Historische Vereniging Arnemuiden

Welkom bij de Historische Vereniging Arnemuiden

U vindt op onze site veel informatie over de rijke geschiedenis van ons stadje. Bijvoorbeeld een beeldbank met oude foto's en prentbriefkaarten, historische films, artikelen uit ons kwartaalblad "Arneklanken", gegevens over de bewoningsgeschiedenis en veel transcripties van documenten uit het oude stadsarchief. 
De rubriek Arneklanken bevat artikelen over de visserij, de zoutketen, Arnemuidse familienamen, kerkgeschiedenis, genealogie en bekende inwoners uit ons stadje. In de rubriek Onderzoek zijn veel gegevens te vinden uit het oude archief van onze gemeente, dat vanaf 1572 vrijwel compleet bewaard is gebleven: ordinanties, resoluties en notulen van het stadsbestuur, brievenboeken, informatie over de gilden, etc.

 

IMAGE Rabobank Clubkas Campagne 2018
Ook dit jaar heeft de HVA weer meegedaan aan de Clubkas Campgne van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. We kwamen deze keer uit op 65ste plaats met 194 uitgebrachte stemmen en het mooie bedrag van € 645,43. Vorig jaar was het bedrag € 725,23 dankzij 235 uitgebrachte stemmen. Het gestarte bibliotheek- en documentatiecentrum over geschiedenis en erfgoed van Arnemuiden heeft hiermee een mooie impuls gekregen. We willen alle stemmers van harte bedanken voor dit mooie resultaat.
IMAGE Actaregister van de kerkenraad
Actaregister van de kerkenraad 1625-1640 Onlangs verscheen het actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden over de jaren 1625-1640.  Het boek is uitgegeven door de Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht". Het actaregister is bewerkt door mr. A.H.G. Verouden met medewerking van P.J. Bos. Door deze publicatie komt een moeilijk toegankelijke bron beschikbaar. Niet zozeer vanwege de mogelijkheid deze bron in te zien als wel vanwege de nogal moeilijk leesbare handschriften. Eerder verscheen al een deel over de jaren 1575-1625.
IMAGE Historische films over Arnemuiden
Historische films over Arnemuiden Op onze website zijn er sinds kort ook historische films over Arnemuiden en de Arnemuidse visserij te zien. Het gaat om een bundeling van films afkomstig van diverse bronnen op internet, zoals Youtube en Trugkieke en van films die vertoond zijn op thema-avonden van de HVA. Er is ook aandacht voor het Historisch Museum en de Historische Scheepswerf CA Meerman. Daarnaast ook twee films van thema-avonden van de HVA waarop dia's te zien zijn die vertoond worden door Gerard de Nooijer. 
IMAGE Nieuwe nummer Arneklanken
Het december-nummer van  Arneklanken is uitgekomen.  Dit nummer bevat o.a de volgende artikelen: Toespraak tgv presentatie burgemeestersboek van Piet Feij Arnemuiden in de tijd van koning Willem I - Piet Feij. Van klepels en klokken - Leen Schouls. Het Arnemuidse zout in de 16e eeuw - Joost Adriaanse. Ketters en ketterijen te Arnemuiden - Piet Baaijens. Sommigen kunnen we redden, anderen niet - Klaas van de Ketterij. Het voorgeslacht van de familie van Belzen - Aad Verouden. Puffabrieken in Veere en Arnemuiden - Toon Franken. Ridders en relikwieen uit het Heilige Land in Arnemuiden - Gerard van der Wal. Arnemuidse visleursters als 19e eeuwse verzamelobjecten - Chris Feij....
IMAGE Boekpresentatie van Crucq tot Lantsheer
Boekpresentatie - Van Crucq tot Lantsheer In de trouwzaal van het gemeentehuis van Arnemuiden wordt op dinsdag 31 oktober om 16.00 uur het boek Van Crucq tot Lantsheer gepresenteerd. Dit boek, geschreven door Piet Feij, vertelt de geschiedenis van Arnemuiden in de negentiende eeuw aan de hand van de opeenvolgende burgemeesters. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann. Toegang is vrij. Het boek is uitgegeven door: uitgeverij de Drvkkery | Schrijverspodium.
IMAGE Visserstruien 3
Na het succes van Visserstruien 1 en Visserstruien 2, heeft Stella Ruhe voor het onlangs verschenen derde boek visserstruien voor kinderen verzameld. Ze vertelt het verhaal van het leven van vissersjongens van 1870 tot circa 1950. Ook de Arnemuidse visserstruien komen in dit boek weer aan bod. Het boek is uitgegeven door Forte Uitgevers.

Populaire artikelen

Inloggen

Toegang voor leden van de HVA tot het besloten gedeelte van deze website

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
Ga naar boven