Historische Vereniging Arnemuiden

Oosteinde - westzijde
 datum van  datum tot  bron info over eigenaar / bewoner 
65     DE GULDEN VALCKE
1558 Huis de Vergulde Valcke afkomstig van Sijmon Jacobz in Galisien; id. een erf van hem op 't Oosteijnde
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Hubrecht de bakker
18-09-1584 RAZE 133 Pieter Heijndricks x wijlen Maij Jans; afstand van erf op 't oosteijnde naast de Vergulde Valcke dat Maij achtergelaten heeft. (ook vermeld op 26-02-1585 en 09-03-1585)
16-08-1585 Schepenakte Simon Jacobsz. in Galissien, te Middelburg, draagt een rentebrief over aan de tresoriers, ten behoeve van de stad, op een erf op het oosteijnde, naast de Vergulde Valck
22-02-1586 RAZE 133 Balten Quirijns weert in de Goude Valcke op 't Oosteijnde; Balten fugitief 1 maart 1586
25-02-1595 Notulen Raad De stad neemt een kraan met loods en schuur over, staande op het oosteinde naast de Gulden 
 Valk.
1600 Cohier Nu: Graeff Maurits.
1607 1608 Cohier Huis heet nu: 't Veerschip. Eigenaar: Thomas Cornelissen
1614 1617 Cohier Huis heet nu weer Graef Maurits. Eigenaar: de erfgenamen van Trijn Paijs.
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
66     DE COPEREN POT
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jacob Claijssen schiptimmerman
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Marij Pauwels wed. Jacob Claijssen
03-07-1588 Lidmaten Bewoners: Oldrick Michelbecqs, soldaet en Heylken Cornelis. Beiden afkomstig uit Ausburgh (D)
22-05-1590 RAZE 136 Marij Pauwels wed. Jacob Claijs schiptimmerman contra Arent Rijckaerts coopman te Mdb.; betreft paij van huis eertijds den Gouden Pot op 't oosteijnde; nu een nieuw huis op gezet.
19-03-1591 RAZE 136  Wijlen Marij Pauwels in huis op 't oosteijnde leefde in sobere staat werden onderhouden van de armen; huis mag verkocht worden.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Symon Claessen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Theunis Dirricxsen
1609 1613 Cohier Eigenaar: Theunis Dirricxsen
1614 1617 Cohier Eigenaar: Theunis Dirricxsen
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
67     T CROMHOUT
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Grietken van Sinte Hubrecht
1586 1597 Cohier Eigenaar: Symon Claessen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Symon Claessen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Sijmon Claessen
1609 1613 Cohier Eigenaar: Sijmon Claessen
1614 1617 Cohier Eigenaar: Sijmon Claessen
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
68     DE MORGENSTERRE
11-12-1582 RAZE 131 Neele in de Morgensterre contra baillui.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis Goede schiptimmerman
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Neelken wed. Cornelis Goede
Juli 1587 Lidmaten Bewoner: Cornelis Gheertsen Goede
07-01-1590 Lidmaten Bewoners: Janneken Lievens van Ghent x Charles de Pape, soldaet.
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
69     DE HOUENMAKER
27-06-1581 RAZE 130 Hans Barents bakker contra Pauwels Maartens; betreft koop van huis de Houenmaeker.
10-10-1581 RAZE 130 Cornelis Michiels Barthoen voogd van de wezen van Lenaert de Visscher verkoopt huis den Houenmacker op 't Oosteijnde aan Jan van Huessen.
02-05-1581 RAZE 130 Jan Barends Backer bezitter van huijs den Lourenmaecker of Hourenmaecker?; rente
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriancken Visschers
1586 1597 Cohier 1597 Bewoner: Neelken Leenders
16-02-1591 RAZE 136 Neelken Lenaerts wed. Bouwen Adriaens verklaert dat haar man in 't oostland gestorven is.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Neelken Lenerts
1607 1608 Cohier Eigenaar: Neelken Lenerts
1609 1613 Cohier Eigenaar: Neelken Lenerts
1609 1614 Cohier Eigenaar: Neelken Lenerts
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
70     DEN HOLLANTSCHE SCHUIJT
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Aelbrecht Gerritsen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Albert Gerritsen (x Betgen)
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Allart Gheertssen x Betgen
1586 1597 Cohier Eigenaar: Albert Gerritsen's weese / bewoner: Claerken Kerstants
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Beerken Adriaens
1607 1608 Cohier Eigenaar: Otta Jans
1609 1613 Cohier Eigenaar: Meus Barthoenssen
1614 1617 Cohier Eigenaar: Meus Barthoenssen
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
71     T WEELKEN
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Grietken van Sinte Hubrecht
1586 1597 Cohier Bewoner: Alken Bartoens
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Alken Bartoens / bewoner: Pieter Cornelissen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Antheunis Jacobssen Oudeman
1609 1613 Cohier Eigenaar: Antheunis Jacobssen Oudeman
1614 1617 Cohier Eigenaar: Antheunis Jacobssen Oudeman
GA 178 Geld betaald aan twee Engelsen van Capt. Ratelyff voor het schoonmaken vant huijs Rotterdam na het verplegen van zieke soldaten van Mansfelt
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
1636 GA 547 Huis wordt pro memorie genoemd
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
72     DORDRECHT
04-06-1577 RAZE 187d  Pauwels Mertens, huis op 't Oosteijnde in de wallen
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Pauwel Maertens de Metser x Adriaenken Jaspers
05-07-1582 RAZE 131 Jan Barends bakker verkoopt huijs genaamd Dordrecht op 't Oosteijnde aan Jan van Huessen.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: mr. Heijndrick Sonnius / bewoner: wed. Claes Lubberts
04-05-1584 RAZE 133 Claes Lubberts huurt al 3 jaar het huis genaamd Dordrecht op het Oosteijnde.
13-11-1584 RAZE 133  Lenaert Mannaert eigenaar van huis Dordrecht contra Joost Forts.
12-02-1585 RAZE 133 Joos Forts contra Lenaert Mannaert uitlandig eigenaar van huis Dordrecht op oosteijnde; Jan Rapaert in leven koper van dit huis, zonder dat bleek Lenaert eigenaar te zijn; opnieuw verkocht.
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: mr. Heijndrick Sonnius
14-01-1596 Lidmaten Bewoners: Neelken Pays x Jacob Pieterssen
April 1599 Lidmaten Bewoners: Lysbeth Gheerbrants x Christiaen Janssen
07-01-1607 Lidmaten Bewoner: Isebrand Paijs
1607 1613 Cohieren Eigenaar: wed. Heijndrick Sonnius
06-09-1613 Lidmaten Bewoner: Joos Gillisen. Afkomstig uit Heintjessant.
1614 1617 Cohier Eigenaar: wed. Heijndrick Sonnius
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
73     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jacob Thijssen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jacob Thijssen
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jacob Thijssen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Jacob Thijssen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Jacob Thijssen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Jacob Thijssen
1609 1613 Cohier Eigenaar: Jacob Thijssen
1614 1617 Cohier Eigenaar: Jacob Thijssen
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
74     DE CONINGINNE VAN INGELANT
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jacob Boom
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Mayken Jacobs Boom
15-02-1594 RAZE 138 Jan Claijs de Witte contra Marij Jaep Boom.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Mayken Jacobs Boom
1607 1608 Cohier Eigenaar: Mary Boone
1609 1613 Cohier Eigenaar: Mary Boone
1614 1617 Cohier Eigenaar: Mary Boone
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
75     DE FORTUIJNE
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Capiteijn Evert
18-09-1590 RAZE 136 Jacob Jacobs in de Fortune x Anne Jan Matthijs contra Laureijs Deckers; verdiend salaris. (= wellicht ook huis 118)
29-01-1594 RAZE 138 Maijcken x Jan Slumer houtsager weert in de Fortune. (= wellicht ook huis 118)
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Pieter Jacobsen Boomen
1607 1608 Cohier Eigenaar: wed. Capitein Evert
1609 1613 Cohier Eigenaar: wed. Capitein Evert
1614 1617 Cohier Eigenaar: wed. Capitein Evert
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
76     DE VERKEERDE WEERELT
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Geerbrant Pauwelsen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Gerbrant Pauwels x Mayken
29-04-1584 Lidmaten Bewoners:Geerbrant (P)auwels x Mayken
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jop Lievensen / bewoner: May Janssen
21-12-1591 RAZE 136 Maie Jans in de Verkeerde Wereld borg………………..
1607 1613 Cohieren Eigenaar: Mary Jans
1614 1617 Cohier Eigenaar: Mary Jans
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
77     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jan Claysen
08-09-1579 RAZE 127 Jan Mattheus schipper heeft huis op oosteijnde gekocht; schuld aan Frans Cornelis molenaar.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: weduwe Jan Matheeus
29-09-1584 RAZE 133 Wed. Jan Mattheus heuman paij van huis op 't oosteijnde daar zij in woont.
1586 1597 Cohier Eigenaar: Godelieve wed. Jan Matheeus
01-04-1587 Lidmaten Bewoner: Anna Janssen, wed. Jan Matthys x Jacob Jacobssen
13-09-1588 RAZE 135 Godelieve wed. Jan Mattheus huedeman contra Antheunis Jans  Ouwenaer.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Godelieve wed. Jan Matheeus
1601 1606 Cohier Eigenaar: Godelieve wed. Jan Matheeus
1607 1608 Cohier Eigenaar: Godelieve Andries wed. Jan Matheussen
1609 1613 Cohier Eigenaar: Godelieve Andries wed. Jan Matheussen
1614 1617 Cohier Eigenaar: Godelieve Andries wed. Jan Matheussen
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
77A     HUIS ZONDER NAAM
1586 1597 Cohier Eigenaar: Clara Coene / bewoner: Cornelis van Bergen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Clara Coene / bewoner: Cornelis Adr. Bierwercker
1601 1606 Cohier Eigenaar: Clara Coene
1607 1608 Cohier Eigenaar: Clara Coene
1609 1613 Cohier Eigenaar: Clara Coene
1614 1617 Cohier Eigenaar: Clara Coene
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
78     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis den Hollander
1586 1597 Cohier Eigenaar: Cornelis Claessen Hollander
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Cornelis Claessen Hollander
1601 1608 Cohieren Eigenaar: Cornelis Claessen Hollander
05-10-1603 Lidmaten Bewoners: Lysbeth Franssen x Cornelis Claissen alias Hollander
1609 1613 Cohier Eigenaar: Cornelis Claessen Hollander
1614 1617 Cohier Eigenaar: Cornelis Claessen Hollander
03-04-1615 Lidmaten Bewoner: Cornelis Claessen Hollander
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
79     T VOSKEN
10-10-1577 RAZE 126 Jacob Pieters x Trijn Jans op den Westdijk contra Trijn Paes in 't Vosken.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Tryn Pays
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: Hendrick Pieterssen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Heijndrick Pieters (x Trijn Pays)
1586 1608 Cohieren Eigenaar: erfgenamen van Trijn Pays
23-12-1592 RAZE 187n Trijn Jans wordt genoemd als weduwe van Heijndrick Pieters in 't Vosken. Trijn is overleden voor 30-10-1598. IJsebrant Pays wordt dan benoemd tot voogd over de wezen.
05-01-1597 Lidmaten Bewoner: (?) Pieter Heyndricxssen, zweertv. Later vertrokken naar Axele
03-01-1599 Lidmaten Bewoner: Jacob Aelbrechtssen
01-04-1607 Lidmaten Bewoner: Martyne Gillis
1609 1617 Cohieren Eigenaar: erfgenamen van Trijn Pays
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
1636 GA 547 Het Voske wordt pro memorie genoemd
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
80     DE CLEIJNE STERRE
27-09-1575 RAZE 125 Jan Heijndricks backer bezit huis de Cleijne Sterre.
15-09-1576 RAZE 126 Cornelis de Visscher contra Jan Heijndricks Backer; betreft huishuur van de Cleijne Sterre.
22-06-1577 RAZE 126 Eeuwout Cornelis (weert)  in de Groote Sterre contra Jan Heijndricks Backer (onderwinder van de Cleijne Sterre); betreft de kelder van de Cleijne Sterre staande onder de Groote Sterre.
29-01-1582 RAZE 131 Jan Heijndricks backer in de Cleijne Sterre of Willem Andries Hertoch.
12-01-1583 RAZE 131 Jan Heijndricks bakker mag meubels arresteren bij hem in huis de Cleijne Sterre aank. Willem Andries.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan Heijndrick de Backer / bewoner: wed. Jochem Ghijsen
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: weesen Jan Heyndricks de Backer
25-04-1587 RAZE 134 Lijnken weerdinne in de Cleijne Sterre contra Willem Clauwaerts timmerman en huisvrouw.
25-12-1591 Lidmaten Bewoners: Grietken Heijndrics (afkomstig uit Amsterdam) x Jan Heijndricx Backer
28-02-1595 RAZE 139 Leijnken in de Cleijne Sterre contra Adriaen Sorghe.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Aefken Huijbrechts
1607 1608 Cohier Eigenaar: kinderen Jan Heijndrickssen
1609 1613 Cohier Eigenaar: kinderen Jan Heijndrickssen
01-07-1612 Lidmaten Bewoner: Daniel Huwaert j.g.
1614 1617 Cohier Eigenaar: kinderen Jan Heijndrickssen
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juni 1635 Notulen Raad Ingestort…. alsoo het huijs de Cleene Sterre de stadt toebehoorende onder de voet gevallen is wie daer toe sal gecommitteert worden om inspectie te nemen om die van stadtswege te beste Oirboir te doen bringen
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
81     DE GROOTE STERRE
17-05-1575 RAZE 125 Erfgenamen van Ingel in de Grote Sterre contra Jan Heijndrickx; betreft Trijn de zuster v. Ingel.
24-09-1575 RAZE 125 Jan en Trijn Cornelis, broer en zus van Ingel in de Sterre Contra Jan Heijndricks x Grietken Corn.
22-06-1577 RAZE 126 Eeuwout Cornelis (weert)  in de Groote Sterre contra Jan Heijndricks Backer (onderwinder van de Cleijne Sterre); betreft de kelder van de Cleijne Sterre staande onder de Groote Sterre.
25-01-1578 RAZE 126 Jan Heijndricks backer (voormalig eigenaar) contra Eeuwout Cornelis.
31-05-1578 RAZE 126 Jan Heijndricks backer contra Cornelis Mussche; betreft koop van huis de Groote Sterre.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Cornelis Mussche / bewoner: moer van Calissen = Nele jans
24-06-1579 Notulen Raad Overeenkomst tussen de magistraat en Jan Mussche, als procuratie hebbende van Cornelis  Mussche, zijn broeder, waarbij laatstgenoemde aan eerstgemelde, voor de stad, verkoopt het
31-03-1579 RAZE 126 Cornelis Jans van Wormer wonend in de Grote Sterre.
14-02-1579 RAZE 126 Mertens Willem Bom contra Cornelis Mussche eigenaar van huis de Grote Sterre.
10-02-1579 RAZE 126 Jan Terlinck contra Nele Jans weerdinne in de Grote Sterre.
22-04-1580 RAZE 128 Cornelis Cornelis in de Groote Sterre.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Stadsschool / bewoner: Maillart de Hont  (schoolmeester) x Pauwelle
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Pauwelle (x Maillart de Hont) / Mr. Raphael de Hondt, schoolmeester (vertrekt later naar Zuid-Beveland) / Neelken, wed. van Jan Roosken (vertrekt later naar Middelburg)
23-06-1586 Lidmaten Bewoner: Gillimken Cornelis afkomstig uit Goes
30-03-1586 Lidmaten Bewoner: Gooris van Dorpe, afkomstig van Keen (Vlaanderen). Stiefzoon van Mr. Maillaert. Vertrekt later naar Holland.
01-04-1587 Lidmaten Bewoner: Mr. Mailliaert de Hont, schoolmeester
juli 1587 Afkomstig van Cornelis Mussche, koopman van Brugge; Jaqn Smeekaert x Janneken Vermeulen met att. van Leijden. huis naast de Groote Sterre aan de vismarkt.
10-07-1590 RAZE 136 Pieter Gerbrants namens de kinderen van Lijsken Anne Heijns contra Hubrecht Willems bakker namens huisvrouw en Maijken Lachers als borg voor Ingel Cornelis; betreft verkoping van huis de Grote Sterre.
1593 1594 Stadsrek. Jacob van der Beke, Fransche schoolmeester, komt in de stadsrekening 1593/1594 voor met een 
 jaarwedde van 10 pond, welke blijkens de volgende vervangen werd door het vrije gebruik van
04-04-1593 Lidmaten Bewoners: Jacob vander Beke, schoolmeester x Janneken Pauws; afkomstig uit Goes
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Pieter Sijmonssen / bewoner: Jacques vande Beeken
24-02-1601 Notulen Raad Nicolaas Reijns wordt aangesteld als schoolmeester onder voorwaarde dat hij alleen onderwijs in het Frans zou geven en zes arme kinderen kosteloos leren. Bewoonde gratis het huis de Grote Sterre.
30-06-1601 Lidmaten Bewoners: Mr. Nicl. Roclais, Frans Schoolmeester en zijn huysvrouwe; afkomstig uit Middelburg.
1605 1606 Stadsrek. Jan de Lange, schoolmeester, woonde volgens de stadsrekening gratis in het huis de Grote Ster.
1607 1608 Cohier Eigenaar: de stad Arnemuiden / bewoner: Lyna
1608 1609 Stadsrek. Andries Crasco wordt op 20 Januari onder provisie toegelaten als Frans Schoolmeester.  Volgens de stadsrekening woonde hij gratis in het huis de Groote Ster.
30-09-1608 Notulen Raad Engelsen Jan Robinson en Jan Cliston met nog verscheidene gezinnen mogen zich vestigen in Arnemuiden. Het huis de Groote Ster, zijnde een schoon huis met verscheidene kamers, wordt door hen betrokken
1609 1617 Cohier Eigenaar: de stad Arnemuiden
24-06-1618 Lidmaten Bewoners: Chijs Beijleberch en Susanna Bours. Beiden afkomstig uit Leyden.
20-01-1629 Notulen Raad Willem en Mattheus Willemsz. van Linschoten huren het huis de Groote Ster om daar Salpeter te  vervaardigen. Reeds op 3 maart 1630 wordt een hunner op zijn verzoek van huur ontslagen
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
82     DE NOBEL
18-03-1578 RAZE 126 Jacob Jacobs eigenaar van huis de Nobel contra Jochem Steutelinck.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jacob Jacobsen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jacob Jacobsen
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Blaes Kerstants
Juli 1587 Lidmaten Bewoners: Jan Smeeckaert, Janneken Vermuelen, zijn vrouw en Mayken vander Muelen. Allen afkomstig uit Leyden.
21-06-1588 RAZE 135 Jacob Jacobs in de Nobel x …….  contra Anna Jan Matthijs.
25-12-1591 Lidmaten Bewoners: Joostgen Jacobs x Clarijs Willemssen Stoop
16-10-1591 RAZE 187e Jacob Jacobs in de Nobel, weduwnaar van Mayken Stevens
07-04-1596 Lidmaten Bewoners: Jacob Jacobssen x Beertgen de naystegere
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Jacob Jacobsen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Nijsken Jacobs
1609 1613 Cohier Eigenaar: Nijsken Jacobs
05-01-1614 Lidmaten Bewoners: Jacob Michiels x Nieske Cornelis.
1614 1617 Cohier Eigenaar: Nijsken Jacobs
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
83     DEN CALCOENSCHEN HAEN
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jacob Wouters de Vriese x Machteld Jans
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Machteld de Vriese / bewoner: Joos Voorts
04-10-1588 RAZE 135 Jacob de Vriese en huisvrouw contra Joos Voorts; 2 jaar rente van huis op de vismarckt genaamd de Calcoense Haen.
10-10-1589 RAZE 135 Jacob Wouters Vriese contra Adriaen Doens van de Vere; betreft koop van huis  op de vismarckt genaamd de Calcoensen Haen.
07-06-1589 RAZE 135 Jacob Wouters de Vriese x Machteld Jans burgers van Arnemuiden………….
23-03-1593 RAZE 137 Machteld Jans wed. Jacob de Vries borg voor Jan Jacobs haar zone……
1607 1608 Cohier Eigenaar: Thobias Janssen
1609 1613 Cohier Eigenaar: Thobias Janssen
1614 1617 Cohier Eigenaar: Thobias Janssen
07-05-1633 Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638 Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641 Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
Ga naar boven