Historische Vereniging Arnemuiden

Geraadpleegd werden de boeken van de bevolkingregisters van 1812/1813.Waarschijlijk is men in 1811 reeds begonnen met het aanleggen van de deze registers, want het viel mij op dat in vele gevallen de patroniemen nog werden gebruikt i.p.v. de familie-namen. Met name de familie’s van de Ketterij en van de Gruiter, maar ook vele de Nooijers, enige Grootjans’s en de Ridders kregen pas in een “acte van naamsaanneming” hun familie-naam (1812). U zult dit hierna bemerken. Nu waren er 2 verschillende boeken aanwezig. In het ene boek werden alleen de mannelijke bewoners genoemd. Het tweede boek geeft ook overige bewoners weer, echter niet altijd de vrouw en/of de kinderen indien nog in leven. In de latere Bevolkingsregisters waren meerdere kolommen waar dat wel werd vermeld, wat e.e.a. wel vergemakkelijkte. De enige houvast hier is de leeftijd of het geboortejaar van de personen. Aan de hand van mijn genealogische gegevens konden in vele gevallen de familierelatie’s worden gechecked, wel een tijdrovende bezigheid, dat zult u begrijpen.
Naar alle waarschijnlijkheid is men in 1818/1819 opnieuw begonnen de bewoners te registreren, want in veel gevallen zijn dan achter een bepaalde naam 2 leeftijden opgegeven, altijd met 7 jaar verschil als men tenminste nog op dezelfde locatie woonde. U zult dus in onderstaande lijsten best wel eens bepaalde personen op verschillende adressen tegenkomen, want dan was men in de tussenliggende 7 jaar 1812/1819 verhuisd.
Wanneer u in de kolom “Opmerkingen” leest geen nakomelingen, betekent dat er geen mannelijke nakomelingen meer zijn in Arnemuiden. 
Ook werden geen straatnamen genoemd of namen van andere locatie’s zoals bijvoorbeeld Zoutketen, namen van de boerderijen in het Buitengebied en Kleverskerke. 
Op de Westwal stonden in die tijd nog geen huizen, alleen een zomerhuis.
Bewoners van de Oranjepolder werden niet genoemd want die polder hoorde in 1811 nog bij de gemeente Vrouwenpolder evenals de Wilhelminapolder. 
De nummering is voor Arnemuiden de cijfers A 1 t/m 122 (Langstraat, Westdijkstraat en Zuidwal).
De cijfers B 1t/m 78 (Noordstraat, Nieuwstraat en Buitengebied.
De nummering is voor Kleverskerke de cijfers 1 t/m 32.
Deze keer gaan we nummering van het buitengebied van Arnemuiden en de nummering van Kleverskerke niet speculeren wat betreft de juiste locatie’s. Wanneer we hetzelfde kaartje gebruiken als van 1829 komen veel nummers en namen van bewoners overeen, doch niet allen. 
Genoemde straatnamen en andere locatie’s zijn gechecked aan de hand bewoners uit de vorige rubriek uit 1829/1830 (Kan best wel eens verschil in zitten van één of meer huisnummers). Opvallend is dat de naam van Belzen met een z werd geschreven, terwijl in de acte’s van de Burgelijke Stand tot 1833 de naam werd geschreven als van Belsen. Andere ambtenaar wellicht? 
Aantal inwoners 1812/1813 in Arnemuiden 820 en in Kleverskerke 190.
Nr. Naam bewoner Beroep Opmerkingen
       
  Langstraat   Zuidzijde(vanaf Schuttershof)
 A        1 Jan v.d.Weele smid thans winkel "Marskramer"
2 Jacob Boudewijnse smidsknecht  
  Jan Zeevaart idem  
  Evert Izebout idem  
3 Dirk Rooze x Maria Timmerman arbeider  
  Cornelis Maas + Jacobus Maas idem  
  Mattheus Verbeeke idem  
  Pieter Messie idem  
  Adriaan Bronke idem  
4 Willem Geldof x Pieternella Vinke idem schoonouders Lieven Tak
  Abraham P.Schout stroodekker  
  Elisabeth Blok    
      Bontestraatje
5 P. Hondius predikant  
  Johanna Magdalena Bonte    
6 Cornelis Beekman arbeider  
            Dingeman Janse x Pieternella Dingemanse idem  
  Pieter Hollebert x Carolina Commé idem  
7 Karel Lievense x Lucretia Siereveld baas voorouders o.a. Karel v.d. Witten, Keesje van Prien
  Pieter Dingemanse x Dora de Nooijer arbeider voorouders Ploontje
  Willem v.d.Putte + Maria v.d.Putte idem Maria trouwt met Kl.v.Belsen,voorouders Sammel,Hijs
  Adriaan Grootjans x Tannetje Blaasse idem geen nakomelingen
  Louris Adriaanse idem van Nieuwland
  Maria Gijsels idem moeder van bovenstaande Maria v.d.Putte
8 Adriaan Lievens Meulmeester visser  
  Lieven Lievens Meulmeester visleurder  
  Geertje Klaasse idem  
  Klaas Hubregtse arbeider  
  Jacomijntje Pieters de Nooijer visleurster  
  Janna de Nooijer idem  
9 Johan Christiaan Coray rijkscommies  
  Abraham Dekker tuinknecht  
  Henricus Dominicus ontvanger  
  Abraham Huiszoon arbeider voorvader familie Huiszoon
  Catharina van Houte idem  
10 Klaas Rijkse x Susanna van Poelje arbeider geen nakomelingen
  Jasper Geldof idem  
  Jacobus Maas x Johanna Ingelse idem  
11 Hendrik Knuijt x Dina Poppe idem  
14 Jan Harthoorn slager geen nakomelingen
  Johannis Cornelis Harthoorn idem  
  Kornelis Philips de Buijs iden  
  Willemina Jobse dienstmeid  
15 Christaan Crucq x Johanna Andriesse adj.maire geen nakomelingen
  Cornelis Mulder x Adriana Crucq visser schoonzoon en dochter van bovenstaanden
           Geertje Jobs de Nooijer dienstmeid  
16 Chr.Crucq met zoon Abraham Crucq bakker thans slagerij de Vries
17 Abraham van Eenennaam x Francina Haaij timmerman  
     18/19 Francois,zoon van bovenstaande bakker 17,18 en19 nu leegstaande winkel
  Hubregt Willem Hoogerheide kleermaker  
20 Marinis Jans Schroevrs x Robberdina Baak visser nakomelingen Colijnsplaat,Vlissingen,Middelburg
  Isaac de Ridder x Grietje Cornelisse idem voorouders Titem
  Jan de Ridder x Crina Cornelisse idem geen mann.nakomelingen ,broer van Isaac(bovenst.)
  Jacob Virginius x Johanna Meeuwse douanier  
21 Cornelis Jacobse(Schroevers) xTheuntje Cornelisse visser geen mann.nakomelingen ,broer van Isaac(bovenst.)
  Marinis Schroevers x 2e Neeltje de Vetter idem voorvader o.a.Joos Pie,Stuks
22 Cornelis Siereveld x Maria Meerman idem voorouders familie Siereveld
  Cornelis Klaasse xJacomijntje Blaasse idem geen nak. Te Arnemuiden
23 Marinis Jans de Nooijer(wedn.Geertje Blaasse de Ridder idem geen nakomelingen
  Jan Janse de Nooijer x Cornelia Keur idem voorouders Kees en Piet Keur,broer van bovenst.
           Marinus Jacobs Schroevers x Maria Meermsn idem voorouders o.a Krumpertje,Tasje
24 Johannis Crucq x Tannetje Kramer timmerman  voorouders o.a.timmermans,locatie Tannie van Saentje
25 Robbert Blaasse x Grietje Boudewijns Grootjans visser geen nakomelingen
  Job Cornelisse x Maria de Ridder idem idem
  Marinis de Nooijer x Grietje Lievense Meulmeester idem idem
  Lieven Karels x Maatje Blaasse de Ridder idem voorouders o.a. Karel v.d.Witten
26 Jacob de Quellerij x Margaretha de Ridder idem nakomelingen Vlissingen en Terneuzen
  Adriaan Siereveld x Grietje Klaasse idem voorouders familie Siereveld
27 Job Jacobse de Nooijer xGeertje Cornelisse idem geen nakomelingen
  Klaas Grootjans x Neeltje Cornelisse van Belsen idem idem
  Geeraard Meerman x Theuntje Klaasse baas  
  Jacobus Meerman x Maatje de Meulmeester winkelier zoon van bovenstaande,voorouders Piet van Pauw
28 Janis Meerman x Grietje Janse de Nooijer visser voorouders van o.a.Bram en Keesje Katte
  Marinus Jacobs Meulmeester x Crina Blaasse idem voorouders o.a. Pompof, Bollemejob
  Blaas Blaasse de Nooijer x Jannetje Blaasse de Ridder idem voorouders van Looien
  Blaas Lievense de Nooijer x Jannetje Gillisse de Nooijer idem ouders van bovenstaande
29 Marinus Kervink x Geertje Meulmeester idem geen nakomelingen
  Joost Klaasse Grootjans x Geertje Cornelisse idem idem
30 Jan Jacobs Schroevers x Grietje Jobs Grootjans idem voorouders Siene van Ko(x Pauw Schets)
31 Jacob Kervink x Jacomijntje Jacobs Grootjans idem geen nakomelingen
       
  Westdijkstraat   Westzijde(vanaf de haven)
33 Geeraard Meerman x Theuntje Klaasse bottelier zie A 27
34 Marinus Boudewijns Grootjans x Jacoba van Noorden visser geen nageslacht
  Cornelis Kramer x Maatje Leendertse kleermaker idem
  Lieven Verstrate x Jacomijntje Jobse visser idem
35 Cornelis Blaasse x Jacoba Cornelisse idem idem
36 Clasina Joosse(weduwe van Job Cornelisse) visleurster idem
37 Jacobus de Rijke x Theuntje Mulder timmerman idem
  Pieter Baas x Willemina Mulder visser idem
38 Blaas Jobs de Ridder x Grietje Jacobse idem voorouders Jacob Scheel,Kolaatje
39 Job Lievense de Ridder x 3e Dina Marteijn idem  vader van boevnstaande
  Grietje Marinisse de Nooijer(Wed. Boud.Lend.Grootjans) visleurster geen nakomelingen
40 Blaas Blaasse de Nooijer x 2e Maatje Meerman visser voorvader van Looien (zie A 28)
41 Jacob Marinisse de Ridder x 4e Adriana Fransoo idem later met 5e vrouw Willemina van Boven,geen nak.
42 Daniel Leenderts Grootjans x 2e Jannetje Dan.v.Belzen idem geen nakomelingen
43 Cornelis Jacobs de Nooijer x Maatje Cornelisse idem idem
  Neeltje Adriaanse (Weduwe van Cornelis Cornelisse) visleurster idem
44 Joost Leenderts Grootjans x Geertje Klaasse idem idem
45 Adriaan Adriaanse(weduwnaar van Geertruid Janse) idem idem
  Christina Adriaanse,zuster,(weduwe van Jan v.Belzen) visleurster  
  Egbert Blaasse Grootjans x Geertje Schroevers visser zoon Blaas vertrekt met kinderen ca.1860 Rotterdam
46 Pieter Meerman x Louisa van Kas scheepsmaker geen nakomelingen
  Jacobus Lasoe x Johanna Wouterse arbeider voorouders familie Lasoe
47 Cornelis Cornelisse x Grietje Jacobse visser geen nakomelingen
  Hendrik Leendertse x Neeltje Riemens arbeider idem
48 Daniel van Belzen x Clasina Klaasse visser voorouders o.a.dikke Daan,Grietje Poel,Joos Krul
49 Klaas Jacobs de Nooijer x Cornelia Lievens idem voorouders o.a Klakus,Geraard van Prien
  Jacob Klaasse de Nooijer x Grietje Adriaans de Ridder idem nakomelingen Goes
50 Lieven Klaasse de Nooijer(Wedn.Jacom.Boud.Grootjans idem nakomelingen Goes en U.S.A.
  Marinus Boudew.Grootjans x 2e Jacoba van Noorden visser geen nakomelingen
51 Jacob Joosse Grootjans x 3e Grietje Cornelisse nettenbreier idem
  Joos Boudewijns Grootjans x Catharina Jacobse visser idem
52 Joos van Belzen x 2e Grietje Janse idem voorouders van 80% van de familie van Belzen
53 Cornelis Jobse x Christina de Leeuw idem voorouders familie Jobse Arnemuiden,Vliss. Breskens
  Lieven Jacobsn Meulmeestr x Clasina Cornelise idem nakomelingen te Vlissingen
  Marinis Klaasse x Tannetje Jobse idem geen nakomelingen
55 Hendrik Leendertse x Neeltje Riemens bakker idem
  Lourens van Eenennaam x Cornelia Semeijn idem later droge Lauw, thans Piet van Beek
56 Daniel Lievense de Ridder x Pieternella Kervink visser geen nakomelingen
  Marinis Adriaans de Ridder x Jannetje Mar.Meulmeester idem voorouders Krabbe,Keutje,Erwtje
  Cornelis Rijkse x Anna Maartense arbeider geen nakomelingen
57 Joos Jacobs Meulmeester x Sara Klaasse arbeider voorouders Jan van rooie Lena,Miete Katte
58 Marinis Jacobs Schroevers x Maria Meerman timmerman voorouders Krumpertje, Tasje zie A 23 
59 Blaas Jobs de Ridder x Geertje Jacobse visser voorouders o.a. Kolaatje, Jacob Scheel,zie A 38
      Oostzijde(vanaf de Nieuwstraat)
60 Hubregt Klaasse x Grietje Jacobse visser geen nakomelingen
61 Willem Buster x Geertje Bouidewijns Grootjans idem voorouders Lieven Mool en Blaas Pijp
62 Boudewijn Blaasse Grootjans x 2e Neeltje Meulmeester idem geen nakomelingen
63 Boudewijn Leenderts Grootjans x Grietje Mar. de Nooijer idem idem
  Joos Joosse v.Belzen x Jannetje Verstraate idem voorouders Spreeuw Joris,Hugo Schets
64 Egbert Blaasse Grootjans x Geertje Schroevers idem zie A 45
  Joos Joosse x 1e Maatje van Eenennaam idem voorvader Lieven Joosse x Henny van Zweden
65 Marinis Marinisse de Nooijer x 2e Maria de Maree idem voorouders o.a.Las,Cas van Dientje
66 Jan Kramer x Neeltje Crucq kleermaker voorouders Toon de Kam
67 Pieternella Vermeire    
  Lena Dingemanse    
  Janis Meerman x Grietje Janse de Nooijer visser zie A 28
  Marinis Jacobs de Nooijer x Grietje Jobse idem geen nakomelingen
68 Jacobus Meerman x Maatje Johanisse idem broer van Janis bovenst. Voorouders o.a.Murre, Jirm
  Jan Blaasse x Clazina Jacobse idem ouders van Maatje bovenst.
69 Abraham Katte x Grietje van Belzen idem andere voorouders van zie A 28
  Lieven Verstraate x Jacomijntje Jobs idem geen nakomelingen
  Bastiaan Cornelisse xJannetje van Noorden idem zoon van A 53
70 Blaas Klaasse x Crina Lievense Meulmeester idem geen nakomelingen
  Lieven Jacobs Meulmeester x Clasina Corneliss visleurder  van Crina bovenst en Grietje onderst
71 Boudewijn Klaasse x Grietje Lievense Meulmeester visser geen nakomelingen
  Daniel Rijkse(weduwnaar van Neeltje Florisse arbeider idem
72 Blaas Klaasse x Adriana Cornelisse visser idem
      waarschijnlijk ingang Lionstraat
73 Klaas Klaasse Grootjans x Elisabeth van Belzen idem idem
  Cornelis Poppe x Duifje Vermeire arbeider idem
  Lourens van Eenennaam(weduwnaar Jannetje Mulder timmerman later op A 55
74 Jacob Jobse x Jacomijntje Lievense Meulmeester visser geen mnakomelingen
  Mar. Mar. Meulmeester x Jannetje Klaasse Kervink idem voorouders Lieven Mool en Blaas Pijp
  Dan.Daniels de Ridder x Geertje Blaasse idem geen nakomelingen
75 Job Lievense de Ridder x 3e Dina Marteijn idem zie A 39
          76J Jacob Jacobs de Nooijer x Maatje Blaasse idem geen nakomelingen
  Theuntje Cornelisse de Nooijer(wed.Jacob de Nooijer) visleurster moeder van Jacob bovenst.
  Adriaan Daniels de Ridder x Jannetje Nederhand visser geen nakomelingen
  Jacobus Buijs x Janna Kramer timmerman voorouders van Bram,Frans,Jan en Mie Buijs
77 Maarten Kramer x Francina Joosse kleermaker geen nakomelingen
  Eewoud Baak x Jacoba Meerman vissser voorouders familie Baak
78 Jacobus Meerman x Maatje Johanisse idem zie A 68
79 Lieven Jacobs Meulmeester x Clasina Corneliss idem zie A 70
  Klaas Grootjans x Elisabeth van Belzen idem zie A 73
80 Catharina Adriaans de Ridder(weduwe Kl.Hubr.de Ridder visleurster moeder van Dina onderst.
  Willem Baak x Dina Klaasse de Ridder idem geen nakomelingen
  Jan van Geelen x Jacomina Janse   idem
81 Daniel Joosse van Belzen x 1e Neeltje Robb.Schroevers visser voorouder o.a.Tiro,Nagel en Boom(Vlissingen)
82 Klaas Flink x Neeltje Rijkse arbeider geen nakomelingen
  Langstraat(Noordzijde)   vanaf Westdijkstraat
83 Job Lievense de Ridder x 3e Dina Marteijn visser zie A 39
  Jacob van Belzen x 1e Theuntje Lievense de Ridder idem ouders Lieven Tak
  Blaas Blaasse x Catharina Cornelisse idem geen nakomelingen
  Jacob Geluk x Cornelia Baak   idem
84 Boudewijn Klaasse Grootjans x Cornelis Joh.Cornelisse idem idem
85 Blaas Cornelisse (weduwnaar van Maatje Jobs Corneliss idem vader van onderst.Jacomijntje Blaasse
  Lieven Adriaans de Ridder x Jacomijntje Blaasse idem geen nakomelingen
86 Job Cornelisse x Piernella Klaasse idem idem
87 Blaas Lievense de Ridder x2e Jannetje Gill de Nooijer idem idem
  Gillis Marinisse (weduwnaar van Grietje Jacobs) idem vader van bovenst Jannetje,voorouders o.a. Jan Mande
  Jacobus Rijkse x Theuntje Mulder timmerman geen nakomelingen
88 Job Jobse x Lena Riemens visser nakomelingen te Vlissingen
  Joos Boudewijns Grootjans x Catharina van Belzen idem geen nakomelingen
  Blaas Blaasse x Jannetje Robberts Schroevers idem voorouders familie Blaasse Arnemuiden ,Vlissingen
89 Cornelis Klaasse x Willemina de Nooijer idem geen nakomelingen
  Marinus Kerving x Geertje Jacobs Meulmeester visleurder idem
90 Cornelis  Kramer x Maatje Leendertse kleermaker idem
  Maarten Kramer x Francina Joosse idem idem
91 Theuntje Blaasse(weduwe Cornelis Marinisse de Nooijer visleurster moeder van Blaas Cornelisse onderst
  Blaas Cornelisse x 1e Maatje Jobse visser voorouders Job Ruupe
92 Conradius de Jong + Neeltje Cijsouw chirurgijn  
93 Adriana de Molenaar   63 jaar
  Maria Adriana de Wilde   33 jaar
94 Blaas Meulmeester x Adrina Jobse visser voorouders Pompof en Bollemejob
  Marinis Grootjans x Maatje Cornelisse idem voorouders zotte Merien,Roefel
95 Alida Huijbregts(weduwe Marinis Jacobs de Nooijer geen nakomelingen
  Cornelis Klaasse x Willemina Cornelisse de Nooijer idem idem
  Jan Janse de Nooijer x Cornelia Keur idem voorouders Piet,Kees Keur,Janus Koeke
96 Blaas Blaasse x Clasina Adriaans Grootjans visser voorouders Kootje Blaasse
  Adriaan Blaasse x Tannetje Cornelissee de Nooijer idem zoon van bovenstaande, geen nakomelingen
98 Janis de Maree winkelier geen nakomelingen
  Janna de Meulmeester x later Francois Joosse dienstmeid voorouders bakker Joosse(markt)
  Maatje de Meulmeester x later Jacobus Meerman idem voorouders Piet van Pauw
  Cornelia v.d.Brande idem  
100 Corenlis Daniel Baars x Dina Blommaert maire/burgem. geen nakomelingen
102 Blaas Blaasse x Catharina Cornelisse visser zie A 83
  Jan Marijs x Elisabeth Wondergem arbeider geen nakomelingen
  Gillis Cornelisse x Grietje Klaasse de Nooijer visser voorouders o.a. arme Jaap, dokter de Nooijer M'burg
  Cornelis Gillisse x Elisabeth de Nooijer visser zoon van bovenstaande
104 Catharina Dames(weduwe van Daniel Adr. De ridder) voorouders Klaas Titem
  Adriaan Bronke x Tannetje Verbeek arbeider nakomelingen te Vlissingen
  Alida Marinisse de Nooijer(weduwe Jan Blaas) visleurster geen nakomelingen
105 Tannetje Salomons Ingelse(weduwe Jan Harthoorn) idem
  Abraham Verhage x Petronella Meulmeester arbeider geen nakomelingen
106 Maatje Jacobs(weduwe van Jacob van Belzen) visleurster voorouder Willy Alberti
  Dingeman Janse x Pieternella Dingemanse arbeider geen nakomelingen
  Jacob Schroevers x Grietje Pieterse de Nooijer visser idem
107 Joos Adriaanse x Dorothea Schepers landbouwer voorouders familie Joosse
  Adriaan Adrianse x later Maria Joosse molenaar zie ook B 55
109 Pieter Mersij x Maria Lampers arbeider geen nakomelingen
  Cornelis Scheele x Pieternella Leuntje Aarnouts wagenmaker idem
  Matheeus Verbeek   80 jaar
111 Willem Geldof x Pieternella Vinke arbeider zie A 4
113 Jan Bernhard Joosse x 1e Susanna Nijsse landbouwer Voorvader Lieven Joosse,locatie nu meubelhuis Joosse
       
  Zuidwal    
114 Maatje Meerman(weduwe Lieven Jobs de Ridder) visleurster geen nakomelingen
  Blaas Jobs x Grietje Jacobse visser zie A 59
115 Robbert Jacobs Schroevers x 2e Maatje Egberts idem geen nakomelingen
  Jacob van Belzen x Prina van Ekken idem idem
116 Egbert van Belzen x Francina Bliek idem idem
  Cornelis Blaasse(weduwnaarJacoba Cornelisse) idem idem
117 Jacob Jobse x Grietje Marinisse idem voorouders o.a. Kolaatje ,Braber
119 Cornelis Meerman x Maatje Siereveld scheepsmaker voorouders van de werfbazen
121 Aart Marteijn x Pieternella Crucq timmerman voorouders familie Marteijn
122 Cornelis Mulder x 1e Adriana Crucq visser voorouders familie Mulder
  Nieuwstraat   Noordzijde(vanaf d'n Oek)
B      1 Jan Simonse x Johanna Jacobse smid geen nakomelingen
  David Tange arbeider  
  Adriaan Zegers x Geertje Lievense idem Geertje is dochter van Jannetje onderstaand
  Jannetje Swartmeijer(weduwe Lieven Klaasse)   voorouders familie van de Gruiter
2 Andries Adamse x Maria de Jong arbeider voorouders familie Adamse
  Marinus Meulmeester visleurder voorvader Marien Boere
  Klaas Cornelisse x Susanna Dekker visser voorouders familie van de Ketterij
  Pieter Siereveld x Adriana Merison arbeider geen nakomelingen
3 Cornelis Verstraate x Jannetje Lievense de Ridder visser idem
  Jacob van Belzen x Cornelia Blaasse idem idem
  Job Marinisse de Nooijer x Maatje Jacobs Schroevers idem idem
4 Maatje Cornelisse(weduwe van Lieven Meulmeester) visleurster idem
  Jacob Basseveld x Adriana Adriaanse   idem
5 Willemina Adriaanse de Nooijer(weduwe Job Jobse) visleurster voorouders o.a.Hubrecht Kerkuul
6 Cornelis Beekman x Cornelia de Mol arbeider geen nakomelingen
  Bolstraat    
7 Marinus Robberts Schroevers x 2e Maria Mahieu visser idem
  Francois Giffard   zoon uit 1e huwelijk van Maria bovenst.
8 Johanna Piedema(weduwe Francois Mahieu)    
  Albert Toupet x Catharina Mahieu douanier Catharina dochter van bovenst.
  Philippus Noijette luitenant  
  Izaak de Bruijne x Lena Dingemanse arbeider geen nakomelingen
  Noordstraat   Oostzijde(vanaf de Nieuwstraat)
10 Jan Schets x Geertje Cornelisse arbeider voorouders familie Schets
  Hendrik Borra douanier  
  Doris Odding x Maatje Dingemanse arbeider voorouders familie Odding
12 Francina Joosse   trouwt later Maarten Kramer
  Janna Meulmeester   trouwt later Jan de Fouw
13 Paulus de Meulmeester x Maatje Marteijn timmerman voorouders familie de Meulmeester
  Maria Vermeulen vroedvrouw  
      Papenstraat( Schoolstraat) Hof "den Armen"
16 Cornelis Maas x Blazina Philipse arbeider geen nakomelingen
  Adriaan Joosse x Tannetje Baak idem idem
  Jan Bernhard Joosse x 1e Susanna Nijsse landman zie A 113
       
  Noordstraat   vanaf Papenstraat
17 Janna Rijkse   63 jaar
  Pieternella Vermeire   49 jaar
  Marcus Maas kleermaker 36 jaar
  Jacob Jacobs de Nooijer x Adriana Jacobs de Nooijer visser voorouders Braber
  Jannetje Nederhand(weduwe van Daniel Adriaans de R.) visleurster voorouders Titem
  Duifje Vermeire   28 jar
  Cornelis Jacobs x Geertje Jobs van Belzen visser voorouders Griete Kees(Oreel)
18 Klaas Kervink(weduwnaar van Jannetje Robberts) idem vader van Neeltje onderst. Geen nakomelingen
  Neeltje Kervink visleurster ongeh overleden
  Marinis van Belzen x Maatje de Ridder visser voorouders o.a. Slisje
19 Cornelis Boudewijns Grootjans x Maatje Jac. De Nooijer visser/loteling geen nakomelingen
22 Pieter Adriaanse x Anna de Bree arbeider ouders van David onderst.
  David Adriaanse x Grietje Siereveld visser geen nakomelingen
  Cornelis Jacobs de Nooijer x Adriana Corn. de Nooijer idem idem
  Elisabeth Rijkse   28 jaar
23 Jan Jacobs Schroevers x Grietje Jobs Grootjans idem zie A 30, voorouders Siene van Ko x Pauw Schets
  Theuntje Egberts(wed.Jacob Jacobs Schroevers) visleurster moeder van Jan bovenst.
  Markt   Oostzijde        
24 Christiaan Frederick Ricke(weduwnaar  schoolmeester
  Pieter Janisse x Carolina Stoffelna ???? kleermaker geen nakomelingen
  Joos Vogel x Cornelia Breeweg visser voorouders familie Vogel
25 Christiana Ricker   dochter van Christiaan A 24
  Maatje Cornelisse(weduwe van Lieven Meulmeester) zie B 4
  Marinis Jans Schroevrs x Robberdina Baak visser zie A 20
26 Marinis Marinisse Schroevers x Adriana Adr. De Ridder visser geen nakomelingen
  Adriaan de Smidt x Elisabeth de Vogel smid idem
      Westzijde   
27 Grietje Blaasse visleurster 32 jaar
  Jan Kasteleijn   21 jaar
28 Maatje Versluijs(weduwe van Jasper Fransz Geldof) idem geen nakomelingen
  Jacob Meulmeester x Neeltje Blaasse idem idem
  Noordstraat   Westzijde(vaaf de Markt)
29 Jacobus Leunisse de Rijke x Jacomijntje Lampers arbeider geen nakomelingen
30 Johannis Schets x Geertje Cornelisse idem voorouders familie Schets
31 Jacob Marteijn x Theuntje Pinte landman geen nakomelingen
  Blaas Schets x Tannetje Baak arbeider idem
33 Hubregt Willem Hogerheijde x Tannetje Siebrand schoolmeester idem
      Jan van Leeuwenstraat(Lionstraat)
35 Jan Maartense x Lena Koole arbeider geen nakomelingen
  Marinis Marinisse Meulmeester x Jannetje Kervink visser geen nakomelingen
36 Jacob Cornelisse x Adriana Jacobse idem idem
  Jacob Cornelisse(weduwnaar van Geertje Jacobse) idem vader van Adriana bovenst.
  Cornelis Beekman x Cornelia de Mol arbeider zie B 6
       
  Noordstraat   vanaf Jan van Leeuwenstraat
38 Hubregt Schroevers x Adriana Boudewijnse visser voorouders o.a.Koewacht, Keetje van Neele
  Jacob van Belzen x Maatje Jacobs Meulmeester visser voorouders Willy Alberti, Johnny Jordan
  Adriaan Zegers x Geertje Lievense arbeider geen nakomelingen
  Jannetje Swartmeijer(weduwe Lieven Klaasse)   Zie B 1
39 Pieter Siereveld x Adriana Merison loteling/visser Zie B 2
  Martina Harthoorn(weduwe Jan Marinisse Schroevers) nakomelingen M'burg,Vlissingen,Den Haag,N-Holland
40 Francois Mahieu x 1e Janna Boudewijs Grootjans arbeider geen nakomelingen
  Jannetje Pinte(weduwe Job Bliek)   idem
  Anna Wielle   73 jaar
  Adriaan Theune x Willemina Goverse idem van Niw.& St. Joosland, voorouders familie Theune
  Adriana Blaasse   ongehuwd overleden
41 Janna Karelse x later Joh.Henr. Sijbrand Ossewaarde geen nakomelingen
  Cornelis Boudewijns x Maatje Jacobs de Nooijer visser idem
  Nieuwstraat   Zuidzijde(vanaf de Noordstraat)
45 Marinis de Mol x Johanna Wijns arbeider geen nakomelingen
  Tannetje de Smidt idem 37 jaar
  Cornelis Rijkse x Anna Maartense idem Zie A 55
  Job Jacobse de Nooijer xGeertje Cornelisse visser Zie A 27
46 Robbert Blaasse x Grietje Boudewijns Grootjans idem geen nakomelingen
47 Willem Huiszoon x 2e Pieternella Adriaans Crijnse idem voorouders familie Huiszoon
  Marinis Klaasse x 1e Tannetje Jobse arbeider Zie A 53
  Joos Klaasse Grootjans x GeertjeCornelisse visser geen nakomelingen
48 Klaas Blaasse(weduwnaar van Cornelia Hoekman) idem vader van Neeltje onderst.en Marinis bovenst.
  Neeltje Klaasse visleurster trouwt later Willem Huiszoon(3e) bovenst.
49 Jacob Jacobs Meuulmeester x Neeltje Jac. Grootjans visser geen nakomelingen
  Grietje Adriaans Grootjans(weduwe Jacob Lievens) moeder van Jacob bovenst.voorouders o.a.Pompof
50 Jan Boudewijns x Josina Joosse idem geen nakomelingen
  Pieter Jacobs Schroevers nettenbrijer ongehuwd overleden
  Jacob Robberts Schroevers x Grietje Pieters de Nooijer visser geen nakomelingen
51 Job Adriaans de Ridder x Jacom.Daniels de Ridder visser idem
  Adriana Basseveld(weduwe van Jacob Basseveld) visleurster idem
  Corenlis Jacobse x Geertje Jobs visser/loteling idem
52 Jacomijntje Blaas Grootjans(weduwe van Joris vogel) visleurster idem
  Jacomijntje Klaasse(weduwe Klaas Lievense) idem moeder van Lieven onderst.
  Lieven Klaasse v.d.Gruiter x Petronella Vogel visser voorouders o.a.Kèrentje en Maatje Klakus
53 Cornelis Robberts Schroevers x Adriana Jobs de Nooijer visser voorouders oa Ruuk, Groene Job
  Crina Blaasse(Weduwe van Marinis Blaasse) visleurster trouwt later Cornelis Robberts Schroevers bovenst.
54 Jacobus Meulmeester x Elisabeth Flipse arbeider geen nakomelingen
  Francina Poppe idem 28 jaar
  buiten de stad    
55 Joos Adriaanse x Dorothea Schepers   voorouders familie Joosse Arnemuiden en Nieuwland
  Adriaan Adriaanse x Maria Joosse molenaar Maria Joosse dochter van bovenst.
      Zoutkeeten
57 Adriaan Lievense de Ridder x Tannetje Jacobs visser ouders van Jacob  op B 59
  Boudewijn Boud.Grootjans(weduwn.Adriana de Nooijer) oud keetbaas geen nakomelingen
58 Lieven Klaasse de Nooijer(Wedn.Jacom.Boud.Grootjans visser Zie A 50
59 Jacob Adriaans de Ridder x Maria Blaasse de Nooijer idem voorouders Merientje van Bè
61 Gillis Gillisse de Nooijer x Tannetje Blaasse de Ridder idem voorouders Gillis Sikkebil
63 Pieter Gillisse de Nooijer x Adriana Blok idem voorouderspiet,Frans Schets en Piet van Janis Vlissingen
65 Cornelis Jacobse x Johanna Klaasse Grootjans idem voorouders familie v.d.Ketterij
66 Blaas Jacobs de Nooijer x Jacoba de Vetter idem voorouders Jacob Pie van Neele,Klei,Jacob de Visser
  Jacob Blaasse de Nooijer x Jacomina Leend Grootjans idem zoon van bovenst.
67 Cornelis Dekker x Elisabeth Schouwenaar arbeider andere voorouders familie v.d.Ketterij
  Jan Tramper x Sara Blauwkamer idem gaat later waarschijnlijk B 71
  Buitengebied    
68 Leendert Wisse x Maria Godeschalk landman overkant van 't veertje
  Aarnout Kuijpers arbeider 50 jaar
69 Cornelis Melis x Maria de kok landman  
  Jan Gilde x Janna van Wijk idem  
  Adriana Dourleijn dienstmeid 24 jaar
  Leuntje Joosse idem 22 jaar
  Maatje Ysebout idem 19 jaar
70 Jacob Schooneboom x Janna Lariviere landman  
  Pieter Meulmeester knecht 16 jaar
  Jacob Blom idem 22 jaar
  Jacomijntje huiszoon  dienstmeid 25 jaar
71 Willem Geldof                                  arbeider 23 jaar
  Jan Tramper x Sara Blauwkamer idem voorouders famlie Tramper
72 Adriaan Koets x Catharina Polderdijk landman geen nakomelingen
  Neeltje Rijkse dienstmeid 24 jaar
73 Adriaan van Maldegem x Maria Harthoorn landman  
  Jacobus Leunisse de Rijke x Jacomijntje Lampers knecht  
  Tannetje Salomons Ingelse(weduwe Jan Harthoorn) 66 jaar,schoonmoeder van Adriaan van Maldegem
  Jan Ventevogel knecht 21 jaar
  Adriana Willems van Belzen dienstmeid 22 jaar
74 Adriaan Zuurmond x 2e Anna Baak arbeider geen nakomelingen
  Pieter Baak idem vader van Anna bovenst.
75 Abraham Verhage  x Pieternella Adamse landman geen nakomelingen
  Jacob Jacobse knecht 23 jaar
76 Cornelis de Nooijer x Janna de Nooijer karoter/arbeider
  Pieter Tavenier x Neeltje Filius arbeider 35 jaar
77 Cornelis Vinke x Pieternella Adamse idem geen nakomelingen
  Daniel Rijkse    idem 22 jaar
78 Neeltje Dingemanse   77 jaar
  Pieter Zwigtmana x Elisabeth v.d.Kreeke idem  
  Cornelis Jacobse x Theuntje Cornelisse visleurder opmerking :op de Weatwalle,waarschijnlijk
      het zomerhuis(later Adriaan Siereveld,tjiep)
  Kleverskerke   Op het dorp(vanaf de School)
1 Willem Boone x Elisabeth van Egem arbeider  
  Leijn van Egem idem vader van Elisabeth bovenst.
  Marinus Hoogedeure x Neeltje Plantefeber idem  
2 Pieter Dingemanse x Janne Verniel idem  
  Jan van Zweeden x ??? Neeltje Plantefeber idem  
3 Jan Tramper x Sara Blauwkamer idem Zie B 67 en B 71
  Petronella Dirkse    
4 Jan Wondergem x Antona Geldof idem  
5 Jacobus Megank x Kornelia Maljaars idem  
6 Aarnoud Arense x Adriana Oreel idem  
7 Kornelis de Vogel x Willemina Bakker landman  
  Jan Jille x Tannetje Meulmeester schoolmeester
8 Appolonia Wisse   54 jaar
  Maatje Onraat   46 jaar
  Simon Simonse   41 jaar
  Elisabeth Gillisse Geene    
9 Hubregt de Smit x Geertje Boudewijns(Boutens?) smid  
10 Maria Polderman(weduwe Andries Poppe) arbeider  
11 Louwrina Hermanse(weduwe van Lourens Ventevogel) idem  
12 Albert de Rijk x Maria Huijke kleermaker  
13 Evert Perduijn x Catharina Poppe idem  
14 Leijn Ingelse x Elisabeth Blom landman  
15 Ingel Baaijens x Jacoba Hermans idem  
  Jacobus Jacobse knecht  
16 Matthij Matthijsse x Maria van Westen landman  
  Lena Schoe   26 jaar
  Kornelis Jobse  arbeider 39 jaar
  Kornelis Kornelisse   14 jaar
  Jacoba Dekker   19 jaar
17 Janis den Hooijer(= de Nooijer) x Janna Maartense idem  
  Elisabeth van Vlaaderen(weduwe van Levien Maartense) idem  
18 Steven Maartense x Maria Koorn landman  
19 Jacob Poppe x Anna de Bree idem  
  Marinis Knuijt knecht  
  Jan Adamse idem  
  Pieternella de Vogel dienstmeid  
  Magda Blom idem  
  Maria Harthoorn idem  
20 Hendrik Dommisse x Elisabeth Meulmeester arbeider  
  Kornelis Tange   14 jaar
21 Jacobus van Ouwerkerk x Susanna Melis landman  
  Willem Rickse knecht 27 jaar
  Maatje Dingemanse dienstmeid 21 jaar
  Susanna Knuijt idem 16 jaar
22 Joos Mesu x Katharina Schout landman  
  Joos Barentse knecht 24 jaar
  Lijn Dingemanse idem 26 jaar
  Hendrik Knuijt   idem 24 jaar
  Margaretha Schout dienstmeid 21 jaar
  Maria Kaljouw idem 25 jaar
  Janna Dirks idem 21 jar
  Janna Dingemanse idem 24 jaar
23 Kornelis Willeboordse x Margaretha Melis landman  
  Kristiaan Simonse arbeider 23 jaar
  Jan Schuilwerve idem 21 jaar
24 Kornelis de Bree x Katharina Jasperse landman  
  Pieternella Machielse dienstmeid 16 jaar
  Leijntje Bak idem 19 jaar
25 Bartel Blok x Wilhelmina Ingelse landman  
  Pieter van Zweeden knecht 14 jaar
  Abram Sturm idem 28 jaar
  Jan Reierse idem 25 jaar
  Tannetje Poppe dienstmeid 20 jaar
  Neeltje Riekse idem 24 jaar
27 Willem Midavaine x Susanna Dingemanse landman  
  Jan de Vogel knecht 21 jaar
  Jacob Barentse idem 26 jaar
  Susanna Blom dienstmeid 17 jaar
  Lijntje Bak idem 18 jaar
28 Hendrik la Soe x Elisabeth Bommeljé. landman  
  Jan Flipse knecht 44 jaar
29 Pieter Boogerts x Jacoba Westveer landman  
  Janna,Jacobus en Tannetje Meuleester   Kinderen 1e huw.Elis.Westveer x Jac.Meulmeester
  Janna Hubregtse dienstmeid 22 jaar
30 Krijn Roelse x Janna Brouwer arbeider  
  Jan Dourleijn   11 jaar
31 Bartel Huijssen x Kornelia Paassen landman  
  Nicolaas Hubregtse knecht 29 jaar
  Izak Hekkebus idem 27 jaar
  Adriaan Priester idem 19 jaar
  Janna Moens dienstmeid 19 jaar
  Marinis Wondergem   12 jaar
32 Janis de Hamer x Elisabeth Westveer                     landman  
  Jacobus Westveer knecht 31 jaar
  Elisabeth van Liere dienstmeid 22 jaar
  Klaas Hubregtse knecht 30 jaar,Zie 32bovenst.
  Gillis Braams idem 27 jaar
  Marinus Hageouwer idem 34 dagloner
Ga naar boven