Historische Vereniging Arnemuiden

Op dit gedeelte van de website vindt u veel informatie uit het oud-archief van de gemeente Arnemuiden. De documenten uit dit archief zijn sinds 1574, toen Arnemuiden stadsrechten kreeg, vrijwel compleet bewaard gebleven. In de categorie bronnen zijn transcripties beschikbaar van notulen van het stadsbestuur, schepenakten, brievenboeken, gildenboeken, kohieren, etc . Ook vindt u hier kerkelijke gegevens zoals lidmatenboeken en acta van de kerkenraad. Daarnaast vindt u in de categorie huizendata informatie over de geschiedenis van de huizen en de bewoners van de huizen.

Zie de categorien in het drop down menu.

 

Enkele afkortingen die gebruikt zijn:

GA= archief Gemeente Arnemuiden
RAZE = Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden
SvZ = Staten van Zeeland

Ga naar boven