Historische Vereniging Arnemuiden

Noordstraat - oostzijde
datum van datum tot bron info over eigenaar / bewoner
245     HUIS ZONDER NAAM
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Adriaen Licxken x Jacquemijne / Cornelis Adriaenssen Licxken
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen Lichge / bewoner: Cornelis Adriaenssen Licxken
1586 1597 Cohier Eigenaar: Adriaen Licxken
05-07-1592 Lidmaten Bewoners: (?) Magdeleentgen Andeels x Adriaen van Colpuyt
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Adriaen Licxe neffens de wal
1601 1606 Cohier Eigenaar: Adriaen Licxe
1607 1608 Cohier Eigenaar: Adriaen Cornelissen Licxe
1609 1617 Cohier Eigenaar: Adriaen Cornelissen Licxe
27-03-1622 Lidmaten Bewoner: Philippine Cruyns j.d.
03-04-1630 Lidmaten Bewoner: Adriaen Cornelissen Licxe
1636 Cohier Aen't College
1658 Cohier Eigenaar: Passchier Zalens wezen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Hendrik Geertsen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Hendrik Geertsen
246     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen Licxken
1586 1597 Cohier Eigenaar: Adriaen Licxken
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Adriaen Licxe
1601 1606 Cohier Eigenaar: Adriaen Licxe
1607 1608 Cohier Eigenaar: Adriaen Cornelissen Licxe
1609 1617 Cohier Eigenaar: Adriaen Cornelissen Licxe
1636 Cohier Aen't College
1658 Cohier Eigenaar: Passchier Zalens wezen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Claes Blaessen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Claes Blaessen
247     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Willem Pieterse cuiper
1586 1597 Cohier Eigenaar: Willem Pieterssen cuiper
01-01-1595 Lidmaten Bewoners: (?) Sijmon vande Meeren x Lijsbeth. Afkomstig uit Middelburg.
1600 1606 Cohieren Eigenaar: Willem Pieterssen cuiper
1607 1608 Cohier Eigenaar: Willem Pieterssen Cuiper
1609 1617 Cohier Eigenaar: Willem Pieterssen Cuiper
31-10-1617 Lidmaten Bewoner: Catelyne Willems de Cuyper j.d.
248     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Neelken Herberen, weevster / bewoner: Robert de Twynder
26-10-1585 RAZE 133 Neelken Herberen van Bueren paij schuld aan wees van Claes Snijer betreft koop van huis in de Noortstraete hoek Bolstraete.
1586 1597 Cohier Eigenaar: Antheunis Barizeel / bewoner: Guillaume Bakelant
25-12-1591 Lidmaten Bewoners: Christine x Antheunis Bariseel
06-03-1596 Trouwboek Christyne Ansels uit Mercken bij Dixmude in Vlaenderen wed. van Anthonis Barissel huwt met  Gilliaen Bachelant
01-03-1596 RAZE 187e Christijnken Marcelis Soeters, wed. Antheunis Bariseel; Dochter heet Susanneken Antheunis. Testament van 12-10-1595.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Antheunij Bariseel / bewoner: Guillame Bakelant
1601 1606 Cohier Eigenaar: (Anthonij) Bariseel
1607 1608 Cohier Eigenaar: Anthony Bariseel
1609 1617 Coher Eigenaar: Anthony Bariseel
30-12-1618 Lidmaten Bewoner: Jan Baeckelant
248A
1601 1606 Cohier Eigenaar: Theune Frans
1607 1608 Cohier Eigenaar: Theune Franssen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Theune Franssen
249     SIE SPECX
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Aeghte Riems
09-06-1584 Lidmaten Bewoner: Agtgen Romers weduwe van Anthonis Jacobs
01-04-1587 Lidmaten Bewoner: Lievintgen Joos, afkomstig uit Vlaanderen.
25-12-1591 Lidmaten Bewoner: Bartholomeus Janssen, schipper. Afkomstig uit Brouwershaven.
09-07-1591 RAZE 136 Pieter Sijmons testamenteur van sterfhuis Aechte Remmers wed. Antheunis Jacobs mag huis in de Noordstraete waar Aechte in gestorven is verkopen t.b.v. enige wezen.
April 1599 Lidmaten Bewoners: Hans Timmerman x Tanneken. Beiden afkomstig uit Goes.
1606 1617 Cohieren Eiigenaar: Bartholomeus Janssen
1680 GA 719 Eiigenaar: de  weduwe Joris van Dorth; de Zijde Speck
1702 de heer Geraard Kole
1713 de weduwe van de heer Kole
1718 de heer Pieter Kien
23-02-1739 RAZE 170 Johan Schets won. tot Middelburg schuldig aan Pieter Kien raad deser stad 1050 caroliguldens 2 huijse en erve met boekwijt moole, schuur of wagenhuis in de noortstraat. w: Jan LIets n-o: straat z: Hubrecht Hudson
22-03-1742 RAZE 170 Johan Schets schepen en raad schuldig aan grootmoeder Elisabeth van Avonturen op de Oude School en Seijde Spek in de Noortstraat sijnde een boekwijt moole (voldaan 14-08-1743
12-08-1746 RAZE 170 Mons. Adriaan Brouwer aan Johan Schets huis de Oude School en Seijde Speck in de langstraat. z: Hendrik Berk w: hr. Dirk Broeder n-o: straat
02-09-1766 RAZE 170 Mr. Jan Schets ontvanger van de huijsschattinge deser stad huis een boekwijdmoolen de Oude School en Sijde Spek in de Noortstr. z: Hendrik Berk w: dhr. Beekman n-o: straat en mede comp. Catarine de Wijse huisvr. als borg van haar man, de Pool in de langst
12-12-1773 RAZE 180d Winkel en huizen in de  Noordstraat genaamd de Oude School en Zijde Speck van wed. Johannes Schets.
10-01-1774 RAZE 171 Gerret Schets aan Adriaan Vink schepen huis de Oude School vanouds genaamd en Sijde Spek
10-01-1774 RAZE 171 Juffr. Catharina de Wijze wed. Johannis Schets aan minderj. zoon Gerrit Schets haar dubbelhuijs en erve en de grutmolen de Oude School en Sijde Spek in de noordstraat
07-05-1777 RAZE 171 Pieter de Jong schout van St. Joosland x Jacoba Boeselaar (verdeeld) met Gerrit Schets huis vonouds genaamd de Oude School (en Seijde Speck) in de Noordstr. n-o:straat z: Schets w: Salomon van Eenenaam.
1790 Gerrit Schets
1806 Teuntje Pinte
250     DE OUDE SCHOOL
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Crijn Dignus
1586 1597 Cohier Eigenaar: Crijn Dignus
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Crijn Dignus
1601 1617 Cohieren Eigenaar: Crijn Dignussen
1674 1676 Cohier Eigenaar: weduwe Cornelis van Amene
1677 1680 Cohier Eigenaar: erven Jan Goewijn
1702 de heer Geraard Kole
1713 de weduwe van de heer Kole
1718 de heer Pieter Kien
23-02-1739 RAZE 170 Johan Schets won. tot Middelburg schuldig aan Pieter Kien raad deser stad 1050 caroliguldens 2 huijse en erve met boekwijt moole, schuur of wagenhuis in de noortstraat. w: Jan LIets n-o: straat z: Hubrecht Hudson
22-03-1742 RAZE 170 Johan Schets schepen en raad schuldig aan grootmoeder Elisabeth van Avonturen op de Oude School en Seijde Spek in de Noortstraat sijnde een boekwijt moole (voldaan 14-08-1743
12-08-1746 RAZE 170 Mons. Adriaan Brouwer aan Johan Schets huis de Oude School en Seijde Speck in de langstraat. z: Hendrik Berk w: hr. Dirk Broeder n-o: straat
02-09-1766 RAZE 170 Mr. Jan Schets ontvanger van de huijsschattinge deser stad huis een boekwijdmoolen de Oude School en Sijde Spek in de Noortstr. z: Hendrik Berk w: dhr. Beekman n-o: straat en mede comp. Catarine de Wijse huisvr. als borg van haar man, de Pool in de langst
12-12-1773 RAZE 180d Winkel en huizen in de  Noordstraat genaamd de Oude School en Zijde Speck van wed. Johannes Schets.
10-01-1774 RAZE 171 Gerret Schets aan Adriaan Vink schepen huis de Oude School vanouds genaamd en Sijde Spek
10-01-1774 RAZE 171 Juffr. Catharina de Wijze wed. Johannis Schets aan minderj. zoon Gerrit Schets haar dubbelhuijs en erve en de grutmolen de Oude School en Sijde Spek in de noordstraat
07-05-1777 RAZE 171 Pieter de Jong schout van St. Joosland x Jacoba Boeselaar (verdeeld) met Gerrit Schets huis vonouds genaamd de Oude School (en Seijde Speck) in de Noordstr. n-o:straat z: Schets w: Salomon van Eenenaam.
1806 Huis en erve eigenaar: Anna Nijssen
29-06-1810 RAZE 172 Juffr. Anna Anthonia Visser wed. Adriaan Vinke aan Mons. Hijbregt Willem Hogerheide schoolonderwijzer huis de Oude School
251     T PASTOORS HUIJS
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis van Huessen
1607 1608 Cohier Eigenaar: weduwe Cornelis van Heusen
1609 1617 Cohier Eigenaar: weduwe Cornelis van Heusen
03-01-1616 Lidmaten Bewoner: Elisabeth Simons, wed. van LIeven Storm. Afkomstig uit Sluys.
03-07-1616 Lidmaten Bewoners: Lysbet Pieters x Jan Verseij
30-12-1618 Lidmaten Bewoner: Matys Matyssen
24-06-1618 Lidmaten Bewoner: Daniel Cornelissen
1630 GA 178 Geld betaald aan Lichtelicke Nele  voor het schoonmaken vant Papenhuis na het verplegen van zieke soldaten van Mansfelt in 1625
Maart 1641 Notulen Raad  t’Versoeck van Gerret van Dort wegens het Papen Huijs om te mogen eenen muer maecken in plaetse vande huijsijnge
21-03-1643 Notulen Raad Het huis is vervallen; eigenaar Gerrit van Dort wil graag om aan zijn verplichtingen te voldoen een ander huis op dezelfde plek bouwen. De Raad heeft echter liever dat van Dort een bijdrage 15 gulden schenkt voor de bouw van een orgel
1674 1676 Cohier Eigenaar: Marinus Adriaensen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Marinus Adriaensen
1702 Abraham Haak
1718 Cornelis de Mol
1750 Geerard Coomans
1760 Capitein Charel Ackerveld
1761 Een stijfselgarbriek wordt opgericht door 3 burgers uit Middelburg: Charles Ackerveld, Pierre  Jean Raviott en Jan Dusart. De stijfselfabriek heeft een iegen maalinrichting.
1766 Jan Dusaart (samen met Jacob Beaufort)
1775 Monseigneur Jan Dusaart comp.; Tot 1778 zijn in het archief rekeningen aanwezig m.b.t. het  maalloon van het gemaal in de stijfselmakerij.
1782 Jacob Beaufort
24-11-1784 RAZE 170 Mons. Jacob Beaufort timmermansbaas aan Mons Gerardus Schets, sekere logies op de erve van het Papenhuisege. z: Cornelis Murre w: straat
1787 De weduwe van Jacob Beaufort
06-08-1794 RAZE 171 Juffr. Janna Marteijn x hr. Jannis de Maree schepen en raad aan haar aangehuwde zoon Paulus de Meulmeester o: comp. z: Jacob Marteijn w: straat n: comp.
1806 Huis en erve Paulus de Meulmeester
31-05-1809 RAZE 172 Paulus de Meulmeester timmermbaas aan Jan Schets; huis het Papenhuis.
252     HEEMSKERKE
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Willem Janse Scheijer (alias cort Willemken) / bewoner: Jan Heijnderics
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jan Fredericxen Heemskerck (x Betken Willems)
30-06-1590 RAZE 136 Andries Bastiaens contra Willem Jans alias cort Willemken; betreft verkoop Willems huis i/d noortstr.
06-10-1590 RAZE 136 Jaep Fredericx Heemskerck contra Willem Philps als huurder van 't huis van cort Willemken.
08-10-1591 RAZE 136 Jan Teerlinck als coper van cort Willemkens huis.
09-07-1591 RAZE 136 Jan Fredericx alias Heemskerck x Betken Willems; testament t.g.v. langstlevende.
23-03-1593 RAZE 137 Jacob Claijs schuijtman contra Jan Fredericx Heemskerck deken van arbeijdersgilde
1600 Cohier 1600 Eigenaar: (Jan Fredericxen)
1601 1613 Cohieren Eigenaar: Jan Fredericxen
1614 1617 Cohier Eigenaar: de armen der stad
1674 1676 Cohier Eigenaar: Adriaen Willemsen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Adriaen Willemsen Smit
253     DANSWIJCK
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Groenveldes weese / bewoner: Claes Heijnderics
1586 1597 Cohier Eigenaar: Joris Brechtsen schipper / bewoner: Govert Heyndrics
Jan. 1588 Lidmaten Bewoner: Ariaentgen Barholomeus J.D., dienstmaagd van Goyaert Heyndricks. Afkomstig uit Mechelen
10-05-1588 RAZE 135 Cornelis Adriaens landman voogd van de wees van Jacob Cornelis Groenvelde; betreft huishuur
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Joris Brechtsen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Joris Brechtsen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Joris Brechtsen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Joris Brechtsen
1636 Cohier Eigenaar: Tanneke Jaspers
1658 Cohier Eigenaar: Tanneke Jaspers
1674 1676 Cohier Eigenaar: Tanneke Jaspers
254     T WAPEN VAN DANSICK / SAVOIJEN
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jochem Luijtkens x Jacomijnken Stacens
18-10-1580 RAZE 128 … 't huis van Jochem Luijtkens genaamd 't Wapen van Dansick
06-09-1580 RAZE 128 Jacomijnken Stacens in 't Wapen van Dansijck contra Jan Matthijs landman.
11-11-1580 RAZE 187d De wed. van Jochem Luijtkens heeft  't Wapen van Danwijck in de Noortstrate verkocht
24-04-1584 RAZE 133 Heijndrick Adriaens Vleeshouwer is niet schuldig over koop van huis Dansijck.
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Adriaen Heijndricks vleeshouwer (Mdb) / bewoner: Christiaen Boeschot stadsbode
07-02-1587 RAZE 134 Hans Stout en huisvrouw contra Heindrick Adr. Vleeshouwer betreft huishuur Wapen v. Dansijck.
06-10-1587 RAZE 134  Wed. van Adriaen Heijdricks vleeshouder te Mdb. eigenares; Joos Pietersen Langebeke heeft het huis nu gekocht; Christiaen Boeschot stadsbode en bewoner van 'thuis protesteert tegen het ongerief.
04-07-1587 RAZE 134 Adriaen Heindricks Vleeshouwer te Mdb. als eigenaar van huis Dansijck in de Noortstrate contra Claas Heijndricks en IJefken Cornelis als eigenaar van 't huis daarnaast. Contract met Heindrick Adriaens  (14-7).
25-01-1590 RAZE 135 Willem Maertens Grafdelver x Jacomijnken Stiacens eerder wed. Jochem Luijtkens ; huis Wapen van Dansijck in de Noortstrate deels aankomende de wezen van Jochem verkocht wegens schuld (6 jaar rente)
1601 1606 Cohier Eigenaar: Joris Brechtsen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Joris Brechtsen
1609 1613 Cohier Eigenaar: Joris Brechtsen
1614 1617 Cohier Eigenaar: Willem Michielssen
1636 Cohier Eigenaar: Cornelis Adriaenssen
1658 Cohier Eigenaar: Cornelis Adriaenssen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Cornelis Geertsen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Cornelis Geertsen
254A     HUIS ZONDER NAAM
1586 1597 Cohier Eigenaar: Yeffken (Cornelis) van Weerse
04-07-1587 RAZE 134 Adriaen Heindricks Vleeshouwer te Mdb. als eigenaar van huis Dansijck in de Noortstrate contra Claas Heijndricks en IJefken Cornelis als eigenaar van 't huis daarnaast.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: weesen van Yeffken Cornelis / bewoner: Adriaen Wouters
1607 1608 Cohier Eigenaar: (weesen van Yeffken Cornelis)
1609 1617 Cohier Eigenaar: (weesen van Yeffken Cornelis)
1658 Cohier Eigenaar: Job Blaessen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Job Blaessen
254B     HUIS ZONDER NAAM
1586 1597 Cohier Eigenaar: Wouter Adriaensen Licxe
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Wouter Adriaensen Licxe
1601 1606 Cohier Eigenaar: Wouter (Adriaensen) Licxe
1607 1608 Cohier Eigenaar: (weesen van Yeffken Cornelis)
1609 1613 Cohier Eigenaar: (weesen van Yeffken Cornelis)
1614 1617 Cohier Eigenaar: Job Blaessen
1658 Cohier Eigenaar: Job Blaessen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Job Blaessen / bewoner: Neeltge Jans
254C     HUIS ZONDER NAAM
1586 1597 Cohier Eigenaar: Job Lievensen Huerman
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Job Lievensen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Job Lievensen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Job Lievensen
1609 1613 Cohier Eigenaar: Job Lievensen
1614 1617 Cohier Eigenaar: Agniete Blaes
1636 Cohier Eigenaar: Agniete Claes
1658 Cohier Eigenaar: Lieventje de Dienders weduwe
1674 1676 Cohier Eigenaar: weduwe Carel Breton
1677 1680 Cohier Eigenaar: weduwe Carel Breton
255     T WAPEN VAN CUELEN
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Joris Brechtsen schipper / bewoner: Jacomijncken Stevens
31-01-1584 RAZE 131  Willem Maertens Bom contra Michiel Hillebrants weert in 't wapen van Cuelen.
12-09-1589 RAZE 135 Willem Maertens Grafdelver x Jacomijnken Stacens contra Joris Brechts schipper; betreft huishuur van 't Wapen van Cuelen in de Noortstraete; Willem moet betalen.
13-01-1591 Lidmaten Bewoners: Diericq van Telver x Grietken (afkomstig uit Aken) en Gillis vander Eijnde afkomstig uit Mechelen.
13-09-1592 Lidmaten Bewoner: Anthonij Six J.M.
25-04-1595 Jan Jacobs in 't Wapen van Cuelen contra Volckert Jans.
1607 1608 Cohier Eigenaar: Jan Baltenssen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Jan Baltenssen
1636 Cohier Eigenaar: Mr. Van Overbeke
1658 Cohier Eigenaar: Mr. Van Overbeke
1674 1676 Cohier Eigenaar: Mr. Van Overbeke
256     T SPAENSCHE WAPEN
15-03-1578 RAZE 126 Voogden van Antheunis Jans wees van Jan Antheunis mogen erf gen. 't Spaensche Wapen gelegen beneden de kerke met de materialen verkopen.
16-05-1579 RAZE 127 Gijsbrecht Joos metselaer contra Steven de Ruijter betreft leuning tussen 't Spaensche Wapen en St. Antheunishof.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Pieter Nulens timmerman
05-01-1597 Lidmaten Bewoner: David Tats j.g.
19-11-1599 RAZE 187f mr. Joos van Laren, pred. te Arn. weduwnaar van Mayken Knocquaerts met 8 wezen. Mayken heeft goederen in Vlaanderen in vijandig land.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: mr. Joos van Laren
1601 1606 Cohier Eigenaar: Pieter Meussen / bewoner: Maijken Barents wed.
05-10-1603 Lidmaten Bewoner: Mayken Barents, wed. van Joos van Laren.
05-04-1604 Lidmaten Bewoners: Daniel van Laren en Joos van Laren, afkomstig uit Leyden.
08-10-1605 Kesteloo Een gedeelte van het St. Antheunishof wordt verkocht aan predikant van Laren. Het werd toen een tuin genoemd die zijn ingang tegenover het kerkhof had.
1607 1608 Cohier Eigenaar: Neelken Pieters
1609 1617 Cohier Eigenaar: Neelken Pieters
1636 Cohier Eigenaar: Neelken Pieters
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jacob Leijs
1677 1680 Cohier Eigenaar: juffrouw Leijs
257     DE (GROTE) SMACKE
ZIE OOK DE CLEIJNE SMACKE (547)
09-03-1545 Hof v.Holland Jacob Adriaenss. metselaer up Arn. in de Smack, impetrant x Katharina, weduwe van schipper Gysbrecht Heynricxz…….. (inv. nr. 3714)
24-11-1576 RAZE 126 Franchois Valerius en ……. contra Jacobken Arents leste bezitter van huis de Grote Smacke.
30-09-1578 RAZE 126 Claes Waele eigenaar van huis de Smacke.
10-06-1581 RAZE 130 Jacob Arents en Jan Willems schippers contra Sijmon Moijaert voogd van de wezen van Cornelis Huijgens betreft huis 't Smacxken en 't huis daarnaast.
18-04-1581 RAZE 130 Jacob Arends en Jan Willems als bezitters van het huis het Smacksken en het huis ernaast.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jacob Joossen / bewoner: Marcelis ...…
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Adriaen Andriessen
07-10-1586 RAZE 134 Wezen Cornelis Huijgens contra Jacob Barents (schipper Mdb); betreft huis 't Smacxken.
10-04-1590 RAZE 135 Jacob Jacobs in de Smacke contra Andries Segers schoenmaker.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Adriaen Andries 't Wilt
20-10-1600 RAZE 187f Huis in de Noordstraat genaamd de Smacke waar Adriaen Andries 't Wilt in woont en waarin zijn vrouw Mayken Adriaens de Jonghe in gestorven is. Vier wezen.
1607 1617 Cohieren Eigenaar: Adriaen Andriessen
1636 Cohier Eigenaar: Adriaen Andriessen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jacob Danielsen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Jacob Danielsen Cerving
258     DE ROSE
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis Jansse weert (Middelburg) / bewoner: Hans van Weerde (= Hans Slumer?)
28-07-1584 RAZE 133 Jan Slumer houtzager bezitter van hyp. op huis in de noortstrate daar de Roose uithangt contra Jochem Steutelinck
1586 1597 Cohier Eigenaar: Adriaen Andriessen
04-01-1587 Lidmaten Bewoner: Hans vanden Zweerde afkomstig uit Antwerpen.
1587 Vermeld: huis de Rose tussen jan. 1587 en mei 1601 bewoond door Hans van de Zweerde
19-12-1587 RAZE 134 … contra Jan Cornelis te Mdb. die huis achter de kerk genaamd de Roose aangekomen hebbende ene Hans Slumer  gekocht heeft.
1614 1636 Cohier De armen der stad
1658 Cohier De armen der stad
1674 1676 Cohier Eigenaar: Grietje Backers
1677 1680 Cohier Eigenaar: erven Grietje Backers
258A     BATAVIA
30-03-1586 Lidmaten Bewoner: Mayken, wed. van Jooris Pauwels x Eduwaert Coppens, schoelapper. Afkomstig van Antwerpen.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Eduaert de schoenlapper
1601 1606 Cohier Eigenaar: Eduaert (Coppens) de schoenlapper
1607 1608 Cohier Eigenaar: Mayken weduwe Eduaert Coppens
1609 1617 Cohier Eigenaar: Mayken weduwe Eduaert Coppens
1702 Monseigneur Adriaan Smallegange
1708 't Huis van de heer Matthijs Pompe
1710 Boudewijn Oriens
1711 Matthijs Pompe
1713 De weduwe van Philips Mosuer of Mesure
1716 Monseigneur Adriaanse
05-12-1722 RAZE 180d Huis Batavia naast de kerk van Jannis Adriaans.
1726 Cornelis van Ginhoven. Afkomstig uit Leiden. Gehuwd met Leonora Schaatse.
1761 De weduwe van Ginhoven
05-02-1776 RAZE 170 Wed. Cornelis van Ginhoven (burgemeester) aan Paulus Meulmeester schoenmakersbaas binnen dese stad. o: wed. Schepers z: Jacobus Meerman w: straat n: Gerrit Schets  (Paulus is  in 1775 uit Nieuwland gekomen)
28-01-1784 RAZE 170 Paulus de Meulmeester aan zoon Pieter Meulmeester huis en hofje Batavia. o: wed. Schaaper z: Jacobus Meerman w: straat n: Gerard Schets
31-03-1806 RAZE 172 Pieter de Meulmeester aan Pieter Adriaanse huis Batavia in de Noordstraat. o: Joos Adriaanse z: kerkhof w: straat
Ga naar boven