Historische Vereniging Arnemuiden

Rekeninghouders bij de Postcheque- en Girodienst te Arnemuiden

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

In het museum voor Communicatie in Den Haag zijn helaas alleen de gidsen van de rekeninghouders uit de jaren 1931, 1934, 1935, 1938 en 1941 aanwezig. De overzichten daarvan volgen hieronder.

Van de rekeninghouders waren er jaargidsen zoals er telefoongidsen zijn.. 

In deze lijst komen ook personen voor die niet in de telefoongids staan. De gidsen van de rekeninghouders hebben hetzelfde formaat als die van de telefoon. De nummers die voor de namen staan zijn de gironummers.

           

NAAMLIJST REKENINGHOUDERS ARNEMUIDEN 1931.

De gids van 1931 was de 10e druk. De eerste uitgave vond plaats in 1921, een jaar of vijf na de eerste PTT uitgave. Personen waarbij een § staat, waren al eerder rekeninghouder;

1931

684 86  ASCH, E. van Ned. Herv. Pred   (weg in 1934)        
842 71  BOONE, I. Timmerman Westwal C. 42
510 92  BOONE, J.J. Huish. art., tabak, sigaren, sigaretten    Langstraat 149    
524 00  BUIJS, Jz., A. (gemeente ontvanger) Langstraat B. 13
 67 64   BIJL, Dr.W.F.Th. van der     Arts (weg in 1934) § 1921 Stationpl.  C. 43 a  
1027 76 COÖP. Boerenleenbank   Singel  D. 18
1074 97 CRUCQ, J.K. Timmerman, Aannemer Markt  B. 113
1048 06 CRUCQ, J.Kzn., J.J. Winkelier en slijter Westdijkstr. 122
695 06  GEMEENTE    
151 94  GRAAFF, J.J.C.van der H.d.Bijz. S.,     (in 1941; Appelstr. 68w.) Roomschestr. A. 42 
136 81  HORNINGE, H.G. Burgemeester van Arnemuiden  
755 93  HUIJSSEN, J.J. Gemeente Secretaris Singel D 18
1382 58 JAGER, C. de Machine- & Landbouwwerkt. Fabr.     § 1928  Langstr. 164
1023 83 KOUSEMAKER, J.D. Winkelier Langstr. 125 A
  746 40 NEDERL. Chr. Bouwarb.bond, Afd. Arnemuiden   (weg in 1941)  
1311 83 NIEUWENHUIJZEN, A.J.v. Landbouwer      (weg in 1934)  
 697 79  SCHUIT, A. Koopman          (weg in 1934) Westdijkstr. 108
1269 52 VEREEN.v.BIJZ.L.O. op Ger. Grondslag Roomschestr. 42

 

Overzicht girorekeninghouders 1931

 

NIEUW IN 1934.

1582 67 FOPPEN Rzn., Klaas (1935; Garnalenpellerij ‘De Nieuwe Zorg‘, Keetw. C 65) Molenweg
2098 57 GRAAG, M. de Bakker Nieuwstr.  A. 92
398 97   HAAS, P. de Arts  
21 12  HAMER, firma L. de Aannemers  
1875 92 KAM, A.H. de (kantoorhouder, geen telefoonnummer) Langstr.  125
2077 91 LANGEBEEKE, Joos   Langstr.  A 128 a
2084 19 LOUW, G. van der Onderw.,   (weg in 1938) Langstr.  A. 14
1973 07 SCHOLING, Ds. H. Geref. Pred., (1942 idem) Langstr. A 158

 

In 1935 zien we dat ook in Arnemuiden de nieuwe wereldtaal zijn intrede doet, Esperanto, een mix van Engels, Frans en wat andere bekende talen. Jaap Baaijens was voorzitter van deze club, en in 1934 is H. van Beek secretaris (geen familie van onze ‘fietsenmaker‘), met giro 2403 15, giro no. Esperanto was 2443 98, (zelfde adres?) de club had toen 40 deelnemers. Zelf heb ik nog Jaap Holm in het Esperanto kunnen redden van het oud papier, hier in Arnemuiden gekocht op de rommelmarkt. Men had ook een eigen bibliotheek, en hield cursussen. De taal is langzaam dood gebloed, uitgepraat misschien?  

               

NIEUW IN 1935.

2443 98 BEEK, H. van (weg in 1941) Molenw.  C 64
874 57   DAVIDSE, P.A. Bakkerij    (weg in 1941)  
2973 98 HAAS-ELFFERICH, C. de      
2694 36 HOZEE, C. (slager?, schoonpa de Pree woonde Schuttersh. 4. )  Schuttershof  A 169
2519 69 ISRAEL, J.P. Onderwijzer.  (weg in 1941)  
2913 99 KRIJGER, P.I. Onderwijzer.  (weg in 1941)  
2016 34 OSSEWAARDE, H.A. (verm. dir. Vlaming en best.lid Groene Kruis, weg ‘41)    Markt  A 24
2403 15 PENNINGM. Der Esperantoclub  La Espero,  (weg in 1941) Molenw.  C 64

 

De Esperantoclub
 

NIEUW IN 1938.

878 93  BOEKHOUDER Der Geref. Kerk van Arnemuiden, (1940) Lantsheerweg C 71d
2649 29 PEREL, A.A. van de   Radio & Electrot. Bur., Rijw.,   (weg in 1941)   Westdijkstraat B 71
2605 16 VLAMING & Zonen N.V. Oestercultuur Mij. V/h P., (weg in 1941) Tuindorpstr. 30-31

U ziet, we hadden in 1938 nog een Tuindorpstraat, waar een oesterfabriekje stond, voorheen Pelle.

 

NIEUW IN 1941.

Nieuwland en Arnemuiden gaan wat het geld betreft niet samen op, Arnemuiden staat er alleen voor.

Al is het oorlog, toch zien we dat er veel nieuwe rekeninghouders zijn, toch zijn er ook veel weg. Als we naar de nieuwe rekeninghouders in 1938 kijken, dan zijn er daarvan er maar 3 overgebleven zijn van de 11. Vanaf 1931 slechts 2 stuks. 

4441 97 BELZEN, JAN. van   Grooth.en Commiss.in versche en droge visch en garnalen  Lantsheerw. D4d  
4481 20 BELZEN, J.van Garnalen en Vish. Appelstr. 2
4928 61 BEIJE, JAC. J. Electr. Smederij, Landbouwwerkt., Haarden, Kachels, enz. Langstr. A 164
  878 93 BOEKHOUDER der GEREF. KERK van ARNEMUIDEN Lantsheerweg  c 71 d  
1252 33 BROEKE, D.J.van den  Melkslijters, Winkel. Noordstr.  A 30
3283 21 COOP. BOERENLEENBANK    Appelstr.  68
3750 43 CRUCQ, J.    
3072 68 DELLEBEKE, C. Schildersbedr. Langstr. 50
2352 76 EENENNAAM, A. van Bakker Westdijk.  A 102
3544 54 EENENNAAM, C.S. van Winkelier en Caféhouder  
2631 21 GRAAF, A. de Groente- en fruitbedr. Markt  A 141
2098 57 GRAAG, M. de Bakker Nieuwstr. A. 92
4691 98 GROENENDIJK, C.P. Manuf. Westdijkstr. 370
2898 74 HOOYKAAS, Ds. J.C. Ned. Herv. Pred., Molenweg  64
2425 41 JAGER, M. de Brood- beschuit en banketb. Westdijkstr.  A 116
4137 03 JONGE, J.P. de H. Chr. S Lantsheerw.  C 71 d
4576 06 JOOSSE, C Roelse'sweg Roelsesw.  D. 5 d
4069 93 JOOSSE,  Frans Slager en Winkelier Langstr.  A 123
1623 10 JOOSSE,  fa. J.L. Compl.Meubil.,Kantoor en Winkelmeub.rep.inr Westdijkstr. B 61
4357 02 JOOSSE, Maries Mr. Schilder Markt A 24
  996 98 KOUSEMAKER, P.J. Rund- Varkens- en Kalfsslagerij Langstraat A 124
1023 83 KOUSEMAKER, Fa.P.J. Kruideniersw. enz.,  (ipv. J.D.) Langstraat A 124
2077 91 LANGEBEEKE, Joos (vermoedelijk idem 1933-1937) Langstraat A 128 a
   50 04 MAELSAEKE, P.C. van   Veerse Poort
2302 86 MARTEIJN, Aart Zeevishandel Molenweg C 67
  293 05 MARTEIJN, J. Visch- en Garnalenh Westdijkstraat B 63
4716 97 MARTEIJN, Jzn,, B Winkelier, Kruidenier Langstraat A 133
4711 18 MARTEIJN, Jac Electro-Radio en Rijw.en Repar.Inr. Westdijkstraat B 60
4730 33 MARTEIJN, Jzn., W.B. Visch & Garnalenh. Westdijkstraat B 63
3389 94 MEER, M.L. van der (= van der Moer, arts) Stationsplein 1
3606 15 PELLE, W.A.    
3275 13 SOE, B.J. la Slager Westdijkstraat 103
762 14 VELDHIJZEN, P.M. Predikant Langstraat A158
1269 52 VEREEN.v.BIJZ.L.O. op Ger. Grondslag Appelstraat 68
4567 14 VERHAGE, Mej. P.A. (onderwijzeres, had een auto) Schuttershof A 168
2022 96 WEIDE,  J.D. van der H.d.S. Langstraat 1
1886 61 WONDERGEM Johz-, . Vertegenwoordiger  

 

Kleverskerke

1945 81 BRASSER, P.                            
3809 70 JANSE, J.H. landbouwer                                                                   Het Hollandsch Hof     

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Ga naar boven