Historische Vereniging Arnemuiden

ANBI-gegevens

De Historische Vereniging Arnemuidenis is geregistreerd bij de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekend dat alle giften aan onze vereniging fiscaal aftrekbaar zijn. Veel leden betalen een hoger bedrag dan de contributie. De ANBI-status is voor die leden aantrekkelijk omdat het gedeelte dat boven het contributiebedrag uitkomt fiscaal aftrekbaar is.

Naam:
Historische Vereniging Arnemuiden HVA

Bankgegevens:
IBAN: NL62RABO0128472820

RSIN nummer:
815875496

Kamer van Koophandel nummer:
22059994

Contactgegevens:
Tel. 0118-603351

Bestuurssamenstelling:
Hiervoor verwijzen wij u naar: bestuurssamenstelling

Beleidsplan:
Hiervoor verwijzen wij u naar het vigerend Beleidsplan Historische Vereniging Arnemuiden

Beloningsbeleid:
De HVA kent geen beloningen toe aan de vrijwilligers.

Doelstelling:
het bestuderen van de rijke historie van Arnemuiden en Kleverskerke
het bevorderen van de kennis van deze historie
het houden van thema-avonden (lezingen, dia-filmavonden) over historische onderwerpen
het uitgeven van een historisch kwartaalblad (Arneklanken)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Onze vereniging telde aan het einde van het jaar 2016 ongeveer 600 leden. Het blad ‘Arneklanken’ verscheen het afgelopen jaar vier keer.
Het bestuur kwam vier keer in vergadering bijeen.
De ledenvergadering vond plaats op 21 april 2016 in De Arne en werd bijgewoond door ongeveer 35 leden. In deze vergadering werden onder meer de aftredende bestuursleden C. de Ridder, M.P. de Ridder en R.M. Rijkse herkozen. Penningmeester J.J. Schroevers trad af, werd bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 14 jaar en kreeg als blijk van waardering hiervoor een bon en een bloemetje.
Na de pauze verzorgde dr. A.P. de Klerk een presentatie over het vervoer en transport op Walcheren over een stelsel van watergangen.

In het voorjaar werd meegedaan aan de Rabobank Clubkascampagne.
In de bestuursvergadering van 21 september werd mevrouw A.F.T. (Agnes) de Hamer benoemd tot penningmeester.
Samen met het museumbestuur werd een bibliotheek/documentatiecentrum opgericht. Onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen hier terecht voor de bestudering van de geschiedenis van Arnemuiden.

Financiële verantwoording:

jaarrek16

IMAGE Rabobank Clubkas Campagne
Ook dit jaar heeft de HVA weer meegedaan aan de Clubkas Campgne van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland. We kwamen deze keer uit op 50ste plaats met 235 uitgebrachte stemmen en het mooie bedrag van € 725,23. Vorig jaar was het bedrag € 703,19 dankzij 232 uitgebrachte stemmen. Het gestarte bibliotheek- en documentatiecentrum over geschiedenis en erfgoed van Arnemuiden heeft hiermee een mooie impuls gekregen. We willen alle stemmers van harte bedanken voor dit mooie resultaat.
IMAGE Actaregister van de kerkenraad
Actaregister van de kerkenraad 1625-1640 Onlangs verscheen het actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden over de jaren 1625-1640.  Het boek is uitgegeven door de Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht". Het actaregister is bewerkt door mr. A.H.G. Verouden met medewerking van P.J. Bos. Door deze publicatie komt een moeilijk toegankelijke bron beschikbaar. Niet zozeer vanwege de mogelijkheid deze bron in te zien als wel vanwege de nogal moeilijk leesbare handschriften. Eerder verscheen al een deel over de jaren 1575-1625.
IMAGE Historische films over Arnemuiden
Historische films over Arnemuiden Op onze website zijn er sinds kort ook historische films over Arnemuiden en de Arnemuidse visserij te zien. Het gaat om een bundeling van films afkomstig van diverse bronnen op internet, zoals Youtube en Trugkieke en van films die vertoond zijn op thema-avonden van de HVA. Er is ook aandacht voor het Historisch Museum en de Historische Scheepswerf CA Meerman. Daarnaast ook twee films van thema-avonden van de HVA waarop dia's te zien zijn die vertoond worden door Gerard de Nooijer. 
IMAGE Boekpresentatie van Crucq tot Lantsheer
Boekpresentatie - Van Crucq tot Lantsheer In de trouwzaal van het gemeentehuis van Arnemuiden wordt op dinsdag 31 oktober om 16.00 uur het boek Van Crucq tot Lantsheer gepresenteerd. Dit boek, geschreven door Piet Feij, vertelt de geschiedenis van Arnemuiden in de negentiende eeuw aan de hand van de opeenvolgende burgemeesters. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann. Toegang is vrij. Het boek is uitgegeven door: uitgeverij de Drvkkery | Schrijverspodium.
IMAGE Nieuwe nummer Arneklanken
Het september-nummer van  Arneklanken is uitgekomen.  Dit nummer bevat o.a de volgende artikelen: In memeriam jhr. W.L. den Beer Poortugael 50 jaar gemeentelijk leven in de Kerklaan - Piet Feij. Museumbericht  - Leen Schouls. Het Arnemuidse zout in de 16e eeuw - Joost Adriaanse. Ketters en ketterijen te Arnemuiden - Piet Baaijens. Boerderij het Sloeveer - Jaco Simons Siereveld. Terug in de tijd met Bram de Ridder - Kees de Ridder. Archeologierubriek - Joost Adriaanse / Rinus Schroevers.
IMAGE Visserstruien 3
Na het succes van Visserstruien 1 en Visserstruien 2, heeft Stella Ruhe voor het onlangs verschenen derde boek visserstruien voor kinderen verzameld. Ze vertelt het verhaal van het leven van vissersjongens van 1870 tot circa 1950. Ook de Arnemuidse visserstruien komen in dit boek weer aan bod. Het boek is uitgegeven door Forte Uitgevers.

Populaire artikelen

Inloggen

Toegang voor leden van de HVA tot het besloten gedeelte van deze website

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
Ga naar boven