Historische Vereniging Arnemuiden

Nieuwstraat - zuidzijde
datum van datum tot bron info over eigenaar / bewoner
207     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Joos Forts
1586 1597 Cohier Eigenaar: Cornelis de Panneboeter
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Jan Corn. Panneboeter
1601 1606 Cohier Eigenaar: Cornelis de Panneboeter
1607 1608 Cohier Eigenaar: weduwe Jan Cornelis Panneboeter
1609 1617 Cohier Eigenaar: weduwe Jan Cornelis Panneboeter
208     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Joos Forts / bewoner: Ghijsbrecht Baekelant Wever
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Adriaen Jacobs Coetser
1591 Zuidzijde van de stichte, 2e huijs van de Ploeg af, naast de Kleijne Grifioen bewoner Ghijsbrecht Backelant wever geb. uit Cortrijk.
10-01-1593 Lidmaten Bewoners: Ghysbrecht Bakelant x Janneken
05-01-1597 Lidmaten Bewoner: Adriaen Bakelant
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Adriaen Jacobsen Coetser
1601 1606 Cohier Eigenaar: Adriaen Coetser
1607 1608 Cohier Eigenaar: Adriaen Coetser
1609 1617 Cohier Eigenaar: Adriaen Coetser
1636 Cohier Eigenaar: Betke Tannes
1658 Cohier Eigenaar: Daniel Kervinck
1674 1676 Cohier Eigenaar: weduwe Cornelis Danielsen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Adriaan Danielsen
209     DE CLEIJNE GRIPHOEN
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen Jacobs Coetscher
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Adriaen Jacobs Coetser
1609 1617 Cohier Eigenaar: Joris Brechtssen
25-09-1622 Lidmaten Bewoner: Jobken Aert Dignis j.d.
1636 Cohier Eigenaar: Franchoijs Leforse
1658 Cohier Eigenaar: Jan Blasen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Blaes Jobsen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Blaes Jobsen
210     DE GROOTE GRIPHOEN
1584 Cohier 1584 eigenaar: Cornelis Leijnsen, daarna Jan van de Velde.
1636 Cohier Eigenaar: Franchoijs Leforse
1658 Cohier Eigenaar: Willem Franssen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Job Adriaensen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Job Adriaensen
211     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis Leijnsen, daarna  Jan van de Velde / bewoner: Adriaen Cornelis schiptimmermans
1586 1597 Cohier Eigenaar: Cornelis Leijnsen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Cornelis Leijnsen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Cornelis Leijnsen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Cornelis Leijnsen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Cornelis Leijnsen
1636 Cohier Eigenaar: Janne Paes
1658 Cohier Eigenaar: Jeronimus Boddaert
212     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis Leijnsen, daarna  Jan van de Velde
1586 1597 Cohier Eigenaar: Cornelis Leijnssen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Cornelis Leijnssen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Cornelis Leijnssen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Cornelis Leijnssen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Cornelis Leijnssen
1636 Cohier Eigenaar: Adriaen Gast
1658 Cohier Eigenaar: Jan Adriaensen
213     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Hans van Lieres weduwe (=Lijnken Gebbaert) / bewoner: Aelken Ockers
1586 1597 Cohier Eigenaar: Andries Claessen
19-07-1588 RAZE 135 Aelken Ockers moet huishuur betalen aan Jacob Simons schipper (x Lijnken Gebbaert)
01-12-1588 RAZE 135 Frans Philips vendumr. mag Aelken Ockers meubelen verkopen.
07-01-1590 Lidmaten Bewoner: Adriaen Jacobsen Cents, bootsgesel.
05-01-1597 Lidmaten Bewoners: Andries Claissen x Janneken
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Adriaen Cents, gecommen van Hans van Liere
1601 1608 Cohieren Eigenaar: Adriaen Centssen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Adriaen Centssen
1636 Cohier Eigenaar: Steven Stevenssen
1658 Cohier Eigenaar: Steven Stevensen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jan Marinissen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Jan Marinissen
214     SINT NICOLAES
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Merten de Gast
1586 1597 Cohier Eigenaar: Maarten de Gast
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Maarten de Gast
1601 1606 Cohier Eigenaar: Maarten de Gast
1607 1608 Cohier Eigenaar: Maerten de Gast
1609 1613 Cohier Eigenaar: Maerten de Gast
1614 1617 Cohier Eigenaar: de armen der stad
1674 1676 Cohier Eigenaar: Job Jobsen
215     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Merten de Gast
1586 1597 Cohier Eigenaar: Maarten de Gast
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Maarten de Gast
1601 1606 Cohier Eigenaar: Maarten de Gast
1607 1608 Cohier Eigenaar: Maerten de Gast
1609 1613 Cohier Eigenaar: Maerten de Gast
1614 1617 Cohier Eigenaar: de armen der stad
03-02-1624 Lidmaten Bewoner: Jan Adriaenssen Gast
1674 1676 Cohier Eigenaar: weduwe Cornelis Danielsen Spreeuw
1677 1680 Cohier Eigenaar: weduwe Cornelis Danielsen Spreeuw
216     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Barthelmeeus Cannoije
1586 1597 Cohier Eigenaar: Barthelmeeus Cannoije
1600 Cohier 1600 Eigenaar: weese van secretaris Cannoije
1601 1606 Cohier Eigenaar: weese  Cannoije
1607 1608 Cohier Eigenaar weduwe Cannoye
1609 1617 Cohier Eigenaar: weduwe secretaris Barholomeus Cannoye
1636 Cohier Eigenaar: Jacob Willemsen
1658 Cohier Eigenaar: Thomas Lievensen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Crijn Claessen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Crijn Claessen
217     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Barthelmeeus Cannoije
1585 1597 Cohier Eigenaar: Barthelmeeus Cannoije
1600 Cohier 1600 (2e huijs vd voors. weese Cannoije)
1601 1606 Cohier Eigenaar: weese  Cannoije
1607 1608 Cohier Eigenaar weduwe Cannoye
1609 1617 Cohier Eigenaar: weduwe secretaris Barholomeus Cannoye
1636 Cohier Eigenaar: Jacob Willemsen
1658 Cohier Eigenaar: Adriaen Blasen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jannetje Bois
1677 1680 Cohier Eigenaar: Adriaan vander Leije
218     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Barthelmeeus Cannoije
1585 1597 Cohier Eigenaar: Barthelmeeus Cannoije
1600 Cohier 1600 (3e huijs vd voors. weese Cannoije)
1601 1606 Cohier Eigenaar: weese  Cannoije
1607 1608 Cohier Eigenaar weduwe Cannoye
1609 1613 Cohier Eigenaar: weduwe secretaris Barholomeus Cannoye
1614 1617 Cohier Eigenaar: Willem Janssen
1636 Cohier Eigenaar: Jacob Willemsen
1658 Cohier Eigenaar: Adriaen Lievensen
1674 1676 Cohier Eigenaar: weduwe Adriaen Lievensen
1677 1680 Cohier Eigenaar: weduwe Adriaen Lievensen
219     MEIJENBURCH
12-10-1574 RAZE 124 Pieters Willems Croone namens huisvr. contra Jan Floren als erfgenaam van dit huis.
23-11-1574 RAZE 124 Jan Floren contra Pieter Willems Croone x Trijn Bartelmeus wed. Frans Courts.
04-02-1578 RAZE 126 Gerrit Claijs Rommers contra Jan Floren eigenaar van huis Meijenburch.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jan Floren
15-10-1580 RAZE 128 …Jan Florens wezen contra Josijne in Meijenburg.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Blauwe Jan
1600 Cohier 1600 Huisnaam is doorgestreept
1609 1617 Cohier Eigenaar: erfgenamen Merten Adriaenssen
1636 Cohier Eigenaar: Cornelis Gast
1658 Cohier Eigenaar: Jan Andriessen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jan Janssen Dinnasoon
1677 1680 Cohier Eigenaar: Adriaan vander Leije
220     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Michiel Gilles muelenaer
1586 1597 Cohier Eigenaar: Court Thomassen
10-03-1586 RAZE 133 Gerrit Legiers bakker met consent van Michiel Gillis muelenaere 2 huizen in de nieuwstrate aan Bouwen Jans wegens schuld.
20-02-1590 RAZE 135 Michiel Gillis molenaer contra Cornelis Jans landman voogd van de wezen van Cornelis Maarts snijer en daardoor namens Gerrit Legiers bakker; betreft paij van 2 huizen in de nieuwstraete.
05-01-1597 Lidmaten Bewoner: (?) Thomas Adriaenssen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Court Thomassen backer
1601 1606 Cohier Eigenaar: Court de backer
1607 1608 Cohier Eigenaar: erfgenamen Court de backer
1609 1617 Cohier Eigenaar: Ingelbert Courtssen de Backer
1636 Cohier Eigenaar: Jan Baltenssen
1658 Cohier Eigenaar: Trijntje Meussens erfgenamen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Adriaen Claessen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Lieven Tomassen
221     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Michiel Gilles muelenaer
1586 1597 Cohier Eigenaar: Court Thomassen
10-03-1586 RAZE 133 Gerrit Legiers bakker met consent van Michiel Gillis muelenaere 2 huizen in de nieuwstrate aan Bouwen Jans wegens schuld.
20-02-1590 RAZE 135 Michiel Gillis molenaer contra Cornelis Jans landman voogd van de wezen van Cornelis Maarts snijer en daardoor namens Gerrit Legiers bakker; betreft paij van 2 huizen in de nieuwstraete.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Court Thomassen backer
1601 1606 Cohier Eigenaar: Court de backer
1607 1608 Cohier Eigenaar: erfgenamen Court de backer
1609 1617 Cohier Eigenaar: Ingelbert Courtssen de Backer
1636 Cohier Eigenaar: Maeijke Ingelbaerts
1658 Cohier Eigenaar: Sijtje Geenens erfgenamen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Dirck Antheunissen
1677 1680 Cohier Eigenaar: wed. Dirck Antheunissen
1677 1680 Cohier Eigenaar: wed. Claes Adriaensen
1677 1680 Cohier Eigenaar: wed. Jacob Janssen
222     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Lenaert Natgadt
20-05-1579 RAZE 187d Lenaert Jacobs alias Natgat bezit 1/2 huis in de Nieuwstrate.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: wed. en erfg. Lenaert Natgat (= Machelijnken Jans)
1586 1597 Cohier Eigenaar: erfg. Lenaert Robberts Natgat
18-10-1586 RAZE 134 Machelijnken Jans laatst weduwe van Lenaart Jacobs Natgat contra voogden van de wezen.
21-02-1589 RAZE 135 Mr. Frans Philips voogd van de wezen van Lenaert Jacobs Natgat.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Lenaert Natgats weesen
1601 1608 Cohieren Eigenaar: erfgenamen Lenaert Natgat / bewoner: Mayken Lauwers, wed.
05-01-1603 Lidmaten Bewoner: Mayken Lauwers, wed. van Lenaert Natgat.
1609 1613 Cohier Eigenaar: erfgenamen Lenaert Natgat / bewoner: Mayken Lauwers, wed.
1614 1617 Cohier Eigenaar: Ghilte Cornelis
1636 Cohier Eigenaar: bailliu
1658 Cohier Eigenaar: Maij Placke
1677 1680 Cohier Eigenaar: wed. Job Jobsen
223     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Peter Govaertsen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Bart den Decker
1586 1597 Cohier Eigenaar: Brecht de Decker
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Brecht den Decker
1601 1606 Cohier Eigenaar: Brecht de Decker
1607 1608 Cohier Eigenaar: erfgenamen Brecht de Decker
1609 1617 Cohier Eigenaar: erfgenamen Brecht de Decker
1636 Cohier Eigenaar: Maetje Soetemans
1658 Cohier Eigenaar: Cornelis Schroevers
1674 1676 Cohier Eigenaar: Daniel Danielsen Kervinck
1677 1680 Cohier Eigenaar: Christiaan Janssen
224     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jacob besemacker
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jacob Pietersen beesemacker
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jacob Pietersen bezemacker
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Jacob Pietersen besemacker
1601 1606 Cohier Eigenaar: (Jacob Pietersen) de Besemaecker
1607 1608 Cohier Eigenaar: Jacob Pietersen besemacker
1609 1617 Cohier Eigenaar: Cornelis Lixke
1636 Cohier Eigenaar: Sjaerel Houwaert
1674 1676 Cohier Eigenaar: Carel Cornelissen Schroevers
1677 1680 Cohier Eigenaar: Carel Cornelissen Schroevers
224A     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: mr. Jan Bogaerts weese
1586 1597 Cohier Eigenaar: mr. Jan Bogaert
09-07-1595 Lidmaten Bewoners: (?) Jacob Reynoudt, fourier onder Capiteyn Cruyttere. Afkomstig uit Terneuzen. /  Passchyntgen Reynouts j.d.
1600 1606 Cohieren Eigenaar: mr. Jan Bogaerts weese
1607 1608 Cohier Eigenaar: erfgenamen mr. Jan Boogaert
1609 1617 Cohier Eigenaar: erfgenamen mr. Jan Boogaert
1636 Cohier Eigenaar: Leunis Gerritsen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Christiaen Janssen
225     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jan Tuens
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Pauwelijne Zwarte Marinus wed.
1586 1597 Cohier Eigenaar: Wolter Ram
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Maet Jan
1601 1606 Cohier Eigenaar: Maet Jan
1607 1608 Cohier Eigenaar: Maet Jan
1609 1617 Cohier Eigenaar: Maet Jan
1636 Cohier Eigenaar: Lijsbet Maetjans
1658 Cohier Eigenaar: Maetje Dingemans
1674 1676 Cohier Eigenaar: Maetje Dijckman
Ga naar boven