Historische Vereniging Arnemuiden

Deze lijst is de laatste uit een lange reeks van de toengeheten “gemeentelijke hoofdelijke omslag” en hield in opcenten Rijksbelastingen (grond-, personele-, dividend en tantièmebelasting) en lokale gemeentelijke accijnzen en belastingen. De aanslag (bedrag) moest worden betaald in 1921 en was vastgesteld naar het geschatte inkomen (al dan niet op basis van verplichte aangiften) van 1920, ingedeeld in een geweldig aantal klassen. In Arnemuiden  waren er dit jaar 50 verschillende klassen, begonnen werd met klasse1 (belastb.ink. fl  25 - fl 75, aanslag fl 0,425), de laatste was klasse 99 (belastbaar ink. fl 20200 - fl 20500, aanslag fl 674,925). Nogal een verschil zoals u ziet. Op deze lijst kwamen echter niet voor de mensen die geen gemeentebelasting betaalden (die geen of bijna geen inkomsten hadden gehad, minder dus dan fl 25,-). Zodoende zijn de ontbrekende namen van de bewoners op de adressen uit het bevolkingsregister van 1921-1938 gehaald, niet bepaald een karweitje wat men “eventjes” klaart .
De oude kern van Arnemuiden gaf niet veel problemen omdat de huisnummers + letters veelal overeenkwamen met de lijst van 1947, daar veranderde niet veel. Voor andere straten zoals de Molenweg en Tuindorp lag dat wel wat moeilijker. Dat waren de plaatsen waar de nieuwbouw was, enige jaren later ook aan de Zuidwal (zuidzijde 1926). Wanneer  één of meerdere huizen tussen of  naast de bestaande woningen werden gebouwd schoof de nummering steeds op en werden de huisnummers weer aangepast, wat  het vaststellen van de juiste bewoner(s) op dat bewuste adres niet vergemakkelijkt, dat begrijpt u. Hetzelfde gold voor de buitenwijken en Kleverskerke.
Ook zijn er bijna geen mensen meer die zich nog iets uit die tijd kunnen herinneren (meer dan 90 jaar geleden!).
  • de Appelstraat (nu Spoorstraat ) was er nog niet,
  • de Spoorstraat (nu Burgemr. Langebeekestraat ) evenmin,
  • de Roomschestraat (nu Schoolstraat ) bestond voor de helft, namelijk het oude gedeelte, 
  • de Nieuwlandseweg  was beperkt tot de smederij met enkele woonhuizen daarnaast en pellerij op het eind + landbouwschuur van Buis Dijke (later Willem Goverse).
  • de Molenweg was bebouwd tot de molen, verderop slechts een paar huizen rechts,
  • aan de Zuidwal waren de 2 blokken woningen zuidzijde er nog niet,
  • Schorretje (nu Arnestraat ) een paar huisjes en schuren.
En weet u het nog?  De Molenweg noemde men Grintweg en heette Molenstraat,
                                     het Tuindorp        ,,         ,,     Jordaan,
                                     de Lionstraat        ,,         ,,     Leeuwertje,
                                     de Schoolstraat    ,,         ,,    Slopje,
                                     de Langstraat vanaf Schuttershof tot de markt noemde men Koeiestraat.
Men zal bij het bestuderen van deze lijst bepaalde personen missen die dat jaar net toevallig niet in Arnemuiden woonden . Dit waren meestal vissersgezinnen die te Vlissingen of Veere woonden.
Bijvoorbeeld Adriaan Theune x Janne Koos, Marinus de Ridder x Maatje Koos, Jacob v.d. Ketterij x Grie Tas en Lieven v.d.Ketterij x Neeltje van Belzen (Lup) zult u tevergeefs zoeken in deze lijst.
Nummer Naam bewoner Beroep Bewoner in 1947
       
  Langstraat    
A  1 Jacobus P.Israel onderwijzer J.D.van der Weide
A  3 Cornelis Adriaan Cornelisse landbouwer Wed.van Buijs Dijke
  W.M.Abramse landbouwknecht  
  Adriana Meerman(trouwt later met Jan Jeras) dienstbode  
A  4 landbouwschuur   idem
A  5a schuur   idem
A  5     Bastiaan Mulder (See) visser Leen Dieleman
A  6  Marinus Krijger fabrieksarbeider Kl.de Nooijer xJaai van Mientje
A  7 Simon Kodde   C.de Nooijer (Kolenboer)
A  8 Dingenis Kousemaker wagenmaker Leen de Nooijer (Leen Smul)
  juffr.J.P.Brouwer onderwijzeres  
A  9 wagenmakerswerkplaats   Dingenis Kousemaker
A 11 landbouwschuur   idem
A 12 Jacobus Scheele landbouwer Wed.van Levinus Scheele
A 13 Marinus van Belzen (Messaaie) visser idem
A 14 Gerbrand van der Louw onderwijzer   P.de Nooijer x Neeltje Mulder
A 15 Wed.Izak Boone(Maatje Spruijt,moeder Jan Boone)   Wed.Nicolaas Kiviet
A 16 Laurens de Klerk x Adriana Bliek veldarbeider Hendrik Maljers
A 17 Arjaan Meeuwse veldarbeider Lauw Meerman(v.Piet v.Pauw)
  Wed.Elis.de Nooijer x Paulus de Nooijer(verdronken 1903)    
A 18 Jan Marinus Kusse x Jans Toot zandschipper C.de Nooijer (Kees Balk)
B  1 Jacob de Nooijer (arme Jaap) visser idem
B  2 Jannetje v.Belzen,ongeh.tante van P.v.Belzen(Piet Nelle)   Aart Leenhouts
B  3 Lieven van de Gruiter x Klazina Schroevers(Sien Tjoman) arbeider idem
  Boudewijn GrootjansxAdriana Ventevogel(van Tanne Jobse) visser  
  Jacob de Nooijer (Brabertje) visser  
  Pieter de Nooijer (Schets) visser  
B  4 Pieter Jacobus Kousemaker brievengaarder Gillis v.d.Gruiter(Koning)
B  6 Bastiaan Mulder x Johanna Theune visser Wed.Janis Kousemaker
  Willem van Belzen(Wullem Wannes) timmerman  
B  7 Laurens Meijer x Adriana Kesteloo   Joos Langebeeke
B  8 Marinus Oosterling x Jannetje de Nooijer veldarbeider Piet Jasperse(Piet Duum)
  Willem van Belzen (dolle Wullem)  visser  
B  9 Cornelis Marijs (Gide)  visser idem
  Lieven de Nooijer x Janne Geert(schoonmoeder)    
B 10 Frans Laroes gasfitter Cornelis Dellebeke
  A.P.A.van de Klooster wijkverpleegster  
B 11 Robbert x (Ma Dut) visser idem
  Egbert Meerman x (Joan Dut) visser  
B 12 Joh.de Nooijer (Jantje Las) visser Blaas v.d.Ketterij(Paai)
  Adriana de Ridder (Dottekole) visleurster  
B 13 Abraham Buijs timmerman idem
  W.Verschure onderwijzer  
B 14 Jan Buijs gem.ontvanger Gez.Pie en Koos Buijs
B 15 Jan v.d.Ketterij (Wannes Zomer) visser idem
B 16 Jacob Marijs (Koolwiek) visser Wed.A.Schroevers(Pie Theune
B 17 Salomon van Eenenaam bakker K.J.Steketee
  Laurens van Eenenaam(natte Lauw,vader)    
A 164 Cornelis de Jager smid J.J.Beije
A 164a smederij   idem
A 163 Bram Kwekkeboom landbouwer Pauw Meerman(v.Piet v.Pauw)
A 162 Johannis Kluijfhout landarbeider Jan Jeras
A 161     Salomon de Nooijer(v.Looien)
A 160 Salomon Buijs winkelier Lauw Klaasse
A 159 Marinus Huiszoon spoorwegwerker Wed.Mar.Geense
A 158     P.M.Veldhuijzen
A 157 Jelle Runia x Jannetje Hooijkaas (toen 1 huis met A 158) ger.predikant Wed.J.M.Kusse(Jans Toot)
A 156 Wed.W.Filius (Jannetje Bliek) veldarbeider Marinus Schroevers(Punne)
  Arjaan Hubrechtse x Adriana Filius fabrieksarbeider  
A 155 Pieter de Rijke (rooie Piet) leurder P.de Meulmeester jr.(Lommer)
A 154 Job Jobse (Luizekraker) leurder Cornelis Poppe x Mie Ruupe
  Jan van Belzen (Jan Sammel) los werkman  
A 153 Cornelis Willeboordse x Maria Bliek veldarbeider Arjaan Janse
  Jan Blaasse x Cornelia Marijs visser  
A 152 Cornelis de Ridder  visser Aart Vogel
A 151 Adriaan van Belzen x Mina Schooneboom fabrieksarbeider Dingenis van Belzen(To Nagel)
  Pieter Poortvliet (Piet Nelle, met moeder +grootmoeder) veldarbeider idem
A 150 Marinus Dingemanse(van Bram Molhoek) veldarbeider J.B.de Meulmr.(Jan van Tanne)
  Wed.C.Nooijer(Neeltje de Ridder=grootm.Kees Kolenboer    
A 149 J.J.Boone x Jans de Hamer winkelier idem
  J.H.Nieboer onderwijzer  
A 148 Gemeentehuis    
  Hubrecht Kramer gemeentebode Piet Ventevogel
A 147 Adriaan de Rijke x Adriana Koppejan landbouwer Wed.A.de Rijke-Koppejan
A 146 Wed.A.H.de Smidt = Pieternella Kramer   Arjaan Siereveld(Pus)
A 145 Cornelis de Kam x Adriana Kramer timmerman Toon de Kam
A 144 Pieter J.Kramer winkelier A.C.Zeijgers
A 143 Johannis Schroevers (Koewacht) vishandelaar Kl.van Belzen(Klaas van Maria)
A 142 Jan.J.van Horssen x Grietje Jasperse bankwerker Robbert van Belzen(Piraat)
  Izak Jasperse (schoonvader) visser  
A 141  Karel Crucq los arbeider Adriaan (=Jan ) de Graaf
A 140 Daniel van Eenenaam (1 pand met A 140) timmerman Tanne Koewacht
A 139  Jacobus van Eenenaam(woonhuis+timmermanswerkplaats tuinman Robbert de Rijke(Pote)
A 138 Adriaan de Visser bakker H.Versluis
  G.J.Hack bakkersknecht  
A 137 Wed.Bastiaan Mulder (Dina Molhoek)   L.van Belzen xJoan Jei
A 136  Hubrecht van Eenenaam x Adriana Willeboordse   Mar.Schroevers x Miete Kee
A 135 Wed.Corn.Crucq(=Maria Kodde,Oranjepolder)   Blaas de Ridder(van Rika)
A 134 Jan Kramer winkelier Dingenis Marijs(van Jane Mie)
  Marinus van Belzen   visser  
A 133 Pieter C.van Eenenaam veldarbeider Bastiaan Marteijn(Broer)
  Laurens J.Kosten landarbeider  
A 132 Cornelis Langebeeke veldarbeider W.v.Belzen(Wullem Wannes)
A 131 Gideon Roose kleermaker idem
  Jannetje Meerman(ongeh.zuster van Piet van Pauw) huishoudster  
A 130 Marinus Theune(vader van Sterretje) visser Adriaan de Nooijer(Adrie Bober)
A 129 Laurens Koppejan visser idem
A 128a Joos Langebeeke los werkman C.de Ridder(rooie Kees)
A 128  Janis de Hamer(Schout) slager Mar.de Ridder x Maatje Koos
A 127 Lieven v.d.Ketterij(tJonker) visser Wed.Schroevers(Koos tjonker)
  Jan Schroevers (Jantje Dokke,schoonzoon) visser  
A 126 Timmermanswerkplaats Jan Buijs   idem Izak Boone
A 125 Janis D.Kousemaker slager J.H.W.Knolle
  Gillis de Hamer slagersknecht  
A 124 Wed.Cornelis Krijger(=Dora Beekman,moeder Jan Krijger)   Pieter J.Kousemaker
A 123 Wed.Jacob Joosse(Adriana Tilroe)+dochter Janna Joosse winkelierster Janna + Frans Joosse
  zoon Frans Joosse slager groentewinkel Adr.Coppoolse
       
  Westdijkstraat    
C  19 Smederij Buijs   Pakhuis Hendrik Boone
C  18 Pieter Boone stationschef Hendrik Boone
A 122 Jacobus J.Crucq cafe/winkelier idem
A 121 Blaas van Belzen(Tiro) visser Salomon v.BelzenxGeert Punne
  Johannis van Belzen(Wannes Hoedje) visser  
A 120 Willem van Belzen(Wullem van Riene) visser Lieven van Belzen(Pent)
  Cornelis de Nooijer(Kees Ruupe) arbeider  
A 119 Lieven de Nooijer(van Looien) visser Kl.van Belzen x Mien Theune
A 118 Marinus Schroevers(Tas) visser Hendrik Marijs(Kilo)
  Blaas van Belzen(Mekker) visser  
A 117 J.L.Toussaint zadelmaker Blaas de Ridder xWan Theune
  Hubrecht Toussaint schoenmaker  
A 116     Marinus de Jager
A 115 Cornelis Kramer bakker pakhuis ?
A 114 Jacob de Ridder(Steil) visser  
  Pieter van Belzen x Mie Reis visser  
A 113 Joh.P.de Ridder(schoonvader Maatje Koos) winkelier Hendrik Marijs(stalen Ein)
A 112 Daniel Schroevers(Boot) visser Jacob van Belzen(Jacob Tei)
  Pieter Meulmeester x Leu Plone visser  
A 111 Willem Meulmeester (Vlere) visser Abraham Meerman
  Cornelis Grootjans(Dikkentje) visser  
A 110 Wed.Corn.Boone(Cornelia Adriana Kramer   Jacob Meerman(Prikje)
A 109 Pieter C.Schooneboom telefonist Joh.v.Belzen(Wannes Meinaart)
A 108 Arie Schuit vishandelaar Wed.Arie Schuit(Ma van Be)
  Pieter de Nooijer(Piet van Looien) doktersknecht  
A 107 Joos van Belzen(Stapel) visser Cornelis Baak
A 106 weeskinderen van Lieven van Belzen(Snurker)   Joos Theune
A 105 Wed.Jacob v.Belzen(Dora Odding)    
  Pieter van Dalen(schoonzoon) veldarbeider idem
  Wed.Aarnout Janse(Neeltje van Dalen)    
A 104 Bastiaan Marteijn(Krul) vishandelaar idem
A 103 Cornelis Marijs(Blonze) visser Bernhard J.laSoe
  Jacob Blaasse visser  
  Abraham Meerman x Maatje van Belzen visser  
A 102 Abraham van Eenenaam bakker Laurens van Eenenaam
  Catharina Kakebeeke dienstbode  
A 101 Wed.Jakes Smit(Dina Schroevers)   Wed.C.v.d.K.(Dina Leenhouts)
  Jacobus Meulmeester(Ko Duu) metselaar  
A 100 Laurens van Eenenaam(droge Lauw) bakker Wed.L.v.Een.(Magdal.Huiszoon)
A  99 Laurens Kramer melkslijter idem
B  18 Cornelis Molhoek veldarbeider A.v.d.Gruiter x Jaai Dalen
  Klaas van de Ketterij(Kedul) visser  
  Wed.Adriaan Bliek(Adriana de Nooijer=Joan Lanswiek))    
B  19 Cornelis Meeuwse x Tannetje Crucq veldarbeider Wed.Piet Vinke(Kee Meeuwse)
B  20 Cornelis van de Ketterij(Mode) visser idem
  Adriaan Theune(schoonvader van Wan van Neele)    
B  21 Lieven van Belzen(Poep) visser Jan Buijs
  Wed.Mar.v.Belzen(moeder=Clasina Blaasse)    
B  22 Johannis Pieter de Ridder x Tannetje Grootjans(Roefel) visser Jacob Blaasse
B  23 Daniel van Belzen x Keetje Bliek visser Cornelis Marijs(Blonze)
  Hugo Bliek(schoonvader) timmerman  
B  24 Johannis de Nooijer(Las)   Simon Koets
B  25 Klaas Schroevers(Punnetje) visser Boudewijn van Belzen
B  26 Simon Oreel veldarbeider Abraham Klaasse
  Jacobus Blaasse schoenmaker  
B  27 Joos Marteijn x Leintje Vogel vishandelaar Klaas Schroevers(Punnetje)
B  28 Wed.Lieven van Belzen(Theuntje Baak)   idem x Joos van Belzen(v.Riene
B  60 Christoffel Jacob(schoonvader van Lieven Krijger) marskramer Fietsenzaak Ko Marteijn
B  61 Jan Baak sr visser meubelzaak gebr.Joosse
B  62 Laurens Meerman(Lauw van Pauwtje) winkelier Janna Meerman
B  63 Wouter Dronkers metselaar Joos Marteijn
  Antheunis Waltherus Janse    
B  64 Marinus van Belzen(Sammel)   Jacobus Meulmeester(Ko Duu)
B  65 Pieter de Kam sjouwerman Jacobus de Meulmr.(Koteman)
B  66 Leonardus de Nooijer(Balk) visser idem
B  67 Gillis de Nooijer(Sikkebil) veldarbeider Wed.Marcus Lagendijk(Mientje)
  Wed.Corn.Meerman(schoonmoeder=Adriana de Ridder)    
B  68 Joos van Belzen x Stientje Ketter visser idem
B  69 Jacob Marijs(met Geertje en Ein) visser Keetje van Dina
  Grietje de Nooijer(nicht van Schalkje)    
B  70 Arie de Meulmeester vishandelaar Wed.A.de Meulmr.(Sien Boere)
B  71 Aart Marteijn x Lena Meulmeester visser Jan Kramer
B  72 Jan Siereveld(Jantje Lappe) winkelier Pieter Janse jr.x Adriana Sierev.
       
  Noordstraat    
A  19 Jan Louis Buijs smid gebr.Buijs
A  20 smederij   idem
A  21 brandspuithuisje   idem
A  22 ned.Herv.Kerk   idem
A  23 Abraham Leenhouts bakkersknecht Pastorie Ned.Herv.Kerk
  Joos van Belzen(Veer) visser  
A  24 Jozias Joosse bakker  Wed.Joz.Joosse
A  25 Wed.Izak de Nooijer(Dientje Mulder)   Mar.Grootj. X Kee Knovel
A  27 Jacob van Belzen(Koake) fabrieksarbeider idem
A  28 Cornelis Meerman(Keesje Katte) visser Bram Theune
A  29 A.Brakman onderwijzer Klaas v.d.Gruiter(van Aartje)
A  30 Pieter Leenhouts herbergier David van de Broeke
A  31 Cornelis Salomon van Eenenaam cafe/winkelier idem
A  32 werkplaats C.Oreel   idem
A  33 Lieven van Belzen x Adriana Siereveld(Joantje Pus) visser Kl.v.d.Ketterij(Pettetje)
  Jacus de Nooijer(schoonzoon) fabrieksarbeider  
A  34 Elisabeth v.d.Broeke melkventster Jac.JaspersexNele Hogersteger
A  60 Wed.Gillis Jobse(Grie van Pauw Schets)   idem
  Job de Nooijer x Janna Schets(tante,vader Piet Schets)    
  Lieven Schets(broer) fabrieksarbeider  
A  61 Jan Dingemanse x Adriana de Nooijer(Broeke) fabrieksarbeider Jacobus Schroevers(Ko Dore)
  Klaas Huiszoon visser  
A  62 Pieter van Belzen x Krina van Belzen visser Joos Schroevers(Joos Pie)
  Casper Theune(Cas Tiemel) fabrieksarbeider  
A  63 Pieter Ventevogel x Neeltje Baak veldarbeider Wed.P.Ventevogel
A  64 Marinus Wondergem x Dora van Pauw Schets arbeider idem
  Cornelis Jobse veldarbeider  
A  65 Jan Jacobus Huijssen gem.secretaris Willem de Nooijer(v.Pie v.Neele)
A  66 Cornelis Grootjans visser Jakus de Nooijer(Klakus)
  Abraham Leenhouts scheepstimm.  
  Wed.Cornelis Adamse(Elisabeth Mulder)    
A  67 Jacob Wondergem x Geertje Marijs visser Daniel Huiszoon(dribbe)
A  68 Klaas Huiszoon,verdronken Vli 2,1924 visser Piet Maljers x Thona de Troije
  Lieven de Nooijer(Lieven Tan)    
B 118 Blaas de Nooijer(Blaas van Looien) brievenbesteller Arie de Nooijer(Arie Sik)
B 117 Hendrik Boone    
  Klaas Marijs(Loek) visser Blaas Marijs x Sara van Murre
B 116a Abraham Meerman x Jannetje Blaasse(Jane Straa) visser Daniel Caljouw
B 116  Wed.S.v.Eenenaam(moeder natte Lauw,Wilhelm.v.Hemert   Jacob v.d.Ketterij(Bros)
  Wilhelmina de Nooijer(trouwt later met Marinus Geense) dienstbode  
B 115 Adriaan Joosse bakker Joos van Belzen(v.dikke Daan)
B 114 Adriaan Oreel x Maatje Pater visser Siene Kuutte
B 113 Jan Karel Crucq timmerman idem
B 112 Timmermanswerkplaats   idem
B 111 Pakhuis   idem
B 110 Wed.J.K.Crucq(=Maatje Bliek,moeder van J.K.,Ko en Hugo   Jan Karel Crucq(van Hugo)
  E.Lagaaij onderwijzer  
B 109 Jacobus Meerman(Kootje Katte) visser Wed.Lieven Schr.(Be van Theu)
  Adriaan Siereveld(Ouwe Pusje) visser  
B 108 Wed.Job Vogel(Maria de Nooijer=Mie van Job)   Casper de Nooijer(Cas v.Dientje)
  Wed.Jacobus Vogel(schoondochter = Jannetje van Belzen)    
B 106 Landbouwschuur   idem
B 105 Pieter Janse sr.xJannetje Meliefste veehouder idem
B 104 Gillis Bronke(Jil) visser Kees Oreel x Pietern.Crucq
B 103 Cornelis van Belzen(Gijs) visser Janna Gijs
  Wed.Kl.van Belzen(moeder=Maatje Grootjans,Maatje Glove    
  Pakhuis J.K.Crucq   idem
B 102 Pieter Meertse vrachtrijder Jacob Meertse,zoon
B 101 Garage   idem
B 100 Lein v.d.Ketterij visser Ma Lein
B  99 Nicolaas Kiviet gem.veldwachter Wed.L.v.Belzen(Joantje Pus)
B  98 Wed.Mar.Grootjans(Roefel)=Jannetje de Nooijer(Schets)   idem
  Cornelia Janse landbouwster  
B  97 Lauw de Hamer timmerman Kl.Schroevers x Pie de Hamer
B  96 Job Meulmeester(van Pompof) visser idem
  Wed.Bl.Meulmeester=moeder,Tannetje de Nooijer)    
B  95 Jan de Ridder x Jannetje Ventevogel visser idem
A  69 Timmermanswerkplaats L.de Hamer   idem Gebr.de Hamer
A  70 Wed.Laurens Jasperse(Jansje Menheere)   Piet van Joos van Riene
A  71 Marinus de Meulmeester(Lommer) x Janna Meulmeester los werkman Wed.Jac.Meulmr.(Kee Molhoek
A  72 Wed.Joh.de Nooijer(Grie van Jans) naaister idem x Lein v.d.Ketterij
A  73 Klaas van Belzen x Mientje Kuuper visser idem
A  74 Lieven Meulmeester (Mool) visser Corn.Marijs x Maatje Meulmr.
A  75 Paulus Schets x Clasina Schroevers visser idem.,Wed.Siene van Ko
A  76 Wed.Jacob Schr.(=Clasina Blaasse,moeder Siene van Ko visser Jan Meulmr.(van rooie Lena)
A  77 Wed.Lieven de Nooijer(Kee Kuijper,opoe Mientje  Klaas de Ridder(Keutje)
Kuuper )
A  78  Willem Wiskerke x Maria Meijers Spoorwegwerker Willem Meulmeester(Vleere)
A  79 Karel van Dalen veldarbeider idem
  Wed.Adr.de Nooijer(Jannetje Meulmeester,  
schoonmoeder)
A  80 Wed.Jacob de Nooijer(Pie van Neele)   Wed.Mar.Caljouw(Theu Tiemel)
A  81 Marinus Blaasse x Neeltje Molhoek visser Aart de Ridder xKoos Theune
  Casper Meerman(Cas van Hendrikje) visser  
A  82 Jacob van Belzen(Koolraapje) visser Johannis de Nooijer(Bober)
A  83 Jacobus de Meulmeester(Ko van Ka) veldarbeider Wed.A.Meerman(Pie v.Mie Rib)
A  84 Bergplaats    idem Marinus de Graag(bakker)
A  85 Marinus van de Gruiter x Prina Mulder visser idem wed. Prientje Mulder
A  86 Cornelis Wondergem x Maria van Eenen.(ouders Pruisje) visser Adriaan Theune x Joan Ko
  Jan Bernhard Joosse x Tannetje Smit veldarbeider  
A  87  Robbert Schroevers (Koekebak) veldarbeider idem
A  88 Wed.Jacobus Meulmeester (Kee Molhoek)   Daniel Schroevers(Boot)
  Jacobus de Meulmeester x Tanne Joosse)    
A  89 Wed.Jacobus de Meulmr.(Cath.de Ridder, Joos Dingemanse(v.Piet Plone)
moeder Lommer)
  Cornelis Ventevogel x Mietje Cornelisse schoenmaker  
A  90 Robbert de Rijke(Pote) visser Pie van Neele
A  91 Gezusters Tannetje,Maria en Willemina Wondergem visleurster Pieter de Nooijer(Schets)
A  92 Cornelis Crucq x Maria Kramer bakker Mar.de Graag
A  93 Marinus Caljouw x Theuntje Theune(Theu Tiemel) metselaar Hubr de Meulmr xWanne Koos
  Maria Maas    
A  94 Marinus Meulmeester(Boere)   Robbert de Nooijer(Bootsman)
  Marinus de Nooijer(Kuup) veldarbeider  
A  95  Jacobus Marijs(Koolwiek) visser idem wed.(Ma Siene)
A  96 Jacobus Siereveld(Ko Lappe) visser zoon Jacobus x Maria Siereveld
A  97 Krijn van Belzen x Leintje Daane visser dochter Leintje x Pieter de Vos
B  94 Aart de Ridder x Koos Theune visser Jan Siereveld x Jans van Grie
B  93 Klaas van Belzen(Floor) visser idem
B  92 Gillis van Belzen(Nageltje) visser idem
B  91 Daniel van Belzen(dikke Daan) visser idem
B  90  Job de Nooijer(Job Ruupe) visser Corrn.v.d.Gr.(Kees van Prien)
  Kl.de Nooijer x Jozina van Belzen(Drol sr.) visser  
B  89 Daniel van Belzen(spreeuw) visser Lieven van Belzen x Mien Neele
  Daniel van Belzen(schoonzoon x Jane Geert visleurder  
B  88 Marinus van Belzen x Janna Kuuper visser/winkelierst. Idem
B  87 Marinus Meulmeester(Merien Kuuper) vishandelaar  idem
B  86 Joos Schroevers(Joossje Dokke) visleurder  idem
  Jacob van  Belzen(Meinaart) visser  
B  85  Hendrik Marinus Hameling herbergier idem
B  84 Lieven v.d.Ketterij x Pie Kuuper visser Lein de Nooijer x Sien van Leu
B  83 Klaas van Belzen  sr.(Sammel) veldarbeider idem Kl.v.Belzen jr.
B  82 Jan Vogel x Tannetje v.d.Gruiter(Tanne van Ma Kap) visser A.de Nooijer x Ka v Sien Boere
B  81 Wed.Adriaan Buijs(Johanna Crucq) winkelierster Wed.de Ridder(Mie Buijs)
  Wed.Marinus de Ridder(Mie Buijs)    
  Wed.Abraham Kramer(Neeltje Crucq)    
B  80 Theo(dorus) Odding winkelier  dochter Koos x Izak van Belzen
B  79 Marinus van Belzen(Mosse) landarbeider Mar.de Meulm.(van Sien Boere)
B  78 Johannis de Nooijer(Jan Mande) visser Wed.J.d.Meulmr.(Tanne Joosse)
  Pieter Klap veldarbeider  
B  77 Abraham Dingemanse x Elisabeth Molhoek landbouwer Frans Buijs(schoonzoon)
B  76 David Janse x Janna Meulmeester(v.Kee Molhoek) arbeider Joos Schroevers(Boot)
  Jan Blaasse sr. x Wilhelmina van Belzen visser  
B  74 Jannetje Blaasse met zonen Jan Klaas en Klaas Jan de N. gescheiden Gerard Boone(schoonzoon)
       
  Lionstraat    
B  43 Wed.Corn.Meerman(Joane van Doortje,moeder van   
Ebbertje)
  later in 1921 B.v.d.Ketterij x Tanne Viole visser idem Wed.v.d.Ketterij
B  44 Wed.Jacob Engels(Grietje Klaasse)   Suus v.d.Ketterij(dochter)
B  45 Adriaan Cornelis t'Gilde fabrieksarbeider Hubrecht Jobse
B  46 Joos van Belzen(van Joos van Riene) visser Gerard v.Belzen x Ma Poortvliet
B  47 Wed.Joos van Belzen sr.(Grietje Poel)   Job Theune x Joh.Theune
  Abraham Theune x Grietje van Belzen jr. visser  
B  48 Joos van Belzen(pasgeboren=vader van Floor   Wed.Pieter van de Broeke
B  49 Job Jobse x Theuntje Meerman visser Willem v Belzen(dolle Wullem)
B  50 Cornelis Oreel x Pieternella Crucq schilder Joos Meerman(tJirm)
  Jan Oreel x Cornelia Goverse schilder Joos Siereveld x Theu van Be
B  51 Hendrik Meerman( t'ouwe Hendrikje) later op B 49 Jacob de Ridder x Sientje Marijs
  Joh.Marijs x Blazina de Ridder(Knovel) ,later naar A 51 visser  
B  52 Cornelis v.d.Gruiter(Kees van Prien) visser Marinus v.d.Ketterij(Zuule)
  Cornelis Marijs x Janne Mie visser  
B  53 Jacob Theune x Janna de Nooijer veldarbeider Kl.v.d.Gruiter x Jaai Meinaart
  Blaas van Belzen x Grietje van Belzen(Blaas Sammel) arbeider  
  Wed.Pieter van Belzen(Jannetje Jobse=schoonmoeder)  
B  54 Klaas de Ridder(Titem) gem.werkman Marinus de Rijke(Davidse)
B  55 Pieter Boone x Cath.Rademaker(ouders van Hendr.en Izak)grafdelver grafdelver Cornelis Baaijens x Ka Tine
B  56 Klaas Klaasse x Jacoba de Pla fabrieksarbeider Wed.B.J.de Nooijer(Jei Mulder)
B  57 Jakus de Nooijer(Klakus) veldarbeider Cornelis Marijs(Kees Eine)
  Hendrik Marijs(Kilo) visser  
B  58 Paulus Poortvliet x Geert van Huge veldarbeider idem
  Janis Bliek werkman  
B  59 Wed.Jacobus Siereveld(Siene Las)   idem
  Cornelis v.d.Ketterij x Joan Meinaart visser  
B  42a  Elis.Meerman(wed.Chr.Joh Crucq,schoonmoeder  Hugo Bliek x Kee Krijger
Janis Bliek)
B  42a  Pieter Buijs x Mietje Willeboordse smid Juffrouw Hoek
B  42a  Bewaarschool   idem
B  41 Bergplaats Layrens Kramer   idem Jan Oreel(schilder)
B  39 Laurens Kramer(Lauw de post) brievenbesteller idem gez.Jannetje en Johanna
B  38 Gereformeerde Kerk   idem
B  36 Blaas Jacob de Nooijer(van de visser) visser Adriaan de Ridder x Joan Nee
B  35 Jan van Belzen(Jantje Pater) visleurder idem
B  34 Jan Baak jr x Theuntje Grootjans visser idem
B  33 Joos van Belzen(Meinaart) visleurder idem weduwe(Kee Marijs)
B  32 Jan de Nooijer(visvangst) visser Lieven van Belzen(Meinaart)
  Wed.Mar.Schroevers(Geertje Dokke,schoonmoeder)  
B  31 Joos Meerman(tJirm) visser Robbert Meerman(Robbink)
B  30 Wed.Kl.v.Belzen(Jacomina v.Belzen = moeder dikke   
Daan)
B  29 Wed.Bl.de Ridder(Geertr.Wondergem,moeder Jan Piet) Sien en Jaai Roefel(kl.dochters)
       
  Roomschestraat    
A  34a Joos Siereveld x Theu van Be visser Blaas Marijs x Jaai Blaasse
A  35 School met den Bijbel   idem
A  39 Pieter Boone x Mientje Koets fabrieksarbeider Joh.van Belzen(spreeuwe)
A  40 Piet Jobse visser Marinus van Belzen x Lena Dut
A  41 Cornelis Dingemanse spoorwegwerker Lieven v.d..k x Pie Kuuper
A  42  J.J.C.van der Graaff hoofdonderwijzer Cornelis Meulmeester(speur)
A  58 Joos Meulmeester(doof Joosje) visser Jan Meerman(v.Piet v.Pauw)
  Wed.H.Marijs(Jacomina Meulmeester,moeder Wannes   
Pauw
A  57 Jacob de Ridder(van Kolaaatje) visser Klaas Marijs x Lena Saar
A  56 Willem van Belzen(kreeke) visser Kl.v.Belzen x Ma van Janne Mie
A  55 Jan van Sluis arbeider Joh.de Nooijer x Prien Putte
A  54 Cornelis Marijs =Keesje van Eine x Miete Putte visser Theunis Schuit x Grie van Stien
  Wed.Bl.Meulmeester(Blaas pijp)=Christina Marijs    
A  53  Klaas van de Gruiter(Klaas van Aart) visser Willem Poppe
A  52 Marinus Wondergem x Dora van Pauw Schets veldarbeider Robbert van Belzen(Tiro)
A  51 Johannes Marijs x Blazina de Ridder(knovel) visser Jozias Siereveld x Jaai Jei
A  50 Adriaan  van de Gruiter(Arjaan van Ma Kap) visser Piet Meulmeester x Leu Plone
A  49 Marinus Grootjans x Kee Knovel visser Klaas Schroevers x Griete Gijs
A  48 Leendert Bareman arb.domeinen Joh.de Nooijer x Janne Janse
A  47 Jacob d Nooijer(van de visser) visser Marinus Snoek
A  46 Pieter Meerman(Piet van Pauwtje) spoorwegwerker Casper van Hemert x Janna Ma
       
  Schuttershof    
A 168 Jacob Johannis van Doeselaar hoofdonderwijzer Jan Allaart
A 169 Maarten van Schaik rijksveldwachter L.K.J.de Pree
A 170 Marinus de Hollander x Fina Coppoolse landbouwer Willem CoppoolsexGeert Kusse
A 171 L.K.J.de Pree timmerman Joos Davidse x Lena Schout
A 172 Ingel Baaijens telegrafist n.s. distributie-kantoor
A  173 Albert Goverse landbouwer Jasper Meeuwse
A 174 J.Francke ambt.der secret.Wed.Jac.Baaijens(Sanne Baaij)
A 175 Arjaan Tramper x Pietje van Eenenaam boerenknecht idem
A 176  Pieter de Nooijer(Piet Keur) boerenknecht Arjaan de Jonge
       
  Nieuwlandseweg    
A 167 Openbare school   idem
A 165 Smederij C.de Jager   idem J.J.Beije
A 166 Cornelis van Waarde smid Arjaan Dijke(horlogemaker)
  Johanna Smallegange juffr.bewaarsch.  
C 131 Landbouwschuur Buis Dijke    
C 132 Pellerij    
       
  Zuidwal    
C    1 Pieter le Grand onderwijzer Adrie Dijke x Pie Haartsen
C    4 Arij de Meulmeester(Lommer) veldarbeider Pieter de Meulmr.(Arij's ouders)
C    5 Lourens Koppejan sr.   Jan Marijs(Fannewak)
C    6 Adriaan,Anna en Grietje Siereveld(kinderen van Job  afgebroken
Sierevelt
  en Maria de Ridder,Job was achterneef van tJiepje) verhuisd naar Vlissingen
C    9 Abraham Buijs x Elisabeth Meerman timmerman Daan van Dalen
C  10 Lieven van de Ketterij(Lieven zomer) vrachtrijder Jan van Belzen(torrebot)
C  11 Salomon de Nooijer x Geert Tiemel visser Adriaan Meerman(v.Hendrikje)
C  16 Line en Tanne de Meulmeester, ongeh.tante's  Lieven van Belzen(Lieven Nee)
P.Koppejan
C  17 Jan de Jonge veldarbeider Janis Bliek
C  18 Adriaan Willeboordse schilder pakhuis C.Dellebeke
C 100 Jacob Meerman x Elisabeth Crucq scheepsmaker idem
C 101 Jacobus Meerman(oom van Jacob) scheepsmaker Gillis de Nooijer(sikkebil)
       
  Schorretje    
C 144 Pieter de Meulmeester(Lommer) veldarbeider Willem Duvekot
C 144 Adriaan Meulmeester(Jenko) visser Lieven Krijger
C 143 Leunis Aarnoutse veldarbeider idem
C 142 Lourens Schipper veldarbeider Blaas van Belzen(Sammel)
  Landbouwschuur Arjaan Cornelisse(van de Singel) idem Ko Cornelisse(Spoorstraat)
  Landbouwschuur Marinus Vader   idem
C 137 Marinus vader landbouwer Marinus Vader
C 136 Adriaan Vader veldarbeider Gillis de Waardt jr.
C 135 Cornelis Poppe veldarbeider P.C.v.Eenenaam(Piet Poppe)
C 134 Hendrik Duine veldarbeider Kees Ventevogel x Mien Jobse
  Pellerij   Voddenpakhuis
C 128 Jasper Labruijere spoorwegwerker Willem Goedhart
C 127 Marinus Marteijn(eerst Kleverskerke) veldarbeider idem
C 126 Cornelis de Nooijer x Tine Wijkhuijze werkman Jan Goedegebuure
C 125  Francois Bliek smid zoon Hugo Bliek
  smederij Bliek    
       
  Westwal    
C   26 Dingenis van Belzen(Tiro) visser idem
C   27 Lieven van Belzen(Pent) visser Karel v.d.Gruiter(v.d.Witten)
C   28 Jacob de Ridder x Siene Mie visser idem wed.Siene Mie
C   29 Karel van de Gruiter(v.d.Witten) visser Hendrik v.d.Gruiter x Jans Tiro
C   30 Adriaan Schroevers x Pie Theune visser Wed.Aart v.Belzen(Wanne Theune
C   31 Jacob de Ridder x Rikoatje visser idem
C   32 Cornelis Grootjans sr.(van Boertje) visser Blaas v.Belzen(Blaas Kreeke)
C   33 Jan Grootjans(doof Jantje,broer van C 33) visser Corn.v.Belzen(Kees Meinaart)
C   34 Joos Schroevers(Smout) visser Corn.v.d.Ketterij(Kees Kedul)
C   35 Adriaan Theune x Wan van Neele visser Adr.de Nooijer(Adrie van Looien)
C   36 Pieter Dingemanse(Piet Plone) visser Joos Oreel(Joosje Maa)
C   37 Joos de Nooijer x Mien Plone visser idem
C   38 Willem van Belzen x Joan Plone visser idem wed.Joan Plone
C   39 Casper Caljouw sr.(Palstertje) landarbeider Jan Meulmeester(Jan Loete)
C   40 Blaas de Nooijer(schalkje) veldarbeider idem wed.dikke Mie
C   41 Adriaan Siereveld x Sien Dut scheepsmaker idem wed.Sien Dut
C   42 Izak Boone metselaar idem
C   43 Marinus Meulmeester x Dina Mulder fabrieksarbeider Joost van Belzen(Nagel)
C   96 Wed.Jan Meulmeester,Crina Engels(Krina Kusse)   Hendr.Meulmr.(Eine van Stien)
C   95     Evert Bleijenberg x Mientje Huisz.
C   19 Adriaan Willeboordse schilder Piet Meulmr.(Piet van Tanne)
C   20 Job Meulmeester met moeder Be van Antje werkman Keetje Bliek
       
  Stationsplein    
C   43a W.F.Th.van der Bijl dokter M.L.van der Moer
C   44 Station N.S.    
  J.Monte stationschef C.F.Spermon
C   45 Goederenloods van Gend & Loos   idem
       
  Molenweg    
C   49 Wed.Cornelis Meijer(Jannetje Roelse)   Wed.S.Oreel(Barbara Maartense)
C   50 Robbert de Nooijer(van de bootsman) veldarbeider Dingenis van Belzen x Ma Theu
  Simon Koets veldarbeider  
C   51 Robbert van Belzen(Piraatje) visser Bastiaan Grootjans
C   52 Adriaan Bronke visser Joos van Belzen(spreeuwe)
C   53 Casper Caljouw jr.(zaken) visser idem
C   54 Johannis Crucq(Johannis Reet) scheepsmaker idem wed.Margr.de Smidt
C   55 Jacob Baaijens x Pie Krijger fabrieksarbeider Arjaan Kodde
  Wed.Lauw Baaijens,moeder,Jozina Christina van Belzen)  
C   56 Jan de Nooijer x Theu Baaijens timmerman Blaas Ventevogel x Kee Nee
C   57 Frans Baaijens x Joan Odding veldarbeider Gillis de Waardt sr
C   58 Cornelis Klaasse landbouwer zoon Jan Kl.en zr.v.d.Klooster
C   58a Benjamin Franse wethouder Wed.L.C.Wabeke
C   58b Izak Kodde   Meester Vos,schoonzoon
C   58c F.Blok burgemeester Jan Crucq(uit Oranjepolder)
C   58d Abraham mesu landbouwer Wed.Arij Meerman(Josina)
C   58e Laurens Marteijn x Maatje de Nooijer,grootouders  Jac.Meerman x Koos Klap
Maatje pater
C   58f Piet Boone spoorbeambte Jan Louis Joosse
D     5 Roelse'sweg Wed.J.Puijpe (Maatje Oreel) wordt molenweg Jacobus Meerman x Jo Oreel
D     5a   idem Piet Boone x Leu Cornelisse
D     6   idem Willem C.Oreel x Sien Baaijens
C   73 Jacobus Snoep molenaar Dingenis Meulenberg
C   74 Cornelis Oreel x Grietje Jacobse jr visser wed.Grietje Jacobse
  Grietje Jacobse sr,schoonmoeder    
C   75 Lieven v.d.Gruiter x Jacoba Maria Vader timmerman Marinus Schroevers sr(tas)
C   76 Wed.J.L.de Troije(Thona Poortvliet,moeder Jantje Dutroo) Blaas van Belzen x Kee Theune
C   77 Wed.Jan Grootjans(Joan Krul) visleurster idem
C   78 Klaas Siereveld(Beertje) visser idem
  Aart van de Gruiter(schoonvader)    
C   79 Bastiaan Marteijn x Geert Schuit visser idem
C   80 Lein de Klerk x Elisabeth Nederhand landbouwer Paulus de Nooijer(v.Keesje Pies)
C   81 Marinus Mulder x Adfriana Meulmeester(Joan Frederik) visser Corn.de Rijke x Lourien Blaasse
C   82 Corn.Mulder x Geertje Meerman,knoraentje,neef van C81 visleurder idem
C   83 Wed.Anth.Schuit (Janna Huiszoon)   Job Schroevers(Job Jille)
C   84 Bastiaan Mulder x Louwrina Boone(eerst Langstraat A 5) wed.J.Louwerse
C   85 Cornelis van Belzen(Kees van Riene) visser Lieven Blaasse
C   86 Wed.Jan Sanderse(Joan Roelse)   idem
C   87 Cornelis Ventevogel x Tanne Jobse visser idem wed.Tannetje Jobse
C   88 Gez.Tanne en Janna Jobse,van Bast.Jobse,nichten  idem
van C87
C   89  Bram Schippers xSuus v.Vlaanderen,oom Pie van Neele veldarbeider Jan van Belzen(Jan Meinaart)
C   90 Piet van Belzen x Joane Boone,ouders Izak de postbode winkelier Corn.v.d.Ketterij(bode)
C   91 Schuur    idem
C   92 Izak Meulmeester x Adriana de Nooijer(van Kee Kuuper) vishandelaar zoon Lieven Meulmr.xNele de Jong
C   93 Marcus Lagendijk herbergier Abraham Leenhouts
C   94 Cafe   idem
D     4  Gillis de Nooijer(Jilletje) x Maatje van Belzen veldarbeider Arjaan Wisse,schoonzoon
  Arjaan Wisse x Jannetje de Nooijer,schoonzoon fabrieksarbeider  
  Willem Kluijfhout commissionair  
       
  Roelse'sweg    
D     4a Abraham Kluijfhout x Maria Crucq landbouwer ongeh.dochters Ka en Pie
D     5 Wed.Jan Puijpe(Ma Oreel),hertrouwt Jan de Hamer landbouwer boerderijtje afgebroken
D     7 Frans Crucq x Mie Roelse landbouwer zoon Jan x Keetje Francke
       
  Tuindorp    
E     1 Klaas Schuit los werkman Corn.de Nooijer x Tine Wijkhuijze
E     2 Levinus Scheele landbouwer Marinus Schroevers(boot)
E     3 Joos Tramper veldarbeider idem,groenteteler
E     4 Izaak koster landbouwer Jacob v.Belzen xLene Leenhouts
E     5 Johannis van Belzen(buffel) visser Jan Theune
E     6 Klaas van de Ketterij(Pettetje) visser Marinus de Ridder(rut)
E     7 Pieter Meertse timmerman idem 
E     8 Willem Goedhart veldarbeider Adriaan de Nooijer(Soane)
E     9 Gerard Boone x Mien Blaasse veldarbeider Wed.P.Poortvliet(Grie Schuit)
  Wed.Pieter Boone,moeder =Neeltje van Belzen    
E    10 Arjaan Labruijere jachtopziener Blaas de Nooijer x Ka Davidse
E    11 Johannis Marijs(Waks) visser Joos van Belzen x Kadet
E    12 Joos van Belzen x Kadet veldarbeider Willem Marteijn
E    13 Leunis de Rijke veldarbeider Casper Mulder
E    14 Jozias de Rijke x Clasina Blaasse(t'ouwe Ziasje) visser Dirk Goedhart
E    14a Cornelis Schroevers(Kees Koewacht) timmerman Wed.Kl.Schuit(Mien t'Jooman)
E    14b Pieter van de Gruiter x Fransina Francke sergeant Piet Jobse
E    62 Jan Meulmeester x Kee Broeke veldarbeider idem
  Jan de Nooijer(Jan Keur,schoonvader)    
E    63 Janis J.Wijkhuijze veldarbeider idem
E    64 Pieter van Keulen veldarbeider Blaas van Belzen(Mekker)
E    65 Adiaan Oreel(van Grietje Jacobse) x Mien Vogel fabrieksarbeider Lieven Meulmeester(Mole)
E    47 Frans Onderdijk veldarbeider Joh.de Ridder x Janna v.Kee Br.
E    48 Jan Krijger fabrieksarbeider Marinus Siereveld(
E    49 Jacobus de Ridder (Kolaatje,eerst Langstraat A 152) visser Willem Janse x Mien Jobse
E    50 Abraham Meerman x Jannetje Blaasse(Jane Stroa) visser Hendr.Siereveld x Grie van Cas
E    39 Klaas Marijs(Pette,eerst Nieuwstraat A 82) visser idem
E    40 Jo.de Nooijer x Prien Putte(eerst Westdijkstraat  A 111) visser Willem van Belzen(Tei)
E    41 Jacob Meerman x Jaai Dok(eerst Westdijkstraat B 28) visser Jan van Belzen x Neeltje Dut
E    42 Johannis Kluijfhout(eerst Langstraat A 162) arbeider idem
E    43 Frans de Nooijer(Schets) spoorwegwerker Jacob Theune
E    44 Pieter Janse x Geert Meulmeester(Duu) fabrieksarbeider Frans Poortvliet
E    45 Hubrecht Schuit x Sien Kloek fabrieksarbeider Joost Grootjans x Mie Rika
E    46 Daniel Caljouw(Daan Kloek) veldarbeider Johannis Jobse(Baks)
       
  Singel    
C    46 Jacobus laSoe sr.x Anna Leijnse   Jan de Klerk
C    47 Corn.de Nooijer(Braber) x Mientje laSoe winkelierster idem Corn.de Nooijer
C    48 Aart van de Gruiter(t'ouwe Aartje) visser Johannis de Nooijer(Jumbo)
D    20 Cornelis Klap landbouwer idem    
D    21 Lein Puijpe landbouwer idem
D    24 Adriaan Cornelisse landbouwer idem
D    24a Jacobus Cornelisse,vader van D 24 landbouwer Aart Marteijn x Kee Labruijere
D    25 Pieter van de Broeke landbouwer Johannis Krijger
D    25a     Joos Baaijens x Adr.de Jonge
D    26 Buijs Dijke spoorwegwerker Abraham Buijs
       
  Verspreide woningen in wijk B    
G    15a Simon Crucq(Oranjepolder) landbouwer Pieter Voogdt,schaapherder
G    15 links Jan Crucq(Oranjepolder) landbouwer  
G    15 rechts Johannis Crucq(Oranjepolder) landbouwer idem
G    16 J.A.Duine(einde van de platteweg nabij de kruitmolen) veldarbeider leegstaand/afgebroken
G    17 Cornelis J.Dieleman(kruitmolen) landbouwer Pieter Dekker
G    18 Jacob Mulder(overweg aan de Sloedam) spoorwegwerker afgebroken
G    19 Simon Goverse(overweg eind van de steiger/Noordddijk) spoorwegwerker afgebroken
G    20 Krijn Boone landbouwer Corn.Mesu(zwart Keesje)
  Adriaan Boone landbouwknecht  
G    20a Wouter van As(rijksweg) landbouwer Joh.C.de Voogd
G    20b W.Priester(rijksweg) landbouwer idem
G    21 Arij Jacobus van Nieuwenhuijze(rijksweg) landbouwer E.C.Steendijk
  Leendert Tissink landbouwknecht  
G    22 Leendert Marinus Kramer(rijksweg) veldarbeider G.H.Derks
G    23 Pieter Goverse(rijksweg) landbouwknecht  
       
  Verspreide woningen in wijk A    
D      8 Jacobus laSoe jr.x Neeltje Giffard(veertje) veerman/herberg J.Rooze
D      9 Jan de Klerk x Christina de Visser(over 't veertje) landbouwer Pieter de Nooijer(Piet Keur)
D     10 Chris Reijnhout x Maatje Bourdeaux(spoorbrug) spoor/brugwachter  L.van den Boomgaard
D     14 Cornelis de Klerk x Pieternella meijers(spoorbrug) spoor/brugwachter M.van Leest
D     13 Jacobus de Nood x Tanne Coppoolse(den Doel) landbouwer  
D     13a Willem Ludokhuijze x Koos Coppoolse(den Doel) landbouwer idem
D     12 D.de Roos(Arnebrug) brugwachter J.Nieuwenburg
D     11 Jacobus Buijs(Arnebrug) brugwachter J.de Rijke
D     16a In 1921 nieuw gebouwd Ko Koster sr.(met zoon Piet) landbouwer Pieter Koster
G      5 Jan Polderdijk landbouwer idem
  Cornelis Boogerd landbouwknecht  
G     6 Willem Bezuijen landbouwer Jacobus A.Maas
G     9 Jacob Baaijens landbouwer Kees Cornelisse(dubbele Kees)
G     8 David de Bree landbouwer Pieter A.Baaijens
G    11 Adriaan de Jonge (op de zeedijk bij het licht,  hij boerde in de oude Middelburgse haven)   
  het z.g.poldertje van Tjarda,waar de schuur stond) landbouwer Cornelis Boone
G    11a Marinus Beekman(op de zeedijk) lichtwachter Cornelis de Wijze
G    12 Andries Janse(Dijkzicht) landbouwer Benjamin C.Janse
  Adriaan Polderman landbouwknecht  
  Kee Meeuwse (trouwt met Pieter Vinke) dienstmeid  
G    13 Theunis Dekker landbouwer D.Nijsse
G      3a Christiaan Dekker sr. landbouwer idem Christ.dekker jr.
G      4 Paulus de Klerk(Hollands hof) landbouwer Jacobus H.Janse
  Willem Duvekot(Trouwt met Maatje van Belzen) landbouwknecht  
G      3b In twintiger jaren nieuwe boerderij gebouwd Kl.Cornelisse landbouwer Klaas Cornelisse
G      3  Izak Cornelisse landbouwer idem wed.Joh.Mesu
  Lourina Keur  dienstmeid  
G      2 Jan Coppoolse sr. xTannetje Dekker landbouwer Piet Goverse x Wan Coppoolse
G      1 Ko Koster sr(gaat in 1921 naar G 16a landbouwer Lein Dieleman
  zonen Kees en Izak Koster boeren hier samen verder landbouwer Kees Koster met zoon Ko jr.
  Catherina Puijpe dienstmeid  
D     17 Klaas Tramper landbouwer A.v.d.Hoek
  Pieter Baljeu landbouwknecht  
D     16  Jan Coppoolse jr. landbouwer Arjaan Coppoolse
D     15 Jacobus Jellema spoorwegwerker Jan Maljers
D     19 Jan Louis de Troije(wegeling) landbouwer idem
D     22 Jacob Pouwer landbouwer Jan Dieleman
D     23 Izak Labruijere landbouwer idem
G     14 Jan Tramper sr.(hoek van Tramper) landbouwer Jan Tramper,kleinzoon van Arjaan
       
  Kleverskerke    
F      20 Adriaan Baaijens landbouwer idem
  Joos Baaijens ,gaat naar G 8 landbouwer  
G       8 Pieter Baaijens,gaat naar G 10 landbouwer Joos Baaijens
  Jan Verhage  landbouwknecht  
G      7 Jacob Adriaanse veldarbeider  
F      11 Lourens Polderdijk x Tannetje Coppoolse landbouwer idem
F      10 Wed.J.de Rijke(Catharina Louwerse    
  Pieternella de Jong,kleindochter    
F        8a  Cornelis Franse(hof Kleverskerke) landbouwer idem
  Wed.Jac.Franse(Johanna van Hoeve =moeder)    
F      19c Ko Coppoolse xKaatje Dellebeke veldarbeider Laurens Labruijere
F      19b Andries Cornelis Francke landbouwknecht Bartel Coppoolse
F      19c Lein Francke landbouwer Pieter Brasser
  Wed.Andries Francke(Sina Boogert)    
  Maria de Rijke,kleindochter onderwijzeres  
F      19 Jan Janse x Leuntje Goedegebuure veldarbeider Gerrit de Nood x Leu Goedegeb.
F      18 Willem Machielse x Janna Adamse veldarbeider Jacob Marteijn
  Pieter Machielse veldarbeider  
F      17 Willem Bezuijen jr. landbouwknecht Kees Marteijn
  Wed.Aart Marteijn(Jannetje Broerse)    
F      17a Jan Melse x Catharina v.d.Broeke veldarbeider Joh.L.Kasse x Geert Vader
F      16 Jacobus Zwemer winkelier/herberg Willem Bezuijen
F      15 Pakhuis ook bewoner Frans Onderdijk,eerst in Tuindorp  
F      14 Laurens Labruijere veldarbeider Cornelis van de Hoed
F      13 Willem Bezuijen jr.   smederij v.d.Hoed
F      12 Pierre Joseph Wouters x Louisa van der Windt predikant Willem Marteijn
  ned.Herv.Kerk    
F       7 Marinus Vader veldarbeider Teunis van Mourik
F       6 Jan Leijnse x Maatje Poppe veldarbeider idem wed.Maatje Poppe
F       5 Marinus Marteijn x Sara Vader(naar Arnemuiden) veldarbeider Ko Oderdijk x Leuntje Vader
F       4 Nicolaas Cornelisse(later naar G 3b) landbouwer Willem Bezuijen jr.
F       3 Jacobus Janse x Jacomina Rijkse veldarbeider Piet Francke x Kee Polderman
F       2 Adriaan Cornelis de graaf onderwijzer  P.de Visser x Tann.Polderdijk
Ga naar boven