Historische Vereniging Arnemuiden

De Arnemuidse familie Meulmeester / de Meulmeester
De Arnemuidse familie Meulmeester / de Meulmeester - 5.0 out of 5 based on 1 review

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

De eerste persoon met de naam "Meulmeester" kwam ik tegen in een uitgave van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen van 1933. Daaruit blijkt dat er in 1521 reeds te Middelburg een Willem de Meulmeester woont, die een stukje schor van 10½ gemeten wil bedijken waar nu ongeveer het hofje staat van Pieter de Nooijer (Piet Keur) aan de overzijde van de keetdijk bij Arnemuiden (Willem de Meulenmeester, poorter ende inwonende van onser stede van Middelburch in Zeelant, die als suppliant een ootmoedighe supplicatie heeft ingediend). Of er enig verband bestaat tussen deze persoon en het geslacht van Lieven de Meulemeester uit Gent lijkt zeer onwaarschijnlijk.

meulmeester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Den 25e Maerte Anno 1606
Bevestigt                                Is ondertrout Lieven de Meulenmeester
alhier den                               j. gheselle van Ghent
23 Aprilis                                               met:
1606                                       Ariaentgen Ariaens j. dochter van Arnemuyden
                                               Lieven de Meulenmeester vader van de bruidegom was met dit houwelick tevreden.
                                               Theungen Ariaens moeder van de bruyt verclaerde oock in dit houwelick tevreden te sijn.

De bruidegom kwam dus uit Gent en zijn vader heette dus ook Lieven de Meulmeester.

In het stadsarchief van Gent heb ik o.a. het volgende gevonden. Op 25.5.1586 werd in de St. Baafskerk gedoopt "Gertrudis, filia Levini de Meulemeestere testibus Margaretha Keijsers", Geertje dus, dochter van Lieven de Meulmeester, doopgetuige Margaretha Keijsers.
Lieven moet daarna naar Arnemuiden gekomen zijn, want op 16.6.1587 wordt hij "poorter van onse stede". Zijn vrouw heette waarschijnlijk Pauwelincken, omdat ze als meter optreedt te Gent op 18.6.1585 in de Sint Niclaaskerk bij de doop van Petrus en Livina, tweelingen van Petrus de Meulemeestere. Zij heet dan Pauwelijn. Het meisje was waarschijnlijk naar haar oom Lieven vernoemd, dus was Petrus een broer van Lieven.
Deze Petrus heeft nog meer kinderen laten dopen in Gent o.a. nog een Joannis en Franciscus.
Gertrudis was doopgetuige bij de doop van de zoon van Lieven de Meulmeester jr. en Ariaentgen Ariaens in Arnemuiden op 20.7.1608, ook weer Lieven genaamd (zij heet dan Truitgen Meulmeester). De oudste dochter van Lieven jr. heette Pauwelincken.
De verschillende "takken" van de wijdvertakte familie Meulmeester volgen hierna:

1. Jan Meulmeester x Crina Engels:
     (zonen: Adriaan (Jenko), Jan en Ko (Dun)
Jacobus Meulmeester x Cornelia Molhoek:
     (zonen: Marinus en Ko)

Jan en Jacobus zijn zonen van:
          |
Adriaan Meulmeester x Janna Schroevers
          |
Adriaan Lievens Meulmeester x Jacomijntje (ook wel Willemijntje) Pieters de Nooijer
          |
Lieven Marinisse Meulmeester x Petronella Adriaans Crijnse
          |
Marinus Lievens Meulmeester x Clasijna Jacobs (de Ridder)
          |
Lieven Lievens x Neeltje Marijnisse
          |
Lieven Thomas x Matje Jacobs
          |
Thomas Lievens x Geertruyt Jans (Gast)
          |
Lieven de Meulmeester (ook x Ariaentgen Ariaens wel "de jonge" genaamd) |
          |
Lieven de Meulmeester x Pauwelincken

 

2. Leendert Meulmeester (Wol) x 1. Prina Mulder
                                                      2. Pieternella de Nooijer
                                                      3. Cornelia Marijs (zonen: Leendert, Marinus en Hendrik (Vlissingen))
Marinus Meulmeester (Geithoren) x 1. Jacomina de Ridder
                                                          2. Neeltje de Nooijer
                                                          3. Catharina Schout (zonen: Cornelis en Marinus (Vlissingen))

Leendert en Marinus zijn zonen van Adriana Meulmeester. Zij trouwt op 67-jarige leeftijd nog met een Lieven Meulmeester en werd daarbij zijn 4e vrouw; hij had zelf geen kinderen.

Marinus Lievens Meulmeester x Dina Riemens
          |
Lieven Mar. Meulmeester x Petronella Adr. Crijns
          |
zie verder onder 1.

 

3. Lieven Meulmeester (Mool) x Janna de Ridder (zonen: Willem (Veere) en Pieter)

Blaas Meulmeester (Pijp) x Christina Marijs (zonen: Cornelis (Speur), Lieven en Hendrik)
Lieven en Blaas zijn zonen van:
          |
Willem Meulmeester x Grietje Cornelisse
          |
Lieven Meulmeester x Grietje Buster
          |
Marinus Mar. Meulmeester x Jannetje Kervink
          |
Marinus Lievens Meulmeester x Clasyna Jacobs (de Ridder)
          |
zie verder 1

 

4. Marinus Meulmeester (Baere) x Neeltje de Nooyer
          |
Hubregt Meulmeester x Clasina Meulmeester
          |
Marinis Lievens Meulmeester x Grietje Hubregts Klaasse
          |
Lieven Jacobs Meulmeester x Clasina Cornelisse
          |
Jacob Lievens Meulmeester x Grietje Adriaans Groot¬jans
          |
Lieven Lievens x Neeltje Marinisse
          |
zie verder 1

 

5. Adriaan Meulmeester x Pieternella de Ridder (kinderen Vlissingen)
Cornelis Meulmeester x Jannetje de Nooijer (kinderen Vlissingen)
Adriaan en Cornelis zijn zonen van:
          |
Adriaan Meulmeester x Neeltje Leendertse
          |
Adriaan Lievens Meulmeester x Jannetje Schroevers
          |
Lieven Jacobs Meulmeester x Clasina Cornelisse
          |
zie verder 4

 

6. Job Meulmeester (Bellemejob) x Johanna Vogel
zonen: Job, Boudewijn, Marinus en Jacobus (Vlissingen)
          |
Boudewijn Meulmeester x Maatje van Belzen
          |
Job Meulmeester x Theuntje Grootjans
          |
Blaas Marinisse Meulmeester x Adriana Jobse Jacobse
          |
Marinis Jacobs Meulmeester x Crina Blaasse
          |
Jacob Lievens Meulmeester x Grietje Adriaans Grootjans
          |
zie verder 4

 

7. Joos Meulmeester (doof Joosje) x Grietje de Meulmeester (zonen: Blaas en Paulus)
Job Meulmeester x Jannetje Marijs (zonen: Blaas en Johannes)
Joos en Job zijn zoons (halve broers) van:
          |
Blaas Meulmeester (Pompof) x 1. Jannetje van Belzen
                                                x 2. Tannetje de Nooijer
          |
Job Meulmeester x Theuntje Grootjans
          |
zie verder 6

 

8. Izak Meulmeester x Adriana de Nooijer (zonen: Marinus en Lieven)
          |
Marinus Meulmeester x Jacomina de Ridder
          |
Blaas Mar. Meulmeester x Adriana Jobse Jacobse
          |
zie verder 6

 

9. Klaas Meulmeester x Lena Grootjans (Rooie Lena) (zonen: Jan en Job (Vlissingen))
          |
Job Meulmeester x Maria Siereveld
          |
Klaas Meulmeester x Adriana de Ridder
          |
Joost Jacobs Meulmeester x Sara Klaasse
          |
Jacob Lievens Meulmeester x Grietje Adr. Grootjans
          |
zie verder 6

 

10. Pieter de Meulmeester x Anna Elisabeth de Bruyn (kinderen te Vlissingen)
          |
Gerard de Meulmeester x Hendrika Meulmeester
          |
Pieter de Meulmeester x Maria Meerman
          |
Paulus de Meulmeester x Maatje Jans Marteijn
          |
Pieter de Meulmeester x Janna Cornelisse d'Ooghe
          |
Paulus de Meulmeester x Pieternella Pieters Adamse
          |
Jan Lievens Meulmeester x Pieternella Pieters
          |
Lieven Lievens Meulmeester x Cathalijne Grietje van Brakel
          |
Lieven Lievens Meulmeester x Jacquemijntje Backelants
          |
Lieven Lievens Meulmeester x Ariaentgen Ariaens
          |
zie verder 1

 

11. Jacobus de Meulmeester x Catharina de Ridder (zonen: Pieter (Lommer), Ary (Bonte) en Jacobus (Ko van Ka))
          |
Pieter de Meulmeester x Maria Meerman
          |
zie verder 10

 

12. Jacob Leendert de Meulmeester x Willemina van der Have (kinderen Schouwen-Duiveland)
          |
Krijn de Meulmeester x Anna van de Panne (Schouwen)
          |
Jacob de Meulmeester x Krina de Boer (Schouwen)
          |
Gerrit de Meulmeester x Geertruid de Moor (Schouwen)
          |
Jan de Meulmeester x Elisabeth Gertzwager (i-dem)
          |
Jan Meulmeester x Maria de Post (Nieuwland)
          |
Jan Lievens Meulmeester x Pieternella Pieters (Nieuwland)
          |
zie verder 10

Voor de gebezigde bijnamen ter verduidelijking van de verschillende families vraag ik u excuses.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Ga naar boven