N.B. In deze index zijn alleen afzonderlijke artikelen opgenomen; niet de inhoud van de vaste rubrieken als Mededelingenrubriek,Vragenrubriek, Uit de werkgroepen en de Fotorubriek Ook fictionele teksten (verhalen en gedichten) zijn niet opgenomen. De vermelding in de trant van 1(1996)1, 7-10 achter het genoemde artikel betekent: jaargang 1; het jaar van verschijnen: 1996; het eerste nummer van dat jaar; de pagina’s waarop het artikel staat. Wanneer een artikel uit meerdere vervolgafleveringen bestaat dan staat voor de bovengenoemde vermelding het nummer van de aflevering tussen ronde haken: (1). Tevens is dan de naam van het artikel cursief weergegeven.

 

ADRIAANSE, J.:

- Het bewogen jaar 1804 in het leven van Anthony Siereveld: 1(1996)1,7-10.

- Uit oude kranten:

Merien Siereveld, schipper aan wal: 1(1996)1, 14-16;

De grijze haren van een postkantoorhouder (A.H. de Kam): 1(1996)2, 10-11;

Vijf man sterke ‘TL’-afdeling weerspiegelt glorie van weleer: 1(1996)3, 20-21;

Oud-Arnemuiden: 2(1997)1, 25;

Museum en raadzaal in Arnemuiden: 2(1997)2, 17-18;

Blaas van Belzen: 2(1997)3, 21-22;

Vis-á-vis met Betje: 2(1997)4, 23;

Prinses Beatrix koos een Zeeuwse schipper: 3(1998)2, 13-14;

Bezoek van Z.K.H. Prins Willem, de latere koning Willem I, aan Arnemuiden op 12 september

1814: 4(1999)1, 23-24;

De vissers en Rode Kruismannen van Arnemuiden: 4(1999)2, 21;

Het 200ste eeuwfeest van Arnemuiden in 1774: 4(1999)4, 28;

Archeologische vondsten panden Marktstraat/Langstraat/Zuidwal 1992: 5(2000)3, 24;

De stichting van een tehuis voor Ouden van dagen te Arnemuiden: 5(2000)4, 29-30.

- Een bekend persoon uit (te) Arnemuiden:

Burgemeester Joos Langebeeke: 1(1996)1, 18;

Burgemeester H.F. Lantsheer: 1(1996)2, 22;

Dokter W.F.Th. van der Bijl (1908-1931): 1(1996)3, 22-24;

Abraham Buijs (1885-1962): 2(1997)1, 25-27;

Mr. Willem Aarnout van Citters (1741-1811): 2(1997)2, 18-20;

Ds. G.J. Gobius du Sart (1832-1865): 2(1997)3, 23-25;

Dokter M.F. Westfaal Quadekker: 2(1997)4, 19-22;

Meester Pieter Kwekkeboom (1816-1887): 3(1998)1, 24-27;

Burgemeester Salomon van Eenennaam (1736-1800) en (1838-1918): 3(1998)2, 15-16;

Hermanus Wiltschut, admiraal van de Zeeuwse vloot: 3(1998)4,11-14.;

De burgemeesters Christiaan en Christiaan Johannes Crucq: 4(1999)1, 9-11;

Ds. Pieter Hondius, predikant te Arnemuiden (1807-1820): 4(1999)2, 9-12;

De wagenmaker Dingenis Kousemaker (1830-1898): 4 (1999)3, 12-14;

Schoolmeester Marinus Haay (1710-1793): 4(1999)4, 10-12;

Dokter J.C. de Man (1818-1909): 5(2000)1, 9-12;

Dr. J. van Beylen (1918-2000): 5(2000)2, 14-15;

Wethouder Benjamin Franse (1870-1946): 5(2000)3, 9-10;

Ds. Cornelis van de Gruiter (1883-1970): 5(2000)4, 8-11;

Dokter Jan Oversluis (1807-1860): 6(2001)1, 10-12;

Adriaan Kodde, hereboer op de hofstede “Oranje Polder” (1817-1910): 6(2001)2, 8-11;

Joos van der Weele (1805-1889), hoefsmid in “de Schrijvende Hand”: 6(2001)3, 10-13;

Ds. Joost van Laren (1563-1618): 6(2001)4, 9-14;

Adriaan Joosse, bakkersbaas en historievorser (1851-1937): 7(2002)1, 10-13;

Dr. J.W. Loysen Dillié (1835-1883): 7(2002)2, 12-15;

De ambachtsheer Radermacher: 7(2002)3, 8-12;

Abraham van de Velde, predikant en historieschrijver (1614-1677): 7(2002)4, 11-13;

De stationschef Franciscus Petrus Oudens (1855-1920): 8(2003)3, 6-8;

Ds. Johannes Snoupsius, predikant te Arnemuiden (1663-1667): 8(2003)4, 8-11;

Burgemeester Cornelis Daniël Baars (1776-1849): 9(2004)2, 12-15;

Burgemeester Cornelis Jacobus Baars (1809-1867): 9(2004)3, 10-13;

Ds. Balduinus Walaeus, predikant te Arnemuiden (1655-1666): 9(2004)4, 8-13;

Pieter van der Nol, licentmeester en rijkscommies te Arnemuiden (1707-1790): 10(2005)1, 7-10;

Arjaan Groenleer, voddenboer en verzetsheld (1913-2003): 10(2005)2, 7-11;

Godfried Salomonson (1794-1867) en Heinrich Salomonson (1796-1883): 10(2005)3, 10-12;

Ds. Jacobus van Miggrode, predikant te Arnemuiden (1608-1625): 10(2005)4, 24-28;

Klaas van de Ketterij (1923-2006): 11(2006)1, 36-38.

- Uit het schrift van Abraham Buijs (1): 1(1996)2, p. 5-7; (2): 1(1996)3, 10-12; (3): 2(1997)1, 10-

13; (4): 2(1997)2, 9-12; (5): 2(1997)3, 8-11; (6): 2(1997)4, 8-9; (7): 3(1998)1, 12-14; (8):

3(1998)2, 11-12; (9): 3(1998)3, 10-12; (10): 3(1998)4, 14-16; (11): 4(1999)1, 11-12; (12):

4(1999)2, 12-13; (13 en slot): 4(1999)3, 14.

- De Arnemuidse visleursters en de eerste vishal: 1(1996)2, 18-20.

- Het Arnemuidse speculaas: 1(1996)3, 25.

- Arnemuiden 423 jaar stad (1574-1996): 2(1997)1, 17-19.

- Onze eerste ledenvergadering op 17 april 1997: 2(1997)2, 3.

- De vijf begraafplaatsen van Arnemuiden: 2(1997)2, 23-24.

- De ligging van de Oude en Nieuwe Kerk en het kerkhof: 2(1997)2, 25.

- De vissers van Arnemuiden (1): 2(1997)3; 14-16; (2): 2(1997)4, 13-15; (3): 3(1998)1, 31-32;

(4): 3(1998)2, 17-18; (5): 3(1998)3, 25-28; (6): 3(1998)4, 29-33; (7): 4(1999)1, 21-22; (8):

4(1999)2, 18-20; (9): 4(1999)4, 20-24; (10 en slot): 5(2000)1, 23-26.

- Onze thema-avond op 19 november 1997: 2(1997)4, 3.

- Impressie ledenvergadering 1998: 3(1998)2, 3.

- Onze thema-avond van 17 november 1998: 3(1998)4, 8.

- De grenspaal van Nieuwerkerke: 5(2000)2, 2

- Impressie ledenvergadering 27 april 2000: 5(2000)2, 3.

- Andere opzet bestuur HVA en instelling werkgroepen: 5(2000)2, 4.

- De kruitmolen ‘De Gouden Draek’ in de Wilhelminapolder: 5(2000)2, 20-22.

- Arnemuiden in de grijze oudheid:

(1): de periode 1200-1500: 5(2000)3, 16-22;

(2): de periode 1470-1500: 5(2000)4, 25-28;

(3): de periode 1470-1550: 6(2001)1, 27-28;

(4): de periode 1470-1550: 6(2001)2, 23-26.

- Impressie van de thema-avond van 10 november 2000: 5(2000)4, 2.

- Mededelingen over behoud Historisch Erfgoed Arnemuiden: 6(2001)1, 2-4.

- Het gemeentehuis wordt museum!: 6(2001)3, 3-4.

- De kruiskerk van Arnemuiden (1): 6(2001)3, 31-34; (2): 6(2001)4, 37-40; (3): 7(2002)1, 26-29.

- Impressie van de opening van het Museum op 3 mei 2002: 7(2002)2, 17-18.

- Het oude stadhuis: 7(2002)2. 23-24.

- De groote oude clocke’ van Arnemuiden (1): 7(2002)3, 22-25; (2): 7(2002)4, 25-29; (3 en slot): 8(2003)1, 21.

- De calicotsweverij te Arnemuiden (1839-1864) (1): 8(2003)1, 26-29; (2): 8(2003)2, 24-29; (3): 8(2003)3, 13-17.

- Lieven van Belzen op 29 april 2003 koninklijk onderscheiden!: 8(2003)2, 3-4.

- De molens van Arnemuiden: (1): 8(2003)4, 17-20; (2): 9(2004)1, 18-21.

- Dijken, polders en snode plannen: 9(2004)2, 26-29.

- De zoutziederij van Arnemuiden: (1): 9(2004)3, 20-25; (2): 9(2004)4, 23-26; (3): 10(2005)1, 17-21.

- Stand van zaken restauratie scheepswerf: 9(2004)4, 33.

- Arnemuiden in de bewogen jaren 1820 tot 1840: 10(2005)3, 27-31.

- De twee klokken van Arnemuiden te Asten: 10(2005)4, 8-9.

- De scheepswerf van Meerman: 11(2006)2, 8-12.

- Toen de klokken zwegen: 11(2006)3, 8-9.

- Een Arnemuische vischvrouw: 11(2006)4, 9-10.

- Overpeinzingen: 11(2006)4, 36-37.

- Arnemuiden in de jaren:

1857-1862: 12(2007)2, 15-17;

1862-1867: 12(2007)3, 30-32;

1867, 1868 en 1869: 13(2008)3, 17-20;

1870, 1871 en 1872: 13(2008)4, 28-31;

1873, 1874 en 1875: 14(2009)1, 11-13;

1876, 1877 en 1878: 14(2009)2, 25-29;

1879, 1880 en 1881: 14(2009)4, 17-19;

1882, 1883 en 1884: 15(2010)2, 10-14;

1885, 1886 en 1887: 15(2010)3, 13-18;

1888, 1889 en 1890: 15(2010)4, 13-18.

- Natuurverschijnselen op Walcheren (uit het schrift van L. van de Gruiter): 13(2008)1, 14-15.

ADRIAANSE, J. / L. van BELZEN / G. DE NOOIJER:

- Fotokatern winkeliers en straatventers uit Arnemuiden 1930-1955: 5(2000)4, tussen 22-23.

- Fotokatern winkeliers en straatventers uit Arnemuiden 1895-1957: 8(2003)4, tussen 22-23.

ADRIAANSE, J. / P.J. BOS:

- Het Plaetje: de Bastiaan de Langepolder en de Calandpolder: 11(2006)1, 8-13.

ADRIAANSE, J. / C. de RIDDER:

- Een bekend persoon te Arnemuiden:

- Burgemeester Johan Willem Meinard Schorer (1834-1903): 8(2003)1, 12-17.

BAAIJENS, P.A.:

- Kerkgeschiedenis Kleverskerke (1): 1(1996)1, 19-22; (2): 1(1996)2, 20-21.

- Het kostuum (De Arnemuidse dracht): (1): 1(1996)2, 15-17; (2): 1(1996)3, 25-27.

- Uit oude kranten: Het verhaal van moeder Behm: 3(1998)1, 28-31.

- Toelichting op de plattegrond bij de huizenregisters: 3(1998)4, 20a-20d.

- Veldnamenonderzoek Arnemuiden/Kleverskerke vóór het jaar 1960: (1): 5(2000)2, 23-24; (2):

5(2000)3, 22-23; (3): 5(2000)4, 31-33; (4): 6(2001)1, 25-26.

- Grafzerken en gedenktekens uit de oude Kruiskerk: (1): 5(2000)4, 43-44; (2): 6(2001)1, 21-24;

(3): 6(2001)2, 33-36.

- Het geheim van de begraven zerk: 6(2001)3, 19-21.

- Het schooltje van Kleverskerke (1): 12(2007)4, 21-34.

- Het schooltje van Kleverskerke (2): 13(2008)1, 17-29.

- Geertje de vischvrouw: 14(2009)2, 18-24.

- Ik wandel in het verleden…(1): 15(2010)4, 26-31.

BAAIJENS, P.A. / M.C. BAAIJENS DE MEULMEESTER:

- Het ‘gekaapte’ lied van Arnemuidens klok: 12(2007)2, 21-25.

BELZEN KZ., JAC. van:

- Liedjes van Arnemuiden: 12(2007)4, 15-18.

BELZEN, L. van:

- Genealogische rubriek:

Overzicht van typische Arnemuidse familienamen:1(1996)1, 5-6;

Het geslacht de Nooijer, de Nooyer, de Nooier: 1(1996)2, 2-3;

Het geslacht Grootjans: 1(1996)3, 4-5;

Het geslacht Van Belsen/Van Belzen: 2(1997)1, 5-8;

Het nageslacht van Job Blaes: 2(1997)2, 6-9;

Het geslacht Schroevers: 2(1997)3,  5-7;

Een markant figuur te Arnemuiden (ca. 100 jaar geleden): Lieven van Belzen (alias  Lieven

Tak): 2(1997)4, 5-7;

De Arnemuidse familie De Meulmeester/Meulmeester: 3(1998)1, 5-9;

De schipbreuk van ‘de vrouw Clazina’ (1):  3(1998)2, 6-7; De  schipbreuk van ‘de vrouw

Clazina’ (2): 3(1998)3, 4-8;

De  Arnemuidse ‘De Ridders’: 3(1998)4, 4-8;

Kees Jasperse (Kees van Geraardje) liet zich de  kaas niet van zijn brood halen: 4(1998)1, 4-6;

De familie Van de Gruiter: 4(1999)2, 4-6;

Ter haringvangst (Jacob van Belzen): 4(1999)3, 4-9;

‘De Veer’ (Joos Marijs ging een  eindje kuieren(wandelen): 4(1999)4, 5-9;

Het geslacht De Nooijer: 5(2000)1, 4-9;

Een Arnemuidse  zeeman vermist voor de kust van Portugal (Joos van Belzen): 5(2000)2, 7-9;

Een aanvaring met noodlottige gevolgen en de 100.000ste bezoekster van de viermastbark ‘De

Viking’ op de tentoonstelling van Rotterdam Ahoy: 5(2000)3, 3-8;

Het geslacht  Grootjans: 5(2000)4, 4-8;

Beschieting van een Arnemuidse hoogaars door een Engelse jager in oktober 1943: 6(2001)1, 7-9;

Het geslacht Meerman (in Arnemuiden): 6(2001)2, 5-8;

De laatste Arnemuidse koloniaal: Job van Belzen: 6(2001)3, 5-10;

Het geslacht Siereveld (in Arnemuiden): 6(2001)4, 4-8;

Het geslacht Joosse in Arnemuiden (en Nieuw- en Sint Joosland): 7(2002)1, 6-9;

Het geslacht Marijs te Arnemuiden: 7(2002)2, 7-11;

Het geslacht Marteijn (in Arnemuiden): 7(2002)3, 4-8;

Het geslacht Dingemanse (in Arnemuiden): 7(2002)4, 4-7;

Het geslacht van Eenennaam (in Arnemuiden): 8(2003)1, 6-12;

Het geslacht Buijs (in Arnemuiden): 8(2003)2, 6-10;

Het geslacht Adamse (in Arnemuiden): 8(2003)3, 3-5;

Het geslacht Kramer (in Arnemuiden): 8(2003)4, 5-7;

Het geslacht Mulder (in Arnemuiden): 9(2004)1, 4-6;

Het geslacht ‘Van de Ketterij’ (in Arnemuiden): 9(2004)2, 5-11;

De Morgenster vergaan (19 april 1860): 9(2004)3, 4-9;

Andere ‘de Nooijers’: 9(2004)4, 4-7;

Het geslacht Ventevogel (in Arnemuiden-Kleverskerke): 10(2005)1, 4-6;

Het geslacht Ventevogel in Arnemuiden: 10(2005)2, 5-7;

De familie Crucq in Arnemuiden: 10(2005)3, 3-9;

De familie Schets in Arnemuiden: 10(2005)4, 4-7;

De familie Oreel in Arnemuiden (Kleverskerke): 11(2006)1, 5-7;

De familie Huiszoon in Arnemuiden: 11(2006)2, 5-8;

De VLI 15 opgebracht naar Calais: 11(2006)3, 4-8;

De familie Koster te Kleverskerke/Arnemuiden: 11(2006)4, 5-8;

De familie Theune in Arnemuiden: 12(2007)1, 4-7;

Een oud, verdwenen geslacht in Arnemuiden (Barthoen): 12(2007)2, 4-8;

De heldendaad van de familie Schroevers (100 jaar geleden op 14/15 december 1907):

12(2007)3, 5-23;

De familie Le Mahieu: 13(2008)1, 4-9;

De familie Caljouw in Arnemuiden: 13(2008)2, 4-9;

De vissersramp van 1863: 13(2008)3, 6-10;

De familie Bronke in Arnemuiden: 14(2009)1, 4-6;

De familie Baak in Arnemuiden: 14(2009)2, 5-7;

In naam des konings!: 15(2010)1, 5-12;

De familie Schuit in Arnemuiden: 15(2010)3, 4-6.

- Interview met M. de Nooijer-de Hamer: 3(1998)4, 9-10.

- Het Oudheidkundig Museum Arnemuiden: 5(2000)2, 5.

- Waar woonden onze (voor)ouders in:

1947 (1): 6(2001)3, 23-30; (2 en slot): 6(2001)4, 25-37;

1920/1921 (1): 7(2002)3, 25-31;(2 en slot): 7(2002)4, 29-38;

1900: 8(2003)4, 26-44;

1890: bijlage bij 9(2004)4, 1-20;

1880: bijlage bij 10(2005)4, 1-20;

1861: 11(2006)4, 24-36;

1850: 12(2007)4, 40-52;

1840: 13(2008)4, 6-21;

1829/1830: bijlage bij 15(2010)4, 1-16.

- Impressie thema-avond 22 november 2001: 6(2001)4, 2.

- Een luumertje met zeer noodlottige gevolgen. De vissersramp van 1903: 8(2003)3, 21-28.

- Pot en bure (een oud spel voor Oudejaarsavond): 15(2010)4, 19-20.

BELZEN, L. van / P.J. BOS:

- Interview met:

Oud-visser B. Marijs uit Tuindorp:1(1996)1, 11-13;

C. van de Ketterij van de Molenweg: 1(1996)2, 8-10;

Dokter M.L. van der Moer: 1(1996)3,13-14;

Zuster N. van Donk: 2(1997)1, 13-15;

K. de Meulmeester: 2(1997)2, 13-15;

Mevrouw J.  Cornelisse-Schroevers: 2(1997)3: 12-14;

J.K. Crucq: 2(1997)4, 10-13;

L. Meulmeester aan de Nieuwlandseweg: 3(1998)3, 9-10;

Klaas van de Ketterij:  4(1999)2, 7-9;

P. Koppejan: 4(1999)3, 10-11;

J. de Ridder uit de Kon. Julianalaan: 5(2000)2,12-13.

BEZEMER, W.:

- Toespraak bij de opening van het Museum: 7(2002)2, 21.

BLIEK, J.C.:

- De familie Bliek in Arnemuiden: 11(2006)1, 24-35.

- Herinneringen aan de scheepswerf van Meerman: 12(2007)4, 35-37.

- Berichten over Arnemuiden:

(1): 15(2010)3, 6-7;

(2): 15(2010)4, 6.

BOON, L.F.:

- De herder sliep bij zijn schapen: 7(2002)4, 39.

BOONE, C.M.A.:

- Labedissen: 2(1997)4, 24.

BOS, P.J.:

- Iets uit het leven van de godsdienstonderwijzer L. Paul: 2(1997)4, 26-28.

- Ds. Schoch: 3(1998)1, 19.

- Interview met:

A.Bosschaart: 3(1998)2, 8-10;

J. de Klerk: 4(1999)1, 6-9;

N. de Vos: 5(2000)1, 12-13;

P. Tramper: 5(2000)3, 11.

- Een gedicht uit 1936 van godsdienstonderwijzer L. Paul: 4(1999)4, 25-27.

- Het kortstondig verblijf van ds. J.M. Rutte te Arnemuiden: 6(2001)4, 20-22.

- Ds. H. van der Linde als laatste eigen predikant van Kleverskerke (1928-1930): 7(2002)2, 15-16.

- Hervormde predikanten en kandidaten beroepen te Arnemuiden in het derde kwart van de

negentiende eeuw: 10(2005)1, 22-27.

- Genealogische sprokkels: 10(2005)2, 30-31.

- Een brief van ds. G.J. Gobius du Sart te Arnemuiden aan de vrienden in Friesland (1861):

10(2005)3, 31-31.

- Het langdurig verblijf van ds. J. Wanrooij te Arnemuiden (1825-1839) tot zegen voor Nicolaas

Stroosnijder: 10(2005)4, 36-39.

- Iets uit het leven van ds. H.W. Witteveen (1815-1884): 11(2006)1, 38-40.

- Uit de kerkenraadsnotulen van de Hervormde gemeente te Arnemuiden 1886-1895: 12(2007)2, 26-30.

BOS, P.J. / P.A. BAAIJENS:

- Beschrijving van enige grafzerken in de hervormde kerk en ’t stadthuys’ (16e/17e eeuw):

9(2004)4, 31- 32.

BOS, P.J. / M.P. DE RIDDER:

- Interview met: J.L. Kasse: 3(1998)1, 10-12.

BRAAT, J.:

- Een gedwongen samengaan. De vereniging van Kleverskerke en Arnemuiden in 1857:

9(2004)1, 22-31.

DIJK-STURM, J.C. van:

- Toespraak bij de overdracht van het Archief van Arnemuiden over de periode 1857-1951 op 10

april 1996: 1(1996)3, 9-10.

FEIJ, C.J.A.:

- Schematische weergave van de belangrijkste straten in Arnemuiden rond 1584: bijlage bij

5(2000)4, 24-28.

- Impressie ledenvergadering 23 april 2008: 13(2008)3, 4.

- Beeldbank: 15(2010)1, 2-3.

FEIJ, P.J.:

- De zoutketen van Arnemuiden (1): 1(1996)3, 15-16; (2): 2(1997)1, 15-17; (3):

2(1997)2, 16-17; (4): 2(1997)3, 17-19; (5): 2(1997)4, 16-18; (6): 3(1998)1, 20-23; (7):

3(1998)4, 17-21; (8): 4(1999)1, 13-19; (9): 4(1999)2, 14-17; (10): 4(1999)3, 15-17; (11):

4(1999)4, 13-16; (12): 5(2000)1, 14-17.

- Ds. H. Scholing gereformeerd predikant van Arnemuiden in de tijd van crisis, oorlog en

bevrijding (1932-1945) (1): 3(1998)3, 13-16; (2): 3(1998)4, 37-40.

- Impressie van de thema-avond van 26 oktober 1999: 4(1999)4, 3.

- Vrijdom van accijns op zout voor de haring- en de garnalenvisserij: 5(2000)2, 16-20.

- Aspecten van het economisch en maatschappelijk leven van Arnemuiden vanaf circa 1550

(1): gilden: 5(2000)3, 12-16;

(2): brood: 5(2000)4, 14-24;

(3): drank: 6(2001)1, 13-17;

(4): ordonnanties: 6(2001)2, 18-23;

(5): zout: 6(2001)3, 14-19;

(6): Arnemuiden-Middelburg: 6(2001)4, 14-20;

(7): haven: 7(2002)1, 13-19;

(8): haven/fortificatie: 7(2002)2, 25-34;

(9): het schippersgilde: 7(2002)3, 12-16;

(10): het schippersgilde: 7(2002)4, 13-17;

(11): de turbulente tijd van de eerste jaren van de 17e eeuw: 8(2003)1, 17-20;

(12: het onderwijs in de smalstad Arnemuiden: 8(2003)2, 18-24;

(13): voorbeelden van ernstige en minder ernstige vormen van criminaliteit en

stroperij: 8(2003)3, 9-13;

(14): de Walen kwamen nijverheid brengen, maar vooral overheidssubsidie halen: 8(2003)4,

12-16;

(15): de loterij in de 16e en 17e eeuw (1): 9(2004)2, 16-21;

(16): de loterij in de 16e en 17e eeuw (2): 9(2004)3, 14-19;

(17): de Mansfeldse soldaten (1): 9(2004)4, 14-19;

(18): de Mansfeldse soldaten (2): 10(2005)1, 10-16;

(19): Dirck van Delen (1605-1671)(1): 10(2005)2, 11-18;

(20): Dirck van Delen (1605-1671)(2): 10(2005)3, 12-19;

(21): de roerige jaren vanaf het rampjaar/het dubieuze optreden van Jan Goewijn (1):

10(2005)4, 9-17;

(22): de roerige jaren vanaf het rampjaar (2): 11(2006)1, 14-20;

(23): De Rederijkerskamer: 11(2006)2, 13-19;

(24): Een rondleiding door de stad omstreeks het jaar 1584: 11(2006)3, 9-16;

(25): De schutterijen: 11(2006)4, 11-18;

(26): De Burgerwacht van de smalstad Arnemuiden tijdens de Tachtigjarige Oorlog: 12(2007)1,

7-13;

(27): Het dagelijks leven van een stad in oorlogstijd (1585-1600). Deel 1: 12(2007)2, 8-15;

(28): Het dagelijks leven van een stad in oorlogstijd (1585-1600). Deel 2: 12(2007)3, 23-29;

(29): De lijnbanen/touwbanen van Arnemuiden tijdens de 16e eeuw: 12(2007)4, 6-12;

(30): Plunderende soldaten in de Zuid-Oosthoek van Walcheren eind mei/begin juni 1645: de

boeren zijn het kind van de rekening: 13(2008)1, 8-14;

(31): Geknoei en fraude met zout vanaf het begin van de Tachtigjarige Oorlog vanuit de

zoutketen in Zeeland, waaronder die van Arnemuiden: 13(2008)2, 9-16;

(32): Een stad in geldnood. Donkere wolken boven Arnemuiden (1600-1620): 13(2008)3, 10-16

- Toespraak bij de opening van het Museum: 7(2002)2, 19-20.

- Toespraak namens de Historische Vereniging Arnemuiden bij de presentatie van het boek

Slagveld Sloedam van René Hoebeke: 8(2003)1, 2-3.

-  Een ‘loterie’ wordt een grote flop: 9(2004)1, 11-12.

-  Willem van Oranje bracht in 1581 tweemaal een bezoek aan Arnemuiden: 10(2005)4, 22-23.

-  Een hachelijk avontuur van een Arnemuidse jongen van 17 jaar in 1678: 12(2007)1, 17-18.

- Arnemuiden in de 18e eeuw:

(1): 13(2008)4, 22-28;

(2): 14(2009)1, 6-11.

- Arnemuiden in de Franse tijd:

(1): 1795-1798: 14(2009)2, 9-12;

(2): 1795-1798: 14(2009)3, 4-8;

(3): De grootscheepse aanval op Walcheren in 1809: 14(2009)4, 3-8;

(4): Het wel en wee van de Bataafse Armee en de Burgermacht: 15(2010)1, 12-16;

(5): 15(2010)2, 5-8;

(6): Arnemuiden in de jaren dat Lodewijk Napoleon koning van Holland was (1806-1810) (1):

15(2010),3, 7-11;

(7): Arnemuiden in de jaren dat Lodewijk Napoleon koning van Holland was (1806-1810):

15(2010)4, 7-11.

FEIJ, R.P.J.:

- Duitse bunkers rond de Sloedam (1): 1(1996)2, 12-14; (2): 1(1996)3, 17-19; (3):

2(1997)1, 19-24.

- ‘De rails stoeng as un ekkentje…’: 3(1998)2, 27-28.

GOEDHART, R.:

- De geschiedenis van Arne’s genoegen (1): 3(1998)2, 23-26; (2): 3(1998)4, 33-

36; (3): 4(1999)2, 22-24; (4 en slot): 4(1999)4, 29-30.

GRAAFF, L. van der:

- Jeugdherinneringen (1): 4(1999)1, 24-26; (2): 4(1999)4, 31.

HAAS, A.G. de:

- ’t zeuntje van den dokter…: 9(2004)4, 27-30.

- Donkere dagen ’39-’40… en daarna: 10(2005)1, 28-32.

- Een enerverende herkenning…: 10(2005)3, 23-27.

- Ik wandel in het verleden…: 12(2007)4, 12-15.

HERMSEN, M.E.M.:

- Kenau Symonsdochter Hasselaar: 5(2000)4, 37-38.

HEIJDEN, W.P. van der:

- Wapensteen Van den Brande in Kleverskerke: 1(1996)3, 6-8.

HOEBEKE, R.E.:

- Arnemuiden in oorlogstijd 1939-1945: 2(1997)2, 20-22.

HUY-DEN ENGELSEN, A. D’:

- Geschiedenis van woningbouwvereniging ‘Woningverbetering’ te Arnemuiden: 3(1998)2, 19-

22.

JANSON, B:

- Goud uit Arnemuidse bodem: 15(2010)4, 11-12.

KETTERIJ, G. de:

- De grafzerk van Anna de Potter: 15(2010)4, 31-33.

KETTERIJ, K. van de:

- Repatriëring: 10(2005)2, 24-26.

KLERK, F.H. de:

- Bladeren in de inventaris van de archieven van de gemeente Arnemuiden (1431-1857) (1892):

2(1997)1, 8-10.

KORT, A.L.:

- Veldwachters in Arnemuiden: 11(2006)3, 16-22.

LEER, A.M.:

- Arnemuiden in oorlogstijd, een persoonlijk relaas: 14(2009)4, 20-24.

LIEVELD-VAN BELZEN, M.A.:

- Een bekend persoon uit Arnemuiden:

Chrispijn de Passe (1564-1637): 5(2000)2, 9-11;

Dirck van Delen (1): 5(2000)4, 33-36; (2): 6(2001)1, 18-20; (3 en slot): 6(2001)4, 23-25.

- Een kortstondige ontmoeting: Albrecht Dürer en Arnemuiden: 13(2008)2, 16-20.

LINDENBERGH, D. / J. LINDENBERGH:

- De Zeeuwse Groninger (Pieter Gilles Meijers) en zijn familie: 13(2008)3, 30-32.

LINDENBERGH_BEUNK, J.:

- De geschiedenis van de Zeeuwse babbelaar en de Zeeuwse bolus: 14(2009)4, 32-33.

- De hoogaars ARM 17: 15(2010)3, 20-21.

LUSSENBURG, J.:

- Ds. Johannes Teellinck. Predikant te Arnemuiden 1660-1661: 9(2004)1, 7-10.

MACKOR, A. :

- De schilder Albrecht Dürer in gevaar in Arnemuiden (1520): 6(2001)2, 32-33.

MARIJS, E.-J.:

- De Waalse Gemeente van Arnemuiden: 5(2000)4, 39-42.

MESU, J.:

- De familie Mesu op het Hollands Hof (1804-1931): 10(2005)2, 19-24.

NOOIJER, G. de:

- Winter 1937: 1(1996)1, 4.

- Molenweg ca. 1915: 1(1996)2, 4.

- Installatie van burgemeester F. Blok (1918): 1(1996)3, 3.

- Nieuwlandseweg ca. 1936: 2(1997)1, 4.

- Langstraat ca. 1915: 2(1997)2, 5;

- Westdijkstraat jaren dertig: 2(1997)3, 4.

- Kleverskerke ca. 1928: 2(1997)4, 4.

- Winter ca. 1925: 3(1998)1, 4.

- Nieuwlandseweg rond de jaren dertig: 3(1998)2, 4.

- Arnekanaal 1939: 3(1998)3, 3.

- Het Oude Gat in 1932: 3(1998)4, 3.

- Singel te Arnemuiden: 4(1999)1, 3.

- De molen omstreeks 1928: 4(1999)2, 3.

- Aan de Binnendijk jaren dertig: 4(1999)3; 3.

- De dokterswoning: 4(1999)4, 4.

- Singel: 5(2000)1; 3.

- De hoeve ‘Munnikendam’: 5(2000)2, 6.

- Molenwater 1924: 5(2000)3, 2.

- Stationsplein begin jaren twintig: 5(2000)4, 3.

- Visverkoop te Arnemuiden: 6(2001)1.

- Opening van de vismijn: 6(2001)2, 4.

- Stationsplein: 6(2001)3, 4-5.

- Het Arnemuidse voetpad: 6(2001)4, 3.

- Visverkoop op de kade te Vlissingen: 7(2002)1, 4-5.

- Met schardijn op de kade te Vlissingen: 7(2002)2, 5-6.

- Vismarkt te Middelburg: 7(2002)3, 2-3.

- De visserij in vroeger tijden: 7(2002)4, 2-4.

- De visserij in de jaren twintig: 8(2003)1, 4-5.

- De vishal te Rotterdam: 8(2003)2, 4-5.

- Arnekanaal: 8(2003)3, 2-3.

- Het schorretje in de jaren dertig: 8(2003)4, 2-4.

- De Markt in het jaar 1937: 9(2004)1, 2-4.

- De ARM 15 in de jaren veertig en zestig: 9(2004)2, 3-4.

- Vissers aan de kade in Veere: 9(2004)3, 2-3.

- De oude garde van Arnemuiden (1936): 9(2004)4, 3-4.

- Fiere moeders uit het ‘Zeeuwsche’ land (1935): 10(2005)1, 3.

- ’T meuldertjesferen’ in het jaar 1937: 10(2005)2, 3-4.

- Vissersvrouwen bij het lokaal spoor in de jaren dertig: 10(2005)3, 2-3.

- Het Ouwe Gat: 10(2005)4, 3-4.

- Vissers op ’t ôôt 11 (2006)1, 3-4.

- Wetenswaardigheden van het geslacht Marijs: 11(2006)2, 4-5.

- Een weekje mee vaoder mee gevaere: 11(2006)3, 2-4.

- Nostalgische opening op 8 september 2006 van de scheepswerf te Arnemuiden: 11(2006)4, 2-3.

- De vishandelaar: 12(2007)1, 3-4.

- De zeehond: 12(2007)2, 3-4.

- Een zicht op Arnemuiden: 12(2007)3, 4-5.

- Mijn verkeringstijd: 12(2007)4, 2-4.

- Op de’n oek: 12(2008)1, 24.

- De grote boodschap: 13(2008)2, 2-3.

- Je naam: 13(2008)3, 5-6.

- Een buurpraatje: 13(2008)4, 4-6.

- Een plaatje uit de oorlogsjaren (1940-1945): 14(2009)1, 3.

- Een plaatje uit de oorlogsjaren (1940-1945): 14(2009)2, 3-4.

- In de jaren 1946-1947: 14(2009)3, 3-4.

- Vogelliefhebbers: 14(2009)4, 2-3.

- Een van de oude garde: 15(2010)1, 3-4.

- Een kiekje van rond 1910: 15(2010)2, 3-4.

- ‘De Schorregasten’: 15(2010)3, 3-4.

- ‘De Schorregasten (2): 15(2010)4, 4-5.

RIDDER, C. de:

- Geschiedenis Hervormde Gemeente Kleverskerke: 5(2000)1, 27-28.

- Hoe een Arnemuidenaar in Duitsland de oorlog overleefde (Bastiaan de Ridder): 5(2000)4, 12-14.

- Impressie ledenvergadering 2003: 8(2003)2, 2-3.

- Een bekend persoon te Arnemuiden:

Antoin Johannes Adriaan Dootjes (1864-1946): 8(2003)2, 11-18.

- Thema-avond ‘De kerk in het midden’: 13(2008)3, 3-4

- Terug in de tijd met…:

Casper van Belzen: 14(2009)1, 23-28;

Leintje van Waarde-Kwekkeboom: 14(2009)2, 13-17;

Rob Schroevers: 14(2009)3, 8-13;

Frans Poortvliet: 14(2009)4, 9-15.

- Impressie ledenvergadering 23 april 2009: 14(2009)2, 4.

- Impressie ledenvergadering 28 april 2010: 15(2010)2, 2-3.

RIDDER, J. de:

- Mijmeringen: 6(2001)3, 21-22.

- De Arnemuidse middenstand vóór de oorlog: 8(2003)4, 21-24.

- De zandschipper: 9(2004)4, 34-35.

- De visleurders en visleursters van Arnemuiden: 10(2005)4, 29-35.

- Kinderspelen: 12(2007)4, 37-39.

RIDDER, M.P. de:

- Ten geleide bij de eerste jaargang: 1(1996)1, 2.

- Verslag van de onthulling van de wapensteen van Van den Brande te Kleverskerke: 1(1996)3, 6.

- Korte terugblik op 1996: 2(1997)1; 2.

- Korte terugblik op 1997: 3(1998)1, 3.

- Terugblik: 4(1999)4, 2-3.

- Korte geschiedenis van het ontstaan van de Historische Vereniging Arnemuiden: 6(2001)1,4-5.

- Impressie opening historische scheepswerf C.A.Meerman: 12(2007)3, 2-3.

RIDDER, M.P. / C.J.A. FEIJ:

- Bouwen en wonen door de eeuwen heen:

Bakkerij ‘De Sonne’: 13(2008)3, 23-26;

‘De Maene’: 13(2008)4, 33-35;

‘Het oude stadhuis’: 14(2009)1, 21-23;

‘De Groene Draeck’: 14(2009)2, 29-31;

‘De Goude Cop’: 14(2009)3, 17-18;

’t wapen van Brugge’ en ‘de gouden mortier’: 14(2009)4, 25-27;

Het voormalige Stadhuis (Rochelle en Zevenster): 15(2010)2, 22-24.

RIJKEN, A.C.:

- Wie was de Árnemuidse werkster’?: 13(2008)1, 29-31.

RIJKSE, R.M.:

- De steen van Van den Brande: 1(1996)1, 17.

- Regionale geschiedbeoefening Zeeland: 2(1997)2, 3-4.

- Impressie ledenvergadering 1999: 4(1999)2, 2.

- Index Arneklanken jaargang 1(1996)-5(2000): 6(2001)1, 28-32;

- Impressie ledenvergadering 26 april 2001: 6(2001)2, p. 2;

- Wetenswaardigheden:

De vischvrouw van Arnemuiden: 6(2001)2, 12-17;

Arnemuiden in de ‘Walchersche Arkadia’ van Mattheus Gargon: 6(2001)3, 34-36;

Arnemuiden in 1759: 7(2002)1, 29-31;

Arnemuiden in 1860: 7(2002)2, 34-38;

Arnemuiden in 1873: 7(2002)3, 32-34;

Arnemuiden in de 18e eeuw: 7(2002)4, 18-22;

Een bedelbrief voor Arnemuiden (1853): 8(2003)1, 30-31;

Tannetje Jobse en Francina de Troije in het Koninklijk Huisarchief: 10(2005)3, 19-23.

- Impressie ledenvergadering 25 april 2002: 7(2002)2, 3.

- Heilgroet van de visschers van Arnemuiden: 11(2006)2, 30-32.

- Funeraire cultuur: Arnemuiden: 11(2006)4, 3-4.

- Impressie thema-avond 20 november 2008: 13(2008)4: 3.

SCHOULS, L.:

- Uit de boeken:

1: 11(2006)2, 24-26;

2: 11(2006)3, 33-34.

- Een prachtig plaatje:13(2008)1, 15-16.

- Van Vollenhoven, een vergeten diplomaat (1): 13(2008)2, 21-22.

- Van Vollenhoven, een vergeten diplomaat (2): 1392008)3, 20-22.

- Museum artikelen:

Het gevelluik: 13(2008)4, 32-33;

Het wapen van Kleverskerke: 14(2009)1, 16-17;

Twee penningen: 14(2009)3, 21-23;

Baardmannetje: 14(2009)4, 15-16;

- Insignes: 15(2010)1, 23-24;

- Insignes (2): Adrianus van Nicomedia: 15(2010)2, 9-10;

- Insignes (3): Een ampul te Arnemuiden: 15(2010)3, 12-13.

- Zij hadden ook een moeder: 14(2009)2, 7-8.

- Opening wisselexpositie museum Arnemuiden: 15(2010)2, 5.

SCHOUWENAAR, J.M.:

- Welkomstwoord bij de opening van het Museum: 7(2002)2, 18-19.

SCHROEVERS, J.J.:

- Impressie ledenvergadering 14 april 2004: 9(2004)2, 2.

- Impressie ledenvergadering 28 april 2005: 10(2005)2, 2-3.

- Impressie ledenvergadering 27 april 2006: 11(2006)2, 3.

- Impressie ledenvergadering 26 april 2007: 12(2007)2, 2-3.

SCHROEVERS, R.:

- Wie was Ploontje?: 7(2002)4, 8-10.

SIMONS SIEREVELD, J.:

- Suzannapolder. ‘Poort van Walcheren’: 15(2010)4, 20-26.

STROO-van de KETTERIJ, M. / J.K. STROO:

- Zuster van der Klooster: 9(2004)2, 34-35.

SIJNKE, P.W.:

- Toespraak bij de opening van het Museum: 7(2002)2, 22-23.

TELGENHOF, A. /P.J. BOS:

- Het beroep van hervormd Arnemuiden op dr. H.F. Kohlbrugge: 9(2004)3, 25-31.

VERHOEF, W.:

- Korte levensschets van ds. Jan van der Meulen, predikant te Arnemuiden van 1857 tot 1861:

7(2002)4, 22-24.

- Inwijding van de nieuw gebouwde kerk door ds. J. van der Meulen: 8(2003)3, 33-35.

VEROUDEN, A.H.G.:

- De zoutmeesters van Arnemuiden in het jaar 1582: 2(1997)3, 19-20.

- Het Kohier van de 100e penning van Arnemuiden:

1579: 3(1998)1, 15-18;

1580 en 1584: 3(1998), 17-25;

1586-1590 alsmede 1597-1599: 3(1998)4, 22-28;

vanaf 1579: 4(1999)1, 19-20;

1600: 4(1999)3, 18-24;

1601-1606: 5(2000)1, 17-22;

1607-1608: 6(2001)2, 26-31;

1609-1613: 7(2002)1, 20-25;

1614-1617: 7(2002)3, 16-22;

1636: 8(2003)1, 22-25;

1658: 8(2003)3, 29-33;

1674-1676: 9(2004)2, 30-34.

- De ontwikkeling van de Reformatie in Arnemuiden + de lidmatenlijst van Arnemuiden 1584:

4(1999)4, 16-19.

- De lidmatenlijst van Arnemuiden:

1584-1607: bijlage bij 5(2000)4, 1-24;

1611-1630: bijlage bij 6(2001)4, 1-16;

1631-1681: bijlage bij 8(2003)4, 1-28;

1712-1729: 11(2006)4, 37-39;

1737-1764: 12(2007)1, 18-31;

1764-1775: 13(2008)2, 23-32;

1776-1793: 14(2009)4, 33-44.

- Uit de kerkenraadsnotulen van Arnemuiden:

1575: 8(2003)2, 30-31;

1576-1577: 8(2003)3, 17-20;

1578-1579: 9(2004)1, 13-17;

1580-1581: 9(2004)2, 21-26;

1582-1583: 9(2004)4, 19-22;

1584-1585 (t/m/ juni): 10(2005)2, 26-30;

1585 (vanaf juli)-1586 (t/m februari): 10(2005)4, 18-22;

1586: 11(2006)1, 21-24;

1587-1588: 11(2006)3, 23-28;

1589: 11(2006)4, 19-23;

1590: 12(2007)1, 13-16;

1591: 12(2007)2, 18-20;

1592-1593: 12(2007)4, 19-2;

1594-1595: 13(2008)3, 27-30;

1596-1598: 13(2008)4, 36-39;

1599-1600: 14(2009)1, 18-20;

1601-1602: 14(2009)3, 18-20;

1603-1605: 15(2010)3, 21-24;

1606-1609: 15(2010)4, 33-36.

- Dirck van Delen, de teloorgang van een belofte: 11(2006)2, 19-24.

- De kerk in het midden van de samenleving: 11(2006)3, 35-40.

- Het kohier van de honderdste penning van Arnemuiden 1570: 15(2010)3, 18-20.

WAARDEN-KOETS, A. van:

- Het Gemeente-archief van Middelburg: 4(1999)1, 26-28.

WALHOUT, J.:

- Toespraak bij de opening van het Museum: 7(2002)2, 20-21.

WITTEWRONGEL, J.:

- Een smartelijk gedicht: 12(2007)4, 4-6.

WONDERGEM, G.-J.:

- Ds. J.T. Doornenbal (1909-1975: 11(2006)2, 26-30.

- Dominee W.L. Tukker, statig, beginselvast, priesterlijk en edel, maar vaak worstelend met

eigen geestelijke nood (1909-1988): 11(2006)3, 28-32.

- Ds. A. Schaap: 14(2009)4, 28-32.

- Jacobus Teunis (Co) Doornenbal. Een portret. (1): 15(2010)1, 17-22.

- Jacobus Teunis (Co) Doornenbal. Een portret. (2): 15(2010)2, 15-20.

ZOMER, G.:

- Han Reijnhout, een Zeeuwse kunstenaar: 14(2009)3, 14-16.

You have no rights to post comments

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme