Historische Vereniging Arnemuiden

Noordstraat - westzijde
datum van datum tot bron info over eigenaar / bewoner
226     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Crijn Thijsen
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: Cryn Tysen
1586 1600 Cohieren Eigenaar: Crijn Thijssen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Crijn Thijssen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Crijn Thijssen
1609 1613 Cohier Eigenaar: Crijn Thijssen
1614 1617 Cohier Eigenaar: Jan van Brandegem
1636 Cohier Eigenaar: Ginnerael Furse
1674 1676 Cohier Eigenaar: Pieternelletje Huijbreghts
1677 1680 Cohier Eigenaar: Pieternelletje Huijbreghts
227     DE GROOTE LANTAREN
1579 Cohier 1579 Bewoner: Willem Geleijns
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: Frans de Naghelmacker
1584 Cohier 1584 Eigenaar: de Baillui / bewoner: Frans de Naghelmacker
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Frans de Naghelmacker
1601 1608 Cohieren Eigenaar: Jan van Brandegem
1609 1613 Cohier Eigenaar: Jan van Brandegem
01-04-1612 Lidmaten Bewoners: Ursele Cornelis x Jan van Brandegem / Jan Heindricksen Doelman
01-01-1613 Lidmaten Bewoners: Goelken Jans x Jan Hendricxen
1614 1617 Cohier Eigenaar: Jan van Brandegem
1636 Cohier Eigenaar: Ginnerael Furse
1674 1676 Cohier Eigenaar: Joris Haeck
1677 1680 Cohier Eigenaar: Joris Haeck
228     DE CLEIJNE LANTAREN
1579 Cohier Eigenaar: Cleynken
1584 Cohier Eigenaar: Leune Blaes
1636 Cohier Eigenaar: Jan Adriaenssen Gast de Jonge
1658 Cohier Eigenaar: Jan Adriaenssen Gast de Jonge
1674 1676 Cohier Eigenaar: Mr. Jobsen
229     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Adriaen alias Licxken
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen Cornelis Lichge
1586 1597 Cohier Eigenaar: Adriaen Cornelis Lixe
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Adriaen Cornelis Licxe
1601 1608 Cohieren Eigenaar: Adriaen Licxe
08-04-1601 Lidmaten Bewoner: Adriaen Cornelissen Licxken
1609 1617 Cohier Eigenaar: Adriaen Licxe
07-07-1613 Lidmaten Bewoner: Barbara Joosse. Afkomstig uit Middelburgh.
27-06-1615 Lidmaten Bewoner: Stevecken Cornelis. wed. Afkomstig uit Middelburgh
230     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Willem Corynsen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: wed. Jan Eijmerts Houtsaeger
1586 1597 Cohier Eigenaar: wed. Jan Eijmerts Houtsaeger
1600 Cohier 1600 Eigenaar:  Jan Eijmerts Houtsaeger weese
1601 1606 Cohier Eigenaar:(weese) Jan Eijmerts Houtsaeger  (Lijnken Houtsagers)
1607 1608 Cohier Eigenaar: Lynken de weduwe van Jan Eymbertsen Houtsagher
1609 1617 Cohier Eigenaar: Lynken de weduwe van Jan Eymbertsen Houtsagher
231     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Marten Bouwens
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Claes Aernouts
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jan Salighant
23-06-1586 Lidmaten Bewoner: Jossyne Aernouts J.D. afkomstig van Heinkensant
14-04-1591 Lidmaten Bewoners: Cathelyntgen Davids x Jan Saligant. Afkomstig uit Vere.
10-09-1591 RAZE 136 Jan Salighant bezitter van huis in de Noorstraat gekomen van Gerrit Legiers.
1600 1606 Cohieren Eigenaar: Jan Saligant
1607 1608 Cohier Eigenaar: Jan Saligant
1609 1617 Cohier Eigenaar: Jan Saligant
232     DE COORENBLOMME
1579 Cohier 1579 Bewoner: Jan Cornelissen Huirsman
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis Matthijssen
08-02-1594 RAZE 138 Cornelis Cornelis van der Gouwe in de Roode Leeu en Philipus Verbeke bezitters respective van huis de Coorenblomme en huis daarneffens in de Noortstrate. Tanne Lievens is huisvrouw van Philpus Verbeke.
12-01-1594 RAZE 138 Pieter Crijns contra Philips Verbeken als bezitter van huis de Coorenblomme en Cornelis Philips als verkoper van de brieven van het huis.
13-12-1594 RAZE 139 Philips Verbeke en huisvrouw bezitters van huis de Corenblomme en Hans van Tongeren bezitter van huis daar neffens…..
29-10-1596 RAZE 141 Pieter Pieters Cloetken x Tanne Lievens wed. Philips Vereke en bezitter van huis de Coorenblomme in de Noordstrate contra Robijnken Robrechts wed. Pieter Mae metser te Mdb.
28-05-1596 RAZE 141 Robijnken Robberts wed. Pieter Mae contra Cornelis Matthijs verlijder van de brief en Philips Verbeken en huisvrouw als bezitters van huis de Corenblomme.
17-07-1596 RAZE 141 Tanne Lievens weduwe van Philips Verbeke.
29-04-1597 RAZE 141 PIeter Pieters Cloetken namens huisvrouw wed. van LIeven Mulder wesende bezitter van huis in de Noordstraat genaamd de Corenblomme contra Daniel de remialme.
08-03-1597 RAZE 141 Verkoping van huis de Corenblomme in de Noordstraat vanwege Robbijncken Robrechts.
04-08-1604 Cohier 1600 Eigenaar: Herman Michiels Coster
1636 Cohier Eigenaar: Jacob Spierinck
1674 1676 Cohier Eigenaar: Grietje Baker
233     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Gerit Jacobs
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jacques Croone tot Middelburg
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jan Gherits cnoopmaker
08-02-1594 RAZE 138 Cornelis Cornelis van der Gouwe in de Roode Leeu en Philipus Verbeke bezitters respective van huis de Coorenblomme en huis daarneffens in de Noortstrate.
13-12-1594 RAZE 139 Hans van Tongeren bezitter van huis naast de Coorenblomme.
11-07-1595 RAZE 140 Pieter Pieters mr. metser te Midb. contra Jaques Croone als verlijder van de brief en Hans IJckenier cnopmacker van Tongeren als bezitter van huis in de Noordstrate naast de Coorenblomme.
26-02-1597 RAZE 187e Hans IJkemis, knopmaecker, weduwnaar van Tanneken de Heeft en wees Saerke Jansdr. Goederen in Brabant.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Hans Kruijs cnopmaker van Tongeren
1601 1608 Cohieren Eigenaar: Hans IJckernis
1609 1613 Cohier Eigenaar: Hans IJckernis
1614 1617 Cohier Eigenaar: Cent Centssen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Cornelis den Ael
234     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Pieter Meus
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Joris van Brabant x Tannecken Teerlincx
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Joris Heijndricks van Brabant (x Tanneken Teerlincx) / bewoner: Pieter Bartholomeussen (x Plonken Jans)
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Pieter Bartholomeussen x Plonken Jans
1586 1597 Cohier Eigenaar: Adriaen vande Woestijne cleermaker
03-10-1589 RAZE 135 Joris Heijndricks van Brabant bezitter van hypotheek contra Pieter Pieters mae metselaer te Mdb.; betreft huis in de noortstrate daar hij in woont (Joris); paijbrief van mei 1584.
25-09-1590 RAZE 136 Adriaen van de Woestijne cleermaker contra 't gilde.
23-07-1591 RAZE 136 Adriaen van de Woestijne x ……. bezitter van hyp. contra Pieter Pieters mae metselaar te Mdb.; betreft koop  huis in de Noordstraete; 2 jaar paije; eertijds gekomen van Margriete Heijndricks; paijbrief 19-05-1584.
25-07-1592 RAZE 137 Adriaen van de Woestijne x …. contra Pieter Moie metser; Adriaen moet paij van huis gkocht in de noordstraat waar hij in woont betalen; paijbrief van 19 mei 1584).
06-01-1594 RAZE 138 Adriaen van de Woestijne cleermaker contra Luene Barthoens.
09-01-1597 RAZE 187e Pieter Bartelmeus, timmerman, weduwnaar van Appolonia Jans met 4 wezen.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Adriaen van de Woestijne
1601 1606 Cohier Eigenaar: Adriaen van de Woestijne
1607 1608 Cohier Eigenaar: Crijn Dignissen
1609 1613 Cohier Eigenaar: Adriaen van de Woestijne
1614 1617 Cohier Eigenaar: de weduwe van Adriaen van de Woestijne
1674 1676 Cohier Eigenaar: Michiel Adriaens
235     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Joosschen Schipper
1584 Cohier 1584 Eigenaar:Steven de Ruijter / bewoner: Jacob van Hamerskerk
1586 1597 Cohier Eigenaar: Crijn Dignussen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Crijn Dignis
1601 1606 Cohier Eigenaar: Crijn Dignussen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Crijn Dignissen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Crijn Dignissen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Ariaen den Herder
236     HUIS ZONDER NAAM
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Frans Robrechtsen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Frans Robrechts timmerman
1586 1597 Cohier Eigenaar: Frans Robbertsen timmerman
29-05-1590 RAZE 136 Frans Robbrechts contra baillui Sijmon Rombouts als oom en bloetvoogd van de wezen van Jan Rombouts zijn broeder; de wezen hebben 12 jaar rente te goed van een erf in de Noordstrate waar voor de troublen en nu nog een huis op staat daar hij tegenwoordig i
05-01-1597 Lidmaten Bewoner: (?) Pieter Robrechtssen, timmerman
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Frans Robberts timmerman
02-07-1600 Lidmaten Bewoner: Neelken Jacobs, wed. van Frans Robrechtssen Timmerman.
1601 1606 Cohier Eigenaar: Frans Robbertsen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Jan de Leeu
1609 1617 Cohier Eigenaar: Frans Robbertsen
237     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Robrecht Aernouts / bewoner: Jan Finne
1586 1597 Cohier Eigenaar: Robbert Aernoutsen / bewoner: Johan Spierinck
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Robbert Arnoutsen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Robbert Aernoutsen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Robbert Aernoutsen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Robbert Aernoutsen
1636 Cohier Eigenaar: Charels Brouwmeester
1674 1676 Cohier Eigenaar: Gijsbrecht Pietersen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Gijsbrecht Pietersen
238     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Gerrit Adriaense oude cleerecooper
23-06-1586 Lidmaten Bewoner: Cornelia Jaghers van Brugge, afkomstig van Vere
1586 1597 Cohier Eigenaar: Gerrit Adriaensen
12-12-1587 RAZE 134 Gerrit Adriaens als bezitter van huis in de Noortstrate eertijds toebehorend aan Marij Ghijsbrechts moet Heijndrick Adriaens vleeshouwer paij betalen.
27-03-1590 RAZE 135 Gerrit Adriaens bezitter van huis in de Noortstrate eertijds van Marij Ghijberts gekomen contra Heijndrick Adriaens Vleeshouwer.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Gerrit Adriaensen / bewoner: Hans vande Weerde
1601 1606 Cohier Eigenaar: Robbert Aernoutsen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Gerrit Adriessen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Gerrit Adriessen
1636 Cohier Eigenaar: Charels Brouwmeester
1674 1676 Cohier Eigenaar: Willemijntje Jacobs
1677 1680 Cohier Eigenaar: Willemijntje Jacobs
239     DE BROUWERIJE
1584 Cohier 1584 Eigenaar: mr. Jan Bogaert
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: mr. Jan Bogaert / bewoner: PIeter Aelberts
23-07-1591 RAZE 136 Balten van de Vinck brouwer moet mr. Jan Bogaert huishuur van de Brouwerie in de noordstraat betalen.
01-01-1595 Lidmaten Bewoners: (?) Mayken Boghaerts x Clais Adriaenssen Brauwer
1600 Cohier 1600 Eigenaar: mr. Jan Bogaerts weese / bewoner: Wouter den Brouwerd
1601 1606 Cohier Eigenaar: mr. Jan Bogaert(s weese)
1607 1617 Cohier Eigenaar: mr. Jan Bogaert(s weese)
1636 Cohier Eigenaar: Charels Brouwmeester
1674 1676 Cohier Eigenaar: Cornelis Dominicus
1677 1680 Cohier Eigenaar: Marija Balij
1697 Kroniek Cornelis Angillis, bierbrouwer; ook genoemd in 1702
1708 Kroniek Pieter Kien neemt de bierbrouwerij van Cornelis Angillis over. Hij kwam in 1703 over uit Vlissingen
1718 Jacobus Wiltschut
1724 De heer Anthony Gryson (het huis nevens de brouwerij)
mei 1733 Notulen Raad De brouwersbaas Anthony de Gryson verkoopt in mei zijn bierbrouwerij op de hoek Noordstraat  / Nieuwstraat aan Hendrik Berk. Hendrik Berk is in 1717 uit Utrecht in de stad komen wonen.
1740 Monseigneur Isaac van Ginee
1747 Notulen Raad De brouwerij van Van Genee wordt bij executie verkocht. Van Genee is Faiilliet. Vermoedelijk was de brouwerij verpacht door Hendrik Berk. Nu van Genee failliet is vervalt alles weer aan Berk
26-04-1751 RAZE 180d Brouwerij de Wereld in de Noordstraat van Hendrik Berk
1765 Notulen Raad Pieter George Rutsch neemt de brouwerij van Hendrik Berk over. Hij is afkomstig uit het Duitse Roodenburg aan de Tauber. Hij wil de vervallen nering weer oprichten als bierbrouwer
1768 Notulen Raad Pieter Rutsch kan van de brouwerij alleen niet leven. Hij verkrijgt toestemming om tweede Vleeschhouwer (naast Jan Harthoorn) te worden.
1777 Notulen Raad Pieter George Ruts klaagt dat zijn brouwerij vervalt wegens stank en overlast van de daar tegenover gelegen stijfselmakerij. Hij vraagt toestemming om van zijn bierbrouwerij een jeneverstokerij te maken
1795 RAZE 171 De Weereld; koper Janis de Maree
1806 Huis en erve eigenaar Jannis de Maree.
31-05-1809 RAZE 172 Janis de Maree schepen aan Paulus de Meulmeester timmermansbaas; huis de Waereld
240     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Gijsbrecht  Joos de Metselaer
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: Gysbrecht Joos de Metzelaere
1586 1597 Cohier Eigenaar: Gysbrecht de Metselaer
26-07-1588 RAZE 135 Gijsbrecht Joos metselaar contra Heijndrick Adr. vleeshouwer; betreft koop erf in de Noortstrate. Heijndrick woont ernaast (241)
10-07-1590 RAZE 136 Gijsbrecht Joos metselaar moet Heijndrick Adriaens een jaar paije betalen voor koop van huis in de Noordstraete.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Adriaen Corn. Coster / bewoner: Pieter de Haen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Gysbrecht de Metser
1607 1608 Cohier Eigenaar: Adriaen Cornelissen Coster
1609 1617 Cohier Eigenaar: Adriaen Cornelissen Coster
241     DEN HOREN
14-05-1570 RAZE 124 Eigenaar: Jan Antheunis
12-10-1574 RAZE 124 Heijndricksken wed. van Jan Anthonis in den Hooren; betreft paijbrief in huis te Arnemuiden dat Jan Antheunis gekocht heeft 14-05-1570
26-05-1575 RAZE 187d Antheunis Jans zoon van Jan Antheunis in den Hoorn
02-06-1576 RAZE 126 Heijndrik in de Hoorn
15-04-1578 RAZE 126 Claas Aelbrechts, waard in den Hooren……..
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Heijndrick Adriaens vleeshouwer
19-11-1585 RAZE 133 De erve van Heijndrik Adriaens in de Noortstraete genaemd den Hoorn……..
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Leunis Janssens weesen / bewoner: Adriaen Andriessen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Adriaen Andriessen lantman
1601 1606 Cohier Eigenaar: Leunis Janssen
06-04-1603 Lidmaten Bewoners: Claerken Ryssels x Adriaen Andriessen
1607 1617 Cohieren Eigenaar: Adriaen Andriessen lantman
1674 1676 Cohier Eigenaar: Rogier Lijts
1677 1680 Cohier Eigenaar: Pieter de Poorter
242     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Legier Pietersen (Vlissingen) / bewoner: Pieter de Wachter
02-04-1606 Lidmaten Bewoners: (??) Huybrecht Jacobssen Schipper x Leyntgen Adriaens
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jan Gillissen Leen
1677 1680 Cohier Eigenaar: David de Jonge
1677 1680 Cohier Eigenaar: Janneke Baltens
243     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Govert Heijndricksen smit / eigenaar: Carel Crop en Marchien Moers
1586 1597 Cohier Eigenaar: Louweys Langerets weesen
05-04-1598 Lidmaten Bewoners: Jooris Bastoen j.g. (vertrokken naar Dixmuyde) en Martyntgen Bastoens j.d. (vertrokken naar Corterycke).
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Louweys Langelets weesen / bewoner: Joris Baston
1601 1606 Cohier Eigenaar: Jacob Fredericxssen
1607 1608 Cohier Eigenaar: weduwe Langerets
1609 1617 Cohier Eigenaar: Adriaen Bakelant
30-06-1619 Lidmaten Bewoners: Cornelis Adriaenssen Baekelant x Annetje Engels. Beiden afkomstig van Amsterdam.
1636 Cohier Eigenaar: Adriaen Bakelant
1658 Cohier Eigenaar: Cornelis Cornelissen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Cornelis Cornelissen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Cornelis Cornelissen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Boudewijn Grootjans
244     T HOUCKHUIJS
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Loureijs Langerets / bewoner: Jacquemijne
1586 1597 Cohier Eigenaar: Louweys Langerets weesen
26-04-1588 RAZE 135 Louijs Langeleth borg voor capt. Jan de Hoij.
05-10-1597 Lidmaten Bewoners: Perintgen Verleyen x Jacob de Grave
03-01-1599 Lidmaten Bewoner: Jackes de Grave
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Louweys Langelets weesen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Corstiaen Cornelissen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Corstiaen Cornelissen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Corstiaen Cornelissen
1658 Cohier Eigenaar: Lieven Cole
1674 1676 Cohier Eigenaar: Joos Kantsijn
1677 1680 Cohier Eigenaar: Cornelis Angillis
1677 1680 Cohier Eigenaar: Christiaan Walens
Ga naar boven