Historische Vereniging Arnemuiden

datum van datum tot bron info over eigenaar / bewoner
259     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen Jacobsen Goosen
1586 1597 Cohier Eigenaar: Adriaen (Jacobsen) Goosen / bewoner: Marinus Pietersen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Adriaen Gosens' weese / bewoner: Doen Jacobs
1601 1606 Cohier Eigenaar: Adriaen Gosen(s' weese)
1607 1608 Cohier Eigenaar: Adriaen Gosen(s' weese)
1609 1617 Cohier Eigenaar: Marinus Pieterssen
1636 Cohier Eigenaar: Erfgenamen Denijs Pieters
1658 Cohier Eigenaar: Erfgenamen Denijs Pieters
1674 1676 Cohier Eigenaar: Philibertus Corensas
1677 1680 Cohier Eigenaar: Hubert de Bruijne
260     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier  1584 Eigenaar: Hans van Zwol
1586 1597 Cohier Eigenaar: Hans van Zwol
06-04-1596 RAZE 141 Digne Hoze wil huis van Hans van Zwol laten verkopen.
01-01-1597 Lidmaten Bewoner: (?) Hans Buyens, glasemaker. Later vertrokken naar Middelburg.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Hans van Zwol
1601 1606 Cohier Eigenaar: Hans van Zwol
06-04-1603 Lidmaten Bewoner: Jan Janssen van Zwol j.g.
05-01-1603 Lidmaten Bewoners: Mayken Pieters x Hans van Zwol
1607 1608 Cohier Eigenaar: Hans van Zwol
1609 1613 Cohier Eigenaar: Hans van Zwol
1614 1617 Cohier Eigenaar: de armen der stad
1636 Cohier Aen't College; bewoner: Willem Leenderts
1658 Cohier Aen't College; bewoner: Willem Leenderts
1674 1676 Cohier Aen't College
1677 1680 Cohier Aen't College
261     DEN CARDINAELSHOET
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis Corn. Cuiper / bewoner: Willem Pieters Cuiper
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: Wullem Pieterssen Cuyper
15-12-1585 Lidmaten Bewoner: Lucia Bussoers, de huysvrouw van Wullem Pieters Cuyper
22-11-1586 RAZE 134 Pieter de (Carien?) te Goes machtigt Cornelis Matthijs; betreft een huis op de markt dat hij van Cornelis Cornelis biersteker te Cruijningen gekocht heeft.
30-06-1596 Lidmaten Bewoner: Cornelis Pieterssen
05-01-1597 Lidmaten Bewoner: Ariaentgen Cornelis j.d. afkomstig uit Delff, later vertrokken naar Vere.
Juni 1597 Bewoner: Cornelis Pieters geb. Delft; huis aan de markt.
1601 1617 Cohieren Bewoner: Cornelis Cornelissen
02-10-1605 Lidmaten Bewoners: Lysbeth Arents x Cornelis Cornelissen
29-09-1621 Lidmaten Bewoner: Jordewyntie Ariaens j.d. Afkomstig uit Soetermeer & Segwart.
03-04-1624 Lidmaten Bewoners: Neelke Jacobs x Jacob Leynsen. Afkomstig uit Middelburgh.
1636 GA 547 Aen't College
1658 Cohier Aen't College
1674 1676 Cohier Eigenaar: weduwe Isack Jacobsen
1677 1680 Cohier Eigenaar: wed. Isack Jacobsen
DE CARDINAALSHOET EN DRY GRANAATAPPELS   (MARKT)
1702 Adriaan van der Vest
1715 Jacob Katte
1734 Hendrik Paddens
28-03-1735 RAZE 169 Adriaan Goossen (x Matie overl.); huis in de westdijk hoek leeuwestr. + zijn huis aan de mart; de Cardinaals Hoet.
1743 Boudewijn Josen
11-04-1744 RAZE 170 Hendrik Dodders aan Abraham Leendertse van Noortende; huis de Cardinaals Hoet op de mart.
1750 Boudewijn Joose Grootjans
Dec. 1760 Afgebroken wegens bouwvalligheid en de erve aan de stad toegekomen. De ledige erven worden met Olmen beplant.
262     DE SWARTE CATTE / HET KATKEN
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Maijken int Poortken de Catte
05-05-1579 RAZE 127 Willem Jans van Enckhuijsen contra Marij Gijsbrechts weerdinne in de Swarte Catte.
16-07-1580 RAZE 128 Maijken in de Swarte Catte contra Pieternella de meestersse.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis Jacobs (in de Herpe)
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Tuenken Cornelissen
01-04-1591 RAZE 136 Pieter Claes x Lijnken Ambrosius erfgenamen deels van Cornelis Jacobs in de Herpe; zeggen dat het huis de Catte hun eigendom is; C.J. heeft het voor zijn dood aan hen vermaakt; erfgenamen protesteren.
21-09-1593 RAZE 138 Pieter Claijs passementwerker contra Willem Pieters namens zijn wesen; betreft koop van huis op de marckt gestaen genaamd 't Catken; paijbrief.
05-01-1597 Lidmaten Bewoners: (?) Johanna de Langue x Christiaen Cornelissen. Afkomstig uit Leyden
1607 1617 Cohieren Eigenaar: erfgenamen Maerten van Sijs
25-09-1622 Lidmaten Bewoners: Neelken Heyndricx x Pieter Aertsen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Adam van Mander
1677 GA 728 Ontvangen van Sinj. Charel Reijnhault; huijs het Katje op de Markt.
1677 1680 Cohier Eigenaar: Carel Regnault
1680 GA 719 Eigenaar: dhr. Carel Reijnault; huijs het Catje
1696 Kroniek Dirck Delmerhorst (schepen). Afkomstig uit Leiden (1695)
1722 De weduwe van Delmerhorst
1734 Huijbregt Huson
1740 Hendrik Berk
1759 Cornelis Berk
1766 Hendrik Berk
1776 Hendrik Berk
1779 Gerrit ten Velde
10-07-1798 RAZE 171 Juffr. Alida Maria Molentier aan Jacob Wilderom; huis en erf het Katje op de markt. z: Gillis Corn. w: Sal. van Eenenaam en Joh. Crucq n: Jacob Marteijn o: de markt
1806 Huis en erve eigenaar Jacob Wilderom
Ga naar boven