Historische Vereniging Arnemuiden

Inkwartiering van officieren in Arnemuiden (1605-1607)

ZA Inventaris Gemeente Arnemuiden nr. 1372

Samenvatting van belangrijke gegevens:

Quohier generael van tgene de gemeene borgerie is competerende van servitie van verscheyde Compagnien binnen de stadt Arnemuyden gelegen hebbende daervan de rekeninge gedaen en gesloten zynde op den XXVIIen Meerte 1605 ende op den XXVen Augusti XVI zeven vande Capiteyns Bingan Louijs de Vachiere Justus van Embiese Saroque Monmartyn Cesar Hanicrot Houttuijn Saes Groenevelt Long Ketel vander Hage Ram Cromtpon Calcaer Bryston Dammondt ? Lonnelace  Lefort Du Plessis Herbert Coc  Clarck Cock Boyes Morgan Dutton Druart Dexter Winckelman ende Ram Alles vuytgetrocken in ponden schellingen en groote als hyer naer volcht

Affgerekent den Eenhoren van Ram Calcker

En andere officieren

Somma Totalis ....................XIIII schelling IX groote vls

St.Huybrecht moet hebben van Bingan en 25 andere officieren

Somma Totalis ........................XXV pond XIX scheling gvls

Afgereeckent den 24 Oct, 1607 aen Marten Laurensz

‘t huys naest van St. Huijbrecht

van vander Hage en van Verhage extraordinaris

Somma Totalis XI schelling II groote

Afgereeckent den XII Octob. 1607

Somma Totalis ............................ II pond III schelling X groote

Afgerekent met Neelken Jansz huysvrouwe van ..... Jacobsz  de Oude Valcke van vander Hage en 7 andere officieren.

Somma totalis ............................................III Pond VIII schelling IX groote

Incluys ‘Thuys van Pieter Ghyse

Afgerekent ‘Thuys naest ende oostwaerts van Edam

Van Clarck en van Houttuijn

Somma Totalis ........ II pond XVI schelling VI groote vls

Afgereeckent tot profijte van Theunis Dirricxs ?? opten Coperen Pot den XXIenDecemb: 1607

Solvit Edam van Bingan en 9 andere officieren

Somma Totalis ..................................................... XXXVI schelling VI groot vls

Solvit Thuys van Adriaen Cornelisz schiptimmerman van Houttuijn Lonnelace Cock Dutton

Somma Totalis XVIII schelling gvls

Solvit de Witte Lelie

Van Bingan Vachiere Monmartyn Hanicrot Saes Vander Hage extraordinaris Dutton

Somma Totalis XXXIX Schelling gvls

Affgerekent den Blaesbalck ende Catwou ofte Gerrit Woutersz smit

Van Bingan en 8 andere officieren

Somma Totalis ...........................................................II pond VIII schelling XI groote Vls

Leunis Blaesz van vander Haghe en nog 10 andere officieren

Somma Totalis II pond XIX schelling gvls

Den Mennic ?/ofte Cornelis de Metser

Van Bingan en nog 13 andere officieren

Somma Totalis ......................................IIII Pond XVII schelling IX groote

Den Witten Horen van Le Fort

Somma VI schelling per se

Affgereeckent op Pieter Hose den XXIen December 1607

 d’Oliemeule  van Monmartijn

Somma per se IIII schelling III groote vls

Afgereeckent den 12e Octob: 1607

Solvit De Prince van Bingan en nog 19 andere officieren:

De Vachiere Monmartyn Hanicrot Houttuyn Long vande Hage Ram Crompton Calcker Buyston Clarck du Plessis Herbert Cock Boyes Morgan Dutton Druaert D’Exter

Somma Totalis X pond I schelling III groote vls

Affgereeckent den 12e Octob: 1607

Solvit de Bontecoe van Monmartyn en nog 14 andere officieren

Somma Totalis VIII ond I schelling IX groote vls

Oostende aende westzyde van de Strate tot de Lange strate toe

Solvit De Grauwe Valcke alias Graef Maurits nu het Veerschip

Van de Vachiere en nog 6 andere officieren

Somma Totalis II pond VII schelling IX groote vls

De coperepot van der Hage ........ Somma per se ..... XII schelling

 Afgereeckent opden 13e Octob: 1607.

T,Cromhout de Vachiere en 12 andere officieren, waaronder Lonnelace Lafort en Saes

Somma Totalis II pond XVII schelling XI groote vls

Affgereeckent opden XXen Octob: 1607 met gebruikmaking van een obligatie  

Solvit de Morgensterre van Bingan en 18 andere officieren waaronder Crompton

Somma Totalis XXXIX schelling III groote vls

Solvit den Hovemaecker de Vachiere en 5 andere officieren

Somma totalis XXXIX schelling III groote vls

Thuijs van Albert Gerritsz van vander Hage

Affgereeckent den XIII octob: 1607: somma VIII schelling

Thuijs Rotterdam van Ram 22 officieren waaronder Saroque en Cesar

Somma Totalis XII pond XIII schelling VII groote

Thuijs Dordrecht de Vachiere en nog 5 andere officieren

Somma totalis : XXVIII schelling IX groote vls

Solvit Thuys van Jacob Thysz de Vachiere en nog 3 andere officieren

Somma Totalis XVI schelling gvls

   

Solvit de Coninginne van Ingelant van Bingan en nog 22 andere officieren

Somma Totalis XV pond VII groote vls

Solvit de Fortuyne van Monmartyn en nog 4 andere officieren

Somma Totalis XVIIIschelling IX groote vls

Solvit de Verkeerde Weerelt van Bingan en nog 18 andere officieren

Somma Totalis XI pond IX schelling V groote vls

Solvit Thuys van Jan Mattheus weduwe ofte Godelieve van Monmartyn en nog 8 andre officieren.

Somma Totalis XXXIIIIschelling III groote

Solvit Thuys van Clara Colve  ofte Cruytken  van Bergen weduwe van Cornelis van Bergen van Hanicrot en nog 6 andere officieren

Somma Totalis XXVI schelling VI groote vls

Alle afereeckent den 13e octob: 1607

Solvit Thuys van Cornelis Claesz Hollander van Vachier en nog 18 andere officieren

Somma Totalis VII pond XV schelling gvls

Solvit T’Vosken de Vachiere en nog 4 andere officieren

Somma Totalis XXX schelling III groote vls

Solvit De Cleene Sterre van vander Haghe en nog 2 andere officieren

Somma Totalis XIII schelling IX groote

Afgereeckent de 20e Octb: 1607

Solvit Jan de Lange van Verhage

Somma Totalis per se ......... VII schelling IX groote

Solvit (Afgerekent) den Nobel van Verhaghe en Dutton

Somma Totalis VIII schelling IX groote vls

Afgereeckent den 13e Octob: 1607.

Solvit (Afgerekent) den Calcoensen Hane van Saes en nog 4 andere officieren

Somma Totalis VIII schelling IX groote vls

Afgereeckent den 13e Octob: 1607

Somma Totalis van t’Oostende bedraecht 160 pond XVIII schelling I groote vls

De Langestrate aende noortzyde

Den Rooden Leeu van Herbert en nog 4 andere officieren

Somma Totalis XXXIIII schelling IIIgroote vls

Solvit ‘ T Roode Hert van Bingan en nog 19 andere officieren

Somma Totalis XII pond VII schelling IX groote vls

Afgereeckent den XVIIen Octb: 1607

Afgerekent Den Wildeman van Bingan en nog 16 andere officieren

Somma Totalis X pond --- schelling V groote

Afgereeckent den 13e Octob:

Teerste huys vande weese van Claes Zael de Jonge van Houttuijn

Somma per se XV schelling

Tweede huys ofte doen ? Truytken Bonte

Solvit aen Claes Sael de Jonge den XVIII April 1611 ?

Somma Totalis II pond II schelling VI groote vls

Solvit de Keijser van vander Hage

Somma per se VII schelling VI groote

Affgerekent de Sleutel van Bingan en nog 20 andere officieren

Somma Totalis XVII pond XIX schelling III groote

Affgerekent Davit Taets van Monmartyn den 20e Octb:

Somma per se XI schelling

Affgerekent T’Schaecbert van Herbert .......1 schelling

Solvit de Drye Coningen van Bingan en nog 16 andere officieren

Somma Totalis VIII pond XIIII schelling IX groote

Affgerekent Antwerpen van Bingan en nog 21 andere officieren

Somma Totalis XI pond VI schelling VI groote vls

Affgerekent par de ghecommitteerde den XVIIen Decembris 1607

De Goude Lelie van vander Hage XXVI schelling VIII groote vls

Solvit Doude Croone van Bingan en 21 andere officieren waaronder Winckelman

Somma Totalis X pond XIIII schelling IX groote vls

Afgereeckent den XXen Octb:

Idem den Gouden Ingel van vande Hage en nog 5 andere officieren waaronder Winckelman

Somma Totalis II pond III schelling VI groote

Afgereeckent opden 17e Octob: 1607

Affgerekent Den gloijende Hoven van Bingan en 19 andere officieren

Somma Totalis VIII pond XI schelling VI groote

Afgereeckent den 20e Octob: 1607

Affgerekent de Fontaine van Bingan en nog 5 andere officieren

Somma Totalis XXX schelling VI groote vls

Afgereeckent par de ghecommitteerde den 17e Decemb: 1607

Solvit De Blauwe Schuytte van Houttuyn en nog 3 andere officieren

Somma Totalis XXXIIII schelling gvls

Solvit Rommerswale van Verhage

Somma per se I schelling X groote vls

Solvit Pieter Cornelis Coe van Bingan en nog 15 andere officieren waaronder Noch ?

Somma Totalis V pond V schelling IX groote vls

Idem solvit: De Drye Granaten van Cock en Morgen

Somma Totalis V pond V schelling IX groote vls

De Herpe van Bingan en nog 20 andere officieren

Somma Totalis XI pond gvls

Afgereeckent  in Octb: 1607

T.Gouden Hooft Cock Dutton en Winckelman

Somma Totalis XVIII schelling gvls

Solvit aen Janneke de weduwe van Jan Cornelisz Panneboeter ?

Iperen van vander Hage

Somma per se IX schelling VI groote

Middelburg van Bingan en nog 19 andere officieren

Somma Totalis IX pond XIX schelling vls

T’Wapen van Portugal Monmartyn en nog 9 andere officieren

Somma Totalis III pond V schelling IX groote vls

Afgereeckent met Vincent van Onderdonck den 19e Octob: 1607

T’Huys vande weduwe Ketelaers van Monmartyn en nog 13 andere officieren waaronder Le Fort

Somma Totalis III pond IX schelling gvls

Afgereeckent den 19e Oct: 1607

T’Huys van Hans vander Hage nu Beddecoo(p)? van Verhage Lonnelace Cock en Dutton

Somma Totalis VII schelling XII groote vls

Voldaen aen Maycken The(u)ne ? den XXIIen decemb: 1609

Den Oraignen Boom van Bingan ------ III schellingen

De Vachiere  ------ III schellingen

Monmartyn ------ VII schellingen III groote

Cesar ------ XIII schellingen IX groote

Houttuijn  ------ XIII schellingen IX groote

Ram ----- III schellingen IX groote

Van der Hage ------ V schellingen VII groote XII myten

Lonnelace ------ VI groote

Dutton  VI groote

Somma totalis II pond XI schelling I groot XII myten/ penn

De vergulde Weerelt van Verhage van Verhaghe --------- XVI schellingen

Ram  --------- III schelling IX groote

Lonnelace   --------- I schelling

Cock --------- I  schelling

Somma totalis  ---------- XXI schelling gvls

Affgerekent opden XIXen January 1608

De Fortuyne ofte Adrsz van Dort van

Bingan --------- III schelling

De Vachiere --------- III schelling

Monmartyn --------- XI schelling

Hanicrot  --------- X schelling IIII groote

Houttuijn --------- XI schelling III groote

Saes  VI groote

Van Verhage XVIIIsch. IXgr. Extraord.V schell IIIgroote

Saes  --------- XXIIII schell IX groote

Ram  ----------III schell IX groote

Crompton ---------- I schelling

Calcker ---------- I schelling

Lonnelace   ---------- I schelling

Buyston  ----------- I schelling

Clarck  ----------- IX schelling IX groote

Le fort ----------II pond IIschell VI groote

Du Plessis --------- VI schelling

Cock --------- XIII schelling

Bryes -------- XXIIschell.

Morgen  -------- IX schell. IX groote

Dutton -------- VI schell.

Druaert -------- III schell VI groote

D, Exter ------- XXI schelling

Ram ------- XI schelling VI groote

Somma Totalis --------- XI pond gvls

Solvit

Den Neptunis

Van Bingan --------- III schellingen

De Vachiere      --------- III schellingen

Monmartyn ---------  XI schelling

Hanicrot ------- II pond

Saes  ------- II schell. III groote

Van Verhage ------- XXIIIschell IIII groote

Ram  ------- III schell. IX groote

Calcker ------- II schell. III groote

Buyston  --------VI schell IX groote

Clarck -------- VI schell III groote

Herbert cort ------- III schell IX groote

Cock  ------- II schell VI groote

Morgen ------- XVIII schelling

Verder worden genoemd de huizen :

De groote Spiegel  logies van Cesar en nog 5 andere officieren

Somma Totalis III pond XV schelling VI groote

De Witte Zwaene   logies van 6 officieren ingan de Vachiere Saroque Monmartyn Vander Hage Clarck

Somma Totalis XXXIX schelling gvls

Solvit de Burchmr Maerten Adriaensz van logies van 18 officieren

Somma Totalis X pond VII schelling XI groote vls

Afgereeckent den XXIXen Decemb: 1607

Affgerekent van De Besaenbercke ofte Mattheus Jansz van Bingan de Vachiere Monmartyn Cesar Saes van Verhage

Somma Totalis III pond gvls.

Solvit De Beurse  Mr Christoffel Cort van 18 officieren

Somma Totalis VIII pond XIX schelling VIII groote

Afgereeckent par den Ghecommitteerde den XXIIen January 1608

Solvit De Duyve van Bingan Monmartyn Hanicrot en Saes

Somma Totalis XVIII schelling VI groote vls

Den Ouden Thol van Monmartyn Hanicrot Saes en Clarck

Dese (eerste) twee parthije bedragende XVIII schelling gvls goet gedaen aen Maycken The(u)ne vor selve huiske poster ?

Somma Totalis III pond 0 schelling VI groote vls

Solvit Den Thol van Verhage Somma per se IX schelling VI groote

De Langestrate aende Zuyt syde

Solvit ‘Tgrauwe Paert van 19 officieren waaronder Long

Somma Totalis XIII pond XII schellingen VI groote

Affgereeckent den 20e Octob: 1607

Affgereeckent St Sebastiaen van van der Haghe en Lonnelace

Somma Totalis IX schellingen III groote gvls

Afgereeckent den XIIen Octob: 1607

Solvit Den Rooden Thoren van van der Hage somma per se VI groote

Solvit Twitte Cruyce van 21 officieren

Somma Totalis -------------------------------- X pond VI groote gvls

Affgereeckent den 13e Octob: 1607

Solvit Thuys van Bastiaen van Bergen van 6 officieren

Somma Totalis V pond IIII schelling III groote vls

Afgereeckent den Vien Novemb: 1607 met de huysfrouwe van Adriaen ? Jacobsz ?

Afgereeckent De Schrijvende Hant van Morgan en Dexter voor 2 parthyen die daer lagen voor hun eygen servitie

Somma Totalis -------------------------------- III pond XIX schellingvan

Afgereeckent den XIIIen Octob: 1607

De Vyer Heemskinderen van Bingan de Vachiere en Saroque

Somma Totalis --------------------------------------VIII schelling VI groote

Corn Claesz Zeylmaeckers huys van Bingan en van der Haghe

Somma Totalis XII schellingen IX groote

De naam (Wouter/ Pieter) ? Lambrechtsz met paraaf in de marge

Solvit

Thuys van Toucheyn de Cuyper van 17 officieren

Somma Totalis ------------------------------------IIII pond XI scheling X groote XII penning

Afgereeckent den 13e Octob: 1607

Solvit Delft van Bingan en 8 andere  officieren

Somma Totalis ------------------- II pond V schelling III groote

Afgereeckent par de gecommitteerde XXIIIdecember 1607.

De Corenmate van 4 officieren : Cock Dutton Druaert en d’Exter

Somma Totalis ----------------------  II pond 1 schelling VI groote

Den Rooden Horen ofte Steven de Ruyter van 4 officieren: de Vachier van Bingan Monmartyn en Houttuyn

Somma Totalis -------------------------XXV schelling VI groote gvls

Affgereeckent de br Jan Spierinck van 21 officieren

Somma totalis ------------------------ X pond XV schelling III groote

De Roche oft de dochter van Hans de Clerck van Verhage

Somma per se V schelling IX groote vls

Solvit Den Dolphijn van 23 officieren

Somma Totalis ---------------------------------- X Pond IX schellingen Ix groote

Afgereeckent opden XIXen Janarij 1608

Solvit De Goude Nagel van 15 officieren waaronder Winckelman

Afgereeckent den 17e Octob: 1607 met Mr Ingel Jacobsz de Bruyne

Somma Totalis --------------------------------IIII pond II schellingen gvls

Solvit Der Goes van 19 officieren

Somma Totalis ------------------------- VI pond II schelling III groote

Afgereeckent par de ghecommitteerde den 24e Decemb: 1607.

Solvit Den Witten Hont van 3 officieren: Bingan Monmartyn en vander Haghe

Somma Totalis ----------------VIII schelling III groote vls

Solvit den Rooden Leeu van 3 officieren: de Vachier Calcker en Cock

Somma totalis II schelling IX groote

Mr Niclaes Rooclaes als hij inde nieuwe huysen woonde van Verhage VII schell 9 groote

Twapen van Brugge van 7 officieren

Somma Totalis ---------------------------------------------- II pond XIII schelling Xgroote

Afgereeckent met Govert Heyndricksz den 24e Oct: 1607

De Goude Mortier van 1 officier n.l. Cock somma per se .... I schelling VI groote

De Vergulde Cop van 15 officieren

Somma Totalis -------------------------------- X pond 1 scheling III groote

Den Groenen Draecke van 20 officieren

Somma Totalis -------------------------------VI pond XVII schellingen VI groote

Afgereeckent met Govert Heyndricxsz den 24e Okt: 1607

Affgerekent Bruynooges erffgen van 19 officieren

Somma Totalis ------------------------------- VIII pond gvls

Afgereeckent opden 20e Octb: 1607.

Solvit Den Sonne van 6 officieren: Houttuyn Van der Haghe Ram Calcker Lonnelace d’Exter.

Andries Claesz wordt ook genoemd

Dit compt aen Pieter Symonsz toe ende hem goet gedaen

Somma Totalis -------------------------------VII pond XI scheling VII groote

Solvit De Helle 18 officieren waaronder Ketel

Somma Totalis -------------------------- XV pond IX groote

Afgereeckent met Griete Terl.. ?? den 17e novemb:

Solvit Den Hollantschen Thuyn

16 officieren waaronder Groenvelt

Somma totalis X pond schell VIII groote

Afgereeckent den XXI Octb: 1607

Solvit ’T Fransche Schilt 19 officieren waaronder Saroque en Boyes ?

Somma totalis XXXVIII pond XIX schelling VIII groote

Afgereeckent met Lysbet den ......onleesbaar

Den laesten Octob: 1607

Solvit Den Oliphant van Bingan en 14 andere officieren

Somma totalis IIII pond II schellingen IX groote

Afgereeckent met Leendert Aerentsz ? den laesten Otob: 1607

De Keisers Croone van Bingan en 20 andere eerder reeds genoemde officieren

Somma Totalis X pond XVI schellingen IIII groote vls

Opden 27e Octob: 1607 afgereeckent

Solvit St. Niclaes van Bingan  en 17 andere officieren waaronder Clarc

Somma Totalis VII pond VI schellingen III groote

(solvit) Jan de Backer wordt ook in dit verband genoemd voor een aantal vanongeveer 8 officieren

Afgereeckent met Maycken The(u)ne opden 27e Octob: 1607

De Dobbel Bosse van Hanicrot en 15 andere officieren waaronder Houttuyn en Cock

Somma Totalis VI pond V schelling XI groote vls

Afgereeckent met Maycken Theune opden 27e Octob: 1607 en de 31e Octob:

Solvit Leune  Barthoens nu Adriaen vande Woestynes huys van Bingan en 17 andere officieren waaronder Herbert Groenvelt

Somma totalis VI pond II schelling III groote vls

Afgereeckent opden VI en Novemb: 1607

Affgerekent De Half Maene van Bingan : 3 schelling

  

Den Diamant van Hanicrot en 6 andere officieren

Somma Totalis II pond VII schelling II groote

Affgerekent Twapen van Enckhuysen ende Joros de Cleermaecker van Verhage, Ram en Lonnelace

Somma Totalis X schellingen IX groote

Afgereeckent den 7e Novemb:1607

Solvit De Pool van Houttuijn en 4 andere officieren

Somma Totalis XXIX schellingen IX groote vls

De Goude Mole : XI schellingen III groote

Afgereeckent Amsterdam van Bingan en 9 andere officieren

Somma Totalis III pond IIII schelling gvls

Afgereeckent ende den br. Merten Adriaensz goet gedaen opden 29e Decemb: 1607

Den Samaritaen van Bingan de Vachiere en Houttuijn

Somma Totalis XIII schelling VI groote vls

Affgerekent omstreeks januari 1608 ?

De Drie Haringen de Vachier en 17 andere officiern waaronder Morgan

Somma Totalis XXI pondI schelling IIII groote vls

Afgereeckent par den Gecommitteerde op XXII Januarij 1608.

T’ Middelhuys van Adriaen van Dort voor den Thol daer Jan Jansz inne woont

Van Verhage en 8 andere officieren

Somma Totalis III pond VIII schellingen gvls

Afgereeckent met Lamick ? Jans den17e Novemb: 1607

Hierna een stuk( een declaratie) van aan de stad gelevert als hier nae volcht

 

Anno 1602 den 2e Jannewaery aen de stat gelevert als hier nae volcht

Inden eersten gheleevert voor de sijeken die van Oostende quaemen aen tarwen broot en wijttebroot

Saemen pond 0—13- 0

Gehaelt met Aert de Kempenaer

Den 20e Jannewaerij

Heeft de stat doen haelen met Aert de Kempenaer aen broot pond 1 – 0 -- 0

Anno 1604 den 27 Octhober

Gheleevert aende stat 80 broon met 182 pont soet melcks kaese

Saemen pond 4 --- 4 --- 0

Aen een kappeteij kommende van Slus

Den 27 Julij anno 1605

Aende stat geleevert voor de syeken dije van Sluijs quaeme 6 broon met 12 pont soet melcks kaese 4 groote het pont saemen pond 0 ---4 --- 0

Gehaelt met Aert de Kempenaer

Den eersten october anno 1605

Aende stat geleevert aen broot ende booter ende aen kaes tsaemen Pond 1 – 16—6

Voor een kapteijn commende van Sluijs om naer Barghen te trecken gehaelt met stat boode Aert de Kempenaer.

Den 30 Apryl anno 1606

Aen de stat geleevert met stat boode Carstijaen aen broot pond 0—11 – 0.

Somma in als pond 8 ---- 11 ---6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Westdyck aende Oostzyde vande Strate

Affgereeckent van Bingan en 10 andere officieren

Den Pellicaen

Somma Totalis III pond II schellingen IX groote vls

Afgereeckent par de gecommitteerde den XXVIIIen Decemb: 1607

 T’Craenken  van Bingan en 17 andere officieren

Somma Totalis VI pond VII schellingen III groote vls

Afgereeckent den 7e Novemb: 1607

Solvit

T’ Cleen Moriaenshooft van Bingan en 11 andere officieren

Somma Totalis III pond XIIIschelling VI groote vls

Afgereeckent met Luenken den 7e Novemb: 1607

T’Groote Moriaenshooft van Bingan en 18 andere officieren

Waaronder Druart en d’Exter

Somma Totalis X pond X schellingen 1 groot vls

Afgereeckent den 22e Decemb: 1607

T’ Verloren Schaep van Houttuyn en van Verhage

Somma totalis X schelling VI grooten

Affgereeckent  Paternoster van Houttuijn en 5 andere officieren

Somma Totalis XVI schelling III groote

Afgereeckent met Grietken Pietersz den 15e Novenb: 1607

Solvit Hemelryck van Bingan en 10 andere officieren omstreeks november 1607

Somma Totalis IIII pond III schelling X groote

Solvit Pieter de Backer den 17e Novemb: 1607

T’ Wapen van Ingelant van Bingan en 22 andere officieren

Somma Totalis XI pond III schelling gvls

Afgereeckent opden XVIIen Novemb: 1607

Affgereeckent T’Paradys van Verhage Ram Winckelman en Lonnelace

Somma Totalis XXI schellingen VI groote

Afgereeckent den 27e Novemb: 1607

Solvit Bourgognen oft Pieternelle Lamaeckers van Houttuyn en 9 andere officieren

Somma Totalis V pond VIII schelling VI groote vls

Afgereeckent met ...... den 24e Octob: 1607.

Solvit Axelen van Bingan en nog 21 officieren

Somma Totalis XIII pond XV schelling XI groote

Afgereeckent den 15e Novemb: 1607

Emmaus ofte Lysken Pieters van Verhage VIII schelling

Extraordinaris V schellingen 1 groote

Somma totalis XIII schellingen I groote vls

Solvit Abrahams Schoot van Bingan en nog 22 andere officieren

Somma Totalis  Pond XII VIII schellingen III groote

Afgereeckent den XIen Novemb: 1607

Solvit Thuijs van Anthony Goossens nu Daniel Govertsz van Bingan en nog 10 andere officieren.

Somma Totalis 5 pond XI schelling Vi groote vls

Soelvit den 11e Novemb:

Jerusalem van Verhage VIII schellingen

Affgereeckent par(door) de gecommitteerde denXXVIIIe Decemb: 1607:

Duijzent Vreesen Jan Mathysz Bom van Houttuijn en nog 6 andere officieren

Somma Totalis II pond VII schelling VI groote

T’Huys van Adriaen van Dort van Verhage ------ VIII schellingen III groote

Affgereeckent T’Huijs van Pieter Sael van Houttuijn, Calcker.Lonnelace en Cock

Somma Totalis XVIII schellingen gvls

Affgereeckent par de gecommitteerde XXVIII en Decemb: 1607

T’Huijs van Theune Jan Coolhoot van Monmartyn, Houttuijn en van Verhage

Somma Totalis XIX schelling IX groote vls

Afgereeckent den XXVIII en Decemb:

Affgereeckent par de gecommitteerde den 19e December 1607:

Schagen oft Jan Crols weduwe van Saroque, Monmartijn Cesar Groenvelt Verhage Ram Crompton Calcker Clarck

Somma Totalis VIII pond XIIII schelling XI groote

Solvit De Cleene Rose van Verhage ....... XII schelling

Tanneken ? tegen over het Craenken van Houtuyn ..... IIII schellng VI groote

Marinus Claesz Heudeman  met Pieter Paschiers .................... V schelling IX groote

Solvit T’Goude Cruyce van Monmartyn en nog 7 andere officieren

Somma Totalis V pond IX schellingen en VII groote

Afgereeckent den 28e Decemb: 1607

Affgereeckent geheel met Claes de Vos op den XXIXen December 1607:

T’Wapen van Horen met Mayken Backers

Noch met Mayken Marinus

De selve saemen van Groenevelt en nog 12 andere officieren

Somma Totalis IIII pond VIIschelling III groote

De Blauwe Hant van Cock ....... I schelling VI groote

Solvit Vlissingen van Bingan en nog 17 andere officieren waaronder Embiese ?

Somma Totalis XI pond VIII schelling gvls

Solvit aen Anttony Herberecht den 23 Novemb: 1607.

Affgereeckent met de huysvrouwe van Cornelis Franste ?? den 23e november 1607:

Van Monmartyn en nog 14 andere officieren

Somma Totalis VII pond II schellingen X groote XII penn. Gvls

Affgereeckent par de gecommitteerde den 28e December 1607:

St.Jan van Verhage en Winckelman

Somma Totalis XXVIII schellingen Vi groote

Opden VI en November 1607 afgereeckent met de huijsvrouwe van Jacobs ?

De weduwe Blockmaeckers van Hanicrot en nog 6 officieren

Somma Totalis XXIIIschelling VII groote XII penn

Solvit Lyselen ? van Bingan Embiese en nog 11 andere officieren

X Pond IIII schellingen IIII groote vls

Betaelt aen wyllen Pieter Cuyper den 4e December 1607

De Grauwe Valcke   van Verhage en Ram

Somma Totalis XIII schellngen III groote vls

Afgereeckent ende hiervan goet gedaen par de gecommitteerde opden XXIX en December 1607:

Den Hulck met de weduwe Blockmaeckers van Monmartyn en nog 4 andere officieren

Somma totalis 24 schelling en IX groote

Solvit T’Wapen van Vranckrycke van Bingan en nog 19 andere officieren

Somma Totalis Xpond II schellingen VI groote

Afgereeckent met de huysvrouwe van Jan Heyer ? den 11 e November 1607

Solvit van Cornelis Boerhant ? van Vachiere en Monmartyn

Somma Totalis IX schellingen gvls.

Den Bruijnvisch van du Plessis ..................... IX schellingen IX groote

Afgereeckent den 21 e november 1607

Den Swarten Ruyter van Vachiere en nog 21 officieren

Somma Totalis XI pond XIX schellingen gvls

Afgereeckent 21 e november 1607

Solvit  De Goutsbloeme van Verhage en Lonnelace

Somma Totalis X schelling VI groote vls.

Jan de Leeusstraete

Solvit Jan de Leeu van Vachiere Monmartyn Cesar Groenevelt van Verhage

Somma Totalis II pond V schelling IX groote vls

Solvit Willem Michielsz van Vachiere en nog 18 officieren

Somma Totalis XIII pond X schellingen IX groote vls

Afgereeckent den 27e november 1607.

De Nieustrate aende Noortzyde van de strate

Affgereeckent met Cornelis de Panneboeter den 20e November 1607

T’Huijs van Cornelis de Panneboeter van Monmartyn Hanicrot met Jan Mathijsz en nog 14 andere officieren

Somma Totalis V pond XVII schellingen VI groote

Afgereeckent met Cornelis de Panneboeter den 20e Novemb: 1607

Solvit afgereeckent opden 24e november 1607

Het huis van Willem de grafdelver van Monmartyn en Verhage

Somma Totalis X schelling III groote vls

Afgereeckent den 24e novemb: 1607

Solvit Cornelis Adriaensz Licxe van Monmartyn en nog 10 andere officieren

Somma Totalis IIII pond IX schelling VI groote

Op den XXII en Octobris afgereeckent

Afgereeckent op den 29e November 1607

Daniel den Bierwercker van Verhage en de helft met Joris de Panneboeter van Lonnelace

Somma Totalis XI Schelling gvls

Afgereeckent met de huysvrouwe van ...... de helft den 24 november 1607

Thuys van Nele Croone Dirrick Barthoen met Michiel de  Wever saemen van Verhage

............................II schellingen III groote

Dirrick Barthoen met Lucas de Vriese ...............................I schelling VI groote

Somma Totalis III schelling IX groote vls

Pieter Schonvlieger ?? met Lucas de Vriese van Verhaghe

Somma per se .....................................1 schelling IX groote

Adriaen Coetse ende Jan Mathysz Houffsmit van Verhage van Calcker en van Lonnelace

Solvit aen an Ian Mathijsz de helfte den 20 november 1607

Somma totalis .........XI schelling VI groote.

Affgereeckent den 22e Januarij 1608.

Huybregt Jacobsz Ermken van Calcker

Noch van Verhaghe 1 schelling IIII groote II myte

Afgereeckent den XIIe Januarij 1608

De Noortstrate aende West zyde

Affgereeckent den 27e November 1607:

De Groote Lantaren van Verhaghe Ram Calcker Clarck Cock Morgen`

Somma totalis II pond XI schelling gvls

Jan Saligant van Monmartyn ....................... VII schelling VI groote

Met de Konicke ?? backer van Hanicrot ...... VII schelling VI groote

Groenvelt met de Corenblome ................ II schelling IIIgroote

Afgereeckent met Saligant den 21e November 1607:

Van Verhage en nog 12 officieren waaronder Winckelman:

Somma Totalis ........................................................V pondVII schelling VI groote

De Corenblome met Bakelandt van Verhage ...................... VIII schelling IX groote

Affgereeckent met de huysvrou van Hans den 27e November 1607:

Solvit Hans Yckerins ?? van Hanicrot en nog 12 andere officieren

Somma Totalis .................................................. III pond XIIII schelling IX groote

Affgereeckent den VIen November 1607:

Adriaen vande Woestyne van Verhage....................IX schelling VI groote

Extraordinaris .........................................................IIII schelling IIII groote

Monmartyn .............................................................VII schelling VI groote

Somma Totalis XXI schelling IIIgroote vls

Affgereeckent met ??? den 23 Novemb: 1607

Crijn Dignis van de Vachier en nog 17 andere officieren

Somma Totalis ................................................ XI pond 1 schelling gvls.

Lieven de Meulmr. Met Brandegem

Van Houttuijn Verhage Ram Lonnelace

Afgereeckent met de weduwe van dese XVe Aug jaartal ontbreekt.

Afgereeckent par de gecommitteerde op huys De Rose ??

Bakelant van Verhage...............................................IX schelling VI groote

Extraordinaris ............................................. IX schelling VIII groote

Somma Totalis ...................................................... XIX schelling II groote vls

T ‘Huys van Gijsbrecht de Metselaer van Ram met Tanneken

Lieutenants ................................................................III schelling

Lonnelace .............................................................. I schelling

Cock ………………………………………………I schelling VI groote

Somma Totalis …………………………………… V schelling VI groote vls

Leunis Jansz weduwe van Verhage........................X schelling

Ram ..................... III schelling VI groote

Calcker ..................... I schelling

Somma totalis ..................... XIIII schelling VI groote

Solvit Adriaen Andriesz Lantman van Monmartyn en nog 10 andere officieren

Afgereeckent met de huysvrouwe van Adr den 4e December 1607

Somma Totalis III pond XIX schelling III groote

Solvit Carstiaen Cornelis de Vachier ........................I schelling

Seelant ? Monmartyn VIII schelling

Solvit Hanicrot ……………………………………..X schelling

Afgereeckent met Carstiaen Cornelisz. Den 27 november 1607

Houttuyn ………….. … XII schelling

En nog 17 andere officieren

Noch van vivres goet gedaen ........XXXVIII schelling

Somma Totalis .........................................................XI pond XIIII schelling gvls

De Noortstrate aende Oostzyde

Aefgereeckent met Lysken den 4e December 1607

Adriaen Lixe van Monmartyn ..............................VII schelling VI groote

Van Houttuyn met Crabdeech .............................. XV schelling

Van Verhage ........................................................ XIII schelling

En nog 8 andere officieren

Somma Totalis .................................................... III pond VI schelling IX groote

Solvit

Affgereeckent met wyllen Pr.

Den 4e December 1607

Van Bingan en nog 20 andere officieren

Somma Totalis .............................. IX pond III schelling IX groote vls

Affgereeckent par de gecommitteerde den 2e January 1608

Bariseels huys van du Plessis ...................................... III schelling

Affgereeckent par den Gecommitteerde den 2e January 1608

T’Pastoorshuys van Hanicrot en nog 5 andere officieren

Somma Totalis .................................... II pond X schelling VI groote

Goetgedaen aen ....Wouterss den IXX Octob: 16..

T’Huijs van Betken ? Corn. met de weduwe van Jan Willems Boom van Ram en nog 3 andere officieren

Somma Totalis ........................................XI schelling IIIgroote vls

Corn Thol van Winckelman............................... II schellingen

Solvit T’Wapen van Keulen

De Vachiere en Monmartyn..........................samen .VIII schelling VI groote

Solvit

Affgereeckent opden 29e Decemb: 1607

Den Smacke ofte t’Wilt van Bingan en nog 20 andere officieren

Somma Totalis XI pond XVII schelling gvls

Afgereeckent par den gecommitteerde den XXIIen Januarij 1608

De Rose ofte Thanneken

Lieutenants van Houttuyn

Van Verhage

Lonnelace

Somma Totalis XII schelling II groote vls

Eduaert Coppens van Verhage ....................................................III schelling VI groote

Somma per se idem dito

T’Huys van Adriaen Hose van Ram Calcker en Lonnelace

Somma Totalis ...................................IIII schelling VI groote vls

Affgereeckent met de vrouw van Cornelis den 4e December 1607

De Cardinaelshoet van Monmartyn en nog 15 andere oficieren

Somma Totalis VIII pond II schelling Vi groote

Den Armen van Herbert...........................I schelling

Morgan ................................................ IX schelling

Somma Totalis X schelling IX groote vls

Afgereeckent den 4e December 1607

De Zwarte Catte Houttuyn...............................XV schelling

En van Verhage Lonnelace en Le Fort.

Somma Totalis XXXIIIschelling IX groote vls.

Afgereeckent op diverse manieren:

Guillaume Bakelant van Monmartyn zelve met Adriaen Woutersz Hanicrot

Beyde de selve Groenevelt

Somma Totalis XVIII schelling II groote vls

Leijn Leunisz van Houttuijn en 5 andere officieren

Somma Totals III pond IX scheling III groote

Afgereeckent opden VIen Novembris 1607

D... Jacobsz van Houttuyn Verhage en Le Fort

Somma Totalis XXIIIschelling gvls

Solvit

Jacob Claesz van Cock en nog 4 andere officieren

Somma Totalis II pond IIII schelling III groote

Jan van Brandegem van Cock en 3 andere officieren

Somma Totalis VIII schelling IX groote vls

Opden XX October 1607 aen Adriaen Woutersz goetgedaen

Adriaen Woutersz van Verhage IX schelling VI groote

Somma per se idem dito

Wouter Lixe met het Homc Huys van Mr Jooss van Verhage .... VI schelling III groote

Lijnken Houtsagers ende Lambert Pauwelsz van Verhage

Somma per se ....................................III schelling VI groote

Solvit den XIIIIen Novembris 1609

De wed, van Jan Willemsz lijndrayer van Verhage ..... IIII schelling VI groote

Crabdeech met Jan Pauwelsz van Verhage

Somma per se .......... Vi schelling IIIgroote

Jan Jansz Calle van Verhage extra ....... V schelling X groote

Betken Barthelmeeus van Verhage extraordinaris

Somma per se .....V schelling VI groote

Goetgedaen Willem Hose van Verhage Extraordinaris

Somma per se ..............................................XI scheling IIII groote

Theunis Dirricx van Verhage extraordinaris

Somma Totalis per se ..... I schelling VIII groote

Mayken Marinus van Verhage extraordinaris

Somma Totalis per se ...........................XI schelling IIII groote

Pieter Bruysselaer van Verhage extraordinaris

Somma per se ......................................III schelling IIII groote

Compt Pieter Symonsz toe ende hem voldaen:

Tanne Pinckmans van Verhage extraordinaris

Somma per se V schelling

Pieter Florisz van verhage extraordinaris ..................VI groote

Jan Mathysz Houf smit van Verhage extraorfdinaris

Somma per se .........................................II schelling IIIIgroote

Claes Stoop Monmartyn .......................... V schelling VI groote

Ga naar boven