Historische Vereniging Arnemuiden

Lijst met handtekeningen en handmerken van de leden van het Pannenliedengilde

Archief van het Stadsarchief van Arnemuiden:

Ingang. 1200. Inventarisnr.1045.

Lijst met handtekeningen en handmerken van de leden van het Pannenliedengilde, met aanduiding waar hun woonadres is en niet waar hun zoutkeet staat. Frank de Klerk vermoedt dat de lijst van handtekeningen betrekking heeft op de periode na 1650, maar geeft een niet juiste omschrijving van dit inventarisnr.: niet de plaats van de zoutketen, maar de straat waar de zoutmeesters / bedrijfsleiders woonden, wordt in het overzicht aangegeven.

Er wordt jammer genoeg geen enkel jaartal aangegeven.

N.BDe pannenlieden \ keetmeesters, waren niet de eigenaren, maar de bedrijfsleiders.

De panne-of keetbazen waren degenen die woonden bij of boven de keten woonden en als voorman de leiding hadden over het keetvolk.

Kladtranscriptie:

Crijn Cornelisse woonende op de Westdijck met merck.

Marinus Cervinck in de Langestraat met merck.

Lieven Thomas in de Nieuwstraat

Cornelis Willemsen in de Langestraat met merck

Claes ........... in de Nieuwstraat idem

Adriaen Paulus in de Nieuwstraat idem

Benjamin Jansen idem idem

Jan Cornelissen op den Westdijck idem

Gerrit Pieterzn in de langstraat idem

Marinus Adriaansen Noortstraat idem

Jacob Jacobsen Westdijck idem

Blaes Claesz Noordtstraat idem

Cornelis Carels Westdijck idem

Carel Jacobsen Westdijck idem

Cornelis Jobsen Nieuwstraat idem

Jan Coole Westdijck idem

Adrianus Marinische ? Westdijck idem

Jacob Jacobsen Nieuwstraat idem

Cornelis Cornelissen Westdijck idem

Pieter Jacobsen Nieuwstraat idem

Jan Carels Langstraat idem

Jacob Blaes Noortstraat idem

Quirijn Claeszen Nieuwstraat idem

Dit is het merck van Wijlen Jacob Cervinck.

Hubert Jacobsen Langestraat idem

Dit ist merck van Adr.van de Kerkhoven

Cornelis Gerritse Langestraat idem

Quijrijn Jacobsen Westdijck

Dit ist merck van wijlen Quijrijn Jacobsen

Adr. Claezen Langstraat idem

Claes Blaesse Noordstraat idem

Daniel Robbertsen Langestraat idem

Adriaen Coutzijn Westdijck idem

Willem Willemse Westdijck idem

Marinus Jacobsen Westdijck idem

Berent Daneelsen Westdijck idem

Ga naar boven