Historische Vereniging Arnemuiden

Westdijk - oostzijde
datum van datum tot bron info over eigenaar / bewoner
132     DE PELLICAEN
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jan Mathijssen
12-08-1584 Lidmaten Bewoner: Neelken PIeters x (1) Diercq Sault x (2) Pieter Meessen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Dirrick Willemsen Sout
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: Dirrick Willemsen Sout
01-09-1589 Lidmaten Bewoners: Pieter de Witte x Ariaentken van den Crekel. Beiden afkomstig uit Dordrecht.
1607 1617 Cohier Eigenaar: de erfgenamen van Pieter Merendonck
1630 notulen raad Lauwereijns Vasal heeft "houdt uitgebroken" van het voormalige huis de Pellicaen. Op de opbrengst is beslag gelegd door de raad.
1630 GA 178 Geld betaald aan Aert Vermeurs  voor het schoonmaken vant huijs de Pellecaen na het verplegen van zieke soldaten van Mansfelt in 1625
1636 GA547 Huis komt niet meer voor
133     T CRAENKEN
1579 Cohier 1579 Bewoner: Lijnken van Brussele
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Pieter Floren x Lyncken
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Pieter Floren x Lyncken
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Pieter Floren x Lyncken
03-01-1589 Lidmaten Bewoner: Jan le Denixs, soldaet onder Capteyn Ghystellis. Afkomstig uit Goes. Vertrekt later naar Middelburg
1607 1617 Cohieren Eigenaar: Pieter Florissen
1658 Cohier Eigenaar: Aert Vermeirs
1674 1676 Cohier Eigenaar: Daniel Cornelissen vander Leije
1677 1680 Cohier Eigenaar: Daniel Cornelissen vander Leije
134     T CLEIJNE MORIAENSHOOFT
14-09-1577 RAZE 126 Herman Sterre eigenaar v/d Grote Moriaen contra Antheunis de Man in de Cleijne Moriaen.
30-11-1577 RAZE 126 Herman Sterre contra Antheunis Thomas wonend in 't Cleijne Mariaens Hoofd. Ruzie om een goot.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Antheunis van Antwerpen
15-12-1579 RAZE 127 Leijnken x Antheunis Thomas eigenaar van de Cleijne Moriaen contra Louijs de Vos eigenaar van de Groote Moriaen; moet een warantbrief op huis de CM tonen.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Antheunis van Antwerpen
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Lyncken Blockx
02-07-1589 Lidmaten Bewoner: Prijntken Schilders J.D. Afkomstig uit Souborgh.
04-02-1604 Cohier 1600 Eigenaar: Marten Boudens
1607 1608 Cohier Eigenaar: Theunke Tinnegieters
1609 1617 Cohier Eigenaar: Theunke Tinnegieters
1636 Cohier Eigenaar: Aert Vermeirs
1658 Cohier Eigenaar: Aart Vermeirs
1674 1676 Cohier Eigenaar: Daniel Cornelissen vander Leij / bewoner: Gillis Pierloot
1806 Huis en erve Jan Florisse
13-07-1809 RAZE 172 Cornelia Florisse wed. Jan de Landmeter won. onder der Bottinge etc. aan Adriana Maranus wed. Jacobus Rijkse won. onder Arn.; huis het Moriaansch Hoofd (aan Cornelia en Neeltje Florisse overgeboekt)
135     DE GROOTE MORIAEN
14-09-1577 RAZE 126 Herman Sterre eigenaar v/d Grote Moriaen contra Antheunis de Man in de Cleijne Moriaen.
25-09-1578 RAZE 126 Philips de Hens te Mdb. acc. tussen Adriaanken Heijndricks en Louijs de Vos betreft koop van huis.
08-03-1578 RAZE 126 Herman Sterre contra Else Jans wed. Gerrit Jans; betreft koop de Groote Moriaen; gaat niet door.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Louijs de Vos x Janneken Flaneels
12-09-1579 RAZE 127 Louijs de Vos contra Herman Sterre; betreft paijbrief van huis de Grote Moriaen.
19-05-1579 RAZE 127 Louijs de Vos eigenaar van huis de Grote Moriaen contra Geertken Schilders als eigenaar van erf waar eertijds huis het Verloren Schaep op gestaan heeft naast de Moriaen.
15-12-1579 RAZE 127 Leijnken x Antheunis Thomas eigenaar van de Cleijne Moriaen contra Louijs de Vos eigenaar van de Groote Moriaen; moet een warantbrief op huis de CM tonen.
05-11-1580 RAZE 128 Louijs de Vos gestorven; weduwe Janneken Flaneels moet testament Louijs brengen.
22-04-1581 RAZE 130 Jacob Jans in de Moriaen contra huisvrouw van Gerrit Barens.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Denijs de Coninck (Vliss.) x Anneken Flaneel / bewoners: mr. Godefridus Zuurbach / Cornelis Houtman
16-03-1585 RAZE 133 Cornelis Houtman als bewoner van huis de Moriaen op de Westdijk. (ook 06-07-1585)
12-03-1585 RAZE 133 Denijs de Concinck x Anneken Flaneel eertijds wed. Louijs de Vos eertijds poorter van Arn.
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Martha van Loor x mr. Godefridus Zuurbach
02-04-1588 RAZE 135 Godefridus Zuurbach bewonende 't huis de Groote Moriaen op de westdijk contra mr. Ghijsbrecht Ghijsbrechts chirurgijn als eigenaar huis 't Verloren Schaep daarnaast.
30-04-1596 RAZE 141 Jonkvrouwe Martha van Looren wed. van mr. Godefridus contra Pauline in de Drie Haringen.
03-01-1599 Lidmaten Bewoners: Neesken x Reynier Bouuaet. Afkomstig uit Middelburgh, vertrekken later ook weer naar Middelburgh
1607 1636 Cohieren Eigenaar: Pieter vande Meere
30-12-1618 Lidmaten Bewoner: Jan vander Meer
28-03-1621 Lidmaten Bewoners: Janneke vander Meer en Janneke Vermeer.
01-10-1623 Lidmaten Meritge Jans j.d. Afkomstig van Rotterdam.
1658 Cohier Eigenaar: Juffrouw Morre
1674 1676 Cohier Eigenaar: Sylvester Vereenoogh
1677 1680 Cohier Eigenaar: Sylvester Vereenoogh
1680 GA 719 Eigenaar: wed. Silvester van Eenoge
22-12-1695 Notulen Raad Verzoek van Silvester Vereenoog om van het huis het Moorjaans Hooft achter en van boven een etage af te mogen breken.
1702 Daniel Philipsen
1705 Jan Philipsen of Flipsen
1710 Notulen Raad De heer Basitiaan LIefbroer. Deze had hier zijn timmermanswinkel van 1710 tot 1728. In 1722 krijgt Bastiaan Liefbroer toestemming om de kelder te vullen met vuilnis gedeponeerd buiten de Middelburgse Poort.
1729 De weduwe Arnout Bunne
1734 Juffrouw LIefbroer
1741 Janis Nitsenberg
16-03-1748 RAZE 170 Hendrik Berk aan Cornelis Cornelisse huis het Moriaenshooft. z: Adriaan Zegers o: Ant. Sluijskens n: Hubrecht Jacobs w: straat
28-08-1754 RAZE 170 Cornelis Cornelisse (x Matie Hubregtse overl.) won. in de zoutkeet schuldig aan zijn 3 minderjarige weesen Grietje, Jacob en Job Cornelisse
08-09-1772 RAZE 171 Cornelis Cornelisse won. aan de zoutkeete aan Jacob Cornelisse de helft van huis het Moriaans Hooft. o: secr. C Visser z: comp. w: straat n: Huijbregt Jacobse.
16-04-1785 RAZE 171 Cornelis Cornelisse als voogd van de wesen van Klaas Jobse, Job Cornelisse en Jacob Cornelisse
19-02-1793 RAZE 171 Nalatenschap van Maatie Blaasse wed. Jacob Cornelisse Schroevers aan Joost van Belzen de helft.
29-06-1805 RAZE 171 Joos van Belzen aan Daniel Joos van Belzen huis de helft, het Moriaanshoofd o: Marinus Janse z: Jan Floris w: straat n: Klaas Hubregtse
136     HET VERLOREN SCHAEP
19-05-1579 RAZE 127 Louijs de Vos eigenaar van huis de Grote Moriaen contra Geertken Schilders als eigenaar van erf waar eertijds huis het Verloren Schaep op gestaan heeft naast de Moriaen.
28-02-1581 RAZE 128 Adriaen Gerrits timmerman contra Ghijsbrecht Ghijsbrechts x Gheertken Schilders; schepenbrief op hun huis 't Verloren Schaep aan de Westdijck. (ook wel Ghijsbrecht Goverts. Barbier)
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Ghijsbrecht Ghijsbrechts (x Geerken Schilders)
1586 1597 Cohier Eigenaar: Ghijsbrecht Ghijsbrechts chirurgijn
02-04-1588 RAZE 135 Godefridus Zuurbach bewonende 't huis de Groote Moriaen op de westdijk contra mr. Ghijsbrecht Ghijsbrechts chirurgijn als eigenaar huis 't Verloren Schaep daarnaast.
06-04-1593 RAZE 138 Mr. Ghijsbrecht Goverts chirurgijn contra Cornelis Jans Huwaert.
1601 1606 Cohier Bewoner: Pieter Lievens
02-07-1606 Lidmaten Bewoners: Anna Jacobs x Pieter Lievens. Afkomstig uit Amsterdam, later weer vertrokken naar Amsterdam
1607 1608 Cohier Eigenaar: de weduwe van mr. Gijsbrecht
1609 1617 Cohieren Eigenaar: de weduwe van mr. Gijsbrecht
1636 GA 547 Het huis heet nu: Schaep
1658 Cohier Eigenaar: juffrouw Morre
1674 1676 Cohier Eigenaar: Sylvester Vereenoogh / bewoner: Frederik Robbertsen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Frederik Robbrechtsen
137     DEN WITTEN INGEL
30-11-1577 RAZE 126 Pieter Jobs arrest op meublen te zijne huis de Witte Ingel op de Westdijk.
20-02-1578 RAZE 126 Pieter Wijnterlinck is huishuur schuldig aan Pieter Jobs; Franchois van Speubrouck is borg.
1579 Cohier 1579 Bewoner: Hans Stoudt
17-10-1579 RAZE 127 Crijn Geleijns wezen rentebrieven half op huijs 't Gulde Cruijce en hele op de Witte Ingel
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Maijken Anthuenis
1586 1597 Cohier Eigenaar: Mayken Luycks
1607 1608 Cohier Eigenaar: de weese van Jacob Cornelissen
1609 1617 Cohier Eigenaar: de weese van Jacob Cornelissen
1658 Cohier Eigenaar: Grietje Costers erfgenamen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Robert Frederiksen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Robrrecht Frederiksen
138     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Willem inden Swaen / bewoner: Diwerken Plonen
1586 1597 Cohier Eigenaar: Willem inde Zwane
06-07-1597 Lidmaten Bewoners: (?) Tanneken Jacobs x Willem Lambrechtssen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Willem in de Swaen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Willem in de Zwaen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Willem in de Zwaen
1609 1613 Cohier HUIS KOMT NIET MEER VOOR
139     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Willem inden Swaen
1586 1597 Cohier Eigenaar: Willem inde Zwane
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Willem in de Swaen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Willem in de Zwaen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Willem in de Zwaen
1609 1613 Cohier HUIS KOMT NIET MEER VOOR
140     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Willem inden Swaen
1586 1597 Cohier Eigenaar: Willem inde Zwane
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Willem in de Swaen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Willem in de Zwaen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Willem in de Zwaen
1609 1613 Cohier HUIS KOMT NIET MEER VOOR
141     T PATERNOSTER
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Pieter Rawiers van Heijlgelande
19-10-1585 RAZE 133 Cornelis Frans bakker contra Willem Jans in de Zwaan; betreft erf op de Westdijk daar eertijds het huis Paternoster op heeft gestaan.
1586 1597 Cohier Eigenaar: Pieter Sijmonssen / bewoner: Antheunis Cornelis boxmaker alias dove Thuene
26-07-1588 RAZE 135 Pieter Heijlichland bezitter van huis Paternoster contra Cornelis Jans alias Sotken van Dort.
02-02-1588 RAZE 134 Antheunis Cornelis boxmaker alias doven Thuene contra Cornelis van Huessen namens Pieter Heijlichlant; betreft een half huishuur van 't huis Paternoster op de westdijk.
1607 1608 Cohier Eigenaar: Grietken Pieters
1609 1636 Cohier Eigenaar: Grietken Pieters
1658 Cohier Eigenaar: weduwe Joris Barents
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jacob Cornelissen
1702 Israel van der Leije
1708 Jacob Janse
1716 Carel Karels
1724 De weduwe Carel Carelse
1729 Job Lievense
1734 Huibrecht Jacobse
1783 De weduwe van Huibrecht Jacobse
1785 Klaas Huibrechtse
1803 Klaas Huibrechtse
1806 Huis en erve eigenaar Klaas Huibrechtse
18-09-1810 RAZE 172 Wijlen Klaas Hubregtse x Kaatje Adriaanse de Ridder  huis de Druivetros met pakhuis de Roden Ruijter aan Kaatje Adriaanse de Ridder.
142     HEMELRIJCK
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Cornelis Joosen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis Frans backer
1585 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Aert Backer en Yken bogaert / bewoner: Beerent Wessels
20-10-1587 RAZE 134 Cornelis Frans backer moet paij van huis Hemelrijck betalen aan Jan Jacobs greelmaker te Goes
15-11-1588 RAZE 135 Jan Jacobs greelmaker te Goes verkoopt aan Pieter Gijsen schipper en burger alhier paijbrief t.l.v. Cornelis Frans backer van huis Hemelrijck.
17-01-1589 RAZE 135 Pieter Ghijsen schipper namens Jan Jacobs greelmaker te Goes; betreft verkoop huis Hemelrijck
1607 1608 Cohier Eigenaar: Pieter Ottens Backer
1609 1617 Cohier Eigenaar: Pieter Ottens Backer
1636 Cohier Eigenaar: Pieter Ottens Backer
1658 Cohier Eigenaar: Isaac Bomme
1674 1676 Cohier Eigenaar: Isaac Bomme
143     T WAPEN VAN INGELANT
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Maijken Jobs
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Christoffel Goverts
1586 1597 Cohier Eigenaar: Christoffel Goverts
03-07-1588 Lidmaten Bewoner: Pieter Fools afkomstig uit Goes
08-04-1590 Lidmaten Bewoner: Christoffel Goyaertsen.
22-06-1593 RAZE 138 Jacob Adriaens schilder verlijder brief en Stoffel Goverts bezitter van hyp. contra Bernaert Rutgers namens Pieter Rutgers zijn broeders weze.
1607 1608 Cohier Eigenaar: Stoffel Govertssen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Stoffel Govertssen
1636 Cohier Eigenaar: Stoffel Govertssen
1658 Cohier Eigenaar: Isaac Bomme
1674 1676 Cohier Eigenaar: Isaac Bomme
1677 1680 Cohier Eigenaar: Jan Coolen
144     T PARADIJS
19-04-1578 RAZE 126 Erfgenamen Jan Jans contra Pieter Jans van de Hooge namens huisvr. die verlopen rente te goed heeft van vervallen erf waar huis 't Paradijs op gestaan heeft.
28-10-1578 RAZE 126 Herman Sterre coper van erf het Paradijs contra Pieter Jans van de Hooge.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Huijbrecht Martens
18-02-1581 RAZE 128  Hans van Liere bezitter en eigenaar van 't Paradijs contra Bouwen Jans; rente.
25-02-1581 RAZE 128 Hans Barends bakker eertijds eigenaar van erf 't Paradijs contra Pauwels Maertens metselaar; rente.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jacob Adriaens schilder
1658 Cohier Eigenaar: weduwe Jan Janssens erfgenamen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Daniel Louwijsen Couterman
1677 1680 Cohier Eigenaar: Daniel Louwijsen Couterman
1680 GA 719 Eigenaar: Daniel Wouterman; huijs de drij Haringen en 't Paradijs
145     BOURGOGNE
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Huijbrecht Martens
14-03-1581 RAZE 128 Hubrecht Maertens schipper bezitter van  Bourgoigne op de Westdijck contra Sijmon Bogaert; rente.
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: Barbelken Jans (x Hubrecht Martsen)
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Hubrecht Maertsen, schipper x Barbelken Jans
12-09-1587 RAZE 134 Johanna Tarnedo x mr. Jan Verbrouck contra mr. Jan Bogaert; rente van huis Bourgoigne op de westdijk bij Lenaert Mannaert eertijds alhier procureur onder zich gelaten.
17-12-1591 RAZE 136 Gerrit Legiers bakker tegenwoordig posseseur van het huis Bourgoigne op de westdijk moet 4 jaar rente betalen.
10-06-1595 RAZE 140 Adriaen Pieters Laemaecker eigenaar van huis Bourgoigne op de Westdijk contra Hubrecht Lauwereijs cleermacker met Adriaen Gerrits timmerman woont in 't huis daarnaast. Gerrit Legiers was eerder eigenaar van Bourgoigne.
18-06-1596 RAZE 141 Jonkvrouw Catharina Darnedo contra Adriaen Pieters Laemaecker eigenaar van Bourgoigne.
04-03-1597 RAZE 141 Adriaen Pieters Laemacker en huisvrouw eigenaars van huis Bourgoigne op de Westdijk contra Adriaen van Dort timmerman eigenaar van huis daarnaast.
1607 1608 Cohier Eigenaar: Christoffel Guileres
1609 1636 Cohieren Eigenaar: Christoffel Guileres
1658 Cohier Eigenaar: Pieter Govers
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jan Cornelissen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Neeltje Benjamins
1680 GA 719 Eigenaar: Jan Cornelisse huijs Borgonje
1681 GA 719 Eigenaar: Neeltje Benjamins, Bourjonje
1702 Carel Jacobse
1706 De weduwe Jacob Janse
1713 De erven van Karel Jacobs
1715 De jonge Adriaan Kerkhoove
1724 De Stat
1739 Notulen Raad Het huis van de Stad waarin Weynant Maartens woonde, wordt verkocht aan Marijn van Belzen voor 20 ponden Vlaams
1746 Joost Boudewijnse
1750 Jan Jansen
1803 Jan Jansen
146     BRITAIGNE
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jan de Leeu
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen Gerritsen timmerman (van Dort) / bewoner: Jan de Wale
10-06-1595 RAZE 140 Adriaen Gerrits timmerman woont in het huis naast Bourgoigne.
16-01-1596 RAZE 140 Hubrecht Lauwereijs cleermacker contra Adriaen Gerrits timmerman; betreft jaar paije van een huis op de westdijk genaamd 't Wapen van Britaignen.
11-03-1597 RAZE 141 Hubrecht Lauwereijs cleermaker moet paij van koop van huis 't Wapen van Britaigne op de Westdijk betalen aan Adriaen van Dort.
04-03-1597 RAZE 141 Adriaen van Dort eigenaar van huis naast Bourgoigne.
1607 1608 Cohier Eigenaar: Adriaen (Gerrits) van Dort
1609 1617 Cohier Eigenaar: Adriaen (Gerrits) van Dort
1658 Cohier Eigenaar: weduwe Jan Carelsen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Burgemeester Jan Goewijn / bewoner: Elisabeth van Amen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Burgemeester Jan Goewijn / bewoner: Elisabeth van Amen
1680 GA 719 Eigenaar: Gillis Corthals; huijs Wapen van Bretanje
1705 Cornelis Carelse Schroevers
15-06-1727 RAZE 169 Cornelis Carelsen Schroever aan stad Arnemuiden huis in de westdijk Brittanijn
1739 RAZE 170 Hr. Alex. Sincklaer aan Joris PInte meestertimmerman o: erve z: Marinis van Belsen w: straat n: Ariaan Joosen
04-01-1743 RAZE 170 Joris Pinte baastimmerman schuldig aan Bartlomeus van de Capelle; huis de Hel, het Wapen van Brittanje in de westdijk en de Pinte in de Noordstraat.
1785 Anthony de Mol
21-10-1800 RAZE 171 Marinus de Mol aan Jacobus Buis
1806 Huis en erve eigenaar Jacobus Buis
147     VLISSINGEN
19-10-1577 RAZE 126 Jan de Leeu contra Pieter Jobs die 't erf (daar 't huis Vlissingen op gestaan heeft) heeft gekocht.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Gregorius Barthoen / bewoner: Marten Berman
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen Gerritsen timmerman
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jacomijntge Lenaerts
29-09-1587 RAZE 134 Sijmon Taelbout te Mdb. contra Gregori Jans Barthoen x Iefgen Bouwens mede wonende te Mdb.; betreft koop van huis op de Westdijk.
18-03-1589 RAZE 135 Cornelis Matthijs namens Gregori Barthoen betreft huis o/d westdijck aank. sterfhuis Sijmon Taelbout.
01-07-1612 Lidmaten Bewoners: Lysbeth de Vos j.d. en Jan de Vos j.g.
1658 Cohier Eigenaar: Marijn Bartoen
1670 GA 724-726 Ontvangen van de erfgenamen Willem Janssen Onderdijk van het huis Axelen.
1670 GA 724-726 Eigenaar Cornelis Blaesse
1674 1676 Cohier Eigenaar: Cornelis Blaessen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Cornelis Blaessen
1680 GA 719 Eigenaar Cornelis Blaes
1702 Cornelis Jacobs
1713 Sijmon Beaufort
1714 De weduwe Sijmon Beaufort
1721 De weduwe Cornelis Jacobse
1729 Marinus van Belsen
1734 Adriaan Gosem of Josen
1740 De weduwe Adrijaan Joosen of goosen
1748 Jacomijne Caarels
1751 Notulen Raad Huis is vanwege de achterstallig huisschatting aan de stad vervallen. Is echter zo bouwvallig dat besloten wordt het "om niet" aan Jacob van Cas in eigendom te geven. Deze is dan wel verplicht het huis op te knappen
28-11-1794 RAZE 171 De kerk aan Mons. Fransois Haaij timmermansbaas.
04-06-1804 RAZE 171 Andries Louwerense Wisse x Janna Janse Maartense aan Abraham van Eenenaam schepen en lid van het gemeentebestuur.
08-03-1806 RAZE 171 Dhr. Abraham van Eenenaam schepen en raad aan Jacobus Buijs.
148     EMAUS
15-03-1578 RAZE 126 Voogden van de wezen van Jan Joos Smid mogen erf op Oosteijnde gen. Emaus verkopen?????
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Sijmon Saelbout tot Middelburg
22-07-1595 RAZE 140 Steven Banchet wever contra Jacob Pijpe wonend buiten Mdb.; schuld over koop van huis op de westdijk genaamd Emaus volgens brief van 29-01-1595.  Steven heeft huis gekocht.
05-10-1597 Lidmaten Bewoners: (?) Cryntgen Marinus x Aelbrecht Joochems
05-07-1598 Lidmaten Bewoner: (?) Aelbrecht Joochems. Afkomstig uit Middelburch
1601 1636 Cohieren Eigenaar: Jochem (Janssen) Trente
10-12-1602 Cohier 1600 Eigenaar: Jochem Trente
02-07-1606 Lidmaten Bewoner: (?) Tanneken Cornelis, afkomstig uit Middelburch
01-04-1612 Lidmaten Bewoner: Grietgen Jans j.d.
1670 GA 725 Ontvangen van Jacobus Meurs; huis Emaus op de Westdijk.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jan Meurs
1677 1680 Cohier Eigenaar: Adriaan Adriaansen van Belzen
1680 GA 719 Eigenaar Jan Meurs; huis Emaus.
1681 GA 719 Eigenaar Adriaan Adriaans van Belzen
12-08-1770 RAZE 171 Jacob Marinusse aan Adriaan de Nooijer. n-o: Salomon van Eenenaam z-w: straat  Het huis was in 1743 verkocht aan Jacob Jacobse; is later bij de wed. gebleven (Geertje Schroevers?) x Marinus Marinusse.
23-03-1798 RAZE 171 Adriaan de Nooijer aan Marinus Boudewijns Grootjans. n-o: Salomon van Eenenaam z-w straat.
1806 Huis en erve eigenaar Marinus Boudewijns Grootjans.
149     DEN AERMEN DUIJVEL
1579 Cohier 1579 Bewoner: Maijken Huijgens weduwe
10-06-1581 RAZE 130 Lijne de wrochstigge van Jan Engelberts keete contra Jan Barents; baljuw en schepenen naar de Westdijck huis genaamd in Abrahams Schoot op verzoek van Ghijsbrecht Ghijsbrechts backer; betreft drooge harinck die niet meer vertiert kan worden moet in de kai
14-10-1581 RAZE 130 Gijsbrecht Gijsbrechts huurschuld Abrahams Schoot  aan Steven Gilles te Mdb
28-07-1582 RAZE 131 Gijsbrecht Ghijsbrechts bakker contra Steven Gilles schoenmaker; betreft koop huis.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Geerken Jans
28-04-1584 RAZE 133 Jan Matthijs landman contra Geerken Jans op de Westdijk.
28-01-1585 RAZE 133 Cornelis van Huessen wachtmeester contra Gheert Jans weerdinne in Abrahams Schoot.
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jochem Trente
14-06-1586 RAZE 133 Geertken Jans weerdinne in Abrahams Schoot contra …
18-04-1589 RAZE 135 Jan Matthijs landman contra Geerken Jans in Abrahams Schoot.
05-10-1591 RAZE 136 Roelant Jan metser contra Geert Jans in Abrahams Schoot.
10-01-1593 Lidmaten Bewoners: Geertgen x Joachim Janssen
29-09-1596 Lidmaten Bewoner: Digneman Gheertssen, afkomstig uit Vere
1600 1636 Cohieren Eigenaar: Jochem (Janssen) Trente (deze speelde trompet)
30-09-1601 Lidmaten Bewoner: Joochem Janssen
27-03-1622 Lidmaten Bewoner: Goeitien Willems
1658 Cohier Ariaen Jorissen
1670 GA 725 Ontvangen van Niclaes Barbet, organist wegens coop van huijs Abrahams Schoo
1674 1676 Cohier Eigenaar: Nicolaes Barbet
1677 1680 Cohier Eigenaar: Claes Barbet
1680 GA 719-VI-94 Eigenaar: Claas Berber
1680 GA 719-VI-93 Eigenaar: Joris de Koster (samen met Middelburg en 't Wapen van Portugale)
1702 Daniel en Nathanael van der Leije
1705 Jan Boone
1709 Sara van Rooven weduwe van Willem Koens
1717 Monseigneur Pieter Bouwens
1720 Jan Macque
1760 De heer Engelse
04-03-1763 RAZE 170 Adriaan Engelse schepen en raad aan Salomon van Eenenaam baas kleermaker; schuldig aan Jacob Quinten o: Jasper Pauwelse z: Jacob Marinusse w: straat n: Teuntje Jans
1806 Huis en erve eigenaar Maatje van Noortende (wed. van Salomon van Eenenaam)
150     ALMIJNKINEREN
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Goort van Breda
1584 Cohier 1584 Eigenaar: wed. Govert Daniels
1586 1597 Cohier Eigenaar: Anthonijs Goossens
02-07-1589 Lidmaten Bewoner: Thuentgen Anthuenis, J.D.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Anthonij Goossens
1601 1636 Cohieren Eigenaar: Daniel Govertssen / bewoner: Tanneken Govers, wed.
04-01-1604 Lidmaten Bewoner: Tanneken Govers, wed. van Anthonis Goossen.
1658 Cohier Eigenaar: Ariaen Danielsen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jacobus Claessen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Gerrit Pietersen
1702 Jacob Jacobse
1706 Jacob de Ridder
1733 RAZE 180c Jacob de Ridder won. a/d keet onder Arnemuiden aan dochters dochter Leuntje Jans (vader Jan  Blaas) z'n huis aan de Westdijkstraat gen. Almijnkinders
1736 Jan Blaas
1737 Blaas Claasen
17-12-1748 RAZE 170 Teuntje Jans wed. Blaas Clase inde zoutkete
08-08-1765 RAZE 170 Cornelis Jobse x Teune Jans Blaas aan haar soon Claas Blaas huis Alminkinderen. o-z: huis/hof van Salomon van Eenenaam w: straat n: Jan Peene
1806 Huis en erve eigenaar Klaas Blaasse
151     BROUCK
20-01-1576 RAZE 187n Trijn Jans op de Westdijck weduwe van Jacob Claeijs alias Bommer
1579 Cohier 1579 Bewoner: Trijn Jans
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen Cornelis Cuiper
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Jan de Lange
23-06-1586 Lidmaten Bewoner: Mayken Geerbrants J.D.
03-07-1588 Lidmaten Bewoner: Marten Corcelles x Mayken afkomstig uit Leyden. Vertrekken later naar Middelburch
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Jan de Lange
1601 1606 Cohier Eigenaar: Jan de Lange / bewoner: Rutger Nauwen
06-01-1602 Lidmaten Bewoner: Rutgter Nauwen, afkomstig uit Midderlburgh.
04-01-1604 Lidmaten Bewoners: Madeleentgen van Bouchoute x Jan de Lange. (Trouwboek: Jan de Langhe ot.  29-11-1603 Vere, met Madeleentgen van Bouchaute uit Gent)
1606 Lidmaten Bewoners: Elisabeth de Lange j.d. (avondmaal 02-04-1606) en Lincken van Bouchoute, schoonzuster van Jan de Langhe (avondmaal 02-07-1606)
1607 1608 Cohier Eigenaar: Theune Jan
1609 1636 Cohier Eigenaar: Theune Jan
1674 1676 Cohier Eigenaar: weduwe Adriaen Jorissen
1677 1680 Cohier Eigenaar: weduwe Adriaen Jorissen
1702 De heer burgemeester Pieter de Vroe
1709 Ds. Nicolaas du Marchy of du Marchie
1726 De heer Leendert Sens of Siens
1737 De heer Pieter Kien
1746 De weduwe van de heer Pieter Kien
1747 Jan Peere
1768 De weduwe van Jan Peere
1769 Jan Basseveld
05-08-1791 RAZE 170 Erfgenamen Bassevelde aan Casper Mulder.
26-04-1800 RAZE 170 Casper Muller aan Lourens van Eenenaam.
1806 Huis en erve eigenaar Lourens van Eenenaam.
152     MECHELEN
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Jacob Joossen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: wezen Heijndrick Jacobs /  bewoner: Jacob Joossen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Jan de Lange
1607 1608 Cohier Eigenaar: Theune Jan
1609 1636 Cohier Eigenaar: Theune Jan
1674 1676 Cohier Eigenaar: Daniel van der Leije
1677 1680 Cohier Eigenaar: Daniel van der Leije
1702 De heer burgemeester Pieter de Vroe
1709 Ds. Nicolaas du Marchy of du Marchie
1726 De heer Leendert Sens of Siens
1737 De heer Pieter Kien
1746 De weduwe van de heer Kien
1747 Jan Peere
1768 De weduwe van Jan Peere
1769 Rijk Rijkse
03-06-1795 RAZE 171 Rijk Rijkse aan Daniel Rijkse; woonhuijs en slagthuijs. o: Jan Crucq z: Claas Blaase n: Casper Mulder
1806 Huis en erve eigenaar Daniel Rijkse
153     JERUSALEM
09-06-1576 RAZE 126 Cornelis Pieters in Jerusalem contra Ambrosius Barbier corporaal; boete.
1579 Cohier 1579 Bewoner: Cornelis Adriaens
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Barent Gerrits blockmacker
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Teunis Janssen schuytman
09-05-1587 RAZE 134 Barent Gerrit Blockmacker heeft huis Jerusalem van Antheunis Jans weert in de 3 Haringen gekocht.
02-06-1590 RAZE 136 Laureijs Decker namens voogden van de wezen van Antheunis Jans x  wjjlen Barbele Gerrits contra Barent Gerrits blockmacker tegenwoordig wonend ter Gouwe als eigenaar van een huis op de westdijk genaamd Jerusalem; staat ledig; schuldbrief.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Teunis Janssen schuytman
19-07-1602 RAZE 187f Theunis Jans huis op de Westdijck
1636 Cohier Eigenaar: Theune Jan
1674 1676 Cohier Eigenaar: Willem Teeling
1702 Jacob Pinte
1720 RAZE 169 Jacob Joris Pinte aan hr. Johan de Roo schepen (secretaris) ; huis op de westdijk gen. Jeruzalem. w: straat
1734 Magdalena Cole of Cool
1747 Jan Katte
12-06-1751 RAZE 170 Kerkeraad aan Marijnis Jacobse; zo: Pieter Kien n: Abraham van Damme w: straat
1759 Jan de Regte (vanaf 1768 Jan de Regt)
01-03-1802 RAZE 171 Jacomina Blaasse Grootjans wed. Jan de Regt aan minderjarige weeze Abraham Katte; huis Jeruzalem. o: Johannis Crucq w: straat n: Jan Blaas z: Louwerens van Eenenaam
1806 Huis en erve eigenaar Abraham Katte
154     DUIZEND VREEZEN
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan Matthijssen
1586 1597 Cohier 1579 Eigenaar: Jan Matthijssen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Jan Matthijssen Bom
1601 1617 Cohieren Eigenaar: Jan Matthijssen Bom
1636 GA 547  't huis van Jan Matthijs Boom
1658 Cohier Eigenaar: Jan Mathijssen Boom
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jan Matthijssen Boom
1677 1680 Cohier Eigenaar: Pieter van Roon
1680 GA 719 Eigenaar Pieter van Roon (zie ook de Roo Leeuw)
1702 Hanna Provo
1706 Hans Kok
1713 Hans Meijer
1726 Willem Klauw
1734 Jacob Block, afkomstig uit Sinoutskerke. Legt in 1743 de poorterseed af
1743 Jan Goeree
1747 Abram van Damme, tabakskerver en winkelier, afkomstig uit Axel.
31-08-1748 RAZE 170 Abraham van Damme schuldig aan hr. Pieter van de Mal hyp. huis de Duijsent Vrese.
24-02-1766 RAZE 170 dhr. Abraham van Damme schepen en raad deser stad aan Jacob Cornelisse. z: Jan de Regt o: hr. Jan Peere n: Job Grootjans w: straat.
1768 Jan Blaas (vanaf 1782 Blaasse)
1806 Huis en erve eigenaar Jan Blaasse.
155     DE KLEIJNE RUIJTER
1579 Cohier 1579 Bewoner: Lange Cornelis
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen van Dort / bewoner: Christinen de Vrient
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Adriaen van Dort
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Adriaen van Dort
1601 1617 Cohieren Eigenaar: Adriaen (Gerritsen) van Dort
1636 GA 547  't huis van Jan van Dort.
1658 Cohier Eigenaar: Jan van Dort
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jan van Dort
1702 Hanna Provo
1706 Hans Kok
1713 Hans Meijer
1716 De heer Broeder
19-08-1728 RAZE 169 Johannis de Roo aan Job Grootjans huis de Roosd op westdijk; w: straat. (in 1782 gesteld op Maatie Schroevers)
1774 De weduwe Job Grootjans
17-08-1782 RAZE 170 Maatie Schroevers wed. Job Grootjans aan Marinus Schroevers huis de Kleijne Ruijle in de Westdijk. o: hofje Jan Basseveld z: Jan Blaase w: lieven straate n: Jan Lod. Kramer.
1806 Huis en erve eigenaar Marinus Schroevers
156     DE SONNEBLOM (1740)
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Pieter Snel
1586 1597 Cohier Eigenaar: Pieter Snel
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Pieter Snel / bewoner: Lysken Adriaens
1601 1606 Cohier Eigenaar: Pieter Snel
1607 1608 Cohier Bewoner: weduwe Adriaen Peens
1609 1617 Cohier Eigenaar: Pieter Snel / bewoner: weduwe Adriaen Peens
1636 GA 547 Lieven de Meulmeester (de jonge)
1658 Cohier Eigenaar: Lieven Meulmeester de Jonge
1674 1676 Cohier Eigenaar: Lieven Meulmeester de Jonge
1702 Jan Willemse Schroever
1720 Jacob de Niet
1734 Jacobus de Niedt
1749 De weduwe de Niet
1752 Jacobus de Niet
1753 De weduwe de NIet
1763 De weduwe Maja de Niet
14-11-1769 RAZE 171 Maatie vander Kloot (overl.) wed. van Jacobus de Niet aan Jan Lodewijk Kramer (deze kwam in 1767 van Tholen). o: hof van hr. Jan Peere z: Job Grootjans w: straat n: adr. Adriaanse
14-01-1801 RAZE 171 Erven Jan Lodewijk Kramer aan Cornelis Kramer
01-10-1805 RAZE 171 Cornelis Kramer aan Jan Kramer huis de Zonnebloem. o: Janis de Maree & comp. w: straat n: Marinus de Nooijer z: Marinus Schroevers met daarachter gelegen hof uitkomende met een gang in de westdijkstraat
156A     HUIS ZONDER NAAM
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Coert Thomassen backer
1601 1606 Cohier Eigenaar: Coert Thomassen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Coert Thomassen
1609 1636 Cohier Eigenaar: Ingelbert Courtssen (backer)
1674 1676 Cohier Eigenaar: Mr. de Clerck
157     DE CAROFFEL / COMSTEL (1806)
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan Asscherink
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Theunis Janssen schuytman
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Theunis Janssen schuytman
1601 1606 Cohier Eigenaar: Theune Janssen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Theune Jan
1609 1617 Cohier Eigenaar: Willem Gose(s)
26-12-1622 Lidmaten Bewoner: Jacomijntie Willems j.d.
1636 Cohier Eigenaar: Blaes Claeijssen
1658 Cohier Eigenaar: Blaes Claeijssen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Blaes Claessen
1702 Joos Grootjans
1724 Adriaan Cornelissen
1738 Jacob Marijnissen
1744 Adriaan Adriaanse
1791 Marinus Marinusse
1806 Huis en erve eigenaar Marinis Mar. de Nooijer
158     DE CLEIJNE GRIPHIOEN
17-12-1577 RAZE 126 Cornelis Claijs de Ligte (man van Spaansche Tanne) te Vlissingen erfgenaam van een erf in de Nieuwstraat naast de Wal bij de Middelburgse Poort
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Spaensche Tanne = Anna Jans
27-11-1582 RAZE 131 Cornelis Claijs, Spaensche Tanne's man, contra baillui.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Spaensche Tanne = Anna Jans
30-04-1591 RAZE 136 Ghijsbrecht Ghijsbrechts backer coper van huis den Cleijnen Griphoen op de westdijk aangekomen hebbende Pieter PIeters Clootken; is in gebreke gebleven de paij te betalen; daarom mag Stoffel Jacobs landman het huis nogeens verkopen.
13-07-1591 RAZE 136 Anna Jans moet paij van huis op de westdijk genaamd de Cleijne Griphoen betalen volgens brief van 16-07-1578 en transportbrief van 08-01-1591.
06-10-1592 RAZE 137 Gijsbrecht Gijsbrechts bakker moet een jaar paij betalen aan Stoffel Jacobs.
13-12-1594 RAZE 139 Gijsbrecht Gijsbrechts bakker coper van huis den Grijphoen op de Westdijk contra Barth. Cannoije.
12-07-1594 RAZE 139 MIchiel Solario contra Joris Potevin; Solario mag huis de Griphoen verhuren
1636 Cohier Eigenaar: erfgenamen Adriaen Huijgens
1658 Cohier Eigenaar: erfgenamen Adriaen Huijgens
1674 1676 Cohier Eigenaar: erfgenamen Adriaen Huijgens
1702 Nathanael van der Leije
1708 Cornelis Bolders
1715 De weduwe van Cornelis Bolders
1726 Cornelis van der Plas
1732 RAZE 169 Huis van ouds genaamd Blaas Clase in de Westdijk.
1734 Anthony de Grijson
1736 Jacob van Cas
07-07-1742 RAZE 170 Jacob van Cas aan Marijnis Jorisse; later Johanna Cornelisse wed. Marijnis Jorisse.
1753 De weduwe van Marijnis Jorisse
1766 Vanaf 1766 wordt dit huis ook wel de Ronde Weerelt genoemd
18-01-1794 RAZE 170 Johanna Cornelisse wed. Marinus Jorisse aan Jan Adriaanse huis Blaas Clase.
25-06-1802 RAZE 171 Cornelis Jacobse aan Cornelis van Belzen huis Blaas Claas
30-09-1803 RAZE 171 Adriana Merison wed. Cornelis van Belzen won. aan het sloe in het Sint Joosland aan Joost Smout veerman op het veer het Sloe te Sint Joosland huis Blaas Claase
1805 RAZE 171 Joost Smout veerman aan het Sloe in het Sint Joosland aan Lourens van Eenenaam huis Blaas Klaasse.
1806 Huis en erve eigenaar Louwrens van Eenenaam.
159     DE GROOTE PLOUGH
19-03-1575 RAZE 124 Aelbrecht de Graft namens zwager Gerrit Bouwens; betreft verkoop  huis + vervallen erf ernaast.
24-09-1575 RAZE 126 Reijer Antheunis Geerts eigenaar van de Plouch eertijds van Frans Courts rente aan Gerrit Bouwens.
23-04-1575 RAZE 125 Aelbrecht van de Graft namens Gerrit Bouwens contra Reijn Ontgers eigenaar van de Plouch.
26-03-1577 RAZE 126 Pieter Jobs namens erfg. Van Frans Courts contra Gerrit Bouwens als cooper van de Plouch.
14-10-1578 RAZE 126 Cornelis Adriaens Steenbacker contra Gerrit Bouwens; huis de Plouch gekocht.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Gerrit Bouwens
24-02-1582 RAZE 130  Jan Luijtgens en schipper Stine zijn huisvrouw…..
1584 Cohier 1584 Schipper Stine (=Stine Jans)
05-05-1587 RAZE 134 Schipper Stijne contra Pieter Gerbrants eertijds deken van schippersgilde geweest.
02-10-1590 RAZE 136 Cornelis Rijser contra Volckert Jans als erfgenaam van schipper Stine (zijn moeder).
1614 1617 Cohier Eigenaar: De stad Arnemuiden
1636 Cohier Eigenaar: De stad Arnemuiden
1658 Cohier Eigenaar: Dingman Hendricks
1674 1676 Cohier Eigenaar: Joris Pinte
1677 1680 Cohier Eigenaar: Gijsbrecht Pietersen
1702 Adriaan Coutsijn
1708 Jacob Goudfooy of Goudvooy
1730 Jacob Goudvooy de Stat
1736 Notulen Raad Abraham van 't Noordende huurt het huysken "De Meelsak" van Jacob Godefroy. Tevens pacht hij de molen voor 7 jaar. Hij is afkomstig uit Burgh (Schouwen)
1738 De Stat
1743 Notulen Raad Het aan de stad toebehorende huis, waar de molenaar in woont, verkeerd in vervallen toestand.  Het wordt gerepareerd.
30-03-1775 RAZE 170 Gemeente Arnemuiden aan Pieter Adriaanse meerderj. jm won. te Axel, tevens de korenwindmolen.
1778 Huis de Meelzak gekocht door Pieter Adriaanse v. Arn. staande op de dijk buiten de Middelburgse Poort behorende bij de windmolen.
21-02-1806 RAZE 170 Pieter Adriaanse molenaarsbaas binnen Arn. aan Adriaan Adriaanse won. Meliskerke een koornwindmolen met de molenberg even buiten de stad met huis de Meelzak in de Westdijk over de Middelburgse Poort voor 1350 ponden Vlaams
1806 Huis en erve eigenaar Adriaan Adriaanse
160     DE CLEIJNE PLOUGH / SCHAGEN
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Schipper Stine (=Stine Jans)
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Maetge Yoos  wed. Jan Pieterssen
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Jan Crol
1601 1606 Cohier Huis wordt nu Schagen genoemd
1658 Cohier Eigenaar: Dingman Hendricks
1674 1676 Cohier Eigenaar: Joris Pinte
1677 1680 Cohier Eigenaar: Gijsbrecht Pietersen
1702 De heer Pieter Kien
1710 Nicolaas Wakky
12-07-1712 RAZE 180c Huis de Groene Ploeg en Schagen a/d Westdijk bij de Middelburgse Poort van Aagtie Cornelis wed.  Pieter Cappers met zoon Nicolaas Mackij
1712 De weduwe van Daniel Wanjon
1715 Jacob Lauwa
1717 Gillis Haasdon
1720 Joris Pinte, timmermansbaas
24-08-1731 RAZE 169 Joris Pinte aan Jan Koorn; huis de Groene Ploeg aan de Middelburgse Poort.
26-06-1752 RAZE 170 Jan Kooren aan Blaas Boudewijns Grootjans huis de Groene Ploeg en Schage. o:Lieven Boudewijnse nw: straat z: de stad.
16-06-1783 RAZE 171 Blaas Boud. Grootjans aan zoon Bouden Blaasse Grootjans gedeelte van zijn huis de Groen Ploeg en Scharre. Op 12 augustus ander gedeelte van huis en erf aan Marinus de Ridder.
07-12-1793 RAZE 171 Marinus de Ridder aan broer Jacob de ridder huis de Groen Ploeg en Scharre o: Pieter Adriaans z: wed. Blaas Boud. Grootjans wn: straat.
09-05-1801 RAZE 171 (Joris Vogel x) Jacomijntje Blaase Grootjans aan Willem Buster huis de Groene Ploeg en Scharre. o: erve Pieter Adriaanse z: Boudwijn Blaasse Grootjans wn: straat
1805 RAZE 171 Jacob de Ridder aan Hubregt Klaasse gedeelte van de Groene Ploeg en Scharre. o: Pieter Adriaanse z: Willem Buster
Ga naar boven