Historische Vereniging Arnemuiden

Lidmatenlijst 1776 - 1793

Het zesde lidmatenregister is op een andere manier samengesteld dan de voorafgaande. Het vangt aan met een vijftal nieuwe lidmaten, welke van elders waren overgekomen. Vervolgens wordt een aantal van 27 lidmaten vermeld, welke “uit de burgerij” als zodanig zijn aangenomen. Daarna worden de lidmaten per straat ingeschreven op basis van huisbezoek.

Ten slotte volgen nog een aantal lidmaten, dat vergeten was zich aan te melden. Eind 1777 blijkt het totale aantal lidmaten 322 te zijn. Hierna volgt jaarlijks de vermelding van nieuwe inschrijvingen. Vanaf 1780 werd aan nieuwe lidmaten het nummer van vertrokken of overleden lidmaten gegeven. Uit praktische overwegingen heb ik de nummering na nr. 350 voortgezet.

Nr. Naam: Afkomstig van: Vertrokken naar: Straat: Overleden:
           
26 december 1776        
           
1 Alida Maria Molentiel Sommelsdijk      
2 Elisabet van den Elsakker Sommelsdijk      
3 Johanna Koppen Besoijen      
4 Leuntje Verelst Axel Terneuzen 18 april 1779    
5 Cornelis Coole Kleverskerke   Langstraat 6 juli 1777
           
26 maart 1777        
           
6 Cornelis Rijkse (x 164)     Westdijkstraat  
7 Claas Geene   Philipsland 16 jan. 1792    
8 Jooris Voogel     Nieuwstraat  
9 Joost van Belsum        
10 Boudewijn Grootjans        
11 Jacob Grootjans        
12 Cornelis Mar. den Noojer        
13 Jacobus Stroosnijder (x 31)     Nieuwstraat  
14 Jacobus Rijkse   Kleverskerke 19 nov. 1784    
15 Teuntje Blaase        
16 Teuntje Pinte (x 215)     Noortstraat  
17 Neeltje Priester   Grijpskerke 1 sept. 1777    
18 Maatje Cornelisse        
19 Jacomijntje Adriaanse        
20 Maatje Adriaanse     Nieuwstraat  
21 Maatje Egberts den Noojer     Westdijkstraat  
22 Grietje Jacobse den Noojer        
23 Tannetje Sal. Engels (x 322)     Buitenwoningen  
24 Jannetje Lievens de Ridder     Westdijkstraat  
25 Jacobus Ossewaart x Middelburg Middelburg 22 april 1780    
26 Levina Brieven Middelburg Middelburg 22 april 1780    
27 Maria Leijnse Middelburg Middelburg 22 april 1780    
           
27 juni 1777        
           
28 Joannes Molentiel jr. ’s-Gravenhage     4 sept. 1780
29 Johannes Martijn x Groede     12 juli 1778
30 Tannetje Schets Groede      
31 Johanna Wisse (x 13) Wissekerke   Nieuwstraat  
32 Johanna Paddenier (x168)  Middelburg   Westdijkstraat 11 november 1782
           
Juni 1777        
           
33 Adrianus Janse     Langstraat 29 dec.1779
34 Cornelis Mandeel     idem 17 febr. 1785
35 Janna van der bliek     idem januari 1790
36 Maatje Broeders (x 5)     idem  
37 Jacoba de loovers     idem 9 mei 1792
38 Maria Anna Recour     idem  
39 Joost Adriaanse     idem  
40 Doretea Lucea Schaper     idem  
41 Laurientje Geluk     idem  
42 Neeltje Kerving     idem 6 okt. 1781
43 Cent Huybrets Stenaar     idem 7 april 1782
44 Cornelia Duijns     idem 1792
45 Stevelina Corn. De Nojer     idem 9 sept. 1785
46 Cornelis Corn. De Ridder     idem  
47 Cornelis Cornelissen x     idem 27 sept. 1792
48 Adriana Mar. de Nojer     idem 19 febr. 1788
49 David van der Kreeke x     idem 12 mrt 1793
50 Elisabet Kuijper     idem 23 mrt 1792
51 Cornelis Mar. den Nojer x     idem  
52 Johanna van Boeksel     idem  
53 Jan Harthoorn x     idem  
54 Catrina Pieters     idem 17 april 1786
55 Jannetje Swartmeijer     idem  
56 Neeltje Garnaaij   Middelburg 27 sept. 1784 idem  
57 Pieter Geene x      idem 25 nov. 1779
58 Jacomina van Haarlem   Middelburg 6 april 1781 idem  
59 Elisabet Stroosnijder     idem 29 april 1785
60 Jacob Schroever     idem  
61 Dina Martijn     idem  
62 Jan Schroever     idem 24 nov. 1787
63 Martina Harthoorn     idem  
64 Kaatje Hector     idem 15 april 1784
65 Pieter van der Nol     idem 1790
66 Jacoba de Nut   Kerkwerve 8 dec. 1777 idem  
67 Mr. Marinus Haaij x     idem  
68 Petronella Grootemaat     idem 3 juni 1782
69 Jacob Quinten     idem 9 mei 1779
70 Adriana Wissekerke     idem  
71 Jacomina Goose     idem  
72 Robbregt Schroever x      idem  
73 Neeltje Cornelis     idem  
74 Jacob Mar. de Ridder     idem 9 nov. 1786
75 Jan Bassevelt     idem 9 mei 1791
76 Janna Haaij     idem 5 dec. 1788
77 Pieternella Polderdijk     idem  
78 Marinus Corn. de Ridder x     idem  
79 Adriana Hebbirs     idem  
80 Joris Lacque     idem  
81 Marinus Jacobs de Noojer     idem 17 okt. 1787
82 Alida Huijbr. de Ridder     idem  
83 Janna Rusters   Middelburg 7 jan. 1791 idem  
84 Johanna Broodman, wed Vos     idem 26 dec. 1788
85 Maria Lonq     idem  
86 Casper Visser x     idem  
87 Catharina van Katwijk     idem 24 sept. 1783
88 Dina Visser   Middelburg 1 juli 1780 idem  
89 Jacomijntje Harthoorn   Middelburg 1 juli 1790 idem  
90 Cornelis Cornelisse     idem  
91 Neeltje Adriaanse     idem  
92 Jacob Verlorekost     idem 20 juni 1779
93 Boudewijn Grootjans x     idem 15 mei 1782
94 Jannetje Grootjans     idem  
95 Crina Cornelisse     idem  
96 Maatje Blaas     idem  
97 Blaas Cornelisse     idem  
98 Jannetje Adriaanse     idem  
99 Lieven Liev. Meulemeester     idem  
100 Maatje Cornelisse     idem  
101 Blaas Janse     idem 7 nov. 1792
102 Tobias Engels x   Vlissingen 14 sept. 1798  idem  
103 Catharina Coppejan   Vlissingen 14 sept. 1798 idem  
104 Pieter Koppejan     idem  
105 Zara Krouwers Kruiningen Vlissingen 7 okt. 1785 idem  
106 Blaas Blaase x     Westdijkstraat  
107 Klasina Adr. Grootjans     idem  
108 Maatje Pinte      idem 22 sept. 1788
109 Leonardus Grootjans     idem 12 dec. 1788
110 Jannetje van Belsum     idem  
111 Casper Mulder x     idem  
112 Jannetje Cornelis     idem  
113 Job Joose     idem  
114 Geertje Jacobs de Noojer     idem  
115 Cornelis Jac. Schroever x     idem 9 sept. 1783
116 Adriana jacobs de Noojer     idem  
117 Jacob Huijbr. de Ridder     idem 1777
118 Dina Corn. de Ridder     idem 1787
119 Maatje Huijbr. de Ridder     idem 10 mei 1780
120 Jacob Cornelisse (x 24)     idem  
121 Cornelia van Belsum     idem 21 mrt 1781
122 Jacob Liev. Meulemeester     idem  
123 Grietje Adr. Grootjans     idem  
124 Klaas Huijb. de Ridder     idem  
125 Jacomina Adriaanse     idem  
126 Geertje Blaas     idem 31 dec. 1791
127 Geertje Adr. Grootjans     idem  
128 Boudew. Boud. Grootjans     idem  
129 Adriana Jans den Noojer     idem  
130 Geertje Jacobs Schroever     idem 14 mrt 1791
131 Jacob Jans den Noojer     idem 22 dec. 1789
132 Jan Jansen     idem  
133 Teuntje Mar. den Noojer     idem  
134 Antonie de Mol x     idem  
135 Maatje Merison     idem  
136 Cornelis d’Ooge     idem  
137 Jacob van Kas x     idem  
138 Johanna van Dillewinge     idem  
139 Klaas Janse x      idem  
140 Neeltje Jacobs     idem  
141 Daniel Dan. van Belsum     idem  
142 Jannetje Robb. de Nojer     idem  
143 Salomon van Eennaam x     idem  
144 Maatje van ’t Noortende     idem  
145 Jacob Cornelisse     idem  
146 Maatje Adr. Criens     idem  
147 Grietje Jacobs     idem  
148 Cornelis Jacobs     idem  
149 Jannetje Klase     idem  
150 Blaas Lievens x     idem  
151 Maatje Adriaanse     idem 30 juli 1788
152 Rijk Rijkse x     idem  
153 Johanna Grieson     idem  
154 Marinus de Ridder x     idem 15 nov. 1779
155 Maatje Marbuze   Vlissingen 10 mei 1780 idem  
156 Abraham Bosschart x     idem 12 mei 1790
157 Cathalina Vinke     idem  
158 Maria Leijnse     idem  
159 Jan de Recht     idem  
160 Jacomijntje B. Grootjans     idem  
161 Jan Blaase x     idem  
162 Klasina Jac. Schroever     idem  
163 Jacob Martijn     idem 13 mei 1791
164 Maatje de Musche (x 6)     idem  
165 Marinus Schroever x     idem  
166 Maatje Jans de Noojer     idem  
167 Maatje Schroever     idem 2 nov. 1783
168 Daniel Kerving (x 32)     idem  
169 Jan Lodewijk Kramer     idem  
170 Adriana d’Ooge     idem  
171 Cornelis van Belsum x     idem voor 1795
172 Maatje Jacobs de Ridder     idem  
173 Christina Adriaanse     idem  
174 Geertje Jans de Nojer     idem  
175 Adrianus Adr. Criens     idem 6 febr. 1790
176 Pieter van Kas     idem 8 maart 1791
176a Philippus Allevoet x     idem  
177 Heijltje van Swijndregt     idem  
178 Marinus Liev. de Ridder x   Thoolen 10 april 1784 idem  
179 Maatje Huijbregs   Thoolen 10 april 1784 idem  
180 Blaas Grootjans x     idem 23 dec. 1783
181 Geertje Jans     idem  
182 Boudewijn Bl. Grootjans     idem  
183 Grietje Joose Grootjans     idem 3 jan. 1782
184 Simon Simons x     Nieuwstraat 27 maart 1792
185 Zara Geltof     idem 5 jan. 1785
186 Jannetje Liev. de Ridder     idem 28 dec. 1791
187 Tannetje Pieters     idem  
188 Klaas Blaas x     idem  
189 Cornelia Houtmans     idem  
190 Blaas Karels x     idem  
191 Jannetje Jak. Schrouver     idem  
192 Lieven Liev. de Ridder x      idem  
193 Maatje van Belsum     idem  
194 Jacob Karels Schroever x     idem 1791
195 Maatje Robb. de Noojer     idem  
196 Maatje Schroever     idem  
197 Kaatje Jacobs     idem  
198 Adriaan Andr. Engels     idem 29 juni 1779
199 Dina Jacobs de Ridder     idem juni 1789
200 David Quinte x     idem voor 1795
201 Neeltje van den Broek     idem  
202 Job Cornelisse x     idem  
203 Crina Blase     idem  
204 Cornelis Reijers x   Middelburg 26 sept. 1785 idem  
205 Catrina Mar. de Noojer   Middelburg 26 sept. 1785 idem  
206 Klaas Stroosnijder x     idem 7 juni 1778
207 Neeltje Poortvliet +     idem 13 mei 1777
208 Vaalen van der Kreek x     idem 28 sept. 1783
209 Engelina Geljons     idem  
210 Adriana Steendam   Middelburg 7 april 1783 idem  
211 Jacobus Meerman x     Markt  
212 Maria van Ellemon     idem  
213 Hendrik Berk x     Noordstraat 10 mei 1780
214 Johanna Largrus     idem 19 okt. 1780
215 Gerardus Schets (x 16)     idem 16 febr. 1789
216 Daniel Vink x   Nieuwland idem  
217 Johanna Corn. de Boot   Nieuwland idem 3 mei 1779
218 Paulus Meulemeester x   Zoutelande 25 maart 1790 idem  
219 Wilhelmina Lute     idem 4 jan. 1783
220 Cornelis Priester   Middelburg idem  
221 Marinus Meulemeester     idem  
222 Tannetje Bassevelt     idem  
223 Francina Geene     idem  
224 Jacob Beaufort x     idem 4 juni 1788
225 Johanna Martijn     idem  
226 Adriaan Vink     idem  
227 Abraham Floresse x     idem 5 nov. 1792
228 Geertje Stroosnijder     idem  
229 Maarten Adriaanse x     idem  
230 Elisabet Louwers     idem  
231 Çornelis Murre     idem  
232 Maatje     idem  
233 Jan Frederik Glassius     idem 31 okt. 1778
234 Adriana Marinus    Kleverskerke 31 okt.1784 Jan Leeuwestraat
235 Frans Haaij x     Papestraat  
236 Grietje Adriaanse     idem 12 jan. 1781
237 Adrianus Adriaans     idem 7 mei 1784
238 Lieven Liev. de Ridder x     in de keeten  
239 Grietje Jak. de Ridder     idem  
240 Jacomijntje Blaas     idem 17 okt. 1782
241 Jacob Blaas     idem  
242 Maatje Boud. Grootjans     idem  
243 Cornelia Cornelisse     idem 17 jan. 1785
244 Klaas Jobsen x     idem 28 jan. 1778
245 Grietje Cornelis     idem 10 mei 1778
246 Joost Adr. Grootjans     idem  
247 Cornelis Jobse x     idem 15 jan. 1782
248 Teuntje Jans     idem 17 nov. 1781
249 Janna Jans     idem  
250 Job Blaase x     idem  
251 Grietje Jobs     idem  
252 Job Jobse     idem  
253 Blaas Pinte     idem 16 nov. 1779
254 Maatje Jobs     idem  
255 Job Mar. de Noojer x     idem  
256 Maatje Jac. Schroever     idem  
257 Jacob Schroever x     idem 1 juli 1779
258 Maatje Blaas     idem 17 dec. 1792
259 Jacob Jak. de Noojer x     idem  
260 Teuntje Corn. de Noojer     idem  
261 Ariaantje Corn. de Noojer     idem  
262 Johanna Cornelisse     idem  
263 Cornelis Marinusse x   Borssele 8 jan 1791 idem  
264 Petronella Meerman     idem 8 mei 1790
265 Daniel van Belsum     idem  
266 Grietje Jans     idem  
267 Jan Joose Grootjans     idem  
268 Teuntje Pinte     Ketterij  
269 Jannetje Jobs de Nojer     idem 1789
270 Jan Jobs de Noojer x     idem  
271 Grietje Mar. de Noojer     idem  
272 Gillis de Noojer x     idem  
273 Grietje Jac. Schroever     idem  
273a Jannetje Gil. de Noojer     idem  
274 Marinus Mar. de Noojer     idem  
275 Maatje Geltof     idem 20 febr. 1790
276 Grietje Klaas     idem 29 april 1779
277 Jan Jakobs de Noojer     idem  
278 Blaas Jak. de Noojer     idem  
279 Jan Jakobs Schroever x     idem  
280 Jacomina Corn. de Ridder     idem  
281 Klaas Adr. Grootjans     idem  
282 Marinus de Noojer     idem  
283 Jannetje de Noojer     idem  
284 Cornelis Mar. de Noojer     idem  
285 Blaas Jobsen     idem  
286 Adriana Jobs de Noojer     idem  
287 Boudewijn Cornelisse x     Potterij  
288 Jannetje L. Meulemeester     idem  
289 Klaas Jac. de Noojer x     idem  
290 Cornelia L. Meulemeester     idem  
291 Lieven Meulemeester x     idem 22 mrt 1784
292 Maatje Jobs Meulemeester     idem  
293 Cornelis Blaas x     Vaart  
294 Grietje Boud. Grootjans     idem  
295 Jacob de Ridder     idem  
296 Marinus de Ridder   Philippine 3 febr. 1801 idem  
297 Abraham vant Noortende     Buiten- 11 dec. 1783
298 Balten Schaleven x     woningen  
299 Zara Abr. Vant Noortende     idem  
300 Jan Meulemeester     idem  
301 Elisabet van Vlaanderen     idem 15 okt. 1784
301 Jacob Kastelijn x     idem 1 dec. 1790
302 Neeltje Blauwers     idem 28 jan. 1784
303a Markus Maas x Middelburg   idem  
303b Johanna de Reijke Middelburg   idem  
304 Pieter Larieviere sr.     idem  
305 Pieter Larieviere jr. x     idem  
306 Alida Kappers     idem  
307 Jacomijnte Caljouw     idem  
308 Abraham Engelse x     idem 24 nov. 1779
309 Adriana Meulemeester     idem 19 mei 1792
310 Jan Florisse     idem  
311 Adriaan Adriaansen   Middelburg 7 jan. 1791 idem  
312 Antonie de Korte x     idem 27 okt. 1786
313 Johanna Langbeek     idem  
314 Pieter van der Kreek   Nieuwland 4 mei 1789 idem  
315 Neeltje Dingemans     idem  
316 Klaas Blase x        
317 Geertje Boud. Grootjans        
318 Job Lievens de Ridder        
319 Jan Meerman x   Middelburg 14 sept. 1778    
320 Maatje Spruijt   Middelburg 14 sept. 1778    
321 Willem Janse   Ritthem 1 maart 1779    
322 Arij van Eegem (x 23) Kleverskerke   Buitenwoningen  
           
24 maart 1778        
           
323 Cornelis Verstraate        
324 Karel Kruijk   Middelburg 27 sept. 1784    
325 Marinus Cornelisse        
326 Tomas de Ridder        
327 Daniel Johannes Vos        
328 Steven Bouman        
329 Daniel Liev. de Ridder   Middelburg 7 april 1783    
330 Petronella Adriaansen        
331 Machtelina van der Ham       17 juli 1789
332 Elizabe Endevoogel   Middelburg 10 juni 1792    
333 Grietje Cornelissen        
334 Geertje Blaas        
335 Neeltje Siervelt Middelburg      
336 Markus Maas x Middelburg      
337 Janna de Reijke Middelburg      
338 Dingeman Liev. Katte Oost Souburg      
339 Pieter Adriaansen x Axel      
340 Anna de Bree Meliskerke      
341 Hendrina Visser Oosterhout Middelburg 6 dec. 1784    
           
4 december 1779        
           
342 Willem Blaase       1782 op zee
342 Teuntje Egb. de Noojer        
344 Cornelia de Ridder       9 april 1785
345 Jannetje Janse   Middelburg 6 april 1785    
346 Adriaan Merizon Wissekerke     maart 1792
347 Jan Jacobs Terneuzen     17 mrt 1781
348 Jan Nederhand   Middelburg 6 april 1781    
349 Gerrit ten Velden Middelburg      
350 Neeltje de Vetter Middelburg      
           
17 april 1780        
           
351 Christiaan Kruijk        
352 Gerardus Mandeel   Middelburg 8 april 1791    
353 Marinus Jill. de Noojer        
354 Jan Blaase Grootjans       18 april 1784
355 Cornelis Cornelisse        
356 Jillis Cornelisse        
357 Willem Meulemeester   Middelburg 14 juli 1786    
358 Marinus de Ruijter        
359 Abraham Katte       26 aug. 1784
360 Robbrecht Jac. Schrover        
361 Job Cornelisse        
362 Blaas Jobse        
363 Jan Marinusse de Noojer        
364 Jan Adriaanse        
365 Anna Maria Berk   Middelburg 14 april 1786    
366 Levina Mandeel   Middelburg 4 jan. 1786    
367 Grietje Cornelisse        
368 Willemina Isaaks   Meliskerke 8 april 1782    
369 Tannetje Jans Olijslager        
370 Maatje Jobs       4 sept. 1783
371 Cornelia Maria Neeteser Middelburg      
372 Jan Maartense Serooskerke      
373 Adriaan van Velsen Vlissingen Heer Heijndr.kind. 1781    
374 Petronella Anth. Mulder Middelburg     8 nov. 1783
375 Tobias Hardhooren x Wolphaartsdijk Wemeldinge 29 april 1782    
376 Janna Dijl Wolphaartsijk Wemeldinge 29 april 1782    
           
4 april 1781        
           
377 Leuntje Pieters   Middelburg 3 april 1791    
378 Grietje Klaas        
379 Adriana Mandeel   Middelburg 6 aug. 1784    
380 Jannetje Schroever        
381 Janna Andriesse Engels        
382 Crina Cornelisse        
383 Jacomijntje Jose Grootjans       6 okt. 1788
384 Jacomijntje Bl. Grootjans        
385 Petronella Adriana Visser   Middelburg 4 sept. 1786    
386 Adrianus Adriaanssen       4 april 1785
387 Marinus de Mol        
388 Jan Mandeel x Middelburg Middelburg 11 sept. 1786    
389 Baafje van Geelen Middelburg Middelburg 11 sept. 1786    
390 Jan Beekman x Nieuwland      
391 Soetje Huijsmans Nieuwland      
392 Job Bliek x Middelburg Middelburg 11 sept 1785    
393 Jannetje Pinte Middelburg Middelburg 11 sept. 1785    
394 Cornelis Reijkse Wissekerke      
395 Cornelis Flink Nieuwland Middelburg 12 dec. 1783    
396 Jacobus Faas x Den Hoek Terneuzen 2 jan. 1792    
397 Ariaantje Verlinde Den Hoek Terneuzen 2 jan. 1792    
398 Maria Adriaanse Kleverskerke      
399 Jacomina van Haarlem Middelburg      
400 Adriana Fransoo Middelburg      
           
24 maart 1783        
           
401 Adriana van Belsen        
402 Tannetje Jacobs        
403 Johanna Meulemeester        
404 Janna Maartense        
405 Sebilla Ladenberg   Middelburg 7 april 1783    
406 Willemina Marinus   Kleverskerke 14 mei 1785    
407 Elisabet Block        
408 Petronella de Klerk   Grijpskerke 24 aug. 1784    
409 Caatje Adriaanse de Ridder        
410 Catharina Abrahamse        
411 Jan van Belsen       30 okt. 1786
412 Marinus de Noojer        
413 Job Blaase        
414 Job Jacobse        
415 Adrianus Adriaanse        
416 Marinus Mar. de Noojer        
417 Pieter Janse Jeronimus x uit de polder      
418 Janna Klijnmulder uit de polder      
419 Adriana Bassevelt Middelburg      
420 Jan Bostelaar Oost Souburg      
421 Joanna Anthonia Neysen Kleverskerke      
           
29 maart 1784          
           
422 Jan Crucq        
423 Adriana Bassevelt        
424 Clasina Mar. de Ridder   Philippine 16 aug. 1801    
425 Pieter de Meulemeester x Veere      
426 Janna de Hooge Veere     1 aug. 1788
427 Cornelia de Keijser Aagtekerke Middelburg 1 okt. 1790    
428 Leuntje Morsen Aagtekerke Middelburg 1 okt. 1790    
429 Lena van Piershil Middelburg      
430 Johanna Bart. Adriaanse Koudekerke      
431 Gerard de Jongen x Kleverskerke 10 oktober 1788    
432 Leuntje van der Plasse Kleverskerke 10 oktober 1788    
433 Leuntje Franke Veere      
434 Anna Maartens Kleverskerke      
           
15  januari 1786        
           
435 Jacobus de Rijke         
           
28 maart 1786        
           
436 Marinus de Noojer        
437 Adrianus Liev. de Ridder        
438 Jacobus Martijn        
439 Clasina Joose Grootjans        
440 Cornelia de Nood   Veere 3 april 1789    
441 Tannetje Meulemeester   Middelburg 25 maart 1790    
442 Maatje Kastelijn        
443 Çornelia Kastelijn       9 nov. 1792
444 Adriana Cornelisse        
445 Tannetje Blaas        
446 Jannetje Blaas        
447 Maatje Gillise de Noojer       2 april 1792
448 Maatje Mar. de Noojer        
449 Philipp.Pietern. Harthorn Middelburg Vlissingen    
450 Adriaan Ciervelt Kleverskerke      
451 Christina Polie Aardenburg Philipsland 16 jan. 1792    
452 Leintje Laans Koudekerke St. Laurens 10 febr. 1792    
453 Adrianus Vogel x Middelburg      
454 Jannetje Veele Middelburg      
455 Catharina Timmerman Nieuwland      
456 Jan de Zeeuw Axel      
457 Anthonij Wagenaar ’s-Heerenhoek Grijpskerke 4 mei 1789    
458 Jan Vinke x Koudekerke      
459 Willemina Bakker Koudekerke Kleverskerke 3 okt. 1810    
460 Cornelis Vinke Terneuzen     dec 1788
461 Ijtje Barents Blom Texel      
462 Jasper Geltoph Veere      
463 Pieter Calmijn x Nieuwland      
464 Susanna Hameling Nieuwland      
465 Pieter Gelok x Kortgene      
466 Jacoba Bouwman Kortgene      
           
28  maart 1789        
           
467 Cornelis Jacobs        
468 Jan Vink        
469 Jojakim Verlinde   Wissekerke 5 juli 1789    
470 Maatje Klaas        
471 Geertje Cornelis        
472 Geertje Boud. Grootjans        
473 Grietje Blaas        
474 Grietje Jans        
475 Pieternella de Noojer        
476 Maatje Jacobs        
477 Maria Joanna Sacket        
478 Pieter Schike x Middelburg      
479 Joanna van Eck Middelburg      
480 Maatje van der Sluijs Koudekerke      
481 Jacobus Bijlo Grijpskerke Middelburg 1790    
482 Jacob janse Wilrom Colijnsplaat      
483 Jannes de Maree Schoondijke      
484 Jacoba Cole  Nieuwland      
485 Leijntje Klant Koudekerke St. Laurens 10 febr. 1792    
           
6 april 1790        
           
486 Jacomijntje de Leeuw   Veere 17 juli 1791    
487 Maatje Zidervelt        
488 Maatje Beaufort        
489 Cornelia Mondeel   Ritthem 8 april 1791    
490 Jacoba Cornelisse        
491 Cathelijntje Cornelisse        
492 Grietje Klaase        
493 Ádriana Jobs de Noojer        
494 Teuntje Jobs de Noojer        
495 Johanna van Eegem        
496 Maatje Jans Schroever        
497 Maatje Johannisse        
           
9 april 1791        
           
498 Jan Jansen Den Hoek Koudekerke 1792    
499 Cornelia Eleonora Sacket Middelburg Middelburg 7 okt. 1791    
500 Simon de Vroe x   Middelburg    
501 Maria van der Horst Middelburg      
502 Antheunis Wondergem x Serooskerke      
503 Cornelia Laurens Wilse Serooskerke      
504 Adriaan Keur (ondermr.) Arendskerke      
505 Jan Huijgense x Veere      
506 Elisabet Blom Veere      
507 Lawerens Witse Serooskerke Grijpskerke 8 nov. 1803    
508 Adriaan Schuppers x Middelburg      
509 Johanna Cranendonk Middelburg      
           
2 april 1792        
           
510 Jan Jansen   Driewegen 23 mei 1796    
511 Paulus Prs. Meulemeester        
512 Cornelia Jac. Mosselman        
513 Cornelia Cornelisse        
514 Leijntje Sanders        
515 Johan Hendrick Sonck x Middelburg      
516 Caatje de Potter Middelburg      
517 Willem Voogel Middelburg      
518 Willem Priester x Nieuwland      
519 Leuntje Reijers Nieuwland      
520 Anthonij de Smit x Middelburg      
521 Neeltje Klaasen Middelburg      
           
8 april 1793        
           
522 Geertje de Noojer        
523 Jacomijntje B. Grootjans        
524 Maatje Kramer        
525 Tannetje Kramer        
526 Grietje Mar. de Noojer        
527 Jacomijntje Lampert        
528 Jannetje Schroever        
529 Johanna Beaufort        
530 Jan Waling B. op Zoom Middelburg 1795    
Ga naar boven