Welkom Arnehistorie

Welkom op de website van de Historische Vereniging Arnemuiden. U vindt op onze site veel informatie over de rijke geschiedenis van ons stadje. Bijvoorbeeld een beeldbank met oude foto's en prentbriefkaarten, historische films, artikelen uit ons kwartaalblad "Arneklanken", gegevens over de bewoningsgeschiedenis en veel transcripties van documenten uit het oude stadsarchief.
De rubriek Arneklanken bevat veel artikelen over de visserij, de zoutketen, Arnemuidse familienamen, kerkgeschiedenis, genealogie en bekende inwoners uit ons stadje. 
In de rubriek Onderzoek zijn veel gegevens te vinden uit het oude archief van onze gemeente, dat vanaf 1572 vrijwel compleet bewaard is gebleven: ordinanties, resoluties en notulen van het stadsbestuur, brievenboeken, informatie over de gilden, etc.

Zoekplaatje - de motorbotter ARM 9

motorbotter ARM 9

Deze foto van de ARM 9 is afkomstig van Joos van Belzen, geboren  in 1908 en zoon van Daniel van Belzen en Jacomina de Nooijer. Hij was visser op de ARM 9 en later op verschillende andere vissersschepen. Hij huwde in 1934 met Adriana (Jaantje) de Meulmeester. Na het veel te vroeg overlijden van zijn vrouw in 1957 is hij uit Arnemuiden vertrokken. 

Het is niet bekend in welke haven de foto genomen is en welke personen op de foto staan. Wellicht is een van hen Joos van Belzen. 

In onze beeldbank hebben we een rubriek zoekplaatje met allerlei foto's waar nog vragen over zijn of waar onbekende personen op zijn afgebeeld. Mocht u informatie hebben, dan horen we dat graag!

Het geheel vernieuwde maart-nummer van ons kwartaalblad Arneklanken is uitgekomen. 

Een nummer dat met een geheel vernieuwde omslag en uitvoering in kleur meteen uitnodigt om gelezen te worden. Het nieuwe nummer bevat 32 pagina's met de volgende artikelen:

Arneklanken maart

  • De Voorstraat in Klevers- kerke - P.A. Baaijens
  • Arnemuiden in de tijd van Koning Willem I - P.J. Feij
  • Een nieuwe aanwinst voor het Museum (model van de ARM 24)  - L.C. Schouls
  • Arnemuiden in de jaren 1909-1911 - J. Adriaanse
  • 't Hof te Cleverskerke - J. Simons Siereveld
  • De heren van Arnemuiden en Noord-Beveland - G. van der Wal
  • Berichten over Arnemuiden - J.C. Bliek

 

Kopij voor het juni-nummer uiterlijk 15 mei inleveren bij de redactie. 

 

 

Historische films over Arnemuiden

Horninge

Op onze website zijn er sinds kort ook historische films over Arnemuiden en de Arnemuidse visserij te zien. Het gaat om een bundeling van films afkomstig van diverse bronnen op internet, zoals Youtube en Trugkieke en van films die vertoond zijn op thema-avonden van de HVA. Er is ook aandacht voor het Historisch Museum en de Historische Scheepswerf CA Meerman.
Daarnaast ook twee films van thema-avonden van de HVA waarop dia's te zien zijn die vertoond worden door Gerard de Nooijer

Visserstruien in de schijnwerpers

boek visserstruien

Het langverwachte boek over visserstruien van Stella Ruhe is onlangs verschenen. In het boek worden 60 visserstruien uit 40 Nederlandse vissersplaatsen beschreven. Te verkrijgen bij Forte Uitgevers of bij de boekhandel voor € 24,95

Op het blog "Zeeuwse Visserstruien" staat veel informatie over de zoektocht van Stefanie Huibregtse en Anja Geldof naar de achtergronden en de geschiedenis van Zeeuwse Visserstruien. Het is bekend dat er binnen één dorp of stad, of ook wel binnen één familie veelal dezelfde motieven met variaties werden gebreid. Helaas is de informatie over dergelijke truien slecht gearchiveerd. Ze werden niet interessant geacht. Het was immers slecht 'werkgoed'. 

Nieuw boek over de visserij van Arnemuiden

Op 3 december is het boek “ De Visserij van Arnemuiden “ verschenen.Visserij Arnemuiden In dit boek wordt in woord en beeld de geschiedenis van de visserij van Arnemuiden weergegeven. Aan de hand van ruim zeshonderd foto’s van zowel schepen als van bemanning word een beeld geschetst van de ontwikkeling in de visserij van de laatste honderd jaar. Van eenvoudige houten zeilhoogaarzen tot de moderne kotters van nu. Het boek is geschreven door C.L. van Dijke.

Gegevens boek: Gebonden uitgave; Formaat A4; Volledig in kleur; 336 pagina’s!

Verkoopprijs € 35.- excl. verzenkosten

Het boek is te bestellen bij C.L. van Dijke, Lionstraat 9, 4341 EL Arnemuiden, Tel. 0118-603161.

 

Veldbrandoven aan de Derringmoerweg ontdekt

ovenTijdens het saneren en bouwrijp maken van enkele percelen aan de Derringmoerweg zijn door de Walcherse Archeologische Dienst resten gevonden van twee veldbrandovens. De ovens gebruikte men voor het lokaal vervaardigen van baksteen. Ze bestaan uit enkele geulen van ca. 60cm breed met daartussen iets hogere bankjes van ca. 80cm breed waarop de ongebakken bakstenen gelegd werden. In de geulen stookte men vervolgens hout waardoor de bakstenen gebakken konden worden.
Zie voor meer informatie de website van de Walcherse Archeologische Dienst

Follow Me on Pinterest
Latest Pins:

Vertalen-Translate

English French German

Bezoekers

Vandaag21
Week100
Maand461
Totaal sinds mei 201164564

Inloggen-ledenInloggen