Historische Vereniging Arnemuiden

Welkom bij de Historische Vereniging Arnemuiden

U vindt op onze site veel informatie over de rijke geschiedenis van ons stadje. Bijvoorbeeld een beeldbank met oude foto's en prentbriefkaarten, historische films, artikelen uit ons kwartaalblad "Arneklanken", gegevens over de bewoningsgeschiedenis en veel transcripties van documenten uit het oude stadsarchief. 
De rubriek Arneklanken bevat artikelen over de visserij, de zoutketen, Arnemuidse familienamen, kerkgeschiedenis, genealogie en bekende inwoners uit ons stadje. In de rubriek Onderzoek zijn veel gegevens te vinden uit het oude archief van onze gemeente, dat vanaf 1572 vrijwel compleet bewaard is gebleven: ordinanties, resoluties en notulen van het stadsbestuur, brievenboeken, informatie over de gilden, etc.

 

IMAGE Rabobank Clubkas Campagne 2022
Ook dit jaar heeft de HVA weer meegedaan aan de Clubkas Campagne van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. We krijgen dit keer het mooie bedrag van 444,53. We zullen het bedrag gaan gebruiken voor een publicatie in het kader van het 450-jarig bestaan van Arnemuiden in 2024 . We willen alle stemmers van harte bedanken voor dit mooie resultaat.
IMAGE Kroniek van Arnemuiden
In de jaren 1992 tot en met 1998 verschenen van de hand van de auteur Joost Adriaanse vier delen van de Kroniek van Arnemuiden over de jaren 1695 tot en met 1996. Omdat de Kronieken van Arnemuiden al geruime tijd niet meer verkrijgbaar zijn, zijn de teksten met illustraties op een eigen website geplaatst. Tevens zijn artikelen van zijn hand opgenomen over de grijze oudheid van Arnemuiden, zoals deze eerder zijn verschenen in ons kwartaalblad Arneklanken. Zie http://www.kroniek.arnehistorie.com of "Kroniek" in het menu    
IMAGE Historische films over Arnemuiden
Historische films over Arnemuiden Op onze website zijn er sinds kort ook historische films over Arnemuiden en de Arnemuidse visserij te zien. Het gaat om een bundeling van films afkomstig van diverse bronnen op internet, zoals Youtube en Trugkieke en van films die vertoond zijn op thema-avonden van de HVA. Er is ook aandacht voor het Historisch Museum en de Historische Scheepswerf CA Meerman. Daarnaast ook twee films van thema-avonden van de HVA waarop dia's te zien zijn die vertoond worden door Gerard de Nooijer. 
IMAGE Archeologische vondsten in Nieuwerkerke
In het decembernummer van Arneklanken verscheen onlangs een artikel van de hand van Albert Holland  over de archeologische vondsten van de voormalige Ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerke bij Arnemuiden. Albert was als lid van de AWN (Archeologievereniging Nederland, afd. Zeeland en West-Brabant) geïnteresseerd in gekrompen dorpen op Walcheren. --> Klik op de afbeelding van de voormalige kerk van Nieuwerkerke om naar het artikel te gaan.
IMAGE Visserstruien 3
Na het succes van Visserstruien 1 en Visserstruien 2, heeft Stella Ruhe voor het onlangs verschenen derde boek visserstruien voor kinderen verzameld. Ze vertelt het verhaal van het leven van vissersjongens van 1870 tot circa 1950. Ook de Arnemuidse visserstruien komen in dit boek weer aan bod. Het boek is uitgegeven door Forte Uitgevers.

Populaire artikelen

Inloggen

Toegang voor leden van de HVA tot het besloten gedeelte van deze website

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
Ga naar boven