleverskercke

Ardenburg

351b

Vyntie Verstraten

Cleverskercke

Ardenburg

352a

Roelant van Maldegem

Papestraete

?

Ardenburg

352b

Willemyntie Verstraeten

Papestraete

?

Ardenburg

352c

Gillis van Maldegem

Papestraete

?

Ardenburg

352d

Nelke van Maldegem

Papestraete

?

Ardenburg

352e

Lysbeth van Maldegem

Papestraete

?

Ardenburg

27 juni 1621

353

Nieske Claes j.d.

Langstraat

86

354

Piertien Jans j.d.

Bolstraete

?

355

Cateryne Michiels j.d.

Bergen op Soom

356a

Michiel Vesdijk x

Langstraat

64a

Rommerswael

356b

sijn vrou

Langstraat

64a

Rommerswael

356c

Gillis Michiels

Langstraat

64a

Rommerswael

356d

Hendric Michiels

Langstraat

64a

Rommerswael

356e

Janneke Heyndricx

Langstraat

64a

Rommerswael

357a

Jasper Landtsheere x

in de bogaert

in de bogaert

357b

Magdalene Huberechts

in de bogaert

in de bogaert

3 juli 1621

358a

Leunis Loddaerts x

Langstraat

bij 85

Vrouwenpolder

358b

Judith

Langstraat

bij 85

Vrouwenpolder

359a

Gerrit Janssen x

Sint Laureys

359b

Neelken Jans

Sint Laureys

360

Susanna Maries

Middelburgh

361a

Cornelis Settermans x

Ardenburgh

361b

Janneke sijn huisvrouwe

Ardenburgh

361c

Hans

Ardenburgh

361d

Martyntie

Ardenburgh

361e

Gerardt

Ardenburgh

361f

Neelke

Ardenburgh

362

Charel Jivel

Markt

363

Janneke Claes j.d.

Middelburgh

364

Vrank Oliviers

Middelburgh

29 september 1621

365

Jordewyntie Ariaens j.d.

Markt

261

Soetermeer & Segwart

366

Cornelia Canoij j.d.

Langstraat

?

367

Maike van Onderdonck

Langstraat

109

Middelburgh

368

Maike Jans

Langstraat

127

Middelburgh

369a

Jan du Pre x

Ardenburgh

369b

Judith Berle

Ardenburgh

25 december 1621

370

Jan van Droken

Nieuwstraat

189

371

Catelynke Pauwels x Adriaen vande Pauwe

Langstraat

92

372

Lamme Pauwelssen, aerbeyder

Bolstraete

272

27 maart 1622

373

Goeitien Willems

Westdijk

149

374

Maike Jan Barentse j.d.

Bolstraete

262a

375

Maike Gerits j.d.

opde weg van Middelb

376

Madelena Jans j.d.

Bolstraete

?

377

Armentie Pieters x Marinus Ceyntes

Achterstraete

378

Janneke Christiaens j.d

Markt

?

379

Maike Christiaens j.d.

Markt

?

380

Jacomijntie Rycx j.d

op de Cyngel

381

Nelke de Mees j.d

Markt

382

Laureys Codde j.m.

383

Janneke de Backers x Willem de Conynck

384

Philippine Cruyns j.d.

Noortstraete

245

385a

Adriaen Engels x

Bolstraete

?

385b

Maike Adriaens

Bolstraete

?

385c

Claes Adriaenssen j.m.

Bolstraete

?

386

Jan Banne j.m.

387

Janneke Stranger x Jan Weytsen

Westdijk

?

388

Cornelis Jansen

Nisse

26 juni 1622

389

Janneke Keysers x Frans Stoffels

Bolstraete

268a

390

Josyntie Engels j.d

Cleverskercke

391

Magdalena Onderdonck

Markt

?

392

Janneke Wouters x Albert Hubrechts (doorgehaald)

Langstraat

149

393a

Daniël Lotta x

Langstraat

?

393b

Janneke Aerts

Langstraat

?

394

Janneke de Groote x Pieter Sibrantsen

Westdijk

?

25 september 1622

395

Maijke Jans vande Gracht

Leeuwstaete

182a

396

Leijntke Jan Jansen j.d.

Bolstraete

?

397

Janneke Jans x Jan Ariaenssen

Nieuwstraete

?

398

Josincke du Bois

Nieuwstraete

?

399

Neelken Heyndricx x Pieter Aertsen

Markt

262

400

Jobken Aert Dignis j.d.

Nieuwstraete

209

401

Tanneke Wittewoninge x Jan Beijaerts

Westdijk

?

402a

Jaquelijntke Sonnemans, wed

Westdijk

?

402b

Sara Machielsen j.d.

Westdijk

?

26 december 1622

403

Jacomijntie Willems j.d.

Westdijk

157

404

Maike Pieters j.d.

Langstraat

?

405

Jan Starinck j.m.

Langstraat

?

406

Janneke Heyndricx

Papenstraete

?

407

Neelken Claes x Jasper Stevens

Cleverskercke

26 maart 1623

408

Magdelena Christiaens Oorschot de wed. van Cornelis Florissen

Westdijk

?

29 juni 1623

409

Geertruyt Jans j.d.

Cleverskercke

410

Adriaen van der Straete j.g.

Langstraat

?

Middelburgh

411

Gillis Gillissen van Mallegem

op de Cyngel

412

Wilm Jacobssen Schipper

Westdijk

178

413a

Pieter Adriaenssen x

Haymanpolder

Grypskerke

413b

Maike Michiels

Haymanpolder

Gapinge

414

Maike Crijns

Middelburg

24 september 1623

415

Susanna Wijcsteen

Langstraat

?

416

Jan vander Gracht

Leeuwstraete

181

417

Johan Pierron j.g.

1 oktober 1623

418

Wentke Engels x Jacob Willemsen

419

Adriaentie Crijns x Adriaen Gasjen

Markt

420

Job Blaessen

Nieuwstraete

201

421

Maike Heyndricx x Jan Willemsen

Nieuwstraete

?

422

Meritge Jans j.d.

Westdijk

135

Rotterdam

3 februari 1624

423

Legier Cornelissen Broeder varende op het oorlogsschip van zijn vader

424

Jan Adriaenssen Gast

Nieuwstraete

215

425

Jacob Cornelissen Broeder

426

Mayke Jans x Pieter Manis

in de keeten

427

Lysbeth Neve, wed. David Stormdt

3 april 1624

428

Jan Willemsen

Veerse Poort

429

Elisabet Gillis x Jacob Rycx

430

Pieter Joorissen de Vos

Westdijk

166

431

Gijsbrecht Corstiaensen, schipper

Dort(recht)

432

Cornelia de Rijcke j.d.

Calis

433

Neelke Jacobs x Jacob Leynsen

Markt

261

Middelburg

30 juli 1624

434

Leunis Blaessen

Langstraat

13

435

Heindric Lambrechtsen j.m.

Westdijk

?

436a

Jan Pietersen Kers x

Langstraat

?

436b

Leuntgen Wilms

Langstraat

?

437

Susnneke Narrichs

Langstraat

?

Middelburgh

438a

Gillis Marinussen x

Langstraat

125

Koukercke

438b

sijn huisvrou

439

Jan Piersen

in de polder

Soutelande

440

Jacob de Sitter

op de Cyngel

(Vrouwen)polder

5 september 1624

441

Catelijncke Pieters

Cleverskercke

B(igge)kercke

26 december 1624

442

Grietie Jans j.d. van Symon de Hollander

Nieuwerkercke

443

Gelyntie vander Straete j.d.

Cleverskercke

444

Janneke Jans wed van Elias Gillissen

Westdijk

?

2 juli 1625

445

Grietie Jans

Veere

446

Joos vander Bossche

Veere

447

Maike de Vries

Middelburg

28 september 1625

448

Catelijna Schoondonc

Markt

?

449

Anna Mercelis j.d.

Middelburg

450

Dierick van Deelen

2 januari 1627

451

Cornelia Pieters

452

Catelyna Blaes

Nieuwstraete

201

453

Digneken Hubrechts

454

Cornelia Cornelissen

455

Mari Lossenobel

456

Anna Colyns

457

Catelynke Cornelis

458

Abigail Geeraerts

459a

Hester Theophilus Taerlings

Zirrickzee

459b

Maria Baillaerts

Zirrickzee

31 maart 1627

460

Jan Janssen, op de oude jacht

461

Mayke Jans, wed. van Adriaen Blaes

462

Neelken Marinus x Carel Verstraeten

463

Mayke Willems x Joris Wyckx

464

Grytke Marinus x Willem Janssen

465

Perintje Jans x Gerrit van Dort

466

Janneke Baltens j.d.

Nieuwstraete

?

467a

Joos van Schelde x

467b

Tanneke Cornelis

30 juni 1627

468

Machelke Symons van Duichenhove

469

Cornelia Symons van Duichenhove

470

Aechtke Adriaense

471a

Jan vander Straete x

471b

sijn huisvrou

472

Willemijntie van Dale

3 september 1627

473

Isack Stoffels

Goes

474

Mayke Carels Verstraeten j.d.

29 december 1627

475

Pierken Jans (opnieuw belijdenis)

Nieuwstraete

?

1 januari 1628

476

Jan Heyndryckx

Westdijk

?

29 maart 1628

477

Anneke Jans (tevens gedoopt)

478

Abraham Galius

479

Willemyntke Cornelis

480

Neelke Christiaens

481

Catelyna Willems

28 juni 1628

482

Dignus Aertsen

483

Geertruyt Quireyns (vrouw van 482)

484

Abraham Andriessen

Cleverskercke

485

Adriaen Leunissen

27 september 1628

486

Abraham Mailliarts

Schipperslust

487

Adriaen vande Broecke

488

Magdalena Cornelis

Cleverskercke

489

Mayke Adriaens

Cleverskercke

3 januari 1629

490

Jan de Fearye

491

Catelyntke vander Gracht

Langstraat

87

492

Janneke vander Gracht

Langstraat

87

28 maart 1629

493

Andries Cornelissen

bij de Dampoort

494

Magdalena Blondeel (vrouw van 493)

bij de Dampoort

495

Cornelis Cornelissen Heynen

28 juni 1629

495

Joos de Meijer

London

497

Cateryna Boogaerts (vrouw van 496)

London

498

Mayke Bartels (nieuwe belijdenis)

499

Sara Jans x Pieter Adriaenssen

500

Tanneke Christiaens

Nieuwerkercke

501a

Pieter Franssen, panneboeter x

Vlissingen

501b

sijn huysvrouw

Vlissingen

3 oktober 1629

502

Johanneke Willems x Maillaert de Kik (zie ook nr. 513)

503

Coryntke Pieters x Pieter Guilliaemssen

504

Dingentke Cornelis

Middelburch

505

Janneke de Late

Middelburch

29 januari 1630

506

Leendert Jacobsen (doorgehaald)

Cleverskercke

507

Janneke Joos (doorgehaald) x Abram Andriessen (zie 484)

Cleverskercke

508

Clara de Vos x Dierick vande Akere

Middelburch

509

Stevelyne Cornelis x Jan Faessen

Middelburch

510

Commeryntke Pieters x Doomys Bardou

Middelburch

511

Leendert Jacobsen

Cleverskercke

000

Janneke Joos x Abraham Andriessen (zie nrs 484 en 507)

512a

Cornelis Pieterssen x

512b

Jacomyntke Hoochcamer

513

Maillaert de Kick (zie ook nr. 502)

3 april 1630

514

Adriaen Cornelissen Licxe

Noortstraete

245

515

Jacomintke Pieters vander Gracht

Langstraat

87

516

Abraham Centsen

517

Catelyntke Janis

518

Adriaenke Cornelis x Johan Duvecot

3 juli 1630

519

Janneke Gillis x Jan Leunis

Craiyenpolder

520

Jan vander Broecke

521

Elisabeth Jans vande Kogge

522

Mr. Abraham van Overbeecke

523

Rachel Caljou (vrouw van nr. 522)

524

Mayke Lauwereyns x Jan Leyers

5 oktober 1630

525

Jan Jacobsen

Craiyenpolder

526

Cryntke Pieters (vrouw van nr. 525)

Craiyenpolder

527

Willemintke Michiels x Abram Geritsen

528

Karel Quaeclareys

Ga naar boven