Historische Vereniging Arnemuiden

ANBI-gegevens

De Historische Vereniging Arnemuidenis is geregistreerd bij de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekend dat alle giften aan onze vereniging fiscaal aftrekbaar zijn. Veel leden betalen een hoger bedrag dan de contributie. De ANBI-status is voor die leden aantrekkelijk omdat het gedeelte dat boven het contributiebedrag uitkomt fiscaal aftrekbaar is.

Naam:
Historische Vereniging Arnemuiden HVA

Bankgegevens:
IBAN: NL62RABO0128472820

RSIN nummer:
815875496

Kamer van Koophandel nummer:
22059994

Contactgegevens:
Tel. 0118-603351

Bestuurssamenstelling:
Hiervoor verwijzen wij u naar: bestuurssamenstelling

Beleidsplan:
Hiervoor verwijzen wij u naar het vigerend Beleidsplan Historische Vereniging Arnemuiden

Beloningsbeleid:
De HVA kent geen beloningen toe aan de vrijwilligers.

Doelstelling:
het bestuderen van de rijke historie van Arnemuiden en Kleverskerke
het bevorderen van de kennis van deze historie
het houden van thema-avonden (lezingen, dia-filmavonden) over historische onderwerpen
het uitgeven van een historisch kwartaalblad (Arneklanken)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Onze vereniging telde aan het einde van het jaar 2016 ongeveer 600 leden. Het blad ‘Arneklanken’ verscheen het afgelopen jaar vier keer.
Het bestuur kwam vier keer in vergadering bijeen.
De ledenvergadering vond plaats op 21 april 2016 in De Arne en werd bijgewoond door ongeveer 35 leden. In deze vergadering werden onder meer de aftredende bestuursleden C. de Ridder, M.P. de Ridder en R.M. Rijkse herkozen. Penningmeester J.J. Schroevers trad af, werd bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 14 jaar en kreeg als blijk van waardering hiervoor een bon en een bloemetje.
Na de pauze verzorgde dr. A.P. de Klerk een presentatie over het vervoer en transport op Walcheren over een stelsel van watergangen.

In het voorjaar werd meegedaan aan de Rabobank Clubkascampagne.
In de bestuursvergadering van 21 september werd mevrouw A.F.T. (Agnes) de Hamer benoemd tot penningmeester.
Samen met het museumbestuur werd een bibliotheek/documentatiecentrum opgericht. Onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen hier terecht voor de bestudering van de geschiedenis van Arnemuiden.

Financiële verantwoording:

jaarrek16

IMAGE Kroniek van Arnemuiden
In de jaren 1992 tot en met 1998 verschenen van de hand van de auteur Joost Adriaanse vier delen van de Kroniek van Arnemuiden over de jaren 1695 tot en met 1996. Omdat de Kronieken van Arnemuiden al geruime tijd niet meer verkrijgbaar zijn, zijn de teksten met illustraties op een eigen website geplaatst. Tevens zijn artikelen van zijn hand opgenomen over de grijze oudheid van Arnemuiden, zoals deze eerder zijn verschenen in ons kwartaalblad Arneklanken. Zie http://www.kroniek.arnehistorie.com of "Kroniek" in het menu    
IMAGE Rabobank Clubkas Campagne 2018
Ook dit jaar heeft de HVA weer meegedaan aan de Clubkas Campgne van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. We kwamen deze keer uit op 65ste plaats met 194 uitgebrachte stemmen en het mooie bedrag van € 645,43. Vorig jaar was het bedrag € 725,23 dankzij 235 uitgebrachte stemmen. Het gestarte bibliotheek- en documentatiecentrum over geschiedenis en erfgoed van Arnemuiden heeft hiermee een mooie impuls gekregen. We willen alle stemmers van harte bedanken voor dit mooie resultaat.
IMAGE Historische films over Arnemuiden
Historische films over Arnemuiden Op onze website zijn er sinds kort ook historische films over Arnemuiden en de Arnemuidse visserij te zien. Het gaat om een bundeling van films afkomstig van diverse bronnen op internet, zoals Youtube en Trugkieke en van films die vertoond zijn op thema-avonden van de HVA. Er is ook aandacht voor het Historisch Museum en de Historische Scheepswerf CA Meerman. Daarnaast ook twee films van thema-avonden van de HVA waarop dia's te zien zijn die vertoond worden door Gerard de Nooijer. 
IMAGE Boek Van Crucq tot Lantsheer
 Onlangs verscheen een boek, geschreven door Piet Feij, waarin hij uitgebreid vertelt over de geschiedenis van Arnemuiden in de negentiende eeuw aan de hand van de opeenvolgende burgemeesters. Het eerste exemplaar werd in de trouwzaal van het stadhuis overhandigt aan de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann. Het boek is uitgegeven door: uitgeverij de Drvkkery | Schrijverspodium.
IMAGE Nieuwe nummer Arneklanken
Het december-nummer van  Arneklanken is uitgekomen.  Dit nummer bevat o.a de volgende artikelen: Zo was de decembermaand in Arnemuiden 1900-1955 - Janneke Lindenbergh Arnemuiden in de tijd van koning Willem II - Piet Feij. Museumbericht - Leen Schouls. De klokken van Arnemuiden - Joost Adriaanse. Kwartierstaat van Gerard en Mientje de Nooijer - Piet Baaijens. De ambachtsheren en -vrouwen van Kleverskerke - Jaco Simons Siereveld Terug in de tijd met ... Mientje Timmerman - Kees de Ridder Archeologierubriek - Joost Adriaanse.
IMAGE Visserstruien 3
Na het succes van Visserstruien 1 en Visserstruien 2, heeft Stella Ruhe voor het onlangs verschenen derde boek visserstruien voor kinderen verzameld. Ze vertelt het verhaal van het leven van vissersjongens van 1870 tot circa 1950. Ook de Arnemuidse visserstruien komen in dit boek weer aan bod. Het boek is uitgegeven door Forte Uitgevers.

Populaire artikelen

Inloggen

Toegang voor leden van de HVA tot het besloten gedeelte van deze website

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
Ga naar boven