Historische Vereniging Arnemuiden

Lidmatenlijst 1631 - 1681
Naam Gekomen van
1 januari 1631
529 Catelijnke Claes x Jan Willemssen
530 Neelke Gillis x Abraham Adriaenssen
2 maart 1631
531 Jan Leunissen
532 Jan Caerle Verstrate
533 Pieternelken Pieters
534 Heyndrickxke Jacobs
535 Passchijne Jans vander Gracht
536 Gertke Cornelis
537 Sara vande Wier
538 Leunke Leyns
5 juli 1631
539a Cornelis van Dort x
539b Janneke Baekelant
540 Vroontke Hellinckx
541 Jan Ritsertsen
542 Dirick Reyniers
543 Neelke Michiels
544 Jaquemijntke Kakelant
545a Willem Chamber x Groede
545b Maria Groede
546 Catharina Tax Veere
547 Abraham Jaffe Vlissingen
548a Jan Janssen vande Berge x Heynkenssant
548b Catelyntke Leendert Heynkenssant
549 Hubrecht Janssen Cine Sir Arentkerck
550 Leuntke Pieters Sir Arentkerck
551 Anna Vollants Sluys
552 Catarina Vollants Delft
5 oktober 1631
553 Pieter de Clopper
4 januari 1632
554 Pieter Luenissen Spyl
555 Pieternelleke Adriaens
556 Neelke Engelberts
557 Dingeman Cornelissen Sint Laurens
31 maart 1632
558 Martyncke Jans
3 april 1632
559 Claes Adriaenssen
30 juni 1632
560 Catelynke Jansse
561 Mayke Cornelisse ( x 621)
2 oktober 1632
562 Geesken Custronck
563 Tanneke Jacobs
564 Grytke Arnouts
565 Grytke de Bickers
566 Adriana NN Serooskerke
567 Pieter Jacobsen Goes
29 december 1632
568a Christiaen Anteunissen x
568b Aeltje Leenderts
569 Hester Teerlinckx
570 Jaquemyntke Teerlinckx
571 Leunis Geertsen
29 juni 1633
572 Hans Jensen van Baden
573 Rombout Cornelissen
574a Jan Cornelissen x St. Lauwereijs
574b Mayke Minne St. Lauwereijs
575 Mayke de Jager weduwe van Godefroi Colpaert Soutelande
1 september 1633
576 Mr. Jan Wylant
30 december 1633
577 Jan Peijn
578 Neele Augustinus x Jan Caerle Verstrate (532)
579 Lysebeth Peijns
580a Capiteyn Christianus Bouvrij x Weerde (8-10-1633)
580b Anna de Hala Weerde (8-10-1633)
581a Balten Laurensen x Oostcappel (23-11-1633)
581b sijn huysvrouw Oostcappel (23-11-1633)
26 maart 1634
582 Andries Cornelissen
583 Catelyna Janss
584 Anneke Engelberts
585a Jan Janssen x
585b Neelke Willems
31 maart 1634
586a Jan Teune x Borsele (29-3-1634)
586b Catelyne del Beque Borsele (29-3-1634)
587a Jan Janssen van Putten x Hekelingen
587b Maertje Willems Hekelingen
1 juli 1634
588a Cornelis Goris x Middelburch
588b Mayke Adriaens Middelburch
27 september 1634
589 Jan Cornelissen Hoochschuire
590a Jacob Jacobsen x
590b Lauryntke Laureyns
591 Robert Carelssen Verstrate
592a Pieter Jacobsen Mareys x Wolfaersdyck
592 Neelke Bastiaense Wolfaersdyck
31 maart 1635
593 Jan Adriaenssen
594 Ferdinand Faukel
30 juni 1635
595 Susanna x Jacob Janssen Middelburch
596 Catelynke Spirijnxs x Heyndrick van Delen
597a Nicolaes Doucle x
597b Isabeau de Sack
598 Hendrick van Delen (zie 596)
599 Andries Ewoorts
600a Hubrecht Antheunissen x
600b Commerijnke Marijnis
601 Susanneke Jans
602a Rochus Andriessen x
602b Baltge Jans
603a Jacob Kistenij x
603b Clara Olijphants
604a Jan Isbrantssen x
604b Dina Clais
5 oktober 1635
605 Gilleyntke Gillis x Andries Cornelissen
606 Catelyntke van Overbeecque
607 Arnoudina Gyselinck
608 Catelyntke Denijs
609 Anneke Joris
610 Christina Verbeecke
611 Jorintke Willems Gapinge
612 Tanneke Verickx x Marinus Couters Breskens
613 Cornelia Huygens Versvelde Niervaert
614a Laureijns Block x Calis
2 januari 1636
615 Susanna Bonte j.d.
616 Josyne Block wed. van Claijs Alard
5 april 1636
617 Aelke Engels x Joris Barents
618 Grietke Joris x Mathys Cops
619 Magdalena Claes x Cornelis Adriaenssen Spaergaren
620 Pieternelleke Cornelis j.d.
2 juli 1636
621 Jan Crijntsen x Mayke Cornelis (zie 561)
3 oktober 1636
622 Sara Jans x Pieter Adriaenssen
623a Jan Paeldonck Calis
623b Mayke Deniers Calis
624 Leuntje Willems x Adriaen Claessen Nieuwerkerk (Schouwe)
625a Nicolais Hanekin Bergen
625b sijn huysvrouwe Bergen
626a Paulijne wed.van Cap. Marnixs Bergen
626b Margarita haer dochter Bergen
627 Judith Bolliu Vlissingen
628a Cornelis Stavenier x Gapinge
628b Jorintke Dorie Gapinge
629 Adriane Jans x Cornelis Coster St. Laurens
630a Franchois Wyttens Middelburch
630b sijn huysvrouwe Middelburch
3 januari 1637
631a Claerke Serpieters weduwe van Willem Thomassen van Valkenw(aerde) Calis
631b Francijnke van Valkenw(aerde) Calis
632 Jacob Barentssen Casant
4 april 1637
633 Joris Beerentsen
634 Maryke Beuckelaerts
2 januari 1638
635 Catelynke Adriaenssen j.d.
3 april 1638
636 Mayke Jacobs x Jan Janssen
637 Adriaentke Jans Westcappel
638 Franchois Volders Sluijs
29 september 1638
639 Tanneke Stobbelaers x Balten Laurens
640a Claes de Mol Cadsant
640b Mayke syn huysvrouw Cadsant
641 Lysbeth vanden Driesche
1 januari 1639
642 Claes Claessen
643 Mayke Willems
644 Grytke Claes
2 april 1639
645 Jacoba Andries wed. van Cap. Charles Wayerman Biervliet
646 Claes Cornelissen
647 Anteunis Thounissen
648 Johannes Woutermans
649 Judith Dircksen x Dirck Clayssen
3 juli 1639
650 Levintke Andriessen j.d.
651 Cornelis Adriaenssen
652 Jacobus van Overbeecke
653a Rachel Teljoor Middelburg
653b Catharina van Overbeke Middelburg
654 Cornelis Brant Middelburg
655 Willemintke Otte Vlissingen
1 september 1639
656 Dionijs Adriaenssen
657 Lysbeth Janssen x Danel Schore Middelburg
658 Janneke Jacobs Dane x Willem Marijnissen Duivecod Koudekercke
659 Anneke Sibbens Middelburg
660 Willemyntie Oets Vlisingen
31 december 1639
661 Lyntie Willems
662 Daniel Grouw
28 maart 1640
663 Dirck Janssen
664 Adriaen Leenderssen
665 Pierke Albrechtssen x Dirck Dirckssen (676)
666 Jacomynke Cornelis x Andries Helleboorts
667 Jacomynke Jacobssen x Jacob Cornelissen
668 Louwereynke Pieterssen
669 Jorincken Pieters
670 Martha du Pere
30 juni 1640
671 Lucas Gillissen
672 Johan Willemssen
673 Jacob Rijxs
674 Adriaen Lyvenssen
675 Joris Ryxs
676 Dirck Dirckssen (zie 665)
677 Johan Christiaenssen
678 Pieter Engelssen (zie 680)
679 Jacob Jasperssen
680 Mayke Marijnis x Pier Engellsen (678)
681 Lysbeth Pieterssen wed van Adriaen vander Coolputte
682 Nelemaet Stimmers
683 Aechtie Pieterssen
684 Goleynke Cornelis x Abraham Costers
685 Neelke Cornelis
686 Mayke Janssen
687 Andriexske Dirxs
688 Janneke Marijnis
689 Mayke Tobias
690 Susanneke Janssen
691 Janneke Joossen
692a Baudewijn Gheleynssen x Capelle
692b Pulijntie sijn huysvrouw Capelle
692 Judick de Camp x Dirick Janssen
6 oktober 1640
693a Adriaen Cornelissen Gast x
693b Janneke Marijnis
694a Nicolaes Niclaessen x
694b Adriaenke Antheunis
695 Jacob Adriaenssen Coster
696 Tryntie Cornelis weduwe van Philips Willemssen
697 Geertruit Janssen
698 Mayke Janssen
699 Catelyn Jans x Jacob Willemssen
700 Pieternelle Pieterssen x Antheunis Antheunissen
701 Grietie Dircssen
702a Johan de Langhe x
702b Joanne Destouffe
5 januari 1641
703 Jan Duijvecot
704 Willem Marinissen
705 Pieter Marinissen
706 Simon Meijndertsen
707 Abraham Adriaenssen Coster
708 Cornelis Adriaenssen Coster
709 Jacob Marinissen
710 Jacob Cornelissen
711 Geertruijt Harmans
712 Cristine Claes
713 Catelyke Philips
714 Isebeel Cornelis
715 Adriaen Peynssen
716 Mayke Cornelis
717 Johannis Bont
718 Jaquemijntie Lauwrens
719 Adriaentie Claes
720 Goeltie Martens
721a Mr. Paulus Stafmaecker x
721b Theuntie sijn huysvrouwe
721c Maitie (dochter)
722 Johannis Onderdonck
6 april 1641
723 Bernardt Hendrycksen Lantman
724 Pieter Govartsen Boogart
725a Cornelis Phlipsen x
725b Catelyntie Adriaens
726a Leyn Lievenssen x
726b Pietenellitie Andries
727 Lauwrens Andriessen Harrebouts
728 Matie Jans j.d.
729 Elske Joris j.d.
730 Grijtie Cornelis
731 Agata Huybrechts
732 Neelke Cornelis
733 Jaquemijntie Cornelis
734 Pierintie Jans alias Mols
6 juli 1641
735 Cornelis Andriessen
736 Adriaen van Delen
737 Jacob Gerritsen
738a Jan van Dale x
738b Andriesje Heyndrycks
739 Wouter Forme
740 Anneke Huybrechts j.d.
741 Catelyne Heyndrijcks j.d.
742 Lysbeth Pieters j.d.
743 Grietie Cornelis j.d.
744a Jan Andiressen x
744b Maitie Willems
745 Lauwrens Adriaenssen
746 Neeltie Ponssen
747 Christine Claessen
748a Jan Leendertsen x
748b Jorine sijn huysvrouw
5 oktober 1641
749 Goris Danielsen
750 Dingman Heindericksen
751 Willem Teerlinck
752 Jan Pieterssen
753 Lijsbeth Paulus x de smit
754 Willemijncke Pieters
755 Hester Claes
756 Jannetie Pieters
757 Maitie Bartelmeus
758 Pieternelletie Laurens
759 Johannis Willems Sundert
4 januari 1642
760 Bon de Bert
761 Herman Antheunissen
762 Pieternelle de Bert
763 Janneke Cloppers
764 Lieven Meulmeester
765 Adriaen Danielsen
766 Catelijne Antheunis
767 Huijbrechtje Simons
768 Willemijntie Willems
769 Catelyn Claes xHelme Antheunissen
770a Goorge Stolorman
770b sijn dochter
5 april 1642
771 Crijn Pieterssen
772 Jan Pieterssen
773 Adriaentie Cornelis
774 Neeltie Marinis
775 Susanna Overbeecke
776 Neeltie Zauts
777 Andries Janssen
778 Jannetie Jans
779a Leuntie Tunis x
779b zijn huysvrouwe
780a Joan Bru x
780b Christina zijne huysvrouwe
5 juli 1642
781 Tanneke Mols
782 Andries Salomons
783 Mayke Huissele
784 Susanneke Nele Jans
785a Susanna Coencoop
785b Cornelia Coencoop
786 Rachel Nassi weduwe van Johan de Gouwe
787 Susanna Lansbergh
788 Martijnke Bourgois (weer doorgehaald)
789 Aeltie Wals
4 oktober 1642
790 Mayke Jans x Jan (Leendert) Janssen
791 Adriaenge Andries x Lauwreijs Lauwreijssen
792 Pieterge Janssen x Johan Pieterssen
793 Mayke Lourys x Johan van Lokeren
3 januari 1643
794a Adriaen Cornelissen x
794b Jaquemijntie Matthijs
795 Lieven de Maecht
796 Machiel Huijsman
797 Petronella Boeije
798 Helena de Witte
4 april 1643
799a Claijs Sibrandt x Calais
799b Jaquemijntie Ruts Calais
4 juli 1643
800 David vande Velde
3 oktober 1643
801 Grietke Jansse x Joos Lauwreys
802 Neelge Jansse x Blas Claessen
803 Margarita Jolyt (weer doorgehaald)
2 januari 1644
804 Jaquemijntie Driesschen
805 Frederyck Robbertssen
806 Willemijntie Staffmaecker
807 Crijntie Marinis
808 Grijtie Lauwrens
809 Fransijntie Theunis
810 Lysbeth Calantsoge
3 april 1644
811 Corneliu de Haen
812 Josijnke Backer
813 Pieter Jaspersen
814 Leuntie Philips
815 Lijsbet Andries
816 Adriaentie Hermans
817 Neeltie Pieters
818 Pieternelletie Smols
2 juni 1644
819a Jacobus van Cuicke x
819b Antonetta Jans
820 Antonijnke Pieters
1 oktober 1644
821 Carijne Constants j.d.Zierikzee
822 Jan Jasperssen
823 Philips Weijmarts
31 december 1644
824 Paulus Machielssen van Buurkoop
825 Grijtie Jobs x Adriaen Danielssen
826a Pieter de Grendele x
826b Jacomynke Bollants
1 april 1645
827 Cornelis Jorissen
828 Jan Marinissen Duijvecot
829 Pieter Leenderssen
830 Weijntie Adriaens
1 juli 1645
831 Adriaen van Dort
832 Pieter Ingelbaert
833 Maijtie Stockmans
834 Catelijntie Aernouts vande Coolputte
835 Leijn Baudewijns
836 Saertie Abrahams
31 maart 1646
837 Court Ingelberts
838 Adriaen Pieterssen
839 Johannis Denijs
840 Magdalena Houerels
841 Dynetie Albertssen
842 Mayke Joris
843 Grietie Joris
844 Anneke Denijs
845 Neeltie Jansse
30 juni 1646
846a Gheleijn Janssen x
846b Mayke Stevens
847 Catlyn Paisse
848 Mayke Bernarts
849a Mr. Broeckart x
849b Mayke Jacobs
850a Abraham Baptista x
850b Lena Joanseggers
851a Jan Janssen x
851b Sara Sijssen
852 Jan de kerman
853 Leuntge Anthonis
854 Cosijn Steeckelaring
1 januari 1647
855 Jacob Janssen de No
856 Adriaentie Willems
857 Pieter Bust
858 Francyne van Strijen
859 Anthony Weyts
860 Abram Fockel
861 Mari Cornets
862 Adriaentie Joris
863 Catelytie Joris
864 Jacob Leunissen
865 Simeon Bouterssen
866 Pieter Jacobsen
867 Lauwereys Jacobsen
868 Willemijntie Jacobsen
5 oktober 1647
869 Adriaen Adriaenssen
870 Adriaen Maertenssen
871 Janneke Laureys j.d.
4 januari 1648
872 Jan Pieterssen
873 Cornelis Arnouts
874 Janneke Carels
4 april 1648
875 Elisabet Antheunis
876a Andries vande Gunst x
876b Barbel Cloncke
877 Denijs Denijssen
878 Jacquemyntie Fannius
879 Cryntie Andries
4 juli 1648
880 Engel Jorissen x Iman Janssen
881 Nelke Jansse
882 Jeryke vander Loos
883 Maria Lixe
884 Maria Dispaes
885 Adriaen de Conynck
3 oktober 1648
886 Elijsabet Barsala dienstmaeght van de heer Bailliu
24 januari 1649
887 Neeltie van Dort
888 Lauwerijntie Harmans
889 Maijtie Cornelis
890 Thomas Boulart
9 april 1649
891 Francois Favero
892 Mayke Foffry
893 Adriaen Cornelissen
894 Pieternelle Carels
895 Jacomynke Joris
896 Sertyncke Aberlans
897 Adriaenke Pieters
898a Lisbeth Janssen
898b Leuncke Janssen
899 Roelandt Malfers
900 Mayke Cornelis x Arnout Henderycs
2 oktober 1649
901 Marij vander Gelder
902 Cristijntie Jacobs
903 Adriaentie Abrhams
904 Christijntie Christiaens
905 Willemyntie Jans
906 Grijtie Backers
907 Fransijtie Cornelis x Jan Stevensen (zie 916)
908 Jacob de Ruijter
909 Janneke Salomons
1 januari 1650
910 Tanneke Cornelis
911 Jaquemynke Jans
912 Anneke Blaes
913 Jaquemynke de Ryck
914 Digneke Jans
915 Willemyntie Jacobs
916 Jan Stevensen (zie 907)
917 Sijmon Boudewijns
918 Brechtie van Dort
30 maart 1650
919 Adriaen Jolijt
2 april 1650
920 Agata Rokus
921 Lieven Marinussen
922 Abraham Janssen
923 Mr. Paulus Martenssen
924 Maijtie Blockx
925 Adriaentie Benjamyns
926 Grijtie Dirckx
927 Jan Arant
928 Jannetie Menarts
929 Annetie Komanssen
930 Mr. Jan Melsen
931 Francoijs Stafmaecker
932 Maria Wagemans
933 Jolijntie Tobias
29 juni 1650
934 Jole Jolyt
935 Frederickske Lixe
936 Janneke Bekarts
937 Cryntie Jacobs
938 Adrike Pieters
939 Cornelis Legierssen Broodels
940 Christina Dijrckx
941 Pieter de Conynck
942 Lysbeth sw Ryck
943 Lintie Leenderts
944a Salomon Willemyk x
944b Maetie Bartelmeusen
1 oktober 1650
945 Andreas de Baccker
946 Jacob de Keijser
947 Gelijntie Jans Groen
948 Jannetie Jans
31 december 1650
949a Meus Paulussen x
949b Neeltie Harmans
950 Maijtie Jacobs
951 Judijck Maertense
952 Janneke Onderdonck
29 maart 1651
953a Matthijas Vereijser x
953b Martijntie Pieters
954 Adriaen Abrhamsen
1 april 1651
955 Ariantie Molliaerts
956 Jaquemintie Pieters
957 Jasper Hubrechtsen
958a Christoffel de Jongh x
958b Grietie Coster
959 Jaquemyncke Hermans int Velt
960 Pieternella Hermans int Velt
31 juli 1651
961 Matth(eus) Cornelissen Pauvaer
962 Adriaenke Cornelis
963 Catelijnke Frans
964 Saerke Heyndrixc
965 Adriaen Willemssen
6 januari 1652
966 Cornelis Albrechtsen
967 Jannetie Antheumis
968 Jan Vreijssen
969 Jacob Joosen
970 Catelyntie Jacobs
971 Hey(n)derijck Janssen
972a Denijs Denijssen x
972b Catelyne
6 april 1652
973 Cornelis Volckertssen
974 Janneke Leenderts
975a Jan van Sauel x
975b Jannke Jans
6 juli 1652
976 Ariaenenke Heyndrixs
977 Johannes Goewijn
978 Mayke Janssen
979 Maria Schuts x Johan Beaumont
3 oktober 1652
980 Catelyntie Saers
981 Lijsabeth Bunt
982 Neeltie Carels
983 Adriaen Denijs
984 Martijntie Pieters
985 Jannetie Willems
986 Gerrit Eswijn
987 Cornelia van Hecke
988 Cornelia Marinus Janssen j.d.
989 Lydia Lijstpenciers
5 oktober 1652
990 Anna van Hecke
4 januari 1653
991 Catelyntie Zajers
992 Willem Sael
993 Paulus Stafmacker
2 april 1653
994 Marij Coerts
995 Tanneke Coerts
996 Aeltie Cornelis
997 Janneke Vreijsens
998 Lysabeth Adriaens
999 Adriaentie Refis
5 juli 1653
1000a Joos de Grindel x
1000b Janneke de Grave
1001 Isaack du Mon
1002 Pieter Jacobsen
1003 Neeltie Jacobs
1004a Mr. Jacob Bonnecroij x
1004b Anneke Willems
1005 Jacob de Puijdt
1006 Carel Maertensen
1007 Jacobus Jannius
4 oktober 1653
1008 Anna vander Lee
1009 Abraham de Vos
1010 Sara Mailliarts
1011a Lauwerens Jacobsen x
1011b Willemijntie Jacob
3 januari 1654
1012 Samuel Jarsperssen
1013 Huijbrecht Blaessen
1014 Benjamijn Adriaenssen
1015 Pieter Mailiarts
1016 Maytie Jans
1017 Catelyntie Abrams
1018 Madelena Leenders
1019 Neeltie Benjamyns
1020 Marinus Leendertssen
20 januari 1654
1021 Martijntie Valcke (tevens gedoopt)
9 april 1654
1022 Lysbeth Louysse
1023 Rachel Jansse
1024 Catelyna Jansse
1025 Jacob Leunissen
9 juli 1654
1026 Janneke Meeijnis Duvecot
1027 Anna Bruis
1028 Matie Janssen Clercke
1029 Catelyntie vander Struicke
1030 Lysbeth Jansse
1031 Geretie Brandt
1032 Jan Feyncalck
1033 Elizabeth van Grimbergen
3 oktober 1654
1034 Lisebeth Loquet
2 januari 1655
1035 Johan Adriaenssen
1036 Cornelia van Dele
1037 Susanneke Arnouts
1038 Bartolynke vande Wyngerssen
1039 Jaquemynke Willemsse
3 april 1655
1040 Daniel Cornelissen
1041 Tobias Janssen vander Stijl
1042 Johan Barentssen
1043 Christiaen Lievessen
1044 Janneke Jans Verstraete
1045 Josyntie Pieters
1046 Jannek Jans
1047 Janneke Adriaens
1048 Jacob Jacobssen
1049 Pieter Romers
1050 Leunis Adriaenssen
1051 Janneke Maeynis
1052 Tanneke Isaaxs
1053 Janneke Pieters
1054 Adriaentie Abrams
1055 Janneke Adriaes
1056 Catelytie Dirxs
1057 Jacomyntie Olivaes
1058 Crijntie Jans
1059 Lena de Vos
1060 Debora Heyndrixs
3 juli 1655
1061 Pieter Evertsen
1062 Jakemintge Willems
2 oktober 1655
1063 Jannetje Claes
2 januari 1656
1064 Pieter Jansen
1065 Neeltje Marinus
1066 Geertruyt Legies
1 april 1656
1067 Sara le Gouch
1068 Pietenel van Baumont
1069 Lievina Dobbelaer
1070 Neltie Jans
1071 Mailliarde Verbriggh
1072 Annetje Clais van Mansdale
1073 Adriaentie Abrams
2 juni 1656
1074 Cornelis Pietersen Comans
1075 Barbel Bartolomeus
1076 Paschier Pietersen
1077 Maetje Aernouts
1078 Pieternelletje Jans
30 september 1656
1079 Sara Bloemkers
1080 Borgken Jans
1081 Anna Grenck
6 januari 1657
1082a Niclaes Novenvere x Middelburcht
1082b sijn huisvrouw
Middelburcht
1083 Pieter Seijs (zie 1115)
1084 Willemijntie Jans
1085 Adriaenke Lieves
1086 Lysbeth Heyndrixs
1087 Anna Verplanck
1088 Leunke Adriaens
1089 Catelynke de Giere
1090 Jaquemynke Lachers
1091 Elizabet Thijssen
1092 Franchoys Vertrecht
31 maart 1657
1093 Marij Mailliarts
1094 Tryntie Gillis
1095 Jacobus Janssen
1096 Michael Adriaenssen
1097 Lauwreyns Jacobssen
1098 Piertie Schulokyrs
1099 Willem de Witte
1100 Matthijs du Fertijne
1101a Johannes de Sanger x
1101b Sara Dormans
1102a Theodorus Abelsz. De Vries x
1102b Ariaentje du Hamels
1103a Jacob Jansen de Roo x
1103b Adriaentje Willems
30 juni 1657
1104 Anthoni Gillissen
1105 Lysbeth Thomas
1106a Jacob Adriaenssen x
1106b sijn vrouw
6 oktober 1657
1107 Johannes Burt
1108 Pieter Burt
1109 Evan IJooms Nimwegen
1110a Willem vanden Bosch x
1110b Cathlijntje Jacobs
5 januari 1658
1111 Andries Marinussen Duvecot
1112 Adriaen Cornelissen
1113 Janneken Hermans
1114 Janneken Pieters
1115 Josijntje Roelants x Pieter Seijs (1083)
1116 Marij le Gouche
1117 Adriaentje Oliviers
1118 Grietje Jans
1119 Marij Backers
1120 Marij Burt
1121 Elisabeth Cornelis
1122a Ferdinand Faukeel x
1122b Sara Wijers
6 april 1658
1123 Margriete Bartels
1124 Cornelis Jansen
1125 Adriaentje Cornelis
1126 Adriaen Adriaensen Cousijn
1127 Maetje Cornelis
1128 Jan Jansz de Coninck
1129 Aernout de Fremij
1130 Johannes Litsen
1131 Daniel van de Katerij
1132 Francijntje Jans
5 juni 1658
1133 Abram Leijnsen Provoost (tevens gedoopt)
6 juli 1658
1134 Paulijnke Pieters
1135 Jacob Adriaenssen Piers
1136 Gillis Janssen Onderdyck
1137 Janneke Corens
1138 Jacob Jac. de Leu
5 oktober 1658
1139 Jaquemijntje Adriaens
1140 Ariaentje Adriaens
1141 Johannes Wallaert
4 januari 1659
1142 Mayke Willart x Johan de Konynck
1143 Janneke Benjamins x Blaes Jobssen
1144 Anna de Swaet
1145 Elisabeth de Swaet
11 februari 1659
1146a Jan Janssen de Grave geb. in de Waiman oud 18 jaren en tevens gedoopt
1146b Jaquemijntje Jans de Grave oud 16 jaren en tevens gedoopt;
(kinderen van Jan de Grave en Tanneke Fremeijns)
5 april 1659
1147 Margriete Jolijt
1148 Grietje Willems
1149 Tannetje Daniels
1150 Marij Biesman
1151a Jacobus Kaa x
1151b Margriete Reynouts
1152a Andries Adriaens Hollander x
1152b Catelijntje Ymants vander Werve
5 juli 1659
1153 Digna Jansse
1154 Mayke Conincks
1155 Mayke Leijnsse
1156 Christiaan de Brack
1157 Juffr. Johanna van Balen
1158 Anneken Boumans
1159 Pieter Loockman
1160a David Claessen x
1160b Grietie Pieters
4 oktober 1659
1161 Mayke Adriaensse
1162 Marij van Delen
1163 Elizabeth Voordijxs
26 December 1659
1164 Neeltgen Willems oudt 22 jaeren
j.d. van Willem Cornelissen x Magdaleentje Jobs (tevens gedoopt)
3 januari 1660
1165 Maerten Huijsheer
1166 Centijntje Cornelis
1167 Cornelia Hendricks
1168 Caterijntje Michiels
1169 Johanna Soenen
1170 Janneken Joos
1171a Jacob Rijnsen x
1171b Dina Piroli
1172 Catrine van Provyn
1173a Johannes Comelet x
1173b Elisabet Jans
3 april 1660
1174 Katrine Jacobsse
1175 Pieternelle Hubrechts
1176 Marij Cornelisse van Lavoijs
1177 Catelynke Hubrechts
1178 Cornelia Cornelisse
1179 Maijke Danielsse
1180 Francois Philipsen
1181 Paulus Pieter Pauwels
3 juli 1660
1182 Job Willemse
1183 Pieter Cornelisse Koeman
1184 Maerten de Volder
1185 Tonijntje Joris
1186 Leuntje Ariaens
1187 Lijsbeth Bastiaens
2 oktober 1660
1188 Lieven Jacobse Coole
1189 Cornelis Cornelisse
1190 Jan de Munck
1191 Jacob Jacobse
1 januari 1661
1192 Leuntje Jans
1193 Claes Jansen
1194a Geert Marinusse x
1194b Maetje Marunus
1195a Jan Janse de Poorter x
1195b Tanneltje
1196 Magdaleentje de Vincke
1197a Bastiaen vander Koecks x
1197b Jaquemijntje Jacobs
1198a Paschier de la Mote x
1198b Marij Moljers
1199 Lucia vander Kan
1200 Marij Gijsberts
2 april 1661
1201 Iwijntje Jans
1202 Jan Jacobs
1203a Joris Kouwe x
1203b Grietje
2 juli 1662
1204 Clara van der Velne
1205 Paulijntje Kouwe
3 juli 1661
1206a Gilles Ariaense
1206b Eijngitie Gillis j.d.
1207a Abraham Jansen Doens x
1207b Mayken Cornelis
1208a Pauwelke Joanna x pred. Vander Velde
1208b Grietie Saroteel haar dochter
2 oktober 1661
1209a Christiaen Carels x
1209b Neeltie Aernouts
1209c Jacomyntie Aernouts j.d. (zr van 1209b)
1210 Maetje de Smet x Michiel Adriaensen
1211a Dominicus de Jager x Sint Laurens
1211b sijn huijsvrou Sint Laurens
1212 Francijntje Isaacs Miccelburch
30 december 1661
1213 Janneken Willems j.d.
1214 Maria Warnier j.d.
1215 Sara Moermans j.d.
1216 Pieternelle Abrahams j.d.
1217a Pieter vande Voorde Breskens
1217b Anna Kemp Breskens
31 maart 1662
1218 Maetje Cornelis j.d.
1219 Clasijntje Ariaens j.d.
1220 Geertruijdt Jans x Lieven Coole
1221 Jaquemijntje Jans x Claes Blaesse
1222 Jan Richter j.m. Middelburch
1 juli 1662
1223a Gilles Nolet x Amsterdam
1223b Aeltje Abrahams Amsterdam
1224 Marij Backers j.d. Middelburch
1225 Agnietje Pieters wed. Jaq Willemse Middelburch
1226 Judith Dalij j.d. Middelburch
1227 Adriana Derwerders x Johan Kitters Middelburch
1228 Beatrix Pieters j.d. Middelburch
1229 Tannetje Daniels j.d. Middelburch
1230 Pieter Lambrechtsen Vlissingen
1231 Daniel Feutrel Vlissingen
1232a Boudewijn Goderus x Leijden
1232b Maria Verbeeck Leijden
1233a Dirck vander Burch x Amsterdam
1233b Marijke Martijns Amsterdam
1234 Janneke Nolet
29 september 1662
1235 Maximiliaen Kouw
1236 Trijntje Claes
1237 Sara vander Mander
1238 Maetje Benjemijns
1239 Lijsbeth Willems
1240 Catlijntje Luaureijs weduwe van Aernout vanden Koolputte
1241a Barent Sterck x Vere
1241b Tanneken de Center Vere
1242 Elisabeth Robberts Vere
1243 Maijken Post Vere
1244 Grietie Hardeveld j.d.
1245 Cornelis Cortvliet Middelburch
31 december 1662
1246 Martyntie Maertens Domburch
1247 Martyntie Jans de Graal Koudekercke
1248 Adriaentje Joos
1249 Janneken Blaes
1250 Joos Adriaensen
1251 Jan Muijt
1252 Janneken Jans weduwe van Willem Roemers
1253 Samson la Motte
1254 Anna la Roivre
1255 Catalynke Benjamyns Bergen op zoom
30 maart 1663
1256a Jacob Nolet x
1256b Aeltie vander Burcht
1257 Bastiaen Arense de Vos
1258 Tannetje Meeuws
1259 Tannetje Lowijs
1260 Tannetje Adriaens
1261 Magdaleentje Barents
1262 Adriaentje Jans
1263 Esther Molckman Middelburch
1264a Ryckaert Huijvelrug x Rotterdam
1264b Sara Broecke Rotterdam
29 juni 1663
1265 Tannetje Couwels
1266 Josijntje Claes
1267 Brechtje Lievens
1268 Madelene Rincks
1269 Jacob Leenderse
1270 Adriaen Leunisse
1271 Lowijs Keestock
1272 Adriaentie van Groesbeke Zierikzee
1273 Charel Wanjers Groede
1274 Catelina Weerts Vlissingen
5 oktober 1663
1275 Cornelia Hermans in 't Velt
1276 Tannetje Daniels
1277 Maetje Cornelis vander Leije
4 januari 1664
1278 Jesaias Cornelisse
1279 Daniel Meeusse
1280 Abraham Lavrijsse
1281a Joos van Robaye x Middelburch
1281b Johanna Brandt Middelburch
1282 Grietje Croetel Middelburch
1283a Salomon Willemssen x Middelburch
1283b Magdalena Bels Middelburch
1284 Jan de Vinke St. Laurens
4 april 1664
1285 Pieternelleke Abrahams
1286 Prinke Jans
1287 Jobje Cornelis
1288 Adriaantje Jacobs
1289 Susanna Tijserchem
1290 Sara Willems
1291 Catelintje Scuijvetter
1292 Maetie Hubrechts
1293 Dina Snoups Vlissingen
1294 Elizabeth Bauton Vlissingen
1295 Susanna Reve Middelburch
1296 Andries de Koop Vrouwenpolder
1297 Maetje Geerts Vrouwenpolder
1298 Willemijntje Jans
1299 Adriaantje Cornelis
1300 Neeltje Abrahams
1301 Aernoudt Philipsse
1302 Cornelis Adriaansse
1303 Soetje Adriaans
1304 Joos Isaackse de Vriese
1305 Leuntje Gillis
1306 Lizebeth Jans
1307 Tanneke Claas
4 juli 1664
1308 Geertje Baltens
1309 Teuntje Adriaens
1310 Jacob Cornelisse
1311 Crijn Klaesse
1312 Klaes Kasse
1313 Pieter Anteuniss
1314a Jan Rijspoorte x St. Laures
1314b Katelintje Bruynooge St. Laures
1315 Leijn de Vos Middelburch
1316 Leuntje Jans Middelburch
1317 Jacobus Jetten Middelburch
3 oktober 1664
1318 Katelintje Thomas
1319 Maatje Jacobs
1320 Davidt Joosse
1321 Cornelis Jobsse
1322 Johannes Joosse
1323 Daniel Lowijsse
1324 Cornelis Janssen Mijn heer Middelburch(polder)
1325 Sijmon Davidtsse Mortier Middelburch(polder)
2 januari 1665
1326 Willem Roemerse
1327 Jacob Willemse
1328 Simon Dirkse Haiman
1329a Johannes Vercruijze x Middelburch
1329b Prijntje Cretwels Middelburch
1330 Janneken Parwijns Middelburch
1331a Laurens Baltensen x Middelburch
1331b Maetje Marcus Middelburch
1332 Jaquemijntje Gilles van Straete
3 april 1665
1333 Klasintje Adriaans
1334 Lizebeth Futrel
1335 Janneke Verbeke
1336 Adriaantje Jacobs
1337 Melche Danielsse
1338 Francina Teelinkx Middelburch
1339 Sara Jacobs Middelburch
1340 Tanneke Pieters Stenks Grijpskerke
1341 Jan Amendt
1342 Joos Maartensse
1343 Krijntje Cornelis
1344 Antheunis Colonius
3 juli 1665
1345 Printje Robbins Middelburch
1346 Isaak Manjon Middelburch
1347 Tanneken Claas
1348 Daniel Hoijdonk Ijsendijke
1349 Annetje le Fever Ijsendijke
1350 Josintje Aarssen Middelburch
2 oktober 1665
1351 Lena Dammans
1352 Johanna de Swaaf
1353 Janneke Jans
1354 Josintje Pieters
1355 Adriana Coerts Vlissingen
1356 Maatje Israels Vlissingen
1357 Neeltje Pieters de Drooge
1358a Cornelis van Kameren x Middelburch
1358b Lijzebeth Bernij Middelburch
1359a Claas Adriaansse x Serooskerke
1359b Jaquemintje Hermans Serooskerke
1 januari 1666
1360 Gerrit van Autshoorn
1361 Adriaen Claessen
1362 Gerrit Leunisse vander Leij
1363 Jan Janse vander Stijl
1364 Joos Grootjans
1365 Jacob Maillaersen
1366 Anneken Isaacks
1367 Jaquemijntje Paschiers
1368 Janneken Andries
1369 Catlijntje Marcus Bouderse
1370 Piertje Willems
1371 Anna de Saet
1372 Catlijntje Heijbroecls
1373 Pieter Burt de jonge Brouwershaven
1374 Dingeman Leijnse Goedertier Grijpskercke
1375 Aeltje Coppeijns Middelburch
2 april 1666
1376 Christiaaan Janssen
1377 Jacob Kerkhove
1378 Jan Cornelisse
1379 Janneke Adriaans Caussins
1380 Josintje Liebooms
1381 Maria Jans
1382 Lijzebeth Rentergem Vere
1383 Pieter Bliek Vere
2 juli 1666
1384 Jan Lievensse
1385 Josintje Jans
1386 Catelintje Jans Verhaghe
1387 Grietje Abrahams
1388 Pieter van Roos Middelburch
1389 Martha Thorens Vlissingen
1390 Harman Cappenbergh Vere
1391 Magdeleentje Keijsers Den Briel
1392 Maria Remeijns Poortvliet
1 oktober 1666
1393 Thomas van Welsate
1394 Paulijntie Paulusse
1395 Leuntie Cornelis
1396a Franciscus van Roosbeke x
1396b Apollonia Burs
1397a Pieter Marinisse Duvecot x
1397b Bergittie Adriaensse
1397c Adriantie Duyvekot (j.d.)
31 december 1666
1398 Jan Cornelisse Koster
1399 Mailjaart Verkruijssen
1400 Robbrecht Futrel
1401 Jacobus Leijts de Jonge
1402 Tanneke Pieters
1403a Claas Verhage x Oostersouburch
1403b Catelintje Jans Oostersouburch
1404a Jan de Kraker x Zierikzee
1404b Wilmintje Haijmans Zierikzee
1405a Hubrecht Pieters x St. Laurens
1405b Maetje Willems St. Laurens
1406 Willem Polderman Cloetinge
1 april 1667
1407 Jasper Janssen van Buchel
1408 Rijck Jacopssen
1409 Grijtie Jansse Pankeras
1410 Grietie Kouwe
1411 Elisabeth Jacobs
1412 Anna Maria vander Mande
1413 Neeltie Jacops
1414 Madeleenken Jans
1415 Martijntie Bosschaerts
1416 Jan vande Velde
1 juli 1667
1417 Jan Dijeter de Geeter
1418 Michiel van Damme
1419 Adriaentie Otte
1420 Leuntie Willems
1421 Jaquemijntie Bartels
1422 Neeltie Jans weduwe
1423 Berbel Pieters Kalishoek
30 september 1667
1424 Pieter Claesen
1425 Crijntie vande Velde
1426 Jannetie Jansse van Winkel
1427 Jannetie Jansse groot Jans
1428 Jannetie Jerooms
1429 Janneken Pieters de Maecht
1430 Jaquemijntie Willems
1431 Trijntie Pieters Vlissingen
1432a Abraham Oliviers x St. Laureyns
1432b Leuntie Jacobs Pierheyns St. Laureyns
31 december 1667
1433a Pieter Jacops x Middelburch
1433b Maria Maertens Middelburch
1434 Rogier Lydts van Marien Hoorebeke
1435 Adriaentie Verhelst
30 maart 1668
1436 Susanneken Israels
24 juni 1668
1437a Pieter van Pantegem x
1437b Leijntie Mourle
1438 Susannetie Wondergems j.d. Middelburch
1439 Sara Vasseur j.d.
1440 Pieter van Kouwenhove
1441 Jan Beuterijck
5 oktober 1668
1442 Jooris van Dorth
1443 Jooris Kauw
1444 Anna Heijndrix
1445 Matie Lowijs
1446 Jaquemijntie Danils
1447 Elisabeth Maertens
1448 Trijntie Pieters
6 oktober 1668
1449 Elisabet Cocceus Bieselinge
1450 Elisabet Goris Goes
1451 Isaack vander Koeck Hulst
1452a Jan Gillissen x Grijpskerke
1452b Soetie Volkers Grijpskerke
1453 Adriaentie Abrams Servaets wed. St. Laureijns
1454 Lijsbeth vande Velden
30 december 1668
1455 Adriaen van der Abeele Goes
1456a Jacob vander Meersche Middelburg
1456b Jacomijntje de Bert Middelburg
1456c Catelijntje de Bert Middelburg
4 januari 1669
1457 Jacomijntje Laurens
1458 Trijntje Cornelis
1459 Geertruijt Thomas
1460 Crijntje Adriaens
5 januari 1669
1461a Andries Marinissen Duvecot x Capelle
1461b Janneke Jans Onderdijck Capelle
1462 Tanneke Daniels Middelburg
6 april 1669
1463 Jannetie Pauls x Claeijs Casse
1464 Marij Mosion
1465 Elisabet Cornelis Calishoek
1466a Cornelis Marinis x Gapinge
1466b Jaquemijntie Laureijns Gapinge
1 juli 1669
1467 Marcus Janssen Spruijt
1468 Janneke Daniels
1469 Catalijntje Cornelis
4 april 1670
1470 Fransijntie de Roo x Rogier Lyds
1471 Jannetie Koetsers
5 april 1670
1472 Dirck Topssen
1473 Fransijntie Andries
5 juli 1670
1474 Jan de Pachter
1475a Pieter Guiliaems x Middelburg
1475b Adriaantie Jansse Middelburg
1476 Cornelia Parole
1477 Mattheus de Heerse Leijden
1478 Steven Verlote Leijden
1479a Jacob Harebout x
1479b Kristina Visscher
1480 Gabriel vande Velde
3 oktober 1670
1481 Jan Pieters
5 april 1671
1482a Jacobus de Cliever x Middelburg
1482b Geertruyt Reynouts Middelburg
1483 Prijntie jansse x Isaac de Bode Middelburg
6 juli 1671
1484a Adriaen Lieds x
1484b Tanneken
1485 Lysbeth vande Berghe Vlissingen
1486 Maritie Jans (Hoorn)
1487 Louise Pata Middelburg
1488 Janneken Matthijssen Groede
1489 Pieter Foppe
1490 Jan Cornelisse
1491 Quirijn Cornelisse
1492 Claeijs Blaas
1493 Sara Goedwijn
1494 Marij Abrams
2 oktober 1671
1495 Adriaantie Molckmans Middelburg
1496 Janneken Jorissen Pinte St. Laureijns
1 januari 1672
1497 Cornelis Jansse van Over
1498 Susanne Sarels
1499 Jannetie Jacobs
1500 Jannetie Goedwijns
1501 Sara Leijns
30 maart 1672
1502a Joris Haeck x Middelburg
1502b Arnoudina Schrickers Middelburg
2 april 1672
1503 Michiel Farreel Middelburg
1 juli 1672
1504a Jan Jacobssen x Vlissingen
1504b Susannetie Israels Vlissingen
1505 Pieternelletie van Borne Middelburg
1506 Martijntie Jans Oost zoubrg
1507 Cornelis Cornelisse Borssele
1508 Matie Jobs
1509 Claesie Jans
1510 Jaquemijntie van Savel
1511 Anna van Dorth
1512 Catelijntie Koetsens
30 maart 1673
1513 Claes Adriaenssen
1514 Adriaentie van Couwenberge
1515 Tannetie Lievens
1516 Matie Lievens
3 juni 1673
1517 Johannis Lammens
1518a Nicolaas Barbet x Shertogenbosch
1518b Anneken Shertogenbosch
1519a Jooris Pinte x Middelburg
1519b Jaquemyntie Pieters Middelburg
1520 Johanna Marie vander Mast Delft
1521 Cornelia Jans Delft
1522 Maria de Can Schravenhage
1523a Heyndrick Jansen Cloeck x Middelburg
1523b Elisabeth Janse Calf Middelburg
1524 Janneken Yemants (Vrouwen)polder
30 september 1673
1525a Pieter Liets x Oostburch
1525b Tanneke Moyendale Oostburch
1526 Hendrik van Oudenhove Wissenkerke
1527 Pieter Schoonacker Schoondijcke
30 maart 1674
1528 Pieter Jansen Rijspoorte
1529 Lidia vander Leije
1530 Gritie Adriaense Meulenmeesters
30 april 1674
1531 Louysa van Duinen Vianen
1532 Janneken Jansen
17 juni 1674
1533a Ary Franssen Vent x
1533b Appolonia de Jonge
1534 Jooris Joorissen Pinte (vertr. naar Middelburg)
1535 Pieternelleken Latouwer
1536 Cornelis van Gottenis
1537 Janneken Verbeke
1538 Sara Jacobs (weer doorgehaald)
29 juni 1674
1539 Jaquemijnke Lydts
4 januari 1675
1540 Joannis Licket
1541 Lijsebet Pieters
1542 Janneke Lievens
1543 Janneke Koets
1544 Maria van Eijkergem
1545 Joris van Dorth
1546 Pieternelle Aernouts
1547 Catharina Molckmans (vertr naar Brouwersh.)
31 maart 1675
1548 ds. Petrus Appeldoorne Middelburg
1549a Vincent Marinissen x Middelburgsepolder
1549b Janneken Pieters Middelburgsepolder
1550 Adriaen Jacobssen Coudekerke
1551a Aert vander Broode x Middelburg
1551b Brechtie Lievens Middelburg
5 april 1675
1552 Gritie Nollet
1553 Matie Gheeren
1554 Martijntie Keijser
30 juni 1675
1555 Hug Willem Salomonssen Middelburg
1556 Marij Nargets x ds. Petrus Appeldoorn (1548) Middelburg
1557 Magdalena de Wolf weuwe van Jacop Appeldoorn Middelburg
1558 Adriaentie Lantschot x Ignatius
1559 Maria van Velinck j.d. Middelburg
5 juli 1675
1560 Jaquemijntie Jacobsse j.d.
1561 Gritie Cornelisse j.d.
1562 Gritie Adriaensse j.d.
29 september 1675
1563 Geertruyt vander Gracht Leijden
1564 Pieternelletie Jans Koudekerke
1565 Christiaen Walans
1566 Andries Brick
1567 Gijsbrecht Pieterssen
3 januari 1676
1568 Paulus d'Hooge Ysendycke
4 april 1676
1569 Pieter Rommers Cleverskerke
3 juli 1676
1570 Jan Cornelissen Knecht
1571 Catelijntie Cornelisse
1572 Grijtie Jansse van Brakel
1573 Johannes de Bisschop Vlaardingen
1574 Digna Jansse van Boxtel
28 december 1676
1575 Hubertus de Bruyn
1576 Nicolais Block
1577 Neeltien Hermanse in 't Velt
2 april 1677
1578 Silvester Vereenooghe
1579 Michiel Verhaghe
1580 Jannetie Daniels vande Casari
1581 Adriaentie Hubrechts
1582 Matie Daniels
1583 Cornelia Adriaens
1584 Geertruyt Lievens
1585 Matie Michiels Zaemslach
1586a Adriaen Janssen Gapinge
1586b Catelyntie Hubrechts Vere
2 juli 1677
1587 Matie Andriesse
1588 Neeltie Andriesse x Anthony de Can (zie 1591)
1589 Jannetie Danielse j.d.
1590a Josias Ketelaer x Vlissingen
1590b Amelia de Moor Vlissingen
1591 Anthonij de Can (zie 1588)
1592a Cornelis Poppe Oost Zouburg
1592b Gritie Kauwe Oost Zouburg
1593 Henrica van Clootwyck weduwe van ds. Landsberg Goes
19 december 1677
1594 Gritie Gelders Vlissingen
7 april 1678
1595 Jannetie Jacobs de Bree x Adriaen Jacobsen St. Laurijn
1596 Adriaentje Cornelisse Kleverskerke
31 december 1678
1597a Laureyns Pierens x Middelburg
1597b Janneken Lazen Middelburg
1599a Gelande Germompre x Oostcappel
1599b Matie Willemse Oostcappel
31 maart 1679
1600a Jacobus Konijn x Middelburg
1600b Maria de Warem Middelburg
1601 Janneken Konijn
1602 Cornelis Adriaensen
1603 Dina Janse Witte
24 juni 1679
1604 Joos de Wint Isendycke
1605a Abraham Larnou x Middelburg
1605b Lena Vileijn Middelburg
1606 Tanneken Pieters Vere
1607 Pieternelle Blocks Koudekerke
1608 Cornelia Stevenswn Middelburg
1609 Huijbrecht Kempe Vere
1610 Isabella N.N. Middelburgpolder
1611 onleesbaar Middelburg
25 april 1680
1612 Heyndrick Geertssen
1613 Catelijne Adriaens
1614 Joris Jacobssen
1615 Ignatius Verstrate
1616 Jan Janssen Bomme
1617a Geleijn Jansen x Heemstede
1617b Aeltien Claes Heemstede
1617c Madeleentie j.d. Heemstede
1618 Jan Pieterssen de Kick
1619 Antonijntie Jacobs
22 september 1680
1620a Leunis Pieterssen Groot x Gripskerke
1620b Leuntie Philips Gripskerke
1621 Elisabet Cornelis Rittem
1622a Jacobus Ternaer x Haerlem
1622b Barbara van Swieten Haerlem
28 december 1680
1623a Jacob Gillissen x
1623b Matie Joos
3 januari 1681
1624 Paschijntie Cornelis de Clerck
1 april 1681
1625 Adriaantje Jans
28 juni 1681
1626 Jacob Leunissen Schoondijke
28 september 1681
1627 Prijntje Daniels Lanse Grijpskerke
3 januari 1682
1628 Pieter du Gardijn Middelburg

 

Ga naar boven