Historische Vereniging Arnemuiden

Papenstraat - noordzijde
datum van datum tot bron info over eigenaar / bewoner
273     HUIS ZONDER NAAM
1586 1597 Cohier Eigenaar: Baillui
13-09-1592 Lidmaten Bewoner: Symon Romboutsen, bailliu (a+b)
1600 Cohier 1600 de 2 huijskens van Balliu; bewoner: Joost Pietersen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Secretaris Pieter Cannoije
1607 1608 Cohier Eigenaar: Secretaris Pieter Cannoije
1609 1617 Cohier Eigenaar: Secretaris Pieter Cannoije
273A     HUIS ZONDER NAAM
1601 1606 Cohier Eigenaar: Secretaris Pieter Cannoije
1607 1608 Cohier Eigenaar: Secretaris Pieter Cannoije
1609 1617 Cohier Eigenaar: Secretaris Pieter Cannoije
273B     HUIS ZONDER NAAM
1601 1606 Cohier Eigenaar: Yken Janssen
274     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Barbelken Jacobs
15-12-1585 Lidmaten Bewoner: Neelken Ariaens, de huysvrouw van Wullem Jacobs, alias Jesus
1586 1597 Cohier Eigenaar: Neelken (wed. Willem Jacobs Jezus)
26-06-1593 RAZE 138 Klacht van Aechte huisvrouw van Job Heijne contra Neelken Willem Jacobs Jesus wed.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Willem Jacobs (Jezus)
1601 1606 Cohier Eigenaar: Neele Willems Jezus
1607 1608 Cohier Eigenaar: Neelke Jesus
1609 1617 Cohier Eigenaar: Neelke Jesus
1636 Cohier Aen't College
275     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan Salighant / bewoner: Anthonis Bariseel
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jan Salighant
19-10-1590 Lidmaten Bewoner: Anthonijs Bariseel, afkomstig uit Mercken (Vl.)
10-01-1593 Lidmaten Bewoner: Joos Thuenissen Wisse
17-04-1594 Lidmaten Bewoner: Jan Jansen j.g. afkomstig uit Zuericzee.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Jan Saligant
1601 1606 Cohier Eigenaar: Jan Saligant
1607 1608 Cohier Eigenaar: Jan Saligant
1609 1617 Cohier Eigenaar: Jan Saligant
1636 Cohier Eigenaar: Jan Salagant
276     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Wolter Jan
1586 1597 Cohier Eigenaar: Wolter Jan
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Maet Jan
1601 1606 Cohier Eigenaar: Maet Jan
1607 1608 Cohier Eigenaar: Marinus Pieterssen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Marinus Pieterssen
Ga naar boven