Historische Vereniging Arnemuiden

Nieuwstraat - noordzijde
datum van datum tot bron info over eigenaar / bewoner
184     HUIS ZONDER NAAM
10-10-1576 RAZE 187d Dirrick Willems Sout woont in de Nieuwstrate
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Dirrick Sout
1586 1597 Cohier Eigenaar: Dirrick Soute
13-05-1589 RAZE 135 Dirrick Willems Sout is gewaarschuwd over timmering die hij maakt neffens de wal aan de Middelburgse poorte.
30-04-1591 RAZE 136 Cornelis Pieters Rommerts landman contra Neelken Pieters weduwe Dirrick Sout.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Dirrick Sout (aan de wal)
1601 1606 Cohier Eigenaar: Dirrick Souts
1607 1608 Cohier Eigenaar: Neelken Pieters (sed. Dirrick Sout)
1609 1613 Cohier Eigenaar: Dirrick Sout
1614 1617 Cohier Eigenaar: Cornelis Lixe
185     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis Corn. Panneboeter
1586 1597 Cohier Eigenaar: Cornelis (Corn.) de Panneboeter
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Cornelis den Panneboeter
1601 1606 Cohier Eigenaar: Cornelis (Corn.) den  Panneboeter
1607 1608 Cohier Eigenaar: Cornelis (Corn.) den  Panneboeter
1609 1613 Cohier Eigenaar: Cornelis (Corn.) den  Panneboeter
02-10-1611 Lidmaten Bewoner: Joris Cornelissen Panneboeter
1614 1617 Cohier Eigenaar: Cornelis (Corn.) den  Panneboeter
186     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Bewoner: Niesche Daene
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: Truyken (Vermeere)
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jacob Joossen / bewoner: Geertruijt Vermeere
1586 1597 Cohier Eigenaar: Willem de Grafdelver
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Willem de Graffdelver
1601 1606 Cohier Eigenaar: Willem de Grafdelver
1607 1613 Cohieren Eigenaar: Willem de Grafdelver
1614 1617 Cohier Eigenaar: Cornelis (Corn.) den Panneboeter
30-12-1618 Lidmaten Bewoner: Cornelia Willems j.d.
31-03-1619 Lidmaten Bewoners: Digne Cornelis x Willem Janssen
187     DE DRIE HOEFIJZERS
12-02-1577 RAZE 126 Barend Gheers contra de Bailliu; betreft huis in de Nieuwstrate daar Sijmon Jans Nagelmaker in woont.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Sijmon Smidt
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Sijmon Jans nagelmaker
1586 1597 Cohier Eigenaar: Sijmon Jans nagelmacker (x Kathelijne Bauwens) / bewoner: Jan Mathijssen
29-09-1592 RAZE 137 Kathelijne Bauwens huisvrouw van Sijmon Jans Nagelmaker contra dezelve Sijmon Jans; moeten accorderen met vriendschap zoals dat tussen man en wijf behoort.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Sijmon de nagelmacker / bewoner: Jan Mathijssen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Sijmon  nagelmacker / bewoner: Jan Mathijssen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Jan Matthijssen Houfsmit
1609 1613 Cohier Eigenaar: Jan Matthijssen Houfsmit
1614 1617 Cohier Eigenaar: Cornelis Lixe
1702 Pieter Blieck
1726 Jacob Mulderman
1737 Jan Groenee
1743 Jan Groenee en Jan Robbeleijn
1745 Jan Robeleijn
1753 Jacob 'd Edel
1758 Abram Balje
1766 Simon Simonse (afkomstig uit Oost-Souburg)
21-03-1768 RAZE 170 Eigenaar Simon Simonse smitsbaas schuldig aan schoenm. Dirk van de Croist won. Serooskerke huis erf, erf en smidswinkel
19-05-1792 RAZE 170 Weesen van Siemon Siemonse aan Anthonie de Smidt smidsbaas: hoefsmid met nieuwer aanbouw.
09-03-1802 RAZE 171 Anthonij de smidt schepen en raad Arnemuiden aan Jan Simonse smidsbaas huis de Drie Hoefijzers en hoefsmidse.
188     T WAPEN VAN INGELANT
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jan Willemsen / bewoner: Josyne
11-04-1579 RAZE 127 Josyne ….(niet ingevuld) wonend in huis van Jan Willems in de Nieuwstrate contra……..
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Cornelis Leynssen x Griete. Vertrekken later naar Vlissingen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis Geleijns (x Griete)
1586 1597 Cohier Eigenaar: Cornelis Licxen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Cornelis Licxen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Cornelis Licxen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Cornelis Licxen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Cornelis Licxen
24-06-1618 Lidmaten Bewoners: Leyntien Clais x Cornelis Lixe.
17-11-1628 RAZE 180b …conditie waarop wed. en erfgen. van Cornelis Adriaens Licxe een huis en hof in de Nieuwstraat daar Jan Willems in woont hebben verkocht aan Charel Houweel.
1636 Cohier Eigenaar: Adriaen Licxen
1658 Cohier Eigenaar: Willem Franssen
189 HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Cornelis Geleijnsen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis Geleijns (x Griete)
1586 1597 Cohier Eigenaar: Cornelis Licxen
05-01-1597 Lidmaten Bewoners: (?) Sara Licxes x Roelant Jacobssen
1600 1606 Cohieren Eigenaar: Cornelis Licxen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Cornelis Licxen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Cornelis Licxen
25-12-1621 Lidmaten Bewoner: Jan van Droken
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jeroon Huwart
1677 1680 Cohier Eigenaar: Jeroon Huijwaard
190     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Bewoner: Witte Crijn
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Capiteijn Witte Crijn
1586 1597 Cohier Eigenaar: Capiteijn Witte Crijn
mei 1595 RAZE 140 Huis van wed. Jan Dygmans west van de Closbane (191)
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Capiteijn Witte Crijn
1601 1606 Cohier Eigenaar: Capiteijn Witte Crijn
1607 1608 Cohier Eigenaar: Capiteijn Witte Crijn
1609 1617 Cohier Eigenaar: Dane Cornelissen bierwercker
1636 Cohier Aen't College
1674 1676 Cohier Eigenaar: Wilm Franssen
191     DE CLOSBANE
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Marinus Blaessen
1586 1597 Cohier Eigenaar: Marinus Blaessen
mei 1595 RAZE 140 Marinus Blaes schipper te Middelburg huis in de Nieuwstrate genaamd de Closbane verkocht aan Claes Adriaens schipper te Middelburg; oost huis van Daniel de timmerman, zuid de straete, west wed. Jan Dygmans, noord de wal; rente van mei 1595 aankomende Jaco
05-10-1597 Lidmaten Bewoner: Mayken Marinus j.d.
1600 1606 Cohieren Eigenaar: Marinus Blaessen
1607 1608 Cohier Eigenaar: de weduwe van Cornelis Leijnssen
1609 1613 Cohier Eigenaar: de weese Cornelis Leijnssen
1614 1617 Cohier Eigenaar: Marinus Claessen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Wilm Franssen
192     HUIS ZONDER NAAM
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Daniel Lenaert Temmerman x Janneken (Meertens)
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Daniel Lenaert de timmerman (x Janneken)
1586 1597 Cohier Eigenaar: Daniel de timmerman
19-10-1590 Lidmaten Bewoners: Tanneken Blanchaert, afkomstig uit Vlissingen x Pauwels van Limborch, soldaet onder de Grave van Solms.
mei 1595 RAZE 140 Huis van Daniel de timmerman oost van de Closbane (191)
13-09-1596 RAZE 187e Daniel Lenaerts timmerman, weduwnaar van Janneken Meertens. Vier wezen.
1600 1606 Cohieren Eigenaar: Daniel de timmerman
1607 1608 Cohier Eigenaar: Daniel de timmerman
1609 1613 Cohier Eigenaar: Daniel de timmerman
1614 1617 Cohier Eigenaar: Cornelis Lixe
03-04-1615 Lidmaten Bewoner: Jobken Daniels j.d.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Cornelis Gerritsen
193     D EIJCKERE SCHUURE
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen Cornelis Cuiper
1585 1597 Cohier Eigenaar: Adriaen Cornelissen Cuijper
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Adriaen Cuiper
1601 1606 Cohier Eigenaar: Adriaen Cuiper
1607 1608 Cohier Eigenaar: Hubrecht Jacobssen Kranck
1609 1613 Cohier Eigenaar: (Hubrecht Jacobssen Kranck)
1614 1617 Cohier Eigenaar: Morchelis van Eversdijk
1658 Cohier Eigenaar: Jan Jacobsen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Lenart den Haze
194     DE PUTKEETE
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Marinus Pieters
1607 1608 Cohier Eigenaar: Pieter Marinussen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Pieter Marinussen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Erven Adam vander Mandere
195     DE DRIJE SCHUEREN
23-07-1575 RAZE 125 Op verzoek van Willem Willems zal het erf waarop het huis de Drie Claverbladeren gestaan heeft verkocht worden.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Licxken
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jasper Jans x weduwe Anth. Anth. Fruijter
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Adriaen Cornelissen
16-05-1586 RAZE 187e De wed. Anthuenis Thuenis Fruijter huis in de Nieuwstrate
04-01-1587 Lidmaten Bewoner: Jaspaer Jans van Oosbeck afkomstig uit Valckenburgh
17-12-1596 RAZE 141 Verkoping huis van Margriete Heijndricks in de Nieuwstrate achtergelaten  genaamd de Drie Claveren.
1601 1606 Cohier Eigenaar: Neelken Janssen
1607 1608 Cohier Eigenaar: erfgenamen Tanneken Adriaens Bakelant
1609 1613 Cohier Eigenaar: erfgenamen Tanneken Adriaens Bakelant
1614 1617 Cohier Eigenaar: Davidt Thinedts
196     CRONENBURCH
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Hugo Jacobs
31-10-1580 RAZE 128 …rente van huis in de Nieuwstrate waar Huijge Jacobs x wed. Philips Pieters constapel nu in woont en waar eertijds Philips woonde.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Hugo Jacobsen (x Betgen Jacobs)
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Betgen Jacobs x Huyge Jacobs
1586 1597 Cohier Eigenaar: Hugo Jacobsen
09-03-1593 RAZE 137 Betken Philips weduwe Huge Jacobs schiptimmerman mag kist verkopen.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Hugo Jacobsen schiptimmerman / bewoner: Dirrick Barthoen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Hugo Jacobsen schiptimmerman
1607 1608 Cohier Eigenaar: Hugo Jacobsen schiptimmerman
1609 1613 Cohier Eigenaar: Hugo Jacobsen schiptimmerman
1614 1617 Cohier Eigenaar: Betke Huge
1658 Cohier Eigenaar: Jacob Rijcksen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Cornelis Geensen
197     SCHELPEN
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Cornelis Smidt schuijtman
1584 Cohier 1584 Eigenaar: wed. Corn. Croon schuijtman
1586 1597 Cohier Eigenaar: Baillui
03-07-1588 Lidmaten Bewoner: Bayken van Solingen, afkomstig uit Dordrecht
05-01-1597 Lidmaten Bewoners: (?) Juditen x Joos Pieterssen
1600 1606 Cohier Eigenaar: Baillui Sijmon Rombouts
1607 1608 Cohier Eigenaar: Neele Croone
1609 1613 Cohier Eigenaar: Neele Croone
1614 1617 Cohier Eigenaar: Adriaen Bakelant
1674 1676 Cohier Eigenaar: weduwe Pieter van Houdenhoven
1677 1680 Cohier Eigenaar: Jan Gillissen
1702 De heer Cornelis Angillis
1716 De heer burgemeester Wiltschut
1724 De weduwe van Jan Harthoorn
1730 Bastiaan Liefbroer
1734 Juffrouw Liefbroer
1741 Janis Nitsenbergh
1742 RAZE 170 Abraham van Noordende hyp. op huis de Schelpe in de nieuwstraat
1743 Gerrit Comans
1750 Jan Catte
1760 Jacob van Cas
1766 Jacob van Cas
1778 Dingeman Katte
1782 De weduwe van Dingeman Katte
1790 Jan Huijgens
28-06-1803 RAZE 171 Leijn Ingelse x (Elisabeth Blom won. Cleversk.) aan Jan Dane Vinke huis met een hof de Schelpe in de nieuwstraat o: de armen z: straat w: Jan Simonse n: de walle
1806 Huis en hoevenier eigenaar Jan Dan. Vinke
24-05-1810 RAZE 172 Erfgenamen Jan Daniels Vinke aan Boudewijn Blaasse Grootjans huis de Schelpe
198     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jacob zoutdraeger
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jacob Willems zoutdragher / bewoner: Ariaentken Jacobs
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: Ariaentken Jacobs
1586 1597 Cohier Eigenaar: wed. Jacob Willemsen
02-06-1593 RAZE 187e Wed. Jacob Willems huis in de Nieuwstrate
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Jan Willemsens weese
1601 1606 Cohier Eigenaar: Jan Willemsens weese
1607 1608 Cohier Eigenaar: Dirrick Barthoen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Dirrick Barthoen
199     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Bewoner: Jonge Meeus
1584 Cohier 1584 Eigenaar: mr. Hendrick Zonnius
1586 1597 Cohier Eigenaar: mr. Hendrick Sonnius
22-02-1586 RAZE 133 Mr. Hendrick Zonnius eertijds huis van Frans Robbrechts in de Nieuwstrate gekocht.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: mr. Hendrick Sonius
1601 1606 Cohier Eigenaar: mr. Hendrick Sonnius
1607 1608 Cohier Eigenaar: mr. Hendrick Sonnius
1609 1617 Cohier Eigenaar: weese mr. Hendrick Sonnius
200     T ROO HUIS
1579 Cohier 1579 Bewoner: Cornelis Panneboeter
25-10-1580 RAZE 128 Frans Robrechts moet rente van huijs genaamd 't Roo Huis in de Nieuwstraat betalen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Frans Robrechts
1586 1597 Cohier Eigenaar: Frans Robrechts timmerman
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Frans Robbertsen timmerman
1601 1606 Cohier Eigenaar: Frans Robbertsen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Frans Robbertsen timmerman
1609 1613 Cohier Eigenaar: Frans Robbertsen timmerman
1614 1617 Cohier Eigenaar: de armen der stad
200A
1601 1606 Cohier Eigenaar: Adriaen van Coolputte
1607 1608 Cohier Eigenaar: Adriaen van Coolputte
1609 1613 Cohier Eigenaar: Adriaen van Coolputte
06-07-1614 Lidmaten Bewoner: Aernout Adriaensen Coolput
1614 1617 Cohier Eigenaar: Adriaen vande Coolputte
201     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Gerit Logiers
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Blaes Jobsen
1586 1597 Cohier Eigenaar: Blaes Jobsen / bewoner: Jacob Blaesen
14-02-1587 RAZE 134 Blaes Jobs (keetman) contra Jacob Simons x Lijnken Govaerts of Gebbaerts; betreft paije van een dwars huisje i/d nieuwstraat. (idem 03-11-1587)
22-11-1588 RAZE 135 Blaes Jobs keetman contra Jacob Sijmons x Lijnken Gebbaerts; moet paij van een dwarshuisken in de nieuwstrate betalen (gekocht door Blaes?)
20-11-1589 RAZE 135 Blaes Jobs keetman moet Jacob Simons schipper betalen; koop van dwarshuisken in de nieuwstraat.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Blaes Jobsen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Blaes Jobsen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Blaes Jobsen
1609 1617 Cohier Eigenaar: weese Blaes Jobsen
03-04-1615 Lidmaten Bewoners: Janneken Blaes x Marinis Adriaensen
01-10-1623 Lidmaten Bewoner: Job Blaessen
02-01-1627 Lidmaten Bewoner: Catelyna Blaes
202     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Joris Brechts
1586 1597 Cohier Eigenaar: Joris Brechts schipper
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Joris Brechts
1601 1606 Cohier Eigenaar: Joris Brechts
10-10-1604 Lidmaten Bewoners: Joris Brechts Schipper x Mayken en dochter Thuentgen.
1607 1613 Cohier Eigenaar: Crijn Neve
1614 1617 Cohier Eigenaar: Crijntge Neve
1636 Cohier Eigenaar: Krijntge Neve
1674 1676 Cohier Eigenaar: Josua Chams; de naamd "Schelpen" wordt voor het eerst gebruikt.
203     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Pieter Sijmons / bewoner: Faes Doon
1586 1597 Cohier Eigenaar: Pieter Sijmons
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Pieter Sijmons
1601 1606 Cohier Eigenaar: Pieter Sijmonssen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Pieter Sijmonssen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Pieter Sijmonssen
1636 Cohier Eigenaar: Isack de Meijs
204     HUIS ZONDER NAAM
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: Nele de Naysterge
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Nele  Gillisdr. de Naijstrigge
1586 1597 Cohier Eigenaar: Louwreijs Boogaert
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Nele de Naijstigge / bewoner: Laureys Boogaert
02-04-1600 Lidmaten Bewoners: Lauweris Bogaert, hueman x Catrintgen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Neele de Naijstrigge
1607 1608 Cohier Eigenaar: Laureys Bogaert
1609 1617 Cohier Eigenaar: Laureys Bogaert
205     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Pieter Anthonissen
1586 1597 Cohier Eigenaar: Pieter Anthoni
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Pieter Anthonij / bewoner: Anneken Grootkens
1601 1606 Cohier Eigenaar: Pieter Anthonij
1607 1608 Cohier Eigenaar: Pieter Anthonij
1609 1617 Cohier Eigenaar: Pieter Anthonij
206     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Joos de Visscher
1586 1597 Cohier Eigenaar: Joos de Visscher
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Joos de Visscher
1601 1606 Cohier Eigenaar: Janneken Gootkens
1607 1608 Cohier Eigenaar: Janneken Gootkens
1609 1613 Cohier Eigenaar: Janneken Gootkens
1614 1617 Cohier Eigenaar: Janneken Gooskens
Ga naar boven