Historische Vereniging Arnemuiden

Bewoners 1900

 
In 1900 werd een nieuw boek “Bevolkingsregister” aangelegd, hieruit zijn de gegevens voor deze lijst gehaald en nagekeken aan de hand van de lijsten van hoofdelijke omslag van de gemeente over 1900. We kunnen het niemand meer vragen, dat was bij de vorige lijst uit 1920/1921 nog wel mogelijk. 
U ziet ook nog de kolommen bewoners 1920 en 1947. Van de meerdere personen/gezinnen die op het adres woonden wordt er hier slechts één persoon/gezin genoemd.
Het grootste probleem is dat sommige personen (of gezinnen) dikwijls verhuisden. Dit waren uiteraard de mensen die geen eigen woning hadden. Ze konden dan bijvoorbeeld iets huren voor een kwartje minder huur per week. De ouderen onder ons weten dat nog wel.
Bij de verhuizingen ging men in het bevolkingsregister als volgt te werk: het oude nummer werd doorgestreept en een nieuw nummer ingevuld. Bij een volgende verhuizing ging het weer zo. De datum van verhuizing werd niet vermeld.
Had men hierbij nu maar een uniform systeem gebruikt dan was het uitzoeken niet zo moeilijk geweest, maar bij de ene verhuizing schreef men het nieuwe huisnummer eronder, bij de volgende verhuizing erboven of erachter en u begrijpt dat dit een uitzoekerij van jewelste is.
Mocht u één van uw voorouders dus op verschillende adressen vinden dan hoop ik dat u mij dat niet als een onzorgvuldigheid aanrekent.
Vooral de huisnummers met C waren één grote puzzel. De Molenweg en de Westwal vielen nog wel mee. Het moeilijkst was echter de Zuidwal en het Schorretje. Waarschijnlijk kregen de schuren die daar stonden ook nummers en/of werden verbouwd tot woning.
Ook kwam het voor dat op de locatie van één breed en groot huis dat werd afgebroken, twee kleinere huizen werden gebouwd, waarvan voor- en achterkamer door verschillende gezinnen werden bewoond.
Een paar keer werd de oude benaming ,,Vlamingsch Padje” gebruikt. Dat was het eerste stukje Westwal (ook wel, “Gat van Ko Crucq” genoemd). De nummering hier is zeer onduidelijk. Op dit kleine stukje woonden op veel nummers veel personen. (Zie de bewonerslijst)
De Molenweg heette toen nog Molenstraat en het eerste stukje van de Singel tot aan de spoorweg oversteekplaats was de Overweg.
De Bastiaan de Langepolder en Calandpolder waren op een drietal gezinnen na ontvolkt. Zoals u kunt lezen gebruikte men daar de letter E voor de huisnummering. Deze E-nummers werden later (1920) in het Tuindorp gebruikt.
Huis nummer Naam bewoner Beroep Bewoner 1920 Bewoner 1947
         
  Langstraat      
A 1     Jacobus P.Israel J.D.van de Weele
A 2 Adiana Schippers met kl.dochter Adriana Roelse      
A 3 Nicolaas Cornelisse X Cornelia Jongepier landbouwer Cornelis Adriaan Cornelisse Weduwe van Buijs Dijke
A 4 Landbouwschuur   idem idem
A 5     Bastiaan Mulder (See) Leen Dieleman
A 6 Janis  Jan  Wijkhuis X Catharina Bliek arbeider Marinus Krijger Klaas de Nooijer X Jaai van Mientje
  Klaas de Ridder (Titem) arbeider    
A 7 Catharina Schooneboom naaister Simon Kodde Corn.de Nooijer (Kolenboer)
  Susannna Knuijt (schoonmoeder)      
A 8 Dingenis Kousemaker wagenmaker idem Leen de Nooijer (Leen Smul)
A 9 Wagenmakerswerkplaats   idem Dingenis Kousemaker
A 11 Landbouwschuur   idem idem
A 12 Jan  L. de Troije jr. X Thona Poortvliet landbouwer Jacobus Scheele Weduwe van Levinus Scheele
A 13 Jan  L. de Troije sr. X Francina van Eenennaam landbouwer Marinus van Belzen (Messaaie) idem
A 14 Pieter van Belzen (heilige Piet) X Adriana Boone visser Gerbrand van der Louw Piet de Nooijer (Schalk)
A 15 Elisabeth van de Broeke (wed. van Pieter Meertse) winkelierster Maatje Spruijt (Wed. Izak Boone) Wed. van  Nicolaas Kieviet
A 16 Pieternella Versluijs   Laurens de Klerk Hendrik Maljers
A 17 Johannis Luitzen Oosterhoff gem.secretaris Arjaan Meeuwse Lauw Meerman (v.Piet v.Pauw)
A 18 Hubrecht de Ridder (vader Klaas Titem)   Janis M. Kusse Corn.de Nooijer (Kees Balk)
  Adriana Meulmeester (moeder van Wol)      
B 1 Jac.Schroevers X Clasina Blaasse(ouders Siene van Ko) visser Jacob de Nooijer (arme Jaap) idem
  Gillis Vogel X Jacomina van Belzen(ouders Lieven Vogel) visser    
B 2 Lourens Koppejan sr. X Maatje Vinke visser Jannetje v.Belzen(tante Piet Nelle) Aart Leenhouts
  Joh.de Nooijer X Maatje Vogel (blauwe Jan) visser    
B 3 Job Jobse X Jannetje Schroevers (luizekraker) arbeider Lieven v.d.Gruiter X Sien Tjoman idem
  Jacob de Nooijer sr. X Josina Leendertse (braber) visser    
  Jacob Marijs X Jannetje v.d.Ketterij visser    
  Theuntje de Rijke(gr.moeder Theu Baaij en Theu van Dore)      
  Maatje Smout(ongeh. tante van Joos Schroevers=smout)      
B 4 Frans Joosse X Geertr.de Rijke(broer v.bakker A.Joosse) winkelierster Pieter Jacobus Kousemaker Gillis v.d.Gruiter(koning)
B 6 Jan Grootjans X Theuntje Grootjans(doof Jantje) visser Bastiaan Mulder X Joh.Theune Kaatje Francke(wed.Janis Kousemaker)
  Neeltje Grootjans(wed.Job de Ridder=moeder Jan Nele Jaai)      
B 7 Laurens Meijer X Adriana Kesteloo tuinman idem Joos Langebeeke
  Tannetje Crucq (wed. Gillis Kesteloo)=schoonmoeder      
B 8 Bastiaan Mulder X Louwrina Boone visser Mar.Oosterling X Jann.de Nooijer Piet Jasperse (Piet Duum)
  Klaas Schuit X Willemina Schroevers visleurder    
B 9 Gillis van Belzen(Nagel) X Jannetje van Belzen visser Cornelis Marijs (Gide) idem
  Laurens Jasperse X Jann.de Ridder(Lauw van Piet Stiessel visser    
B 10 Frederik Marinus Quadekker X Adriana Jacoba van Vessem geneesheer Frans Laroes Cornelis Dellebeke
  Marinus Lambertus Westfaal Quadekker tijdelijk gem.secr.    
B 11 Johannes Jobse(Mallechus) X Maatje Schroevers visser Robbert de Nooijer X Maa Dut idem
  Lena de Ridder, wed.Jan Schroevers (schoonmoeder)      
B 12 Johannes Schroevers(Koewacht) X Tannetje de Nooijer vishandelaar Johannes de Nooijer(Jantje Las) Blaas v.d.Ketterij(Paai)
  Jacob Vinke X Neeltje Meulmeester visser    
  David Vinke X Johanna Vogel visser    
B 13 Jan van Belzen(Pater) X Neeltje Mulder visleurder Abraham Buijs idem
  Maria de Nooijer(wed.Job Vogel)=moeder van Jan's 1e vrouw      
  Maatje Vogel(wed.Cornelis Kasse)=tante van Job Vogel      
B 14 Jan Buijs X Adriana Nieuwenhuijze timmerman idem Gez. Pie en Koos Buijs
B 15 Jan de Ridder X Stevelina Schout visser Jan v.d.Ketterij(Wannes Zomer) idem
B 16 Jacob de Ridder X Susanna Siereveld(ouders Kolaatje) visser Jacob Marijs(Koolwiek) Wed. A. Schroevers(Pie Theune)
B 17 Laurens van Eenennaam(natte Lauw) X Maria Koster bakker Salomon van Eenennaam, K.J.Steketee
A 164 Cornelis van Waarde X Jacomina Maria Hoveijn smid Cornelis de Jager Jac.J.Beije
  Francina van Eenennaam(wed.Aart avn de Weele)      
  Abraham van Eenennaam X Francina v.d.Weele(dochter)    smidsknecht    
A 163 Adriaan Cornelis Cornelisse X Adriana Boone landbouwer Bram Kwekkeboom Pauw Meerman(van Piet van Pauw)
  Pieter Filius X Neeltje Baas landb.knecht    
A 162 Adr. De Nooijer X Clasina v.Belzenn (naar Brouwershaven visser Johannis Kluijfhout Jan Jeras
  Neeltje Kwekkeboom      
A 161 Salomon Buijs X Maatje Catharina Bliek winkelier  idem Salomon de Nooijer
  Adriaan Bliek(vader)      
A 160 Winkel van Salomon Buijs     Lauw Klaasse
  Albert Goverse arbeider    
A 159 Blaas van Belzen(neute) visser Marinus Huiszoon Wed. Marinus Geense
  Simon van de Schelde visser    
A 158 Eén pand met A 157     P.M.Veldhuijzen
A 157 Johannis Boeinga X Sjoukje Groeneveld ger. Predikant Jelle Runia X Jannetje Hooijkaas Wed.J.M.Kusse(Jans Toot)
A 156 Cornelis Matthijs Boone X Wilhelmina Lasoe scheepstim. Adr. Hubrechtse X Adr.Filius Marinus Schroevers(Punne)
  Karel Crucq X Adriana van Sorge veldarbeider    
  Jan de Ridder X Adr.Marteijn(ouders Aart de R. X Koos Th. visser    
A 155 Marinus Hoogerheide X Janna Maria Bronke koopman Pieter de Rijke(rooie Piet) P.de Meulmeester jr(Lommer)
A 154 Pieter Marijs X Cornelia Jongepier arbeider Job Jobse(luzekraker) Kees Poppe
  Jannetje Jacobse(wed.BL.de Nooijer)=moeder van looien      
A 153 Cornelis Willeboordse X Maria Bliek(ouders Adriana) arbeider idem Arjaan Janse X Dina Kraamer
A 152 Jacobus de Ridder X Adriana Willeboordse(Kolaatje) visser Cornelis de Ridder(rooie Kees) Aart Vogel
  Job Schroevers X Jacomina Koppejan visser    
A 151 Andries Koets X Jacomina Mahieu(ouder van Simon) arbeider Pieter Poortvliet(Piet Nelle) idem
A 150 Geertje Jacobse(wed.Petrus Paulus le Mahieu)   Marinus Dingemanse(Molhoek) Jan B.de Meulmeester X Ma Koppejan
  Grietje Jacobse( haar zuster)      
  Piet de Nooijer X Clas.de Nooijer(zuster Jan Mande) visser    
  Paulus Poortvlier sr. X Cornelia Johanna Boone arbeider    
A 149 Izaak Boone X Maatje Spruijt(ouders Jan Boone0 winkelier J.J.Boone X Jans de Hamer idem
A 148 Gemeentehuis      
  Hubrecht Kraamer X Cath.Pouwer(grootv. Toon de Kam) gemeentebode idem Piet Ventevogel X Janna de Kam
A 147 Corn. X Adr.C.Kraamer(ouders Toon de Kam) timmerman Adr. De Rijke X Adr. Koppejan Wed.Adriana de Rijke-Koppejan
A 146 Klaas Meerman(Klaas van Jille) X Tannetje van Belzen visser Pietern.Kraamer(wed.A.H.de Smidt Adriaan Siereveld(Pus)
A 145 Pieter johannis Kraamer X Maatje Buijs timmerman Kees de Kam X Adr.C.Kraamer Toon de Kam
  Janna Engelse (wed. Pieter Ventevogel) = 93 jaar oud      
A 144 Grietje Kraamer (wed. Janis Bliek sr.)   Pieter J. Kraamer A.C.Zeijgers
A 143 Maria de Troije(wed.Abr.Buijs) met dochter Francina   Johannis Schroevers(Koewacht) Klaas van Belzen(klaas van Maria)
A 142 Jacomina Crucq(wed. burgmr.Christiaan Joh.Crucq)   Jan J. van Horssen X Gr.Jasperse Robbert van Belzen(Piraat)
A 141 Jacoba Kwekkeboom(wed.Jacob Crucq) =moeder Karel bakker Karel Crucq X Adriana van Sorge Jan ( = Adriaan ) de Graaf
  Pieter de Potter onderwijzer    
A 139 + 140 Daniel van Eenennaam X Maatje Flipse timmerman idem Wed.Joh.Schroevers(Tanne Koewacht)
  Christina Joh. Van Eenennaam(ongeh. tante Karel Crucq)   Jacobus van Eenennaam(zoon) Robbert de Rjke(pote)
A 138 Hubrecht van Eenennaam X Adriana Willeboordse bakker Adriaan de Visser H.Versluis
A 137 Bastiaan Mulder X  Dina Moilhoek visser idem wed.Dina Mulder-Molhoek Lieven van Belzen X Joan Jei
A 136 Blaas Jacob de Nooijer X Chr.Johanna (Jei) Mulder visser Hubr. Van Eenennaam X Adr.Willeb. Marinus Schroevers X Miete Kee
A 135 Joh.Crucq X Neeltje Kesteloo(grootouders Johannis uit Oranjepolder   Wed.C.Crucq = Maria Kodde Blaas de Ridder (van Rika)
A 134 Wed.Jan de Nooijer =Cornelia Kramer(moeder Jan Keur)   Jan Kramer Dingenis Marijs(van Jane Mie)
  Cornelis Meerman(Keesje Katte) X Johanna de Ridder visser    
A 133 Jan Kraamer X Geertje van Eenennaam winkelier Pieter C.van eenennaam Bastiaan Marteijn(broer)
A 132 Wed.Corn. Crucq =Pieternella de Smidt(tante Karel Crucq)   Cornelis Langebeeke(vader Joos) Willem van Belzen(Wullem Wannes)
A 131 Willem Cornelis Roose X Maatje van Vlaanderen(Gideon) kleermaker Gideon Roose idem
A 130     Marinus Theune(vader sterretje Adriaan de Nooijer(Adrie Bober)
A 129     Laurens Koppejan X Kee Adamse idem
A 128a Corn. Meerman X Adr. De Ridder(grootouders Kees Ebber) visser Joos Langebeeke Corn.de Ridder(rooie Kees)
A 128 Janis de Hamer X Adriana Cornelisse slager idem Mar. De Ridder X Maatje Koos
A 127 Gillis de Nooijer X Geertje Kuijpers(oudoom arme Jaap) visser Lieven v.d.Ketterij (tJonker) Wed.L.Schroevers(Koos tJonker)
A 126 Timmermanswerkplaats Jan Buijs   idem idem Izak Boone
A 125 Cornelis Langebeeke X Jannetje Crucq winkelier Janis D.Kousemaker J.H.W.Knolle
A 124 Jan Jobse X Tannetje de Nooijer(ouders Mien Koewacht) visser Dora Beekman(moeder van Krijger Pieter J.Kousemaker
  Robbert Oreel X Neeltje Jasperse(Neele van den tamboer) visser    
  Neeltje Mulder(trouwt in 1901 met Jan v.Belzen=pater) visleurster    
A 123 Jacob Joosse X Adriana Tilroe(ouders Frans) schoenmaker wed.Joosse met Janna en Frans idem Janna en Frans
  Kruidenierswinkel Jacob Joosse   slagerswinkel Frans Joosse groentewinkel Adr.Coppoolse
         
  Westdijkstraat      
  Adriaan de Koning telegrafist   N.S. Pieter Boone Hendrik Boone
A 122 Johanna Menheere(Jansje),wed.Laurens Jasperse winkelierster Jacobus J. Qrucq idem
A 121 Lieven van Belzen X Grietje Meerman(grootvader Pent)   Blaas van Belzen (Tiro) Salomon van Belzen X Geert Punne
  Jan de Nooijer X Grietje van Belzen(Visvangst) visser/visleurder    
A 120 Willem van Belzen X Jannetje Jobse(Wullem van Riene) visser    idem Lieven van Belzen(Pent)
  Tannetje de Ridder(wed.Joh.Jobse =moeder Jannetje)      
A 119 Lieven de Nooijer(van Looien) X Krina van Hemert visser idem Kl.van Belzen X Mien Theune
  Pieter van Hemert (vader van Krina) timmerman    
A 118 Pieter Jacobus Kousemaker X Johanna Kramer brievengaarder Marinus Schroevers(Tas) Pieter van Belzen X Mien Reis
A 117 Hubrecht Toussanint zadelmaker idem Blaas de Ridder X Wan Theune
A 116 Lieven de Nooijer X Jannetje Meulmeester(Jane Geert sr) visser Cornelis Kramer X Thona Klap Marinus de Jager
A 115 Cornelis Kramer X Thona Klap bakker winkel /bakkerij idem
A 114 Maarten Dourleijn X Jannetje Polderdijk landbouwknecht   pakhuis de Jager
  Job v.d.Ketterij X Theuntje van Belzen visser Jacob  de Ridder(Steil)  
  Theuntje de Rijke (grootmoeder Theu van Dore)      
A 113 Joh.P.de Ridder X Elis.v.d..Ketterij (ouders Marien van Bé) visser / winkelier   Hendrik + Geertje Marijs(stalen Ein)
  Jan Karel Crucq X Maria de Ridder(ouders Kee Mie Theu) visser idem  
A 112 Gillis Meerman X Sara Meulmeester(ouders tJirm) visser   Jacob van Belzen(Tei)
  Jacobus Laurens Toussaint X Johanna Goverse schoenmaker Daniel Schroevers(Boot0  
A 111 Aart Marteijn  X Lena Meulmeester visser    Abr.Meerman X Maatje van Belzen
  Jan de Ridder(grootvader Wanne Koos) visser Corn.Grootjans X Joan Door  
A 110 Cornelis Boone X Cornelia Adriana Kramer vrachtrijder   Jacob Meerman X Jai Dok
  Adriaan de Rijke X Adriana Koppejan arbeider idem  
A 109 Lieven Meulmeester X Janna de Ridder(Lieven Mole) visser   Joh. Van Belzen(Wannes Meinaart)
  Aart de Nooijer(Drol) X Elisabeth Joosse xisser    
A 108 Salomon van Eenennaam X Willhelmina van Hemert burgemeester Pieter C.Schooneboom Wed.Arie Schuit(Ma van Bé)
A 107 Joos van Belzen(Stèpel) X Susanna Grootjans visser Arie Schuit Cornelis Baak
A 106 Lieven van Belzen(Snurker) X Cornelia Marijs visser idem(weeskinderen) Joos Theune
  Laurens de Klerk X Adriana Bliek arbeider Dora Odding(wed.Jacob v.B.(Pruis Pieter van Dalen X Janna v.B.(dochter)
  Joos Meerman (tJirm) X Jannetje van Belzen visser    
A 104 Bastiaan Marteijn (Krul) X Jannetje van Belzen vishandelaar   idem
A 103 Blaas Blaasse(grootvader van Neute )   idem Bernhard J. laSoe
  Lieven van Belzen(Pent=kleinzoon)X Maria Marijs visser Cornelis Marijs(Blonze)  
  Cornelis Ventevogel X Tannetje Jobse visser    
A 102 Laurens van Eenennaam(droge Lauw)X Magd.Huiszoon bakker Abr.van Eenennaam X Joh.Pouwer Lauw v.Eenennaam X Maria Krijger
A 101 Dina Schroevers(wed.Jakus Smit)=grootm.Dina Leenhouts)   idem Dina Leenhouts(wed.C.v.d.Ketterij)
  Paulus de N. X Elis. De N.(ouders Blaes van Bé van Suus) visser    
  Blaas de N. X Susanna de N.(ouders Elisabeth, hierboven) visser    
A 100 Abr.  Van Eenennaam (vader droge Lauw) bakker Lauw v.Eenennaam X Magd.Huisz. idem(weduwe)
A 99 Jannetje Blaasse(wed.Kl. Van Belzen =moeder van Neute)   Laurens Kramer idem
  Elisabeth Schroevers (ongeh. achternicht van Koewacht)      
B 18 Marinus Meulmeester(Boere) X Neeltje de Nooijer visser Klaas v.d.Ketterij(Kedul) Aart v.d.Gruiter X Jaai Daalen
  Grietje de Nooijer(ongehuwde zuster van Neel;tje,boven)      
  Lieven van Belzen X Adriana Siereveld(Joantje Pus) visser    
  Maatje Siereveld(wed.Pieter Adriaanse)      
B 19 Cornelis Meeuwse X Tannetje Crucq veldarbeider idem Kee Meeuwse(wed.Piet Vinke)
  Neeltje de Ridder (wed.C.de N.ooijer,grootm.Kees Kolenboer)      
B 20 Hugo Bliek X Maatje Meerman(grootouders Hugo Schets timmerman Cornelis v.d.Ketterij(Mode) idem
  Maria Meerman(wed.Jan Ventevogel)      
B 21 Marinus van Belzen(Slisje) Xklas. Blaasse(ouders Lieven) visser Lieven van Belzen(Poep) Jan Buijs
  Jannetje van Belzen(wed.Adr.Grootjans)=tante van Stèpel)      
B 22 Cornelis v.d.Ketterij X Grietje Schroevers(Grietje Dokke) visser Johannis Pieter de Ridder(Roefel) Jacob Blaasse
  Jacobus Siereveld X Josina Schroevers(Sien Dokke)      
B 23 Jacomijntje de  Nooijer(wed.Klaas Marijs=moeder Rikaatje)   Daniel van Belzen X Keetje Bliek Cornelis Marijs(Blonze)
  Johannis de Nooijer(Jantje Las) X Jannetje Marijs visser    
  Laurens Meerman(lauw van Pauwtje) X Janna Kramer werkman    
B 24 Johannis de Nooijer (Las) X Elisabeth Blaasse visser idem Simon Koets
B 25 Cornelis v.d.Ketterij X Jannetje de Ridder(ouders Jonker) visser Klaas Schroevers(Punnetje) Boudewijn van Belzen
B 26 Izak Jasperse X Lena Marteijn visser Simon Oreel Abraham Klaasse
  Pieter C.Schooneboom schoenmaker    
  Jacobus Blaasse schoenmaker idem  
B 27 Cornelis Kramer X  Neeltje Filius kleermaker Joos Marteijn X Leijntje Vogel Klaas Schroevers(Punnetje)
B 28 Blaas Meulmeester(Pijp) X Christina van Belzen winkelierster Wed.Lieven v.Belzen(Theu Baak) Joos v.Belzen jr X Theu Baak
  Hendrik Marijs(Ein Putte) X Geertje van Belzen visser    
  Jacob van Belzen(koolraapje) X Jacomina v.Belzen visser    
B 60 Jac.de Nooijer X Neeltje Grootjans(kinderen Vlissingen) visser Christ.Jacob(schoonv.Lieven Krijg Fietsenzaak Ko Marteijn
  Adriaan Theune sr. X Pieternella Meulmeester      
B 61 Jan Baak sr X Neeltje Grootjans visser idem Meubelzaak gebr. Joosse
B 62 Klaas van de Ketterij (Kedul) visser Laurens Meerman X Janna Kramer idem Janna Meerman(dochter)
B 63 Corn. Meerman X Adriana Maatje Geertje Buijs(1e vrouw) scheepsmaker Wouter Dronkers Joos Marteijn X Leijntje Vogel
  (vader van Kobus Meerman X Koos Klap)      
B 64 Jacoba van Belzen (Koos Tak(grootmoeder van o.a. Bros) winkelierster Marinus van Belzen(van Sammel) Jacobus Meulmeester(Ko Duu)
B 65 Paulus de N. X Jann. Van Belzen(grootouders Lein vanLiesje   Pieter de Kam Jacobus de Meulmr. (Koteman)
B 66 Jan Meulmeester X Crina Engels(ouders Ko Duu) visser Leonardus de Nooijer(Balk) idem
B 67 Hendrik Kastelein X Jannetje Kramer timmerman Gillis de Nooijer(Sikkebil) Wed. Marcus Lagendijk(Mientje)
B 68 Cornelis Molhoek X Jannetje Vinke werkman Joos van Belzen X Stientje Ketter idem  Joos X Neeltje van Dalen
  Maria de Noojer (wed.Jacob Vinke),moeder bovengen.Jannetje      
B 69 Lieven van Belzen (Poep) X Pieternella van Belzen visser Jacob Marijs(met Geertje + Ein) Wed.Adr.van Hemert(Keetje van Dina)
  Marinus Molhoek X Louwerina Jobse(grootouders Mien Neele)      
B 70 Adriaan Maas X Pieternella de Rijke postbode Arie de Meulmeester(Arie Bonte) idem Clas.Meulmeester ,wed.Arie
B 71 Willem Meulmeester X Grietje Cornelisse(ouders Mool  sr. visser Aart Marteijn X Lena Meulmeester Jan Kramer
B 72 Jacob van Belzen (de Pruis) X Dora Odding visser Jan Siereveld (Jantje Lappe) Piet Janse X Adriana Siereveld
B 73 Abrahm Odding X Janna Meerman(ouders van Dora) koopman winkel Jan Siereveld  
         
  Noordstraat      
A 19 Johannis Pieter German smid Jan Louis Buijs gebr.Buijs
  smederij   idem  idem
  brandspuithuisje   idem  idem
  Ned. Herv. Kerk   idem  idem
A 23 J.A.E.Oostveen onderwijzeres Abraham Leenhouts ds .Hooijkaas
  Cornelis Steketee(hoofdonderwijzer School met den Bijbel      
A 24 Adriaan Joosse X Adriana de Troije bakker Jozias Joosse X Martina Crucq idem weduwe Jozias Joosse
A 25/26 Salomon Buijs X Pieternella Buster timmerman wed Izak de Nooijer(Dientje Mulder) Mar.Grootjans X Kee Marijs(Knovel)
  Pieter le Grand onderwijzer      
A 27 Joos van Belzen X Christina van Belzen(Stientje Ketter) visser Jacob van Belzen(Koake) idem
A 28 Robbert de Nooijer (halfbroer braber) X Theuntje de Ridder visser Cornelis Meerman(Keesje Katte) Bram Theune
  Theuntje v.Belzen(wed.Job de Ridder),moeder van Theuntej de Riddder)      
A 29 A.Brakman X Cornelia Meerman onderwijzer idem  Klaas v.d.Gruiter(van Aart)
  Maria Elizabeth Brakman(zuster)      
A 30 Paulus Schets X Tannetje Grootjans visser Pieter Leenhouts David van de Broeke
  Dorothea Joosse(moeder van Pauw Schets      
A 31 Doris Odding met zijn zuster Anna Margaretha Odding winkelier Cornelis Salomon van Eenennaam idem
A 32 Casp.Mulder X Th.van Belzen(grootv. Casp. X Jac.Maat     timmermanswerkplaats Corn.Oreel plaats Cornelis Oreel idem
A 33 Maatje van Eenennaam(zuster van Hubrecht) winkelierrster Lieven van Belzen X Joantje Pus Klaas v.d.Ketterij(Pettetje)
A 34 Corn. De N. X Jac.Meerman(achterneef arme Jaap) scheepstimmerm Elisabeth van d Broeke Jacob Jasperse X Nee Hogersteger
A 60 Marcus Bronke X Grietje Blaasse(broer van Jil) visser Grie van Pau(wed.Gillis Jobse) idem
  Andries Servaas X Leuntje Bal herbergier(later A 30)    
A 61 Arij Meerman X Jannetje van Belzen(ouders Kees Doo) visser Jan Dingemanse X Adriana de N. Jacobus Schroevers(Ko Dore)
  Jacomina v.Belzen(wed.Klaas v.Belzen),moeder Jannetje      
A 62 Cornelis Krijger X Dora Beekman(ouders Jan en Marien) kleermaker Pieter van Belzen X Krina v.Belzen Joos Schroevers(Joos Pie)
  Egbert Meerman met zuster Anna Meerman(neef en nicht van Arij Meerman op A 61)      
A 63 Willem Filius X Jannetje Bliek werkman Pieter Ventevogel X Neeltje Baak idem weduwe P.Ventevogel
  Joh.de Nooijer(blauwe Jan) X Maatje Vogel      
A 64 Corn.Jobse X Joh. Houterman(verre fam.Johannis Jobse) arbeider idem  Marinus Wondergem X Dora Schets
  Jacomina Poppe(schoonmoeder Cornelis Jobse) naaister    
A 65 Jan Wisse X Adriana Arendse(grootouder Pie de Hamer) kantonnier J.J.Huijssen(gem.secretaris) Willem de Nooijer(van Pie van Neele)
A 66 Corn.Wondergem X Maria v.Eenennaam(Pruisje) visser Corn.Grootjans(sterke Kees) Jakus de Nooijer(Klakus)
  Izak de Nooijer X Dina Mulder (ouders Kees de kolenboer) visser    
  Johannis de Ridder(de koker) X Elisabeth Ventenogel visser    
  Laurens Ventevogel X Maatje Meerman(oom en tante) arbeider    
  Marinus Blaasse X Neeltje Molhoek visser    
A 67 Frans de Nooijer(drol) X Pieternella Marijs visser Jac.Wondergem X Geertje Marijs Daniel Huiszoon(dribbe)
  Maatje Vinke(wed.Joos Oreel), moeder Kees Oreel de timmerman)      
A 68 David Geldof X Maria de Meulmeester(Mie van Pauw) arbeider Klaas Huiszoon Piet Maljers X Thona de Troije
  Jacomina Vogel(wed.Paulus de Meulmr.)moeder Mie van Pauw      
A 69 Timmermanswerkplaats Lauw de Hamer later verplaatst naast de werkplaats in de Nieuwstraat om ruimte te maken voor Appelstraat    
B 118     Blaas de Nooijer(van Looien) Arie de Nooijer(Arie Sik)
B 117 Joos van Belzen  jr. X Wilhelmina van Hemert visser Klaas Marijs(Loek in t zeil) Blaas Marijs X Sara Murre
B 116/116a Pieter de Kam schoenmaker Abraham Meerman X Jann.Blaass Daniel Caljouw
  Cornelis de Kam X Adr.Corn.Kramer(grootouders Toon) timmerman    
  Pieter Boone X Neeltje v.Belzen(ouders Gerard Boone) werkman Wilhelm.v.Hemert(wed.Sal.v.Eenen Jacob v.d.Ketterij(Bros)
B 115 Pieter Ventev.X Adr.de Nooijer(grootouders Piet + Blaas) visser Adriaan Joosse X Adriana de Troij Joos van Belzen(van dikke Daan)
  Job de Nooijer X Janna Schets(ouders van P. en Fr. Schets visser Adr.Oreel X Maatje v.Belzen(pater) Clasina de Rijke(Siene Kuute)
  Corn.Buijs X Elis.Dommisse(verre neef van Sal.Buijs) timmerman    
B 114 Jan Karel Crucq X Maatje Bliek timmerman J.K.Crucq(zoon) X Cornelia Crucq idem
B 113 timmermanswerkplaats   idem  idem
B 112 pakhuis   idem  idem
B 111 Abraham Meerman (Katte) X Maria de Nooijer visser Maatje Bliek(wed.J.K.Crucq) Jan Karel Crucq(van Hugo)
B 110 Aaltje Marteijn (ongehuwde tante van Krul)      
  Jacobus Meerman)Kootje Katte)X Adriana Schroevers visser idem  Wed.Lieven Schroevers(Bé van Theu)
B 109 Wed.Joh.P.de Ridder(Maatje de Nooijer)grootm. Wannes Mes)      
  Cornelia Kuijper(wed.Lieven de N.=grootm.Lieven Kuuper) winkelierster wed.Job Vogel =Mie van Job Casp.de N ooijer(Cas van Dientje)
B 108 Landbouwschuur Anth.de Kam   idem Piet Janse idem
B 107/106 Anth.de Kam(wedn.Geertje van Een.)grootvader Toon de K. landbouwer Pieter Janse X Jannetje Meliefste idem
B 106/105 Jannetje v.Een.(wed.Jacob Zandee),zuster Geertje v.Een.      
  Joh.van Belzen(Buffel) X Jannetje de Nooijer visser Gillis Bronkem X Wilh,Meulmeester Kees Oreel X Pieternella Crucq
B 104 Adriaan de Nooijer X Jann.Meulmeester(ouders sikkebil) arbeider    
  Cornelis Daane X Maatje Blaasse visser Cornelis van Belzen(Gijs) wed.Corn.van Belzen(Janna Gijs)
B 103 Adr.Jobse X Crina de Nooijer(grootouders kerkuil) visser    
  Mar.van Belzen X Pietern.Kuiper(grootouders Mosse) visser pakhuis J.K.Crucq  
  Adr.Kuijpers(wed.J.v.d.Broeke),zuster van Pieternella Kuijp      
  Tanne en Line de Meulmeester(ong.tante's Piet Koppejan)      
  Pieter Meertse X Elisabeth Meertse vrachtrijder idem X Maatje de Nooijer Jacob Meertse(zoon)
B 102 schuur P.Meertse idem idem idem garage
B 101 Benjamon de Qellerij X Grietje Klaasse visser Lein v.d.Ketterij X Jorina van Belzen dochter Ma Lein X Lauw Witte
B 100 Geertje Meulmeester (wed.Jacob de N.)nicht Lieven Mool      
  Marcus Bronke sr. X Adriana Meulmeester visser Nicolaas Kiviet wed.Lieven van Belzen(Joantje Pus)
B 99 Cornelis Oreel X Pieternella Crucq timmerman wed.Mar.Grootj.(Jann.de N (schets idem(als weduwe Lieven van Belzen)
B 98 Lauw de Hamer X Pieternella Wisse timmerman idem Kl.Schroevers X Pieternella de Hamer
B 97 Blaas Meulmeester(Pompof) X Tannetje de Nooijer visser Job Meulm.(zoon)X Jann. De Ridder idem
B 96 Adr.van Hemert X Corn.Smit(ouders Cas van Hemert) visser    
  Corn.de Nooijer(Keesje Pies) X Crina van Hemert visser Jan de Ridder X Jannetje Ventevogel idem
B 95 Hendrik Marijs(Kilo) X Jorina van Belzen      
         
  Nieuwstraat      
A 69 Timmermanswerkplaats Lauw de Hamer   idem idem gebr.de Hamer
A 70 Blaas Meerman(Murre) X Jannetje v.d.Ketterij visser wed.Lauw Jasp.(Jansje Menheere) Piet en Krina van Belzen
A 71 Marinus Theune X Jann.van Een.(ouders Sterretje) visser Mar.de Meulmeester(Lommer) wed.Jac.Meulm.(Kee Molhoek)
A 72 Karel v.d.Gruiter X Neeltje van Eenennaam visser wed.Joh.de Nooijer(Grie van Jans) idem X Lein v.d.Ketterij
A 73 Cornelis Jobse X Joh.Houterman(verre neef Joh.Jobse sr arbeider Klaas van Belzen X Mientje Kuuper idem
  Margreta Kasse(wed.Jacob Jobse =moeder van Cornelis)      
A 74 Kl.Siereveld(Driftje) X Prina Grootjans(oom Ko Lappe) visser Lieven Meulmeester sr(Mool) idem + dochter Maatje X Corn.Marijs
A 75/76     Pauw Schets X Clas.Schroevers idem weduwe
  Jacob Schets X Neeltje Ventevogel(neef van Paulus) visser Clasina Blaasse(moeder Siene Ko Jan Meulmeester(van rooie Lena)
A 77/78 Willem Wiskerke X Maria Meijers spoorwegwerker idem Klaas de Ridder(Keutje)
  Grietje Schroevers(wed.Joos de Mul)     Willem Meulmeester(Vlere)
A 79 Mar.v.Belzen X Jannetje Ventevogel(ouders Wannes Hoed visser Karel van Dalen idem
  Johannis van Belzen(vader van Marinus,boven) visser    
  Blaas de Ridder(Blaas Hoone) X Adriana Siereveld visser    
A 80 Jacob de Nooijer X Pieternella Adamse(Pie van Neele) visser idem wed.Mar.Caljouw(Theu Tiemel)
  Adriaan Theune X Johanna Adamse(Wan van Neele) visser    
A 81 Gillis Vinke X Corn.Boone(ouders Piet X Kee Meeuwse) visser Mar.Blaasse X Neeltje Molhoek Aart de Ridder X Koos Theune
  Leuntje Vinke(wed.Jac.Lasoe)tante van Gillis      
A 82 Daniel Huiszoon(den Deen) X Willemijntje de Nooijer visser Jacob van Belzen(Koolraapje) Joh.de Nooijer(Bober)
  Willem Huiszoon(broer van Daan) X Adriana Theune visser    
A 83/84 Adr.Schroevers(wed.Jacob de Nooijer) visleurster Jac.de Meulmeester(Ko van Ka) wed.A.Meerman(Pie van Mie Rib)
  Tannetje de N.(dochter,trouwt later Adriaan Jobse=den Duis      
  Joos van Belzen(Pasgeboren) X Johanna Corn.Boone visser Bergplaats idem bakker Marinus de Graag
A 85 Marinus van de Gruiter X Prina Mulder visser idem idem weduwe
A 86    visser idem Adriaan Theune X Joan Ko
  Jacobus Meulmeester X Kee Molhoek      
A 87 Robbert Schroevers(Koekebak) X Tannetje Grootjans visser idem idem
  Pieter Dingemanse X Maatje de N.(verre neef van Ploontje) arbeider    
A 88 Joh.de Nooijer(Jan Mande) X Tannetje Schroevers visser wed.Jac.Meulmr.(Kee Molhoek) Daniel Schroevers(Boot)
  Joos Meulmeester(doof Joosje) X Grietje de Meulmeester visser    
A 89 Cornelis Ventevogel X Mietje Cornelisse schoenmaker idem Joos Dingemanse(van Piet Plone)
  wed.Jac.Ventev.(Crina Mulder = moeder van Kees) visleurster    
A 90 Salomon van Een. X Pietern.Poppe(ouders Piet Poppe) timmerman Robbert de Rijke(Pote) wed.Jacob de N.(Pie van Neele)
A 91 Jacob de R. X Jann. De R.(grootouders Jaap Siene Mie) visser Gez.Tanne.Mie en Will.Wondergem Piet de Nooijer(Piet Schets)
A 92 Jan Adamse X Neeltje Schippers(ouders Pie van Neele) arbeider Cornelis Crucq X Maria Kramer Marinus de Graag
  Blaas de Nooijer(Schalkje) X Maria Smit arbeider    
  Jakes Smit sr(vader van Maria)      
  Casper Caljouw(Palstertje) X Grietje van Belzen visser    
A 93 Pieter de Meulmeester(Lommer) X Adriana van Belzen visser Marinus Caljouw X Theu Theune Hubr de Meulmr. X Wanne Koos
  Jannetje de R.(wed.P.de Nooijer)=grootmoeder Piet Schets      
  Jannetje Schr.(wed.Mar.Blaasse)=grootm.Lieven Blaasse      
  Janna Meulmeester(kleindochter van Jannetje Schroevers,zij trouwt later met Marinus de Nooijer(Kuup)      
A 94 Gillis Bronke X Willemina Meulmeester(Pijp) visser Marinus Meulmeester(Boere) Robbert de Nooijer(Bootsman)
  Jacob Theune X Cornelia Wondergem(naar Vlissingen) visser    
A 95 Jacobus Marijs (Koolwiek) X Maatje van Belzen visser idem idem weduwe
A 96 Cornelis Siereveld X Adriana de Ridder (ouders Ko Lappe) visser Jac.Siereveld X Sien Dokke idem dochter Geert X Lieven Meulm.
  Jacob de Nooijer X Clas.Meulmr(Siene van Pompof) visser    
A 97 Janna Daane(wed.Karel v.d.Gruiter) winkelierster Krijn van Belzen X Leintje Daane dochter Leintje X Pieter de Vos
B 94 Cornelis Oreel X Grietje Jacobse visser Aart de Ridder X Koos Theune Jan Siereveld X Jans van Grie
B 93 Lieven van Belzen X Theu Baak(ouders van Torrebot) visleurder Kl.v.Belzen(Floor)X Jane Blaasse idem
B 92 Klaas v.d.Ketterij(Klompe) X Theuntje Siereveld visser Gillis van Belzen(Nageltje) idem
  Klaas Schroevers(Flupje) X Adriana van Eenennaam visser    
B 91 Adriaan de N. X Maatje Oreel (oom van Joan Lanswiek) visser Daniel van Belzen(dikke Daan) idem
B 90 Job de Nooijer(Job Ruupe) X Grietje Smit visser idem Corn.v.d.Gruiter(Keesje van Prien)
  Klaas de Nooijer(drol) X Jozina van Belzen visser idem  
  Mar.de Nooijer X Corn.de Nooijer(grootouders Pruum) visser    
B 89 Daniel van Belzen(Spreeuw) X Geertje van Belzen visser idem Lieven van Belzen X Mien Neele
  Adriaan Bronke X Jannetje Meulmeester visser    
B 88     Mar. Van Belzen X Janna Kuuper idem
B 87 Jac. De Troije(wed. Piet Dingemanse)moeder Ploontje   Mar.Meulmeester(Marien Kuuper) idem
B 86 Joos Schroevers(Dokke) X Dora de Meulmeester visser idem  idem
  Jan de Nooijer(Flok) X Grietje Adamse visser    
B 85 Jan Giffard X Johanna de Klerk herbergier Hendrik Marinus Hameling idem
B 84 Leendert Maartense X Janneke Mertens herbergier Lieven v.d.Ketterij X Pie Kuuper Lein de Nooijer X Sien van Leu
  Simon Oreel X Barbara Maria Maartense(dochter) landarbeider    
B 83 Klaas van Belzen(Sammel) X Clasina Blaasse visser idem Klaas van Belzen jr. X Goese Kee
B 82 Klaas v.d.Gruiter X Tannetje Marteijn visser Jan Vogel X Tannetje v.d.Gruiter Adr.de Nooijer X Ka van Sien Boere
  Abraham Meerman(Katte) X Jannetje Blaasse(later B 51) visser    
B 81 Maria Kramer (wed. Frans Crucq)   Adriaan Buijs X Johanna Crucq Mie Buijs(wed.Marinus de Ridder)
  Neeltje Crucq(wed.Abraham Kramer)=dochter van  bovenst      
  Abraham Cornelis Kramer(zoon van Abraham boven) scheepsmaker    
B 80 Theodorus Odding X Adriana Meliefste winkelier  idem dochter Koos X Izak van Belzen
B 79 Hubrecht Meulmeester X Prina de Ridder(ouders Boere) visser Marinus van Belzen(Mosse) Mar.de Meulm(van Sien Boere)
B 78 Jacob Vinke X Tannetje van Belzen(vertrokken elders) werkman Johannis de Nooijer(Jan Mande) Tanne Joosse(wed.Jac.de Meulmr.)
B 77 Abraham Dingemanse X Elisabeth Molhoek landbouwer idem Frans Buijs X Louwerien Dingemanse
B 76 Jac.de Meulmr X Cath.de Ridder(ouders Piet Lommer) visser David Janse X Janna Meulmeester Joos Schroevers(Boot)
B 74 Jan Blaasse sr. X Wilhelmina van Belzen visser idem dochter Mien X Gerard Boone
         
  Lionstraat      
B 43 Geertje Klaasse(stiefmoeder Jan Baak sr   Joan van Doortje(moeder Ebbertje Wed.Bl.v.d.Ketterij(Tanne Viole)
B 44 Jacob Engels X Grietje Klaasse werkman idem weduwe Suus v.d.Ketterij
B 45 Hendrik Marijs sr.X Cornelia v.d.Ketterij visser Adriaan Cornelis Gilde Hubrecht Jobse
B 46 David Filius X Johanna Kodde arbeider Joos van Belzen jr.X Wilh.v.Hemert Gerard van Belzen X Ma Poortvliet
B 47 Joos van Belzen sr. X Grietje van Belzen(Poel) visser idem weduwe Job Theune X Johanna Theune
B 48 Jacob v.d.Ketterij(Zomer) X Geertje Meulmeester visser Joos van Belzen (pasgeboren) wed.Pieter v.d.Broeke(Pietje Janse)
  Jan B.Joosse X Tannetje Smit arbeider    
B 49 Leuntje Beekman(wed.Joris Dingem.=grootm.Ploontje)   Job Jobse (naar Breskens) Willem van Belzen(dolle Wullem)
  Blaas van Belzen(Neute) X Pieternella Meulmeester visser    
B 50 Jacob de Ridder X Rika Marijs visser Jan Oreel X Cornelia Goverse Joos (tJirm) Meerman
  Jannetje de Nooijer(wed.Bl.de Ridder),moeder Jacob boven      
B 51 Abraham Meerman(Katte) X Jannetje Blaasse(eerst B 82) kleermaker Hendrik Meerman X Geertr.v.Een.) Joos Siereveld(Pus)
B 52 Daniel vav Belzen(dikke Daan) X Jacomina de Nooijer visser Corn.v.d.Gruiter(Keesje van Prien) Marinus v.d.Ketterij (Zuule)
  Cornelis de Nooijer X Jannetje de N. (ouders arme Jaap) visser    
B 53 Pieter van Belzen X Jannetje Jobse(ouders Mosse) visser Jacob Theune X Janna de Nooijer Klaas v.d.Gruiter X Jaai Meinaart
  Pieter de Nooijer X Maatje Schroevers ( Ma Dok) visser    
B 54 Joh. Dronkers X Josina Sara Ocké gem.veldwachter Klaas de Ridder(Titem) Marinus de Rijke X Grie Duu
B 55 Pieter Boone X Catharina Rademaker grafdelver idem Cornelis Baaijens X Ka Tine
B 56 Hendrik Meerman X Geertruid van Eenennaam herbergier Klaas Klaasse X Jacoba de Plaa Christ.Mulder(wed.Blaas J.de visser
B 57 Leonardus de N.X Joh. De N(ouders van o.a. Smul +Bober) visser Jakus de Nooijer(Klakus) Cornelis Marijs (Kees Eine)
  Marinus Schroevers X Grietje Keur(geen familie meer) zeeman    
B 58 Corn.de N. X Neeltje de R.(grootouders Kees Kolenboer) visser Paulus Poortvliet X Geertje v.Hugo idem
  Corn.Marijs(Keesje van Eine) X Maria van Belzen(Putte) visser    
B 59 Dingenis van Belzen(Tiro) X Maria de Ridder(later C 26) visser Wed.Jac.Siereveld(Siene Las) idem
  Jacob de Ridder X Susanna Siereveld(ouders Kolaatje) visser    
B 42a Elisabeth Meerman(wed. Chr. Joh. Crucq, schoonmoeder Janis Bliek)   idem Hugo Bliek X Kee Krijger
B 42 Catharina Pieternella Filius bewaarshoolhoud Pieter Buijs X Mietje Willeboordse juffrouw Hoek + moeder
B 42 Bewaarschool   idem idem
B 41 Bergplaats L.Kramer   idem idem Jan Oreel
B 40/39 Laurens Kramer X Wan Meijers postb.+ winkelier idem gez.Jannetje en Johanna Kramer
B 38     Gereformeerde Kerk idem
B 36 Adriana Jobse(wed.Corn.Mulder),verre tante Prientje Mulder   Blaas Jacob de Nooijer(v.d.visser) Adriaan de Ridder X Joan Nee
  Johannes Becks rijksveldwachter    
B 35 Hendrik Marijs jr X Geertje Marteijn(ouders Gide) visser Jan van Belzen(Pater) idem
B 34 Marinus de Nooijwer X Joh.Cath.Gillisse(geen familie meer zeeman Jan Baak jr. X Theuntje Grootjans idem
B 33 Joos van Belzen(Meinaart) X Cornelia Marijs visleurder idem idem weduwe
B 32 Marinus Schroevers(Krumpertje) X Geertje van belzen visleurder Jan de Nooijer(Visvangst) Lieven van Belzen(Meinaart)
  Jan Marinisse Schroevers(vader)      
B 31 Clasina van Belzen(wed.Jan de Ridder), tante Meinaard visleurster Joos Meerman(tJirm) Robbert Meerman(Robbimk)
B 30 Joh.P.de Ridder X Tannetje Grootjans(Tanne Roefel) visser Jac.van Belzen(moeder dikke Daan  
B 29/30 Blaas Grootj. X Geertr. Wondergem(ouders Tannetje) visser idem weduwe gez.Jaai en Sien de Ridder(Roefel)
         
  Roomschestraat      
A 34a     Joos Siereveld(Pus)Xtheu van Bé Blaas Marijs X Jaai Blaase
A 35 School met den Bijbel (nieuw)   idem idem
A 39 Adriaan Abraham Maas X Maatje Buijs koetsier/arbeider Pieter Boone X Mientje Koets Johannis van Belzen(Spreeuw)
A 40   visser Piet Jobse X Neeltje de Nooijer Marinus van Belzen(den Hoed)
A 41 Jacobus Bliek X Maatje Bliek arbeider Cornelis Dingemanse Lieven v.d.Ketterij X Pie Kuuper
A 42     J.J.C.van der Graaff ,hfdonderwijzer Cornelis Meulmeester(Speur)
A 59/58 Casp. Van Een. X Theuntje de Mol (grootouders Sterretje) scheepsmaker Salomon v.Een(de palingvisser)  
  Adriaan de Ridder (Suukeren) X Maria van Belzen      
  Maatje v.Belzen(wed.Bouw Meulmeester = moeder van Bollemejob)   Joos Meulmeester(doof Joosje) Jan Meerman(van Piet van Pauw)
  Pieter de Rijke(grootvader van rooie Piet)      
A 57/56 Gerard van Belzen(Reinders) X Maria van Belzen(Stapel) visser Jacob de Ridder X Sientje Knovel Klaas Marijs X Lena Saar
  Casper van Een. X Theuntje de Mol (eerst op A 59) scheepsmaker Willem van Belzen(Kreeke) Klaas van Belzen X Ma van Jane Mie
A 55 Willem Adamse X Abigael Joosse(broer van Ko Adamse) arbeider Jan van Sluis Joh.de Nooijer X Prien Putte
A 54 Corn.Marijs(Keesje van Eine)X Miete Putte ,ook B 58) visser Chr.Marijs(wed.Blaas Pijp) Theunis Schuit X Grie van Stien
A 53 Jacobus Siereveld X Jannetje Schroevers visser Klaas v.d.Gruiter (Klaas van Aart) Willem Poppe
A 52 Jacob de Nooijer X Joh.Meijers(grootouders Jans van Grie visser Mar.Wondergem X Dora Schets Robbert van Belzen(Tiro)
A 51     Joh.Marijs X Jannetje de Ridder Jozias Siereveld
A 50 Jacob Schets X Neeltje Ventev.(neef van Pauw Schets) visser Adriaan van Gruiter X Sara Marijs Piet Meulm. X Leu Plone
A 49     Mar.Grootjans X Kee Knovel Klaas Schroevers X Griete Gijs
A 48     Leendert Bareman Joh.deNooijer X Jane Janse
A 47 Hendrik Dommisse arbeider Jacob de Nooijer(van de visser) Marinus Snoek
A 46 Cornelis Beekman X Helena Krijger landbouwer Pieter Meerman(van Piet van Pau Casper van Hemert X Janna Ma
         
  Schuttershof / Nieuwlandseweg      
A 167 Jacobus Buijs X Anna Maria van den Abeele hfd onderwijzer Jacob Johannis van Doeselaar Jan Allaart
  Apolonia Cornelia van den Abeele(zuster)      
A 168 Openbare School   iem idem
A 169 Pieter Janse X Pieternella Johanna Kraamer arbeider waarschijnlijk pellerij Fam. Kusse
         
  Zuidwal      
C 1 Cornelis Wanjon arbeider Pieter le Grand X Franc.Corn.v.Een. Adrie Dijke X Pie Haartsen
C 3 Elisabeth Ventevogel (wed. Blaas van Belzen, later van Klaas de Nooijer, tante van Kees de schoenmaker.      
C 4 Janis de Kam X Sara Meertse (oom van Toon de Kam) arbeider Arij de Meulmeester(Lommer) Pieter de Meulmr.(Arij's ouders)
C 5 Lieven Jacobse X Dora Geldof(oom Grietje Jacobse) arbeider Lourens Koppejan sr. Jan Marijs(Fannewak)
C 6 Jan de Nooijer X Adriana v.d.Broeke (Jan Keur sr) visser Adriaan, Anna en Grietje Siereveld, vertrokken naar Vlissingen.  
C 8 Crina de Nooijer(wed.Adr. Jobse, grootmoeder Kerkuil)      
C 9 Kl.v.Belzen X Maatje Grootjs.9grootouders Ma Gijs) visser Bram Buijs X Elisabeth Meerman Daan van Dalen
C 10 Corn. Schroevers X Corn.de Nooijer(ouders Koewacht) nettenbreier Lieven v.d.Ketterij (Zomer) Jan van Belzen(Torrebot)
C 11 Marinus van Belzen X Clasina van Belzen visser Sal. De Nooijer X Geert Tiemel Adr. Meerman (van Hendrikje)
  grootouders van Maatje van Belzen,de laatste visverkoop op de kade van Vlissingen.      
C 14 Mar.v.Belzen X Pieternella Kuijper(grootouders Mosse) visser    
C 15 Adriana Klaasse(wed.Lieven de Nooijer,moeder Jan Mande      
C 16 Joos Schroevers X Neeltje Meulmeester ( Smout) visser Line en Tanne de Meulmeester Lieven v.Belzen( Lieven van Nee)
C 17 Cornelis Mulder(Knorraentje) X Geertje Meerman visser Jan de Jonge Janis Bliek
C 18/19 Jan Louis Buijs + smederij smid schuur Hendrik Boone idem
      Adriaan Willeboordse Pakhuis C.Dellebeke
         
  Zuidwal / Schorretje      
C 86 Adriaan  Meerman X Jacoba Buijs(ouders Jacob v.d.werf) scheepsmaker Jacob Meerman X Elis. Crucq idem
C 87 Jac. Meerman X Maatje Buijs(ouders Kobus X Adr.de N.) scheepsmaker idem Jacobus Gillis de Nooijer(Sikkebil0
  smederij Bliek      
C 93 Adriaan Jasperse X Grietje de Ridder (den Tamboer) visser / arbeider Frans Bliek Hugo Bliek
C 94 Pieter Meerman Piet van Pauw) X Wilh.v.d.Broeke slager Corn. De Nooijer X Tine Wijkhuis Jan Goedegebure 
C 95 Theunis Boogaart X Maatje Meerman arbeider Marinus Marteijn idem
C 96 Jacob de Troije X Neeltje Crucq(broer van Jan den uul) arbeider Jasper Labruijère Willem Goedhart
C 97 Jan de Kok arbeider Hendrik Duine Kees Ventevogel X Mientje Jobse
C 98 Hendrik van de Schelde X Adriana Schipper arbeider Cornelis Poppe Piet v.Eenen.(Piet Poppe)
C 99 Pieter Dalebout X Elisabeth Meulbroek commissionair Adr. Vader X Maatje Jac.Hoveijn idem
C 100 Adriaan  Vader X Maatje Jacoba Hoveijn arbeider Marinus Vader(zoon Adriaan) idem
C 105 Jozias de Rijke X Clasina Blaasse(ouders Pote) visser / arbeider Lourens Schipper Blaas van Belzen(Sammel)
C 106     Leunis Aarnoudse idem
C 107     Adriaan Meulmeester(Jenko) Lieven Krijger
C 108 Jacobus de Nooijer X Clas.v.Belzen(verrre neef arme Jaap) arbeider Pieter de Meulmeester(Lommer) Willem Duvekot
C 109 Marinus Bliek X Adriana de Klerk vrachtrijder    
         
  Westwal      
C 20 Job Meulmeester met meder Bê van Antje   idem Piet de Meulmr.(Piet van Tanne)
C 21 Jan Jasperse X Maatje de Nooijer(grootouders Pruum) werkman   Keetje Bliek
  Leendert Meulmeester (Wol) X Cornelia Marijs visser    
C 22 Job Klaasse, ongehuwde oom van Jan Mande visser Het is onduidelijk waar deze personen precies hebben gewoond.  
C 23 Jacob Schr.X Neeltje de N.(grootouders Jaap Ventevogel) visser Het zijn bijna allemaal oude mensen en alleenstaanden  
C 24 Marinus de Ridder X Geertje Schroevers visser Misschien stonden er grotere huizen met meerdere nummers   
C 25 Jacob Schroevers X Clas.Blaasse(ouders Sien van Ko) visser In één geval  staat er C 25d ,dus als er b.v. ook nog C 25c ,C25b en C 25a  
  Maatje Schr.(wed.Dan.v.Belzen),grootmoeder van Kadet   enz. zou het aardig kloppen. Misschien komen we er later nog eens achter.  
  Joh.v.d.Ketterij(wed.Jac.Siereveld)groomoeder Ko Lappe      
C 26 Clasina Menheere(wed.W.v.Belzen)moeder Tiro   Dingenis van Belzen(Tiro) idm
C 27 Maatje v.B.(wed.Job Meulmr),stiefmoeder Pompof   Lieven van Belzen(Pent) Karel v.d.Gruiter(v.d.Witten)
C 28 Janna Schr.(wed.Adr.Meulmr.)grootmoeder Ko Duu)   Jacob de Ridder X Siene Mie idem weduwe
C 29 Joos van Belzen(overgrootvader van Mosse)   Karel v.d.Gruiter (v.d.Witten) Hendrik v.d.Gruiter X Jans Tiro
C 30 Job Siereveld X Maria de Ridder,verre neef van tJiepje)   Adriaan Schroevers X Pie Theune wed.Aart v.Belzen,Wanne Theune
C 31 Egbert de Nooijer X Geertje v.Belzen (oom Jacob hiernaast visser Jacob de Ridder X Rikoatje idem weduwe
C 32 Cornelis Grootjans(Boertje)  visser idem Blaas v.Belzen X Janna v.d.Plasse
C 33 Mar.Beekman X Josina Dingemanse(naar de zeedijk) visser Jan Grootjans (doof Jantje) Cornelis van Belzen(Meinaart)
  Jacomina de Ridder ,ongehuwde verre nicht van Arj. Rolle arbeider / lichtw.    
C 34 Lieven Schroevers X Jannetje Jobse(broer Siene van Ko) visleurster Joos Schroevers(Smout) Cornelis v.s.Ketterij ( Kedul)
C 35 Blaas de Nooijer (Langelicht) X Elisabeth van Belzen visser Adriaan Theune X Wan van Neele Adrie de Nooijer (Adrie van Looien)
C 36 Corn.Adamse X Nee Kramer(grootouders Kaatje Dellebeke visleurder Pieter Dingemanse(Piet Plone) Joos Oreel(Joosje Ma)
C 37 Mar.de Nooijer(Marien Schuit) X Theuntje Schuit arbeider   Joos de Nooijer X Mien Plone idem weduwe
C 38 Cornelis Grootjans (Kees van Boertje) X Theu Dut visser / viskoper Casper Caljouw sr.(Palstertje) Jan Meulmeester(Loete)
C 40   visser Blaas de Nooijer(Schalkje) idem weduwe
C 41 Adriaan Siereveld X Clasina Schroevers(Sien Dut)   idem idem weduwe
C 42 Pieter Jasperse(Piet Stiessel X Grietje de Nooijer scheepsmaker Izak Boone X Maatje Adamse idem weduwe
  Job de Nooijer X Janna Jasperse(dochter) visser    
C 43 Lieven v.d.Ketterij (tJonker) X Maatje Schroevers visser Marinus Meulmr. X Dina Mulder Joos van Belzen(Nagel)
C 83 Dan.v.Eenen. X Geertje Jasperse(Geert van Piet Stiessel) visser Krina Engels(wed.J.Meulmr.=Duu) Hendrik Meulmr.(Eine van Stien)
C 84 Pieter de Meulmr.Xneeltje Huiszoon(grootouders Piet Koppejan) visser / viskoper   Evert Blijenberg X Mientje Huiszoon
         
         
         
C 80 Marcus Lagendijk herbergier idem Abraham Leenhouts
C 79 Izaak Meulmeester X Adriana de Nooijer (van Kee Kuuper) visleurder idem zn. Lieven Meulmr. X Neeltje de Jong
C 78     Schuur Piet van Belzen idem Corn.v.d.Ketterij
C 77 Corn.van Belzen(Kees van Riene) X Maatje Meulmeester visser zoon Piet v.B. X Joane Boone Cornelis v.d.Ketterij
C 76 Abr.Schippers X Sus.v.Vlaanderen(zwager Jan Adamse) arbeider idem Jan van Belzen(Meinaart)
C 75 Bastiaan Jobse X Maria Wondergem visser dochters Tanne en Janna Jobse idem  
C 74 Johannis Jobse X Jacomijntje de Ridder visser dochter Tannetje X Corn.Ventev. idem weduwe
C 73 Krijn van Belzen X Leijntje Daane visser Joan Roelse(wed.Jan Sanderse) idem
C 72 Lieven van Belzen X Grietje Meulmeester(Lieven Tak)   zoon Kees X Maatje Meulmeester Lieven Blaasse
C 71 Wilh.Bakker(wed. David Janse) moeder Piet Janse sr.   ifdem wed.Louwerse
C 70 Antheunis Schuit X Janna Huiszoon visleurder idem weduwe Job Schroevers(Jille)
C 69 Klaas Schroevers(Tasje)  X Maatje Meulmeester visser Cornelis Mulder(Knorraentje) idem
C 68 Marinus Mulder X Adriana Meulmeester(Joan Frederik) visser idem weduwe Corn. De Rijke X Louwer. Blaasse
C 67 Cornelis Klaasse X Pieternella van Eenennaam landbouwer Lein de Klerk X Elisabeth nederhand Paulus de Nooijer(van Keesje Pies)
C 66 Marinus de Nooijer X Janna de Nooijer(ouders Visvangst) visleurder Bastiaan Marteijn X Geertje Schuit idem
C 65 Willem Vogel X Jannetje de Nooijer visser / leurder Afgebroken t.b.v. een doorgang naar nieuwe wijk Tuindorp.  
C 64 Adriaan Siereveld (Pusje) X Grietje van Belzen visser zoon Klaas Siereveld(Beertje) idem
C 63 Robbert Schroevers(Doo) X Neeltje Geldof visleurder wed.Jan Grootjans (Joan Krul ) idem
C 62 Klaas v.d.Ketterij(Kedul) X Jahanna Siereveld visser Thona Poortvliet(moed.J.de TroijeBlaas van Belzen X Kee Theune Blaas van Belzen X Kee Theune
C 61 Blaas van de Ketterij X Maatje Daane(vader Broertje) visser Lieven v.d.Gr. X Jac.Maria Vader Marinus Schroevers(Tas)
C 60 Jan Huiszoon X Cornelia de Nooijer visleurder Cornelis Oreel X Grietje Jacobse idem weduwe met Jans en Grie
C 59 Jaco bus Snoep molenaar idem Dingenis Meulenberg
C 58 Joris Dingemanse X Clasina de Nooijer(Ploontje) visser Cornelis Klaase X Pietern.v.Een. zoon Jan Klaasse
C 57 Ingel Baaijens sr. arbeider zoon Frans X Joan Odding Gillis de Waardt sr.
C 56 Pieter Dommisse X Johanna Blok arbeider Jan de Nooijer X Theu Baaijens Blaas Ventevogel X Kee Nee
C 55 Laurens Baaijens X Joz.Chris..v.Belzen(ouders Theuntje) arbeider idem weduwe Arjaan Kodde
C 54 Joh.Crucq (Jewanns Reet) X Leijntje Margr. Smidt scheepsmaker idem idem weduwe
C 53 Adriaan de Ridder(Rolle) X Johanna Siereveld visser Casper Caljouw jr. (Zaken) idem
C 52 Blaas Siereveld X Grietje Siereveld(Neef tJiep) visser Adriaan Bronke Joos van Belzen X Janna Kuup
C 51 Marinus Meulmeester (grootvader Lieven Kuuper) visleurder Robbert van Belzen(Piraat) Bas Grootjans
C 50 Gereformeerde Kerk   Robbert de Nooijer(v.d.Bootsman Dies van Belzen X Ma Theu
C 49 Kees de Klerk X Pieternella Meijers spoorwerker Jannetje Roelse (wed.Corn.Meijer) Babara Maartense(wed.Simon Oreel)
  Maria v.Belzen(wed.Casp.Caljouw, Mie Tak)      
         
         
  Overweg / Singel      
C 48 Aart van de Gruiter sr . X Maatje Siereveld visser idem Joh.de Nooijer (Jumbo)
C 47 Dan. V.Belzen X Adriana Grootjs.(ouders Meinaart) visleurder Corn.de Nooijer X Mientje la Soe idem weduwnaar
C 46 Jacobus la Soe sr. X Anna Leijnse   idem Jan de Klerk X Sien Zus
  Jan Sanderse X Joan Roelse      
         
  Stationsplein      
C 44 Henri Philips Monté stationschef idem C.F.Spermon
C 45 Goederenloods van Gend & Loos   idem idem
         
  Roelse'sweg / Keetdijk      
D 3 Robbert Meulmr X Jac.de Nooijer(grootouders Sikkebil) visser Jan Oreel sr.Neeltje Meulmeester  
3 en 4 = de keeten Jan Oreel X Neeltje Meulmeester(ouders Kombuis) visser    
D 4 Gillis de N. X Maatje v.Belzen(grootouders Sikkebil) visser idem Arjaan Wisse(schoonzoon)
D 5 Abraham Kluijfhout X Maria Crucq landbouwer Jan Puijpe X Maatje Oreel Willem C.Oreel X Sien Baaijens
D 4a     Abr.Kluijfhout X Maria Crucq Gez.Pie en Ka Kluijfhout
D 7 Frans Crucq X Mie Roelse landbouwer idem zoon Jan Crucq X Keetje Francke
         
         
  Singel      
D 20 Pieter van de Broeke X Pieternella Janse arbeider Cornelis Klap X Pieternella Kodde idem
D 25 Jacobus Polderdijk X Susanna Elias landbouwer Pieter v.d.Broeke X Pietern.Janse Johannis Krijger
D 26 Johannis Dijke X Marijtje Schuijt spoorwegwerker Buijs Dijke X Sophia Meulenberg Abr.Buijs X Elisabeth Meerm.(v.d.werf)
D 24 Izak Koster sr . X Elisabeth Verhage   Adriaan Cornelisse idem
D 24a Piet Janse X Jannetje Meliefste(even later naar D 23) landbouwknecht Jacobus Cornelisse sr Aart Marteijn X Kee la Bruijëre
         
         
  Bastiaan de Langepolder(Plaetje)      
E 1 Geertruida de Fouw(wed.Jozias Kusse)      
E 6 Cornelis de Kok schaapherder    
E 8 Izaak Koole landbouwer    
         
         
  Verspreide woningen in wijk B      
G 15 Cornelis Crucq X Maria Kodde (Oranjepolder) landbouwer zoon Johannis X Elisabeth Mesu idem
G 16 Gerard Meerman X Elisabeth Rijkse(einde platteweg) schaapherder A.Duine leegstaand ,vervallen
G 17 Jacobus Scheele sr. X Maria Dieleman(Kruitmolen) landbouwer Cornelis J.Dieleman Pieter Dekker
G 18 Cornelis Meijers X Jannetje Roelse(Sloedam) spoorwachter Jacob Mulder overweg is onbewaakt
G 19 Leijn de Klerk X Elis.Nederhand(einde Noorddijk) spoorwachter Simon Goverse overweg is onbewaakt
G 20 Pieter Boone (vader van Krijn Boone) landbouwer Krijn Boone X Willemina Bakker Cornelis Mesu(zwart Keesje)
G 21 Arij Jacobus van Nieuwenhuijze X Tannetje Reijnierse landbouwer idem Evert C.Steendijk
G 22 Cornelis Schipper X Leijntje de Hamer arbeider Leendert Marinus Kramer G.H.Derks
  Adriaan Meijaard X Maria v.d.Linde landbouwknecht Pieter Goverse X Joh.Coppoolse  
         
         
  Verspreide wonongen in wijk A      
D 8 Jacobus la Soe X Neeltje Giffard(Veertje) Visser /veerman idem J.Rooze
  Neeltje Molhoek(schoonmoeder) herbergierster    
D 9 Izak Kodde X Pieternella Crucq (over 't veertje) landbouwer Jan de klerk X Christina de Visser Pieter de Nooijer(Piet Keur)
D 10 Jacob Johannis Boone X Cornelia Jacoba Mersie spoorbrugwachte Chr.Reijnhout X Maatje Bourdeau L.van den Boomgaard
D 14 J.P.Beckers X Maria Humburg spoorbrugwachte Kees de Klerk X Pietern.Meijers Mar.van Leest
D 13 Jan Kwekkeboom X Leijntje de Nood(den Doel) landbouwer Willem Ludikhuijze X Koos Coppoolse idem
D 12 Joh.minderhoud X Louwerina Gabriêlse brugwachter Dirk de Roos J.Nieuwenburg
D 11 Jacob Andries Filius brugwachter Jacobus Buijs J.de Rijke
G 5 Laurens Polderdijk X Tannetje Coppoolse landbouwer zoon Jan Polderdijk idem
G 6 Cornelis Kasse X Maatje Jacoba Dingemanse landbouwer Willem Bezuijen Ko Maas
  Johannis Kasse      
G 9 Johannis Baaijens X Dina Caboort landbouwer Jacob Baaijens X Bastiana v.Antw Kees Cornelisse(dubbele Kees)
G 8 Christiaan Dekker X Maria van Molenbroek landbouwer David de Bree Pieter A.Baaijens
G 10 Jakob Pouwer X Pietern.Janse(=poldertje Tjarda ????) landbouwer Adriaan de Jonge Keesje Boone
G 11 Abr.Dingemanse X Dina de Vos (op de zeedijk) lichtwachter Marinus Beekman Cornelis de Wijze
G 12 Benjamin Franse X Siena Allaart (Dijkzicht) landbouwer schoonzoon Andries Janse zoon Benjamin C.Janse
G 13 Theunis Dekker X Janna Dingemanse landbouwer idem Daniel Nijsse
G 4 Paulus de Klerk X Johanna mesu (Hollands hof) landbouwer idem Jacobus H.Janse
G 3 Jacobus Cornelisse X Pieternella Koster landbouwer zoon Izak  X Johanna Mesu idem weduwe
G 2 Jan Coppoolse sr. X Tannetje Dekker(ouders Finus) landbouwer idem dochter Jewan X Piet Goverse
G 1/D18 Jacobus Koster X Willemina Pouwer landbouwer zonen Kees en Izak Koster Kees met zoon Ko
D 17 Gerrit Born  landbouwer Klaas Tramper A.v.d.Hoek
  Jan Gideonse arbeider    
  Cornelis Steketee X Maria Johanna Minderhout onderwijzer    
D 16 Cornelis de Voogd X Jozina Daane landbouwer Jan Coppoolse jr.X Lena Davidse Arjaan Coppoolse
D 15 Jacobus Jellema spoorwachter idem Jan Maljers X Joh. Den Hollander
D 19 Adriaan de Troije X Jacomina Dekker(oom Jan de Troije) landbouwer neef Jan L.de Troije X Nee Kluijfh. idem
D 22 David Davidse X Geertje Jongepier landbouwer Jakob Pouwer X Pieternella Janse Jan Dieleman
D 23 Jannetje Willeb.(wed.Willem Meliefste(grootm.Willem Janse landbouweres Izaak la Bruijère idem
G 14 Jan Tramper sr. X Jacomina de Troije landbouwer idem kleinzoon Jan van Arjaan
         
         
  Kleverskerke      
F 20 Joos Baaijens X Johanna Pouwer landbouwer Adriaan Baaijens idem
G 7 Jacobus Zwemer X Jannetje Kloet veldarbeider Jacob Adriaanse  
F 11 Willem Marteijn X Poulina Poortvliet werkman Louw Polderd.X Tanne Coppoolse idem
F 10 Jan de rijke X Catharina Louwerse arbeider idem  
F 8 Corn. Franse X Wilhelmina Francke(hof Kleverskerke) landbouwer idem idem
8a Joh.v.d.Hoeve(wed.Jac.Franse),moeder      
F 19 Andries Francke X Sina Boogert landbouwer Lein Francke X  Cornelia de Klerk Pieter Brasser
19a Lein Francke X Cornelia de Klerk landbouwknecht Andries Francke  
19b Frans Goedbloed X Neeltje Wouterse landbouwer Ko Coppoolse X Kaatje Dellebeke  
F 18 Leuntje Francke (wed.Jan de Rijke)   Jan Janse X Leuntje Goedegebuure idem Leuntje X Gerrit de Nood
  Willem Machielse X Jannetje Blok veldarbeider idem jacob Marteijn
F 17 Pieter Melse X Jacoba de Klerk werkman Willem Bezuijen jr. Kees Marteijn
F 16 Jacobus Kasse X Catharina Kesteloo herberg./winkelier Jacobus Zwemer X Jannetje Kloet Willem Bezuijen
F 15 Laurens la Bruijëre X Cornelia Meeuwse landbouwer pakhuis Jac.Zwemer idem Willem Bezuijen
F 14 Cornelis Poppe X Pieternella v.d.Broeke arbeider Laurens la Bruijëre Cornel;is van den Hoed
F 12 Ned.Herv.Pastorie   ds.P.J.Wouters X L.v.d.Windt Willem Marteijn
F 6 Jan Leijnse X Maatje Poppe landbouwer idem idem weduwe
F 5 Jan Melse X Catharina v.d.Broeke veldarbeider Mar.Marteijn X Sara Vader Ko Onderdijk X Leuntje Vader
F 4 Aart Marteijn X Jannetje Broerse boerenknecht Klaas Cornelisse(later naar G 3b) Willem Bezuijen jr.
  Adriaan de Jonge X Pietern.de Rijke(later naar G 11 Tjarda) landbouwer    
F 3 Jacobus Janse X Jacomina Rijkse veldarbeider idem Piet Francke X Kee Polderman
F 2 Jacob J.van Doeselaar X Cornelia Susanna de Kraker onderwijzer Adriaan Cornelis de Graaf Piet de Visser X Tann.Polderdijk
  Openbare Lagere School      
Ga naar boven