Historische Vereniging Arnemuiden

Westdijk - westzijde
datum van datum to bron info over eigenaar / bewoner
160A     DEN HAULTUYN
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Adriaen van Dort
1636 Cohier Maljert de Kick
161     DE CLEIJNE ROOSE
27-07-1577 RAZE 126 Rapport van de gesworen stadbode: Passchijne Jans en Catelijne Jans beide dochters van Jan Jans, cleermacker, in leven wonend in huis de Cleijne Roose; moeten verlopen rente betalen.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Hans van Liere
1584 Cohier 1584 Eigenaar: weduwe Hans van Liere (=Lijnken Gebbaerts)
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Jacques Danckert schilder
1607 1608 Cohier Eigenaar: Naenken Schilders
1609 1617 Cohier Eigenaar: Naenken Schilders
1636 Cohier Eigenaar: Naenken Schilders
1658 Cohier Eigenaar: weduwe Benjamijn Gast
1674 1676 Cohier Eigenaar: van Delen
162     DE GROOTE ROOSE
1584 Cohier 1584 Eigenaar: weduwe Hans van Liere (=Lijnken Gebbaert) / bewoner: Jan Sijmonsse schipper
26-10-1585 RAZE 133 Jacob Sijmons en Lijnken Gebbaerts zijn huisvrouw, weduwe Hans van Liere, contra Sijmon Moijaert; betreft rente van erf op de Westdijk daar huis de Grote Roose op gestaan heeft.
01-11-1594 RAZE 139 Aert de Kempenaar droogscheerder sequester boedel Lijnken Gebbaerts contra Sijmon Moijaert;; schuld van rente op huis de Groote Roose op de Westdijck.
08-10-1594 RAZE 139 Pieter Sijmons voogd van de wezen van Hans van LIere metselaer x Lijnken Gebbaert laatst getrouwd met Jacob Sijmons; Lijnken gisteren overleden, veel schulden, verzoekt te mogen verkopen.
11-03-1597 RAZE 141 Barthelmeus van Gense mesmaecker eigenaar van huis de Ro…. op de westdijk contra contra Heindrick Geerts te Mdb.; verlopen rente.
1607 1608 Cohier Eigenaar: Adolff Spiers
1609 1617 Cohier Eigenaar: Adolff Spiers
1636 Cohier Eigenaar: Adolff Spiers
1658 Cohier Eigenaar: Benjamijn Gast
1674 1676 Cohier Eigenaar: van Delen
163     HAMBORCH
06-08-1574 RAZE 124 Gillis Antheunis eigenaar huis de Goude Leeu; reparatie
26-02-1575 RAZE 124 Leijn Victoors contra Jasper Mulder en Frans van der Eijcken betreft huis de Goude Leeu.
25-01-1575 RAZE 124 Leijn Victoors x Digneken Jans Thorens contra Gillis Antheunis als eigenaar van het huis.
16-07-1576 RAZE 126 Gillis Antheunis eigenaar van het huis, tegenwoordig in Holland,  contra Thomas Broeder.
24-06-1578 RAZE 126 Gillis Theunis schipper van de Goude bezitter van huis de Goude Leeu……….
25-02-1578 RAZE 126 Thomas Broeder van Middelburg contra Gillis Antheunis eigenaar van de Goude Leeu.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Willem Antheunis
30-11-1580 RAZE 128 Pieter Cornelis namens Leijn Victoors contra Gillis Antheunis eigenaar van de Goude Leeu.
01-10-1583 RAZE 132 De weerd in Hamborch (=Claes van Nieuwenhuijzen) op de Westdijk contra…  (ook 12-11)
25-12-1585 Lidmaten Bewoner: Pieter Symons, afkomstig uit Antwerpen.
1586 1597 Cohier 1597 Bewoner: Hendrick Gerritsen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Heijndrick Geertsen
1609 1617 Cohier Eigenaar: Heijndrick Geertsen
1636 Cohier Eigenaar: Heijndrick Geertsen
1658 Cohier Eigenaar: Pieter Goversen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Lowijs Keestock
1677 1680 Cohier Eigenaar: Lowijs Keestock
164     HUIS ZONDER NAAM
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Marinus Claijssen huerman
1586 1597 Cohier Eigenaar: Marinus Claijssen huerman
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Marinus Claijssen
1601 1606 Cohier Eigenaar: Marinus Claessen
1607 1608 Cohier Eigenaar: Mayken Marinus
1609 1617 Cohier Eigenaar: Mayken weduwe Marinus Claessen
1636 Cohier Eigenaar: Grijtje Coerts
1658 Cohier Eigenaar: Gillis van Maldegem
1674 1676 Cohier Eigenaar: weduwe Barent Janssen
1677 1680 Cohier Eigenaar: weduwe Barent Janssen
165     T GOUDE CRUIJCE
20-07-1574 RAZE 124 Claas Jans in  't Gulden Cruijse.
13-11-1574 RAZE 124 Hans van Bruijnswijck contra Heijndrick Jans huistimmerman; betreft reparatie aan het huis.  (is dit Hans Hoedtgen?)
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Hans Hoedtgen
17-10-1579 RAZE 127 Jan de Brune x weduwe van Claijs Jans eigenaar en laatste bezitter van vervallen huis op de Westdijck genaamd 't Gulde Cruijse contra Crijn Geleijns namens wezen; rentebrief van 29-11-1553.
05-03-1580 RAZE 127 Cornelis Matthijs namens Jacob Joos timmerman contra Cornelis Jobs timmerman als cooper huis GC.
10-02-1582 RAZE 130 Jan de Brune contra Jacob Joos; betreft huis 't Goude Cruijse dat Jacob gekocht heeft en aan Cornelis Jobs overgelaten; nu de weduwe Cornelis Jobs. Crijn Geleijns heeft rente tegoed.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Roelant Duboijs  metselaar
1607 1608 Cohier Eigenaar: de weduwe van Roelant de metser
1609 1617 Cohier Eigenaar: de weduwe van Roelant de metser
06-04-1614 Lidmaten Bewoner: Marynis Cornelissen
1636 GA 547 Huis Goude Cruijs; stads memorie
1674 1676 Cohier Eigenaar: weduwe Antheunis Adriaensen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Marinus Jacobsen
1702 Magdalena Barends
1718 Daniel van Belzen
1734 Marijn Cornelissen
1743 De weduwe Marijn Cornelissen
1766 De weduwe van Marinus Cornelissen
02-04-1782 RAZE 171 Diaconie / kerk aan Jannetje van Belsen wed. Leendert Grootjans het huis het Goudene Kruijs in de westdijk.
1797 Daniel Leendertse Grootjans
1806 Huis en erve eigenaar Daniel Leendertse Grootjans
166     T WAPEN VAN HOOREN
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Maetgen Jans
16-09-1583 RAZE 131 Jan Jans cuper te Somersdijk contra Cornelis Cornelis en (zijn vrouw) moer van Calisen.
22-10-1583 RAZE 131 Cornelis Cornelis bezitter van hypotheek contra Cornelis Claes de LIchte (te Vlissingen); moet betalen wegen koop van huijs de Clock op de westdijck van de Lichte
1584 Cohier 1584 Eigenaar: moer van Calisen ( =Neelle Jans)
21-04-1584 RAZE 133 Lenaert de Keijser namens moer van de Calisen en haar dochter.
19-01-1585 RAZE 133 Huisvrouw van Cornelis Cornelis alias moer van de Calisen contra Mr. Hans Hasselmans.
10-06-1586 RAZE 134 Wed. Cornelis Cornelis alias moer van de Calisen contra Pieter de Meijer.
06-09-1586 RAZE 134 Neelle Jans alias moer van Calisen contra…..
21-06-1588 RAZE 135 Cornelis Claes de Lichte te goed van sterfhuis moer van Calissen; rente van huis op de westdijk genaamd de Clocke.
31-03-1588 RAZE 135 Pieter van Lieuwaerden voogd v/d wees van Corn. Corn. en Neele Jans alias moer van de Calisen.
1607 1608 Cohier Eigenaar: Claes de Vos
1609 1617 Cohier Eigenaar: Claes de Vos
03-04-1624 Lidmaten Bewoner: Pieter Joorissen de Vos
1636 Cohier Eigenaar: Pieter Jorissen de Vos
1658 Cohier Eigenaar: weduwe Cornelis van Ceters
1674 1676 Cohier Eigenaar: Daniel van Belsen
1677 1680 Cohier Eigenaar: wed. Daniel van Belsen
167     OOSTZANEN
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Cornelis Claijssen / bewoner: Zier Schuijtman
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Hubrecht Lauwereijs cleermacker
03-07-1588 Lidmaten Bewoner: Janneken Costers x Geraert Clais. Afkomstig uit Vlissingen. Vertrekken later naar Goes
26-09-1595 RAZE 140 Willem van Zalinghen contra Hubrecht Lauwereijs cleermacker; betreft koop van huis de Blauwe Hant op de Westdijk door Willem gekocht; paijbrief van 24-04-1593.
26-10-1596 RAZE 141 Lijnken Willem van Zalinghes wed.  contra Michiel Solario en Adriaen Soeteman;  betreft huis de Blauwe Hant.
27-01-1596 RAZE 140 Lijnken wed. Willem van Zalinghen contra Merten Jans herendienaar.
18-06-1596 RAZE 141 Hubrecht Lauwereijs cleermacker moet Aert Aelbrechts ketelaer rente betalen over huis
1614 1617 Cohieren Eigenaar: weduwe Ketelaers
03-04-1616 Lidmaten Bewoner: Dirrick Cornelissen, schoelapper.
1658 Marinus Andriessen Duijvecot bezitter van de Blauwe Hant overlijdt. Hij was landman,  zoutzieder, burgemeester en raad van Arnemuiden.
1658 Cohier Eigenaar: weduwe Lauris Jacobsen
1674 1676 Cohier Eigenaar:weduwe Lieven Cole
1677 1680 Cohier Eigenaar:weduwe Lieven Cole
168     VLISSINGEN
19-10-1577 RAZE 126 Pieter Jobs heeft erf daar huis Vlissingen op gestaan heeft gekocht
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jan Cornelissen (x Grietken Jans)
1607 1608 Cohier Eigenaar: Anthony Herbrechts
1609 1617 Cohier Eigenaar: Anthony Herbrechts
31-10-1617 Lidmaten Bewoner: Janneken Herbrechts
1658 Cohier Eigenaar: Jan Lievensen
1674 1676 Cohier Eigenaar: weduwe Jan Lievensen
1677 GA 728 Ontvangen innegelt van Lieven Adriaensz huijs Vlissingen gekomen.
1677 1680 Cohier Eigenaar: Lieven Adriaansen
1680 GA 719 Eigenaar: Lieven Adriaense
1702 Jan Cornelisse
1715 Gekocht door de stat van Jan Cornelisse. In 1722 besluit het stadsbestuur het bouwvallige pand  te repareren en weer bewoonbaar te maken.
1738 De heer Dirk Broeder
1748 Den rendant
1749 De weduwe van de heer Broeder
1758 De heer Broeder
21-02-1761 RAZE 170 Juffr. Anthonia van Hoogstrate wed. van Dirk Broeder aan Geertie Blaas wed. Arijaan Grootjans; huis Vlissingen. z: Daniel van Belsen w: wal n: Geertie Jacobs o: straat
06-03-1792 RAZE 171 De boedel van Geertje Blaasse wed. Adriaan Joosse Grootjans aan broer Klaas Adr. Grootjans (namens Joost Adr. Grootjans) z: Cornelis Cornelisse w: wal n: Geertje Janse
20-07-1805 RAZE 171 Klaas Adr. Grootjans aan Joos Leendertse Grootjans. o: straat z: Cornelis Cornelisz n: Adriaan Adriaansz w: walle
169     DORDRECHT
28-07-1578 RAZE 126 Cornelis Claijs Bousijck te Goes heeft rente te goed van Lijsbeth Jacobs alias dove Lijs als laatste eigenaar van het erf op de Westdijck waar eertijds het huis Dordrecht gestaan heeft.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Cornelis Claijssen Bousijck te Goes / bewoner: Claijs Lenaertsen
14-05-1583 RAZE 132  Willem Clauwaert (=weert) en huisvr. moeten huis Dordrecht ontruimen; contra Jan Bogaert.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Marinus Cornelissen huerman
27-09-1588 RAZE 135 Claes Sijmons weert in Dort contra tappersgilde; beloofd poorter te worden.
27-07-1591 RAZE 136 Marinus Cornelis schipper als eigenaar van Dordrecht op de westdijk contra Aert Aelbrechts ketelaer als eigenaar van huis daarnaast en Cornelis Claes de Lichte; betreft ruzie van lange tijd over een loden goot tussen de huizen.
20-10-1592 RAZE 137 Sandrijne Joris weerdinne in Dort………  (x Antheunis Jac. Oudeman (26-11-1594)
06-01-1594 RAZE 138 Jacob Vechters contra Dirrick Gerrits in Dort.
29-01-1594 RAZE 138 Anna Jans  (x Dirrick Gerrits) weerdinne in Dort contra Maijcken (x Jan Slumer houtzager) weerdinne in de Fortune; injurie
1601 1636 Cohieren Eigenaar: Cornelis Franssen
01-01-1612 Lidmaten Bewoner: Adriaenken Cornelis j.d.
1670 GA 725 Ontvangen van Tannetje Sijmons wed. Jan de Poorter ende Pieter van Pantegem, ieder de helft wegens het huijs Dort, gestaen op de Westdijk.
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jan Poorter
1677 1680 Cohier Eigenaar: wed. Jan Poorter
1702 Willem Willemse Schroevers
1721 De weduwe van Willem Willemse Schroevers
1724 Jacob Hubregts of Huybregtse
1758 Geertje Jans
1759 De weduwe van Jan Marinusse
1777 De weduwe van Adriaan Marinusse
1806 Adriaan Adriaanse
170     SINT JAN
1579 Cohier 1579 Bewoner: Foppen Jans
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen van Dort / bewoner: Colonel Jan Piron
05-10-1597 Lidmaten Bewoners: Joncvrouwe x Jan Piron / Elisabeth hare maete. Allen afkomstig uit Axele.
07-01-1607 Lidmaten Bewoners: Willem Sonneman x Heyndricxsken
1607 1608 Cohier Eigenaar: Magdalena Oliviers
1609 1617 Cohier Eigenaar: Magdalena Oliviers
01-07-1612 Lidmaten Bewoner: Francois Nadael
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jan Reijnouts
1677 1680 Cohier Eigenaar: Gerrit van der Leije
1680 GA 719 Eigenaar: Gerrit van der Leije; huis St. Jan
1701 Kroniek Samuel Laurent., genees- en heelmeester. Afkomstig uit Vassy in Frankrijk. Tot aan zijn overlijden in 1729 lid van het stadsbestuur, meestal als burgemeester
1729 Notulen Raad De weduwe van de heer Samuel Laurent heeft hier een winkel van boter en kaas.
1738 Notulen Raad Jacob van Cas, afkomstig uit Veere zet de zuivelwinkel van de weduwe Laurent voort
1793 Louwisa van Kas, weduwe van Qulderij
1806 Huis en erve eigenaar Louisa van Kas
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Cornelis Woutersen
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Cornelis Wouters blockmacker / bewoner: Adriaen Lenaerts blockmacker
1586 1597 Cohier Eigenaar: Cornelis  Blockmacker (x Huybrechtje Michiels)
01-02-1597 RAZE 141 Op verzoek van Huijbrechtje Michiels wed. Cornelis de blockmaker huisraad in haar huis verkocht door Cornelis Jans Valcke (of Balcke) x Trijntgen Ghijsse wegen  huurschuld aan Cornelis Jans.
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Cornelis  Blockmacker
1601 1606 Cohier Eigenaar: Cornelis  de Blockmacker
1607 1613 Cohier Eigenaar: Cornelis  de Blockmacker
1614 1617 Cohier Eigenaar: Adriaen der Weduwen
1674 1676 Cohier Eigenaar: Pieter van Pantegem
1677 1680 Cohier Eigenaar: Abram Cornu
1701 Kroniek Samuel Laurent., genees- en heelmeester. Afkomstig uit Vassy in Frankrijk. Tot aan zijn overlijden in 1729 lid van het stadsbestuur, meestal als burgemeester
1729 Notulen Raad De weduwe van de heer Samuel Laurent heeft hier een winkel van boter en kaas.
1738 Notulen Raad Jacob van Cas, afkomstig uit Veere zet de zuivelwinkel van de weduwe Laurent voort
1793 Louwisa van Kas, weduwe van Qulderij
1806 Huis en erve eigenaar Louisa van Kas
172     KASTEEL VAN RIJSSELEN
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Adriaen van Dort / bewoners: Jan Maes / Theuntgen / Tanneken Jans
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Jan Maes x Theuntgen / Tanneken Jans
1586 1597 Cohier Eigenaar: Tanneken Jans
21-07-1592 RAZE 137 Jan Legiers timmerman als coper van 't huis genaamd 't Casteel van Rijssele op de Westdijck; Anne Jans is dochter van Jan.
1601 1606 Cohier Bewoner: Joos van Pestim
02-07-1606 Lidmaten Bewoners: Joos van Pestim x Barbara. Beiden afkomstig uit Haemsteede.
1607 1608 Cohier Eigenaar: Jacob Cornelissen Paus
1609 1617 Cohier Eigenaar: Jacob Cornelissen Paus
03-04-1615 Lidmaten Bewoners: Jacob Cornelissen Metselaer x Adriaentgen Cornelis
29-03-1620 Lidmaten Bewoner: Maeyken Laureys j.d.
1670 GA 724-728 Eigenaar: Crijn Cornelisse
1674 1676 Cohier Eigenaar: Sara Jans
1702 Crijn Cornelisse
1707 Daniel van Belsen
1711 De heer Jan C. Knegt
1718 Willem de Smit
1736 RAZE 169 Willem de Smit won. te Middelburg aan Jacob Cerreving. o: straat z: juffr. W. Lourent w: wal n: Pieter de Vroe
1744 De weduwe Jacob Cerving
1750 De weduwe Kerving
1759 Klaas Janse
1792 RAZE 170 Klaas Janse aan schoonzoon Daniel van Belsen de jonge z: Jacob van Kas w: wal  … Pr. Robberts
1806 Huis en erve eigenaar Daniel van Belsen
173     DE GRAUWE VALCKE
1579 Cohier 1579 Onbebouwd
21-11-1579 RAZE 127 …dagvaarding wed. van Gerrit Danckerts; betreft erf de Grauwe Valcke op de Westdijck.
13-02-1580 RAZE 127 Wed. Gerrit Danckerts laatste bezitters van erf op de Westdijck daar vroeger de Grauwe Valcke op gestaan heeft contra …; betreft een rente t.l.v. Jan Verstelle eertijds eigenaar geweest v/d erve van 21-03-1571.
16-07-1580 RAZE 128 Herman Spiegel uitwinner van erf de Grauwe Valcke op de Westdijck. Op 18-07 verklaart deze dat Jan Simons niet alle penningen van huis de Grauwe Valcke heeft gebracht.
19-07-1580 RAZE 128 Jan Sijmons namens Heijndrick blockmacker als koper v/d Grauwe Valck contra Herman Spiegel.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan Taelbout
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Adriaen Lenaertssen Blockmacker / bewoner: Victor de Cloet
12-09-1587 RAZE 134 ….namens Niclaes le Porck contra Jan Taelbout die 't huis de Graauwe Valcke gekocht heeft.
03-07-1588 Lidmaten Bewoners: Grietgen Tys x Laureyns Janssen / Christiaen Gillisen, afkomstig uit Vere.
01-09-1589 Lidmaten Bewoners: Barbelken (opnieuw aangenomen) x Adriaen (Lenaerts) de blockmacker.
04-11-1589 RAZE 135 Pieter de Waele timmerman contra Jan Taelbout te Mdb.; betreft werk aan huis de Grauwe Valcke.
21-02-1589 RAZE 135 Victor de Cloet weert in de Grauwe Valcke contra Pieter Cornelis turfman
26-05-1590 RAZE 136 Baillui contra Victor de Cloet; gevangen zou in Mdb. gestolen hebben ringen, kleren enz.; heeft hoeren en vagebonden in zijn huis gelogeerd; moet voor het stadhuis op een schavot gegeseld ten bloede toe en daarna binnen binnen 3 dagen uit Holland, Zeeland
07-05-1633 Notulen Raad De achtergevels van de Valck en de Hulck zijn omgevallen; Mr. Duijvecodt moet zorgen voor algeheel herstel
08-03-1644 RAZE 187n De wezen van Jacob Jorisse panneboeter (overl.) x Anneken Jans (Joris en Crijntie); huis de Grauwe Valck op de Westdijk
1674 1676 Cohier Eigenaar: Job Willemsen
1677 1680 Cohier Eigenaar: wed. Job Willemsen
1680 GA 719 Eigenaar: Jan van Roon; huijse Hulck en Valck
1702 Barent Danielsen
1705 Adriaan  Claassen
1706 De heer burgemeester Pieter de Vroe
1743 Lieven Lievense
1749 Robbert Jorisse
1760 Pieter Robbertse
1793 Jan Crucq
1803 Johannis Crucq
1806 Huis en erve Johannis Crucq
174     DEN HULCK
1579 Cohier 1579 Bewoner: Adriaen Lenaertsen
29-04-1584 Lidmaten Bewoners: Adriaen Lenaerts blockmacker / Denys Provoost
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Heijndrick Pieters blockmacker tot Vlissingen / bewoners: Adriaen Lenaerts blockmacker / Denys Provoost
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Lieven Cornelissen
29-06-1594 RAZE 187e Lieven Cornelis huis den Hulck op de Westdijck
01-04-1595 Lidmaten Bewoner: Tryne Jans, wed. van Hendrick Pieterssen
1607 1613 Cohier Eigenaar: Lieven Cornelissen Stalman
1614 1636 Cohier De armen weduwen der stad
07-05-1633 Notulen Raad De achtergevels van de Valck en de Hulck zijn omgevallen; Mr. Duijvecodt moet zorgen voor algeheel herstel
1658 Cohier De armen weduwen der stad
1674 1676 Cohier Eigenaar: Job Willemsen
1677 1680 Cohier Eigenaar: wed. Job Willemsen
1680 GA 719 Eigenaar Jan van Roon; huijse Hulck en Valck.
1702 Barent Danielsen
1705 Adriaan Claassen
1706 De heer burgemeester Pieter de Vroe
1743 Lieven Lievense
1749 Robbert Jorisse
1760 Pieter Robbertse
1795 RAZE 171 De kerk aan Mons. Jan Crucq timmermansbaas. z: Jac. Cornelisse w: stadswalle n: Daniel v. Belzen.
1806 Huis en erve eigenaar Johannis Crucq
175     T WAPEN VAN VRANCHRIJCK
18-07-1578 RAZE 126 …paij van huis 't Franse Waepen daar Jacob x Yfe Segers in woont.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Maetgen Marcus
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan Heijndricks backer / bewoner: Capiteijn Pears
29-04-1584 Lidmaten Bewoner: Cunera Jans (x Jan Logiers)
15-12-1585 Lidmaten Bewoner: Jan Logiers (x Cunera Jans)
1586 1597 Cohier Eigenaar: Jan Legiers x Cunera Jans
24-05-1594 RAZE 139 Jan Heijndricks bakker namens huis op de Westdijk genaamd 't Wapen van Vranckrijk contra Jan Cornelis Boerhans eigenaar van 't huis daarnaast; betreft scheiding en tuining.
1607 1608 Cohier Eigenaar:Jan Logier
1609 1617 Cohier Eigenaar:Jan Logier
1674 1676 Cohier Eigenaar: Pieter van Roon; bewoner: Sebastiaen vander Coex
1677 1680 Cohier Eigenaar: Pieter van Roon; bewoner: Sebastiaen vander Coex
1680 GA 719 Eigenaar: Pieter van Roon
1702 Cornelis Jacobsen Schroever
1706 De weduwe van Cornelis Jacobsen Schroever
1729 Cornelis Cornelisse
11-12-1736 RAZE 169 Cornelis Cornelisse t.b.v. moeder Catie Benedictus wed. Cornelis Jacobse; huis Schilt van Vrankrijk
18-04-1738 RAZE 169 Mons. Hubregt Huson en Cornelis Cornelisse samen erfgenamen van Catie Benedictus aan Jacob Cornelisse het Schilt van Vrankrijk. z: Pieter de Vroe w: walle
28-02-1800 RAZE 171 Erven Maatje Adriaanse wed. Jacob Cornelisse aan Cornelis van Belzen wonend aan het sloeveer.
25-06-1802 RAZE 171 Cornelis van Belzen aan Cornelis Jacobsen huis het Schild van Frankrijk. o: straat z: Jan Crucq w: stadswalle n: wed. Lieven Lievense de Ridder, vermangeld aan huis Blaas Claasz in de westd.
1806 Huis en erve Cornelis Jacobse
176     DE MORGENSTERRE 2
04-06-1580 RAZE 128 betreft paijbrieven  huis op de Westdijk aankomende Jan Cornelis x Aelken Jans wed. Goossen Anth.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Jan Corn. Boerhans
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Jan Cornelissen Boerhans / bewoner: Tanneken Govaerts
08-10-1588 RAZE 135 Visitatie erf Maijken Lachers (pand 177) namens Jan Cornelissen Boerhans x Aelken Jacobs.
24-05-1594 RAZE 139 Jan Heijndricks bakker namens huis op de Westdijk genaamd 't Wapen van Vranckrijk contra Jan Cornelis Boerhans eigenaar van 't huis daarnaast; betreft scheiding en tuining.
02-01-1600 Lidmaten Bewoner: Jan Cornelissen, huerman. weduwnaar van Aeltgen Jacobs
1600 Cohier 1600 Eigenaar: Jan Cornelissen Boerhans
1601 1617 Cohieren Eigenaar: Capiteijn Loze (Loye in 1614)
1674 1676 Cohier Eigenaar: Pieter Foppen
1677 1680 Cohier Eigenaar: Pieter Foppen
1702 Monseigneur Jacob van der Leije
1726 Monseigneur Drabpentier
1734 Juffrouw van Beest
1753 Marinus Jacobs
1780 RAZE 171 Erven Marinus de Ridder aan Cornelis van Belzen huis helft in de Morgensterre. o: straat z: Lieven LIevense w: wal
06-06-1795 RAZE 171 Tannetje Klaase (overl.) (x Job Cornelisse present); de helft van huis en erve in de Morgensterre z: Lieven Lievense w: wal.
1806 Huis en erve de helft eigenaar Tannetje Jobse
177     DE MORGENSTERRE
28-09-1574 RAZE 124 Wed. Jacob Pieters in de Morgensterre ………..
24-09-1574 RAZE 124 Wed. Jacob Pieters in de Morgensterre contra Claes Adriaens, schipper van Monickendam
1579 Cohier 1579 Bewoner: Marten Bouwens
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Maijcken Lachers
23-06-1586 Lidmaten Bewoner: Sara Sarels J.D.
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Christoffel vande Wijer
08-10-1588 RAZE 135 Visitatie erf Maijken Lachers namens Jan Cornelissen Boerhans x Aelken Jacobs (buren).
03-04-1593 RAZE 137 Baillui contra Anne Barents; onbehoorlijk ….. tegen Maijken Lachers op de Westdijk
17-06-1595 RAZE 140 Andries Claijs landman contra Maijken Jans alias Lachers
29-09-1596 Lidmaten Bewoners: Adriaentgen vande Creke x Pieter de Witte. Afkomstig uit Hulst
1601 1636 Cohieren Eigenaar: Capiteijn Loze (Loye in 1614)
1674 1676 Cohier Eigenaar: Secretaris Lambertus Hembergh
1677 1680 Cohier Eigenaar: Juffrouw Hembergh
1680 GA 719 Eigenaar: juffr. Hernberg
1702 Monseigneur Jacob van der Leije
1726 Monseigneur Drabpentier
1734 Juffrouw van Beest
1754 Notulen Raad Jacob Marijnisse de Ridder koopt het bouwvallige pand. Hij is genegen het te renoveren en er twee panden van te maken. Als tegenprestatie krijgt hij vermindering van huisschatting.
27-08-1754 RAZE 170 Jacob Marijnisse aan soon Marijn Jacobse de helft van huis de Morgensterre hetgeen voortaan de Noortsterre genoemt zal worden in de Westdijk. z: comparant w: walle n: Jan Bastiaanse o: straat.
1754 Marinus Jacobs
10-11-1769 RAZE 171 Jacob Marinusse aan Lieven Lievense won. a/d zoutkeet huis de Morgensterre. o: straat z: Jacob Huijbregtse w: wal n: de helft van dat huis (Marinus Jacobse de Ridder heeft dat verkocht aan Lieven Lievense)
1780 RAZE 171 Erven Marinus de Ridder aan Cornelis van Belzen huis helft in de Morgensterre. o: straat z:  Lieven LIevense w: wal
06-06-1795 RAZE 171 Tannetje Klaase (overl.) (x Job Cornelisse present); de helft van huis en erve in de Morgensterre z: Lieven Lievense w: wal.
29-06-1805 RAZE 171 Grietje Jacobse wed. Lieven Lievense de Ridder aan Joos van Belzen helft huis de Morgensterre. o: straat w: stadwalle n: Tannetje Jobse z: Cornelis Jacobse
1806 Huis en erve de helft eigenaar Tannetje Jobse
1806 Huis en erve de helft eigenaar Joos van Belzen
178     DE BRUIJNVISCH
04-09-1565 Hof v.Holland Pieter Jobsz. de jonge, coopman van Groeven en Witte Zoute won. Arn. x o.a. Charles Cornelisz. in den Bruynvisch. (inv. nr. 3758)
1579 Cohier 1579 Eigenaar: Maetgen Lachers
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Maijcken Lachers
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Christoffel vande Wijer
1601 1636 Cohieren Eigenaar: Capiteijn Loze / bewoner: Jan Janssen
01-01-1606 Lidmaten Bewoner: (?) Jan Janssen, arbeyder
31-10-1617 Lidmaten Bewoners: Debora Pieters x Pieter Blondeel
29-06-1623 Lidmaten Bewoner: Wilm Jacobssen Schipper
1674 1676 Cohier Eigenaar: Hermannus Cheuleerts
1677 1680 Cohier Eigenaar: Harmannus Cuijlaart
1680 GA 719 Eigenaar: Harmannus Cuijlaart, huis de Bruijnvis
1713 De heer de Later
1716 De heer Johan de Roo (secretaris)
1734 De weduwe van de heer Johannis de Roo
1738 Notulen Raad Jan van de Walle uit Middelburg koopt het huis. Hierin zou "hij met zijn familie gaarn willen wonen en zig genereren met het houden van een vette waren winkel en een caersenmakerijj".
1746 Jan Fijmel
1749 Jan Bastiaansen Fimeljan = Jan Fijmel
1755 Jan Fimeljan (overleden mei 1762)
1759 C. Beekman
1760 Blaas Binte
16-05-1767 RAZE 171 Blaas Pinte won. aan de Zoutkete aan schoenmakersbaas Balte Schalleve won. het Bruinvisie.
1776 Cornelis Verstrate
1796 Kroniek De schepen Michiel Verhage (in 1702 als secretaris)
16-06-1798 RAZE 171 Eigenaar: Cornelis Verstrate
18-06-1808 RAZE 172 Cornelis Verstraate aan Hendrik Leendertse, beide won. te Arnemuiden.
179     DE SWARTE RUIJTER
24-09-1577 RAZE 126 Cornelis Fransen backer contra baillui als voogd van Gillis de Backers wezen; betreft huis.
21-10-1578 RAZE 126 Cornelis Frans de Backer moet huishuur betalen aan de wees van Gillis de Backer, eigenaar.
1579 Cohier 1579 Eigenaar: wezen van Gillis de backer / bewoner: Cornelis Fransen backer
30-04-1580 RAZE 128 Ghijsbrecht Ghijsbrechts backer contra Sijmon Rombouts als voogd v/d wees van Gillis Gillis backer wegen koop van het huis de Zwarten Ruijter door Ghijsbrecht.
16-09-1581 RAZE 130 Ghijsbrecht de bakker in de Swarte Ruijter contra mr. Hans Barbier.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Ghijsbrecht Ghijsbrechts backer
1586 1597 Cohier Eigenaar: Koert Thomassen backer
20-07-1593 RAZE 138 Wed. Willem Jacobs bakker te Mdb. geseijt silverschaele als eigenares van huis de Swarten Ruijter.
1607 1617 Cohieren Eigenaar: Ingelbert Courts
03-04-1616 Lidmaten Bewoner: Tanneken Willems j.d.
01-06-1627 RAZE 187L Wed. Ingelbert Courts huis en bakkerij op de Westdijck genaamd de Swarte Ruijter aan Court Ingelberts
1636 Cohier Eigenaar: Court Ingelberts
1674 1676 Cohier Eigenaar: Burgemeester Pieter Broeder
1677 1680 Cohier Eigenaar: Burgemeester Pieter Broeder
1680 GA 719 Eigenaar: dhr. Pieter Broeder; huijse: de Meijlaat, de Swarte Ruijter, de wolsack, de Oude tol
1702 dhr. Burgemeester Jacob Broeder
1749 De weduwe van dhr. Broeder
04-12-1764 RAZE 170 Erfgn. van Moeder Antonia van Hoogstraten wed. Dirk Broeder aan Jacob Marteijn; huijs sijnde een broodbakkerij. Jacob Marteijn was afkomstig van Aardenburg
1771 Notulen Raad Jacob Marteijn, bakkersbaas, ondervindt groot ongemak van het water op z'n erve vanwege het  verval van de onderaardse vronen. Hij toont zich wel genegen om door de stadwal bij het
1806 Huis en erve sijnde een broodbakkerswinkel eigenaar Petronella Hagemans
1808 De erven Pietronella Hagemans wed. Joseph Delewaarde aan Hendrik Leendertse; huis een broodbakkerij de Zwarten Ruijter en pakhuis de Groene Ruijter beide op de westdijk
1894 Notulen Raad Matthijs Eggel uit Groede heeft (al sedert een jaar) de winkel gehuurd van de voogden van de  minderjarige kinderen van Maatje de Munck de weduwe van Jacob Marteijn. Hij krijgt toestemming
180     DE GOUDTSBLOMME
16-09-1581 RAZE 130 Deurwaarder contra Jan Jans Bom executeur sterfhuis Pieter Berchel; wil huis de Goutsblomme op de Westdijk laten verkopen.
1584 Cohier 1584 Eigenaar: Pieter Aelbrechtsen de Graft
24-05-1585 RAZE 133 Pieter Aelbrechtsen Graft eigenaar erf op de Westdijk naast de Goutsblomme zal z'n huis betimmeren.
1586 1597 Cohier 1597 Eigenaar: Pieter Aelbrechtsen de Oude
03-01-1589 Lidmaten Bewoner: Jan Wijllems x Catelina. Afkomstig van Thoolen. Vertrekken later ook weer naar Thoolen.
20-07-1593 RAZE 138 Michiel Solario tafelhouder eigenaar van huis de Goutsblomme contra eigenaar de Swarte Ruijter (179) Solario kreeg op 27-01-1589 vergunning als houder van 'een tafel van lening".
1607 1617 Cohieren Eigenaar: Christoffel Guilleres
14-06-1624 RAZE 187L Anthony de Clerck huis op de Westdijk de Gausblomme en het wachthuijs
1636 Cohier Eigenaar: Anthony de Clerck
1674 1676 Cohier Eigenaar: S. la Motte
1696 Kroniek De heer Jan Cornelisse Knegt (schepen)
1711 Jacobus van den Berge
1723 Martijn Cerving of Maarten Kerving
1766 De weduwe van Maarten Kerving
1768 Daniel Kervink
11-07-1770 RAZE 171 Erven Kervinck; huis de Goudsblom. o: straat z: Jakob Marteijn w: wal n: Cornelis Danielse
12-05-1786 RAZE 171 Daniel Kervink baas strodekker binnen Arn. aan Blaas Lievense de Ridder won. aan de Zoutkeet. w: stadswal z: Jacob Steijn n: Cornelis van Belzen.
05-10-1793 RAZE 171 Blaas Lievense de Ridder won. aan de zoutketen genaamd de Potterij aan Daniel Lievense de Ridder; huis de Goudsblom
1806 Huis en erve eigenaar Daniel Lievense de Ridder.
180A     DE NIJEUWE HUIJSKENS / LOMBAART
24-05-1585 RAZE 133 Pieter Aelbrechtsen Graft eigenaar erf op de Westdijk naast de Goutsblomme zal z'n huis betimmeren. Verkoopt op 19-11 zijn erf.
07-01-1590 Lidmaten Bewoners: Jan Thyssen Slotemaker x Gillyntgen, afkomstig uit Westcappel / Op 08-04-1590 neemt Pieter Thyssen Slotmaker deel aan het avondmaal.
12-12-1602 Cohier 1600 Staende neffens de Goudtsblomme
1607 1608 Cohier Eigenaar: Christoffel Guilleres
1609 1617 Cohier Eigenaar: Christoffel Guilleres
14-06-1624 RAZE 187l Anthony de Clerck huis op de Westdijck nevens de Goutsblomme en 't wachthuijs
1636 GA 547 Eigenaar: Anthony de Clerck
1674 1676 Cohier Eigenaar: Jan Claessen Timmerman
1677 1680 Cohier Eigenaar: Marinus Pietersen Poelman
16-06-1679 RAZE 180d Marijnis Pieters Poelman x Elisabeth Berny; scheiding van tafel en bed; twee huizen (Westdijk en  Noordstraat)
1680 GA 719 Eigenaar: Mr. Pieter Poelmans; 't huijs in de Noortstrate
09-01-1682 RAZE 180d Marinus PIeters Poelman verhuurt huis de Lombaart op de Westdijk aan Adriaen Davidse
1702 Adriaan Marinisse (aan de stad)
1706 Joris Verstraate
1709 is vrij
1711 Joris Verstraate
1715 vrij
1718 Daniel Robberse
1734 Pieter van Cas
15-03-1774 RAZE 170 Pieter van Kas schoenmakersbaas aan Marinus Lievense; Poortzicht
1783 Notulen Raad Marinus Lievense de Ridder, eigenaar van een gedeelte van "Poortzicht" krijgt toestemming om  een perceel aan de noordkant van z'n huis in eigendom te verkrijgen "tot wegneming van de herhaalde klachten over het werpen van stinkende vuilnis van ieder der 
1787 RAZE 170 Marinus Lievense aan zijn vader Lieven LIevense de Ridder huis en erve Poortzicht aan de Middelburgse Poort o: straat z: Pieter van Kas w: stadswalle n: de poort na Middelburg
1792 RAZE 170 Poortzicht 2: Boedel wijlen Pieter van Kas aan Joris Vogel het middelste gedeelte van Pportzicht
31-01-1800 RAZE 171 Poortzicht 1: Cornelis Blaas wonend a/d zoutkeet en Jan Blaas als voogd van de nagelaten kinderen van Jan Jacobse Schroevers aan Jan Blaas huis en erve de derde part in Poortzicht.
04-12-1802 RAZE 171 Poortzicht 3: Grietje Jacobse wed. Lieven Lievense de Ridder aan Blaas Jobse de Ridder. l: straat z: Joris Vogel w: de stadswalle n: de poort naar Middelburg
1803 Poortzicht 3: Blaas de Ridder   Poortzicht 2: Petronella Vogel   Poortzicht 1: Joos Meulmeester
08-09-1804 RAZE 171 Poortzicht 1: Jan Blaas aan Joos Jacobse Meulmeester huis de 3e part in Poortzicht. z-w: Daniel Lievense de Ridder n: Joris Vogel o: straat
1806 Poortzicht 3 (A59) Blaas Jobse de Ridder  Poortzicht 2 (A58) Marinus Schroevers  Poortzicht 1 (A57) Joos Meulmeester
1809 RAZE 172 Poortzicht 2: Adriaan Adriaanse voogd van Pieternella Vogel wees van Joris Vogel aan Marinus Jacobse Schroevers huis genaamd het middelste gedeelte van Poortzigt.
Ga naar boven