Historische Vereniging Arnemuiden

Oosteinde - oostzijde

 

datum van datum tot bron info over eigenaar / bewoner
       
1     HUIS ZONDER NAAM
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis den Cuijper
1586 1597 Cohier Eigenaar: Cornelis den Cuijper
01-10-1600   Lidmaten Bewoner: Cornelis Cornelissen, cuyper, afkomstig uit Cruninghen
1600   Cohier 1600 Eigenaar: Cornelis den Cuijper
1601 1606 Cohier Eigenaar: Cornelis den Cuijper
1607 1613 Cohier Eigenaar: Cornelis Rouper
1614 1617 Cohier Eigenaar: de dochter van Cornelis de Rouper
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
2     DEN EENHOREN
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Maijke Coije / bewoner: Augustijn Willems
1586 1597 Cohier Eigenaar: Joris Gillissen Hoy
1607 1608 Cohier Eigenaar: Huge Marinussen
1609 1613 Cohier Eigenaar: Huge Marinussen
1614 1617 Cohier Eigenaar: Huge Marinussen
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
3     SINTE HUIJBRECHT
27-02-1577   RAZE 126 Grietken in Sinte Hubrechts contra Crijn Matthijs.
1579   Cohier 1579 Eigenaar: Grietken
14-02-1579   RAZE 126 Deken van de tappers contra Grietken in Sinte Hubrecht.
16-10-1582   RAZE 131 Jan Dirricx (alias Jonge Jan 14-07-1587) in Sinte Hubrecht contra Jacob Gerbrants Hoij.
29-04-1584   Lidmaten Bewoners: Mayken Seghers (moeder) / Mayken Meugaerts (dochter)
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Jan Dirricx schiptimmerman x Grietke Jacobs / bewoner: Mayken Seghers / Mayken Meugaerts
09-06-1585   Lidmaten Bewoner: Grietgen Jacobs
1586 1597 Cohier Eigenaar: Grietke (Jacobs)
10-03-1590   RAZE 135 Pieter Cornelis turfman contra o.a. Jan Dirricks in Sinte Hubrecht.
13-03-1593   RAZE 137 Jan Dirricks in Sinte Hubrecht contra Pieter Gerbrants.
03-05-1594   RAZE 139 Abraham Roelants passementwerker contra Grietken in Sinte Hubrecht.
1600   Cohier 1600 Eigenaar: Grietke (Jacobs)
30-06-1601   Lidmaten Bewoner: Anneken Pieters, afkomstig uit Gapinge.
1607 1608 Cohier Eigenaar: Grietke (Jacobs)
1609 1613 Cohier Eigenaar: Grietke (Jacobs)
1614 1617 Cohier Eigenaar: Grietke (Jacobs)
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
4     HUIS ZONDER NAAM
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Jan Dirricx schiptimmerman x (Grietke Jacobs)
1586 1597 Cohier Eigenaar: Grietke (Jacobs)
1600   Cohier Eigenaar: Grietke (Jacobs)
1607 1608 Cohier Eigenaar: Grietke (Jacobs)
1609 1613 Cohier Eigenaar: Grietke (Jacobs)
1614 1617 Cohier Eigenaar: Grietke (Jacobs)
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
5     HUIS ZONDER NAAM
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Heijndrick Arentsen Hueman
1586 1597 Cohier Eigenaar: Wed. Heijndrick Arents Huerman / bewoner: Neelken Pieters
1600   Cohier 1600 Eigenaar: wed. Heijndrick Arents / bewoner: Maijken Pieters wed. van Hans Raeijmacker
05-01-1601   Lidmaten Bewoner: Neelken (Mayken) Pieters, wed. van Hans de Ramaker.
1601 1606 Cohier Eigenaar: (weesen) Heijndrick Arents
1607 1608 Cohier Eigenaar: (weesen) Heijndrick Arents
1609 1613 Cohier Eigenaar: (weesen) Heijndrick Arents
1614 1617 Cohier Eigenaar: de weesen van Heijndrick Arents Heudeman
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
6     HUIS ZONDER NAAM
1579   Cohier 1579 Bewoner: Jan de Clerck
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Jan Calckman
1586 1597 Cohier Eigenaar: wed. Jan Calckman
05-01-1597   Lidmaten Bewoners: Jan Aelbrechtssen, calckman + Janneken Jan Aelbr. Calckman
22-03-1598   RAZE 180f Marieken Jacobs wed. Jan Aelberts calcman, in leven schuijtman te Arnemuijden. Testament van  13-11-1597.
1600   Cohier 1600 Eigenaar: Jan Calckman weese
1601 1606 Cohier Eigenaar: (weesen) Jan Calckman
1607 1608 Cohier Eigenaar: Maria Jacobs, weduwe van Jan Calckman
1609 1613 Cohier Eigenaar: Mayken Jacobs, weduwe van Jan Calckman
1614 1617 Cohier Eigenaar: Mayken Jacobs, weduwe van Jan Calckman
31-10-1617   Lidmaten Bewoner: Diewertien PieterJanssen j.d.
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
7     HUIS ZONDER NAAM
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Jacob Hoij
1586 1597 Cohier Eigenaar: Pieter Ghijssen schipper / bewoner: Frans Heijndricks schuytman
1588 1589 RAZE 135 Na de dood van Jacob Hoj is er zoveel renteschuld dat dit huis verkocht moet worden. Zie voor details het huis Edam (9).
11-09-1590   RAZE 136 Pieter Ghijsen koper van 't nieuwe huijs op 't Oosteijnde gestaen; van sterfhuis van Jaep Hoij gekomen; 4 jaar verlopen renten.
19-02-1591   RAZE 136 Jacob Vechters seijlmaker contra Pieter Ghijsen alias Vrouckens; hebben samen anderhalf huis gekocht van sterfhuis moer in Edam.
01-03-1594   RAZE 138 Mr. Jan Bogaert namens sterfhuis Lijsbet Jaep Hoijs wed. contra Pieter Ghijse alias Vrouckens
1600   Cohier 1600 Eigenaar: Pieter Gijsen, gecommen van Jacob Hoij
1601 1606 Cohier Eigenaar: Pieter Gijsen
1607 1608 Cohier Eigenaar: MathijsJacobssen x Neelken
1609 1613 Cohier Eigenaar: MathijsJacobssen x Neelken
1614 1617 Cohier Eigenaar: Neele Reijns
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
8     DE GULDEN VALCKE
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Jacob Hoij
1586 1597 Cohier Bewoner: Claes Stans
1588 1589 RAZE 135 Na de dood van Jacob Hoj is er zoveel renteschuld dat dit huis verkocht moet worden. Zie voor details het huis Edam (9).
07-04-1596   Lidmaten Bewoner: Clays Wulemssen Stoop
1600   Cohier Bewoner: Claes Stoop
1607 1613 Cohier Eigenaar: Pieter Ghijssen
1614 1617 Cohier Eigenaar: Pieter Gilissen
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
9     EDAM
1579   Cohier 1579 Eigenaar: Jacob Hoij
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Jacob Hoij x Lijsbeth Cornelis
24-05-1585   RAZE 133 Jacob Hoij beloofd dat er met bamisse een huis op zijn erf zal staan.
1586 1597 Cohier Eigenaar: Joos Hermsen
15-12-1587   RAZE 134 Lijsbeth Cornelis tegenwoordig weduwe Jaep Hoij en eerder weduwe Claes Loen………..
24-05-1588   RAZE 135 Voogden van de wees van Jacob Gerbrants Hoij x Lijsbeth Jans, beiden overleden,  aangesproken om schuld van Jacob; mogen half huis van de wees op 't oosteijnde verkopen
14-11-1589   RAZE 135  ..sterfhuis Lijsbeth Cornelis laatst wed. Jacob Gerbrants Hoij; veel schulden; Lijsbeth heeft heel nieuw huis en half huis beiden op 't oosteijnde neffens Edam gestaan nagelaten met renteschuld; huizen mogen verkocht worden.
10-01-1589   RAZE 135 Voogden van de wees van Jacob Hoij x Lijsbeth; er zijn veel schulden; een half huis mag openbaar verkocht worden.
14-04-1590   RAZE 135 Huis van Lijsbeth Cornelis wed. Jaep Hoij zal openbaar verkocht worden.
15-07-1595   RAZE 140 Sijtgen wed. Heijn Claijs backer contra Joos Pieters Kempe namens huisvrouw; heeft huishuur te goed van huis Edam op 't Oosteijnde.
1607 1608 Cohier Eigenaar: Joos van Laren
1609 1613 Cohier Eigenaar: Joos van Laren  Op 16 mei 1608 werd ds. Joos van Laren beroepen naar Vlissingen. Hij nam dit beroep aan en vertrok uit Arnemuiden
19-02-1610   RAZE 187f Sijtken Antheunis wed. Heijndrick Claes Backer met twee kinderen. Kinderen tegoed in Brabant.
03-10-1612   Lidmaten Bewoner: Josijnke Rotters
06-07-1614   Lidmaten Bewoners: Aelken Wouters x Joos
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
Juli 1641   Notulen Raad Is goetgevonden de ontruijmers vant oost eijnde te wijsen om voorts te wercken aende huijsen van Pieter Gijsen Edam De Witte Lelije nevens Edam  Blaes Balck  Catwou   Jopkent ’Viswijf
       
10     HUIS ZONDER NAAM
1579   Cohier 1579 Bewoner: Pieter Sul
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Jacob Hoij
1586 1597 Cohier Eigenaar: Adriaen Cornelis schiptimmerman
1588 1589 RAZE 135 Na de dood van Jacob Hoj is er zoveel renteschuld dat dit huis verkocht moet worden. Zie voor details het huis Edam (9).
05-01-1597   Lidmaten Bewoner: Wullemeyntgen Adr. Cornelissen
1601 1606 Cohier Eigenaar: (wees) Adriaen Cornelis schiptimmerman
26-02-1602   Cohier 1600 Eigenaar: Adriaen Cornelis weese
1607 1608 Cohier Eigenaar: (wees) Adriaen Cornelis schiptimmerman
1609 1613 Cohier Eigenaar: Meerten Lauwereijssen
1614 1617 Cohier Eigenaar: Meerten Lauwereijssen
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
11     DE WITTE LELIE
04-10-1578   RAZE 126 Corn. Jacobs Benten contra Jochem Steutelinck te Mdb. Jochem moet huis de Lelie verkopen.
1579   Cohier 1579 Eigenaar: Tanneke Schotmans
24-03-1579   RAZE 126 Tanne Pieters weerdinne in de Witte Lelie contra de straatmakers.
11-04-1579   RAZE 126 Schotse Tanne weerdinne in de Witte Lelie contra Ambrosius van de Boogaerd.
10-10-1579   RAZE 127 Willem van Connegem schotsman contra Pieter Crijns en namens Jan Goverts en Jacob Gerbrands Hoij; betreft rente van huis de Witte Lelie op 't Oosteijnde door Willem gekocht.
18-07-1579   RAZE 127  Pieter Crijns namens Fop Jans erfgenaam van Pieter Pieters in de lelie………
18-10-1581   RAZE 130 …. Griete Claas in de Witte Lelie.
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Heijn Claijssen schiptimmerman
25-12-1585   Lidmaten Bewoner: Handrick Claessen
09-04-1593   RAZE 187e Heindrick Claijs huis de Witte Lelie op 't Oosteijnde.
mei 1595   GA 15 Hans Slumer is bezig een achteruitgang te maken bij zijn huis de Witte Lelie, die uitkomt bij het oosterse bolwerk. Dit levert gevaar op voor de schiltwacht die daar 's nachts staat. Stadsbestuur grijpt in.
1600   Cohier 1600 Eigenaar: Aefken Huijbrechts / bewoner: Hijmen Willemsen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Aefken Huijbrechts
1609 1613 Cohier Eigenaar: Aefken Huijbrechts
1614 1617 Cohier Eigenaar: Aefken Huijbrechts
30-09-1619   Lidmaten Bewoner: Jorincken vande Broeck j.d.
1630   GA 178 Geld betaald aan zes vrouwen uit Middelburg  voor het schoonmaken vant huijs de lilie na het verplegen van zieke soldaten van Mansfelt
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Juli 1641   Notulen Raad Is goetgevonden de ontruijmers vant oost eijnde te wijsen om voorts te wercken aende huijsen van Pieter Gijsen Edam De Witte Lelije nevens Edam  Blaes Balck  Catwou   Jopkent ’Viswijf
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
12     DEN BLAES BALCH
1579   Cohier 1579 Bewoner: Cornelis Jansen
22-09-1583   RAZE 187d De wed. van Wouter Gerrits smid heeft huis en smidse verkocht.
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Neelcken Gernaets wed. Wouter Gerrit Smit
1586 1597 Cohier Eigenaar wed. Gerrit Woutersen Smit
14-01-1596   Lidmaten Bewoner: Syntgen Martens, wed. van Lowys Macharis van Meenen.
02-01-1600   Lidmaten Bewoners: Susanna Jans x Crijn Coerten
1600   Cohier Eigenaar: Gerrit Woutersen Smit
1607 1608 Cohier Eigenaar: Gerrit Woutersen Smit
01-04-1607   Lidmaten Bewoner: Tanneken Jans j.d.
1609 1613 Cohier Eigenaar: Abraham Mussebrouck
1614 1617 Cohier Eigenaar: Abraham Mussebrouck
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
1636   Cohier Eigenaar: Abraham Mussebrouck
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Juli 1641   Notulen Raad Is goetgevonden de ontruijmers vant oost eijnde te wijsen om voorts te wercken aende huijsen van Pieter Gijsen Edam De Witte Lelije nevens Edam  Blaes Balck  Catwou   Jopkent ’Viswijf
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
12A     CATWOU
28-10-1578   RAZE 126 Claes Aelbrechts te Middelburg contra zaak erf van Catwou.
06-05-1578   RAZE 126 Claes Aelbrechts waard in den Hoorn contra de eigenars van Catwou
03-06-1578   RAZE 126 Dirrick Claijs x Anna Miens betreft erf eertijds gestaan het huis Catwou; Maijken van Catwou gedagvaard.
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Gerrits Smit
27-10-1587   RAZE 134 Cornelis Maerts Bom contra o.a. Brantgen in Catwou eertijds wonend te Arnemuiden.
1600   Cohier 1600 Eigenaar: Gerrit Woutersen  Smit
1607 1608 Cohier Eigenaar: Gerrit Woutersen  Smit
1609 1613 Cohier Eigenaar: Abraham Mussebrouck
1614 1617 Cohier Eigenaar: Abraham Mussebrouck
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
1636   Cohier Eigenaar: Abraham Mussebrouck
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Juli 1641   Notulen Raad Is goetgevonden de ontruijmers vant oost eijnde te wijsen om voorts te wercken aende huijsen van Pieter Gijsen Edam De Witte Lelije nevens Edam  Blaes Balck  Catwou   Jopkent ’Viswijf
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
13     HUIS ZONDER NAAM
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Jobke 't Vischwijff / bewoner: Leunis Blaesen
29-04-1584   Lidmaten Bewoner: Luene Blaes
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jobke 't Vischwijff / bewoner: Leunis Blaesen
01-12-1587   RAZE 134 Luenis Blaes schipper contra Hans Hasselman.
1600   Cohier 1600 Jobken 't Vischwijffs erfgenamen (Luenis Blaes 1602)
1601 1606 Cohier (erfgenamen) Jobken 't Vischwijff
1607 1608 Cohier Eigenaar: Leunis Blaessen
1609 1613 Cohier Eigenaar: Leunis Blaessen
1614 1617 Cohier Eigenaar: Leunis Blaessen
30-07-1624   Lidmaten Bewoner: Leunis Blaessen
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Juli 1641   Notulen Raad Is goetgevonden de ontruijmers vant oost eijnde te wijsen om voorts te wercken aende huijsen van Pieter Gijsen Edam De Witte Lelije nevens Edam  Blaes Balck  Catwou   Jopkent ’Viswijf
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
14     DEN MUNNI(N)CK (1584)
1579   Cohier 1579 Bewoner: Goysine (1579 /  Wijmen (1580)
1586 1597 Cohier Eigenaar: Cornelis Jacobs Metselaer
1600   Cohier 1600 Eigenaar: Cornelis Jacobsen Metser
1601 1606 Cohier Eigenaar: Cornelis Jacobsen
30-09-1601   Lidmaten Bewoner: Cornelis Jacobsen Metzelaer
1607 1608 Cohier Eigenaar: Cornelis Jacobsen Gansebeek
1609 1613 Cohier Eigenaar: Cornelis Jacobsen Gansebeek
1614 1617 Cohier Eigenaar: Cornelis Jacobsen Gansebeek
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
1636   Cohier Verkeert in staat van verval. Wordt niet aangeslagen voor de belasting
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
15     DEN WITTEN HOOREN
08-07-1578   RAZE 126 Neelken Claijs wed. Dirrick Claijs in leven weert in de Witten Horen; verklaring eerlijk inventaris.
1579   Cohier 1579 Neelle in den Witten Horen contra Ambrosius van de Boogaerd.
28-04-1579   RAZE 126 Eigenaar: Nele Claysen
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Hubrecht de Backer
09-06-1585   Lidmaten Bewoner: Neelken Clais
1586 1597 Cohier Eigenaar: Cornelis Jacobs metselaer
26-06-1590   RAZE 136 Hubrecht Willems bakker contra mr. Sijmon Draeck te Mdb. namens  Adriaen Pieters schipper x Catlijne Heijndricks; een jaar rente van huis den Witten Horen op 't Oosteijnde.
02-07-1591   RAZE 136 De wed. van Hubrecht Willems backer borg voor Aert Jans in de Ziespecx.
1600   Cohier 1600 Eigenaar: Cornelis Jacobsen metser
1607 1608 Cohier Eigenaar: Cornelis Jacobsen Gansebeek
1609 1613 Cohier Eigenaar: Cornelis Jacobsen Gansebeek (alias de metser)
1614 1617 Cohier Eigenaar: Cornelis Jacobsen Gansebeek (alias de metser)
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
1636   GA 547 Verkeert in staat van verval. Wordt niet aangeslagen voor de belasting
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
15A     DE MEULE (1600)
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jan Pieterssen Vermeere
1600   Cohier Eigenaar: Jan Pietersen Vermere / bewoner: Pieter Hose
1607 1608 Cohier Eigenaar: Pieter Cornelissen
1609 1613 Cohier Eigenaar: Jan de Lange
1614 1617 Cohier Eigenaar: Jan de Lange
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
1636   Cohier Eigenaar: Jan de Lange
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
16     DE PRINCE
03-06-1578   RAZE 126 Bailliu contra o.a. Pieter Jans in de Prince.
10-01-1578   RAZE 187d Pieter Jans in de Prince als gekozen voogd…………..
1579   Cohier 1579 Pieter Jans in de Prince contra baillui.
24-11-1579   RAZE 127 Eigenaar: Pieter Jansen
05-07-1583   RAZE 132 Jan Heijndricks Bontecoe contra Pieter Jans in de Prince
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Pieter Janssen x Francijncken
29-04-1584   Lidmaten Bewoners: Pieter Janssen x Franchijncken
1586 1597 Cohier Eigenaar: Pieter Janssen x Francijncken Anthuenis
20-01-1597   RAZE 141 PIeter Jans in de Prince moet poorterseed afleggen en zich wachten voor onobedientie.
1601   Cohier 1600 Eigenaar: Pieter Janssen inden Prince
06-03-1602   RAZE 187n PIeter Jans in de Prince weduwnaar van Grancijnken Thuenis. Voogden worden benoemd. (uit RAZE 187f 04-07-1603 blijkt dat het 4 wezen zijn)
04-06-1603   RAZE 187n Pieter Jans in de Prince heeft een zoon Jan Pieters…….
1607 1608 Cohier Eigenaar: Pieter Janssen
1609 1613 Cohier Eigenaar: Pieter Janssen
1614 1617 Cohier Eigenaar: de armen der stadt
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
17     DE BONTE COE
1579   Cohier 1579 Eigenaar: Jan Hendricx (Bontecoe)
18-03-1581   RAZE 128 Willem Maerts Bom deken van Tappersgilde contra o.a. Jan Heijndricks Bontecoe.
05-07-1583   RAZE 132 Jan Heijndricks Bontecoe contra Pieter Jans in de Prince.
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Jan Heijndricx
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Heyndrick Janssen
14-06-1586   RAZE 134 Herman Dirricks cleermaker contra Jan Heijndricks Bontecoe.
20-01-1595   RAZE 139 Daniel Heijndricks x Janneken Barents van Amsterdam laatst getrouwd met Jan Heijndricks Bontecoe.
13-01-1596   RAZE 140 Voogden van de wezen van Jan Heijndricks Bontecoe mogen erfken op 't Oosteijnde verkopen.
01-10-1600   Lidmaten Bewoner: Leyne Ariaens, wed. van Gillis Christiaenssen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Heijndrick Janssen
01-04-1607   Lidmaten Bewoner: Janneken Arens
1609 1613 Cohier Eigenaar: Heijndrick Janssen
01-04-1612   Lidmaten Bewoner: Heijndrick Jansen
1614 1617 Cohier Eigenaar: Heijndrick Janssen
30-12-1618   Lidmaten Bewoner: Alexander Ingels, tambouryn
1630   GA 178 Geld betaald  voor het schoonmaken vant huijs Bontecoe na het verplegen van zieke soldaten van Mansfelt in 1625
16-07-1631   Notulen Raad Al noch bij Rekeste vertoont Geeraert van Dort om een huijs  aff te moghen breken bijde oude vismart genaempt de Bonte Koe soo ist geordonneert bij W+R dat den suppl tselve sal repareren ende houden staende
07-05-1633   Notulen Raad De huizen van de oude Vismarkt af tot de Veerse Poort mogen onder condities afgebroken worden
Juli 1638   Notulen Raad Besluit om de vervallen huizen en erven opt Oosteijnde te effenen, muren af te breken en door een nieuwe muur de erven afte heinen “nevens het Schutterhof”
Mei 1641   Notulen Raad Het ontruimen van het Oosteijnde is uitbesteed aan Pieter Quirinsz. Alle eigenaren van erven worden opgeroepen hun erf te ontruimen, materialen af te voeren en de percelen te beplanten met bomen. Wie in gebreke blijft verliest zijn recht op eigendom.
       
18     HUIS ZONDER NAAM
1579   Cohier 1579 Eigenaar: Wommeken
1584   Cohier 1584 Eigenaar: Wommeken Claessen
12-04-1592   Lidmaten Bewoner: (?) Passcheyne vanden Eyke J.D. Afkomstig uit Vlissinghen, later vertrokken naar Vere.
1600     Komt daarna niet meer voor


   


   


  

Ga naar boven