Historische Vereniging Arnemuiden | HVA
Welkom Arnehistorie

Welkom op de website van de Historische Vereniging Arnemuiden

U vindt op onze site veel informatie over de rijke geschiedenis van ons stadje. Bijvoorbeeld een beeldbank met oude foto's en prentbriefkaarten, historische films, artikelen uit ons kwartaalblad "Arneklanken", gegevens over de bewoningsgeschiedenis en veel transcripties van documenten uit het oude stadsarchief. 
De rubriek Arneklanken bevat veel artikelen over de visserij, de zoutketen, Arnemuidse familienamen, kerkgeschiedenis, genealogie en bekende inwoners uit ons stadje. In de rubriek Onderzoek zijn veel gegevens te vinden uit het oude archief van onze gemeente, dat vanaf 1572 vrijwel compleet bewaard is gebleven: ordinanties, resoluties en notulen van het stadsbestuur, brievenboeken, informatie over de gilden, etc.

Reactie (0) Hits: 49336

Doe mee met de Rabobank Clubkas Campagne en steun hiermee onze vereniging

RaboclubkasEvenals vorig jaar doet de Historische Vereniging Arnemuiden mee aan de Rabobank Clubkas Campagne van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. Als u meedoet en een of meerdere stemmen uitbrengt op onze vereniging levert dit geld op. Elk lid van de Rabobank krijgt vijf stemmen en deze zijn dus geld waard. Een lid mag maximaal twee stemmen geven aan één vereniging of stichting. Hoe meer stemmen er op onze vereniging uitgebracht worden, des te meer geld we ontvangen. In 2014 kregen we 115 stemmen wat het mooie bedrag van € 481,85 opleverde. Eén stem was vorig jaar dus goed voor ruim € 4,-! Dit jaar stelt de Rabobank €125.000,-beschikbaar dus we kunnen opnieuw een mooie klapper maken.
Stemmen kan in de periode 2 tot en met 14 april a.s. Elk lid van de Rabobank ontvangt automatisch informatie over de wijze waarop er gestemd kan worden. Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat hartelijk dank!

Reactie (0) Hits: 80

Het maart-nummer van ons kwartaalblad Arneklanken is uitgekomen. 

Dit nummer bevat de volgende artikelen:

Arneklanken maart15

  • Nogmaals het oude snoepwinkeltje - Kees van Belzen Kzn.
  • Arnemuiden in de tijd van Koning Willem I - Piet Feij
  • Museumbericht: In de ban van de ring  - Leen Schouls
  • De verlanding van de rede van Arnemuiden (4) - Joost Adriaanse en Frans de Nooijer
  • Hof Wulpenburg - Jaco Simons Siereveld

Kopij voor het maart-nummer uiterlijk 15 mei inleveren bij de redactie. 

Reactie (0) Hits: 366

Historische films over Arnemuiden

Horninge

Op onze website zijn er sinds kort ook historische films over Arnemuiden en de Arnemuidse visserij te zien. Het gaat om een bundeling van films afkomstig van diverse bronnen op internet, zoals Youtube en Trugkieke en van films die vertoond zijn op thema-avonden van de HVA. Er is ook aandacht voor het Historisch Museum en de Historische Scheepswerf CA Meerman.
Daarnaast ook twee films van thema-avonden van de HVA waarop dia's te zien zijn die vertoond worden door Gerard de Nooijer

Reactie (0) Hits: 1132

Visserstruien in de schijnwerpers

visserstruien

Volgend jaar, gepland is mei/juni 2015, verschijnt het boek Zeeuwse visserstruien, geschreven door Anja Geldof en Stefanie Huibregtse. Nu wordt dit specifieke stukje Zeeuws erfgoed definitief in boekvorm vastgelegd. Het boek wordt door de Stichting Zeeuwse Visserstruien in eigen beheer, via boekhandel De Drukkerij, in Middelburg uitgegeven. De boekhandelsprijs is 24.95. Bij voorintekening, via de eerste inschrijving en vooruitbetaling, bedraagt de prijs echter 18.95 Deze aanbieding is geldig tot 31 december 2014.
Meer informatie over het boek en het bestelformulier kunt u vinden op de site: www.tikkeltjezeeuws.nl.

Reactie (0) Hits: 1064

Boek over de visserij van Arnemuiden

Onlangs is het boek “ De Visserij van Arnemuiden “ verschenen.Visserij Arnemuiden In dit boek wordt in woord en beeld de geschiedenis van de visserij van Arnemuiden weergegeven. Aan de hand van ruim zeshonderd foto’s van zowel schepen als van bemanning word een beeld geschetst van de ontwikkeling in de visserij van de laatste honderd jaar. Van eenvoudige houten zeilhoogaarzen tot de moderne kotters van nu. Het boek is geschreven door C.L. van Dijke.

Gegevens boek: Gebonden uitgave; Formaat A4; Volledig in kleur; 336 pagina’s!

Verkoopprijs € 35.- excl. verzenkosten

Het boek is te bestellen bij C.L. van Dijke, Lionstraat 9, 4341 EL Arnemuiden, Tel. 0118-603161.

 

Reactie (0) Hits: 1508

Veldbrandoven aan de Derringmoerweg ontdekt

ovenTijdens het saneren en bouwrijp maken van enkele percelen aan de Derringmoerweg zijn door de Walcherse Archeologische Dienst resten gevonden van twee veldbrandovens. De ovens gebruikte men voor het lokaal vervaardigen van baksteen. Ze bestaan uit enkele geulen van ca. 60cm breed met daartussen iets hogere bankjes van ca. 80cm breed waarop de ongebakken bakstenen gelegd werden. In de geulen stookte men vervolgens hout waardoor de bakstenen gebakken konden worden.
Zie voor meer informatie de website van de Walcherse Archeologische Dienst

Reactie (0) Hits: 898

Facebook

Facebook

Follow Me on Pinterest
Pins for Arnehist

Vertalen-Translate

EnglishFrenchGerman

Login

Bezoekers

Vandaag2
Week43
Maand612
Totaal sinds mei 201175686