Historische Vereniging Arnemuiden

Onze partners zijn:

Het Oudheidkundig Museum Arnemuiden
Op de eerste verdieping van het voormalig stadhuis in Arnemuiden kunt u uitgebreid kennismaken met de historie van dit bijzondere stadje en haar inwoners. Tegenover het stadhuis kunt u rondkijken in 't Uusje van Eine, een negentiende-eeuwse woning waar de tijd is stil blijven staan.

De Historische Scheepswerf C.A. Meeman
Een eeuwenoude scheepswerf die in 2006 geheel is gerestaureerd.  Uniek aan deze werf zijn de oude werktuigen en gereedschappen.

 

Daarnaast worden ook de volgende websites aanbevolen:

De Walcherse Archeologische Dienst heeft op haar website enkele publicaties over projecten in Arnemuiden.

Jos van Belzen heeft in samenwerking met Gerard de Nooijer een website gemaakt over het dagelijks leven in Arnemuiden in het begin van de 20e eeuw. Aan de orde komen ondermeer: de visserij; de landbouw; het geloofsleven; gebruiken bij geboorte, huwelijk en sterven; bijgeloof etc.

Jeanet Jaffari-Schroevers heeft een supercreatieve blog over breien en haken Blij dat ik brei Op haar blog maakt ze regelmatig uitstapjes naar het verleden van ons stadje. Ook de oorspronkelijke patronen van visserstruien zijn bij haar te vinden!

Op de beeldbank van de Zeeuwse Bibliotheek zijn veel afbeelding m.b.t. Arnemuiden te vinden

Op de webhalte Genealogie in Zeeland vindt u veel gegevens t.b.v. kwartierstaat- en stamboomonderzoek. Ook is er informatie te vinden over genealogische publicaties.

Vermeldenswaard is ook de website van de  Heemkundige Kring Walcheren . Naast informatie over hun aktiviteiten kunnen er ook artikelen uit  in oude nummers van "de Wete" geraadpleegd worden.

Een compleet overzicht van alles op het gebied van geschiedenis vindt u op: http://geschiedenis.beginthier.nl/ 

 

IMAGE Rabobank Clubkas Campagne
Ook dit jaar heeft de HVA weer meegedaan aan de Clubkas Campgne van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. We kwamen deze keer uit op 50ste plaats met 235 uitgebrachte stemmen en het mooie bedrag van € 725,23. Vorig jaar was het bedrag € 703,19 dankzij 232 uitgebrachte stemmen. Het gestarte bibliotheek- en documentatiecentrum over geschiedenis en erfgoed van Arnemuiden heeft hiermee een mooie impuls gekregen. We willen alle stemmers van harte bedanken voor dit mooie resultaat.
IMAGE Actaregister van de kerkenraad
Actaregister van de kerkenraad 1625-1640 Onlangs verscheen het actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden over de jaren 1625-1640.  Het boek is uitgegeven door de Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht". Het actaregister is bewerkt door mr. A.H.G. Verouden met medewerking van P.J. Bos. Door deze publicatie komt een moeilijk toegankelijke bron beschikbaar. Niet zozeer vanwege de mogelijkheid deze bron in te zien als wel vanwege de nogal moeilijk leesbare handschriften. Eerder verscheen al een deel over de jaren 1575-1625.
IMAGE Historische films over Arnemuiden
Historische films over Arnemuiden Op onze website zijn er sinds kort ook historische films over Arnemuiden en de Arnemuidse visserij te zien. Het gaat om een bundeling van films afkomstig van diverse bronnen op internet, zoals Youtube en Trugkieke en van films die vertoond zijn op thema-avonden van de HVA. Er is ook aandacht voor het Historisch Museum en de Historische Scheepswerf CA Meerman. Daarnaast ook twee films van thema-avonden van de HVA waarop dia's te zien zijn die vertoond worden door Gerard de Nooijer. 
IMAGE Boekpresentatie van Crucq tot Lantsheer
Boekpresentatie - Van Crucq tot Lantsheer In de trouwzaal van het gemeentehuis van Arnemuiden wordt op dinsdag 31 oktober om 16.00 uur het boek Van Crucq tot Lantsheer gepresenteerd. Dit boek, geschreven door Piet Feij, vertelt de geschiedenis van Arnemuiden in de negentiende eeuw aan de hand van de opeenvolgende burgemeesters. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann. Toegang is vrij. Het boek is uitgegeven door: uitgeverij de Drvkkery | Schrijverspodium.
IMAGE Nieuwe nummer Arneklanken
Het september-nummer van  Arneklanken is uitgekomen.  Dit nummer bevat o.a de volgende artikelen: In memeriam jhr. W.L. den Beer Poortugael 50 jaar gemeentelijk leven in de Kerklaan - Piet Feij. Museumbericht  - Leen Schouls. Het Arnemuidse zout in de 16e eeuw - Joost Adriaanse. Ketters en ketterijen te Arnemuiden - Piet Baaijens. Boerderij het Sloeveer - Jaco Simons Siereveld. Terug in de tijd met Bram de Ridder - Kees de Ridder. Archeologierubriek - Joost Adriaanse / Rinus Schroevers.
IMAGE Visserstruien 3
Na het succes van Visserstruien 1 en Visserstruien 2, heeft Stella Ruhe voor het onlangs verschenen derde boek visserstruien voor kinderen verzameld. Ze vertelt het verhaal van het leven van vissersjongens van 1870 tot circa 1950. Ook de Arnemuidse visserstruien komen in dit boek weer aan bod. Het boek is uitgegeven door Forte Uitgevers.

Populaire artikelen

Inloggen

Toegang voor leden van de HVA tot het besloten gedeelte van deze website

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
Ga naar boven