Historische Vereniging Arnemuiden

Het geslacht Van Belsen/Van Belzen
Het geslacht Van Belsen/Van Belzen - 5.0 out of 5 based on 3 reviews

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Arneklanken: Maart 1997

De eerste persoon met deze naam kwam ik tegen in de stadsrekeningen van Middelburg, nl. Pieter Jansz, de stadschirurgijn. Deze kreeg voor extra gage "geduerende den loop van de peste", van 22 Maart tot 22 Juni 1531, een pond Vlaamsch per maand en genoot zodanige toelage tot 22 December 1532. Hij had, onder de naam Pieter van Belsen , als gewone wedde 5 pond p.j. in 1532. Of er enig verband bestaat tussen bovengenoemde Pieter en de man waarmee onze stamboom begint in Arnemuiden zal wel altijd een vraagteken blijven. Hieronder volgt de getranscribeerde tekst van onze stamvader in de huwelijksakten van Arnemuiden in 1602.

Den lesten Augusti Anno 1602 is ondertrout Daniel Meeusen gheselle van Geertruytenberch met Tanneken Heyndrickx van Opghem in Vlaenderen bij Maldeghem. Getuyghen van den bruydegoms syde Wouter Adriaens ende met Margriete van Bilsen, moeder van de bruydegom dewelcke verclaerden in dit houwelick tevreden te syn ende van den bruyts zyde Heyndrick Joosten de schoenmaecker ende Ariaengen Callebouts vader en moeder van den bruyt die verclaerden in dit houwelick te vreden te syn.

Hier volgt ook nog de acte uit het poorterboek onder 1605:

Daniel Meeusen van den Thole, veerthien ofte vijfthien iaeren hier gewoont hebbende.

Met in de kantlijn: Enden Sol Op recken VIS

Dit zou dus betekenen dat hij 6 schellingen heeft betaald (ingelost) en reeds omstreeks 1588 in Arnemuiden woonde.

Daniels moeder heette dus Margriete van Bilsen en zijn oudste zoon Bartholomeus, dus zal zijn vader wel Bartholo(meus) zijn geweest. In de gerechtelijke archieven van Arnemuiden wordt genoemd ene Bartholomeus Danielsz contra Dirrick Pieters Pronck, schipper op "De Moriaen", acte op 4.4.1578. Dit brengt ons echter niet verder.

Daniel had 2 zusters, te weten Janneken (zij was getuige bij de doop van zijn dochter Trineken op 11.8.1604) en Trineken. Zijn zuster Trineken trouwt als jonge dochter van Rees in Gelderlant op 18/2-11/4-1612 met Cornelis Adriaens (Gast) te Arnemuiden. Is hun vader Bartholomeus misschien schipper of soldaat geweest? Geertruidenberg en Rees liggen beide aan de rivier en zijn beide garnizoensplaats (geweest).

In de vroegste boeken van Arnemuiden zoals doop- en trouwboeken, poorterboek, belasting-cohieren van huizen komt men Margriete van Bilsen en (haar man) Meeus niet tegen (noch als eigenaar, noch als bewoner), evenmin bij de avondmaalgangers.

Onderzoek in Tholen, Hasselt (Bilsen-Belgie), 's Hertogenbosch en Rees (bij Kleef-Duitsland) heeft tot nog toe niets opgeleverd (ook niet via patronymen).

Daniel Meeusen en Tanneken Heyndricks kregen 2 dochters: Trineken en Josintgen, en 4 zonen: Barthlo(meus), Adriaen, Cornelis en Daniel. Alle vier zonen trouwden in Arnemuiden en hun kinderen begonnen de naam Van Belsen te gebruiken.

Ongeveer 5000 namen zijn in onze stamboom (op PC) verwerkt uit geheel Nederland, zelfs tot in de Verenigde Staten.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Ga naar boven