Historische Vereniging Arnemuiden

Op verzoek van de toenmalige burgemeester van Arnemuiden, drs. H. Visser, kwamen begin 1991 een aantal mensen op het stadhuis bijeen om de mogelijkheden te bekijken de historie van Arnemuiden toegankelijk en inzichtelijk te maken. Dit resulteerde in een werkgroep van vier personen die doelstellingen formuleerde en een inventarisatie voorbereidde van de oude voorwerpen van de gemeente. Daarnaast werd er gewerkt aan het herinrichten van de oude raadszaal en het realiseren van een vitrine voor de waardevolle voorwerpen. In 1993 werd de bestaande werkgroep uitgebreid met nog eens vier personen en in 1994 met nog een, zodat het historisch onderzoek in breder verband uitgevoerd kon worden; te denken viel aan de geschiedenis van de zoutwinning en de huizen- en bewoningsgeschiedenis.

Om een solidere basis te krijgen voor dit alles werden er in 1995 ideeen geopperd om te komen tot de oprichting van een historische vereniging. In het najaar van 1995 werden er concept-statuten opgesteld. Besloten werd om de negen bestuursleden (tot dusver werkgroepleden) te benoemen en een oproep te doen aan de inwoners van Arnemuiden en oud-Arnemuidenaars die elders woonachtig zijn, om lid te worden van de op te richten Historische Vereniging Arnemuiden. Op 22 januari 1996 werd tot de oprichting hiervan overgegaan. Momenteel bestaat het bestuur uit acht leden en het ledental bedraagt ongeveer 650. Opmerkelijk is dat veel leden buiten Arnemuiden wonen. Er zijn zelfs leden in Duitsland, Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten.

Doelstellingen van de HVA:

 • het bestuderen van de rijke historie van Arnemuiden en Kleverskerke
 • het bevorderen van de kennis van deze historie
 • het houden van thema-avonden (lezingen, dia-filmavonden) over historische onderwerpen
 • het uitgeven van een historisch kwartaalblad (Arneklanken)

 Samenstelling bestuur:

 • Joost Adriaanse
  Cas Caljouw
  Chris Feij
  Piet Feij
  Agnes de Hamer (penningmeester)
  Kees de Ridder (secretaris)
  Rien de Ridder (voorzitter)
  Ronald Rijkse
  Manuel Schroevers
  Aad Verouden
Ga naar boven