Historische Vereniging Arnemuiden

We gaan hierbij terug naar het Arnemuiden van ongeveer 150 jaar geleden.
Destijds was de Sloedam er nog niet, lag er dus ook geen spoorlijn en hadden we nog een open verbinding met zee, weliswaar een vaargeul waarin slechts schepen met geringe diepgang en opkomend tij of hoog water Arnemuiden konden bereiken, maar toch.
Het beste beeld van het stratenpatroon met behuizing die u zich van die tijd kunt schetsen is aan de hand van de plattegrond van onze “smalstede” uit 1574 als u daarbij de wallen en poorten wegdenkt (een maquette hiervan kunt u bewonderen in ons museum).  
Kleverskerke was met grondgebied sinds een paar jaar (1857) bij Arnemuiden gevoegd.
De “exodus” van de vissers naar Vlissingen en Veere (2 x Brouwershaven) had nog niet plaats gevonden, die begon namelijk pas een paar jaar na de afdamming van het vaarwater in 1870.
De hier onderstaande gegevens  komen uit het  bevolkingsregister van 1861 –1880.
Bastiaan de Lange polder en/of Calandpolder werd niet gebruikt, in plaats daarvan gebruikte men de benaming Oranjeplaat.
Opmerkelijk is dat de bewoners daar in die tijd op enkele uitzonderingen na als rooms-katholiek stonden ingeschreven. Vreemd is dit niet, want de enige landbouwer was van dezelfde religie. Zeker in die tijd gold “wiens brood men eet, diens woord men spreekt” en dat gold met name ook voor het geloof.
A-nummering is Langstraat en Westdijkstraat. 
B-nummering is Noordstraat en Nieuwstraat.
Tevergeefs zult u de Roomsche straat (thans Schoolstraat) en de Lionstraat zoeken. Ze behoren beide bij de B-nummering van de Noordstraat. Slechts in 3 gevallen wordt de Lionstraat aangeduid als Jan Leeuwertje (in vroeger eeuwen Jan van Leeuwenstraat), en Roomsche straat wordt in het geheel niet genoemd. Toch stonden er een paar huizen, dat blijkt namelijk uit de namen van de bewoners. U komt ze wel tegen in de kolommen hieronder.
Ook het schorretje wordt niet genoemd, het behoort bij de C-nummering van de Zuidwal, vervolgens de Westwal en dan verder het buitengebied van Arnemuiden inclusief Oranjeplaat.
Kleverskerke en het buitengebied hiervan is de D-nummering.
Het komt misschien enigszins vreemd over dat aan de overzijde van het vaarwater ook de D-nummering werd gebruikt, maar dit rest nog uit de tijd van vóór 1857, de Nieuwerkerker polder en de Susanna polder behoorden toen nog bij de zelfstandige gemeente Kleverskerke.
De Oranjeplaat daarentegen behoorde reeds vanaf de inpoldering bij de gemeente Arnemuiden, vandaar de C-nummering aldaar.
 
Huisnr Naam bewoner Beroep Opmerkingen
       
  Langstraat    
  beginnende Schuttershof    
A  108 Pieter van Eenennaam x Pietern.Francina de Troije akkerbouwer later Cornelisse ,Dijke
  Simon Koets x Adriana Schippers winkelier  
107 Jacob Schooneboom x Susanna Knuijt arbeider  
106 Pieter de Rijke x Jannetje Hollebert arbeider voorouders rooie Piet en Pote
105 Dingenis Kousemaker x Pieternella Versluijs wagenmaker later zoon Dingenis jr.
103 Jan Louis de Troije x Francina van Eenennaam akkerbouwer voorouders Thona(boerinnekleding)
  Cornelia Vinke dienstmeid  
102 Abraham Buijs x Maria de Troije timmerman voorouders van alle latere Buijsen in Arnemuiden
  Pieter Dingemanse x Jacomina Johanna de Troije arbeider voorouders v.d.Ploontjes
101 Cornelis Beekman x Helena Krijger arbeider  
        Jacob Meulmeester x Maria Caljouw arbeider geen nakomelingen
100 Jannetje de Nooijer(weduwe Jacob Meulmeester)   geen mnl. nakomelingen
  Job Jacobse x Jannetje Lievense de Ridder visser voorouders Grietje Jacobse ,Griete Kees ,Molenweg
99 Jacobus de Klerk x Jacoba Engels arbeider  
98 Laurens van Eenennaam x Dina van Eenennaam timmermanskn. voorouders o.a Lauw de electricien ,Vlissingen
97 Joos van Belzen x Maria van Belzen visser geen nakomelingen
96 Maria Jacoba Baars(wedwe Oversluijs) particuliere dochter Maria Jacoba Oversluijs
  Jacobus Cornelis Douw x Sara Cloeth geneesheer  
  Marinis de Nooijer x Johanna Catharina Gillisse visser geen nageslacht
95 Jacob Grootjans x Jannetje Meulmeester veerknecht nakomelingen o.a.Kruiningen
  Jozias Joosse x Maria Meerman scheepsmaker voorouders bakker Joosse v.d.markt
94 Leonardus Grootjans x Klasina Blaasse(2e vrouw) visser geen mnl.nakomelingen
  Cornelis de Nooijer x Jacomina Jobse visser Ruupe naar Vlissingen
93 Cornelis Grootjans x Clasina Meulmeester visser voorouders Marien ,Jan en Kees Boertje.
  Marinus Grootjans x Jannetje van de Ketterij visser voorouders o.a. Jan van Neele Jaai .
  Klaas Grootjans x Maatje van Belzen visser voorouders Kee Marijs(2e vrouw van Meinaart)
  Joh.van Belzen x Neeltje Klaasse visser schoonouders Daan Spreeuw
  Josina van Belzen(weduwe van Joost van Belzen) visleurster moeder van Johannis bovenst.
  Maria de Nooijer(wed.van Belzen,eerder wed.Jobse) naaister geen nakomelingen
92 Maria Franse(weduwe Jan Karel Crucq) winkelierster grootm .o.a.timmermans markt ,boeren Oranjepolder
  Cornelis Crucq x Pieternella de Smidt slachter zoon van Maria bovenst ,geen nakomelingen
91 Jacomina de Vogel(weduwe de Smidt) particuliere tante van Pieternella bovenst .
  Kasper Mulder x Theuntje van Belzen visser grootouders o.a.Cas Mulder(Tuindorp)
  Cornelis Marteijn x Adriana Jobse visser voorouders van o.a. de Krullen
90 Jacobus Crucq x Adriana van Eenennaam timmerman zoon van Maria Franse bovenst ,geen nak. Arnemuiden
89 Cornelis Jacobus Baars x Dorothea Kraamer burgemeester  
  Maatje Kraamer dienstmeisje nichtje ,trouwt later met Pieter Adriaans Kwekkeboom
  Maatje de Nooijer werkster trouwt later met Laurens Marteijn
  Neeltje van Eenennaam werkster  
88 Jacobus de Rijk x Maria de Nooijer scheepsmaker nakomelingen naar Middelburg
  Cornelis Kasse x Maatje Vogel visser  
87 Marinus de Nooijer x Grietje de Nooijer visser nakomelingen Vlissingen
  Leendert de Ridder x Geertje de Nooijer(2e vrouw) visser geen mnl. nakomelingen
86 Pieter Dommisse x Jannetje Baas koetsier zuster van Krina onderst .
  Krina Baas(weduwe van Hubertus van Hemert) naaister grootouders van Cas van Hemert(wethouder)
85 Adriaan Bliek x Adriana Crucq arbeider voorouders laatste Bliek's Arnemuiden
84 Jacob de Ridder x Jannetje Verstrate visser voorouders o.a.Jacob Scheel ,Jan Piet en Kolaatje
83 Robbert Blaasse x Grietje de Ridder visser geen mnl. nakomelingen ,grootouders o.a Robbink,Pote
82 Salomon van Eenennaam x Wilhelmina van Hemert bakker later burgemeester ,grootouders Cornelis v.d.bakker
  Pieter Tazelaar bakkersknecht  
A  1 Joos van de Weele x Adriana Marteijn smid later o.a. Zoon Aart ,Kees van Waarde ,de Jager ,Beije
  Willem Adamse x Johanna van de Weele arbeider  
2 Anna Maria Kraamer particuliere dochter van P .Kraamer en Joh .Maria Carolina Hogerheide
  Adriana de Nooijer(weduwe van Job Meulmeester) visleurster voorouders Job en Jacob(Vlissingen) van Bè van Antje
  Marinis de Nooijer(weduwnaar van Adriana Kraamer visser geen mnl. nakomelingen
  Gillis de Nooijer x Janna Maria Bronke arbeider voorouders Gillis Sikkebil
3 Maatje van de Ketterij(weduwe Kl .Meulmeester) visleurster geen mnl .nakomelingen
  Adriana Dingemanse(wedwe van Abraham Theune) arbeidster voorouders sterretje
4 Jacob Jobse x Grietje Kasse arbeider geen mnl .nakomelingen bekend
  Blaas de Nooijer x Jannetje Jacobse visser voorouders van Looien
5 Marinus Beekman x Anna Dingemanse arbeider  
  Adriana Klaase(weduwe van Pieter Kuijper) arbeidster  
6 Gregorius Johan Gobius du Sart predikant is volgens Bevolkingsregister nr .3 ?????
  Kasper Caljouw(weduwnaar Cornelia de Ridder) weversbaas trouwt later met buurvrouw Adriana Dingemanse(A 3)
7 Jozias Joosse x Leuntje Engelse arbeider geen mnl .nakomelingen
8 Jacob de Nooijer x Johanna Geldof visser schoonouders Pie Adamse(Pie van Neele)
9 Paulus Joosse x Jannetje Schets gemeente-bode geen mnl .nakomelingen ,grootouders Toon de Kam
10 Matthijs Glerum x Maria Johanna Harthoorn veldwachter  
  Johannis de Nooijer x Tannetje de Meulmeester visser voorouders o.a Lein van Liesje ,blauwe Jan ,Jumbo enz.
13 Janis Bliek x Grietje Kraamer winkelier geen nakomelingen bekend
14 Maria Cornelisse(weduwe Salomon van Eenennaam particuliere geen nakomelingen in Arnemuiden
15 Christiaan Johannis Crucq .Jacomina Crucq gem.ontvanger later ook burgemeester
16 Jacob Crucq x Jacoba Kwekkeboom bakker voorouders Karel Crucq
18 Hubrecht van Eenennaam x Grietje van Eenennaam timmerman later Daantje van Eenennaam ,geen nak .te Arnemuiden
19 Abraham van Eenennaam(weduwnaar Franc.Haaij) particuliere  
  Grietje Schroevers(weduwe Francois van Eenennaam particuliere schoondochter van Abraham bovenst .
  Hubrecht van Eenennaam x Adriana Willeboordse bakker zoon van Grietje bovenst. Geen nakomelingem te Arm .
  Frans Anthonij Uijtermark commies  
20 Cornelis Molenbroek x Maria Roelse arbeider  
21 Adriaan de Nooijer x Louwrina Ventevogel visser later naar Brouwershaven , Jantje Kruizemunt
  Jan Schroevers x Maatje de Ridder visser geen mnl .nakomelingen
  Frans Marteijn x Jacoba Verstraate visser geen nakomelingen bekend
22 Marcus Bronke x Adriana Meulmeester visser voorouders Grie Perebie ,Jil Vlissingen
  Lieven Grootjans x Grietje de Ridder visser voorouders familie's Baak en Schets ,Vlissingen/Arm .
  Lena de Ridder(weduwe van Francois de Nooijer) visleurster nakomelingen Vlissingen ,Jantje Broek
  Jacobus Meerman x Elisabeth de Smith scheepsmaker voorouder van de Meermans v.d.scheepswerf
23 Pieter Sachooneboom x Jacomina de Troije arbeider  
  Jacob van Belzen x Maatje Grootjans visser geen mnl .nakomelingen
24 Hubrecht Cornelisse x Maatje de Ridder visser geen nakomelingen
25 Martina Schroevers(weduwe Jacobus Meerman) winkelierster  
  Abraham van Eenennaam x Maria Meerman timmerman dochter van bovenst .geen nageslacht
26 Francois Crucq x Maria de Ridder timmermanskn. voorouders Kee van Mie Theu ,Vlissingen
  Jan de Nooijer x Cornelia Kraamer visser voorouders o.a Janis Koeke ,Kee Broeke
27 Robbert van Belzen x Pieternella Blok(3e vrouw) visser voorouders o.a.Tiro ,Nagel ,Gerard Boom Vlissingen
28/29 Catharina de Ridder(weduwe van Johannis Klaasse) visleurster geen nakomelingen
  Lieven de Nooijer x Adriana Klaasse visser ouders Jan Mande ,Jobje Ka ,Vlissingen
31 Jacobus Siereveld x Johanna van de Ketterij visser voorouders Ko en Jantje Lappe
32 Jacob Joosse x Adriana Tilroe(2e vrouw) schoenmaker  ouders van Janna en Frans(later winkelierster en slager)
       
  Westdijkstraat    
  beginnende bij de haven    
A   33 Gillis Menheere x Elisabeth Koppejan herbergier voorouders Tiro
  Willem Roose kleermaker vader Gideon en Joan Roose
34 Jacob van Belzen x Theuntje Jobse(2e vrouw) visser vader van Lieven Tak
35 Lieven van Belzen x Jorina Geldof visser Lieven Tak
36/37 Hubrecht Kraamer x Janna Joosse schoenmaker 1863
  Cornelia Schroevers(weduwe van Abraham Kraamer) winkelierster moeder van Hubrecht bovenst .eerst op A64
38/39 Jacob Pieterse de Nooijer x Grietje van Belzen visser mnl .nakomelingen Vlissingen
  Lieven de Nooijer x Adriana de Nooijer visser dochter bovenst .xLieven van Wulst
40 Marinis de Nooijer(weduwnaar Willemijntje Smout) visser voorouders o.a.Ko van Ma Dok ,Vlissingen
  Janis Mallie x Maatje Meerman arbeider  
41 Egbert de Nooijer x Geertje van Belzen visser geen nakomelingen
  Izak van Belzen x Jannetje Meulmeester visser geen nakomelingen
  Cornelis van Belzen x Neeltje Meulmeester(2e vrouw visser geen mnl .voorouders Bollemejob
42 Adriaan de Ridder x Theuntje Blaasse visser voorouders Kee van Mie Theu ,Vlissingen
43 Cornelis Kraamer x Grietje Meerman scheepsmaker  
44 Robbert Schroevers x Jannetje de Nooijer visser geen nakomelingen
  Cornelis Meerman x Theuntje Schroevers(2e vrouw) veerman vader van Arij en Ebbertje Fik van Cornelis ' 1e vrouw
  Marinus Grootjans x Clasina van Belzen visser voorouders Blaas en Jan Roefel
45 Prina Jobse(weduwe van Cornelis Mulder) visleurster vooroud.Cas(Tuindorp),Prientje x de Wiiten,rooie Sèèn
46 Neeltje van Belzen(weduwe van Lieven Verstraate) visleurster geen mnl. nakomelingen
47 Klaas van Belzen x Adriana Blok(2e vrouw) visser voorvader van dikke Daan ,Grietje Poel
  Cornelis Jobse x Janna Siereveld visser geen nakomelingen bekend in Arnemuiden
48 Jacob Marteijn x Adriana Dekker(2e vrouw) timmermanskn voorvader de familie Marteijn behalve de Krullen
49 Klaas de Nooijer x Maatje Marteijn visser halve zuster van Jacob bovenst .voorouders Drol
50 Johannis Willem Loijse Dillie x Alida Ingelse geneesheer  
  Neeltje Schippers dienstbode  
51 Adriaan Schroevers x Jozina Smout visser voorouders Joos Pie en Stuks
52 Laurens van Eenennaam x Jannetje Maartense akkerbouwer voorouders van de bakkers van Eenennaam
53 Abraham van Eenennaam x Magdalena Koster bakker zoon van bovenst .
  Adriaamn Johannis Bogaerts bakkersknecht  
54 Cornelis Arense x Lena Rika Hubregtse arbeider  
  Job Schroevers x Johanna van d Gruiter visser geen nakomelingen
  Simon Janse x Maria Meerman(2e vrouw) arbeider met dochter Jannetje Grootjans(later x Job Meulmeester)
  Jannetje van Belzen(weduwe van Daniel Grootjans)   Maria bovenst .1e behuwdmoeder ,moeder van Jannetje
55 Johannis Marteijn x Jannetje Vinke smidsknecht nakomelingen Veere
56 Adriaan de Ridder x Jannetje de Nooijer visser geen nakomelingen
57 Pieter Polderdijk x Maatje van Eenennaam arbeider  
  Jannetje Siereveld(gescheiden van Jan Jasperse) arbeidster voorouders Tamboer
  Paulus Meerman x Maria van Eenennaam veehouder ouders o.a.Lauw en Piet van Pauw
58 Johannis Jobse x Tannetje de Ridder visser voorouders o.aPiet Jobse(Tuindorp) ,Tanne(wed.Ventev.)
59/60 Cornelis Molhoek x Louwrina Jobse arbeider  
  Blaas Cornelisse x Jannetje de Ridder visser voorouders Lieven Mool en Blaas Pijp
61/62 Marinis Wondergem x Adriana Jobse visser voorouders Pruisje
  Jacoba de Nooijer(weduwe van Cornelis van Belzen) visleurster geen mnl. nakomelingen
  Adriaan Siereveld x Anna Jobse visser nakomelingen Vlissingen en Terneuzen
  Cornelia Klaasse(weduwe van Jacob van Belzen)   geen mnl. nakomelingen
63 Pieter Meulmeester x Geertruid van de Gruiter visser geen mnl .nakomelingen
  Karel van de Gruiter x Grietje Meulmeester(1e vrouw visser voorouders van de Witten ,Kareltje Vlissingen
64 Cornelia Schroevers(weduwe van Abraham Kraamer) winkelierster  
  Jan Christiaan Kraamer lijkdienaar zoon van bovenst.
65 Joos van Belzen x Jannetje Verstraate visser voorouders o.a dikke Daan en Grietje Poel
  Jacobus Schroevers x Klazina klaasse visser geen nakomelingen Arnemuiden
66 Jacob de Ridder x Susanna de Nooijer visser voorouders Hoone ,de Koker ,Vlissingen
67 Janna Baak(weduwe van Marinus Kervink) visleurster geen mnl .nakomelingen
  Jacob van Eenennaam x Jacoba van Belzen winkelierster nakomelingen Vlissingen o.a.de Brommo
  Neeltje de Ridder dienstmeid trouwt met Corn .de Nooijer(grootouders Kees Kolenboer
68 Jan Buijs x Maatje van Eenennaam kleermaker voorouders de smid
  Gerard Meerman x Francina Buijs arbeider dochter bovenst.Voorouders fam .Bliek in Arnemuiden
69 Lieven de Nooijer x  Grietje de Nooijer visser voorouders van Looien
  Kasper van Eenennaam x Theuntje de Mol scheepsmaker voorouders Tiemeltje
70 Gillis de Nooijer x Theuntje Meerman timmermanskn nakomelingen Vlissingen
  Geertje Klaasse(weduwe Aarnout van Belzen) visleurster voorouders o.a.Mientje en Geertje Tei
71 Jacobus Johannis Baak x Theuntje Schroevers visleurder voorouders familie Baak Vlissingen ,Arnemuiden
  Adriaan Grootjans x Jacomina Meerman visser geen nakomelingen
72 Hubregt Meulmeester x Clasina Meulmeester visser ouders Boere
  Marinis Meulmeester matroos naar Vlissingen
  Blaas Meerman x Grietje Klaasse visser voorouders o.a.Murre ,Gillis van Klaas van Jille
73 Marinus Hoogerheide x Adriana Kraamer sluiswachter  
74 Blaas Blaasse x Johanna Louwrina Buijs schoenmaker ouders Kootje Blaasse
75 Cornelis van de Ketterij x Jannetje de Ridder visser voorouders o.a.Mode ,Zomer ,Klompe .Merien Visvangst
  Blaas van Belzen x Elisabeth Ventevogel visser geen nakomelingen
  Bastiaan Jobse x Maria Wondergem visser ouders Jane en Tane(Molenweg)
76 Jacobus Jobse x Cornelia Klaasse visser geen nageslacht bekend
77 Marinis de Ridder x Geertje Schroevers wever geen mnl .nakomelingen
  Daniel van Belzen x Grietje Quellerij visser naar Vlissingen ,Robbert ,Gerard ,Willem Boom
  Adriana van Sweden(weduwe van Jacobus Buijs) winkelierster geen mnl .nakomelingen in Arnemuiden
78 Lieven van Belzen x Grietje van Belzen visser voorouders Pent ,Messaie ,Neute
  Marinis de Nooijer x Grietje Grootjans visser voorouders van o.a. Kees Balk ,Leen Smul ,arme Jaap
79 Wessel de Rijke x Christina Jobse visser  
  Joos van Belzen x Theuntje de Rijke visser dochter bovenst .=Joos Tak
  Jan van Belzen x Jannetje Mulder visser geen nakomelingen
80 Daniel van Eenennaam x Christina Mulder varensgezel geen nakomelingen
  Elisabeth Christiaanse naaister  
81 Hubregt Klaasse x Grietje Kervink visser naar Vlissingen
  Blaas Blaasse x Theuntje Grootjans visser geen mnl .nakomelingen ,voorouders Slisjes
       
  Noordstraat    
  beginnende op de markt naast de kerk    
B  32 Hubrecht Cornelis de Smidt x Janna Buijs smid  
30 Cornelis Buijs x Maatje van Eenennaam timmermanskn geen nageslacht te Arnemuiden
  Grietje de Ridder(weduwe Willem Vogel)   geen nakomelingen
29 Adriaan Dingemanse x Pieternella Buster arbeider geen kinderen bekend
28 Jannetje Joose(weduwe Cornelis Leendertje)    
  Anna Adriaanse winkelierster ongehuwd overleden
  Janis de Nooijer x Dina Schroevers visser 1862 ,later naar Vlissingen
27 Jacob Schets x Dorothea Joosse vrachtrijder voorouders alle Schetsen Arnemuiden,Vlissingen ,M'burg
  Arend Jan Beerthuis x Maatje Jacoba Harthoorn weversbaas  
26 Johannis Odding x Dina Hollebrandse winkelier    geen nakomelingen
24 Marinis van Belzen x Maatje Lievense de Ridder visser voorouders oa.Neute ,Slisje .Wannes Hoedje
23/22/21 Jozias van Eenennaam x Maria Klap particuliere waarschijnlijk Roomsche straat
  Jacobus Dommisse x Janna Joosse arbeider idem
  Rijk Cornelis Molhoek x Elisabeth Jobse  arbeider idem
  Joos Joosse x Tannetje Knuijt(2e vrouw) arbeider idem
20 Lieven Meulmeester x Johanna Geldof arbeider geen nakomelingen
  Pieter Wisse x Pieternella van Sluijs arbeider  
19 Janna Ingelse(weduwe Pieter Ventevogel) werkvrouw voorouders van de Ventevogels
18 Maria de Ridder(weduwe Daniel van Belzen) naaister geen nakomelingen
  Daniel van Belzen x Maria Ventevogel visser voorouders o.a.Daan Spreeuw ,Jan Joris
  Abraham Meerman x Maria de Nooijer visser voorouders o.a. Bram en Keesje Katte
17 Marinus Meulmeester x Geertje Meulmeester visser nakomelingen Nieuwland(Lieven Schete)
  Jacomina Vinke arbeidster zoon Jacob + dochter Maatje x Laurens Koppejan sr.
16 Lieven Jacobse x Dora Geldof weversbaas nakomelingen Vlissingen
49 Blaas van de Gruiter x Jannetje de Rijk visser nakomelingen Vlissingen
48 Jacob van Belzen x Geertje Kuijper visser geen mnl .nakomelingen
  Jacobus Ventevogel x Crina Mulder arbeider voorouders Snoo ,Kees de schoenmaker
47 Janis de Hamer x Johanna de Buck slachter  
  Jan Jasperse x Maatje van Maldegem arbeider nakomelingen Vlissingen
46 Pieter Meertse x Elisabeth v.d.Broeke arbeider nakomelingen bode
  Jan van de Broeke x Adriana Kuijpers arbeider voorouders David Broeke ,Kee Broeke
  Jacomina Janse(weduwe van Geelen) weefster  
45 Dora ,Pieter ,Willem,Elisabeth en Johanna Dingemanse   kind.van overl .Jan Ding.en Elis.Marijs ,naar Vlissingen
  Jan Dingemanse x Clasina Meerman arbeider  broer van bovenst .
  Christina Vader naaister  
  Maatje Schroevers(weduwe van Daniel van Belzen) visleurster voorouders Caljouws en Maatje de visvrouw Vlissingen
J.L.44 Jacobus la Soe x Leuntje vinke arbeider waarschijnlijk Lionstraat ,voorouders Fam .la Soe
J.L.43 Berbera Wisse werkster idem
J.L.42 Dina Jacoba Baars(weduwe oversluijs) particuliere idem ,eerst op Langstraat A 96
J.L.41 Leendert Maartense x Janneke Meertens arbeider idem ,eerst Oranjeplaat
J.L.40 Geertje Rijkse herbergierster idem
J.L 39 Cornelia Klaasse(weduwe Jacob van Belzen)   idem ,eerst Westdijkstraat a 62
38 Pieter Kwekkeboom x Neeltje van Borne hoofdonderwijzer  
  Pieter Kwekkeboom sr    
  Maria Schout huishoudster  
37 Cornelis van Eenennaam x Dina Jannetje Schets veehouder  
36 Jan van Eenennaam x Catharina de Buck vrachtrijder zoon van bovenst .
35 Marinis de Nooijer x Jannetje Keur visser voorouders o.a.Pruum ,Vlissingen
34 Jacob de Nooijer x Jannetje Verstraate visser voorouders Braber
  Hubrecht Schroevers x Adriana de Nooijer visser dochter bovemnst .voorouders Kee Nee x Bl .Ventevogel
33 Dirk Beekman x Catharina Dingemanse arbeider  
  Jacob schroevers x Francina van Eenennaam schipperskn . geen nakomelingen
       
  Nieuwstraat    
  beginnende op den hoek    
1 Job de Ridder x Theuntje van Belzen visser Theu Tak ,nakomelingen Vlissingen
  Jacobus Schroevers x Klazina Klaasse veermam geen mnl.nakomelingen
2 Cornelis Siereveld x Adriana de Ridder visser voorouders Ko en Jantje Lappe
  Marinus Blaasse x Jannetje Schroevers visser voorouders van de Blaassen
  Pieter de Nooijer x Jannetje de Ridder visser voorouders Piet en Frans Schets
3 Marinis de Nooijer x Geertje van de Gruiter visser voorouders Schalk
  Jacob van de Ketterij x Grietje de Nooijer visser voorouders Kedul
  Klaas van de Ketterij(weduwnaar Susanna Dekker)   vader bovenst .
  Blaas Klaasse x Klazina van Belzen arbeider geen nakomelingen
4 Jacob Engels x Grietje Klaasse arbeider nakomelingen Vlissingen
  Kornelis Huiszoon x Susanna Vinke   visleurderr voorouders Piet de Deen ,Daan Dribbe
5 Salomon Buijs x Janna Roelse timmermanskn geen nakomelingen
6 Marinus Schroevers xTannetje de Nooijer visser geen nakomelingen
7 Catharina Grootjans(weduwe Marinis van Belzen) visleurster geen nakomelingen .Uit eerder huwelijk Willy Alberti
8 Janna Kakebeeke(weduwe Adriaan Theune) arbeidster voorouders familie Theune
  Jacob Jobse x Grietje de Nooijer visser voorouders Grietje Jef
9 Hubrecht van de Putte x Janna Roose arbeider  
10 Kornelis Perduin x Elisabeth Kaat arbeider  
  Marinus Geldof x Neeltje van Eenennaam arbeider  
11 Hendrik Roelse + dochter Tannetje Roelse    
12 Jan Ventevogel x Maria Meerman wever geen nakomelingen
13 Bartel Davidse x Jasperina Johanna Roose arbeider  
14 Francois le Mahieu ,zusters Lucia ,Maria ,Grietje wever later vertrokken
51 Josias van Eenennaam x Maatje de Meulmeester wever vertrokken naar elders
52 Joos Oreel x Maatje Vinke arbeider voorouders timmerman Kees Oreel
53 Kornelis Caljouw x Neeltje Zwemer arbeider  
  Jacobus Bliek x Adriana Koets herberg./scheper  
54 Joos van Belzen x Jannetje Vinke arbeider voorouders Sammels
  Elisabeth Grootjans visleurster ongehuwd overleden in 1899(90 jaar)
  Geertje van Belzen visleurster nicht ,trouwt later Job Jobse
55 Joris van de Gruiter x Catharina Huiszoon(3e vrouw) visser nakomelingen Middelburg
  Klaas van de Gruiter x Tannetje Marteijn visser voorouders Kèrentje ,Klaas en Arjaan van Ma Kap
56 Jan van Belzen x Christina de Ridder visser voorouders Floor ,Gijs ,Jan van Leintje Daane
57 Marinus Schroevers   arbeider broer van Smout ,ongehuwd overleden
  Maatje Schroevers   zuster van Smout ,ongehuwd overleden
58 Abraham Odding x Janna Meerman koopman voorouders van de latere Oddings
59 Neeltje Siereveld (weduwe van Klaas Klaasse) werkster geen nakomelingen
60 Hendrik Marijs x Cornelia van de Ketterij visser voorouders Marijsjes Arnemuiden
  Pieternella Meulmeester(weduwe Jacob de Nooijer) visleurster geen mnl .nakomelingen
61 Adriaan Schroevers houtzager naar Middelburg
  Jacob Engels x Grietje Klaasse arbeider eerst op B 4
62 Jacob Meulmeester x Adriana Meulmeester(2e vrou arbeider geen nakomelingen
63 Lieven Meulmeester x Dora Dingemanse(3e vrouw) arbeider geen nakomelingen
       
  Zuidwal(ook Schorretje)    
  beginnende vanaf Oostzijde    
C    1 Cornelis Buijs timmermanskn  
3 Adriaan Meerman x Geertje Buster scheepsmaker voorouders Arjaan en Cas van Hendrikje
4 Johannis Pieterse de Nooijer x Maria Schroevers visser geen mnl .nakomelingen
5 Robbert Schroevers x Theuntje Siereveld(2e vrouw) visser voorouders Robbert van Flupje
6 Maatje de Ridder(weduwe Robbert Corn .Schroevers    
  Jacob de Nooijer(weduwnaar Lena Schroevers) visser Lena dochter vaan bovenst .voorouders Braber
7 Adriaan Meulmeester x Neeltje Leendertse visser nakomelingen Vlissingen Arjaan van Biefje x Pie Nelle
8 Jacob van Belzen x Jannetje van Eenennaam visser geen nakomelingen
9 Boudewijn Grootjans(weduwnaar Theuntje Jacobse) visser voorouders Meinaart
10 Jan Wondergem x Tannetje de Ridder visser voorouders Pruisje
11 Jacob de Nooijer x Adriana de Nooijer(2e vrouw) nettenbrijer geen nageslacht
12 Geerard Siereveld x Grietje Meerman scheepsmaker voorouders Tjiep ook nakomelingen Yerseke ,Vlaardingen
13 Gerard Bronke x Janna Siereveld visser voorouders o.a. Ruuk
14 Jan(Johannis) Schroevers x Maatje Siereveld visser voorouders o.a. Punnetje ,Boot ,Merientje Tas enz.
15 Adriaan de Ridder x Pieternella Keur visser voorouders Krabbe ,Keutje ,Mèk de Ridder Vlissingen
16 Joos de Mel x Cornelia de Nooijer arbeider  
17 Klaas Meulmester x Adriana de Ridder visser voorouders Klaas Meulm .x rooie Lena
  Adriaan Theune x Pieternella Meulmeester visser voorouders fam .Theune Arnemuiden behalve Sterretje
18 Leendert Vader arbeider  
  Joos van Belzen x Clasina de Ridder visser voorouders o.a. Joos Kadet en Piet Nelle
  Willem Meulmeester x Grietje Cornelisse visser voorouders o.a.Joos,Jan,Piet van Leu en Speur
19 Marinis Meulmeester x Jacomina de Ridder visser voorouders o. Lieven ,Mientje Kuuper
  Blaas de Nooijer x Johanna de Nooijer visser voorouders Drol en Schalk
20 Geertje Jacobse(weduwe Blaas Adriaans Grootjans) visleurster nakomelingen Kruiningen
  Neeltje Jacobse visleurster zuster bovenst .ongehuwd overleden
  Klaas Huiszoon x Grietje Schroevers visser nakomelingen Vlissingen  
21 Maatje de Nooijer(weduwe  Cornelis Grootjans) visleurster geen mnl .nakomelingen
22 Maatje Jacobse(weduwe Boudewijn Grootjans) visleurster geen nakomelingen
  Jannetje Kervink visleurster ongehuwd overleden
  Maatje de Ridder    visleurster zuster van Adriaan op C 15,ongehuwd overleden
       
  Westwal    
  beginnende vanaf de haven    
23 Jan Vogel x Jacomina de Ridder visser voorouders familie Vogel Arnemuiden Vlissingen
24 Adriaan Meulmeester x Jannetje Schroevers visleurder nakomelingen Vlissingen
25 Jacomina + Maria Meerman visleursters dochters overl.Ger .Meerman x Jac.Grootj ,Vlissingen
26 Job Meulmeester x Theuntje Grootjans visser voorouders Pompof en Bollemejob
27 Gerard ,Jacobus en Maria wevers kind.overl.Pieter de Meulm.xMaria Meerman ,Lommer
  Adriaan Poortvliet x Theuntje de Meulmeester arbeider Theuntje =zuster van bovenst.
28 Jacob Poortvliet x Thona Adriaanse arbeider voorouders familie Poortvliet Arnemuiden
  Adriaan Jobse x Crina de Nooijer scheepsmaker voorouders Huub Kerkuil
29 Simon Johannis Lugte x Dorothea Levin schilder  
31 Kornelis Blaasse x Grietje Grootjans visser geen mnl.nak. Kleinzoon Kees Daane naar Vlissingen
32/33 Marinis de Nooijer x Jannetje de Nooijer visser voorouders Langelicht en Visvangst
  Blaas de Nooijer x Jannetje de Ridder visser voorouders Blaas de Visser ,kinderen Pie van Nele
  Robbert Meulmeester x Jacomina de Nooijer visser geen mnl.nak.Kleinkinderen Sikkebil Jan Oreel Vlissingen
34 Francois de Nooijer x Geertrui de Nooijer   onwettig gescheiden vertrokken
36 Kornelis Molhoek x Elisabeth Rijkse herbergier  
37 Adriana Cornelisse(weduwe Jacob de Quellerij) visleurster  geen nakomelingen Arnemuiden
       
  Buitengebied Arnemuiden    
       
C38 Johannis Crucq x Neeltje Kesteloo(2e vrouw) akkerbouwer Hof overkant veertje.Voorouders boeren/timmermans
  Jan Poortvliet knecht  
  Elisabeth Baart dienstmeid  
39 Cornelis Roelse x Maria Maartense akkerbouwer hof in de Roelse'sweg.Voorouders Mie crucq x Ko marteijn
  Vina Schout dienstmeid  
41 Jac.Franc.v.d.Moortel xRosalia Clementine Wiemers arbeider Keeten ???
  Simon Meijer x Maatje Adamse arbeider Keeten ???
42 Gillis Kesteloo x Tannetje Crucq molenaar Molenweg
43 Ingel Baaijens x Johanna Blok arbeider zgn.Hofje Molenweg .Voorouders Arnemuidse Baaijens
  Susanna Dingemanse(weduwe Cornelis Oreel)   voorouders alle familie's Oreel Arnemuiden
  Benjamin Quellerij x Grietje Klaase visser nakomelingen Vlissingen ,Terneuzen
44 Pieter Boone x Adriana Midavaine doodgraver Halverwege de Singel
45 Leunis de Rijke x Pieternella laBruijère akkerbouwer hof begin van de singel ,later Jan de Troje
46 Antheunis Boogert x Johanna Catharina Wisse akkerbouwer hof den Doel
47 Andries Boogert x Johanna Adriana Noom akkerbouwer idem
  Jan Adamse knecht Hij trouwt in 1863 met onderstaande Neeltje Schippers
  Neeltje Schippers diestmeid  
48 Klaas Wouterse x Leuntje  laBruijère akkerbouwer hof Driewegen ,later Jan Coppoolse Zeldenrust
  Leunis Verburg x Magda Haak arbeider  
50 Adriaan Filius x Johanna Gilde akkerbouwer hof Brakenburg
51 Marinus Roose x Johanna Tramper arbeider hoek van Tramper
  Jan Tramper(weduwnaar van Sara Blauwkamer)   vader bovenst. Johanna en onderst. Joos
52 Jan Roelse x Carolina van de Hage akkerbouwer hof klein Waaijenburg
53 Joos Tramper x Jacoba Baaijens arbeider waarschjnlijk zelfde als C 51
54 Willem Baas x Elisabeth van Eenennaam akkerbouwer hof eind van de singel ,later Piet van de Broeke
  Hubrecht de Ridder knecht Trouwt later Maatje Meulmeester ,zoon Klaas Titem
       
  Oranjeplaat(Bastiaan de Lange en Candpolder)    
       
C    55 Petrus Gijzels landmansknecht  
56 Leendert Maartense x Jenneke Meertens arbeider  
57 Jacobus Schippers x Pieternella Koets arbeider  
  Adriaan + Johannis Machielse arbeideers  
  Francois + Petrus de Cock arbeiders  
58 Joris Dingemanse x Leuntje Beekman arbeider voorouders Ploontje
59 Constant + August Thomas akkerbouwers  
  Leo Lanschard knecht  
  Sophie Thomas dienstmeid  
  Matreise Timmerman dienstmeid  
60 Bernardus de Blieck xClementina Angelina Monton arbeider  
  Cornelis d'Hooge x Amalia Schuijt arbeider  
61 Jozias Kusse x Geertruida de Fouw arbeiders Dijkwerkers
  Johannis Franciscus Kwekelberg x Amalia Lippens arbeider  
  Anthonij Hogerwerf x Susanna Laurentina Waes arbeider  
62 Levinus Hogerwerf x Izabella Clara Bakkeljouw arbeider  
63 Willem Moes x Susanna Zonnevijlle arbeider  
64 Jan Francois Immertier schaapherder  
       
  Kleverskerke(Dorpskern)    
D   2 Klaas Jan van de Wal(weduwnaar Willemina Melse)schoolmeester    
  Adriaan van Keulen x Geertruida van de Wal arbeider dochter bovenst .
3 Jan Leijnse x Maatje Poppe arbeider  
4 Joost Blok x Jacomina Pieterse van Vlaanderen arbeider  
5 Jacobus Koster x Tannetje Tramper landmansknecht  
6 Pieter Osté x Cornelia van de Broeke arbeider  
8 Pieter van Vlaanderen x Levina Osté 130 hof Kleverskerke
  Adriaan van Sorge knecht  
  Neeltje Zwemer dienstmeid  
9 Jacobus Janse x Tannetje Goverse    
10 Ds.Doorenbos predikant huis Dantzig
11 Joos Baaijens x Susanna Marinisse akkkerbouwer voorouders familie Baaijens Kleverskerke en Arnemuiden
12 Cornelis Sturm x Louwrina Bakker arbeider  
12 Leijn Maas x Jaantje Maria Koster akkerbouwer op de plaats van de latere smidse
13 Maria Gilde    
14 Jan de Rijke x Francina Ingelse kleermaker  
15 Jan Zwemer x Willemina Blok arbeider  
       
  Buitengebied Kleverskerke    
       
D  16 Adriaan Baaijens x Cornelia Jacoba Hubrechtse akkerbouwer Bergweg, hof Weiburg
17 Jan de Klerk x Johanna Pouwer akkerbouwer hof klein Weiburg, naast de terp
  Cornelis de Klerk x Maria Chriatiaanse knecht later
18 Elisabeth Dingemanse(weduwe Adriaan Louwerse) arbeidster Platteweg
19 Abraham van Offenbeek x Johanna Cevaal akkerbouwer idem ,hof nooit Gedacht
  Willem Wisse knecht  
  Maria Christiaanse dienstmeid  
20 Abraham Dingemanse x Dina de Vos arbeider idem boven op de dijk ,ook lichtwachter
21 Adriaan de Bree x Leintje Kasse akkerbouwer Oostweg .hof Dijkzicht
  Jacob ,Pieter, Jan de Bree akkerbouwers broers van bovenst.
22 Jacobus van 't Westende x Cornelia Menheere akkerbouwer hof de Kruitmolen
23 Lodewijk Simonse x Maria Menheere arbeider huidje onder aan de dijk v.d.Wilhelmina polder
24 Hugo Bliek(weduwnaar Maatje de Hamer) akkerbouwer hof Oranjepolder
  Gommert Klap x Catharina Bliek knecht Catharina=dochter bovenst.
  Conelis Caljouw ,Jacobus Kaat en Jacob Vinke knecht  
  Paulina Poortvliet en Catharina de Nooijer dienstmeid  
25 Jacobus Janse x Maatje de Bree arbeider Oranjepolderseweg
26 Andries Sturm x Pieternella Andriesse akkerbouwer idem ,hofje van Nijsse later
  Pieternella Buijs dienstmeid  
  Laurens Bakker x Jannetje de Pagter arbeider  
27 Joos Mesu x Johanna Crucq akkerbouwer hof Delflust ,Hollands hof
28 Pieternella Cornelisse(weduwe Jacobus Koster) akkerbouwer Klaverwijk met zoon Matthijs .Thans Levinus Koster
29 Isaac Koster x Adriana Poppe(2e vrouw) akkerbouwer Hazenburg ,Arnemuidse weg
30 Jan Sturm x Maria Filius akkerbouwer  
  Jacobus laSoe knecht  
  Willemina Baas dienstmeid  
31 Adriaan de Priester x Elisabeth Oreel akkerbouwer oude Kleverkerkse weg
  Cornelis Adamse knecht  
  Johanna Blok dienstmeid  
32 Jan Coppoolse x Johanna Dekker akkerbouwer idem hof Slikkenburg ,later Polderdijk
  Marinus Tavenier knecht  
33 Jan Houterman x Jacomina Poppe akkerbouwer idem ,hof Waaijenburg
  Cornelis Poppe x Elisabeth de Rijke arbeider  
34 Johannis Caboort x Jerina de Buck akkerbouwer idem 
35 Cornelis de Hamer x Adriana Westveer akkerbouwer hof ,later Boone ,Kees Mesu
36 Gerard + Aarnout + Martina Klap akkerbouwer hof a/d/ oude Rijksweg ,later Nieuwenhuijze ,Steendijk
  Adriaan Dommisse knecht  
Ga naar boven