Historische Vereniging Arnemuiden

Het kohier van de 100 e penning van Arnemuiden over het jaar 1584

G.A. Arnemuiden inventarisnr. 1451

Langstraat: Oosteynde ZW

Nr Eigenaar Bewoner Naam van het huis
1 Cornelis den Cuiper    
2 Maycken Coije Augustijn Willems Den Eenhoren
3 Jan Dirricx schiptimmerman enGrietke Jacobs zijn huijsvrouwe   Sinte Hubrecht
4 Idem   (nieuw huis)
5 Heijndrick Arentsen Hueman    
6 Jan Calckman    
7 Jacob Hoy    
8 Idem    
9 Idem   Edam
10 Idem    
11 Heyn Clayssen schiptimmerman   De Witte Lelie
12 Neelcken Gernaets, wed. Wouter Gerrit Smit   De Blaesbalch
13 Jobke 't Vischwijf Leunis Blaesen  
14 onbekend   Den Munnick
15 Hubrecht de Backer   Den Witte horen
16 Pieter Janssen   De Prince
17 Jan Heyndricx   De Bontecoe
18 Wommeken Claes    
19 Hubert de Backer   't Grauwe Paert
20 Jan Claessen   Sint Sebastiaen
21 Symon Cos   De Zijde Spec
22 Jan Dirricx   De Roode Thoren
23 Pieter Gerbrants   't Witte Cruyse
24 Bastiaen Janssen van Bergen mr. Lenaert de Reyken Bergen (nieuw huis)
25 Adriaen Janssen Coster   Ons Huysken
26 idem   De Vier Heemskinderen
27 idem   De Helm
28 Hartman Michiels Coster    
29 Anthoni Beckcam    
30 Laureys Decker   Delft
31 Jacob de Vriese Maycken Claysen  
32 Pieter Corn. Bontecoe   De Roode Hooren
33 Jan Spierinck   De Gans (nieuw)
34 idem   De Goude
35 Jan Clayssen de Witte   Den Gouwe
36 Adriaen Adriaens de Vleeschouwer   De Voetboghe
37 Jan Jacobs de Backer   De Dolphijn
38 Heyndrick Baerscheerder   De Gouden Nagel
39 Jacobmyne Bernaerts   Ter Ghoes
40 Neele Baltens (overleden) mr. Joos de Predikant De Witte Hond
41 Adriaen Cornelis Cuiper Symon Janssen De Rooden Leeuw
42 Robrecht Aernouts   Rochellie (nieuw)
43 Idem   Tzevensterre (nieuw)
44 mr. Frans Philips   't Wapen van Brugge
45 Willem Pieters in de Herpe Hanske den Hoeymaker De Goude Mortier
46 Pieter Symonsen Timmerman Cent de Cleermaecker De Vergulden Kop
47 Govert Heyndricks Smit   De Groene Draeck
48 Claes Bruynooghe    
49 Pieter Symonssen Jan Salighant, Bakker De Sonne
50 Jan Teerlinck   De Helle
51 Jan Cornelissen   De Hollantschen Thuyn
52 Willem Bom   't Fransche Schilt
53 Wed. Arent Janssen   De Oliephant
54 Maycken Coije   Keyserscroone
55 Merten de Gast   Sint Nicolaes
56 Cornelis Pietersen Vleeschouwer   De dobbele Bussche
57 Loy Michiels Barthoen Jan de Backer, schoenm.  
58 Lauwreys c.s   Halff Mane
59 Lauwreys Bastiaens tot Middelburg Baudewijn de Craemer De Diamant
60 Jurien Kerstens   De Drije Haringen
61 Bouwen Janssen   De Pool
62 Cornelis Ryker   De Gouden Molen
63 Symon Janssen schoenmaker   Amsterdam
  Govert de Backer    

Langstraat Oosteinde NW

65 Hubrecht de Backer   De Gulden Valcke
66 Jacob Clayssen   De Coperen pot
67 Grietken van Sinte Hubrecht    
68 Cornelis Goede, schiptimmerman   De Morgensterre
69 Adriancken Visschers   De Houdenmaecker
70 Albert Gerritsen    
71 Grietken van Sinte Hubrecht   (nieuw)
72 mr. Hendrick Sonnius Wed. Claes Lubberts Dordrecht
73 Jacob Thyssen    
74 Jacob Boom   De Conninginne van Ingelandt
75 Capiteyn Evert   (nieuw)
76 Gerbrant Pauwels   De Verkeerde Weerelt
77 Wed. Jan Matheeus    
78 Cornelis den Hollander    
79 Heyndrick Pieters enTryn Payssen    
80 Jan Heyndricks de Backer Wed. Jochem Ghyssen De Cleyne Sterre
81 Stadsschool   De Groote Sterre
82 Jacob Jacobsen   De Nobel
83 Jacob de Vriese   De Calckoensche Haene
84 Corn. Corn. schiptimmerman Cornelis Houtman De Rooden Leeuw
85 Dirrick Sael   't Roode Hart
86 Claes Janssen   In den Wildeman
87 Aelbrecht de Graft Cryn Aelbrechts (nieuw)
88 idem   (nieuw)
89 idem   De Keyser
90 Adriaen Corn. Huygens   De Sleutel
91 Pieter Capoen   't Schaeckbort
92 Adriaen Corn. Cuiper   De Wolsack
93 Lone Janssen en Jan Adriaens van Bye De 3 Coningen
94 Jan Heyndricksen Backer   De Eyckenboom
95 mr. Heyndrick Zonnius   Monnickendam
96 onbekend   De Goude Valcke
97 Cornelis van Huessen   De Galye
98 Govert van Nederhoven Jan Jacobse Backer 't Baltsche Schilt
99 Steven van Deutecum   De Gulde Lelie
100 Jacop Gerijts Weesen Johanna Aertse Schoolvrouwe De Oude Croone
101 Steven de Ruyter   De Gouden Ingel
102 Adriaen Pieterse de Backer   De Gloeyenden Hoven
103 Symon Rombouts   De Gespleten Arent
104 mr. Jan Boogaert   De Fonteyne
105 Gilles Hendr. Vleeschouwer   De Blauwe Schuyte
106 Maete Claessen ter Vere Jaecques Verdussen Rommerswale
107 Wed. Ambrosius van Boogaert   Heyndrick Adriaens
108 Cryn Janssen   De Granaetappel
109 Cornelis Jacobsen   De Harpe
110 Cornelis Dircks Wever   't Gouden hooft
111 Barthelmeeus Cannoye   Yper
112 Adriaen Soeteman van Hamerstee   Middelburg
113 Mayken Coys Adriaen de Schoenmaker 't Wapen van Poortugael
114 Aert Albrechtsen Ketelaer    
115 Wed. mr. Hubrecht Franssen    
116 Augustijn Teerlinck   De Orangnen Boom
117 Bouwen Janssen Lenaert Arentsen De Gouden Weerelt
118 Adriaen Gerrits timmerman   De Fortune
119 Jan van Gelder   Deventer
120 Jacob Janssen   De Groote Spiegel
121 Laureys Bastiaens Adriaen .... De Cleyne Spiegel
122 Willem Janssen's weduwe   De Zwane
123 Merten Adriaens    
124 Mateeus Janssen, zeylmacker   De Bezaenbercke
125 Mr. Hans Barbier   De Beurse
126 Roel Gerritsen, zeylmacker   De Duve
127 Merten de Gast Jan Asscherink De Oude Thol
128 Claes Walincs Hugo Spierink De Roo Zwane
129 Jan Adriaens van Bye   Boschayen
130 Gerrit Yemants Neele Yemants  
131 erfgen. Gerrit Gorcum   (naast de Wal)

Westdijk oostzijde:

132 Dirrick Sou t   De Pellicane
133 Pieter Floren   't Craenken
134 Antheunis van Antwerpen   't Cleyne Moriaens
135 Denys de Conink tot Vlissingen mr. Godefridus De Groote Moriaen
136 Geerken Schilders   't Verloren Schaep
137 Mayken Anthuenis   Den Witten Ingel
138 Willlem in den Swaen    
139 idem    
140 idem    
141 Pieter Rawiers van Heylgelande   t Pater Noster(nieuw)
142 Cornelis Franssen, Backer   Hemelrijck
143 Christoffel Goverts   't Wapen van Ingelant
144 Jacob Adriaens schilder    
145 Hubrecht Maertsen, schipper   Bourgoingne
146 Adriaen Gerritsen timmerman Jan de Wale Britaigne(nieuw)
147 idem   Vlissingen (nieuw)
148 Symon Saelbout tot Middelburg    
149 Geerken Jans   Abrahams Schoot
150 Wed. Govert Daniels    
151 Adriaen Cornelis Cuiper   Brouck
152 Wezen van Heyndrick Jacobs Jacob Joossen Mechelen
153 Barent Gerrits Blockmacker   Jerusalem
154 Jan Mathyssen   (nieuw)
155 Adriaen van Dort Christinen de Vrient  
156 Pieter Snel    
157 Jan Asscherink    
158 Spaensche Tanne    
159 Schipperstinne   De Groote Plough
160 idem   De Cleyne Plough

Westdijk westzijde:

161 Wed. Hans van Liere   De Cleyne Roose
162 idem Jacob Symonssen schipper De Groote Roose
163 onbekend   Hamborgh
164 Marinus Clayssen Huerman    
165 Roelant Duboys metselaar   't Goude Cruyse
166 Moer van Calissen   't Wapen van Hooren
167 Hubrecht Lauwereys cleermacker   Oostzanen
168 onbekend   (nieuw huis)
169 Marinus Cornelissen Huerman   Dordrecht
170 Adriaen van Dort Colonel Jan Piron Sint Jan
171 Cornelis Wouters, Blockmacker    
172 Adriaen van Dort Jan Maes  
173 Jan Saelbout   De Grauwe Valcke
174 Hendrick Pieters, blockmacker tot Vlissingen Adriaen Lenaerts, blockmacker  
175 Jan Heyndricks Backer Capiteyn Pears 't wapen van Vranckrijk
176 Jan Corn. Boerhans    
177 Maycken Lachers   De Morgensterre
178 idem   De Bruinvissche
179 Ghysbrecht de Backer   De Zwarte ruyter
180 Pieter Aelbrechtsen Groets   De Goutblomme

Leeuwstraete

181 Jan de Leeu   Brouwerij
182 idem Adriaen de cleermacker huis daarnaast
183 idem   huis en schuur

Nieuwstraat: beginnende aan de Wal aende NZ

184 Dirrick Sout    
185 Corn.Corn. Panneboeter    
186 Jacob Joossen Geertruyt Vermeere  
187 Symon Janssen Nagelmaeker    
188 Cornelis Geleyns   't Wapen van Ingelant
189 idem    
190 Capteyn Witte Crijn    
191 Marinus Blaessen    
192 Daniel de Timmerman    
193 Adriaen Corn. Cuiper    
194 Marinus Pieters Putkeete    
195 Jasper Jans gehuwd met wed. Anth. Anth. Fruyter Schuytman   De drie Schueren
196 Huge Jacobsen, schiptimmerman    
197 Wed. Corn. Croon, schuytman    
198 Jacob Willems zoutdragher    
199 mr. Hendrick Zonnius    
200 Frans Robrechts    
201 Blaes Jobsen    
202 Joris Brechts    
203 Pieter Symons Faes Doon  
204 Nele de Naystrigge    
205 Pieter Anthonissen    
206 Joos de Visscher    

van de Plough af ZZ.

207 Joos Forts    
208 idem Ghysbrecht Baekelant wever  
209 Adriaen Jacobs Coetscher   De Cleyne Griphoen
210 voorheen Corn. Leynsen nu Jan van de Welde molenaar   De Groote Griphoen
211 idem Adriaen Corn. schipstimmermans  
212 idem    
213 Hans van Lieres wed Aelken Ocers  
214 Merten de Gast   nieuw huis
215 idem    
216 Barthelmeeus Cannoye   nieuw huis
217 idem   nieuw huis
218 idem   nieuw huis
219 Blauwe Jan   Meyenburch
220 Michiel Gilles muelenaer    
221 idem    
222 Wed. en erfg. Lenaert Natgat    
223 Bart den Decker    
224 Jacob Pietersen beesemacker    
225 Pauwelyne Zwarte Marinus wed.    

Noortstrate WZ.

226 Cryn Thyssen    
227 De Baullui Frans de Naghelmacker De Groote Lanteern
228 Leune Blaes   De Cleyne Lanteern
229 Adriaen Corn. Licxken    
230 Wed. Jan Eymerts Houtsaeger    
231 Claes Aernouts    
232 Cornelis Matthyssen   De Corenblomme
233 Jaques Croone tot Middelburg    
234 Joris van Brabant    
235 Steven de Ruyter Jacob van Hamerskerk  
236 Frans Robrechts timmermans    
237 Robrecht Aernouts Jan Finne  
238 Gerrit Adriaense oude cleerecooper    
239 mr. Jan Bogaert   Brouwerij
240 Ghysbrecht de Metselaer    
241 Heyndrick Adriaens    
242 Legier Pietersen Pieter de Wachter  
243 Govert Heyndricksen Smit Carel Crop en Marchien Moers  
244 Louweys Langerets    

Noortstrate OZ.

245 Adriaen Licxken   naast de Wal nieuw huis
246 idem    
247 Willem Pieterse Cuiper    
248 Neelken Herberen weevster Robert de Twynder  
249 Aeghte Riems    
250 Cryn Dignus    
251 Cornelis van Huessen   Pastoorshuys
252 Willem Janssen Scheyer Jan Heynderics  
253 Groenvolders weese Claes Heynderics  
254 onbekend   eertijds 't wapen van Dansick en nu De Cooperen Bode
255 Joris Brechtsen Jacomyncken Stevens 't wapen van Cuelen
256 Pieter Nulens timmeman   't Spaensche Wapen
257 Jacob Joosen Marcelis....   De Smacke
258 Corn. Jansse Weert (Middelburg) Hans van Weerde De Rose

Markt

259 Adriaen Jacobsen Goosen    
260 Hans van Zwol    
261 Corn. Corn. Cuiper Willem Pieters Cuiper De Cardinaelshoet
262 Cornelis Jacobs   De Catte

De Bolstraete NZ

263 Thuene Jan
264 Barbele Piers
265 Capityn Witte Cryn
266 Marie Jans
267 Janneken Mertens
268 Adriaen Backer schuytman

Bolstraete ZZ

269 Symon Janssen schoenmaker  
270 Dignus de Misman nieuw huis
271 idem  
272 Beele Adriaens  

Papenstraete NZ

273 Balliu  
274 Barbelken Jacobs  
275 Jan Salighant Anthonis Bariseel
276 Wolter Jan  

Papenstraete ZZ

277 Steven de Ruyter  
278 Job Leyne  
279 Jan Willems Leyndrayer  
280 Willem de grafdelver heer Dignis
Ga naar boven