Historische Vereniging Arnemuiden

Er zijn in het voorjaar van 2000 vier werkgroepen gevormd:

  • werkgroep conservering cultuurbezit met als taak o.a. verzamelen / inventariseren / digitaliseren van oude foto's, prentbriefkaarten, films, plattegronden en aanzichten van Arnemuiden, gegevens over de Arnemuidse klederdracht, nabootsing van de vroegere situatie o.a. in maquettevorm en bewustwording kweken bij de bevolking m.b.t. behoud van historisch erfgoed.
  • werkgroep bronnenonderzoek met als taak o.a. de bestudering van archiefstukken, genealogische gegevens, beschrijvingen van (facetten van) de geschiedenis, gegevens over de huizen, straten en veldnamen en andere achtergrondgegevens.
  • werkgroep P.R met als taak o.a. ledenwerving, organisatie thema- en ledenvergaderingen, publiciteit over activiteiten van de vereniging, organiseren van tentoonstellingen, organiseren van rondleidingen, beheer kartotheek c.q. computerbestanden en het beheren van de website.
  • werkgroep redactie Arneklanken met als taak o.a. de zorg voor het kwartaalblad, het uitbrengen van publicaties en de verzorging van artikelen.
Ga naar boven