Historische Vereniging Arnemuiden

Naamlijst van officieren van de burgerwacht

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 1402

 

D’officieren van het oude vendel zyn de naergenomineerde persoonen te weten

Cappiteyn

Adriaen Iansz Coster

Lieutenant-Capiteyn

Jan Heyndricxz

Vaendrech

Pieter Aelbrechtsz van der Graft

Lieutenant van de Vaendrech (nu:sergeant-majoor)

Cornelis Soeteman

Sergeanten

Adriaen Soeteman van Hamerste

Heyndrick Baersscheerder

Adelborsten

Heyndrick Adriaensz als magistraet

Louys Langleten

Christoffel Govertsz

Jacob de Schilder

Gerrit Jansz cleermaecker

Jan Maes brouwer

Cornelis Leynsz smit

Cornelis Pietersz vleeschouwer

De naervolgende Corporaelschappen zullen wesen onder tvoorss oude vendel te weten van

Hans Raemaecker

Vincent van Onderdonck

Willem Pietersz Cuiper

Pieter Symonsz

Merten Adriaensz

Jan van Gelder

Huybrecht Lauwereysz

Cornelis Adriaensz Soeteman

Jan de backer

Laurens Strijmes

Van welcke Corporaalschappen die helft telcken samen waecken sullen volgende die lotinghe die tusschen henl geschieden zal te weten

Capiteijn Adriaen Waechals

Pieter Albrechtsz vendrich

Adriaen Soeteman sergeant

Adelborsten

Louys Langleten

Christoffel Govertsz

Jacob de Schilder

De naergenomineerde persoonen zullen waecken voor 7 magistraten tot sluytinge ende openinge van de poorten

Albrecht van der Graft

Jan Cornelis Cottron

Hartman Michielsz

Govert van Nederhoven

Adriaen Cornelisz Cuiper

Bouwen Jansz

Heyndrick Adriaensz

Ga naar boven